Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

24. Thái cực sơ truyền nhu khắc cươngÂm dương đắp đổi,
Thái cực xoay vòng.
Đỉnh đầu lơ lửng như bông,
Tọa thiền kia với hành công khác gì.
¤ Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống đại sư bá và các người không biết đã từ Tây Vực
về đến núi chưa, trên đường đi tuyệt nhiên không nghe tin tức gì của họ cả,
nếu như gặp phải biến cố, ở lại núi chỉ có thái sư phụ và một số đệ tử đời thứ
ba, tam sư bá Du Đại Nham tàn phế nằm đó, nếu như cường địch đến lấy gì
chống trả? Chàng nghĩ vậy, trong bụng không khỏi bồn chồn như lửa đốt liền
lớn tiếng nói: -Các vị tiền bối, huynh trưởng, phái Võ Đương là nơi tiên phụ
xuất thân, thái sư phụ đối với tại hạ ơn nặng như núi. Hiện nay đang gặp đại
nạn, cứu binh như cứu hỏa, sớm khắc nào hay khắc đó. Vậy xin Vi Bức Vương
đi theo bản nhân, đến cứu viện trước, các vị kế tiếp chia ra đến sau, mọi việc
nhờ Dương tả sứ và ông ngoại an bài.
Nói xong vòng hai tay lên chào, lách mình vọt ra khỏi cửa. Vi Nhất Tiếu thi
triển khinh công, đi song song với chàng. Tiếng đáp ứng của quần hào chưa
dứt, hai người đã đến cửa chùa Thiếu Lâm rồi, khinh công đẹp như thế, nhanh
như thế thật trên đời không có được một người thứ ba sánh kịp.
Hai người không dám hao phí một giây một khắc, chân không ngừng bước,
chạy một mạch mấy chục dặm. Thoạt đầu Vi Nhất Tiếu không kém chút nào
nhưng càng lâu, nội lực dần dần sút giảm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Đường
lên núi Võ Đương thật xa, không thể chạy một mạch không nghỉ như thế này.
Huống chi cường địch ngay trước mặt, mình phải giữ sức để còn chiến đấu”.
Chàng liền nói với Vi Nhất Tiếu: -Đến thị trấn đằng trước mình tìm mua hai con
ngựa cưỡi để dưỡng sức.
Vi Nhất Tiếu vốn có ý ấy nhưng không tiện nói ra, liền đáp: -Giáo chủ, mua
bán ngựa mất nhiều thì giờ lắm.
Chẳng mấy chốc, thấy từ xa có năm sáu người cưỡi ngựa chạy lại, Vi Nhất Tiếu
liền tung mình nhảy tới, nắm cổ hai người, nhẹ nhàng vứt ngay xuống đất, kêu
lên: -Giáo chủ, lên ngay.
Trương Vô Kỵ chần chừ đứng lại, nghĩ thầm mình chặn đường cướp ngựa như
thế có khác gì cường đạo đâu? Vi Nhất Tiếu kêu lên: -Làm chuyện lớn đừng
câu nệ tiểu tiết, họ còn nhiều mà.
Trong khi la lối, y lại vứt thêm hai người khác xuống đất. Mấy người đó cũng
biết chút ít võ nghệ, quát mắng chửi bới, rút binh khí ra toan động thủ. Vi
Nhất Tiếu hai tay cầm bốn con ngựa, giơ chân đá tung hết võ khí trong tay
bốn người đó. Lại nghe một người quát lên: -Kẻ cậy mạnh cướp đường kia, có
giỏi thì để lại tên tuổi.
Trương Vô Kỵ nghĩ nếu còn dây dưa, ắt sẽ thêm nhiều phiền phức, tung mình
nhảy lên lưng ngựa, cùng Vi Nhất Tiếu mỗi người dắt thêm một con, quất
ngựa chạy thẳng. Những người kia luôn mồm chửi rủa nhưng không dám đuổi
theo.
Trương Vô Kỵ nói: -Chúng ta ở vào chỗ không còn cách nào khác, nhưng biết
đâu người ta cũng có việc gấp phải làm, làm thế này trong bụng không an.
Vi Nhất Tiếu cười đáp: -Giáo chủ, chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì đâu? Năm
xưa Minh giáo hành sự, có thể nói là “không còn e dè, ngang ngược vô pháp”.
Nói xong cười lên ha hả. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Minh giáo bị người ta coi là
tà giáo dị đoan cũng có lý của nó. Thế nhưng thế nào là ngay, thế nào là cong
thì cũng thật khó mà luận”. Nghĩ đến mình mang trọng nhiệm giáo chủ trên vai
nhưng kiến thức ít ỏi, nhiều chuyện không quyết định được, ngay như chuyện
nhỏ nhặt đoạt ngựa đây, cũng do dự không biết sao cho phải, dù có võ công
cao cường, nhưng việc trên đời đâu phải chỉ dựa vào võ lực? Chàng nghĩ đến
đó, trong lòng cảm thán, chỉ mong sớm đón được Tạ Tốn về để trút được gánh
nặng trên vai không còn phải lo gì nữa.
Ngay lúc đó, bỗng thấy thấp thoáng, hai người nhảy ra chặn ngay lối đi, trong
tay đều cầm cương trượng. Vi Nhất Tiếu quát lên: -Tránh ra.
Y lấy roi cuốn bên lưng vung ra, giục ngựa phóng tới. Một người giơ trượng đỡ
roi, còn người kia huýt một tiếng còi, giơ gậy ra chặn. Con ngựa Vi Nhất Tiếu
đang cỡi hoảng sợ, dựng hai vó trước. Ngay lúc đó, từ trong lùm cây bốn hán
tử mặc áo đen chạy ra, xem thân pháp đều là những tay luyện ngạnh công. Vi
Nhất Tiếu kêu lên: -Giáo chủ cứ việc đi trước, để bọn chuột nhắt này thuộc hạ
tính cho.
Trương Vô Kỵ thấy họ có ý ngăn chặn cứu binh cho phái Võ Đương, dụng tâm
ác độc thoáng nhìn là biết, tình hình rất là hung hiểm, biết Vi Nhất Tiếu khinh
công võ kỹ đều xuất chúng, có thể lo liệu được bọn này, nếu không thắng thì
cũng tự bảo vệ được thân. Chàng bèn kẹp hai đùi, giục ngựa xông tới. Hai tên
hắc y giơ cương trượng ra chặn ngay đầu ngựa, Trương Vô Kỵ cúi xuống, vung
hai tay đoạt luôn hai cây gậy, thuận thế ném ra. Chỉ nghe “a” “a” hai tiếng
thảm khốc, hai tên áo đen đã bị hai cây gậy chia ra đánh gãy xương đùi, ngã
lăn quay trên mặt đất. Chàng thấy bốn tên quấy rối Vi Nhất Tiếu võ công
không phải là kém, e rằng mình đi rồi, Vi Nhất Tiếu sẽ khó mà xoay trở nên
giúp y thanh toán trước hai tên.
Tung Sơn và Võ Đương sơn mặc dù ở hai tỉnh Dự Ngạc khác nhau, nhưng một
đằng ở Dự Tây, một đằng ở Ngạc Bắc, cách nhau không xa lắm. Đi qua Mã
Sơn Khẩu rồi, về phía nam đường toàn đồng trống, ngựa chạy thật nhanh, mới
chính ngọ đã đến Nội Hương. Trương Vô Kỵ trong bụng đói meo, liền ghé một
cái chợ mua mì, bánh bao ăn đỡ, bỗng nghe phía sau một con ngựa của mình
hí lên thảm thiết, quay đầu nhìn lại, đã thấy một con dao sáng loáng đâm dưới
bụng ngựa, một bóng người thoáng qua rồi biến mất.
Trương Vô Kỵ phi thân đuổi theo chộp được người nọ, thấy y mặc áo đen, vạt
trước áo dính đầy máu ngựa. Chàng quát hỏi: -Ngươi là thủ hạ của ai? Bang
hội môn phái nào? Đại đội nhân mã chúng bay đã đến núi Võ Đương chưa?
Chàng hỏi liền mấy câu nhưng người kia chỉ nhắm mắt không trả lời. Trương
Vô Kỵ không muốn mất thì giờ thêm, nghĩ thầm cứ lên đến núi Võ Đương sẽ
biết, lập tức giơ tay đóng huyệt Đại Truy để cho y đau đớn khổ sở ba ngày ba
đêm cho biết. Chàng giục ngựa chạy tiếp một mạch đến Tam Quan Điện, qua
sông Hán Thủy đi về hướng nam. Thuyền đến giữa dòng, nhìn thấy nước sông
cuồn cuộn nghĩ đến năm nào thái sư phụ dẫn mình đi lên núi Thiếu Lâm cầu
chữa bệnh không xong phải quay về, trên sông Hán Thủy gặp Thường Ngộ
Xuân, lại cứu được Chu Chỉ Nhược. Trong đầu chàng hiện ra hình bóng kiều
diễm của nàng, nhớ đến đôi mắt chăm chăm nhìn mình trên Quang Minh Đính
khiến chàng không khỏi xuất thần.
Qua Hán Thủy rồi chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam. Bấy giờ trời đã nhá
nhem, chỉ nhìn thấy lờ mờ, chạy thêm một giờ nữa không có ánh trăng sao,
con ngựa cực kỳ mỏi mệt, không còn sức nữa, khụy xuống đường. Chàng vỗ
vỗ lưng nó nói: -Ngựa ơi, ngựa ơi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, rồi muốn đi đâu thì
đi.
