THIÊN LONG BÁT BỘ

09. Hoán sào loan phượngPhượng kia làm tổ đã lâu,
Chim loan bỗng chợt ở đâu bay vào.
¤

Bảo Định Đế hạ chỉ miễn thuế muối rồi, dân Đại Lý ai nấy cảm ân đức. Đất Vân
Nam muối không sản xuất được nhiều, toàn cõi chỉ có các vùng Bạch Tỉnh,
Hắc Tỉnh, Vân Long … chín nơi là có muối nên năm nào cũng phải mua thêm
từ đất Thục, thuế rất cao nên những người nghèo khổ các nơi biên địa xa xôi
mỗi năm phải ăn nhạt vài ba tháng. Bảo Định Đế biết rằng một khi thuế muối
bãi bỏ rồi, Hoàng Mi tăng sẽ tìm cách đi cứu Đoàn Dự ra để trả ơn. Ông trước
nay vốn kính phục nhà sư cả về cơ trí lẫn võ công, lại biết hai đệ tử của ông võ
công cũng không phải là kém, ba thầy trò một khi cùng ra tay thể nào cũng
thành công.
Ông chờ một ngày một đêm vẫn không nghe tin tức gì cả, muốn sai Ba Thiên
Thạch đi thám thính động tĩnh, ngờ đâu Ba Tư Không lẫn Phạm Tư Mã, Hoa
Tư Đồ chẳng thấy một ai. Bảo Định Đế nghĩ thầm: “Không lẽ thái tử Diên
Khánh lợi hại tới vậy sao, Hoàng Mi sư huynh cùng đệ tử ba người, luôn cả
Tam Công trong triều đều bị thất hãm nơi Vạn Kiếp Cốc?”. Ông lập tức cho
triệu Hoàng Thái Đệ Đoàn Chính Thuần, Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái cùng
bọn Chử Vạn Lý Tứ Đại Hộ Vệ, luôn cả Trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng
cùng trở lại Vạn Kiếp Cốc xem ra thế nào. Đao Bạch Phượng thương xót con
nên xin Bảo Định Đế đem theo ngự lâm quân nhất quyết san bằng Vạn Kiếp
Cốc. Bảo Định Đế đáp: -Đến khi đối đế lắm không cách nào khác mình mới
phải tính thế, còn thì cứ theo qui củ giang hồ mà hành sự. Lời dạy của tổ tiên
họ Đoàn mấy trăm năm nay chúng ta không thể vi phạm được.
Đoàn người đi đến Vạn Kiếp Cốc thấy Vân Trung Hạc cười hềnh hệch chạy ra
đón, vái một cái thật sâu nói: -Chúng tôi Thiên Hạ Tứ Ác cùng Chung cốc chủ
cũng đoán rằng hôm nay thể nào đại giá cũng một lần nữa quang lâm, tại hạ
đã ở đây chờ từ lâu. Nếu như các hạ đem theo quân mã thiết giáp, chúng tôi
đã cúp đuôi bỏ chạy, mang theo công tử và thiên kim của Trấn Nam Vương
theo. Còn như theo qui củ giang hồ, dĩ võ hội hữu thì xin vào trong đại sảnh
dùng trà.
Bảo Định Đế thấy đối phương cực kỳ trấn tĩnh ra vẻ không sợ hãi gì, không
phải như hôm trước vừa gặp mặt đã xông ra đánh ào ào cho nên không khỏi
dè dặt liền vái trả một cái nói: -Vậy thì hay lắm.
Vân Trung Hạc đi trước dẫn đường cả đoàn người theo vào đại sảnh. Bảo Định
Đế vừa bước vào cửa đã thấy bên trong ngồi đầy những giang hồ hào kiệt,
Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cũng có trong số đó nhưng không thấy
thái tử Diên Khánh nên trong bụng cũng dè chừng. Vân Trung Hạc lớn tiếng
nói: -Thiên Nam Đoàn gia chưởng môn nhân Đoàn lão sư đến.
Y không nói “Hoàng Đế bệ hạ nước Đại Lý” mà dùng danh xưng trong võ lâm,
rõ ràng muốn theo qui củ giang hồ để giải quyết. Đoàn Chính Minh không
những là vua của một nước, chỉ cần nói tới danh vọng địa vị trong võ lâm cũng
đã là một tông sư cao thủ ai ai cũng phải kính ngưỡng, quần hùng vừa nghe
tới tên ai nấy lập tức đứng lên, chỉ có Nam Hải Ngạc Thần là vẫn nghênh
ngang ngồi đó giọng chỏng lỏn: -Ta tưởng ai hóa ra là gã hoàng đế. Ông khỏe
chứ?
Chung Vạn Cừu tiến lên mấy bước nói: -Chung Vạn Cừu không kịp ra xa
nghênh tiếp xin thứ tội cho.
Bảo Định Đế đáp: -Không dám! Không dám!
Kế đó chia ra chủ khách ngồi xuống. Vợ chồng Đoàn Chính Thuần và Cao
Thăng Thái theo qui củ giang hồ không phải giữ lễ quân thần nên ngồi bên
dưới Bảo Định Đế còn bốn người bọn Chử Vạn Lý đứng ở sau lưng nhà vua.
Đầy tớ thị tì trong sơn cốc liền bưng trà lên. Bảo Định Đế không thấy Hoàng Mi
tăng và bọn Ba Thiên Thạch ở trong phòng, tính toán trong bụng làm cách
nào hỏi cho ra. Chung Vạn Cừu nói: -Đoàn chưởng môn trở lại thăm lần nữa,
thật là nở mày nở mặt cho tại hạ biết bao. Cũng may có đông đảo các vị bằng
hữu nơi đây, để tôi giới thiệu với Đoàn chưởng môn.
Nói rồi y nói tên từng người trong đại sảnh, ngoài mấy người đến từ trung
nguyên mạn tây bắc, còn lại đều là nhân vật thành danh trong nước Đại Lý,
Tân Song Thanh, Tả Tử Mục, Mã Ngũ Đức cũng ở trong đó. Phần lớn những
người này Bảo Định Đế chưa từng gặp qua nhưng cũng đã nghe tên. Quần
hào giang hồ ai nấy đến chào Bảo Định Đế, có kẻ càng thêm khúm núm, cũng
có kẻ đặc biệt ngạo mạn, có người thì lấy vai võ lâm hậu bối đến ra mắt.
Chung Vạn Cừu nói: -Chẳng mấy khi Đoàn lão sư đến chơi, nếu tiện xin ở vài
ngày để cho các anh em được học hỏi.
Bảo Định Đế nói: -Xá điệt Đoàn Dự đắc tội với Chung cốc chủ bị bắt đến quí
xứ, tại hạ hôm nay đến trước là cầu tình, sau là xin lỗi, mong Chung cốc chủ
nể chút bạc diện này tha cho đứa trẻ con không biết phải quấy, tại hạ cảm
kích khôn cùng.
Quần hào nghe nói thế ai nấy đều ngầm bội phục: “Từng nghe Đoàn hoàng
gia nước Đại Lý lấy qui củ võ lâm tiếp đãi đồng đạo, quả nhiên danh bất hư
truyền. Nơi đây thuộc lãnh thổ nước Đại Lý ông ta chỉ cần sai vài trăm binh mã
đến là bắt người được ngay, vậy mà tự mình đích thân đến lấy lời dịu ngọt cầu
khẩn”.
Chung Vạn Cừu cười ha hả, chưa kịp trả lời, Mã Ngũ Đức đã xen vào: -Thì ra
Đoàn công tử đắc tội với Chung cốc chủ. Mới rồi Đoàn công tử đến tệ xá ở Phổ
Nhĩ, cùng huynh đệ đến núi Vô Lượng du ngoạn, tại hạ săn sóc không chu
đáo, để sinh ra bao nhiêu rắc rối, bây giờ cũng mở lời xin một chút tình.
Nam Hải Ngạc Thần đột nhiên lớn tiếng quát tháo: -Chuyện của học trò ta, ai
cho ngươi dám lèm bèm đâm thọc vào?
Cao Thăng Thái lạnh lùng nói: -Đoàn công tử là sư phụ ngươi, ngươi đã khấu
đầu bái sư rồi không lẽ lại định sổ toẹt đi hay sao?
Nam Hải Ngạc Thần mặt đỏ gay, chửi lại: -Con bà ngươi chứ, ông đâu có đánh
rắm cãi xóa. Lão tử hôm nay giết quách tên sư phụ hữu danh vô thực đó đi, sơ
ý bái y làm thầy thật nhục muốn chết được.
Mọi người chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, ai nấy thật ngạc nhiên. Đao Bạch
Phượng nói: -Chung cốc chủ, thả hay không, xin ông nói thẳng một lời.
Chung Vạn Cừu cười đáp: -Thả chứ! Thả chứ! Dĩ nhiên là thả, tại hạ giữ lệnh
lang để làm gì?
Vân Trung Hạc xen vào: -Đoàn công tử phong lưu anh tuấn, Chung phu nhân
Tiếu Dược Xoa lại là tuyệt sắc giai nhân, để Đoàn công tử ở trong cốc có khác
gì rước sói vào nhà, dưỡng hổ di hoạn hay sao? Chung cốc chủ dĩ nhiên muốn
thả, không thể không thả, không dám không thả.
Quần hào nghe nói thế ai nấy kinh ngạc, vẫn biết tên Cùng Hung Cực Ác Vân
Trung Hạc này ăn nói chẳng giữ lời, ngờ đâu chẳng coi Chung Vạn Cừu ra cái
thá gì, quả thực đúng là hung ác không để đâu cho hết. Chung Vạn Cừu giận
quá, quay sang nói: -Vân huynh, chuyện hôm nay xong rồi, tại hạ mong được
lãnh giáo cao chiêu của các hạ.
Vân Trung Hạc đáp: -Hay lắm, hay lắm! Ta vốn có ý giết thằng chồng đoạt cô
vợ, vơ vét tiền của chiếm luôn sơn cốc này.
Quần hào ai nấy thất sắc, động chủ Vô Lượng Động Tân Song Thanh nói: -Anh
hùng hảo hán trên giang hồ đã chết sạch đâu, các ngươi Thiên Hạ Tứ Ác dẫu
có cao cường nhưng cũng không thể chạy thoát công đạo được.
Diệp Nhị Nương giọng ỏn thót nói: -Tân đạo hữu, Diệp Nhị Nương này có mạo
phạm đến bà đâu, sao lại lôi cả ta vào là thế nào?
Tả Tử Mục nghĩ lại chuyện mụ ta bắt cóc đứa con trai mình, trong bụng vẫn
còn thấp thỏm, chỉ dám len lén liếc mụ một cái. Diệp Nhị Nương cười khúc
khích nói: -Tả tiên sinh, tiểu công tử chắc độ này béo tốt trắng trẻo lắm đấy
nhỉ?
Tả Tử Mục không dám không trả lời, nói nhỏ: -Lần trước cháu nó bị cảm lạnh,
đến nay bệnh vẫn chưa hết.
Diệp Nhị Nương cười nói: -Chết chửa, cũng tại ta mà ra. Vậy để ta đến thăm
cục cưng Sơn Sơn nhé.
Tả Tử Mục kinh hãi vội đáp: -Không dám phiền đến đại giá.
Bảo Định Đế nghĩ thầm: “Tứ Ác chuyên làm điều càn rỡ độc ác, kết oán thật
nhiều. Xem ra những hào sĩ giang hồ này không phải ai cũng về phe với họ,
như thế công việc càng dễ giải quyết. Để khi cứu được Dự nhi rồi, ta nhân cơ
hội trừ khử chúng đi. Thái tử Diên Khánh đứng đầu Tứ Ác tuy trong họ Đoàn
thật, ta không tiện ra tay hạ thủ nhưng rồi cũng có ngày tức nước vỡ bờ”.
Đao Bạch Phượng thấy mọi người nói năng lung tung, lạc hẳn chuyện chính
lập tức đứng lên nói: -Chung cốc chủ nếu đã bằng lòng trả tiểu nhi lại cho
chúng tôi vậy xin gọi y ra đây cho mẹ con được gặp nhau.
Chung Vạn Cừu cũng đứng lên nói: -Vâng!
Đột nhiên y quay sang hầm hầm nhìn Đoàn Chính Thuần, cay đắng nói: -Đoàn
Chính Thuần, ngươi đã có vợ đẹp con khôn như thế sao còn tham lam chưa
vừa lòng? Hôm nay ngươi thanh danh tảo địa, không còn mặt mũi nào nữa,
cũng là mình làm mình chịu đừng trách Chung Vạn Cừu này.
Đoàn Chính Thuần thấy Chung Vạn Cừu bằng lòng giao trả con mình, liệu rằng
sự việc không phải dễ dàng đến thế, đối phương thể nào cũng có sắp đặt âm
mưu ngụy kế gì, bây giờ nghe y nói vậy lập tức đứng lên nói: -Chung cốc chủ,
nếu ngươi tính chuyện hại người, Đoàn Chính Thuần này sẽ có cách làm cho
ngươi một đời ôm hận.
Chung Vạn Cừu thấy ông tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, khí độ
sang trọng cao quí, mình không thể nào sánh kịp, phần thì thẹn vì mình hình
dáng xấu xí, phần thì lửa ghen bốc lên nên lớn tiếng nói: -Sự đã đến nước này,
Chung Vạn Cừu dẫu có gia táng nhân vong, thịt nát xương tan thì cũng theo
tới cùng. Nếu ngươi muốn đòi con thì đi theo ta.
Nói xong hung hăng đi ra khỏi sảnh. Cả đoàn người đi theo Chung Vạn Cừu
đến trước bức tường cây, Vân Trung Hạc muốn khoe tài khinh công nhảy vọt
qua trước. Đoàn Chính Thuần nghĩ chuyện hôm nay không thể nào giải quyết
êm thắm, chi bằng lập uy trước để cho đối phương thấy khó mà chùn lại liền
nói: -Đốc Thành, chặt vài cái cây để bọn mình đi qua.
Cổ Đốc Thành đáp lời vung búa lên, chát chát chát mấy nhát đã đốn đứt một
cây đại thụ. Phó Tư Qui hay tay đẩy ra, cái cây gãy lách cách đổ xuống một
bên. Cương phủ lấp loáng vung lên liên tiếp, thanh âm bất tuyệt hết cây nọ
đến cây kia ngã chỉ giây lát đã chặt đứt năm cây.
Bức tường cây này Chung Vạn Cừu trồng tỉa tốn biết bao công lao tâm huyết,
bị Cổ Đốc Thành chặt đứt mất năm cây to, trong bụng tức lắm nhưng chợt
nghĩ ngay: “Họ Đoàn Đại Lý hôm nay thật là ê chề, chuyện nhỏ nhặt này việc
gì mình phải đôi co làm chi?”. Nghĩ vậy y liền theo chỗ cây hổng đi qua. sau
bức tường cây kia, Hoàng Mi tăng và người áo xanh tay bên trái đẩy vào một
cây gậy sắt, trên đầu hơi trắng bốc lên chính là đang tỉ đấu nội lực. Hoàng Mi
tăng đột nhiên cầm cái dùi sắt vẽ một cái vòng trên phiến đá xanh. Người áo
xanh suy nghĩ một chút, thiết trượng nơi tay phải cũng điểm xuống bàn cờ.
Bảo Định Đế chăm chú nhìn bấy giờ mới rõ: “Thì ra Hoàng Mi sư huynh một
mặt đánh cờ với thái tử Diên Khánh, một mặt cùng y tỉ thí nội công, cả đấu trí
lẫn đấu lực, lối đánh phân chia hai bên thế này cực kỳ nguy hiểm. Thảo nào
ông ta không hồi âm cho mình, xem ra cuộc đấu này đã một ngày một đêm rồi
nhưng chưa phân thắng bại”.
Ông liếc qua thấy hai bên đang đi vào thế cờ tàn, ai thắng ai bại toàn ở lúc
tranh đoạt này, có điều Hoàng Mi tăng đang rơi vào thế yếu cốt chỉ mong khỏi
thua. Hai người đệ tử của ông là Phá Si, Phá Sân thì nằm lăn trên mặt đất
không động đậy gì được. Thì ra hai nhà sư thấy sư phụ bị nguy, ra tay tấn
công người áo xanh nhưng đều bị thiết trượng của y điểm trúng.
Đoàn Chính Thuần tiến lên giải huyệt cho hai người, quát lớn: -Vạn Lý, các
ngươi ra đẩy tảng đả kia thả Dự nhi ra nào!
Bốn người bọn Chử Vạn Lý cùng lên tiếng đáp lời, dàn hàng tiến lên. Chung
Vạn Cừu gọi giật lại: -Khoan đã, các ngươi có biết trong thạch thất kia có
những ai không?
Đoàn Chính Thuần giận dữ đáp: -Chung cốc chủ, nếu như ngươi dùng thủ
đoạn tàn độc đối xử với con ta, thì phải biết ngươi cũng có vợ con chứ?
Chung Vạn Cừu cười khẩy: -Ha ha, đúng rồi, Chung Vạn Cừu này có vợ có con
cũng may không có con trai nên con trai ta không thể loạn luân với con gái ta
như loài cầm thú được.
Đoàn Chính Thuần tím mặt lại quát lớn: -Ngươi nói năng bậy bạ gì đó?
Chung Vạn Cừu đáp: -Mộc Uyển Thanh là con tư sinh của ngươi có phải không
nào?
Đoàn Chính Thuần bực tức nói: -Thân thế của Mộc cô nương có liên quan gì
đến ngươi mà ngươi lắm chuyện?
Chung Vạn Cừu cười đáp: -Ha ha! Cái đó chưa chắc đã là lắm chuyện đâu. Họ
Đoàn Đại Lý, chúa tể trời nam, làm vua một cõi, trong võ lâm cũng danh tiếng
lẫy lừng. Này các vị anh hùng hảo hán, tất cả mở mắt ra mà coi, con ruột của
Đoàn Chính Thuần loạn luân với nhau ở chỗ này, thành vợ thành chồng chẳng
khác gì cầm thú.
Y quay sang ra hiệu cho Nam Hải Ngạc Thần, hai người liền đưa tay đẩy tảng
đá chắn trước cửa thạch thất. Đoàn Chính Thuần vội giơ tay chặn lại: -Khoan
đã!
Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc đồng thời xuất chưởng, chia ra hai bên tập
kích. Đoàn Chính Thuần giơ chưởng lên đỡ, Cao Thăng Thái nghiêng người
tiến lên gạt chưởng của Vân Trung Hạc ra ngoài. Ngờ đâu Diệp Vân hai người
chỉ dùng hư chiêu, tay phải rút ngay về đánh tay trái ra trúng ngay tảng đá.
Tảng đá đó tuy nặng đến mấy nghìn cân nhưng cả bốn người Chung Vạn Cừu,
Nam Hải Ngạc Thần, Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc cùng hợp lực lập tức lăn
qua một bên. Việc này bốn người đã hẹn trước với nhau, hư hư thực thực,
Đoàn Chính Thuần không cách nào có thể ngăn trở được.
Thực ra thì Đoàn Chính Thuần cũng muốn sớm gặp lại con nên không hết sức
ra tay cản lại. Chỉ thấy tảng đá lăn qua rồi để lộ một cái cửa, nhìn vào chỉ thấy
tối om om, không biết bên trong có những gì.
Chung Vạn Cừu cười nói: -Cô nam quả nữ cởi trần cởi truồng ở trong một căn
phòng tối tăm thế này, làm gì còn trong trắng cho nổi? Ha ha, ha ha! Mọi
người xem đây!
Trong khi Chung Vạn Cừu còn đang cười sằng sặc thì một thanh niên đầu tóc
bù xù, thân trên cởi trần chạy ra chính là Đoàn Dự. Chàng chỉ mặc một cái
quần cộc, lộ cả hai đùi, tay bồng một cô gái, người con gái nép vào người
chàng, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo cánh, hở cả tay cả đùi lẫn làn da
trắng nõn sau lưng.
Bảo Định Đế mặt đỏ như gấc chín, thẹn không để đâu cho hết. Đoàn Chính
Thuần cúi đầu không dám ngẩng lên còn Đao Bạch Phượng hai mắt nhòa lệ,
lẩm bẩm: -Oan nghiệt! Oan nghiệt!
Cao Thăng Thái vội cởi trường bào định choàng lên người Đoàn Dự còn Mã
Ngũ Đức muốn lấy lòng anh em họ Đoàn vội vàng tiến lên lấy thân che cho
chàng. Nam Hải Ngạc Thần quát lớn: -Thằng khốn kiếp kia, cút ra mau.
Chung Vạn Cừu cười ha hả cực kỳ đắc ý, đột nhiên tiếng cười tắt lịm, ngưng
bặt rồi chuyển thành tiếng kêu thất thanh: -Linh nhi, ngươi đấy ư?
