Thông tin truyện

Bí Mật Núi Sát Nhân

Tác giả:

David Baldacci

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1189

Bí Mật Núi Sát Nhân

Tồn tại bên lề của Washington D.C, câu lạc bộ gồm bốn thành viên lập dị. Dưới sự lãnh đạo của một người đàn ông bí ẩn được biết dưới cái tên "Oliver Stone", họ nghiên cứu những giả thuyết âm mưu, những sự kiện thời sự, và các toan tính chính phủ nhằm phanh phui "sự thật" ẩn sau những hành động của nước Mỹ. Những nổ lực của họ hầu như không mang lại kết quả gì - cho đến khi cả nhóm chứng kiến một vụ giết người dã man... và rồi họ bị cuốn vào một âm mưu khủng khiếp và ghê gớm. Giờ đây các thành viên trong câu lạc bộ phải chung tay với một nhân viên mật vụ để đương đầu với một trong những kế hoạch tinh vi, độc địa nhất từng diễn ra trên đất Mỹ - một sự kiện có thể làm bùng lên cuộc chiến cuối cùng giữa hai thế giới khác nhau. Và tất cả những gì có thể ngăn chặn ngày tận thế này là năm vị anh hùng bất đắc dĩ.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bí Mật Núi Sát Nhân – GIỚI THIỆU 25/04/2018
2 Bí Mật Núi Sát Nhân – GIỚI THIỆU TÁC GIẢ 25/04/2018
3 Bí Mật Núi Sát Nhân – NHẬN XÉT VỀ TÁC PHẨM 25/04/2018
4 Bí Mật Núi Sát Nhân – MỞ ĐẦU 25/04/2018
5 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 1 25/04/2018
6 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 2 25/04/2018
7 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 3 25/04/2018
8 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 4 25/04/2018
9 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 5 25/04/2018
10 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 6 25/04/2018
11 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 7 25/04/2018
12 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 8 25/04/2018
13 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 9 25/04/2018
14 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 10 25/04/2018
15 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 11 25/04/2018
16 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 12 25/04/2018
17 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 13 25/04/2018
18 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 14 25/04/2018
19 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 15 25/04/2018
20 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 16 25/04/2018
21 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 17 25/04/2018
22 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 18 25/04/2018
23 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 19 25/04/2018
24 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 20 25/04/2018
25 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 21 25/04/2018
26 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 22 25/04/2018
27 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 23 25/04/2018
28 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 24 25/04/2018
29 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 25 25/04/2018
30 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 26 25/04/2018
31 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 27 25/04/2018
32 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 28 25/04/2018
33 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 29 25/04/2018
34 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 30 25/04/2018
35 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 31 25/04/2018
36 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 32 25/04/2018
37 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 33 25/04/2018
38 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 34 25/04/2018
39 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 35 25/04/2018
40 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 36 25/04/2018
41 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 37 25/04/2018
42 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 38 25/04/2018
43 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 39 25/04/2018
44 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 40 25/04/2018
45 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 41 25/04/2018
46 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 42 25/04/2018
47 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 43 25/04/2018
48 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 44 25/04/2018
49 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 45 25/04/2018
50 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 46 25/04/2018
51 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 47 25/04/2018
52 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 48 25/04/2018
53 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 49 25/04/2018
54 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 50 25/04/2018
55 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 51 25/04/2018
56 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 52 25/04/2018
57 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 53 25/04/2018
58 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 54 25/04/2018
59 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 55 25/04/2018
60 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 56 25/04/2018
61 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 57 25/04/2018
62 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 58 25/04/2018
63 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 59 25/04/2018
64 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 60 25/04/2018
65 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 61 25/04/2018
66 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 62 25/04/2018
67 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 63 25/04/2018
68 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 64 25/04/2018
69 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 65 25/04/2018
70 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 66 25/04/2018
71 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 67 25/04/2018
72 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 68 25/04/2018
73 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 69 25/04/2018
74 Bí Mật Núi Sát Nhân – CHƯƠNG 70 25/04/2018

Bình luận