Thông tin truyện

THIÊN LONG BÁT BỘ

Tác giả:

Kim Dung

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2475

THIÊN LONG BÁT BỘ

Thiên Long Bát Bộ bắt đầu được đăng trên Minh báo ở Hồng Kông và Nam Dương thương báo ở Singapore vào ngày 3 tháng 9 năm 1963, liên tục trong 4 năm.Đây là tác phẩm viết với thời gian lâu nhất và cũng là tác phẩm dài nhất của Kim Dung (gần hai triệu chữ). Nội dung tác phẩm thấm đượm tinh thần Phật giáo mà Kim Dung vốn ngưỡng mộ, tiếng nói của Phật giáo trong tác phẩm vừa dịu dàng sâu lắng vừa thật hiển minh, quán xuyến từ đầu chí cuối tác phẩm.Thiên long bát bộ cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều lần bởi cả các nhà sản xuất Trung Hoa đại lục và Hồng Kông.Tựa đề của Thiên Long bát bộ xuất phát từ kinh Phật, nói về cái phức tạp và đa dạng của con người trong xã hội. Đó là tám loại phi nhân có sức mạnh hơn người nhưng không phải là người: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia. Tám loài này do Thiên và Long đứng đầu nên gọi là Thiên Long bát bộ.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 THIÊN LONG BÁT BỘ – Lời nói đầu 08/10/2017
2 THIÊN LONG BÁT BỘ – 01. Thanh sam lỗi lạc hiểm phong hành 08/10/2017
3 THIÊN LONG BÁT BỘ – 02. Ngọc bích nguyệt hoa minh 08/10/2017
4 THIÊN LONG BÁT BỘ – 03. Mã tật hương u 08/10/2017
5 THIÊN LONG BÁT BỘ – 04. Nhai cao nhân viễn 08/10/2017
6 THIÊN LONG BÁT BỘ – 05. Vi bộ hộc văn sinh 08/10/2017
7 THIÊN LONG BÁT BỘ – 06. Thùy gia tử đệ thùy gia viện 08/10/2017
8 THIÊN LONG BÁT BỘ – 07. Vô kế hối đa tình 08/10/2017
9 THIÊN LONG BÁT BỘ – 08. Hổ khiếu long ngâm 08/10/2017
10 THIÊN LONG BÁT BỘ – 09. Hoán sào loan phượng 08/10/2017
11 THIÊN LONG BÁT BỘ – 10. Hoán sào loan phượng 09/10/2017
12 THIÊN LONG BÁT BỘ – 11. Hướng lai si 09/10/2017
13 THIÊN LONG BÁT BỘ – 12. Tòng thử túy 09/10/2017
14 THIÊN LONG BÁT BỘ – 13. Thủy tạ thính hương, chỉ điểm quần hào hí 09/10/2017
15 THIÊN LONG BÁT BỘ – 14. Kịch ẩm thiên bôi nam nhi sự 09/10/2017
16 THIÊN LONG BÁT BỘ – 15. Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa 09/10/2017
17 THIÊN LONG BÁT BỘ – 16. Tích thời nhân 09/10/2017
18 THIÊN LONG BÁT BỘ – 17. Kim nhật ý 09/10/2017
19 THIÊN LONG BÁT BỘ – 18. Hồ Hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ 09/10/2017
20 THIÊN LONG BÁT BỘ – 19. Tuy vạn thiên nhân ngô vãng hĩ 10/10/2017
21 THIÊN LONG BÁT BỘ – 20. Thiểu lập Nhạn Môn tuyệt bích vô dư tự 10/10/2017
22 THIÊN LONG BÁT BỘ – 21. Thiên lý mang mang nhược mộng 10/10/2017
23 THIÊN LONG BÁT BỘ – 22. Song mâu xán xán như tinh 10/10/2017
24 THIÊN LONG BÁT BỘ – 23. Tái thượng ngưu dương không hứa ước 10/10/2017
25 THIÊN LONG BÁT BỘ – 24. Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh 10/10/2017
26 THIÊN LONG BÁT BỘ – 25. Mãng thương đạp tuyết hành 10/10/2017
27 THIÊN LONG BÁT BỘ – 27. Kim qua đãng khấu ao binh 10/10/2017
28 THIÊN LONG BÁT BỘ – 28. Thảo mộc tàn sinh lô chú thiết 10/10/2017
29 THIÊN LONG BÁT BỘ – 29. Trùng ngãi ngưng hàn chưởng tác băng 10/10/2017
30 THIÊN LONG BÁT BỘ – 30. Huy sái phọc hào anh 10/10/2017
31 THIÊN LONG BÁT BỘ – 31. Thâu doanh thành bại, hựu tranh do nhân toán 10/10/2017
32 THIÊN LONG BÁT BỘ – 33. Nại thiên hôn địa ám đẩu chuyển tinh di 10/10/2017
33 THIÊN LONG BÁT BỘ – 34. PHong sậu khẩn, Phiêu Miểu Phong đầu vân loạn 10/10/2017
34 THIÊN LONG BÁT BỘ – 35. Hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa 10/10/2017
35 THIÊN LONG BÁT BỘ – 32. Thả tự tiêu dao một thùy quản 10/10/2017
36 THIÊN LONG BÁT BỘ – 36. Mộng lý chân chân ngữ chân huyễn 11/10/2017
37 THIÊN LONG BÁT BỘ – 37. Đồng nhất tiếu, đáo đầu vạn sự câu không 11/10/2017
38 THIÊN LONG BÁT BỘ – 38. Hồ đồ túy – tình trường kế đoản 11/10/2017
39 THIÊN LONG BÁT BỘ – 39. Ải bất liễu – danh cương hệ sân tham 11/10/2017
40 THIÊN LONG BÁT BỘ – 40. Khước thí vấn – kỷ thời bả si tâm đoạn 11/10/2017
41 THIÊN LONG BÁT BỘ – 41. Yên vân thập bát phi kỵ, bôn đằng như hổ phong yên cử 11/10/2017
42 THIÊN LONG BÁT BỘ – 42. Lão ma tiểu xú – khởi khảm nhất kích; thắng chi bất võ 11/10/2017
43 THIÊN LONG BÁT BỘ – 43. Vương bá hùng đồ – huyết hải thâm hận; tận qui trần thổ 11/10/2017
44 THIÊN LONG BÁT BỘ – 44. Niệm uổng cầu mỹ quyến, lương duyên an tại 11/10/2017
45 THIÊN LONG BÁT BỘ – 45. Khô tỉnh để, ô nê xứ 11/10/2017
46 THIÊN LONG BÁT BỘ – 46. Tửu bãi vấn quân tam ngữ 11/10/2017
47 THIÊN LONG BÁT BỘ – 47. Vi thùy khai, trà hoa mãn lộ 11/10/2017
48 THIÊN LONG BÁT BỘ – 48. Vương tôn lạc phách, chẩm sinh tiêu đắc dương chi ngọc lộ 11/10/2017
49 THIÊN LONG BÁT BỘ – 49. Tệ tỉ vinh hoa, phù vân sinh tử, thử thân hà cụ 11/10/2017
50 THIÊN LONG BÁT BỘ – 50. Giáo đơn vu chiết tiễn, lục quân tích dịch, phấn anh hùng nộ 11/10/2017

Bình luận