Quần hào nghe tiếng kêu của y, ai nấy rùng mình, chỉ thấy Chung Vạn Cừu
chen ngay lên trước mặt Đoàn Dự, giơ tay đoạt lấy cô gái chàng đang bồng
trên tay. Bấy giờ ai nấy đều nhìn rõ mặt cô gái đó rồi, thấy nàng trẻ hơn Mộc
Uyển Thanh, thân hình cũng nhỏ nhắn hơn, mặt chưa hết vẻ ngây thơ, nào có
phải Mộc Uyển Thanh mà là Chung Linh, con gái của Chung Vạn Cừu.
Đoàn Dự mơ mơ màng màng nhìn thấy chung quanh đầy người, nhận ra bá
phụ và cha mẹ mình trong đó, vội vàng đưa Chung Linh cho Chung Vạn Cừu
ôm, kêu lên: -Mẹ, bá phụ, cha!
Đao Bạch Phượng nhào lên ôm chàng vào lòng hỏi dồn: -Dự nhi, con … con có
sao không?
Đoàn Dự chân tay cuống quít đáp: -Con … con cũng không biết nữa!
Chung Vạn Cừu có ngờ đâu hại người lại hại chính mình, người con gái Đoàn
Dự ôm từ trong thạch thất ra lại là con gái của y. Y ngơ ngẩn một hồi, bỏ con
xuống. Chung Linh lúc này chỉ mặt một chiếc áo cánh và một chiếc quần lót
bỗng thấy chung quanh đông người như thế, mặt đỏ bừng. Chung Vạn Cừu
cởi ngay trường bào ra chùm lên người cô ta, thẳng tay tát một cái khiến cô
bé má sưng vù lên, chửi con: -Đồ mặt dầy! Ai cho mày ở một chỗ với thằng
tiểu súc sinh kia?
Chung Linh bị oan tầy liếp, khóc òa lên nhưng không biết cách nào biện bạch.
Chung Vạn Cừu vội nghĩ ra: “Mộc Uyển Thanh rõ ràng bị nhốt trong thạch
thất, nàng ta đâu có thể nào đẩy nổi tảng đá ắt là vẫn còn ở trong này, mình
gọi cô ta ra chia bớt cái nhục cho Linh nhi”. Y liền lớn tiếng gọi: -Mộc cô
nương, mau ra đây!
Y liên tiếp gọi mấy lần, trong thạch thất không nghe tiếng gì cả. Chung Vạn
Cừu xông vào, căn phòng chỉ độ vuông vức một trượng, nhìn chung quanh
nào có thấy một ai. Chung Vạn Cừu tức đến vỡ lồng ngực, quay mình đi ra lại
vung tay đánh con quát lớn: -Ta phải đánh chết con nhãi thối này!
Từ bên cạnh một người vung tay ra, ngón tay vô danh và ngón tay út phất vào
cổ tay y. Chung Vạn Cừu vội vàng rụt tay về tránh, thấy người ngăn mình lại
chính là Đoàn Chính Thuần nên nổi cáu: -Ta dạy con ta, có liên can gì đến mi?
Đoàn Chính Thuần cười hì hì đáp: -Chung cốc chủ quả thật ưu đãi con tôi quá,
sợ y ở một mình không ai bầu bạn nên sai lệnh ái thiên kim đến tiếp, tại hạ
cảm kích xiết bao. Nếu đã như thế lệnh ái nay đã thành người của họ Đoàn rồi,
tại hạ đâu thể không can thiệp.
Chung Vạn Cừu nổi giận đáp: -Cái gì mà bảo là người họ Đoàn?
Đoàn Chính Thuần cười nói: -Lệnh ái ở trong thạch thất với tiểu nhi cũng đã
lâu. Cô nam quả nữ cởi trần cởi truồng ở trong một căn phòng tối tăm thế này,
làm gì còn trong trắng cho nổi? Con ta là thế tử Trấn Nam Vương tuy chưa
chắc đã lấy con gái ngươi làm chính phi được, nhưng năm thê bảy thiếp có gì
mà chẳng xong? Ta với ông thế cũng là chỗ thông gia rồi còn gì? Ha ha! Ha
ha! Ha ha ha!
Chung Vạn Cừu nổi cơn cuồng nộ nhịn không nổi liền xông tới vù vù đánh ra
liên tiếp ba chưởng. Đoàn Chính Thuần vẫn cười sằng sặc nhưng chiêu nào
cũng hóa giải được. Quần hào ai nấy nghĩ thầm: “Họ Đoàn Đại Lý quả nhiên lợi
hại thật, không biết họ dùng cách nào mà đem được con gái Chung cốc chủ
nhốt chung ở trong thạch thất. Chung Vạn Cừu ở trong nước Đại Lý đâu có dễ
gì mà gây sự với Đoàn gia, chỉ thêm khốn khổ”.
Thì ra việc này chính là bọn ba người Hoa Hách Cấn làm. Hoa Hách Cấn bắt
được Chung Linh đem xuống hầm rồi, vốn cũng chỉ để cô ta khỏi tiết lộ bí mật
địa đạo, về sau nghe vợ chồng Chung Vạn Cừu đối đáp, mới hay Chung Vạn
Cừu và thái tử Diên Khánh sắp đặt mưu kế ác độc cốt làm bại hoại thanh danh
họ Đoàn. Ba người ở dưới hầm khẽ thương nghị thấy chuyện này liên quan
trọng đại thật là khẩn cấp. Đợi cho Chung phu nhân đi khỏi rồi, Ba Thiên
Thạch liền lẻn ra ngoài thi triển khinh công, đo đạc kỹ càng phương hướng
cùng khoảng cách tới thạch thất để Hoa Hách Cấn đào hầm một lần nữa. Cả
bọn ra sức đào thêm một đêm, đến sáng hôm sau mới đến bên dưới căn nhà
đá.
Hoa Hách Cấn đào lên căn phòng thấy Đoàn Dự đang lòng vòng chạy lồng lên
như người điên nên đưa tay ra tính giữ lại. Ngờ đâu thân pháp Đoàn Dự vừa
nhanh nhẹn vừa quái dị, không làm sao bắt được. Ba Thiên Thạch và Phạm
Hoa cùng chui ra hợp lực vây quanh dồn chàng vào giữa. Thạch thất quá nhỏ,
Đoàn Dự không còn cách nào chạy trốn, Hoa Hách Cấn vừa nắm được cổ tay
chàng bỗng thấy rùng mình một cái chẳng khác gì chạm vào một khối than đỏ
vội vàng hết sức giữ lại cố kéo chàng xuống hầm chạy cho nhanh. Ngờ đâu y
vừa sử kình, chân khí trong người lập tức cuồn cuộn tuôn ra, nhịn không nổi
phải kêu “Ối chao” một tiếng. Ba Thiên Thạch và Phạm Hoa nắm tay Hoa Hách
Cấn lôi ra, ba người cùng kéo mới thoát ra khỏi sức hút của Bắc Minh thần
công. Công lực của Tam Công nước Đại Lý so với mấy đệ tử phái Vô Lượng cao
hơn nhiều, lại phản ứng rất nhanh, ứng biến thần tốc nhưng cả ba cũng sợ
đến toát mồ hôi lạnh, trong bụng nghĩ thầm: “Tà pháp của thái tử Diên Khánh
ghê gớm thật”. Họ không còn dám đụng đến người Đoàn Dự nữa.
Đang lúc chưa biết tính sao bên ngoài có tiếng người xôn xao, nghe thấy tiếng
Bảo Định Đế, Trấn Nam Vương cùng mọi người, xen tiếng của Chung Vạn Cừu
đang huênh hoang. Phạm Hoa chợt nghĩ ngay ra: “Gã Chung Vạn Cừu này
thật là khả ố, mình phải cho y một trận mới được”.
Nghĩ rồi liền cởi áo ngoài của Chung Linh cho Mộc Uyển Thanh mặc vào rồi ôm
Chung Linh giao cho Đoàn Dự thần trí nửa tỉnh nửa mê liền đón lấy, bọn Hoa
Hách Cấn liền kéo Mộc Uyển Thanh chui vào hang, đóng nắp lại không còn
chút dấu vết nào mà kiếm cho ra.
Bảo Định Đế đâu ngờ việc lại xảy ra như thế, thấy cháu mình không việc gì
nên cũng khoan tâm lại thêm tức cười, nhất thời không sao nghĩ ra đầu đuôi
câu chuyện, nhớ tới Hoàng Mi tăng và thái tử Diên Khánh đang đấu nội lực,
đến lúc nghìn cân treo trên sợi tóc, chỉ sơ sẩy một chút là nguy đến tính mạng
nên quay lại xem hai người ra sao. Chỉ thấy nhà sư trên trán mồ hôi thành
từng hạt như hạt đậu, rơi tong tỏng xuống bàn cờ, còn thái tử Diên Khánh
thần sắc vẫn như thường, tưởng chừng không có việc gì cả hiển nhiên ai
thắng ai thua đã rõ ràng.
Đoàn Dự thần trí vừa tỉnh táo trở lại liền quan tâm ngay đến bàn cờ ai hơn ai
thua, đi đến bên cạnh hai người, ngồi xem kỳ cục, thấy Hoàng Mi tăng nước đi
đã lâm vào thế bí, thái tử Diên Khánh đặt thêm một quân lập tức nhà sư
không còn nước nào mà đi nữa, chỉ còn nước chịu thua. Thái tử Diên Khánh
giơ đầu gậy sắt ra toan điểm xuống bàn cờ nước cuối cùng, nơi đầu gậy chỉ
vào chính là quan yếu kết thúc trận đấu, Hoàng Mi tăng không còn cách nào
gỡ được. Đoàn Dự hốt hoảng nghĩ thầm: “Mình phải phá rối y mới được”,
chàng bèn giơ tay chộp lấy đầu cây gậy.
Gậy của thái tử Diên Khánh đang định để vào Thượng Vị ở điểm tam thất,
bỗng thấy bàn tay giật một cái, cánh tay đang vận sức thế như cung căng hết
giây, chân lực bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn. Y kinh hãi không sao kể xiết, liếc
mắt ngó qua, thấy hai ngón tay tro và ngón tay cái của Đoàn Dự đang cầm
vào đầu gậy. Đoàn Dự chỉ muốn đẩy đầu gậy qua một bên không để cho y đặt
quân xuống nước kết thúc nhưng thiết trượng tưởng chừng như đóng chặt
trên không trung, không lay chuyển chút nào. Chàng sử kình đẩy mạnh qua,
nội lực của thái tử Diên Khánh theo huyệt Thiếu Thương của chàng tuôn vào
cơ thể.
Thái tử Diên Khánh còn đang kinh ngạc, trong bụng nghĩ thầm: “Đây là Hóa
Công đại pháp của Đinh lão quái Tinh Tú Hải”. Y bèn vận khí xuống đan điền
đưa kình lên khắp cánh tay, thiết trượng lập tức có một luồng lực đạo mạnh
kinh hồn, rung mạnh một cái, hất văng bàn tay của Đoàn Dự ra ngoài.
Đoàn Dự thấy nửa người ê ẩm dường như muốn ngất đi, thân hình lảo đảo
mấy cái, đưa tay chống xuống tảng đá xanh mới gượng lại được. Thế nhưng
luồng nội kình hồn hậu của thái tử Diên Khánh phát ra có đến gần một nửa
như hòn đá rơi vào bể cả, không biết mất tăm mất tích nơi đâu. Y trong bụng
kinh hãi không để đâu cho hết, thiết trượng lao xuống điểm đúng ngay
Thượng Vị ở điểm thất bát. Chỉ vì Đoàn Dự ra tay ngăn trở, nội lực của y
không còn thu phát được như ý muốn nên khi chọc xuống vẫn còn dư kình
tống một cái mạnh. Thái tử Đại Lý kêu thầm: “Hỏng rồi!” vội nhắc gậy lên
nhưng ngay chỗ giao điểm hai đường thất bát đã có một cái lỗ nhỏ.
Phàm cao thủ đánh cờ ai cũng theo luật “hạ cờ rồi không gượng lại”, huống
chi đã khắc đá làm bàn cờ, đục đá làm quân, nội lực đến đâu đá nát tới đó làm
sao có thể bỏ đi không tính? Thế nhưng Thượng Vị ở điểm bảy tám theo phép
đánh cờ là che một mắt mình lại, ai biết đánh cờ cũng hiểu “hai mắt là sống,
một mắt là chết”. Bàn cờ này thái tử Diên Khánh đang ở thế “hai mắt” là thế
để tấn công Hoàng Mi tăng, lẽ nào lại tự chọc mù một mắt mình? Thành thử đi
nước này thật không hợp phép đánh cờ có khác gì kẻ mới tập đánh?
Thái tử Diên Khánh kêu thầm: “Cờ đi nhầm một nước là thua cả bàn, phải
chăng đây cũng là ý trời mà ra?”. Y là người thân phận tiếng tăm không thể
nào tranh chấp với Hoàng Mi tăng thêm nữa, lập tức đứng phắt dậy, hai tay
chống xuống phiến đá chăm chăm nhìn một hồi lâu. Đa số quần hào chưa
từng gặp y thấy thần tình kỳ quái đều chú mục nhìn vào. Chỉ thấy y nhìn một
lát đột nhiên không nói lời nào cầm thiết trượng điểm xuống đất, chẳng khác
gì người đi cà khêu, bước đi thật dài bỏ đi mất.
Chỉ nghe lách cách mấy tiếng, phiến đá xanh rung động lắc lư vỡ ra thành bảy
tám mảnh nằm ngổn ngang, bàn cờ chấn động cổ kim kia không còn ở trên
đời này nữa. Quần hào kinh hoảng kêu lên, nhìn nhau thất sắc, ngoại trừ Bảo
Định Đế, Hoàng Mi tăng và tam đại ác nhân ra, ai nấy nghĩ thầm: “Gã áo xanh
người không ra người, quỉ không ra quỉ, sống dở chết dở này võ công sao ghê
gớm đến thế”.
Hoàng Mi tăng may mà thắng được ván cờ, hai tay ôm gối, ngơ ngẩn xuất
thần, nghĩ lại tình trạng đầy gian hiểm vừa qua, trong lòng khó mà có thể trấn
tĩnh, không hiểu vì sao thái tử Diên Khánh đang thắng rõ ràng lại để một quân
cờ bịt mắt mình lại. Không lẽ y thấy Đoàn Chính Minh và các cao thủ đến nên
sợ bị vây đánh đành phải chịu thua đào tẩu? Thế nhưng người phe y cũng đâu
phải ít đánh chưa chắc đã thua.
Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái cả bọn không hiểu ra sao,
thế nhưng cứu được Đoàn Dự rồi, thanh danh họ Đoàn cũng không tổn hại,
thái tử Diên Khánh đánh cờ thua bỏ đi, chuyến này coi như toàn thắng, những
chuyện không hiểu rõ cũng chẳng cần tra cứu làm gì. Đoàn Chính Thuần nhìn
Chung Vạn Cừu cười: -Chung cốc chủ, lệnh ái đã thành cơ thiếp của tiểu nhi
rồi, nay mai sẽ sai người đến đón dâu. Ngu phu phụ thể nào cũng đối đãi tử tế
coi như con ruột, cốc chủ cứ yên tâm.
Chung Vạn Cừu đang cơn tức chưa biết đổ đi đâu, nghe Đoàn Chính Thuần
châm chọc, soẹt một tiếng, rút ngay thanh đao đeo bên người, chém thẳng
xuống đầu Chung Linh, quát lên: -Tức muốn chết được, ta giết con tiện nhân
này rồi tính sau.
Bỗng một người cao nghệu nhảy vụt tới, nhanh nhẹn dị thường bồng ngay
Chung Linh như một làn gió chạy vụt đi, phút chốc đã ra ngoài mấy trượng.
Bụp một tiếng đao của Chung Vạn Cừu bổ ngay xuống đất, thấy kẻ ôm Chung
Linh chạy đi chính là Cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc bèn gầm thét: -Ngươi
… ngươi làm trò gì đó?
Vân Trung Hạc cười đáp: -Con gái ngươi ngươi không muốn giữ nữa, muốn
chém nó chết thì để tặng cho ta.
Vừa nói y vừa chạy vọt xa thêm mấy trượng. Y biết rằng Bảo Định Đế và
Hoàng Mi tăng võ công cao hơn mình nhiều, Đoàn Chính Thuần và Cao Thăng
Thái cũng là những tay đáng kể nên đã tính đường ôm được Chung Linh là
chạy luôn, thấy Ba Thiên Thạch không có ở nơi đây, mình chỉ cần thi triển
khinh công trong đám này không ai đuổi kịp.
Chung Vạn Cừu biết y khinh công rất cao cường, chỉ đành nhảy đong đỏng,
ngoạc mồm chửi bới. Cả bọn Bảo Định Đế hôm trước thấy y cùng Ba Thiên
Thạch hai người chạy vòng quanh nhà, bây giờ thấy y ôm thêm Chung Linh
nhưng nhún nhẩy vẫn nhanh như thường, biết rằng không thể nào làm gì y
được. Đoàn Dự chợt động tâm kêu lên: -Nhạc lão tam, sư phụ ra lệnh cho
ngươi mau đoạt tiểu cô nương kia về.
Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngẩn, gắt lên: -Con mẹ ngươi chứ, nói cái gì thế?
Đoàn Dự đáp: -Ngươi bái ta làm thầy, đã khấu đầu rồi định nuốt lời chăng? Lời
ngươi là hơi rắm chăng? Ngươi muốn thành đồ khốn kiếp đê tiện chăng?
Nam Hải Ngạc Thần trợn mắt quát lớn: -Ta nói ra là phải giữ lời, ngươi là sư
phụ ta thì đã sao? Ông mà nổi nóng, đến sư phụ cũng chém một đao chết tươi
bây giờ.
Đoàn Dự nói: -Ngươi nhận thế cũng hay. Tiểu cô nương họ Chung kia là vợ ta,
tức là sư nương của ngươi, mau mau đoạt lại đem về cho ta. Nếu Vân Trung
Hạc làm nhục nàng tức là làm nhục sư nương ngươi thì thật đê hèn quá lắm,
không còn anh hùng hảo hán chút nào.
Nam Hải Ngạc Thần ngẫm nghĩ thấy lời nói đó quả có lý, bỗng nghĩ ra Mộc
Uyển Thanh là vợ của y rồi, sao Chung cô nương này cũng là vợ nữa, bèn hỏi:
-Thế thì ta có cả thảy bao nhiêu sư nương?
Đoàn Dự đáp: -Ngươi chớ có hỏi lôi thôi, nói trắng ra nếu ngươi không đoạt về
được, ngươi sẽ bị giáng xuống làm đệ ngũ ác nhân, không chừng là đệ lục ác
nhân.
Nếu tên của Nam Hải Ngạc Thần bị đặt dưới Vân Trung Hạc thì thà giết y đi
còn hơn, y rống lên một tiếng, co giò chạy đuổi theo Vân Trung Hạc, kêu lên: –
Mau bỏ sư nương ta xuống.
Vân Trung Hạc chạy vọt lên trước, kêu lên: -Nhạc lão tam thật là đồ ngốc,
ngươi bị mắc hỡm người ta rồi.
Nam Hải Ngạc Thần là kẻ ưa nịnh nay trước mặt mọi người mà Vân Trung Hạc
lại bảo y là đồ ngốc bị mắc hỡm người ta nên lập tức nổi cơn thịnh nộ xung
thiên, gào lên: -Nhạc lão nhị này mắc hỡm ai bao giờ?
Y lập tức đề khí rượt theo, hai người kẻ trước kẻ sau chỉ giây lát đã khuất sau
một triền núi. Chung Vạn Cừu nổi giận vung đao chém con bây giờ thấy nàng
bị ác đồ bắt đi mất, dẫu sao cũng cha con nghĩa nặng, lại nghĩ nếu như vợ hỏi
biết trả lời sao cho xuôi, trong bụng hốt hoảng cũng xách đao đuổi theo.
Kế đến Bảo Định Đế cũng cùng quần hào chia tay, cả đoàn người rời Vạn Kiếp
Cốc quay về phủ Trấn Nam Vương thành Đại Lý. Hoa Hách Cấn, Phạm Hoa, Ba
Thiên Thạch từ trong phủ đi ra nghênh tiếp, bên cạnh là một thiếu nữ ăn mặc
sang trọng mặt mày xinh xắn chính là Mộc Uyển Thanh.
Phạm Hoa bẩm lại sơ qua cho Bảo Định Đế việc Hoa Hách Cấn đào địa đạo
đem Chung Linh bỏ vào thạch thất, cứu được Mộc Uyển Thanh ra sao, mọi
người mới hay Chung Vạn Cừu hại người không xong quay lại tự hại mình là do
như thế, ai nấy cười ha hả.