Nói xong chàng thi triển khinh công chạy tiếp. Chạy đến canh tư, bỗng nghe
văng vẳng tiếng vó ngựa phía trước, xem ra một đoàn người đang đi. Chàng
càng gia tăng kình lực, đi lẻn qua đoàn người này. Thân pháp chàng vừa
nhanh vừa nhẹ, lại trong đêm khuya cho nên không một ai hay biết. Cứ xem
hướng đi của bọn này chính là đang lên núi, hơn hai chục người không nói một
tiếng thành thử không thể biết được lai lịch thế nào, nhưng ai ai cũng mang
binh khí hẳn là đối địch với phái Võ Đương, không còn ngờ gì nữa. Chàng
trong lòng thấy an tâm: “Thế là mình cũng đuổi kịp bọn chúng rồi, phái Võ
Đương như vậy chưa bị tấn công”.
Lại chạy thêm nửa giờ nữa, trước mặt lại có một đoàn người cũng đi lên núi Võ
Đương. Trước sau chàng gặp năm nhóm, mỗi nhóm nhiều thì ba chục người, ít
cũng khoảng mươi người. Khi gặp đoàn thứ năm, chàng bỗng thấy lo lắng:
“Không biết đã có bao nhiêu nhóm lên trên núi rồi? Đã có nhóm nào động thủ
cùng người trong bản phái chưa?”.
Chàng tuy không phải đệ tử Võ Đương, nhưng vì gốc tích của cha nên từ
trước tới nay vẫn coi phái Võ Đương là môn phái của mình. Nghĩ như thế
chàng càng cố chạy nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc chàng đã lên núi, cũng may không gặp nhóm địch nào. Đến
lưng chừng bỗng thấy đằng trước có một người đang cố sức chạy, áo rộng đầu
trọc chính là một nhà sư, khinh công cực giỏi. Trương Vô Kỵ chạy theo xa xa
để xem động tĩnh của y.
Nhà sư đó chạy một mạch lên núi, tới trên đỉnh rồi bỗng nghe một người quát
hỏi: -Bằng hữu ở lộ nào đó mà đang đêm lại đến viếng núi Võ Đương?
Tiếng quát chưa dút, đằng sao khe đá chạy ra bốn người, hai đạo sĩ, hai tục
gia chính là đệ tử đời thứ ba, thứ tư của phái Võ Đương. Tăng nhân đó chắp
tay làm lễ nói: -Thiếu Lâm tăng nhân Không Tướng, cớ chuyện gấp cầu kiến
Võ Đương Trương chân nhân.
Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên: “Thì ra y là một tiền bối hàng chữ Không của
phái Thiếu Lâm, cùng Không Văn phương trượng, các vị Không Trí, Không Tính
thần tăng là sư huynh đệ. Y không nề gian khổ chạy lên núi Võ Đương, hẳn là
đi đến báo tin.
Một đạo nhân của phái Võ Đương nói: -Đại sư đường xa mệt nhọc, xin mời quá
bước vào tệ quan dùng trà.
Nói xong đi trước dẫn đường. Không Tướng bỏ giới đao đeo ở hông xuống,
giao cho một đạo nhân, để tỏ ý không dám đeo binh khí bước vào quan.
Trương Vô Kỵ thấy đạo nhân đó dẫn Không Tướng vào điện Tam Thanh trong
Tử Tiêu Cung, liền náu ở bên ngoài cửa sổ. Lại nghe Không Tướng lớn tiếng
nói: -Xin đạo trưởng lập tức bẩm báo Trương chân nhân, sự việc khẩn cấp
không thể diên trì một phút nào cả.
Đạo nhân kia đáp: -Đại sư đến thật không phải lúc, tệ sư tổ tọa quan từ năm
ngoái, đến nay đã hơn một năm, đệ tử bản phái đã lâu chẳng một ai được
thấy tư phạm của lão nhân gia.
Không Trí nói: -Như vậy phiền thông báo Tống đại hiệp.
Đạo nhân trả lời: -Đại sư bá cùng gia sư và các chư vị sư thúc, liên minh với
quí phái, viễn chinh Minh giáo chưa trở về.
Trương Vô Kỵ nghe đến mấy tiếng “viễn chinh Minh giáo chưa trở về”, trong
bụng kinh hoảng, quả nhiên nhóm Tống Viễn Kiều đã gặp chuyện gì không
hay trên đường trở về. Lại nghe Không Tướng thở dài một tiếng nói: -Nếu quả
như thế phái Võ Đương cũng không khác gì phái Thiếu Lâm chúng tôi, hôm
nay khó mà qua khỏi được kiếp nạn này.
Đạo nhân kia không hiểu ý tứ nói: -Sự vụ trong tệ phái, hiện nay do Cốc Hư Tử
sư huynh chủ trì, tiểu đạo sẽ thông báo ngay, mời ra tham kiến đại sư.
Không Tướng hỏi: -Cốc Hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào thế?
Đạo nhân kia đáp: -Là môn hạ Du tam sư thúc.
Không Tướng nhướng đôi lông mày dài nói: -Du tam hiệp tay chân bị thương,
nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, mấy câu này lão tăng nói lại với Du tam hiệp vậy.
Đạo nhân kia nói: -Vâng, xin theo lời đại sư chỉ bảo.
Nói xong quay mình đi vào. Nhà sư Không Tướng ở trong sảnh đi đi lại lại, xem
ra cực kỳ nóng ruột, thỉnh thoảng lại nghiêng tai nghe ngóng, hiển nhiên lo
lắng địch nhân tấn công lên núi. Chẳng bao lâu, đạo nhân kia rảo bước đi ra,
khom mình nói: -Du tam sư thúc có lệnh mời, nói là xin đại sư tha thứ cho tội
không đi ra ngoài nghênh tiếp được.
Lúc này thần thái cử chỉ của đạo nhân kia so với khi trước cung kính hơn
nhiều, chắc là Du Đại Nham nghe thấy nhà sư thuộc hàng chữ Không của phái
Thiếu Lâm giá lâm nên dặn y lễ mạo phải mười phần chu đáo. Không Tướng
gật đầu, đi theo y vào ngọa phòng của Du Đại Nham. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm:
“Tam sư bá tàn phế tứ chi, tai mắt hẳn là linh mẫn hơn nhiều, nếu ta đến bên
ngoài phòng ông ta nghe ngóng, chỉ e sẽ bị phát giác”. Chàng đi đến cách
phòng Du Đại Nham chứng vài trượng liền dừng lại.
Qua chừng thời gian uống một chén trà, đạo nhân kia lật đật đi ra khỏi phòng
Du Đại Nham, hạ giọng gọi: -Thanh Phong, Minh Nguyệt, qua bên này.
Liền có hai đạo đồng chạy đến trước mặt ông ta, kêu lên một tiếng: -Sư thúc.
Đạo nhân kia nói: -Chuẩn bị cáng, tam sư thúc muốn ra ngoài.
Hai đạo đồng bèn vâng dạ đi ngay. Trương Vô Kỵ ở trên núi Võ Đương mấy
năm, tri khách đạo nhân kia là đệ tử của Du Liên Châu mới thu về sau nên
chàng không biết, nhưng lại biết hai đạo đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt. Mỗi
khi Du Đại Nham muốn ra ngoài phải nằm trên cáng do hai đạo đồng đó
khiêng đi. Chàng thấy hai đạo đồng đó đi về hướng phòng để cáng liền rón rén
đi theo sau, đợi cho hai người vào phòng đột nhiên gọi: -Thanh Phong, Minh
Nguyệt, nhận ra ta không?
Hai tiểu đồng sợ hãi nhảy dựng lên, chăm chú nhìn Trương Vô Kỵ, xem thấy
quen quen, nhưng chưa biết là ai. Trương Vô Kỵ cười nói: -Ta là Vô Kỵ tiểu sư
thúc đây, các ngươi quên rồi sao?
Hai đưa tiểu đồng liền nhớ lại, mừng rỡ kêu lên: -Ồ, tiểu sư thúc về rồi. Sư
thúc khỏi bệnh chưa?
Ba người tuổi tác cùng lứa, trước kia thường chơi đùa với nhau. Trương Vô Kỵ
nói: -Thanh Phong, để ta giả làm ngươi, đến khiêng tam sư bá, xem ông ấy có
nhận ra ta không?
Thanh Phong trù trừ nói: -Cái đó … không được đâu.
Trương Vô Kỵ nói: -Tam sư bá thấy ta khỏi bệnh trở về, vui không để đâu cho
hết, vui sướng còn chưa đủ, lẽ nào còn trách mắng ngươi?
Hai đạo đồng biết là từ tổ sư Trương Tam Phong trở xuống, Võ Đương lục hiệp
đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ sủng ái, y khỏi bệnh về núi, thật là một
chuyện vui rất lớn, muốn nghịch ngợm một tí, Du Đại Nham đang bệnh sẽ vui
không có gì là không được. Minh Nguyệt nói: -Tiểu sư thúc bảo sao thì làm vậy.
Thanh Phong nghe thế liền cười hì hì cởi đạo bào, giày vớ để cho chàng thay.
