Vươn đến sự hoàn thiện

PHẦN SÁU – GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNGMục tiêu:

I. Bán ý tưởng “Không có bữa ăn nào là miễn phí cả!”.

II. Làm sáng tỏ sự khác biệt giữa “trả giá” và “hưởng giá”.

III. Giới thiệu một thái độ mới có liên quan đến công việc hay nghề nghiệp của bạn.

IV. Giải thích tại sao bạn phải “cho” trước khi “nhận”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.