Âm Dương Hòa Hợp Tán kia tuy dược tính mãnh liệt thật nhưng không phải là
thuốc độc, Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh chỉ cần uống vài viên thuốc giải nhiệt,
uống mấy bát nước lã là tiêu giải ngay.
Tới trưa vương phủ thiết yến, mọi người cao hứng nói chuyện ở Vạn Kiếp Cốc,
ai nấy đều đồng ý chuyến này Hoàng Mi tăng và Hoa Hách Cấn hai người công
lao to hơn cả, nếu như không có Hoàng Mi tăng cầm chân được Đoàn Diên
Khánh thì việc đào hầm thể nào cũng bị y phát giác.
Đao Bạch Phượng đột nhiên nói: -Hoa đại ca, tôi còm muốn đại ca cất công
thêm một phen nữa.
Hoa Hách Cấn đáp: -Vương phi sai bảo gì chúng tôi xin tuân lệnh.
Đao Bạch Phượng đáp: -Xin đại ca sai người đi lấp cái đường hầm đó lại.
Hoa Hách Cấn ngạc nhiên không hiểu nguyên do ra sao nhưng cũng đáp: –
Vâng!
Đao Bạch Phượng lườm Đoàn Chính Thuần nói: -Cái hầm đó thông vào cư thất
của Chung phu nhân, nếu không lấp đi trong đám mình ắt có một vị nhân
huynh tối nào cũng theo đó mà lẻn vào.
Mọi người cười ha hả. Mộc Uyển Thanh thì cứ chốc chốc lại nhìn trộm Đoàn Dự
một cái, mỗi khi bốn mắt chạm nhau, hai người đều quay đi. Nàng biết rằng
kiếp này không còn cách gì có thể cùng chàng nên duyên chồng vợ, nghĩ lại
mấy ngày qua hai người cùng nhau ở trong thạch thất không khỏi đau lòng.
Mọi người bàn tiếp chuyện Chung Linh sẽ thành cơ thiếp của Đoàn Dự, tuy
nàng bị Vân Trung Hạc bắt đi nhưng Nam Hải Ngạc Thần và Chung Vạn Cừu
hai người liên thủ thể nào cũng cứu nàng về được. Bảo Định Đế cũng dặn
Chử, Cổ, Phó, Chu bốn người ăn trưa xong sẽ đi thám thính tin tức Chung Linh
tìm cách bảo vệ. Mộc Uyển Thanh càng nghe càng căm tức từ trong bọc lấy ra
chiếc hộp vàng nhỏ, chính là tín vật mà hôm trước Chung phu nhân giao cho
Đoàn Dự yêu cầu về nhờ phụ thân đi cứu Chung Linh để trước mặt Đoàn
Chính Thuần nói: -Cam Bảo Bảo đưa cho ông vật này!
Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi lại: -Cái gì thế?
Mộc Uyển Thanh hậm hực đáp: -Đó là ngày sinh tháng đẻ của con nhãi Chung
Linh.
Nói rồi chỉ vào Đoàn Dự: -Cam Bảo Bảo nhờ anh ấy đưa lại cho ông.
Đoàn Chính Thuần cầm cái hộp, trong lòng chua xót, đã sớm nhận ra đây
chính là cái hộp ông đã tặng cho Cam Bảo Bảo đêm hôm hai người gặp gỡ.
Ông mở hộp ra thấy bên trong là một mảnh giấy nhỏ màu hồng, trên viết một
hàng chữ nhỏ: “Giờ Sửu, ngày mồng năm, tháng Chạp năm Ất Mùi”, nét
nghiêng nghiêng ngả ngả chính là thủ bút của Cam Bảo Bảo.
Đao Bạch Phượng lạnh lùng nói: -Thế thì tốt quá rồi, người ta đã gửi sinh thần
bát tự đến rồi đó.
Đoàn Chính Thuần lật tờ giấy lại thấy phía sau viết mấy hàng chữ thật nhỏ:
“Đau lòng mỏi mòn chờ đợi, bao nhiêu mơ ước tan ra mây khói. Ngặt vì con
không lẽ không cha, mười sáu năm xưa ngày đêm khắc khoải mong chàng,
việc chẳng đặng đừng, đến tháng năm năm Ất Mùi về nhà họ Chung”. Nét chữ
mảnh mai nếu không ghé mắt nhìn kỹ dường như không nhìn ra được. Đoàn
Chính Thuần nghĩ đến mối thâm tình của Cam Bảo Bảo đôi mắt không khỏi đỏ
hoe, đột nhiên chợt nghĩ ra ngay hàm nghĩa của những hàng chữ này:
Bảo Bảo tháng năm năm Ất Mùi lấy chồng, vậy mà Chung Linh ngày mồng
năm tháng mười hai năm đó đã sinh, hẳn không phải con của Chung Vạn Cừu.
Bảo Bảo mòn mỏi trông chờ nhưng ta không đến nói là “con không lẽ không
cha”, lại thêm “việc chẳng đặng đừng” nên mới phải xuất giá, ắt cũng bởi vì
nàng đang mang thai không thể để xẩy ra cảnh không chồng mà chửa. Thế ra
Chung Linh chính là con ta, đúng rồi … đúng rồi … vào thời gian đó, mùa xuân
mười sáu năm về trước ta cùng nàng vui vầy chưa đầy một tháng đã có thai
con bé Chung Linh …
Ông nghĩ ra việc đó buột miệng kêu lên: -Chao ôi! Không xong rồi!
Đao Bạch Phượng hỏi lại: -Cái gì mà không xong?
Đoàn Chính Thuần lắc đầu, cười gượng: -Gã Chung Vạn Cừu kia … gã kia tâm
tính tồi bại, sắp xếp độc kế hại cả nhà họ Đoàn ta, mình không thể nào …
không thể nào thông gia với y được. Việc này nhất định là không xong rồi.
Đao Bạch Phượng thấy chồng ấp a ấp úng, hẳn là có điều gì muốn lấp liếm
nên cầm lấy tờ giấy hồng điều trong tay ông đọc qua, chỉ hơi suy nghĩ đã hiểu
ngay đầu đuôi câu chuyện, nhịn không nổi cười khẩy nói: -Thì ra … thì ra … ha
ha, con bé Chung Linh cũng lại là con riêng của ông nốt.
Lửa giận bốc lên, bà lật tay tát ngay ông một cái, Đoàn Chính Thuần vội
nghiêng đầu né tránh. Trong sảnh ai nấy đều sượng sùng, Bảo Định Đế mỉm
cười: -Nếu quả như thế thì việc này không nên bàn tới nữa …
Bỗng từ ngoài sảnh một gia tướng đi vào, hai tay trình lên một tờ danh thiếp,
khom lưng nói: -Hổ Lao Quan Quá Ngạn Chi Quá đại gia xin vào yết kiến vương
gia.
Đoàn Chính Thuần biết Quá Ngạn Chi là đại đệ tử của Kha Bách Tuế, chưởng
môn phái Phục Ngưu, có ngoại hiệu là Truy Hồn Tiên, nghe nói võ công cũng
khá lắm có điều trước nay chưa hề qua lại với họ Đoàn, không biết đường xá
xa xôi đến đây làm gì, vội vàng đứng lên quay sang nói với Bảo Định Đế: –
Người này không biết đến có chuyện chi để tiểu đệ ra xem thế nào.
Bảo Định Đế mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm: “Gã Truy Hồn Tiên này đến quả
đúng lúc, may cho ngươi thừa cơ thoát thân”. Đoàn Chính Thuần đi ra khỏi
hoa sảnh, Cao Thăng Thái và Chử, Cổ, Phó, Chu đi theo sau. Vừa bước vào đại
sảnh thấy ngay một người đàn ông cao to ngồi ở chiếc ghế phía tây, mặc đồ
tang đầu đội nón sô gai, mặt mày đầy bụi bậm, hai mắt sưng húp, hiển nhiên
nhà có người chết, thấy Đoàn Chính Thuần đi vào lập tức đứng lên cung thân
hành lễ nói: -Hà Nam Quá Ngạn Chi bái kiến vương gia.
Đoàn Chính Thuần hoàn lễ đáp: -Quá lão huynh quang lâm Đại Lý, tiểu đệ
Đoàn Chính Thuần không kịp ra xa nghênh tiếp, mong thứ tội cho.
Quá Ngạn Chi nghĩ thầm: “Vẫn thường nghe anh em họ Đoàn Đại Lý tuy đại
phú quí nhưng không kiêu ngạo, quả thật danh bất hư truyền”. Y bèn nói: –
Quá Ngạn Chi này là kẻ thất phu thảo dã, xin cầu kiến vương gia quả là mạo
muội.
Đoàn Chính Thuần nói: -Tước vị “vương gia” chẳng qua chỉ do người đời đặt
ra, còn tiếng tăm của Quá lão huynh thì tại hạ vẫn hằng kính ngưỡng, chúng
mình nên coi như anh em việc gì phải nệ vào hư lễ như thế.
Nói xong giới thiệu Cao Thăng Thái rồi chia ra ngôi chủ khách ngồi xuống. Quá
Ngạn Chi nói: -Vương gia, sư thúc chúng tôi ở nhờ trong vương phủ đã lâu
cũng mong được báo cho biết để xin gặp mặt.
Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi lại: -Sư thúc của Quá huynh ư?
Ông nghĩ thầm: “Trong phủ ta làm gì có người của phái Phục Ngưu đâu?”. Quá
Ngạn Chi đáp: -Tệ sư thúc đổi tên thay họ, tị nạn trong tôn phủ, không dám
nói rõ cho vương gia hay, quả thực đại đại bất kính, mong vương gia khoan
hồng đại lượng đừng trách phạt, tại hạ xin tạ tội nơi đây.
Nói xong đứng lên vái dài. Đoàn Chính Thuần một mặt hoàn lễ, một mặt tính
toán nhưng quả thực không nghĩ ra được ai là sư thúc của y? Cao Thăng Thái
cũng suy nghĩ: “Ai đấy nhỉ? Ai đấy nhỉ?”. Ông duyệt qua hết một loạt tất cả
mọi người lẫn tên tuổi chợt nhớ ra: “Chắc hẳn là y rồi!” bèn quay sang tên gia
đinh bên cạnh nói: -Đến trướng phòng mời Hoắc tiên sinh nói là Hà Nam Truy
Hồn Tiên Quá đại gia đến đây có chuyện quan trọng bẩm với Kim Toán Bàn
Thôi lão tiền bối, mời quá bộ ra ngoài sảnh.
Gã gia đinh tuân lời đi vào, chẳng bao lâu từ hậu đường có tiếp bước chân lẹp
xẹp của một người ra vẻ lôi thôi nói: -Ngươi làm thế này thì cái miệng ăn chực
của ta kể như hết chỗ rồi.
Đoàn Chính Thuần nghe nói đến Kim Toán Bàn Thôi lão tiền bối, sắc mặt hơi
đổi nghĩ thầm: “Không lẽ Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền lại ẩn náu nơi đây?
sao ta lại không biết? sao Cao hiền đệ không cho mình hay?”. Chỉ thấy một
người hình dáng bệ rạc cười hì hì đi ra, chính là người làm tạp vụ trong trướng
phòng Hoắc tiên sinh. Người này nếu như ngày ngày không say túy lúy thì
cũng cùng bọn đầy tớ bài bạc, thật là biếng nhác, chỉ vì y được cái tiền bạc
phân minh nên hơn mười năm nay vẫn để y làm ở đó. Đoàn Chính Thuần hết
sức kinh ngạc: “Hoắc tiên sinh này có thực là Thôi Bách Tuyền không? Ta đúng
là có mắt không tròng, để cho gã cách nào trà trộn vào đây?”. Cũng may Cao
Thăng Thái mở miệng gọi đúng ngay y ra, Quá Ngạn Chi ắt nghĩ rằng trong
phủ Trấn Nam Vương đều đã biết cả”.
Gã Hoắc tiên sinh kia vốn dĩ bảy phần say, ba phần tỉnh, đầu óc lúc nào cũng
mơ mơ màng màng, vừa thấy Quá Ngạn Chi mặc đồ tang không khỏi giật mình
kinh hãi, ấp úng: -Ngươi … sao lại …
Quá Ngạn Chi tiến lên mấy bước, phục xuống vái lạy, cất tiếng khóc òa lên nói:
-Thôi sư thúc, sư phụ … sư phụ của cháu … đã bị người ta giết chết rồi …
Gã Hoắc tiên sinh Thôi Bách Tuyền kia mặt liền biến sắc, khuôn mặt gầy gò
vàng ệch đầy vẻ cảnh giác, thủng thẳng hỏi: -Kẻ thù là ai thế?
Quá Ngạn Chi khóc nói: -Tiểu điệt bất tài nên không tra xét được cho minh
bạch kẻ thù là ai nhưng đoán chừng là người của nhà Mộ Dung đất Cô Tô.
Trên mặt Thôi Bách Tuyền hiện ra một vẻ hoảng hốt nhưng nét sợ hãi chỉ
thoáng qua, trầm giọng hỏi: -Việc này cần phải bàn thảo cho kỹ.
Đoàn Chính Thuần và Cao Thăng Thái hai người nhìn nhau cùng nghĩ: “Bắc
Kiều Phong, Nam Mộ Dung, phái Phục Ngưu gây thù chuốc oán với họ Mộ
Dung đất Cô Tô, thù này e rằng khó mà báo được”. Thôi Bách Tuyền buồn bã
nói với Quá Ngạn Chi: -Quá hiền điệt, sư huynh ta bỏ mang qui tiên như thế
nào, tình hình ra sao, ngươi thuật lại cho rõ.
Quá Ngạn Chi đáp: -Thù thầy cũng chẳng khác gì thù cha, một ngày chưa
báo, tiểu điệt ăn ngủ không yên. Xin sư thúc lập tức lên đường, vừa đi tiểu
điệt vừa bẩm lại để khỏi mất thì giờ.
Thôi Bách Tuyền đoán chừng y hiềm đại sảnh có nhiều tai mắt không tiện nói
ra chứ không phải chỉ cốt để tranh thủ một giờ một khắc, trong bụng tính
toán: “Ta ở nhờ trong phủ Trấn Nam Vương đã lâu năm không lộ hình tích có
ngờ đâu Cao hầu gia lại khám phá ra hành tàng của ta. Nếu ta không lên tiếng
xin lỗi Đoàn vương gia thì thật có tội lớn với nhà họ Đoàn. Huống chi việc tìm
kiếm họ Mộ Dung để báo thù cho sư huynh, sức một mình ta không thể nào
làm được. Nếu được họ Đoàn cho người giúp đỡ thì tình hình sẽ khác hẳn. Bên
thù bên bạn như thế thật khác nhau xa”. Y đột nhiên đi đến trước mặt Đoàn
Chính Thuần, quì xuống liên tiếp khấu đầu, tiếng nghe bình bịch.
Việc đó quả ngoài dự liệu của mọi người, Đoàn Chính Thuần vội vàng đưa tay
đỡ lên, ngờ đâu thân hình Thôi Bách Tuyền chẳng khác gì đóng chặt xuống
đất, cứng nhắc không động đậy. Đoàn Chính Thuần nghĩ thầm: “Gã tửu quỉ
này gớm thật, hóa ra võ công cao siêu như thế, đám đánh lừa ta”. Ông vận
kình lên hai cánh tay hất lên, Thôi Bách Tuyền không dám vận lực kháng cự lại
nữa thừa thế đứng lên nhưng vừa đứng thẳng người thấy toàn thân thật là
khó chịu, thật chẳng khác nào một chiếc thuyền con đang bị vùi dập trong cơn
sóng to gió cả, biết là Đoàn Chính Thuần ra tay trừng trị mình. Y nghĩ thầm
nếu như mình vận công đề ngự cơn giận của Trấn Nam Vương ắt sẽ chẳng
tiêu, không chừng còn nghi mình vào trong vương phủ nằm vùng, có mưu đồ
chuyện gì gian ác nên thừa cơ chân khí trong người còn nhộn nhạo lập tức
ngồi thụp xuống, thuận thế ngã lăn ra dùng ra làm như đau đớn lắm kêu lên: –
Ối chao!
Đoàn Chính Thuần mỉm cười, đưa tay kéo y lên, vừa kéo vừa véo y một cái, lập
tức khó chịu trong người y liền tiêu giải. Thôi Bách Tuyền nói: -Bẩm vương gia,
Thôi Bách Tuyền này bị kẻ thù bức bách không có chỗ nào dung thân, nên
phải mặt dày mày dạn trốn trong quí phủ để dựa uy danh vương gia mới sống
được đến hôm nay. Thôi Bách Tuyền chưa từng thổ lộ chân tướng cho vương
gia hay biết, quả thực đáng chết vạn lần.
Cao Thăng Thái tiếp lời: -Thôi huynh việc gì phải quá khiêm tốn như thế?
Vương gia vốn dĩ biết rõ lai lịch thân thế các hạ rồi, nhưng vì Thôi huynh kín
đáo không tiết lộ nên vương gia cũng để yên không nói ra. Không lẽ vương gia
biết mà người khác không biết hay sao? Hôm trước thế tử đối phó với Nam Hải
Ngạc Thần chẳng đã lôi Thôi huynh ra nhận làm sư phụ đấy ư? Thế tử biết
rằng trong phủ chỉ có mình Thôi huynh là có thể đương đầu được với tên ác
tặc họ Nhạc.
Kỳ thực hôm đó Đoàn Dự lôi Thôi Bách Tuyền ra mạo xưng sư phụ, chẳng qua
chó ngáp phải ruồi, trong phủ chỉ có y là hình dáng nhếch nhác hơn cả nên
đem ra làm trò cười trêu ghẹo Nam Hải Ngạc Thần. Thế nhưng lúc này Thôi
Bách Tuyền nghe thế lại càng tin rằng thật trong lòng không khỏi xấu hổ
ngầm.
Cao Thăng Thái nói tiếp: -Vương gia trước nay vốn hiếu khách, không nói Thôi
huynh vốn không có ác ý âm mưu gì với Đại Lý, mà nếu như có cái bụng làm
chuyện bất lợi vương gia cũng đại lượng bao dung, lấy lòng thành mà đối xử,
Thôi huynh việc gì phải đa lễ.
Ông ta nói thế là có ý rằng chỉ vì ngươi không có làm điều gì xấu xa nên còn
dung cho ngươi tới hôm nay, nếu không thì đã thanh toán ngươi rồi. Thôi Bách
Tuyền nói: -Cao hầu gia minh giám, tuy nói là thế nhưng họ Thôi này vì sao lại
vào ở ẩn trong vương phủ, trước khi cáo từ cũng nên bẩm rõ, nếu không quả
là quá ư thiếu chính đại quang minh. Có điều việc này liên quan đến nhiều
người khác, Thôi Bách Tuyền xin được trình riêng cho vương gia.
Đoàn Chính Thuần gật đầu quay sang Quá Ngạn Chi nói: -Quá huynh, thâm
cừu của sư môn có liên quan trọng đại không phải là việc một ngày một giờ,
chúng ta từ từ tính toán cũng không muộn.
Quá Ngạn Chi chưa kịp trả lời, Thôi Bách Tuyền đã chen vào nói trước: -Vương
gia sai bảo thế nào chúng tôi xin tuân lệnh.
Ngay lúc đó một gia tướng lại tới ngay cửa sảnh khom lưng bẩm: -Khải bẩm
vương gia, phương trượng chùa Thiếu Lâm phái hai vị cao tăng đến trình một
phong thư.
Chùa Thiếu Lâm từ đời Đường tới nay được xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ
lâm. Đoàn Chính Thuần vừa nghe nói thế vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài mái
hiên nghênh tiếp. Chỉ thấy hai nhà sư trung niên được hai gia tướng dẫn qua
sân. Nhà sư hình dáng khô khan khom lưng chắp tay hành lễ nói: -Tiểu tăng là
Tuệ Chân, Tuệ Quan của chùa Thiếu Lâm tham kiến vương gia.
Đoàn Chính Thuần ôm quyền hoàn lễ nói: -Hai vị đường xa quang lâm, quả
thật mệt nhọc, xin mời vào sảnh dùng trà.
Đến trong sảnh hai nhà sư không chịu ngồi, Tuệ Chân nói: -Bẩm vương gia,
bần tăng phụng mệnh phương trượng tệ tự đến trình một phong thư cho Bảo
Định hoàng gia và Trấn Nam Vương gia.
Nói rồi từ trong bọc lấy ra một cái bao giấy dầu, từng lớp từng lớp mở ra để lộ
một bao thư màu vàng, hay tay dâng lên Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính
Thuần cầm lấy nói: -Hoàng huynh hiện cũng đang ở nơi đây, hai vị cũng may
gặp được ngay.
Ông quay qua nói với Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi: -Hai vị dùng qua
điểm tâm, đợi rồi mình sẽ nói chuyện cho kỹ càng.
