Vươn đến sự hoàn thiện

PHẦN NĂM – THÁI ĐỘ SỐNGMục tiêu:

I. Nêu lên tầm quan trọng của thái độ sống đúng đắn.

II. Nhận diện một số đặc tính tiêu biểu của thái độ.

III. Bảo vệ thái độ trước lối suy nghĩ tiêu cực.

IV. Đưa ra 4 bước cần thiết giúp kiểm soát thái độ trong mọi tình huống.

V. Chứng minh rằng bất kỳ thói quen nào cũng đưa đến một kết quả tương ứng.

VI. Hướng dẫn cách tránh xa hay từ bỏ thói quen xấu và tập thói quen tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.