Minh Nguyệt thì giúp Trương Vô Kỵ tết một cái búi tóc. Chỉ trong giây lát,
chàng đã biến thành một tiểu đạo đồng. Minh Nguyệt nói: -Nếu sư thúc mạo
xưng Thanh Phong, tướng mạo không giống, vậy nói là đệ tử mới thu trong
đạo quan. Thanh Phong bị ngã què chân nên sư thúc vào thay.
Trương Vô Kỵ cười đáp: -Hay lắm …
Đạo nhân kia ở ngoài quát mắng: -Hai thằng nhãi kia, còn hi hi ha ha cái gì
trong đó, sao lâu thế không chui ra.
Trương Vô Kỵ và Minh Nguyệt le lưỡi, vác cáng lên vai đi về phía phòng Du Đại
Nham. Hai người đỡ Du Đại Nham ngồi vào cáng, Du Đại Nham mặt thật là
trịnh trọng không để ý đến đạo đồng là ai nói: -Đến tiểu viện sau núi để gặp tổ
sư gia gia.
Minh Nguyệt đáp: -Vâng!
Quay mình lại tiến bước còn Trương Vô Kỵ khiêng đằng sau. Du Đại Nham chỉ
thấy sau lưng Minh Nguyệt nhưng không thấy Trương Vô Kỵ. Không Tướng đi
theo ngang bên cáng cùng đến hậu sơn. Viên tri khách đạo nhân kia không
được Du Đại Nham gọi đến nên không dám đi theo.
Nơi Trương Tam Phong bế quan tĩnh tu là một tiểu viện nằm sâu trong rừng
trúc tại sau núi, cây cối um tùm, bóng râm che phủ mặt đất, ngoài tiếng chim
kêu không nghe một tiếng nào khác. Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ khiêng Du
Đại Nham đến trước tiểu viện, hạ võng xuống. Du Đại Nham đang toan mở
miệng cầu kiến, bỗng nghe từ sau cửa truyền ra tiếng nói già cả của Trương
Tam Phong: -Vị cao tăng nào của phái Thiếu Lâm quang lâm hàn cư, lão đạo
không kịp ra xa nghênh tiếp, mong thứ lỗi.
Nghe kẹt một tiếng, cửa tre mở rộng, Trương Tam Phong từ từ bước ra. Không
Tướng ngạc nhiên, thấy Trương Tam Phong nhận ra người đến thăm thuộc
phái Thiếu Lâm thật là kỳ quái nhưng nghĩ ngay có lẽ tri khách đạo nhân đã
đến bẩm trước rồi. Du Đại Nham biết là sư phụ càng ngày càng tinh thâm, chỉ
nghe tiếng bước chân Không Tướng đã nhận ra ngay môn phái võ công, trình
độ nông sâu. Nội công của Trương Vô Kỵ cao thâm hơn Không Tướng nhiều,
từ thực quay trở lại hư, quá tinh thuần nên lại thành giản phác, cử chỉ, ánh
mắt, bước chân, giọng nói mọi thứ đều không lộ ra chút nào khiến Trương Tam
Phong không nhận ra. Chàng thấy thái sư phụ tuy mặt mày hồng hào nhưng
râu tóc đã bạc phơ, so với lúc chia tay năm xưa đã già hơn một chút, trong
lòng vừa hoan hỉ, vừa bi thương, nhịn không nổi nước mắt chảy ròng ròng, vội
quay đầu ra chỗ khác.
Không Tướng chắp tay vái chào nói: -Tiểu tăng Thiếu Lâm Không Tướng, tham
kiến Võ Đương tiền bối Trương chân nhân.
Trương Tam Phong cũng chắp tay đáp lễ nói: -Không dám, đại sư bất tất đa lễ,
xin mời vào nói chuyện.
Cả năm người bước vào tiểu viện. Chỉ thấy trên bàn có một bình trà, một chén
uống trà, dưới đất là một tấm bồ đoàn, trên tường treo một thanh kiếm gỗ,
ngoài ra không còn gì khác. Trên bàn dưới đất đầy những bụi bặm.
Không Tướng nói: -Trương chân nhân, phái Thiếu Lâm gặp phải kiếp nạn
nghìn năm qua chưa hề có, ma giáo đột nhiên bất ngờ tấn công, bản phái từ
phương trượng Không Văn sư huynh đổ xuống, hoặc chiến đấu đến chết vì
chùa, hoặc sức yếu bị bắt, chỉ một mình tiểu tăng liều chết chạy thoát. Đại đội
ma giáo đang tiến về núi Võ Đương, vinh nhục mất còn của võ lâm Trung
Nguyên hôm nay toàn nằm trong tay một mình Trương chân nhân đấy thôi.
Nói xong khóc òa lên. Trương Vô Kỵ bị chấn động mạnh, chàng biết rõ phái
Thiếu Lâm đã bị tai kiếp ra sao nhưng không ngờ toàn phái đã hoàn toàn bị
tiêu diệt. Ngay cả Trương Tam Phong đã một trăm năm tu tập, nghe tin đó
cũng giật mình kinh hoảng, một hồi lâu không nói được tiếng nào, định thần
rồi mới hỏi: -Ma giáo tuy ngang ngược như thế nhưng phái Thiếu Lâm cao thủ
biết bao nhiêu, làm sao đến nổi phải rơi vào độc thủ của chúng được?
Không Tướng nói: -Không Trí, Không Tính hai vị sư huynh đem môn hạ đệ tử,
cùng năm đại môn phái Trung Nguyên thề ước tây chinh, vây đánh Quang
Minh Đính. Tăng chúng còn ở lại chùa ngày ngày mong ngóng tin vui. Hôm đó
dưới chân núi báo tin lên, những người viễn chinh đại thắng trở về. Phương
trượng Không Văn sư huynh nghe tin mừng lắm, cùng mọi người trong chùa
ra nghênh đón, quả nhiên thấy Không Trí, Không Tính hai vị sư huynh cùng
các đệ tử trở về đến chùa rồi, ngoài ra còn bắt được đến mấy trăm người dẫn
theo.
Mọi người vào đến đại viện, phương trượng hỏi han tình hình đắc thắng,
Không Trí sư huynh ấp úng nói không ra. Không Tính sư huynh đột nhiên kêu
lên: “Sư huynh cẩn thận, chúng tôi đã lọt vào tay người ta rồi, những kẻ bị bắt
toàn là địch nhân …”. Phương trượng còn đang kinh ngạc, bọn tù binh liền rút
binh khí giấu trong người ra tay tấn công. Đệ tử bản phái một là trở tay không
kịp, hai là các hảo thủ tây chinh bị địch bắt rồi, những người còn lại trong chùa
chẳng bao nhiêu, mọi hướng ra trong đại viện đều bị địch chặn lại hết, kịch
đấu một trận, đều bị chúng đánh cho tan tành cả, Không Tính sư huynh tuẫn
nạn ngay tại đương trường …
Nói tới đây Không Tướng khóc lên thành tiếng. Trương Tam Phong trong bụng
xót xa, nói: -Bọn ma giáo tàn độc như thế, thi hành ác kế làm sao ai mà đề
phòng cho nổi?
Không Tướng cởi cái bọc vải màu vàng đeo trên lưng, mở bao ra, bên trong là
một lớp vải dầu, mở lớp vải dầu, quả nhiên lộ ra một cái thủ cấp, mắt tròn xoe
trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái
Thiếu Lâm Không Tính đại sư. Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ đều biết
mặt Không Tính, vừa thoạt nhìn không nhịn nổi cùng kêu “A” lên một tiếng.
Không Tướng khóc nói: -Tiểu tăng liều chết cướp được pháp thể của Không
Tính sư huynh, Trương chân nhân, ngài xem đại cừu này làm sao trả được?
Nói xong cung kính đặt chiếc đầu của Không Tính lên bàn rồi phục xuống lạy.
Trương Tam Phong buồn bã khom lưng chắp tay đáp lễ. Trương Vô Kỵ nhớ đến
khi tỉ võ trên Quang Minh Đính, Không Tính thần tăng khẳng khái lỗi lạc, hào
khí hơn người, không thên là đường đường một đại tông sư của phái Thiếu
Lâm, đâu ngờ bị gian nhân làm hại đến nỗi đầu một nơi, mình một nẻo, trong
lòng thật là đau xót.
Trương Tam Phong thấy Không Tướng nằm phục xuống hồi lâu không dậy,
khóc lóc thật thảm thiết, liền đưa tay ra đỡ lên nói;
-Không Tướng sư huynh, Thiếu Lâm Võ Đương vốn cũng một nhà, thù này
không thể không báo …
Oâng vừa nói tới chữ “báo” thì không ngờ nghe bình một tiếng, song chưởng
của Không Tướng cùng đánh thẳng vào bụng dưới.
Biến cố đó thật là đột ngột, Trương Tam Phong võ công tuy đã đến mức tòng
tâm sở dục, cảnh giới tối cao muốn gì được nấy, nhưng đâu ngờ nhà sư Thiếu
Lâm đang mang mối huyết cừu, từ xa đến báo tin cho mình tự nhiên lại bất
ngờ đánh lén. Ngay lúc đầu, ông tưởng đâu Không Tướng vì bi thương quá độ
nên tâm trí mê man, trong cơn hôn loạn tưởng mình là địch nhân, nhưng lập
tức biết rằng không phải, nơi bụng dưới trúng phải chưởng lực, chính là ngoại
môn thần công Kim Cương Bát Nhã Chưởng, cảm thấy Không Tướng đang dồn
hết sức đẩy kình lực ra, mặt mày trắng bệch nhưng khóe miệng lộ một nụ cười
hiểm ác.