Nói xong đưa Tuệ Chân, Tuệ Quan hai người vào trong. Lúc đó Bảo Định Đế
đang ở trong noãn các cùng Hoàng Mi tăng uống trà đàm luận còn Đoàn Dự
ngồi một bên lắng nghe, thấy Tuệ Chân, Tuệ Quan tiến và đều đứng cả dậy.
Đoàn Chính Thuần đưa phong thư, Bảo Định Đế mở ra coi một lượt, thấy lá
thư đó gửi cho hai anh em mình, bên trên là một đoạn dài những gì “nghe anh
danh đã lâu nhưng chưa từng gặp”, “uy chấn trời Nam, nhân đức bao trùm”,
“toàn dân ngưỡng mộ, hào kiệt theo về”, “xiển hộ Phật pháp, hoằng dương
thánh đạo” vân vân những câu khách sáo nhưng khi đến chính đề thì là:
Tệ sư đệ Huyền Bi dẫn bốn người đồ đệ đến thăm quí quốc, vì tình cùng sùng
kính Phật tổ, nghĩa đồng đạo trong võ lâm, mong được chiếu cố đến.
Bên dưới thự danh đề là “Thích Huyền Từ chùa Thiếu Lâm chắp tay trăm lạy”.
Bảo Định Đế đứng dậy đọc lá thư để tỏ lòng kính trọng chùa Thiếu Lâm, Tuệ
Chân và Tuệ Quan cung kính đứng một bên thõng tay hầu hạ. Bảo Định Đế
nói: -Xin hai vị ngồi. Phương trượng chùa Thiếu Lâm nếu đã có pháp dụ,
chúng tôi là đệ tử Phật môn, là một phái trong võ lâm, nguyện đem hết sức để
tuân lệnh. Huyền Bi đại sư tinh thông Phật học, võ công cao cường, anh em
chúng tôi vẫn hằng kính ngưỡng, không biết pháp giá của đại sư bao giờ mới
tới? Anh em chúng tôi xin quét tháp chờ đợi.
Tuệ Chân, Tuệ Quan đột nhiên quì gục xuống, bình bình khấu đầu rồi cùng
khóc òa lên. Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần cùng kinh hãi, nghĩ thầm:
“Không lẽ Huyền Bi đại sư chết rồi”. Bảo Định Đế đưa tay đỡ lên nói: -Chúng
mình võ lâm đồng đạo, không nên dùng đại lễ làm gì.
Tuệ Chân đứng lên quả nhiên trả lời: -Sư phụ chúng tôi viên tịch rồi.
Bảo Định Đế nghĩ thầm: “Lá thư này vốn để Huyền Bi đại sư tự mình đem đến,
không lẽ ông ta chết trong cảnh giới nước Đại Lý?”. Ông bèn nói: -Huyền Bi
đại sư tây qui, cửa Phật mất đi một cao tăng, võ lâm mất đi một cao thủ, quả
thực đáng tiếc. Không biết Huyền Bi đại sư viên tịch vào ngày nào?
Tuệ Chân đáp: -Tháng trước phương trượng sư bá được tin Thiên Hạ Tứ Đại
Ác Nhân định đến gây sự với Đoàn hoàng gia và Trấn Nam Vương nước Đại Lý.
Họ Đoàn Đại Lý uy chấn thiên nam, đâu có sợ gì bọn Tứ Đại Ác Nhân nhưng
sợ hai vị không biết khiến chấp sự, bộ hạ có thể bị ám toán nên sai sư phụ
chúng tôi dẫn bốn đệ tử đi đến Đại Lý bẩm trước cho hoàng gia để do hoàng
gia sai bảo.
Bảo Định Đế hết sức cảm kích, nghĩ thầm: “Thảo nào phái Thiếu Lâm mấy
trăm năm nay được mọi người kính phục, Huyền Từ đại sư coi việc an nguy
của võ lâm như việc của mình, bọn ta tuy ở chốn xa xăm man di nhưng cũng
quan tâm tới. Trong thư nói chúng ta chiếu cố cho thầy trò Huyền Bi đại sư
nhưng thực ra là sai người đến trước là báo tin, sau là tiếp tay chống giữ”.
Ông bèn hơi khom mình nói: -Long tình hậu ý của phương trượng đại sư, anh
em chúng tôi không biết phải làm sao báo đáp cho được.
Tuệ Chân đáp: -Hoàng gia quá khiêm tốn đấy thôi, thầy trò chúng tôi lên
đường xuôi nam ngày hai mươi tám tháng trước ghé lại chùa Thân Giới ở châu
Lục Lương nghỉ qua đêm, ngờ đâu sáng sớm ngày hai mươi chín, bốn anh em
chúng tôi trở dậy, thì thấy sư phụ … sư phụ chúng tôi bị người ta ám toán,
chết ngay trên đại điện chùa Thân Giới rồi …
Nói đến đây ông ta nghẹn ngào không thành tiếng. Bảo Định Đế thở dài một
tiếng hỏi lại: -Huyền Bi đại sư trúng phải ám khí độc hại chăng?
Tuệ Chân đáp: -Không phải vậy.
Bảo Định Đế, Hoàng Mi tăng, Đoàn Chính Thuần lẫm Cao Thăng Thái đều tỏ
vẻ ngạc nhiên, cùng nghĩ: “Cứ như võ công của Huyền Bi đại sư, nếu không
phải là trúng phải ám khí “kiến huyết phong hầu”, dẫu là địch nhân ở sau lưng
đột nhiên tập kích, cũng không thể nào không còn sức kháng cự mà chết
ngay. Trong nước Đại Lý ta có cao thủ nào có bản lãnh cao như thế?”.
Đoàn Chính Thuần nói: -Hôm nay mồng ba, tối ngày hai mươi tám tháng trước
tức là bốn ngày rồi. Dự nhi bị bắt tại Vạn Kiếp Cốc là ngày hai mươi bảy.
Bảo Định Đế gật đầu: -Không phải là Tứ Đại Ác Nhân.
Đoàn Diên Khánh mấy ngày đó đều ở tại Vạn Kiếp Cốc quyết không cách nào
phân thân ra để đi Lục Lương Châu giết người, nếu có phải Đoàn Diên Khánh
chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể giết chết Huyền Bi đại sư không một
tiếng động như thế. Tuệ Chân nói: -Chúng tôi đỡ sư phụ dậy thì người lão
nhân gia đã lạnh, viên tịch từ lâu, trong đại điện không có dấu vết gì chứng tỏ
đã động thủ. Chúng tôi chạy ra ngoài chùa tìm kiếm, các sư huynh trong chùa
Thân Giới cũng chạy theo tìm kiếm giùm nhưng mấy chục dặm không hề thấy
một chút tung tích nào của hung thủ.
Bảo Định Đế buồn bã nói: -Huyền Bi đại sư vì họ Đoàn ta mà viên tịch, lại bị
nạn ngay trong cảnh giới nước Đại Lý, dù tình dù lý, anh em chúng tôi nhất
quyết không thể đứng ngoài.
Tuệ Chân, Tuệ Quan hai nhà sư cùng quì xuống bái tạ, Tuệ Chân nói: -Bốn
người anh em chúng tôi cùng phương trượng chùa Thân Giới Ngũ Diệp đại sư
bàn thảo xong tạm quàn pháp thể của sư phụ chúng tôi tại chùa Thân Giới,
không dám hỏa hóa để tiện việc sau này chưởng môn sư bá có kiểm tra. Hai vị
sư huynh quay về chùa Thiếu Lâm bẩm lại cho chưởng môn sư bá, tiểu tăng
và sư đệ Tuệ Quan thì đi Đại Lý, bẩm cho hoàng gia và Trấn Nam Vương.
Bảo Định Đế nói: -Phương trượng Ngũ Diệp tuổi cao đức trọng, kiến thức uyên
bác, thông hiểu nhiều chuyện trong võ lâm, vậy lão nhân gia dạy thế nào?
Tuệ Chân đáp: -Ngũ Diệp phương trượng dạy rằng: mười phần thì có đến tám
chín, hung thủ là người trong họ Mộ Dung đất Cô Tô.
Đoàn Chính Thuần và Cao Thăng Thái đưa mắt nhìn nhau, trong bụng cùng
nghĩ: “Lại là Cô Tô Mộ Dung nữa”. Hoàng Mi tăng từ nãy đến giờ chưa mở
miệng đột nhiên xen vào: -Phải chăng Huyền Bi đại sư bị địch nhân đánh một
chiêu Đại Vi Đà Chử ngay giữa ngực mà viên tịch chăng?
Tuệ Chân kinh hãi hỏi lại: -Đại sư đoán không sai, không hiểu tại sao … tại sao

Hoàng Mi tăng đáp: -Ta từng nghe công phu Đại Vi Đà Chử của Huyền Bi đại
sư chùa Thiếu Lâm là một tuyệt học trong võ lâm, người nào trúng phải gân
cốt đều đứt rời. Môn võ công này quả là ghê gớm nhưng dẫu sao cũng quá ư
bá đạo, dường như không thích hợp cho đệ tử Phật môn … Ôi!
Đoàn Dự cũng xen vào: -Đúng thế! Môn công phu này quá ư độc địa!
Tuệ Chân, Tuệ Quan nghe Hoàng Mi tăng bình luận sư phụ của mình, trong
bụng khó chịu nhưng kính trọng ông là tiền bối cao tăng không dám nói gì,
bỗng nghe Đoàn Dự ở ngoài chõ mồm vào, không khỏi hầm hầm nhìn chàng.
Đoàn Dự làm như không thấy chẳng coi vào đâu.
Đoàn Chính Thuần hỏi: -Sư huynh tại sao biết được Huyền Bi đại sư trúng phải
đại Vi Đà Chử mà viên tịch?
Hoàng Mi tăng thở dài: -Phương trượng chùa Thân Giới Ngũ Diệp đại sư đoán
rằng hung thủ thuộc họ Mộ Dung đất Cô Tô ắt không phải là đoán sằng vô căn
cứ. Đoàn nhị đệ, Cô Tô Mộ Dung có một câu rằng:
Hễ ai có tài nghệ gì,
Ta đem trả ngược lại về cho ngươi.
Chẳng hay hiền đệ có biết chăng?
Đoàn Chính Thuần trầm ngâm đáp: -Câu đó tiểu đệ đã từng nghe qua, có điều
không hiểu rõ lắm nghĩa lý của nó.
Hoàng Mi tăng lẩm bẩm: -Gậy ông đập lưng ông, hừ, gậy ông đập lưng ông …
Trên mặt ông đột nhiên lộ vẻ sợ hãi. Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần quen
biết ông ta đã mấy chục năm chưa bao giờ thấy ông ta lộ vẻ kinh hãi, mới đây
ông ta đụng độ với thái tử Diên Khánh rõ ràng đã vào thế thua, tuy bề ngoài
hết sức gay cấn nhưng vẫn thản nhiên, bây giờ lại tỏ vẻ sợ sệt đủ biết đối
phương quả thực đáng ngại.
Trong noãn các bỗng nhiên lặng tanh không một tiếng động. Qua một hồi lâu,
Hoàng Mi tăng chậm rãi nói: -Lão tăng nghe nói quả thực trên đời này có một
nhân vật tên là Mộ Dung Bác, y dám lấy cái tên “Bác” vì võ công uyên bác
không đâu kể xiết, tựa hồ không một tuyệt kỹ của nhà nào, phái nào trong võ
lâm y không tinh thông, không am tường. Một điều kỳ lạ là nếu y muốn giết ai
thì lại sử dụng ngay tuyệt kỹ thành danh của người đó.
Đoàn Dự nói: -Thế thì quả là không sao tưởng tượng nổi, thiên hạ có biết bao
nhiêu môn võ công, làm sao y học cho hết được?
Hoàng Mi tăng đáp: -Lời đó của hiền điệt quả thực không sai, nếu không dùng
chính tuyệt chiêu của người đó để giết người thì y nhất định không ra tay.
Bảo Định Đế nói: -Ta cũng có nghe đất Trung Nguyên có một nhân vật kỳ tài
như thế. Lạc thị tam hùng đất Hà Bắc giỏi về phi chùy, về sau cả ba người đều
bị trúng phi chùy táng mạng, Chương Hư đạo nhân đất Sơn Đông khi giết
người thì chặt đứt tứ chi kẻ địch để cho kẻ đó rên rỉ một hồi lâu rồi mới chết.
Gã Chương Hư đạo nhân đó chính mình cũng bị thảm báo như thế, cái câu “Dĩ
bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” của Mộ Dung Bác chính là do miệng Chương Hư
truyền ra.
Ông ngừng lại một chút nói tiếp: -Khi đó giữa chợ ở Tế Nam, không biết bao
nhiêu người bu chung quanh xem Chương Hư đạo nhân nằm lăn lộn kêu la
dưới đất.
Ông nói tới đây dường như còn tưởng tượng ra cái thảm trạng của Chương Hư
đạo nhân trước khi chết, vẻ mặt xem chừng bất nhẫn, lại đầy vẻ không vui.
Đoàn Chính Thuần gật đầu nói: -Quả đúng là như thế.
Đột nhiên ông nghĩ ra một chuyện liền nói: -Sư phụ của Quá Ngạn Chi Quá đại
gia Kha Bách Tuế nghe nói giỏi sử dụng nhuyễn tiên, nhưng kình lực trên đầu
roi lại dùng một lộ thuần cương, sát địch thì dùng tiên đánh vào đầu đối
phương nát vụn, không lẽ ông ta … ông ta …
Ông vỗ tay ba cái gọi một tên đầy tớ vào nói: -Mau mời Thôi tiên sinh và Quá
đại gia vào trong này, nói là ta có việc muốn bàn.
Gã thị bộc kia đáp lời “Vâng” một tiếng nhưng không biết Thôi tiên sinh là ai
nên ngần ngừ chưa chịu ra. Đoàn Dự cười nói: -Thôi tiên sinh chính là Hoắc
tiên sinh ở trướng phòng đó.
Gã đầy tớ bấy giờ mới dạ một tiếng thật to nhanh nhảu đi ra. Chẳng bao lâu
Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cùng vào trong noãn các. Đoàn Chính
Thuần hỏi: -Quá huynh, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, xin đừng trách cứ.
Quá Ngạn Chi đáp: -Không dám.
Đoàn Chính Thuần hỏi: -Xin hỏi lệnh sư Kha lão tiền bối bị người ta ám toán
như thế nào? Bị quyền cước hay binh khí đến nỗi vết thương chí mệnh?
Quá Ngạn Chi đột nhiên mặt đỏ bừng thật là bẽn lẽn, ấp úng một hồi mới đáp:
-Gia sư bị thương vì chiêu nhuyễn tiên “Thiên Linh thiên liệt”, kình lực của
hung thủ hung mãnh dị thường, dẫu có chính tay gia sư, cũng không thể …
không thể …
Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần và Hoàng Mi tăng ba người nhìn nhau, trong
lòng không khỏi bàng hoàng. Tuệ Chân đến trước mặt Thôi Bách Tuyền và Quá
Ngạn Chi chắp tay hành lễ nói: -Sư huynh đệ bần tăng và hai vị cùng cho
chung một mối thù, nếu không diệt được Cô Tô Mộ Dung …
Nói đến đây trong bụng tự nghĩ có diệt được họ Mộ Dung đất Cô Tô hay không
quả thật khó nói, bèn nghiến răng nói: -Bần tăng đành đem tính mạng giao
cho họ mới thôi!
Quá Ngạn Chi hai mắt rưng rưng nói: -Phái Thiếu Lâm cũng kết thâm cừu với
họ Mộ Dung đất Cô Tô hay sao?
Tuệ Chân bèn đem chuyện sư phụ Huyền Bi bị chết dưới tay Cô Tô Mộ Dung
như thế nào kể sơ lược lại. Quá Ngạn Chi thần sắc bi phẫn, nghiến răng căm
tức còn Thôi Bách Tuyền thì ủ rũ thẫn thờ không nói một câu xem ra không để
ý gì tới mối huyết cừu của sư huynh. Tuệ Quan hòa thượng buột miệng hỏi: –
Thôi tiên sinh sợ họ Mộ Dung đất Cô Tô hay sao?
Tuệ Chân vội quát lên: -Sư đệ chớ có vô lễ.
Thôi Bách Tuyền nhìn ngang nhìn ngửa, qua phía đông rồi qua phía tây dường
như sợ tai vách mạch rừng, lại dường như sợ một kẻ địch nào thật lợi hại đến
tấn công, dáng điệu thật là hoảng hốt. Tuệ Quan hừ một tiếng nói một mình: –
Đại trượng phu đến chết là cùng, làm gì mà phải sợ dữ thế?
Tuệ Chân cũng coi thường thái độ nhút nhát khiếp sợ của Thôi Bách Tuyền nên
cũng không lên tiếng ngăn trở câu nói khích bác của sư đệ. Hoàng Mi tăng ho
nhẹ một tiếng nói: -Việc đó …
Thôi Bách Tuyền toàn thân run cầm cập, nhảy nhỏm lên làm đổ một chén trà
trên bàn, chiếc chén lăn lông lốc rơi xuống đất vỡ tan. Y cố gắng định thần
thấy ai nấy chăm chăm nhìn mình, tự nhiên mặt đỏ tía tai nói: -Xin lỗi! Xin lỗi!
Quá Ngạn Chi nhíu mày, cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ. Đoàn Chính
Thuần nghĩ thầm: “Gã Thôi Bách Tuyền này quả là một tên nhút nhát”. Ông
quay sang hỏi Hoàng Mi tăng: -Sư huynh, thế nào?
Hoàng Mi tăng uống một ngụm trà, chậm rãi nói: -Thôi thí chủ đã từng gặp Mộ
Dung Bác rồi phải không?
Thôi Bách Tuyền nghe đến ba chữ Mộ Dung Bác, giật mình kêu lên một tiếng,
hai tay nắm chặt mép bàn, run run nói: -Tôi chưa từng … có … có gặp qua …
không từng …
Tuệ Quan lớn tiếng nói: -Thôi tiên sinh đã gặp Mộ Dung Bác hay là chưa? Nói
rõ ra.
Thôi Bách Tuyền mắt trợn ngược lên như kẻ mất hồn, bọn Đoàn Chính Thuần
ai cũng thầm lắc đầu. Quá Ngạn Chi thấy sư thúc tỏ vẻ hèn kém đến thế lại
càng chết điếng. Một lúc sau Thôi Bách Tuyền mới hoàn hồn run run đáp: –
Chưa từng … đại khái … dường như chưa từng … chưa từng gặp …
Hoàng Mi tăng nói: -Lão nạp từng trải qua một kinh nghiệm bản thân, thôi
cũng đành phải nói ra để các vị biết rõ. Chuyện đó xảy ra đã bốn mươi ba năm
về trước, khi đó lão nạp tuổi còn trẻ, đang lúc tráng kiện mới ra đời chưa lâu
nhưng trên giang hồ cũng đã có được chút danh tiếng. Quả đúng là nghé mới
sanh chưa biết sợ cọp, tưởng rằng trên đời này tuy bao la thật nhưng ngoài sư
phụ ra, không ai võ nghệ cao cường bằng mình. Năm đó ta hộ tống một vị
quan hưu trí cùng gia quyến trở về bản quán, đi từ Biện Lương đến Sơn Đông,
đến một triền núi gần Thanh Báo Cương thì gặp bốn tên cướp xông ra. Bốn
tên đó không cướp tài vật mà lại muốn bắt cóc tiểu thư con viên quan kia. Lão
nạp khi đó tuổi trẻ sốt tiết không thể nhịn được vừa ra tay là đã sử dụng độc
chiêu, dùng ngay Kim Cương chỉ lực, tất cả đều đâm vào tâm oa, bốn tên phỉ
đồ không kịp kêu lên một tiếng, chết ngay tại chỗ.
1. Trong thủ tục hôn lễ ngày xưa, khi hai bên đã bằng lòng nhau thường trao
đổi ngày sinh tháng đẻ để so tuổi xem có hợp hay không (lễ vấn danh)
2. Chử là cái chày nhưng trong đạo Phật thì là một loại pháp khí (sceptre). Vi
Đà là dịch âm chữ Vajra nguyên nghĩa là sấm sét hoặc kim cương (tùy theo
người định nghĩa) cho nên Vi Đà Chử còn gọi là Kim Cương Chử là một pháp
khí dùng để hàng phục ma chướng. Trong hình tượng tôn giáo Ấn Độ, cái chày
là biểu tượng của dương (kim cương bất hoại), cái chuông là biểu tượng âm
(trí huệ bát nhã). Chày này có khi một đầu hoặc hai đầu, chia làm hai nhánh,
ba nhánh, năm nhánh hay chín nhánh. Cho đến nay người ta vẫn chưa biết
nguồn gốc hai pháp khí này từ đâu nhưng rất thông dụng trong những món
binh khí đạo Bà La Môn. Việc thờ cúng âm vật dương vật cũng xuất hiện tại
nhiều vùng ở miền Bắc nước ta, rất có thể do ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ.
