Thông tin truyện

Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang

Tác giả:

Hermann Hesse

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1033

Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang

Tập tu ở tu viện Mariabronn, Narcisse nổi bật bởi năng lực trí tuệ và văn hoá của mình. Người ta giao phó cho thầy cậu học sinh Goldmund mà thân sinh cậu ta muốn định phận làm một tu sĩ: để chuộc tội cho cuộc sống xáo động trong quá khứ của thân mẫu cậu. Narcisse kết bạn với chú em thông minh ấy. Thầy cảm nhận khuynh hướng của cậu không phải ở tu viện, và giúp cậu chọn con đường đi.Từ ấy, Goldmund lao vào sống lang thang: trải qua các cuộc phiêu lưu tình ái, cậu tha thiết bắt gặp được tiện mạo lý tưởng của người phụ nữ "Êva vĩnh cửu", gương mặt thần tượng có thể thay cho thân mẫu cậu đã qua đời.Goldmund trải qua mọi nỗi gian truân, phạm nhiều lỗi lầm trong cuộc sống nay đây mai đó. Không phải Goldmund không ý thức về bản ngã, các điều đối lập nhau trong tâm hồn và xúc cảm của mình. Trong một giờ khắc suy tư tỉnh táo và sâu lắng, cậu quyết định trở thành một nhà điêu khắc: nghệ thuật là phương sách để tìm cái đẹp. Tuy vậy, cậu lại ra đi, cuốn hút theo cuộc sống lang thang... Narcisse và Goldmand kết thân với nhau; tư chất, lối sống, số phận của họ khác nhau, nhưng họ có những điểm gặp để hiểu và yêu quý nhau, để bổ sung cho nhau, khi còn trẻ cũng như về sau này.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 01 (Phần 1) 08/04/2018
2 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 01 (Phần 2) 08/04/2018
3 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 02 08/04/2018
4 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 03 (Phần 1) 08/04/2018
5 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 03 (Phần 2) 08/04/2018
6 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 04 (Phần 1) 08/04/2018
7 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 04 (Phần 2) 08/04/2018
8 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 05 (Phần 1) 09/04/2018
9 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 05 (Phần 2) 09/04/2018
10 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 06 (Phần 1) 09/04/2018
11 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 06 (Phần 2) 09/04/2018
12 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 07 (Phần 1) 09/04/2018
13 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 07 (Phần 2) 09/04/2018
14 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 08 (Phần 1) 09/04/2018
15 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 08 (Phần 2) 09/04/2018
16 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 09 (Phần 1) 09/04/2018
17 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 09 (Phần 2) 09/04/2018
18 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 10 (Phần 1) 09/04/2018
19 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 10 (Phần 2) 09/04/2018
20 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 11 (Phần 1) 09/04/2018
21 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 11 (Phần 2) 09/04/2018
22 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 12 (Phần 1) 09/04/2018
23 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 12 (Phần 2) 09/04/2018
24 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 13 (Phần 1) 09/04/2018
25 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 13 (Phần 2) 09/04/2018
26 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 14 (Phần 1) 09/04/2018
27 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 14 (Phần 2) 09/04/2018
28 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 15 (Phần 1) 09/04/2018
29 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 15 (Phần 2) 09/04/2018
30 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 16 (Phần 1) 09/04/2018
31 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 16 (Phần 2) 09/04/2018
32 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 17 (Phần 1) 09/04/2018
33 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 17 (Phần 2) 09/04/2018
34 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 18 (Phần 1) 09/04/2018
35 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 18 (Phần 2) 09/04/2018
36 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 19 09/04/2018
37 Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang – Chương 20 (Hết) 09/04/2018

Bình luận