Thông tin truyện

HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Tác giả:

Alexandra Ripley

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

7557

HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Nếu các bạn đã từng say mê bộ Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn Margaret Michell hẳn sẽ không thể bỏ qua bộ Hậu Cuốn Theo Chiều Gió để xem câu chuyện sẽ được tiếp diễn ra sao?

A.Ripley, một nhà văn nữ đã lọt vào vòng chung kết và bản thảo của bà được Hội đồng chấp nhận. Trên nhiều mặt, Hậu Cuốn Theo Chiều Gió đã phát triển được một cách nhuần nhuyễn bộ Cuốn Theo Chiều Gió của M.Michell, nhưng cũng có những mặt A.Ripley phát triển gần với văn học hiện đại hơn. Điều này phù hợp với xu hướng chung của bạn đọc trên toàn thế giới.

Trở lại Tara... Trở lại với Scarlett và Rhett... Trở lại với câu chuệyn tình lãng mạn và tuyệt vời nhất của mọi thời đại. Hậu Cuốn theo chiều gió của Alexandra Ripley lập tức gây xôn xao văn đàn, làm mê hoặc độc giả toàn tếh giới và lập kỷ lục mới - 2 triệu bản in được bán hết ngay trong lần xuất bản đầu tiên.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 01 22/06/2017
2 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 02 11/07/2017
3 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 03 11/07/2017
4 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 04 11/07/2017
5 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 05 11/07/2017
6 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 06 11/07/2017
7 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 07 11/07/2017
8 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 08 11/07/2017
9 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 09 11/07/2017
10 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 10 11/07/2017
11 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 11 11/07/2017
12 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 12 11/07/2017
13 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 13 11/07/2017
14 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 14 11/07/2017
15 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 15 11/07/2017
16 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 16 11/07/2017
17 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 17 11/07/2017
18 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 18 11/07/2017
19 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 19 11/07/2017
20 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 20 11/07/2017
21 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 21 11/07/2017
22 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 22 11/07/2017
23 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 23 11/07/2017
24 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 24 11/07/2017
25 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 25 11/07/2017
26 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 26 11/07/2017
27 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 27 11/07/2017
28 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 28 11/07/2017
29 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 29 11/07/2017
30 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 30 11/07/2017
31 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 31 11/07/2017
32 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 32 11/07/2017
33 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 33 11/07/2017
34 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 34 11/07/2017
35 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 35 11/07/2017
36 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 36 11/07/2017
37 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 37 11/07/2017
38 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 38 11/07/2017
39 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 39 11/07/2017
40 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 40 11/07/2017
41 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 41 11/07/2017
42 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 42 11/07/2017
43 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 43 11/07/2017
44 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 44 11/07/2017
45 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 46 11/07/2017
46 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 45 11/07/2017
47 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 46 11/07/2017
48 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 47 11/07/2017
49 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 48 11/07/2017
50 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 49 11/07/2017
51 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 50 11/07/2017
52 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 51 11/07/2017
53 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 52 11/07/2017
54 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 53 11/07/2017
55 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 54 11/07/2017
56 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 55 11/07/2017
57 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 56 11/07/2017
58 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 57 11/07/2017
59 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 58 11/07/2017
60 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 59 11/07/2017
61 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 60 11/07/2017
62 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 61 11/07/2017
63 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 62 11/07/2017
64 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 63 11/07/2017
65 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 64 11/07/2017
66 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 65 11/07/2017
67 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 66 11/07/2017
68 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 67 11/07/2017
69 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 68 11/07/2017
70 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 69 11/07/2017
71 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 70 11/07/2017
72 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 71 11/07/2017
73 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 72 11/07/2017
74 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 73 11/07/2017
75 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 74 11/07/2017
76 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 75 11/07/2017
77 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 76 11/07/2017
78 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 77 11/07/2017
79 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 78 11/07/2017
80 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 79 11/07/2017
81 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 80 11/07/2017
82 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 81 11/07/2017
83 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 82 11/07/2017
84 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 83 11/07/2017
85 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 84 11/07/2017
86 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 85 11/07/2017
87 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 86 11/07/2017
88 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 87 11/07/2017
89 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 88 11/07/2017
90 HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – HCTCG : 89 11/07/2017

Bình luận