Kim Dung mượn nhiều pháp khí Phật giáo làm binh khí cho những nhân vật
của ông (nhất là các nhà sư) nhưng dĩ nhiên chỉ là biểu tượng vì thực tế
những pháp khí này khó có thể dùng làm khí giới.
3. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân
4. Đầu vỡ thành nghìn mảnh
Ta khi đó dương dương tự đắc, miệng sùi bọt mép huênh hoang với viên hưu
quan kia, bảo là “dẫu có mười đứa, tám đứa đại đạo thì cũng sẽ dùng Kim
Cương chỉ lực giết sạch”. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng lộp cộp, hai người cưỡi
lừa từ bên đường đi qua, nghe giọng một người đàn bà hừ một tiếng, thanh
âm đầy vẻ khinh miệt không coi vào đâu. Ta quay đầu lại thì thấy người ngồi
trên lưng lừa là một thiếu phụ chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy, còn người kia
là một thiếu niên độ mười lăm mười sáu, mi thanh mục tú, coi thật là tuấn
nhã, cả hai đều mặc sô gai theo kiểu đại tang. Lại nghe thiếu niên kia nói: -Mẹ
ơi! Kim Cương chỉ thì đã thấm vào đâu mà ở đây khoác lác.
Thân thế lai lịch của Hoàng Mi tăng anh em Bảo Định Đế cũng không biết rõ.
Thế nhưng ông ta ở trong Vạn Kiếp Cốc dùng tay vẽ lên đá thành bàn cờ,
khắc đá thành quân, đấu ngang ngửa với thái tử Diên Khánh, mọi người ai nấy
đều hết sức kính ngưỡng, còn Kim Cương chỉ lực của ông có ai không phục,
lúc này nghe ông thuật lại lời của thiếu niên kia, đều nghĩ chẳng qua trẻ con
nói năng lếu láo.
Ngờ đâu Hoàng Mi tăng thở dài một tiếng nói tiếp: -Khi đó ta nghe câu nói kia
trong bụng cũng tức thật nhưng nghĩ thầm một đứa trẻ còn măng sữa nói
năng bậy bạ chấp làm gì? Ta trừng mắt nhìn nó nhưng cũng bỏ qua. Lại nghe
người đàn bà mắng con: “Kim Cương chỉ của người ta là chính tông của Đạt
Ma hạ viện ở Bồ Điền Phúc Kiến, luyện cũng tới mức ba thành hỏa hầu rồi, con
còn bé biết gì? Con đâm ra chưa chắc đã chính xác được đến thế”.
Ta nghe đến đây, trong bụng vừa tức tối vừa kinh hãi. Uyên nguyên sư môn
của ta trên giang hồ ít người biết đến, người đàn bà này vừa nói ra đã đúng
ngay, lại bảo Kim Cương chỉ lực của ta chỉ mới được ba thành hỏa hầu, ta làm
sao chịu nổi. Ôi, thực ra ta không biết trời cao đất dày là gì, chứ cứ theo công
lực lúc đó mà nói, nói ta được ba thành hỏa hầu cũng đã là quá cao chứ tối đa
chỉ được hai thành sáu bảy phân thôi. Ta liền lớn tiếng quát: “Tôn tính vị phu
nhân kia là gì? Bà coi khinh Kim Cương chỉ lực của ta, liệu có thể tứ giáo vài
chiêu được chăng?”.
Thiếu niên kia dừng con lừa đốm lại toan trả lời, người đàn bà bỗng dưng hai
mắt rưng rưng dường như muốn khóc nói: -Cha con lúc lâm chung dặn con
những gì? sao con quên ngay thế?
Cậu bé kia đáp: -Vâng! Hài nhi không dám quên.
Hai người liền vung roi quất lừa chạy về phía trước. Ta càng nghe càng thêm
bực mình liền giục ngựa đuổi theo gọi lớn: -Này! Nói láo lếu lăng nhăng chỉ
trích võ công người khác, nếu không để lại vài chiêu tưởng bỏ chạy mà xong
ư?
Con ngựa ta cưỡi là một con tuấn mã cước lực thật nhanh, vừa nói vừa đuổi
đã vượt qua hai con lừa, chặn ngay trước mặt hai người. Người đàn bà nhìn
con nói: -Con xem đó, con chỉ ngứa miệng nói một câu người ta đã không chịu
rồi.
Cậu bé kia xem chừng rất hiếu thuận với mẹ, không dám ngước mắt nhìn ta.
Ta thấy họ sợ mình nghĩ thầm mẹ góa con côi có thắng cũng chẳng hay ho
nên cũng không thèm chấp, nhưng nghe giọng điệu bà ta xem ra thiếu niên
này cũng biết Kim Cương chỉ lực. Môn công phu này ta đã khổ luyện mười lăm
năm, cũng đã có chút thành tựu, thằng bé con này biết gì đâu? Ta bèn lên
mặt nói: -Hôm nay ta tha cho hai mẹ con, từ rày ăn nói nên giữ mồm giữ
miệng.
Người đàn bà kia chẳng nhìn vào mặt ta, quay sang nói với cậu bé: -Vị thúc
thúc này nói không sai, từ rày về sau con ăn nói nên giữ mồm giữ miệng.
Nếu cứ đến đó là xong thì chẳng hay lắm sao. Có điều khi đó ta tuổi còn trẻ,
tính tình hung hăng, giục ngựa đứng tránh qua một bên, thiếu phụ phóng lừa
chạy qua đến lượt thiếu niên vừa vỗ lừa, con vật vừa phóng lên ta liền vung roi
quất ngay vào mông nó một cái, cười lớn: -Chạy cho nhanh nào!
Cây roi ngựa còn cách mông lừa độ chừng một thước, bỗng nghe vèo một
tiếng, cậu bé quay lại giơ ngón tay, chỉ lực lăng không phóng ra, chiếc roi của
ta bay vụt lên trời. Sự việc xảy ra khiến ta sợ đến đờ đẫn cả người, chỉ lực của
y thật ghê gớm hơn ta xa.
Lại nghe thiếu phụ kia nói: -Đã chót ra tay thì phải kết thúc đi thôi.
Thiếu niên kia đáp: -Vâng!
Y ghìm con lừa đốm quay lại xông vào ta. Ta vung tay trái ra chiêu “Lan Vân
Thủ”, đột nhiên nghe soẹt một cái tay y đã đâm ra một chỉ, ngực ta bên trái
đau nhói, bao nhiêu kình lực mất hết.
Hoàng Mi tăng nói đến đây chầm chậm cởi tăng bào để lộ bộ ngực xương xẩu,
thấy bên trái ngay đúng tâm tạng có một cái lỗ sâu chừng một tấc. Cái lỗ đó
tuy đã thành sẹo rồi nhưng cũng mường tượng ra năm xưa bị thương nặng
biết chừng nào. Có điều vết thương đó đâm thấu tim sao ông ta không chết
mà còn sống đến ngày nay khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Hoàng Mi tăng chỉ vào ngực bên phải nói: -Các vị xem đây.
Mọi người thấy nơi đó phập phồng mới hay ông ta vốn có dị tướng, trái tim
không nằm bên trái mà lại nằm bên phải năm xưa tưởng chết mà không chết
cũng là do đó. Hoàng Mi tăng buộc lại dây lưng tăng bào nói tiếp: -Người có
tâm tạng lệch qua bên phải như ta thật vạn người không có một. Thiếu niên
đó thấy một chỉ đã đâm trúng ngay trái tim mà không chết ngay liền giục lừa
lách qua mấy bước, vẻ mặt thật ngạc nhiên. Ta thấy trên ngực máu chảy ào
ào, xem chừng tính mạng không còn chẳng úy kỵ gì nữa ngoác mồm chửi:
“Tiểu tặc kia, ngươi bảo ngươi biết sử dụng Kim Cương chỉ ư, hừ hừ! Kim
Cương chỉ lực của Đạt Ma hạ viện không lẽ đâm người chảy máu mà không
chết? Thủ pháp của ngươi sai bét đâu có phải là Kim Cương chỉ”.
Cậu bé kia nhảy tới toan đâm thêm một chỉ nữa, lúc đó ta đâu còn sức nào mà
kháng cự chỉ đành bó tay đợi chết. Ngờ đâu thiếu phụ kia vung cây roi trong
tay ra, cuốn lấy cánh tay thiếu niên, trong cơn mơ màng nghe bà ta mắng
con: “Họ Mộ Dung đất Cô Tô làm gì có người nào vô dụng thế? Chỉ lực của
ngươi luyện chưa rốt ráo thì không được giết y nữa, để trong vòng bảy ngày
ngươi …” Không biết trong vòng bảy ngày y phải làm gì thì ta đã ngất đi không
nghe thấy nữa.
Thôi Bách Tuyền run run hỏi: -Đại … đại sư, về sau … về sau ngài có gặp lại họ
không?
Hoàng Mi tăng đáp: -Nói ra thật xấu hổ, lão nạp từ bữa đó trở đi trong lòng
chán ngán, thấy một đứa bé con đã luyện được đến mức đó, dù ta có luyện
thêm bao nhiêu cũng không thể nào bì kịp. Đến khi vết thương trên ngực khỏi
rồi liền rời đất Đại Tống bỏ xuống Đại Lý nương náu dưới khu vực của Đoàn
hoàng gia, mấy năm sau thì xuất gia. Lão tăng tuy bao nhiêu năm nay đã tham
ngộ lẽ tử sinh không còn khắc khoải sự vinh nhục năm xưa nhưng đôi khi nhớ
lại vẫn còn rùng mình, quả thật đúng là kinh cung chi điểu.
Đoàn Dự hỏi: -Đại sư, nếu như thiếu niên đó còn sống đến hôm nay thì cũng
phải trên dưới sáu mươi rồi, có phải y là Mộ Dung Bác chăng?
Hoàng Mi tăng lắc đầu: -Nói ra thật là hổ thẹn, lão nạp cũng không biết nữa.
Thực ra một chỉ của cậu bé đó có phải Kim Cương chỉ hay không, ta cũng đâu
có nhìn rõ, nhưng xem chừng ra tay không giống hẳn. Thế nhưng phải hay
không thì cũng thật là lợi hại, thật là ghê gớm …
Mọi người ai nấy lặng thinh, lòng khinh thị Thôi Bách Tuyền giảm đi quá nửa,
nghĩ thầm võ công cao siêu như Hoàng Mi tăng mà còn úy kỵ Cô Tô Mộ Dung
đến thế, Thôi Bách Tuyền sợ đến mất cả hồn vía thì cũng có nguyên do.
Thôi Bách Tuyền nói: -Hoàng Mi đại sư thân phận cao như thế mà chuyện
ngày xưa còn không giấu diếm chút nào, họ Thôi này có đáng gì đâu mà còn
sợ xấu mặt? Tại hạ vốn dĩ muốn đem chuyện trà trộn vào Trấn Nam Vương phủ
nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho bệ hạ và vương gia, nơi đây cũng chẳng có ai
người ngoài, vây tại hạ xin thuật lại để các vị cùng rõ.
Y nói mấy câu đó rồi, tâm tình khích động, cổ khô miệng đắng cầm chén trà
lên uống ực một cái cạn sạch, lại cầm luôn cả chén của Quá Ngạn Chi uống
luôn rồi mới tiếp tục: -Chuyện … chuyện này của tôi, là … là đã mười tám năm
rồi …
Y nói tới đây tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Y định thần rồi nói tiếp: -Ở trong
thành phủ Nam Dương, có một thổ hào họ Sái, giàu có nhưng bất nhân, hiếp
đáp dân lành. Kha sư ca của tôi có một người bạn bị y hãm hại, toàn gia chết
về tay y.
Quá Ngạn Chi hỏi lại: -Sư thúc nói đến tên tặc tử Sái Khánh Đồ phải không?
Thôi Bách Tuyền đáp: -Đúng đó. Sư phụ ngươi mỗi khi nói đến Sái Khánh Đồ
vẫn thường nghiến răng hậm hực tuy có làm đơn kêu lên quan mấy lần đều bị
họ Sái đem tiền đút lót ếm nhẹm đi. Nếu như sư phụ ngươi xách nhuyễn tiên
đến giết phứt gã đi thì thật dễ như thổi tro trong bếp, tuy ông ta anh hùng khí
khái trên giang hồ nhưng ở quê hương bản quán có nhà có cửa nên không
dám làm chuyện phạm vương pháp như thế. Còn Thôi Bách Tuyền tôi thì khác,
trộm gà bắt chó, bài bạc trai gái, giết người phóng hỏa chuyện gì cũng làm.
Đêm đó tôi nổi giận nên mò vào nhà tên Sái Khánh Đồ, giết một hơi hơn ba
chục mạng nhân khẩu.
Tôi từ cửa chính giết vào đến tận hoa viên đằng sau, đến làm vườn người ở
cũng không tha. Đến giữa vườn thấy một căn lầu nhỏ trên có ánh đèn chiếu
ra. Tôi chạy lên lầu, đá tung cửa vào thì ra đó là một thư phòng, bốn bề chung
quanh đầy những kệ trên để toàn là sách vở, một đôi nam nữ đang ngồi đọc
sách ở bàn.
Đôi nam nữ đó chừng trên dưới bốn mươi, tướng mạo tuấn nhã ăn mặc theo
lối thư sinh. Người đàn bà tuổi trông trẻ hơn, quay lưng lại không nhìn rõ mặt
nhưng bà ta mặc áo lụa mỏng màu xanh nhạt, dưới ánh nến trông thật xinh
đẹp, con bà nó chứ …
Y vốn dĩ nói năng thật văn vẻ, so với ngôn ngữ bình thời thật khác xa, ngờ đâu
đột nhiên chêm vào một lời thô tục, ai nấy đều sửng sốt. Thôi Bách Tuyền
dường như không để ý nói tiếp: -… tôi một hơi giết hơn ba chục mạng, càng
lúc càng say máu, trông thấy đôi trai gái chó má này, con mẹ nó chứ, xem ra
có điều khác lạ. Trong nhà Sái Khánh Đồ ai nấy thô lỗ hung ác, sao lại lọt vào
một đôi cẩu nam nữ thanh tú ở đâu ra? Trông họ có khác gì Đường Minh
Hoàng với Dương quí phi trong tuồng hát? Tôi thật ngạc nhiên nhưng không
có ý ra tay giết họ. Bỗng nghe người đàn ông nói: “Nương tử, từ Qui Muội đến
Võ Vương, hình như không theo thứ tự này”.
Đoàn Dự nghe nói “từ Qui Muội đến Võ Vương” nghĩ thầm: “Cái gì mà Qui
Muội? Võ Vương?” Chàng suy nghĩ hiểu ngay: “À, thì ra là từ Qui Muội đến Vô
Vọng, người đàn ông này nói về Kinh Dịch”. Chàng thấy thế trong lòng liền
phấn khởi hẳn lên.
Lại nghe Thôi Bách Tuyền nói tiếp: -Người đàn bà trầm ngâm rồi nói: “Nếu như
từ hướng đông bắc đi chéo xuống Đại Ca, rồi chuyển qua Tỉ Tỉ chàng nghĩ đi
thế có thông hay không?”.
Đoàn Dự nghĩ thầm: “Hừ, sao lại Đại Ca? Tỉ Tỉ là sao? À thì ra Đại Quá và Ký
Tế”. Bỗng chàng giật mình sửng sốt: “Thì ra người đàn bà nói về bộ pháp
trong Lăng Ba Vi Bộ, có điều vị trí hơi sai không hoàn toàn đúng hẳn. Không lẽ
người đàn bà này với thần tiên tỉ tỉ trong động núi kia có liên quan?”.
Thôi Bách Tuyền nói tiếp: -Tôi nghe hai vợ chồng bàn tán không ngừng, nói gì
mà Ô Qui Muội Tử, Đại Cữu Tử, Tiểu Tỉ Tỉ càng nghe càng chán nên lớn tiếng
quát: “Hai đứa cẩu nam nữ kia, con bà ngươi chứ, có mau cút ra không nào”.
Không ngờ hai người đó dường như giả điếc, không nghe ta nói gì, vẫn chăm
chăm nhìn vào quyển sách. Người đàn bà nhỏ nhẹ nói: “Từ chỗ này đến nhà tỉ
tỉ cả thảy chín bước, không làm cách nào đi được”. Tôi liền quát lên: “Cút
mau! Cút mau! Cút ngay đến nhà ông bà ông vải nhà ngươi, gặp tổ tông mười
tám đời”. Tôi đang toan cất bước tiến lên, người đàn ông đột nhiên vỗ tay cười
nói: “Hay lắm, ông bà là khôn, mười tám đời tổ tông, ồ, hai lần chín mười tám
có thể chuyển qua vị trí khôn được. Thế là bước này nghĩ ra rồi!”. Y thuận tay
cầm một chiếc bàn toán trên bàn, không biết làm cách nào ba quân toán đột
nhiên bắn ra, tôi chỉ thấy ngực đau nhói, thân hình đứng chết sững không còn
động đậy gì được.
Hai người đó không ngó ngàng gì đến tôi, vẫn tiếp tục đàm luận chuyện tiểu
ca ca, tiểu súc sinh còn tôi trong bụng sợ hãi không biết chừng nào. Tại hạ có
cái phỉ hiệu là Kim Toán Bàn, luôn luôn đem theo trong người một cái bàn toán
đúc bằng vàng, bên trong có giấu cơ quan, bảy mươi bảy quân toán muốn lúc
nào là có thể bắn ra lúc ấy, nhưng cái bàn toán trên bàn kia làm bằng gỗ gụ
trông thật bình thường, mấy thanh ngang làm bằng tre, hiển nhiên y dùng nội
lực chấn gãy những thanh này rồi dùng nội lực bắn tung những viên toán ra,
công phu đó quả con mẹ nó cao minh thật.
Đôi trai gái kia càng nói càng cao hứng, còn tôi thì càng lúc càng hoảng hốt.
Tôi ở trong nhà này giết hơn ba chục mạng người gây ra một vụ đại huyết án
vậy mà đứng trơ trơ nơi đây, không nhúc nhích gì được, nói cũng không nói
được, tội tôi gây ra bị quả báo đã đành nhưng chuyện vỡ lở thì thể nào cũng
liên lụy đến Kha sư huynh. Thời gian hơn hai giờ đó thật không khác gì chịu
khổ hình mười năm, hai mươi năm.
Chờ mãi đến khi gà gáy sáng, người đàn ông bấy giờ mới cười nói: “Nương tử,
mấy bước kế tiếp đây hôm nay mình nghĩ chưa ra, thôi mình đi chứ!”. Người
đàn bà nói: “Vị Kim Toán Bàn Thôi lão sư giúp chàng nghĩ ra được một bước
thật kỳ diệu, mình phải tạ ơn y cái gì mới được”. Tôi lại càng sợ hãi, không ngờ
họ biết tên tuổi tôi rồi. Người đàn ông nói: “Nếu thế thì cho y sống thêm vài
năm, lần sau gặp mình giết y cũng được. Y dám chửi nàng, chửi ta thì nay ha
cho”. Y nói rồi cầm cuốn sách lên, tiếp theo tay trái đưa về sau phất nhẹ sau
lưng tôi giải khai huyệt đạo. Tiếp theo đôi trai gái đó nhảy qua cửa sổ đi mất.
Tôi cúi đầu nhìn xuống thấy trước ngực áo có ba lỗ hổng, ba viên bàn toán
ngay ngắn chỉnh tề gắn trên ngực tôi, thật dẫu có lấy thước mà đo cũng
không được đều như thế. Chậc chậc, quí vị xem cái công trình của tôi đây.
Y nói xong cởi áo ra. Mọi người thoạt nhìn không khỏi bật cười, thấy hai quân
gắn chặt trên hai đầu vú y, ngay chính giữa có thêm một viên khác, đã bấy lâu
nay sao y không tìm cách gỡ ra.
Thôi Bách Tuyền lắc đầu, đóng khuy áo lại nói: -Ba quân bàn toán này khảm
trên thân thể tôi thật chịu không nổi. Tôi đã tính dùng dao nạy ra thế nhưng
chỉ hơi dùng sức một chút, chạm phải huyệt đạo của mình lập tức chết giấc
ngay, phải mất hai giờ sau mới hồi tỉnh. Còn như dùng dũa, dùng giấy nhám
mà mài thì chao ôi, đau đến kêu ông kêu bà. Cái tội nghiệt này cứ lẩn quẩn
theo tôi như bóng với hình, mỗi khi trái gió trở trời, ba chỗ đó tiên sư nó đau
đến chết cha chết mẹ, thật chẳng khác gì rùa bị lột mai.
