Thông tin truyện

11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai

Tác giả:

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1742

11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai

Naisbitt đã vén tấm rèm che khuất tương lai, khai mở những hiểu biết sáng suốt giúp nhìn thấu thế giới của hôm nay và cơ hội của ngày mai. Dựa trên bộ công cụ đầy hiệu quả Naisbitt đã sàng lọc, đánh giá, phân tích các thông tin, sự kiện, từ đó tìm ra mối liên hệ giữa chúng, ghép nối các mảnh của bức tranh tương lai thành một bức tranh hoàn chỉnh. Soi chiếu 11 lối tư duy vào “quả cầu pha lê”, Naisbitt tiên đoán 5 sức mạnh chính sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta trong những thập kỷ tiếp theo của thế kỷ XXI.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – Hiện tại và 11 “điều răn” cho tương lai 13/10/2018
2 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – PHẦN MỞ ĐẦU: Con voi trong bụng con trăn 13/10/2018
3 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỜI GIỚI THIỆU 13/10/2018
4 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – PHẦN I: LỐI TƯ DUY 13/10/2018
5 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #2 13/10/2018
6 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #3 13/10/2018
7 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #4 13/10/2018
8 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #5 13/10/2018
9 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #6 13/10/2018
10 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #7 13/10/2018
11 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #8 13/10/2018
12 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #9 13/10/2018
13 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #10 13/10/2018
14 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – LỐI TƯ DUY #11 13/10/2018
15 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – PHẦN II: BỨC TRANH TƯƠNG LAI 13/10/2018
16 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – Chương 2: KINH TẾ HỌC 13/10/2018
17 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – Chương 3: TRUNG QUỐC 13/10/2018
18 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – Chương 4: CHÂU ÂU 13/10/2018
19 11 Lối Tư Duy Thay Đổi Cách Nhìn Và Sáng Tạo Tương Lai – Chương 5: KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG TA 13/10/2018

Bình luận