Trương Vô Kỵ, Du Đại Nham, Minh Nguyệt ba người đâu ngờ biến cố đó xảy ra,
ai nấy kinh sợ đến chết trân. Du Đại Nham khổ nỗi thân thể tàn phế, không
cách nào tiến lên giúp sư phụ một tay, còn Trương Vô Kỵ tuổi trẻ hiểu biết ít,
trong một sát na, đâu đã hiểu được rằng Không Tướng đang toan giết chết
thái sư phụ mình. Hai người vừa kêu lên một tiếng thì Trương Tam Phong đã
đẩy chưởng trái ra, nghe bộp một tiếng nhỏ, đánh trúng ngay đỉnh đầu Không
Tướng. Chưởng đó thật mềm như bông mà cứng còn hơn sắt, sọ Không
Tướng nát bấy, người sụm xuống như một đống bùn nát chết ngay, chẳng kịp
kêu lên một tiếng.
Du Đại Nham vội kêu: -Sư phụ, lão nhân gia …
Nói tới đó ông liền ngừng lại thấy Trương Tam Phong nhắm mắt ngồi xuống,
chỉ trong chốc lát, trên đầu tỏa ra những làn hơi trắng li ti, bỗng dưng há mồm
hộc ra một ngụm máu tươi.
Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, biết rằng thái sư phụ bị thương thực không
phải nhẹ, nếu như ông nôn ra máu bầm đen, thì với nội công thâm hậu vô tỉ
của ông chỉ ba bốn ngày sẽ hoàn toàn bình phục, thế nhưng lại hộc máu tươi,
phun ra ồng ộc ắt là tạng phủ đã bị trọng thương. Trong giây phút đó, lòng
chàng trù trừ không biết tính sao: “Mình có nên lập tức bước ra thố lộ thân
phận để cứu thái sư phụ? Hay làm cách nào?”.
Ngay khi đó bỗng nghe tiếng chân, có người đã đến trước cửa, nghe có vẻ gấp
rút, xem ra mười phần hoảng hốt nhưng không dám tiến vào. Du Đại Nham
hỏi: -Linh Hư đấy ư? Chuyện gì thế?
Tri khách đạo nhân Linh Hư đáp: -Bẩm báo tam sư thúc, đại đội ma giáo đã
đến bên ngoài cung, xin gặp tổ sư gia gia, nói ra những lời thô bỉ, nói muốn
san phẳng phái Võ Đương …
Du Đại Nham quát lên: -Câm mồm …
Oâng sợ Trương Tam Phong bị phân tâm sẽ khích động đến thương thế.
Trương Tam Phong từ từ mở mắt, nói: -Kim Cương Bát Nhã chưởng của phái
Thiếu Lâm quả thực là ghê gớm, nếu không tĩnh dưỡng ba tháng thì không
khỏi được.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Hóa ra thái sư phụ bị thương còn nặng hơn ta
tưởng nhiều”.
Lại nghe Trương Tam Phong nói: -Minh giáo kéo đại đội binh mã lên núi, ôi,
không biết Viễn Kiều, Liên Châu bọn nó có được bình an không? Đại Nham,
con nghĩ mình phải làm sao?
Du Đại Nham lặng yên không đáp, biết rằng trên núi ngoài sư phụ và mình ra,
còn lại đệ tử đời thứ ba thứ tư chẳng có gì đáng kể, đưa ra ngự địch, chẳng
qua chỉ đẩy vào chỗ chết. Việc hôm nay, chỉ có nước mình liều mạng ra cho
địch làm gì thì làm, để sư phụ tìm nơi dưỡng thương, sau này sẽ tìm cách báo
thù. Nghĩ thế ông bèn cao giọng nói: -Linh Hư, ngươi đi ra bảo họ chờ tại điện
Tam Thanh ta sẽ ra gặp.
Linh Hư vâng lời đi ngay. Trương Tam Phong và Du Đại Nham tình thầy trò với
nhau đã lâu, tâm ý tương thông, nghe ông nói như thế biết ngay ý định nói: –
Đại Nham, sống chết ăn thua, chẳng có gì đáng phải để bụng cả nhưng tuyệt
học phái Võ Đương không thể vì chuyện này mà đứt gánh. Ta tọa quan mười
tám tháng, đắc ngộ tinh yếu võ học, một pho Thái Cực Quyền và một pho Thái
Cực Kiếm bây giờ ta truyền cho con.
Du Đại Nham ngẩn ngơ, nghĩ thầm bản thân mình tàn phế đã lâu làm sao còn
học được quyền pháp kiếm thuật? Huống chi lúc này cường địch đã nhập
quan, còn đâu ở không mà tập luyện võ công, nên chỉ kêu lên: -Sư phụ.
Rồi không nói thêm gì được nữa. Trương Tam Phong cười buồn nói: -Từ khi ta
khai sáng phái Võ Đương đến nay, hành hiệp giang hồ, làm nhiều điều nhân
nghĩa, cứ đại số mà nói, quyết không thể nào bị đứt đoạn như thế này. Hai
pho Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm của ta so với đạo lý võ học từ trước đến
nay hoàn toàn khác hẳn, chuyên về lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân. Sư
phụ con đã hơn trăm tuổi, nếu như chẳng gặp cường địch, thì cũng còn sống
được bao năm? Điều vui là đến cuối cuộc đời lại sáng chế được pho võ công
này.
Viễn Kiều, Liên Châu, Tùng Khê, Lê Đình, Thanh Cốc chẳng có ai ở bên ta, còn
đệ tử đời thứ ba, thứ tư thì trừ Thanh Thư ra không có nhân tài nào kiệt xuất,
mà y lại cũng không có ở trên núi. Đại Nham, con phải mang trọng trách
truyền lại bình sinh tuyệt nghệ của ta, vinh nhục một ngày của phái Võ Đương
có gì đáng kể? Nếu như pho Thái Cực Quyền này truyền lại được cho người
sau, thanh danh của phái Võ Đương sẽ lưu đến muôn đời.
Ông nói đến đây, thần thái phấn khởi, hào khí bốc lên ngùn ngụt, tưởng như
coi cường địch đang uy hiếp kia chẳng để vào đâu.
Du Đại Nham vâng vâng dạ dạ, hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nại để đảm
trách việc lớn, làm sao tiếp truyền tuyệt kỹ của bản phái mới là quan trọng.
Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hay tay buông thõng, lưng bàn tay hướng
ra ngoài, ngón tay để tự nhiên, hai chân dang ra ngang nhau. Kế đến hai cánh
tay từ từ đưa lên đến ngang ngực thì tay trái ôm thành hình bán nguyệt, lòng
bàn tay úp thành âm chưởng, tay phải lật lên thành dương chưởng, nói: -Đây
là thế khởi đầu của Thái Cực Quyền.
Rồi tiếp tục từng chiêu, từng thức diễn ra một lượt, miệng đọc các tên thế:
Lãm Tước Vĩ, Đơn Tiên, Đề Thủ Thượng Thế, Bạch Hạc Lượng Xí, Lâu Tất Câu
Bộ, Thủ Huy Tì Bà, Tiến Bộ Ban Lan Truy, Như Phong Tự Bế, Thập Tự Thủ, Bão
Hổ Qui Sơn …
Trương Vô Kỵ ngưng thần nhìn không nháy mắt, lúc đầu tưởng là thái sư phụ
cố ý đem từng thức diễn thật chậm, cốt để cho Du Đại Nham nhìn cho rõ ràng,
nhưng đến chiêu thứ bảy “Thủ Huy Tì Bà”, chỉ thấy ông tay trái dương
chưởng, tay phải âm chưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, hay tay từ
từ hợp lại, xem tưởng ngưng trọng như núi, lại tựa nhẹ nhàng như lông.
Trương Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ: -Đây là một loại võ công thượng thừa lấy
chậm chống với nhanh, lấy tĩnh chế động, không ngờ là trên thế gian này lại
có một loại công phu cao minh đến thế.
Chàng vốn dĩ võ công cực cao, một khi đã lãnh hội, càng xem càng thêm nhập
thần. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay ôm thành hình vòng tròn, chiêu nào
cũng hàm ý âm dương biến hóa, tinh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung
trời mới cho võ học.
Ước chừng ăn xong một bữa cơm, Trương Tam Phong sử đến thượng bộ Cao
Thám Mã, thượng bộ Lãm Tước Vĩ, Đơn Tiên rồi hợp trở lại thái cực. Ông đứng
yên thần định khí nhàn, tuy mới bị trọng thương mà luyện xong quyền pháp,
tinh thần xem ra lại sung vượng hơn. Trương Tam Phong hai tay ôm vòng
thành thức thái cực, nói: -Quyết khiếu của môn quyền pháp này là mười sáu
chữ “hư linh đính kình, hàm hung bạt bối, túng yêu thùy đồn, trầm kiên trụy
trửu[2]”. Thuần lấy ý mà đi quyền, tối kỵ dùng sức, hình thần hợp nhất, đó
chính là yếu chỉ của quyền pháp.