Mọi người nghe y nói vừa kinh hãi, vừa tức cười. Thôi Bách Tuyền thở dài một
tiếng nói: -Gã đó nói là lần sau gặp lại tôi sẽ lấy mạng, thành thử nếu muốn
khỏi chết chỉ có cách là không gặp lại y, đó là cách duy nhất. Không còn
đường nào khác hơn, tôi chỉ còn nước cao bay xa chạy trốn vào trong phủ Trấn
Nam Vương. Tôi đã tính trong bụng, nước Đại Lý ở nơi xa vắng cõi thiên nam,
những người trong võ lâm Trung Nguyên mấy ai rỗi hơi tìm đến, nếu vạn nhất
tên khốn kiếp đó mò được tới đây thì có Đoàn vương gia, Cao hầu gia, Chử
bằng hữu bao nhiêu là cao thủ, không lẽ ai cũng giương mắt không nhúng tay
vào, để mặc cho y giết tôi hay sao? Ba viên quân bàn toán nằm trên ngực tôi,
đau đớn chịu không nổi đành phải quay sang rượu chè bét nhè, quấy quá cho
qua cơn đau. Bao nhiêu hùng tâm tráng chí, truyền tông tiếp đại, con mẹ nó
đổ xuống sông xuống biển hết.
Mọi người nghĩ thầm: “Việc người này gặp phải với Hoàng Mi tăng chẳng khác
gì mấy, chỉ có điều một người xuất gia làm sư, một người ẩn tính mai danh mà
thôi”. Đoàn Dự hỏi thêm: -Hoắc tiên sinh, làm sao ông biết hai vợ chồng đó
thuộc họ Mộ Dung đất Cô Tô?
Chàng quen miệng gọi “Hoắc tiên sinh” nhất thời chưa sửa đổi được. Thôi
Bách Tuyền gãi đầu nói: -Cái đó là do sư ca của tôi đoán chừng vậy thôi. Tôi bị
trúng ba quân bàn toán rồi liền quay về bàn với sư ca, ông ta nói trong võ lâm
chỉ có một họ Mộ Dung đất Cô Tô là có cái ngón “gậy ông đập lưng ông” đó
thôi. Tôi quen dùng quân bàn toán đả thương người khác, y lại dùng nó đánh
tôi. Họ Mộ Dung đất Cô Tô người không đông, con mẹ nó chứ, cũng may nhà
này ít người, chứ nếu như con đàn cháu đống thì trên giang hồ còn ai sống sót
nổi, chắc chỉ còn mình họ Mộ Dung thôi.
Câu nói của y nghe ra bất kính đối với họ Đoàn nước Đại Lý nhưng cũng không
ai để ý tới. Thôi Bách Tuyền lại tiếp: -Trong nhà này nổi danh thì chỉ có Mộ
Dung Bác, bốn mươi ba năm trước thiếu niên mười lăm mười sáu kia dùng Kim
Cương chỉ đả thương vị đại sư này, mười tám năm trước, gã trung niên khoảng
bốn mươi ném quân bàn toán vào tôi xem ra cũng là Mộ Dung Bác đấy thôi.
Có ngờ đâu sư ca của tôi lại chết dưới tay y. Ngạn Chi, sư phụ ngươi làm sao
lại gây chuyện với y vậy?
Quá Ngạn Chi đáp: -Sư phụ cháu trước nay chỉ lo làm ăn, vẫn thường bảo là
“mọi người hỉ hả mới đẻ ra tiền”, chẳng bao giờ mích lòng ai nên quyết không
thể nào gây sự với họ Mộ Dung đất Cô Tô được. Mình ở Nam Dương, họ ở Tô
Châu hai bên cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm.
Thôi Bách Tuyền nói: -Nếu thế ắt hẳn Mộ Dung Bác thấy ta là con rùa đen rụt
đầu rụt cổ kiếm không ra nên mới tra hỏi sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi có nghĩa
khí thà chết chứ không tiết lộ ta đang trốn ở Đại Lý nên mới trúng phải độc
thủ của y. Kha đại ca, anh chết vì em rồi.
Nói xong nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghẹn ngào nghiến răng: -Mộ
Dung Bác, Mộ Dung Bác, ta nhất quyết lột da ngươi.
Y khóc mấy tiếng rồi quay sang Đoàn Chính Thuần: -Đoàn vương gia, tôi đã
nói hết cả rồi, bao nhiêu năm nay được vương gia che chở, lại cũng không lột
mặt nạ tôi, Thôi mỗ thật là cảm kích, không biết cách gì báo đáp. Thôi chúng
tôi đi Cô Tô đây!
Đoàn Chính Thuần lạ lùng hỏi: -Ngươi đi Cô Tô ư?
Thôi Bách Tuyền đáp: -Đúng thế! Sư ca tôi thật chẳng khác gì anh ruột. Cái
thù giết anh không thể không báo! Ngạn Chi, thôi mình đi.
Nói xong quay sang mọi người vái một cái thật sâu rồi đi thẳng. Quá Ngạn Chi
cũng chắp tay chào, đi theo y. Việc xảy ra hoàn toàn không ai ngờ nổi, thấy y
nói tới Cô Tô Mộ Dung Bác lợi hại là thế nhưng vì mối thù sư huynh nhất định
chịu chết không còn sợ sệt gì nữa, ai nấy trong lòng đều kính phục ngầm.
Đoàn Chính Thuần nói: -Hai vị đừng gấp. Quá huynh từ xa tới đây, đêm nay
nghỉ lại đây, sáng mai đi cũng không muộn.
Thôi Bách Tuyền dừng chân quay lại nói: -Vâng! Vương gia bảo như thế, thôi
thì chúng tôi xin thêm một bữa cơm vậy. Ngạn Chi, thôi mình đi uống rượu.
Y dẫn Ngạn Chi ra ngoài. Bảo Định Đế nói với Đoàn Chính Thuần: -Thuần đệ,
sáng mai chú cùng Hoa Tư Đồ, Phạm Tư Mã, Ba Tư Không đến chùa Thân Giới
ở châu Lục Lương, thay ta làm lễ trước linh sàng Huyền Bi đại sư.
Đoàn Chính Thuần đáp lờn còn Tuệ Chân, Tuệ Quan hai người phục xuống bái
tạ. Bảo Định Đế lại nói với Đoàn Chính Thuần: -sau khi bái kiến Ngũ Diệp
phương trượng rồi ở lại chùa Thân Giới chờ những vị sư chùa Thiếu Lâm đến,
nhờ họ trình lên phong thư ta gởi đến phương trượng Huyền Từ đại sư.
Ông quay sang nói với Ba Thiên Thạch: -Viết hai phong thư, một lá gửi cho
phương trượng chùa Thiếu Lâm, một lá gửi cho phương trượng chùa Thân Giới
rồi sửa soạn hai món lễ vật.
Ba Thiên Thạch khom lưng phụng chỉ. Bảo Định Đế nói: -Ngươi mời hai vị đại
sư chùa Thiếu Lâm đi nghỉ.
Đợi Ba Thiên Thạch dẫn Tuệ Chân, Tuệ Quan hai nhà sư đi khỏi rồi, Bảo Định
Đế nói: -Họ Đoàn Đại Lý nhà ta vốn từ võ lâm Trung Nguyên mà ra, mấy trăm
năm qua không hề vong bản. Bằng hữu võ lâm Trung Nguyên đến Đại Lý
chúng ta đều lấy lễ mà tiếp đãi. Tổ tiên họ Đoàn đã di huấn nghiêm cấm con
cháu tham dự vào việc oán thù, tranh chấp riêng tư của võ lâm. Cái chết của
Huyền Bi đại sư, tuy họ Đoàn chúng ta không thể sõng tay đứng ngoài nhưng
việc báo cừu thì phải do phái Thiếu Lâm tự lo liệu lấy, chúng ta không nhúng
tay vào.
Đoàn Chính Thuần nói: -Vâng, em đã hiểu rồi.
Hoàng Mi tăng nói: -Bên trong đây có chuyện gì thực không dễ gì mà biết rõ
được. Chúng ta không thể không tương trợ phái Thiếu Lâm nhưng không nên
xen vào chuyện thù hận chém giết. Họ Mộ Dung tuy người không đông nhưng
là một thế gia trong võ lâm, bạn bè bộ thuộc không phải là ít. Phái Thiếu Lâm
và họ Mộ Dung hai bên ngang nhiên chống báng nhau là một đại sự vang dậy
cổ kim, gió tanh mưa máu, không biết chết bao nhiêu người. Nước Đại Lý ta
mấy năm nay quốc thái dân an, nếu như chúng ta xen vào tranh chấp này, nay
mai võ lâm Trung Nguyên tìm đến đây gây chuyện sinh sự e rằng không bao
giờ dứt được.
Bảo Định Đế nói: -Đại sư nói chí phải. Chúng ta một mặt theo chính đạo mà
hành sự, mặt khác cố gắng nhịn một bước. Thuần đệ, em phải nhớ rõ bốn chữ
“Trì Chính Nhẫn Nhượng”.
Đoàn Chính Thuần khom lưng nhận lời dạy bảo của anh.
Hoàng Mi tăng nói: -Hai vị hiền đệ, thôi bây giờ mình từ biệt nhau, ta còn phải
trở lại Vạn Kiếp Cốc một lần nữa.
Mọi người ai nấy ngạc nhiên, Bảo Định Đế hỏi: -Sư huynh đến Vạn Kiếp Cốc có
chuyện gì? Có cần mang theo ai không?
Hoàng Mi tăng cười ha hả nói: -Đến cả hai tiểu đồ của ta ta cũng không cho
theo. Hai vị hiền đệ đoán thử xem, ta đến Vạn Kiếp Cốc để làm gì?
Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần thấy ông ta cười khà khà, thầm nghĩ chắc
việc này không có gì khó khăn nhưng không đoán ra chuyện gì. Hoàng Mi tăng
quay sang nói với Đoàn Dự: -Hiền điệt chắc là đoán ra.
Đoàn Dự ngạc nhiên: “Tại sao bá phụ và gia gia đoán không ra mà mình lại
đoán ra là sao?”. Chàng suy nghĩ hiểu ngay lý do cười nói: -Đại sư muốn đến
đánh cờ phục thù.
Hoàng Mi tăng cười sằng sặc nói: -Đúng đó! Ta làm sao mà thắng được thái tử
Diên Khánh ván cờ đó quả thực kỳ lạ. Y đánh cờ tự bịt một mắt là cớ gì?
Đoàn Dự lắc đầu: -Tiểu điệt cũng không hiểu nổi.
Hoàng Mi tăng nói: -Hoặc giả trong thạch thất hay phiến đá có cái gì bất
thường chăng? Lão nạp phải tới xem mới được.
Người ham đánh cờ mỗi khi xong một ván, dù thua dù được bao giờ cũng suy
ngẫm lại, chỗ nào mình sơ sểnh mất nước, chỗ nào chậm chỗ nào nhanh phải
hiểu rõ từng nước mới thấy an tâm. Hoàng Mi tăng thắng ván cờ đó thật lạ kỳ,
nếu không tìm ra nguyên do tại sao ắt sẽ suốt đời thắc mắc.
Kế đó Bảo Định Đế khởi giá hồi cung, Hoàng Mi tăng cũng dặn hai người học
trò quay về chùa Niêm Hoa một mình quay lại Vạn Kiếp Cốc, sắp lại phiến đá
xanh đã bị Đoàn Diên Khánh chấn động vỡ nát từ đầu đến đuôi xem lại từng
nước. Đoàn Chính Thuần tiễn đưa Bảo Định Đế và Hoàng Mi tăng đi rồi, quay
về nội thất định nói chuyện với vương phi. Ngờ đâu Đao Bạch Phượng vẫn còn
đang tức tối chuyện ông có thêm một đứa con riêng là Chung Linh nên đóng
cửa không cho vào. Đoàn Chính Thuần đứng ngoài năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu, Đao
Bạch Phượng mới nói chõ ra: -Nếu ông không đi nơi khác, tôi lẽ lập tức quay
về Ngọc Hư Quan.
Đoàn Chính Thuần không biết gì hơn đành quay về thư phòng ngồi ngơ ngẩn,
nghĩ tới Chung Linh bị Vân Trung Hạc bắt đi, chẳng hiểu Chung Vạn Cừu và
Nam Hải Ngạc Thần đuổi theo cứu được hay không, bọn Chử Vạn Lý đi nghe
ngóng tin tức cũng chưa thấy quay về bẩm báo, trong bụng thắc thỏm không
yên.
Ông lấy trong túi ra chiếc hộp vàng của Cam Bảo Bảo trao lại xem kỹ càng,
nhìn mấy hàng chữ nhỏ như đầu ruồi nàng viết, nghĩ lại mười bảy năm xưa
cùng nhau vui vầy, loan điên phượng đảo, lại tưởng đến nàng chờ đợi mỏi mòn
không thấy mình quay lại nên đành phải lấy Chung Vạn Cừu, trong lòng thật
xót xa: “Khi đó nàng mới chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, cha và dì ghẻ nàng
vốn dĩ chẳng tử tế gì, trong bụng mang đứa con của ta thì nàng còn làm gì
hơn được?”.
Ông càng nghĩ càng đau lòng đột nhiên nghĩ đến khi trên bàn tiệc Đao Bạch
Phượng nói với Hoa Tư Đồ: “Cái hầm đó thông vào cư thất của Chung phu
nhân, nếu không lấp đi trong đám mình ắt có một vị nhân huynh tối nào cũng
theo đó mà lẻn vào” liền gọi một tên thân binh sai y không được tiết lộ phong
thanh, bí mật đi triệu hai gia tướng thân tín của Hoa Tư Đồ tới hầu.
¤
Đoàn Dự ngồi trong thư phòng, trong lòng miên man nghĩ đến những kỳ ngộ
mình gặp phải trong mấy ngày qua, cùng Mộc Uyển Thanh đính ước thành vợ
chồng, ngờ đâu nàng lại chính là em gái mình. Thế nhưng lạ hơn nữa, Chung
Linh cũng lại là em mình nốt, bây giờ nàng bị Vân Trung Hạc bắt đi không biết
có thoát hiểm hay không, trong lòng thật là bồn chồn. Chàng nghĩ tới vợ
chồng Mộ Dung Bác nghiên cứu Lăng Ba Vi Bộ chẳng hiểu hai người có giây
mơ rễ má gì đến thần tiên tỉ tỉ trong hang núi hay không? Không lẽ hai người
đó là đệ tử phái Tiêu Dao? Thần tiên tỉ tỉ đã dặn ta phải giết sạch bọn họ,
nhưng hai người này võ công cao cường như thế, bảo mình đi giết thật đúng
là trò cười.
Chàng nghĩ đến những ngày bị giam trong thạch thất, không làm trò loạn
luân, thật là hú vía, may sao bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ lại tập thuần thục hơn
nhiều, nhưng công phu thần tiên tỉ tỉ dặn phải luyện thì chểnh mảng đã lâu.
Nghĩ thế chàng bèn thò tay vào túi định đem quyển trục ra xem, tay vừa mò
vào chợt thấy không xong vội vàng đem ra, kêu luôn mồm: -Chết rồi! Trời ơi là
trời!
Quyển trục kia giờ đây chỉ còn là những mẩu giẻ rách quấn lại thành một túm,
vừa mở ra trông có còn gì nữa đâu. Những miếng giẻ đó tối đa chỉ còn được
hai ba phần, hình vẽ và chữ nghĩa ghi trên quyển không còn gì nữa. Đoàn Dự
tưởng nhơ rơi vào hầm băng, trong bụng tự hỏi: “sao lại ra … ra thế này là làm
sao?”.
Một lúc lâu sao chàng mới nghĩ ra khi bị người áo xanh nhốt trong nhà đá,
trong người nóng không chịu nổi, bao nhiêu quần áo xé rách hết, sau cùng
chạy như người điên tay vẫn rứt áo xé quần, trong cơn mê loạn còn phân biệt
đâu là quần áo đâu là quyển trục nên cũng xé vụn hết cả vứt lung tung.
Chàng nhìn những hình người khỏa thân, cái thì cụt tay cái thì cụt chân ngơ
ngẩn một hồi nhưng cũng thấy gánh nặng trên vai nhẹ bỗng nghĩ thầm:
“Quyển trục rách mất rồi, thần công của thần tiên tỉ tỉ truyền cho ta nay không
sao luyện được nữa, không phải ta không luyện mà là không thể luyện. Cho
nên việc “giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao” vân vân không tính đến nữa”. Chàng
vơ những mảnh vải rách đó vứt luôn vào trong lò, châm lửa lên đốt thành một
đống tro nghĩ thầm: “Những hình người khỏa thân trong quyển trục này càng
nhìn càng thêm khinh mạn thần tiên tỉ tỉ, chi bằng hỏa hóa âu cũng là ý trời đó
thôi”.
Chàng thấy trời đã tối dần nên đi đến phòng mẫu thân, định truyện trò với mẹ
một lát rồi cùng bà ăn cơm chiều. Đến trước cửa phòng chỉ thấy cửa đóng
chặt, con tì nữ hầu hạ vương phi cười hì hì nói: -Vương phi ngủ rồi, xin công
tử sáng mai hãy đến.
Đoàn Dự nghĩ thầm: “À, đúng rồi, cha ta đang ở trong đó”. Chàng quay mình
đi ra định đi tìm Mộc Uyển Thanh nói chuyện, qua đến một hành lang chợt
nghĩ mình lúc này nên tránh mặt là hơn gặp nhau chỉ càng làm cho nàng thêm
đau lòng. Chàng rảnh rỗi không có việc gì làm thuận chân đi ra vườn hoa đằng
sau nhà.
Bấy giờ trời đã sâm sẩm tối, chàng đến ngồi bên trong căn đình bên cạnh ao
nhìn lên vàng trăng non từ hướng đông đi lên, nghĩ đến bóng trăng này cũng
chiếu vào ngọc bích nơi kiếm hồ trong núi Vô Lượng, một vài giờ nữa trên vách
núi sẽ hiện lên thanh trường kiếm ngũ sắc, chỉ vào động phủ nơi có pho tượng
thần tiên tỉ tỉ. Chàng còn đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nghe ngoài tường
truyền vào vài tiếng huýt nho nhỏ, ngừng lại một chút rồi lại có vài tiếng nữa.
Nếu phải trước đây chàng cón ghe cũng chẳng để tâm, nhưng sau mấy ngày
đã thêm duyệt lịch, trong bụng hơi lạ nghĩ thầm: “Chẳng lẽ là ám hiệu của
nhân vật giang hồ nào chăng?”.
Một lát sau, tiếng huýt còi lại nổi lên thấy nơi bụi hoa mẫu đơn có một bóng
người nhanh nhẹn vụt qua chạy đến bên cạnh tường nhảy lên đầu tường.
Đoàn Dự thất thanh kêu lên: -Uyển muội!
Người đó chính là Mộc Uyển Thanh. Chỉ thấy nàng tung mình nhảy lên vọt ra
bên ngoài tường. Đoàn Dự lại gọi: -Uyển muội!
Chàng chạy đến chỗ Mộc Uyển Thanh vừa nhảy qua nhưng chàng không thể
nào nhảy lên đầu tường được, cửa sau hoa viên ngay bên cạnh nhưng đã cài
then lại thêm khóa sắt đóng chặt chỉ đành đứng đó mà réo: -Uyển muội! Uyển
muội!
Chỉ nghe Mộc Uyển Thanh ở bên ngoài nói lớn: -Anh còn gọi tôi làm gì? Tôi
vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh, tôi đi theo mẹ tôi đây.
Đoàn Dự vội gọi giật lại: -Em đừng đi, nhất định đừng nên đi.
Một lát sau bên ngoài tường có tiếng một người đàn bà giọng già dặn hơn: –
Uyển nhi! Thôi mình đi con. Ấy, chớ có làm thế!
Không nghe tiếng Mộc Uyển Thanh trả lời, Đoàn Dự đoán chừng người đàn bà
kia là Tần Hồng Miên bèn kêu: -Tần A Di, xin cả hai người vào đây.
Tần Hồng Miên hỏi lại: -Vào làm gì? Để cho mẹ ngươi giết ta hay sao?
Đoàn Dự cứng họng, hết sức đẩy cửa hoa viên vừa kêu: -Uyển muội! Em đừng
đi, chúng mình thủng thẳng tìm cách tính lại.
Mộc Uyển Thanh nói: -Còn có cách nào nữa? Có trời cũng không làm gì được.
Một lát sau nàng đột nhiên kêu lên: -A! có cách rồi, anh có dám làm không?
Đoàn Dự mừng rỡ đáp: -Hay lắm! Cách nào thế?
