Thông tin truyện

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

Tác giả:

Kim Dung

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2940

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

Ỷ Thiên Đồ Long ký (Tiếng Trung (giản thể): 倚天屠龙记) (còn được dịch ra tiếng Việt là Cô gái Đồ Long) là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đây là cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Xạ điêu tam khúc. Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu năm 1961 tại Hồng Kông, Trung Quốc bởi Hương Cảng Thương báo và sau đó bản tiếng Việt đã được xuất bản tại Việt Nam bởi Nhà xuất bản Văn học.Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ:Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy mã tranh phong (Tạm dịch: Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong?)

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 01. Thiên nhai tư quân bất khả vong 03/10/2017
2 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 02. Võ Đương sơn đính tùng bách trường 03/10/2017
3 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 03. Bảo đao bách luyện sinh huyền quang 03/10/2017
4 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 04. Tự tác tang loạn ý bàng hoàng 03/10/2017
5 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 05. Hạo tí tự ngọc Mai Hoa Trang 03/10/2017
6 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 06. Phù Tra Bắc Minh Hải Mang Mang 03/10/2017
7 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 07. Thùy Tống Băng Khả Lai Tiên Hương 03/10/2017
8 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 08. Cùng phát thập tải phiếm qui hàng 03/10/2017
9 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 09. Thất hiệp tụ hội lạc vị ương 03/10/2017
10 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 10. Bách tuế thọ yến tồi can trường 03/10/2017
11 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 11. Hữu nữ trường thiệt lợi như thương 04/10/2017
12 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 12. Châm kỳ cao hề dược kỳ hoang 04/10/2017
13 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 13. Bất hối trọng tử du ngã tường 04/10/2017
14 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 14. Đương đạo thời kiến trung sơn lang 04/10/2017
15 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 15. Kỳ mưu bí kế mộng nhất trường 04/10/2017
16 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 16. Bác cực nhi phục tham Cửu Dương 04/10/2017
17 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 17. Thanh dực xuất một nhất tiếu dương 04/10/2017
18 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 18. Ỷ Thiên trường kiếm phi hàn mang 04/10/2017
19 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 19. Họa khởi tiêu tường phá kim thang 04/10/2017
20 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 20. Dữ tử cộng huyệt tương phù tương 04/10/2017
21 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 21. Bài nạn giải phân đương lục cường 04/10/2017
22 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 22. Quần hùng qui tâm ước tam chương 04/10/2017
23 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 23. Linh phù túy khách lục liễu trang 04/10/2017
24 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 24. Thái cực sơ truyền nhu khắc cương 04/10/2017
25 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 25. Cử hỏa liệu thiên hà hoàng hoàng 05/10/2017
26 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 26. Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương 05/10/2017
27 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 27. Bách xích cao tháp nhiệm hồi tường 05/10/2017
28 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 28. Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương 05/10/2017
29 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 29. Tứ nữ đồng chu hà sở vọng 05/10/2017
30 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 30. Đông tây vĩnh cách như sâm thương 05/10/2017
31 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 31. Đao kiếm tề thất nhân vân vong 05/10/2017
32 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 32. Oan mông bất bạch sầu dục cuồng 05/10/2017
33 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 33. Tiêu trường cầm đoản y lưu hoàng 05/10/2017
34 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 34. Tiêu trường cầm đoản y lưu hoàng 05/10/2017
35 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 35. Đồ sư hữu hội thục vi ương 05/10/2017
36 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 36. Yêu kiều tam tùng uất thanh thương 05/10/2017
37 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 37. Thiên hạ anh hùng mạc năng đương 05/10/2017
38 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 38. Quân tử khả khi chi dĩ phương 05/10/2017
39 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 39. Bí cập binh thư thử trung tàng 05/10/2017
40 Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ – 40. Bất thức Trương lang thị Trương lang 05/10/2017

Bình luận