Nói xong ông giải thích kỹ lưỡng một lần. Du Đại Nham không nói một lời chỉ
chăm chú lắng nghe, biết rằng thời thế khẩn bách, không có thì giờ để hỏi, tuy
có rất nhiều điều chưa hiểu rõ nhưng chỉ cốt chăm chăm ghi nhớ, nếu như sư
phụ có chuyện gì chẳng lành, những khẩu quyết chiêu thức mình còn truyền
lại được, sau này có kẻ nào tài trí thông minh suy nghĩ được chỗ tinh áo trong
đó. Còn Trương Vô Kỵ lãnh hội được nhiều hơn, mỗi câu mỗi thế Trương Tam
Phong diễn ra đều khiến chàng như được mở ra một con đường mới, lòng vui
sướng không sao tả nổi.
Trương Tam Phong thấy mặt Du Đại Nham có vẻ như hoang mang chưa rõ, hỏi
lại: -Con hiểu được mấy phần?
Du Đại Nham đáp: -Đệ tử ngu độn, chỉ hiểu độ ba bốn phần nhưng chiêu thức
và khẩu quyết thì nhớ hết.
Trương Tam Phong nói: -Cũng thật khó cho con. Nếu như Liên Châu ở đây thì
có thể hiểu được năm thành. Ôi, ngũ sư đệ của con ngộ tính cao hơn cả, tiếc
thay không may chết sớm, nếu ta có được ba năm ra tay điểm bát, thì có thể
truyền môn tuyệt kỹ này cho y.
Trương Vô Kỵ nghe ông đề cập đến cha mình, trong lòng không khỏi chua xót.
Trương Tam Phong lại nói tiếp: -Quyền kình của môn này chủ yếu là tưởng
lỏng nhưng không phải lỏng, sắp bung ra nhưng chưa bung ra, kình dứt rồi
mà ý chưa dứt …
Ông đang định giải thích tiếp, bỗng nghe từ phía điện Tam Thanh xa xa truyền
đến một giọng già nua: -Nếu Trương Tam Phong lão đạo cứ rụt đầu không ra,
bọn ta đem đồ tử đồ tôn của y giết sạch đã.
Lại có một giọng đàn ông ồm ồm nói: -Hay lắm, cứ cho một mồi lửa đốt tiêu
cái đạo quan này rồi tính sau.
Tiếp đến có một giọng the thé: -Để lão chết thui thì lão sướng quá. Mình phải
tóm cổ lão, trói lại dẫn đi các môn các phái cho họ nể mặt, để mọi người xem
cái lão già sống dai vẫn được gọi là Thái Sơn, Bắc Đẩu mặt mũi ra thế nào.
Tiểu viện nơi hậu sơn cách tiền điện đến hơn hai dặm, nhưng thanh âm mấy
người này truyền đến rõ ràng, hiển nhiên địch nhân cố ý khoe khoang công
lực, mà công lực cũng quả không tầm thường.
Du Đại Nham nghe những lời hối nhục sư tôn, trong bụng giận lắm, mắt như
muốn tóe lửa. Trương Tam Phong nói: -Đại Nham, những lời ta dặn dò con,
mới đây sao đã quên rồi? Không nhẫn nại được, làm sao đảm trách chuyện
lớn?
Du Đại Nham nói: -Vâng, con xin theo lời giáo huấn của sư phụ.
Trương Tam Phong nói: -Con đã hoàn toàn tàn phế, địch nhân sẽ không đề
phòng, tuyệt đối không được gấp gáp nóng nảy. Nếu như tuyệt nghệ ta khổ
tâm sáng chế không truyền được cho hậu thế, thì con sẽ là tội nhân của phái
Võ Đương ta đó.
Du Đại Nham nghe mà lưng toát mồ hôi, biết dụng ý tại sao sư phụ nói thế
thế, dù địch nhân lăng nhục thầy trò thế nào chăng nữa, thì cũng phải giả như
hèn nhát để sống, cốt sao truyền được tuyệt nghệ. Trương Tam Phong lấy bên
mình ra một đôi La Hán bằng thép đúc, giao cho Du Đại Nham nói: -Tên
Không Tướng này nói phái Thiếu Lâm đã bị diệt sạch, không biết có thật hay
không. Người này là cao thủ của phái Thiếu Lâm, đến như y mà còn đầu hàng
kẻ địch, đến trước ám toán ta thì phái Thiếu Lâm ắt đã bị đại nạn không còn
nghi ngờ gì nữa. Đôi La Hán này là do Quách Tương Quách nữ hiệp tặng cho
ta một trăm năm trước, con sau này gửi lại truyền nhân của phái Thiếu Lâm,
may ra từ đôi La Hán này mà còn lưu truyền được một tuyệt nghệ của môn
phái.
Nói xong ông phất tay áo một cái, đi ra khỏi cửa. Du Đại Nham nói: -Khiêng ta
đi theo sư phụ.
Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ hai người liền ghé vai khiêng chiếc cáng đi theo
Trương Tam Phong.
Bốn người đến điện Tam Thanh, thấy trong điện đầy kẻ đứng người ngồi, phải
đến ba bốn trăm chứ không ít. Trương Tam Phong đứng giữa điện, ra hiệu
chào khách nhưng không nói lời nào. Du Đại Nham lớn tiếng nói: -Vị này là sư
tôn chúng tôi Trương chân nhân. Các vị đến núi Võ Đương, không hiểu muốn
dạy bảo điều gì?
Đại danh Trương Tam Phong uy chấn võ lâm, lập tức bao nhiêu cặp mắt đều
đổ dồn vào ông, chỉ thấy ông mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ dơ bẩn màu tro,
râu mày bạc trắng, thân thể cực kỳ cao to, ngoài ra không có gì khác thường.
Trương Vô Kỵ nhìn thấy những người kia thấy một nửa ăn mặc theo lối giáo
chúng Minh giáo, còn hơn chục người đứng đầu mặc quần áo bản phái, có lẽ
vì thân phận cao cấp, không muốn mạo xưng người khác. Cao lùn tăng tục,
mấy trăm người đều dồn vào trong điện, nhất thời không thể nhìn rõ mặt từng
người.
Ngay lúc đó, nghe thấy bên ngoài có người truyền vào: -Giáo chủ đến.
Người trong điện nghe thế, lập tức im phăng phắc, hơn chục thủ lãnh liền tiến
ra ngoài nghênh tiếp, những người khác cũng rảo bước theo sau. Chỉ trong
giây lát, mấy trăm người đều đi hết sạch không còn một ai.
Lại nghe tiếng chân hơn chục người kia từ xa đến gần, đến trước điện thì
dừng lại. Trương Vô Kỵ từ trong ngó ra, không khỏi giật mình, thấy tám người
khiêng một chiếc kiệu bọc gấm vàng, có thêm bảy tám người đi trước sau ủng
vệ, dừng ngay trước cửa. Tám người kiệu phu kia chính là thần tiễn bát hùng
ở Lục Liễu Sơn Trang.
Trương Vô Kỵ trong lòng chợt nảy ra một ý, hai tay liền bốc đất dưới chân xoa
đầy lên mặt. Minh Nguyệt nghĩ rằng chàng thấy đại địch đến đánh, hãi sợ vô
cùng nên mới giả làm như thế, nhất thời cũng bấn loạn theo, bắt chước cũng
bốc đất trét lên mặt. Hai đứa đạo đồng lập tức biến thành hai ông vua bếp,
không còn nhìn ra mặt mũi thật ra sao.
Cửa kiệu mở ra, từ trong bước ra một thanh niên công tử, mặc áo bào trắng,
trên áo thêu một ngọn lửa đỏ đang cháy, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là
Triệu Mẫn cải nam trang.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Thì ra mọi việc đều do cô này sắp xếp, thảo nào
phái Thiếu Lâm một trận tan tành”. Triệu Mẫn đi vào trong điện, có độ hơn
chục người đi theo. Một gã thân thể cao lớn bước tới một bước, khom lưng
nói: -Khải bẩm giáo chủ, người này là lão đạo Trương Tam Phong của phái Võ
Đương, còn gã tàn phế kia ắt là đệ tử thứ ba của y là Du Đại Nham.
Triệu Mẫn gật đầu, đi lên vài bước, cụp quạt lại, vái Trương Tam Phong một vái
thật sâu nói: -Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, hôm nay được
dịp gặp bậc Thái Đẩu của võ lâm, thực là may mắn biết chừng nào.
Trương Vô Kỵ giận lắm, trong bụng chửi thầm: “Con tặc a đầu này mạo xưng
giáo chủ Minh giáo, cái đó cũng chẳng sao, lại cả gan mạo luôn cả tên ta đến
lừa dối thái sư phụ”. Trương Tam Phong nghe ba chữ “Trương Vô Kỵ” thật lạ
lùng: “Sao giáo chủ Minh giáo lại là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thế này, tên lại
giống thằng cháu Vô Kỵ của ta”. Oâng liền chắp tay hoàn lễ nói: -Không biết
giáo chủ đại giá quang lâm, chẳng kịp ra xa nghênh đón, xin tha lỗi cho”.
Triệu Mẫn nói: -Không dám, không dám.
Tri khách đạo nhân Linh Hư đưa các đạo đồng nhà bếp đem trà lên. Triệu Mẫn
một mình ngồi trên ghế, các thủ hạ của nàng đứng thõng tay xa xa ở đằng
sau, không dám đến gần nàng quá năm thước, tựa hồ sợ là bất kính mạo
phạm đến nàng. Trương Tam Phong đã tu luyện một trăm năm, khiêm xung
tĩnh lãng, đến mức vạn sự không còn gì phải để trong lòng nữa nhưng tình
thầy trò thâm trọng, nghĩ đến an nguy sống chết của bọn Tống Viễn Kiều,
mười phần khắc khoải nên hỏi ngay: -Mấy đứa học trò của lão đạo không biết
lượng sức mình, từng đến quí giáo học hỏi cao chiêu, đến nay chưa về, không
biết bọn chúng bây giờ ra sao, xin được Trương giáo chủ minh thị.