Chỉ nghe lách cách mấy tiếng, một thanh đao xanh biếc luồn vào khe cửa chặt
đứt luôn cái khóa tiếng theo hai tiếng bình bình, cửa hoa viên mở toang ra,
Mộc Uyển Thanh đứng ngay đó, trong tay cầm một thanh Tu La Đao nói: –
Chàng vươn cổ ra để cho em chém, sau đó em sẽ tự sát ngay, hai đứa mình
đầu thai kiếp sau lúc đó không còn là anh em nữa sẽ thành vợ thành chồng.
Đoàn Dự sợ chết điếng run run nói: -Cái đó … cái đó … không được đâu!
Mộc Uyển Thanh hỏi: -Em bằng lòng, sao chàng lại không làm được? Hay là
anh muốn giết em trước rồi tự sát sau.
Nói xong chuyển ngược thanh Tu La Đao lại. Đoàn Dự hoảng hốt lùi lại hai
bước nói: -Không đâu! Không đâu!
Mộc Uyển Thanh từ từ quay lại cầm lấy tay mẹ, rảo bước đi. Đoàn Dự đứng
như trời trồng một hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai mẹ con lẫn dần vào
bóng tối. Mặt trăng từ từ lên cao, chàng vẫn còn đứng chết lặng. Đột nhiên
sau cổ bị ai nắm chặt, thân hình bị người nào đó xách bay vọt lên, có tiếng
cười nhỏ bên tai: -Ngươi muốn sống hay muốn chết? Muốn là sư phụ ta thì là
sư phụ chết, còn chịu làm đồ đệ ta thì là đồ đệ sống.
Tiếng nói đó chính là của Nam Hải Ngạc Thần.
¤
Đoàn Chính Thuần dẫn hai gia tướng đắc lực của Hoa Hách Cấn giục ngựa
chạy đến Vạn Kiếp Cốc. Hai tên gia tướng đó vốn đi theo Hoa Hách Cấn đào
đường hầm nên biết lối vào ở chỗ nào, liền vạch những tùm cây che cửa hang.
Một tên gia tướng nói: -Tiểu nhân xin dẫn đường!
Đoàn Chính Thuần ngăn lại: -Không cần, hai người ở ngoài này đợi ta.
Ông đang định chui vào trong hầm bỗng thấy ở phía tây đằng sau một cây to
có bóng người thấp thoáng, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Đoàn Chính Thuần
lập tức nhảy tới đuổi theo, quát nhỏ: -Ai đó!
Đằng sau gốc cây có tiếng khẽ đáp lại: -Bẩm vương gia, Thôi Bách Tuyền đây.
Y len lén chui ra. Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi: -Thôi huynh đến đây làm
gì thế?
Thôi Bách Tuyền đáp: -Tiểu nhân nghe thấy thiên kim của vương gia bị gian
nhân bắt cóc nên cùng với sư điệt hai người chia ra đi tìm. Tiểu nhân trên
đường có thấy đôi chút đầu dây mối nhợ nghĩ rằng tiểu thư chạy về phía này
nhưng kẻ gian kia vẫn đuổi theo sát chưa chịu buông tha.
Đoàn Chính Thuần lập tức hiểu ra: “Gã Thôi Bách Tuyền này là người ân oán
phân minh, y trốn trong nhà ta bấy nhiêu năm, chịu ơn chưa kịp báo đáp. Lần
này đi kiếm Cô Tô Mộ Dung báo thù, quyết ý chết dưới tay người. Y chỉ mong
giúp ta kiếm lại được Linh nhi, báo đáp cái ơn ta dung dưỡng y lâu nay”. Ông
liền cúi rạp người vái một cái nói: -Cao nghĩa của Thôi huynh, tại hạ cảm kích
khôn cùng.
Thôi Bách Tuyền đáp: -Tiểu nhân đến bên kia tìm kiếm.
Y lắc người một cái đã lẩn vào trong rừng cây, khinh công quả cũng vào loại
khá.
Đoàn Chính Thuần thấy hơi yên trong bụng, nghĩ thầm: “Võ công của Thôi
huynh không kém gì bọn Vạn Lý, Đan Thần”. Ông quay lại cửa địa đạo tiến vào
hang.
Bò được một lát, địa đạo chia làm hai nhánh. Ông đã hỏi kỹ hai tên gia tướng
của Hoa Tư Đồ biết là đường hầm phía đông bắc thông vào thạch thất trước
dùng để giam giữ Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh còn phía tây bắc thông vào
ngọa thất của Chung phu nhân nên liền theo phía này bò tới. Đi đến hết cái
hang, ông nhè nhẹ nâng phiến gỗ trên nắp lên mấy tấc thấy ánh sáng chiếu
vào, nhìn qua khe hở thấy hai bàn chân đi giày thêu màu tím nhạt đang ở trên
mặt đất.
Đoàn Chính Thuần trong lòng chấn động, đẩy mảnh gỗ lên thêm mấy tấc nữa,
nghe tiếng Cam Bảo Bảo thở dài, một lát sau mới buồn bã nói: -Nếu như
chàng chẳng phải vương gia, chỉ là một người thợ cày thợ săn, hay dẫu cho có
là một tên ăn cắp trộm gà bắt chó, đốt nhà cướp của, thiếp cũng nguyện theo
chàng … theo chàng suốt đời …
Nói xong mấy giọt lệ lã chã rơi xuống, rơi lên trên ván bên cạnh đôi giày hoa.
Máu nóng trên ngực Đoàn Chính Thuần dâng lên, nghĩ thầm: “Ta chẳng thèm
làm vương gia, chỉ mong làm tên ăn cắp vặt, làm tên ăn cướp để nàng được
mãi mãi bên ta. Cái chức vương gia này đâu có đáng gì?”.
Lại nghe Cam Bảo Bảo nói tiếp: -Không lẽ kiếp này thiếp không gặp lại được
chàng một lần nữa hay sao? Một lần không được ư? Thiếp … thiếp chết đi cho
xong … Thuần ca! Thuần ca! … chàng có nhớ đến em không?
Mấy tiếng gọi thiết tha đó nghe thật não lòng não dạ. Đoàn Chính Thuần nhịn
không nổi gọi khẽ: -Bảo Bảo, cục cưng Bảo Bảo ơi!
Cam Bảo Bảo hoảng hốt, đứng phắt dậy nhưng rồi lập tức thở dài, tự nói một
mình: -Thiếp lại nằm mơ nữa rồi! Trong giấc mơ nghe tiếng chàng gọi em!
Đoàn Chính Thuần nói khẽ: -Cục cưng Bảo Bảo ơi! Chính ta gọi em đây, anh
lúc nào cũng nghĩ đến em, cũng nhớ thương em.
Cam Bảo Bảo mừng rỡ ồ lên một tiếng: -Thuần ca! Có thật là chàng đấy
không?
Đoàn Chính Thuần mở tấm gỗ lên, chui ra nói nhỏ: -Cục cưng Bảo Bảo, ta đây!
Cam Bảo Bảo đột nhiên thấy Đoàn Chính Thuần, mặt tái mét, chạy tới mấy
bước, thân hình lảo đảo. Đoàn Chính Thuần tiến lên ôm chặt lấy bà, Cam Bảo
Bảo rùng mình một cái bất tỉnh nhân sự. Đoàn Chính Thuần vội vàng xoa trên
nhân trung, Cam Bảo Bảo từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lòng Đoàn
Chính Thuần, ông đang hôn hít trên má mình, mừng đến nỗi toàn thân tưởng
như bốc thành hơi, đầu óc hoang mang, nói khẽ: -Thuần ca! Thuần ca! Em …
em lại nằm mơ nữa rồi!
Đoàn Chính Thuần ôm chặt thân hình mềm mại của người tình, ghé tai bà thì
thầm: -Cục cưng Bảo Bảo, nàng không nằm mơ đâu, chính ta mới đang nằm
mơ đó!
Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người ồm ồm: -Ai? Ai ở trong phòng đó? Ta
nghe có tiếng đàn ông!
Chính là tiếng của Chung Vạn Cừu. Đoàn Chính Thuần và Cam Bảo Bảo đều
hoảng hốt, Cam Bảo Bảo lớn tiếng nói: -Tôi đây! Cái gì mà đàn ông với chẳng
đàn bà! Lại nói năng bậy bạ nữa rồi.
Đoàn Chính Thuần ghé tai bà nói nhỏ: -Nàng đi theo ta, ta sẽ làm tên tiểu tặc,
làm tên cường đạo, ta không làm vương gia nữa đâu!
Cam Bảo Bảo mừng quá nói nhỏ: -Em sẽ theo chàng làm vợ tên ăn cắp vặt,
làm vợ tên ăn cướp. Rồi có ngày … như thế thật sung sướng.
Chung Vạn Cừu chưa được vợ đồng ý đâu có dám tùy tiện tiến vào phòng
nhưng trên song cửa thấy có thấp thoáng bóng một người đàn ông, kêu lớn: –
Trong phòng nàng có đàn ông, ta … ta trông thấy rồi.
Y không còn chờ vợ đồng ý hay không, bình một tiếng giơ chân đá tung cửa
phòng.
¤
Đoàn Dự bị Nam Hải Ngạc Thần chộp được sau ót, nhấc bổng lên lập tức
không còn cử động gì được. Bắc Minh thần công của chàng chỉ mới luyện có
một đường Thủ Thái Âm Phế Kinh, khi nào huyệt Thiếu Thương trên ngón tay
cái tiếp cận với người khác, mà đối phương lại vận kình thì mới hút được nội
lực người ta mà thôi, còn lại các huyệt đạo khác đều không dùng được. Chàng
đang định há mồm kêu cứu, Nam Hải Ngạc Thần liến giơ tay bịt miệng chàng
lại, ôm lên rồi co giò chạy như bay, đến một nơi hẻo lánh cách xa phủ Trấn
Nam Vương lúc ấy mới bỏ xuống, nhưng tay vẫn nắm cổ sợ chàng giở môn bộ
pháp cổ quái đào tẩu.
Đoàn Dự cười gượng: -Thì ra ngươi đổi ý không chịu làm học trò ta nữa, cam
chịu làm quân đệ tiện, làm đồ khốn kiếp.
Nam Hải Ngạc Thần nói: -Ai bảo thế? Ngươi trước hết lạy trả ta tám cái, đuổi
ta ra khỏi môn tường không chịu nhận ta làm học trò nữa, sau đó lại lạy ta
thêm tám cái, bái ta làm thầy. Chúng ta rành mạch rõ ràng như thế, ta đâu có
là quân đê tiện, là đồ khốn kiếp được.
Đoàn Dự bật cười, lắc đầu: -Ta không chịu. Ta lúc này bị ngươi chộp được,
không có hơi sức đâu mà chống trả, ngươi cứ giết ta đi.
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Hừ, ta đâu có để mắc hỡm ngươi, lão tử đời nào để
người ta lừa mình thành quân đệ tiện khốn kiếp được. Ngươi tưởng ta ngu lắm
sao?
Đoàn Dự đáp: -Ngươi thông minh lắm, thật là thông minh.
Nam Hải Ngạc Thần nghĩ ra được cái “diệu kế” đó, chỉ mong “rành mạch rõ
ràng” hoàn tất thủ tục là có thể biến học trò thành thầy được ngay, ngờ đâu
đối phương thà chết chứ không chịu rập đầu lạy mười sáu cái, mấy đêm nay
suy nghĩ tính toán bây giờ hóa ra công cốc trong lòng không khỏi hoang mang.
Đoàn Dự nói: -Qui củ của phái Nam Hải nhà ngươi, học trò có giết thầy được
không?
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Đương nhiên là không, chỉ có thầy giết trò chứ làm
gì có chuyện trò giết thầy.
Đoàn Dự hỏi tiếp: -Thế thì học trò nghe lời thấy hay là thầy nghe lời học trò?
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Dĩ nhiên là trò phải nghe lời thầy, ngươi bái ta làm
thầy rồi ta sai gì ngươi phải làm nấy.
Đoàn Dự cười đáp: -Hiện giờ ngươi đang là học trò ta, ta bảo ngươi đi đoạt
tiểu sư nương về, ngươi đã làm xong chưa?
Nam Hải Ngạc Thần nói: -Con mẹ nó chứ, ta ra tay đánh nhau với Vân lão tứ
thì ông già cũa tiểu sư nương chạy đến, thừa cơ đem tiểu sư nương bỏ chạy.
Đoàn Dự nghe thấy Chung Linh đã thoát khỏi độc thủ của Vân Trung Hạc
trong lòng thật vui mừng. Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp: -Về sau ta lại đánh
nhau với ông già của tiểu sư nương, y đánh một hồi thì không chịu đánh nữa,
tiểu sư nương tự mình chạy đâu mất. Vân lão tứ bảo là bọn ta quay lại Vạn
Kiếp Cốc giết Chung Vạn Cừu cho rồi.
Đoàn Dự hỏi: -sao lại thế?
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Việc đó không thể không làm, nếu không thì Nhạc
lão nhị không còn ngóc đầu lên được trên chốn giang hồ, ai ai cũng chẳng còn
coi ta ra gì.
Đoàn Dự lạ lùng hỏi lại: -Nói thế là nghĩa làm sao? Vân lão tứ đánh lừa ngươi
đó, đừng nghe lời y làm gì.
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Không phải, không phải! Vân lão tứ có lòng tốt mới
bảo cho ta hay, ngươi không rõ đạo lý ở bên trong, để ta chỉ cho ngươi. Tiểu
cô nương đó là sư nương của ta vai vế đã hơn ta một hàng rồi, ông già của cô
ta phải hơn ta hai bậc, con mẹ nó chứ, Chung Vạn Cừu là cái thá gì mà lại hơn
ta đến hai hàng được? Không giết y không xong. Vân lão tứ còn bảo, y muốn
đến cướp con vợ Chung Vạn Cừu về làm vợ, vì y nghĩ đến tình Tứ Đại Ác Nhân
với nhau nên hết sức vì ta, hoàn toàn vì ta, không kể sống chết nhất quyết
phải làm cho xong.
Đoàn Dự càng ngạc nhiên hơn hỏi tiếp: -Thế là như thế nào?
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Vợ của Chung Vạn Cừu là mẹ của sư nương ta
nghĩa là hơn ta đến hai bậc. Nếu như Vân lão tứ chiếm được mụ làm vợ thì mụ
ta sẽ thành vợ của em Nhạc lão nhị này, tức là em dâu ta. Con gái của mụ sẽ
thấp hơn ta một bậc, trở thành cháu của ta. Ngươi là chồng của điệt nữ ta sẽ
thành cháu rể ta, vậy là dưới ta một bậc. Đến khi đó ta gọi ngươi là sư phụ,
ngươi lại gọi ta là bác hai, có phải mình hai người người nào cũng có vai vế
hay chăng? Ha ha! Cách đó thiệt là hay.
Đoàn Dự cũng cười ha hả. Nam Hải Ngạc Thần nói: -Thôi mau lên, mau lên!
Mình là cho xong việc này, trên đời này quyết không thể có ai cao hơn Nhạc
lão nhị đến hai bậc.
Y nắm tay Đoàn Dự kéo chạy như bay về phía Vạn Kiếp Cốc.
¤
Đoàn Chính Thuần nghe thấy tiếng Chung Vạn Cừu đá cửa phòng vào, trong
đầu chợt nghĩ ra một ý niệm: “Mình không nên giết y”, nhẹ nhàng gỡ tay Cam
Bảo Bảo ra, chui xuống hầm, đóng nắp lại. Chung Vạn Cừu tay cầm đại đao,
xông thẳng vào phòng thấy trong đó chỉ có mình Cam Bảo Bảo vội vàng mở tủ,
ngó xuống gầm giường, sau cánh cửa các nơi xem xét, chẳng thấy một người
đàn ông nào, đến bóng ma cũng không, trong bụng lạ lùng. Cam Bảo Bảo giận
dữ nói: -Ông lại hiếp đáp tôi, mau một đao giết tôi cho xong.
Chung Vạn Cừu không kiếm thấy ai trong bụng mừng không để đâu kể xiết,
vội vàng vứt đại đao đi, cười nịnh: -Phu nhân, chắc là tại mắt tôi hoa, mới rồi
uống quá chén đấy mà!
Y vừa nói vừa nhìn ngang nhìn ngửa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân người
rầm rập, tiếng Chung Linh hoảng hốt kêu lên: -Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Kế đó nàng chụt vụt vào trong phòng, rồi có tiếng Vân Trung Hạc kêu lên: –
Ngươi có chạy lên trời ta cũng đuổi cho bằng được.
Rồi lập tức y chạy theo vào. Chung Linh kêu lên: -Cha ơi! Tên ác nhân kia …
tên ác nhân kia đuổi bắt con …
Nàng bị Vân Trung Hạc rượt đuổi vốn dĩ đã thở không ra hơi, cũng may đang ở
trong nhà mình nên nàng thuộc đường, tránh bên đông trốn bên tây, Vân
Trung Hạc phải chạy khuất khúc góc nọ góc kia không thi triển khinh công nên
nàng mới chạy vào được phòng của mẫu thân.
Vân Trung Hạc thấy vợ chồng Chung Vạn Cừu đều ở trong đó, trong bụng
mừng lắm, gặp dịp giết Chung Vạn Cừu rồi bắt luôn cả Chung phu nhân lẫn
Chung Linh. Chung Vạn Cừu liên tiếp đánh ra ba chưởng nhưng Vân Trung
Hạc đều né tránh được cả tiếp tục lòn quanh chiếc bàn đuổi bắt Chung Linh. Y
nghĩ thầm: “Bắt con nhãi con điểm huyệt nó trước, sau đó giết cha bắt mẹ để
nó khỏi chạy thoát được”.
Chung Linh kêu lên: -Thằng sếu vườn kia, ngươi còn đuổi theo ta là ta thọc léc
ngươi đó.
Vân Trung Hạc ngạc nhiên, kêu lên: -Ngươi dám thọc léc ta ư? Có giỏi thì thử
xem nào?
Nói xong y nhảy chồm tới.
¤
Hôm đó Chung Linh bị Vân Trung Hạc ôm đi, nàng cố hết sức giãy giụa nhưng
làm sao thoát được tay y? Trong lúc nàng sợ muốn chết thì nghe tiếng Nam
Hải Ngạc Thần từ sau đuổi tới, kêu lớn: -Sư nương, sư nương! Mau thò tay cù
dưới nách tên sếu vườn, gã tre miễu đó sợ nhất là thọc léc.
Chung Linh nghĩ thầm: “Cù léc ư? Cái đó chính là tài nghệ số một của ta đây”.
Nàng liền thò tay toan thọc léc Vân Trung Hạc, ngờ đâu Vân Trung Hạc nghe
Nam Hải Ngạc Thần nói rồi không cần Chung Linh phải ra tay, nhịn không nổi
đã cười sằng sặc. Tiếng cười vừa ra, y không còn thể nào chạy nhanh được
nữa, Nam Hải Ngạc Thần đã đuổi tới nới. Vân Trung Hạc nói: -Nhạc lão tam,
ngươi mắc hỡm người ta rồi.
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Cái gì mà mắc hỡm? Có mau bỏ sư nương ta xuống
không, nếu không thì nếm thử mùi vị ngạc chủy tiễn của ta đây.
Vân Trung Hạc không còn cách nào khác đành phải bỏ Chung Linh xuống.
Chung Linh nhân lúc Vân Trung Hạc không phòng bị liên giơ tay chọc vào nách
y, Vân Trung Hạc gập người xuống cười như nắc nẻ đến nước thở không ra
hơi. Y càng cười Chung Linh càng liên tục thọc léc khiến cho Vân Trung Hạc
vừa cười khanh khách vừa ho sặc sụa. Nam Hải Ngạc Thần nói: -Sư nương tha
cho y đi, nếu còn cù nữa y không thở được chắc là chết mất.
Chung Linh ngạc nhiên, tên ác nhân này võ công cao cường như thế, cớ sao
lại để người khác thọc léc đến chết được? Nàng bèn nói: -Ta không tin, ta cứ
thọc léc thử xem sao.
Nam Hải Ngạc Thần vội nói: -Không được đâu, đừng có thử, y chết rồi không
sống lại được đâu. Chỗ yếu điểm luyện công của Vân Trung Hạc là ở huyệt
Thiên Tuyền dưới nách, nơi đó không thể đụng vào được.
Chung Linh nghe y nói thế liền rút tay lại không cù y nữa. Vân Trung Hạc đứng
thẳng lên, đột nhiên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Nam Hải Ngạc Thần, chửi:
-Con cá sấu chết toi kia, con cá sấu thối tha kia, nơi luyện công bí hiểm của ta,
sao ngươi lại để cho người ngoài biết được?
Chung Linh nói: -Giỏi nhỉ, ngươi dám chửi người ta à!
Nàng lại giơ tay ra thọc léc Vân Trung Hạc, có ngờ đâu lần này không hiệu
nghiệm bị Vân Trung Hạc phóng ra một cước đá nàng lăn chòng chọc ra tận
đằng xa.
