Thông tin truyện

Bí mật tư duy triệu phú

Tác giả:

T. Harv Eker

Thể loại:

Sách kinh tế

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

389

Bí mật tư duy triệu phú

"Ai cũng có một cuộc sống, ai cũng làm việc cần cù, ai cũng ước mơ được thành công, nhưng không mấy ai may mắn học được cách tư duy độc đáo và tầm nhìn của những tỷ phú lừng danh đã tiết lộ trong cuốn sách giá trị này..." (Wall Street Journal)Trong cuốn sách này T. Harv Eker sẽ tiết lộ những bí mật tại sao một số người lại đạt được những thành công vượt bậc, được số phận ban cho cuộc sống sung túc, giàu có, trong khi một số người khác phải chật vật, vất vả mới có một cuộc sống qua ngày. Bạn bè sẽ hiểu được nguồn gốc sự thật và những yếu tố quyết định thành công, thất bại để rồi áp dụng, thay đổi cách suy nghĩ, lên kế hoạch rồi tìm ra cách làm việc, đầu tư, sử dụng nguồn tài chính của bạn theo hướng hiệu quả nhất.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bí mật tư duy triệu phú – Câu chuyện của Tác giả 26/05/2018
2 Bí mật tư duy triệu phú – Lời cảm ơn của Tác giả 26/05/2018
3 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 1: 26/05/2018
4 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 2: 26/05/2018
5 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 3: 26/05/2018
6 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 4: 26/05/2018
7 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 5: 26/05/2018
8 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 6: 26/05/2018
9 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 7: 26/05/2018
10 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 8: 26/05/2018
11 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 9: 26/05/2018
12 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 10: 26/05/2018
13 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 11: 26/05/2018
14 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 12: 26/05/2018
15 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 13: 26/05/2018
16 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 14: 26/05/2018
17 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 15: 26/05/2018
18 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 16: 26/05/2018
19 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 17: 26/05/2018
20 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 18: 26/05/2018
21 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 19: 26/05/2018
22 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 20: 26/05/2018
23 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 21: 26/05/2018
24 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 22: 26/05/2018
25 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 23: 26/05/2018
26 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 24: 26/05/2018
27 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 25: 26/05/2018
28 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 26: 26/05/2018
29 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 27: 26/05/2018
30 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 28: 26/05/2018
31 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 29: 26/05/2018
32 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 30: 26/05/2018
33 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 31: 26/05/2018
34 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 32: 26/05/2018
35 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 33: 26/05/2018
36 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 34: 26/05/2018
37 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 35: 26/05/2018
38 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 36: 26/05/2018
39 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 38: 26/05/2018
40 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 39: 26/05/2018
41 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 40: 26/05/2018
42 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 41: 26/05/2018
43 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 42: 26/05/2018
44 Bí mật tư duy triệu phú – Quy Tắc Thịnh Vượng số 43: 26/05/2018
45 Bí mật tư duy triệu phú – Phần 02 – Những hành động của tư duy triệu phú 26/05/2018
46 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 1 26/05/2018
47 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 2 26/05/2018
48 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 3 26/05/2018
49 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 4 26/05/2018
50 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 5 26/05/2018
51 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 6 26/05/2018
52 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 7 26/05/2018
53 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 8 26/05/2018
54 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 9 26/05/2018
55 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 10 26/05/2018
56 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 11 26/05/2018
57 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 12 26/05/2018
58 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 13 26/05/2018
59 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 14 26/05/2018
60 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 15 26/05/2018
61 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 16 26/05/2018
62 Bí mật tư duy triệu phú – TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 17 26/05/2018
63 Bí mật tư duy triệu phú – Từ tay trắng trở thành triệu phú trong vòng hai năm rưỡi (Hết) 26/05/2018

Bình luận