Triệu Mẫn cười hì hì nói: -Tống đại hiệp, Du nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Mạc thất
hiệp bốn vị, hiện nay nằm trong tay bản giáo. Mỗi người bị thương chút đỉnh
nhưng tính mệnh không có gì đáng ngại.
Trương Tam Phong nói: -Bị thương chút đỉnh ư? Có lẽ trúng chút đỉnh chất độc
thì đúng hơn.
Triệu Mẫn cười nói: -Trương chân nhân quả thật tự hào về Võ Đương tuyệt
học. Nếu chân nhân bảo họ trúng độc, thì cứ coi như là trúng độc đi.
Trương Tam Phong biết rằng các học trò mình đều là cao thủ bậc nhất đời nay,
nếu vì ít người không chống lại được với số đông, thì dẫu sao cũng có một hai
người thoát thân quay về báo, còn nếu cả bọn bị bắt, chắc là trúng phải độc
dược vô ảnh vô tung khó mà phòng bị. Triệu Mẫn thấy ông đoán trúng ngay
như thế nên thản nhiên thừa nhận.
Trương Tam Phong lại hỏi: -Thế còn tiểu đồ họ Ân thì sao?
Triệu Mẫn thở dài: -Ân lục hiệp bị phái Thiếu Lâm mai phục, cũng bị y hệt
chẳng khác gì vị Du tam hiệp kia, bốn chân tay bị đại lực Kim Cương Chỉ bẻ
gãy, chết thì không chết nhưng cử động thì không được.
Trương Tam Phong nhìn mặt mà xét, thấy những lời của nàng ta không phải
nói láo, trong lòng đau đớn, òa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi.
Những người đứng sau Triệu Mẫn lộ vẻ mừng rỡ, biết là Không Tướng đã đánh
lén được rồi, vị cao nhân của phái Võ Đương đã bị thương nặng, bọn họ vốn
chỉ sợ một mình Trương Tam Phong, lúc này không còn gì phải úy kỵ nữa. Triệu
Mẫn nói: -Vãn sinh có một lời khuyên bảo, không hiểu Trương chân nhân có
muốn nghe không?
Trương Tam Phong đáp: -Xin nói ra.
Triệu Mẫn nói: -Dưới khắp gầm trời này, không chỗ nào không phải là đất của
hoàng đế. Tất cả mọi thứ trên bờ cõi của nhà vua, không gì không phải là
phận bầy tôi[3]. Hoàng đế Mông Cổ chúng ta uy trùm bốn bể, nếu như Trương
chân nhân tòng thuận thì hoàng thượng lập tức tấn phong, cả phái Võ Đương
đều được vinh sủng, cả bọn Tống đại hiệp ai nấy đều an toàn không còn gì
phải nói nữa.
Trương Tam Phong ngửng đầu nhìn xà nhà, lạnh lùng đáp: -Minh giáo tuy làm
nhiều điều bất nghĩa, càn rỡ không đâu vào đâu, nhưng xưa nay vẫn chống lại
người Mông Cổ, không biết qui thuận triều đình từ bao giờ? Lão đạo thật là
quê mùa kém hiểu biết quá.
Triệu Mẫn đáp: -Bỏ chỗ tối vào chỗ sáng, xưa nay kẻ am hiểu thời vụ mới là
người tuấn kiệt. Phái Thiếu Lâm từ Không Văn, Không Trí thần tăng đổ xuống,
ai ai cũng qui thuận, tận trung với triều đình. Bản giáo chẳng qua nhìn thấy
được đại thế nên đi theo các bậc hiền hào, chứ có gì đâu?
Trương Tam Phong hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào Triệu Mẫn nói: -Người
Nguyên tàn bạo, tàn hại bách tính, khiến cho hôm nay thiên hạ quần hùng
đều nổi lên, chính là lúc đuổi quân Hồ Lỗ, lấy lại giang sơn. Chúng ta phàm đã
là con cháu Hoàng Đế [4] ai ai mà chẳng có chí đuổi quân Thát Đát, đó mới
chính là đại thế phải theo. Lão đạo tuy là người xuất gia không lý chuyện đời,
nhưng cũng biết được đâu là đại nghĩa. Không Văn, Không Trí là bậc đương
thế thần tăng, lẽ nào khuất phục trước thế lực? Sao cô nương lại nói năng
lăng nhăng, lộn xộn như thế?
Đằng sau Triệu Mẫn vọt ra một đại hán, lớn tiếng quát lên: -Lão đạo đần độn
kia, nói năng không biết nặng nhẹ gì cả. Phái Võ Đương chỉ trong chớp mắt là
bị tiêu diệt rồi, lão không sợ chết, không lẽ hơn trăm đạo nhân đệ tử trên núi
này, đứa nào cũng không sợ chết?
Kẻ đó nói năng trung khí sung túc, thân thể cao to, bắp tay gân guốc, hình
tướng thật là uy võ. Trương Tam Phong liền cất tiếng ngâm:
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
(Có ai sống mãi đâu nào,
Lòng son sao được ghi vào sử xanh)
Đây là hai câu thơ của Văn Thiên Tường [5]. Khi Văn Thiên Tường khẳng khái
chết vì nghĩa thì Trương Tam Phong tuổi còn nhỏ, rất kính ngưỡng vị thừa
tướng anh hùng này. Về sau ông hay than thở khi đó võ công chưa thành nếu
không thể nào cũng xả thân cứu ông ta thoát nạn, nay đến lúc vào cảnh sinh
tử quan đầu, tự nhiên ngâm ra hai câu thơ trên. Ông ngừng lại một chút nói
tiếp: -Xem ra Văn thừa tướng cũng còn có chỗ chấp nê, chỉ cần giữ mình một
tấm lòng son còn sử sách sau này chép sao thì chép.
Ông liếc Du Đại Nham một cái, nghĩ thầm: “Ta mong sao pho Thái Cực Quyền
được lưu truyền hậu thế, có khác gì Văn thừa tướng muốn để tiếng thơm cho
đời sau? Thực ra nếu đã hành sự không hổ cùng trời đất rồi, thì còn lo gì Thái
Cực Quyền Kiếm có truyền hay không truyền, phái Võ Đương tồn tại hay
không tồn tại”.
Bàn tay trắng như ngọc của Triệu Mẫn vẫy nhẹ một cái, đại hán kia liền lui lại
phía sau. Nàng mỉm cười nói: -Nếu Trương chân nhân đã cố chấp như thế, tạm
thời mình không nói đến nữa. Vậy thì mời các vị đi theo ta.
Nói xong nàng đứng lên, bốn người đứng đằng sau lập tức tiến lên vây Trương
Tam Phong lại. Bốn người đó gồm một đại hán cao to, một người áo vải đầy
mụn vá, một hòa thượng gầy gò, và một người Hồ Tây Vực râu xồm mắt biếc.
Xem ra nếu Trương Tam Phong nếu không đi theo họ, bốn người này sẽ ra tay.
Trương Vô Kỵ thấy mấy người đó thân pháp kẻ ngưng trọng, kẻ phiêu dật ai
nấy đều thật là phi thường, trong bụng hơi hoảng: “Sao dưới tay cô ả họ Triệu
này lại nhiều cao thủ đến thế?” Chàng lại nghĩ thầm: “Phe địch cao thủ thật
nhiều, bọn này ai nấy đều gian trá vô sỉ, không kể tín nghĩa, không phải như
sáu môn phái vây công Quang Minh Đính. Ta muốn bảo hộ thái sư phụ và tam
sư bá được bình an không phải dễ. Nếu có đánh bại được vài người, bọn họ
nhất định không chịu thua, thể nào cũng ùa lên một lượt. Thế nhưng việc đến
nước này, chỉ còn một phen hết sức, tốt nhất là làm sao bắt giữ được Triệu cô
nương để uy hiếp đối phương”.
Chàng đang toan tiến ra ngăn trở bọn kia, bỗng nghe bên ngoài cửa một tiếng
cười dài ghê rợn, một người áo xanh bay vụt vào trong điện, thân pháp chẳng
khác gì quỉ mị, thoáng một cái như gió bay, như chớp lòe đã tới sau lưng gã
cao to, múa chưởng đánh ra. Đại hán đó liền xoay người, múa ngược tay lại
đỡ, ý muốn dùng ngạnh công đấu với người kia. Thế nhưng người áo xanh
không để chiêu đó đánh xong, tay trái đã đánh luôn vào vai người Hồ Tây Vực.
Người Hồ nghiêng qua né tránh, giơ chân lên đá vào bụng dưới y. Người kia
khi đó đã đánh tiếp qua nhà sư gầy gò, vội vàng nghiêng người lùi lại, tả
chưởng đánh luôn vào người ăn mặc rách rưới. Chỉ trong nháy mắt, y liên tiếp
đánh ra bốn chưởng, công kích bốn cao thủ, tuy không chưởng nào trúng
nhưng thủ pháp nhanh như thế không ai ngờ nổi. Bốn người kia biết mình đã
gặp kình địch nên đều nhảy lùi mấy bước, ngưng thần tiếp chiến.