Nam Hải Ngạc Thần đỡ Chung Linh dậy hỏi: -Sư nương ngã có đau lắm không?
Chung Linh chưa kịp đáp đã thấy Chung Vạn Cừu từ xa cầm đao chạy tới kêu
lên: -Con khốn kiếp kia, ngươi còn ở đây làm gì?
Nam Hải Ngạc Thần quay lại chửi: -Con mẹ nó chứ, ngươi chẳng biết đầu đuôi
đến đây lải nhải cái gì?
Chung Vạn Cừu giận quá quát lại: -Ta chửi con ta, việc gì đến ngươi?
Nam Hải Ngạc Thần nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt Chung Vạn Cừu gầm lên: –
Ngươi … ngươi là đồ chó má, tính chơi trèo với ta hả? Ta … Nhạc lão nhị này
phải dần cho ngươi một trận.
Chung Vạn Cừu hỏi lại: -Cái gì mà bảo ta chơi trèo ngươi?
Nam Hải Ngạc Thần đáp: -Cô ta là sư nương của ta, dĩ nhiên cao hơn ta một
bậc, ấy chẳng qua việc chẳng đặng đừng, ta cũng không còn đường nào khác.
Ngươi dám tự xưng là cha cô ta, cái đó … cái đó … ngươi … ngươi chẳng hóa
ra trên ta đến hai bậc hay sao? Nhạc lão nhị này ở Nam Hải thật là tôn quí, ai
ai cũng phải gọi ta là ông cố, ông tổ, sang đến Trung Nguyên đi đâu cũng dưới
người ta một hai bậc. Lão tử đếch thèm, nhất định đếch chịu.
Chung Vạn Cừu đáp: -Ngươi đếch thèm thì kệ ngươi. Nó là con ruột ta, lẽ dĩ
nhiên ta là cha nó chứ cái gì mà lại “tự xưng” là sao?
Nam Hải Ngạc Thần ngoẹo đầu ngắm hai cha con, nói: -Ngươi đúng là “tự
xưng”, sư nương ta xinh đẹp như thế, còn ngươi xấu đến ma chê quỉ hờn làm
sao lại là ông già sư nương ta được? Sư nương ta nhất định là con người khác,
không phải con ngươi. Ngươi là cha hờ, không phải cha thật.
Chung Vạn Cừu nghe nói thế, giận đến mặt tím ngắt, vung đao chém xuống
Nam Hải Ngạc Thần. Chung Linh vội ngăn cha: -Cha ơi! Người này cứu con
khỏi tay tên ác nhân, cha đừng giết y!
Chung Vạn Cừu giận đến điên người, chửi con: -Đồ đĩ thối, ta đã sớm nghi
ngươi không phải con ta rồi. Đến ngay như tên cả đẫn này cũng còn nói thế
thì còn sai làm sao được? Ta giết y trước rồi giết ngươi sau, kế đó về giết mẹ
ngươi nốt.
Chung Linh thấy hai người xông vào đánh nhau, nhất thời chưa phân thắng
bại lớn tiếng kêu: -Này, Nhạc lão tam, ngươi không được giết cha ta đấy nhé!
Nàng lại quay sang nói: -Còn cha, cha cũng đừng đả thương Nhạc lão tam.
Nói xong liền bỏ chạy. Nàng về đến Vạn Kiếp Cốc người thật mỏi mệt, về
phòng mình nằm ngủ. Ngủ đến nửa đêm bỗng nghe Vân Trung Hạc la hét om
sòm, lục lọi từ phòng này sang phòng khác nên vội nhỏm dậy bỏ chạy. Khi đó
Chung Linh biết rằng mình không thể đến gần mà thọc léc Vân Trung Hạc
được, chợt đâu nhìn thấy mộc bản cửa địa đạo hôm trước bị Hoa Hách Cấn
kéo vào trong hang, vội vàng chạy tới mở ra chui tọt ngay xuống.
Vân Trung Hạc và Chung Vạn Cừu đột nhiên thấy có một đường hầm đều hết
sức ngạc nhiên. Vân Trung Hạc vội vàng nhào tới toan nắm lấy chân Chung
Linh, Chung Vạn Cừu liền xuất chưởng ngay lưng y đánh tới. Vân Trung Hạc
đưa tay ngược lại gạt ra, sợ rằng cô bé Chung Linh xinh đẹp kia chui vào địa
đạo rồi không thể nào bắt được nên cũng chui theo.
Bò được chừng một trượng, trong bóng đêm cứ vung tay chộp lung tung, đột
nhiên nắm ngay được một bàn chân nhỏ nhắn rồi nghe Chung Linh kêu lên: –
Trời ôi!
Nàng cố gắng giựt chân ra nhưng Vân Trung Hạc mừng quá sao lại để nàng
thoát được, vận kình vào cánh tay định kéo nàng ra. Ngờ đâu khi vừa kéo
Chung Linh lại kêu lên: “Ôi chao!” nhưng không thấy nhúc nhích, dường như
phía trước có ai giữ lại. Ngay lúc đó, Vân Trung Hạc cũng thấy hai chân mình
bị người ta nắm chặt kéo ra cùng với tiếng Chung Vạn Cừu: -Ra mau! Ra mau!
Đó là vì Chung Vạn Cừu sợ y làm hại con gái mình, cũng đuổi theo vào trong
đường hầm định kéo y ra. Chung Vạn Cừu thấy y không nhúc nhích đang định
dùng sức, đột nhiên thấy gót chân mình cũng bị ai nắm chặt, một luồng lực
đạo cuồn cuộn tuôn ra, rồi tiếng khàn khàn của Nam Hải Ngạc Thần kêu lên: –
Thằng quỉ mặt ngựa, ngươi dám “tự xưng” là ông già của sư nương ta, muốn
hơn ta đến hai bậc, ta thể nào cũng phải giết ngươi mới được.
Thì ra lúc này Nam Hải Ngạc Thần cắp được Đoàn Dự chạy tới đây, đứng ngoài
phòng thấy Chung Linh, Vân Trung Hạc, Chung Vạn Cừu ba người chui vào
trong đường hầm, nổi cơn bực tức nhất định phải giết cho bằng được gã “tự
xưng hơn mình đến hai bậc”, nên cũng lẻn vào phòng rồi chui tọt xuống địa
đạo, nắm lấy chân Chung Vạn Cừu.
Đoàn Dự cũng vội vàng vào trong phòng nói với Chung phu nhân: -Chung bá
mẫu, cứu Chung Linh muội tử mới là cần kíp.
Chàng đang toan chui vào trong hầm đột nhiên bị ai đó xô một cái thật mạnh
ngã lăn ra, có tiếng đàn bà kêu lên: -Nhạc lão ta, Vân lão tứ, các ngươi mau
chui ra. Lão đại dặn rằng hai đứa ngươi không được tàn sát lẫn nhau.
Tiếng nói đó chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương phụng mệnh Đoàn Diên
Khánh đến gọi Nam Hải Ngạc Thần và Vân Trung Hạc. Mụ ta đến chậm một
bước nhưng cũng thấy Vân Trung Hạc chui vàng trong hang rồi đến Chung
Vạn Cừu và Nam Hải Ngạc Thần cũng vào theo, lại tưởng Nam Hải Ngạc Thần
muốn đuổi theo giết Vân Trung Hạc, lão tứ võ công không bằng chỉ sợ sẽ bị y
giết chết, lão đại thể nào cũng trách phạt.
Mụ ta gọi mấy tiếng không thấy Nam Hải Ngạc Thần chui ra cũng chui vào
theo, chộp được hai chân Nam Hải Ngạc Thần, hết sức kéo ra. Đoàn Dự kêu
lên: -Ối ối! Các ngươi không được hại đến cô em Chung Linh của ta, trước kia
nàng là vợ chưa cưới, bây giờ thì là em gái ta.
Chỉ nghe thấy trong hầm tiếng hò hét nhốn nháo, thanh âm hỗn tạp, không
biết là ai gọi ai. Chàng nghĩ thầm tam đại ác nhân cùng chui vào trong địa
đạo, Chung Linh ắt sẽ dữ nhiều lành ít, nàng với ta có nghĩa có tình, mình dù
không biết võ công cũng phải xả mệnh cứu giúp nên cũng chạy ra cửa hang
nắm hai gót chân Diệp Nhị Nương hết sức kéo ra.
Hai tay chàng nắm chặt dĩ nhiên là nắm vào nơi hõm vào của hai chân Diệp
Nhị Nương, nơi đó thường gọi là cổ chân nhưng cũng chính là đại huyệt Tam
Âm Giao trong Túc Thái Âm Tì Kinh là nơi gặp gỡ của ba mạch âm Túc Thiếu
Dương Thận Kinh, Túc Thái Âm Tì Kinh và Túc Quyết Âm Tâm Bao Kinh.
Huyệt Thiếu Thương trên ngón tay cái của chàng vừa chạm vào Tam Âm Giao
của Diệp Nhị Nương, hai bên cùng sử kình, nội lực của Diệp Nhị Nương lập tức
cuồn cuộn tuôn ra, chảy thẳng vào trong người Đoàn Dự.
Trong địa đạo không ai xoay ngang xoay dọc gì được, Vân Trung Hạc nắm
được chân Chung Linh, Chung Vạn Cừu lại nắm chân Vân Trung Hạc, Nam Hải
Ngạc Thần nắm chân Chung Vạn Cừu, Diệp Nhị Nương nắm chân Nam Hải
Ngạc Thần sau cùng là Đoàn Dự nắm chân Diệp Nhị Nương, ngoại trừ Chung
Linh ra, cả năm người ai nấy ráng sức kéo người kia ra khỏi cửa hang. Chung
Linh lực khí chẳng có bao nhiêu, đáng lẽ Vân Trung Hạc kéo nàng thật dễ
dàng nhưng không biết có ai đó giữ chặt nàng lại không cho bị kéo đi.
Cả một dãy như thế huyệt Thiếu Thương người sau nắm vào Tam Âm Giao
người trước. Theo dây chuyền Chung Linh, Vân Trung Hạc, Chung Vạn Cừu,
Nam Hải Ngạc Thần nội lực bốn người cuồn cuộn chảy qua Diệp Nhị Nương
vào người Đoàn Dự. Chung Linh vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nội lực nên cũng
không sao, những người còn lại ai nấy sợ đến mất hết hồn vía, cố hết sức
vùng vẫy, mong thoát được người đằng sau nắm chân mình nhưng vẫn bị nắm
chặt giãy giụa sao cũng không ra, càng dụng kình sử lực nội lực càng mau tán
thất.
Vân Trung Hạc thấy từ bàn chân Chung Linh nội lực cuồn cuộn tuôn vào, rồi lại
theo gót chân mình mà chảy ra, tự hỏi sao con nhãi này nội lực ở đâu mà thâm
hậu đến thế, quả thực kỳ lạ, cũng may tuy chân mình nội lực tuôn ra thì tay lại
có nội lực đổ vào thành thử sống chết cũng không dám buông chân Chung
Linh ra để khỏi lâm vào cảnh chỉ có ra mà không có vào. Những người khác ai
cũng nghĩ như thế, trong bụng càng thêm sợ hãi thì hai tay càng nắm chặt
thêm, chẳng khác nào người đang chết đuối vớ được cái gì sống chết cũng
không chịu nhả.
Cái xâu người đó ở trong địa đạo tuy không ai thấy ai, lúc đầu còn nghe la hét:
“Lão đại bảo các ngươi đi ra”, “Bỏ chân ta ra!”, “Ông phải giết mày”, “sao nắm
chân ta! Có bỏ ra không nào!”, “Mẹ ơi! Cha ơi!” nhưng càng về sau thấy nội
lực truyền vào yếu dần đi, còn nội lực ở chân tuôn ra không giảm tí nào, càng
kinh hãi không đâu kể xiết.
Đoàn Dự nắm một hồi thấy nội lực cuồn cuộn đổ vào người mình, chàng hồi
trên núi Vô Lượng đã có kinh nghiệm này rồi bây giờ biết cách ứng phó, mỗi
khi thấy người nóng nảy khó chịu thì lại dẫn nội lực vào biển khí nơi huyệt Đãn
Trung. Một hồi sau chàng cảm thấy huyệt Đãn Trung của mình dường như
căng phồng muốn vỡ toang ra cảm thấy sợ hãi nhưng có điều Chung Linh
đang gặp hung hiểm nên không thể nào buông tay ra được, đành nghiến răng
có hết sức gắng chịu.
Cam Bảo Bảo thấy không biết bao nhiêu chuyện quái lạ, chân tay luống cuống,
nhớ lại lúc nãy được Đoàn Chính Thuần ôm vào lòng hôn hít, ngồi nơi ghế ngơ
ngẩn xuất thần, miệng lẩm bẩm: -Thuần ca! Thuần ca! chàng gọi ta là “cục
cưng Bảo Bảo”, chàng ôm ta hôn ta, lần này là thật rồi, không phải nằm mơ.
Đoàn Dự trong ngực nóng ran chịu không nổi, những người ở trong hầm nội
lực quá nửa đã tuôn vào người chàng. Đoàn Dự cảm thấy lực đạo trên tay
càng lúc càng mạnh nên dần dần đã kéo được Diệp Nhị Nương ra khỏi miệng
hang, kế đến là Nam Hải Ngạc Thần, Chung Vạn Cừu, Vân Trung Hạc, Chung
Linh một xâu từ từ chui ra. Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh trong lòng mừng rỡ
liền thả Diệp Nhị Nương, chạy đến đỡ nàng kêu lên: -Linh muội! Linh muội! Em
không bị thương chứ?
Bọn Diệp Nhị Nương bốn người ai nấy nội lực bị hao đến quá nửa cũng buông
nhau ra ngồi trên sàn gỗ thở hổn hển. Chung Vạn Cừu đột nhiên kêu lên: -Có
đàn ông! Trong hầm này có đàn ông! Chính là Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính
Thuần!
Y chợt nghĩ ra “trong phòng phu nhân có đường hầm này, ắt là do Đoàn Chính
Thuần bày ra để gian díu với vợ mình, mới đây ở bên ngoài nghe tiếng đàn
ông, lại thấy có bóng đàn ông hẳn là Đoàn Chính Thuần không còn ngờ gì
nữa”. Y nổi cơn ghen, xông tới đẩy Đoàn Dự ra, nắm cổ Chung Linh định ném
nàng qua một bên để rồi chui xuống địa đạo lôi Đoàn Chính Thuần ra ngoài.
Cam Bảo Bảo nghe y kêu lên “Đoàn Chính Thuần” lập tức từ cơn mơ màng
tỉnh dậy, đứng phắt dậy trong lòng kêu khổ thầm. Chung Vạn Cừu không nghĩ
đến mình nội lực hao tổn quá nhiều, ném Chung Linh ra không nổi, ngược lại
hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Thế nhưng y chưa chịu thua, chỉ cần
Chung Linh ra khỏi miệng hang, nhất định không thể nào tha cho Đoàn Chính
Thuần được.
Y kéo thêm mấy cái thấy từ trong hang chui ra hai bàn tay nắm chặt hai cổ tay
Chung Linh, Chung Vạn Cừu kêu lên: -Đoàn Chính Thuần, ngươi đây rồi! Ta
phải sống chết với ngươi mới được!
Y hết sức kéo Chung Linh ra sau, quả nhiên từ trong hang chui ra một người.
Người đó quả là một gã đàn ông.
Chung Vạn Cừu kêu lên: -Đoàn Chính Thuần!
Y bỏ Chung Linh xuống, xông lên nắm ngực người kia, nhấc lên, thấy người
này đầu dơi tai chuột, mặt mày dúm dó, so vai rụt cổ, thân hình gầy guộc khác
xa Đoàn Chính Thuần. Đoàn Dự kêu lên: -Hoắc tiên sinh, sao ông lại ở đây?
Thì ra người đó chính là Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền. Chung Vạn Cừu gầm
lên: -Không phải Đoàn Chính Thuần.
Y ngã ngửa ra nhưng bàn tay nắm Thôi Bách Tuyền vẫn chưa buông. Từ trong
địa đạo đột nhiên lại có hai bàn tay nữa thò ra nắm chặt hai cổ chân Thôi Bách
Tuyền. Chung Vạn Cừu kêu lên: -Đoàn Chính Thuần!
Y cố sức kéo ra lại thêm một người nữa. Người này đầu trọc lóc có vết điểm
hương mặt mày nhăn nheo, đôi lông mày vàng úa, không chỉ là một hòa
thượng mà là một nhà sư già. Đoàn Dự kêu lên: -Hoàng Mi đại sư, sao ông
cũng ở đây?
Đó chính là Hoàng Mi tăng. Chung Vạn Cừu thu hết tàn lực, cố sức kéo nhà sư
ra khỏi hang nhưng dưới chân không còn ai thêm nữa. Chung Vạn Cừu chui
vào trong hang một lúc lâu sau thở hổn hển chui ra kêu lên: -Chẳng có ai,
trong hầm không còn ai cả.
Y trừng trừng nhìn Thôi Bách Tuyền, rồi lại nhìn Hoàng Mi tăng, hai người này
không thể nào là tình nhân của vợ mình được cũng thấy yên tâm kêu lên: -Phu
nhân! Ta xin lỗi, ta … ta nghi oan cho nàng rồi.
Lúc này tinh lực hao kiệt, y bò ra khỏi hang chỉ còn nước thở hồng hộc không
đứng lên nổi. Hoàng Mi tăng, Thôi Bách Tuyền, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc
Thần, Vân Trung Hạc năm người đều ngồi xuống đất vận khí điều tức. Trong
năm người Hoàng Mi tăng công lực cao hơn cả, chẳng mấy chốc đã đứng lên
được quát lớn: -Ba đứa ác nhân, hôm nay ta tha mạng cho các ngươi, mai sau
còn đến Đại Lý quấy phá thì đừng trách lão tăng vô tình.
Việc mới rồi trong địa đạo không ai hiểu đầu đuôi ra sao. Diệp Nhị Nương, Nam
Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc đều thầm cho là Hoàng Mi tăng ra tay, lão hòa
thượng này đến lão đại đánh còn không lại, y lại mới thu hết hơn nửa nội lực
của mình nên đâu có ai dám nói gì. Ba người điều tức thêm một lúc nữa, từ từ
đứng lên, quay sang Hoàng Mi tăng hơi khom lưng rồi ra khỏi phòng đi mất.
Lúc này tam đại ác nhân chẳng ai còn vẻ gì hung ác cả.
Hoàng Mi tăng, Thôi Bách Tuyền và Đoàn Dự từ biệt vợ chồng Chung Vạn Cừu
và Chung Linh, đi ra khỏi cốc. Ba người đến cốc khẩu, Đoàn Chính Thuần cùng
hai gia tướng còn đợi ở đó, cha con Đoàn Chính Thuần gặp nhau ai nấy đều
hết sức ngỡ ngàng.
Khi đó Đoàn Chính Thuần thấy Chung Vạn Cừu xông vào phòng, trong lòng hổ
thẹn vội theo đường hầm chạy trốn, ra khỏi hang thì thấy Thôi Bách Tuyền
đứng bên canh chừng. Thôi Bách Tuyền vốn biết rõ tính cách phong lưu của
vương gia, không dám hỏi nhiều vội xin chui vào đường hầm thám sát để đề
phòng Chung phu nhân bị trúng phải độc thủ của trượng phu, ngờ đâu lại gặp
ngay Chung Linh đang bị Vân Trung Hạc nắm được cổ chân. Thôi Bách Tuyền
lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại, đang thấy không chịu nổi bỗng thấy chân
mình cũng bị ai nắm chặt. Thì ra Hoàng Mi tăng đang ngồi suy tính nước cờ
bỗng nghe dưới hầm có tiếng động khác lạ nên từ thạch thất chui vào địa đạo,
theo âm thanh lần tới, nghe rõ tiếng của Thôi Bách Tuyền nên ra tay tương
trợ. Ngờ đâu trong chuyến đi này, gần một nửa nội lực của Hoàng Mi tăng và
Thôi Bách Tuyền đã truyền vào trong người Đoàn Dự.
5. Trong y khoa quả có những trường hợp trái tim không nằm ở bên trái mà ở
bên phải, có khi ở bụng (displacements of the heart)
6. Ở đây Kim Dung chơi chữ theo lối tá âm của Trung Hoa. Tiếng Tàu một âm
viết có thể theo nhiều cách, nhiều nghĩa. Theo đúng chữ là “em gái con rùa
đến vua Võ” vì chữ qui (rùa) và qui (về) đồng âm nên qui muội (em gái con
rùa) với Qui Muội (tên quẻ) âm giống nhau, Võ Vương với Vô Vọng âm tương
tự. Thành thử Thôi Bách Tuyền là một người dốt nát nghe hai quẻ Dịch lại hiểu
theo một nghĩa khác ngây ngô.
7. abacus


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.