Người áo xanh không thèm để ý đến phía địch, khom lưng xuống vái Trương
Tam Phong nói: -Vãn bối Vi Nhất Tiếu, tọa hạ của Trương giáo chủ Minh giáo,
tham kiến Trương chân nhân.
Người đó chính là Vi Nhất Tiếu. Y thoát khỏi những kẻ chặn đường rồi lập tức
chạy đến đây. Trương Tam Phong thấy y xưng là “Minh giáo Trương giáo chủ
tọa hạ”, cho rằng y cũng cùng bọn với Triệu Mẫn, giơ tay đánh bốn người kia
chắc có âm mưu gì nên lạnh lùng đáp: -Vi tiên sinh không phải đa lễ. Đã từ lâu
nghe danh Thanh Dực Bức Vương khinh công tuyệt đính, trên đời ít có, hôm
nay được thấy quả thực danh bất hư truyền.
Vi Nhất Tiếu mừng lắm, y ít đến Trung Nguyên, trước nay tên tuổi không mấy
nổi, nào ngờ Trương Tam Phong cũng nghe tiếng khinh công cao siêu của
mình, khom mình đáp: -Trương chân nhân là Bắc Đẩu của võ lâm, vãn bối
được chân nhân khen một câu, quả thực vinh hạnh không để đâu cho xiết.
Y quay lại, chỉ vào Triệu Mẫn nói: -Triệu cô nương, sao cô lén lút mạo danh
Minh giáo làm bại hoại tên tuổi bản giáo là để làm gì? Nam tử hán, đại trượng
phu sao lại độc ác, âm hiểm như thế?
Triệu Mẫn cười khanh khách nói: -Ta vốn có phải nam tử hán đại trượng phu
đâu, độc ác âm hiểm thì ngươi làm gì được nào?
Vi Nhất Tiếu mới nói một câu đã bị bắt bẻ khiến không biết đối đáp ra sao, y
ngẩn ngơ rồi nói: -Các vị tấn công Thiếu Lâm rồi lại tới làm phiền phái Võ
Đương, rốt ráo lai lịch thế nào? Nếu như các vị có oán cừu với hai phái này,
Minh giáo trước nay không hay xen vào việc người khác, thế nhưng nếu mạo
xưng tên tuổi chúng tôi, ăn mặc giả làm giáo chúng thì Vi Nhất Tiếu này không
thể không can thiệp.
Trương Tam Phong vốn biết Minh giáo là tử địch với triều đình đã hơm trăm
năm nên không tin nay lại đầu hàng Mông Cổ, nghe Vi Nhất Tiếu nói mấy câu
đó bấy giờ mới minh bạch, nghĩ thầm: “Thì ra cô gái này mạo xưng. Ma giáo
tuy thanh danh không tốt nhưng những chuyện lớn thế này họ không thể hồ
đồ được”. Triệu Mẫn quay sang người to cao kia nói: -Nghe y to mồm huyên
hoang nhỉ, ngươi ra thử xem y có tài thật hay chỉ nói phét?
Đại hán kia khom lưng đáp: -Vâng.
Y đưa tay sửa lại dây thắt lưng, khệnh khạng đi ra giữa điện nói: -Vi Bức
Vương, tại hạ muốn lãnh giáo công phu Hàn Băng Miên Chưởng.
Vi Nhất Tiếu không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: “Gã này làm sao lại biết ta có môn
Hàn Băng Miên Chưởng? Y biết thế mà vẫn tiến lên khiêu chiến, ta hẳn không
thể coi thường được”. Y hai tay vỗ một cái nói: -Xin thỉnh giáo tính danh của
các hạ?
Người kia đáp: -Bọn ta đã mạo xưng Minh giáo đến đây, không lẽ lại dùng tên
thật? Câu hỏi đó của Bức Vương quả thật ngốc quá.
Hơn một chục tên đứng sau lưng Triệu Mẫn bật lên tiếng cười ha hả. Vi Nhất
Tiếu lạnh lùng nói: -Đúng thế, câu hỏi của ta ngu thật. Các hạ cam chịu làm
ưng khuyển cho triều đình, làm nô tài cho dị tộc, không nói tên ra tốt hơn, nếu
không thì làm nhục cả tổ tiên.
Đại hán kia đỏ mặt, lửa giận bốc lên, nghe vù một tiếng đã đánh ra một
chưởng vào thẳng ngực Vi Nhất Tiếu, kình lực thật là lợi hại. Vi Nhất Tiếu xoay
chuyển cước bộ né qua ngay, thân hình chỉ nhấp nháy đã lòn ra sau lưng giơ
tay điểm vào lưng địch. Y chưa giở Hàn Băng Miên Chưởng ra vì còn muốn
thăm dò xem đối phương kia hư thực nông sâu thế nào. Đại hán kia liền giơ
tay trái đỡ ngược lại, trong thủ có ẩn thế công. Chỉ qua mấy chiêu, chưởng thế
của gã kia nhanh dần, chưởng lực mỗi lúc một thêm mạnh mẽ. Tuy nội thương
Vi Nhất Tiếu đã được Trương Vô Kỵ chữa, mỗi lần vận công không còn phải
uống máu nóng để chế ngự âm độc trong cơ thể như trước, nhưng mới khỏi
chưa bao lâu, nay gặp cường địch lại ra tay trước mặt một đại tông sư như
Trương Tam Phong, thành thử không dám khinh suất, lập tức vận dụng Hàn
Băng Miên Chưởng công phu ra chống đỡ. Hai người chưởng thế chậm dần,
dần dần đi vào chỗ đấu nội lực.
Đột nhiên nghe vù một tiếng, từ cửa chính một vật đen xì ném thẳng vào gã
đại hán. Vật đó xem ra còn to hơn một bao gạo, quả thật lạ kỳ thiên hạ làm gì
có loại ám khí nào lớn đến thế. Đại hán chẳng biết vật gì liền vận kình đánh
bật vật đó ra văng xa hơn một trượng. Chỉ nghe một tiếng “A” thảm khốc, thì
ra đó là một cái bao trong đó có người, kẻ đó bị một chưởng mãnh liệt vô luân
của đại hán kia làm sao không đứt gân gãy xương cho được?
Đại hán kia còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu ra sao, Vi Nhất Tiếu lập tức lẻn ra
sau, lẳng lặng đánh ngay một Hàn Băng Miên Chưởng vào huyệt Đại Truy
chính giữa hậu tâm y. Đại hán đó vừa giận vừa sợ, vội quay lại, hết sức đánh
một chưởng lên đầu Vi Nhất Tiếu.
Vi Nhất Tiếu cười ha hả, không tránh né cũng không đỡ gạt. Chưởng của đại
hán đó đến giữa chừng, cánh tay đột nhiên mềm nhũn không hơi sức, chưởng
đó tuy đánh trúng thiên linh cái đối phương nhưng hoàn toàn không có một
chút kình lực, chẳng khác gì để tay lên đầu. Vi Nhất Tiếu biết rằng một khi
trúng phải Hàn Băng Miên Chưởng, kình lực đối phương lập tức mất hết thế
nhưng cao thủ đối chiến, ai dám cho địch đánh vào đầu mình, liều lĩnh như thế
xưa nay chưa ai thấy, người đứng ngoài không khỏi toát mồ hôi.
Nếu đại hán kia có thuật chế ngự Hàn Băng Miên Chưởng, kình lực nhất thời
chưa mất, chưởng đó đánh lên đỉnh đầu, làm sao khỏi nát sọ? Vi Nhất Tiếu
suốt đời hành sự quá đản lạ lùng, những chuyện không ai dám làm, không
chịu làm, chưa từng làm y càng khoái chí. Y thừa cơ đối phương phân tâm ra
tay đánh lén, xem ra cũng không được quang minh chính đại, thế nhưng lại
đám để cho địch thẳng cánh đánh vào đầu, thì tuy không quang minh chính
đại thì cũng phải là lớn mật làm càn, đem sống chết ra đùa cợt.
Gã áo quần rách rưới liền xé chiếc bao, lôi ra một người, thấy y mặt đầy máu,
đã bị đại hán nọ đánh một chưởng chết rồi. Kẻ đó mặc áo đen, chính là đồng
bọn của họ, không hiểu vì sao lại bị bỏ trong bao vứt vào đây. Gã giận quá,
quát lên: -Đứa nào thập thò …
Nói chưa hết câu, một chiếc bao trắng đã chụp xuống đầu y. Y đề khí nhảy lùi
lại, tránh được, thấy ngay một nhà sư mập mạp đứng ngay trước mặt đang
cười hì hì, chính là Bố Đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc.
Chiếc túi Càn Khôn Nhất Khí của Thuyết Bất Đắc bị Trương Vô Kỵ làm vỡ trên
Quang Minh Đính rồi, không có binh khí cầm tay, đành phải lấy mấy cái túi vải
dùng tạm, dĩ nhiên không thể nào lợi hại như cái túi Càn Khôn đao kiếm chém
không đứt kia được. Khinh công của y tuy không bằng Vi Nhất Tiếu, nhưng
cũng ghê gớm lắm, trên đường lại không bị ngăn trở, chân trước chân sau đã
đến ngay.
Thuyết Bất Đắc khom mình chào Trương Tam Phong nói: -Tọa hạ Trương giáo
chủ Minh giáo, nhà sư túi vải rày đây mai đó Thuyết Bất Đắc xin tham kiến
chưởng giáo tổ sư Trương chân nhân của phái Võ Đương.
Trương Tam Phong hoàn lễ đáp: -Đại sư đi đường xá xa xôi vất vả quá.
Thuyết Bất Đắc nói: -Các anh em tọa hạ của tệ giáo chủ gồm Quang Minh sứ
giả, Bạch Mi Ưng Vương, Tứ Tản Nhân, Ngũ Hành Kỳ cùng nhân mã các lộ
đều đã kéo đến núi Võ Đương. Xin Trương chân nhân xuôi tay đứng ngoài, để
xem Minh giáo chúng tôi cùng bọn vô liêm sỉ mạo danh người khác quấy hôi
bôi nhọ này so tài cao thấp.
Câu này của y chỉ là hư trương thanh thế, đại đội nhân mã của Minh giáo làm
gì đến nhanh thế được. Thế nhưng Triệu Mẫn nghe rồi, đôi lông mày nhíu lại,
nghĩ thầm: “Bọn chúng đến nhanh như thế là do kẻ nào tiết lộ cơ mật?”. Nàng
nhịn không nổi buột miệng hỏi: -Trương giáo chủ các ngươi đâu? Bảo y ra gặp
ta.
Nói xong trừng mắt nhìn Vi Nhất Tiếu, ánh mắt dường như có ý nghi ngờ, hỏi
xem giáo chủ bây giờ ở đâu? Vi Nhất Tiếu cười ha hả nói: -Thế bây giờ cô
không mạo xưng nữa ư?
Y trong bụng cũng hỏi thầm:”Giáo chủ hẳn đã đến rồi, nhưng bây giờ đang ở
đâu?”. Trương Vô Kỵ từ nãy đến giờ đứng nấp đằng sau Minh Nguyệt, biết
rằng Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc chưa nhận ra mình, thấy có hai tay thuộc
hạ đắc lực, bụng thật mừng rỡ.
Triệu Mẫn cười nhạt nói: -Một con dơi độc, một nhà sư thối thì làm được trò
trống gì?
Nói chưa dứt, bỗng từ góc mái nhà phía đông một chuỗi cười dài rồi có tiếng
hỏi: -Thuyết Bất Đắc đại sư, Dương tả sứ đã tới hay chưa?
Người đó tiếng nói vang dội, già dặn hào hùng, chính là Bạch Mi Ưng Vương
Ân Thiên Chính. Thuyết Bất Đắc chưa kịp trả lời, tiếng cười của Dương Tiêu ở
trên mái nhà phía tây đã vọng xuống vui vẻ nói: -Ưng Vương, lão huynh đúng
là càng già càng dẻo càng dai, đã đến trước đệ một bước.
Ân Thiên Chính cười đáp: -Dương tả sứ không phải khách sáo làm gì, hai
người mình cùng đến một lượt, chẳng ai hơn ai. Hẳn là tả sứ nể mặt Trương
giáo chủ nên nhường mỗ đấy thôi.
Dương Tiêu nói: -Đương nhân bất nhượng[6]. Tại hạ đã dùng hết sức mình,
nhưng vẫn không thể nào nhanh được như Ưng Vương.
Hai người trên đường thi đua kình lực xem ai chạy nhanh hơn, nội lực Ân
Thiên Chính cao thâm, còn bộ pháp của Dương Tiêu thì nhanh nhẹn nên khởi
hành cùng một lượt, cùng đến một lần. Hai người cười ha hả, nhảy từ trên mái
nhà xuống.
Trương Tam Phong đã nghe danh Ân Thiên Chính từ lâu, hơn nữa ông ta lại là
nhạc phụ của Trương Thúy Sơn, còn Dương Tiêu thì là nhân vật nổi danh trên
giang hồ, cho nên tiến lên ba bước, chắp tay nói: -Trương Tam Phong cung
nghinh Ân huynh, Dương huynh đại giá.
Trong bụng có điều không hiểu: “Ân Thiên Chính rõ ràng là giáo chủ Thiên Ưng
Giáo, sao lại nói cái gì “nể mặt Trương giáo chủ” là sao?”.
Ân Dương hai người khom mình đáp lễ, Ân Thiên Chính nói: -Đã từ lâu nghe
tiếng của Trương chân nhân, nhưng chưa có duyên bái kiến, hôm nay được
thấy tôn nhan, đúng là tam sinh hữu hạnh.
Trương Tam Phong nói: -Hai vị đều là nhất đại tông sư, lại cùng đại giá quang
lâm, quả thực là hiếm có.
Trong bụng Triệu Mẫn mỗi lúc thêm bực bội, thấy các cao thủ của Minh giáo
càng lúc càng đông, tuy chưa thấy Trương Vô Kỵ xuất hiện nhưng e rằng lời
của Thuyết Bất Đắc không phải dọa xuông, y quả đang đứng sau sắp xếp, bố
trí một trận thế ghê gớm hơn. Kế hoạch của mình đã an bài đâu đấy, xem ra
khó mà thành công, nhưng việc ám toán được Trương Tam Phong trọng
thương là chuyện ngàn năm một thuở, không thể nào có lần thứ hai, hôm nay
không đánh tan phái Võ Đương để sau này ông ta chữa khỏi rồi thì không còn
cơ hội nào nữa.
Nàng liếc qua liếc lại đôi mắt đen nhánh, cười khẩy nói: -Giang hồ vẫn truyền
ngôn Võ Đương là danh môn chính phái nhưng tai nghe đâu bằng mắt thấy?
Thì ra phái Võ Đương lén lút bắt tay với ma giáo, được ma giáo đỡ đầu, còn võ
công bản môn chẳng đáng vào đâu.
Thuyết Bất Đắc nói: -Triệu cô nương, nói như cô đúng là giọng điệu đàn bà,
kiến thức con nít. Thời Trương chân nhân uy chấn võ lâm, chỉ sợ đến ông nội
cô cũng chưa ra đời, thứ trẻ con như cô biết làm sao được?
Đằng sau Triệu Mẫn lập tức có mươi người hung hăng tiến ra, hầm hầm nhìn y.
Thuyết Bất Đắc mặt nhơn nhơn, cười nói: -Các ngươi bảo ta không được nói
như thế phải không? Thì tên ta đã là “Thuyết Bất Đắc” mà. Cái gì nói được là
ta nói, các ngươi làm gì ta đây?
Nhà sư gầy gò thủ hạ Triệu Mẫn giận dữ nói: -Chủ nhân, để thuộc hạ giải
quyết tên to mồm lắm miệng này.
Thuyết Bất Đắc kêu lên: -Hay lắm, hay lắm. Ngươi là sư đi hoang, mà ta cũng
lang thang không chùa, hai đứa mình làm một keo xem nào. Mời Võ Đương
tông sư Trương chân nhân chỉ điểm những chỗ sai sót, còn hơn tự mình khổ
luyện mười năm.
Nói xong hai tay vung ra, từ trong bọc lấy thêm một cái túi vải nữa. Người
ngoài thấy y hết túi này đến túi khác, lấy mãi không hết, không biết dưới áo
bào y còn giấu bao nhiêu cái túi nữa.
Triệu Mẫn khe khẽ lắc đầu: -Hôm nay chúng ta lên đây học hỏi tuyệt nghệ của
phái Võ Đương, phái Võ Đương vị nào hạ trường, chúng ta đều vui vẻ phụng
bồi. Phái Võ Đương có chân tài thực học không, hay chỉ được cái tiếng hão,
một trận hôm nay cả thiên hạ sẽ biết hết. Còn Minh giáo với chúng ta dây mơ
rễ má thế nào, ngày sau tính sổ cũng chưa muộn. Tên tiểu quỉ Trương Vô Kỵ
gian trá giảo quyệt, ta chưa rút được gân, lột được da y thì chưa tiêu được
mối hận lòng, nhưng không gấp gì một hôm nay.
Trương Tam Phong nghe nói “tên tiểu quỉ Trương Vô Kỵ”, trong bụng lạ lùng:
“Không lẽ giáo chủ Minh giáo tên là Trương Vô Kỵ thật? Thế nhưng sao lại
“tiểu quỉ” là sao?”. Thuyết Bất Đắc cười khì khì nói: -Trương giáo chủ bản giáo
tuổi trẻ tài cao, Triệu cô nương e rằng còn kém bản giáo chủ vài tuổi, chi bằng
lấy quách giáo chủ chúng tôi, hòa thượng này xem ra xứng đôi …
Y nói chưa hết câu, bọn người sau lưng Triệu Mẫn cùng gầm lên: -Đừng nói
láo.
-Câm mồm.
-Sư hoang nói thối lắm.
Triệu Mẫn hai má đỏ bừng, dung nhan càng thêm kiều diễm, thần sắc chỉ có
ba phần tức giận nhưng đến bảy phần e ấp, một thủ lãnh quần hào oai nghi
trong giây lát thành ngay một thiếu nữ thẹn thùng. Thế nhưng thần thái đó
chỉ chớp mắt đã qua ngay, nàng lập tức trấn tĩnh, mặt trở lại lạnh như tiền,
quay sang nói với Trương Tam Phong: -Trương chân nhân, nếu ông không
muốn ra tay, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ. Cứ nhận rằng phái Võ Đương
trước nay chỉ bịp bợm tiếm danh, bọn ta sẽ vỗ tay đi ngay, bọn Tống Viễn
Kiều, Du Liên Châu cũng được thả về chẳng suy suyển một mảy.
Ngay lúc đó, Thiết Quan đạo nhân và Ân Dã Vương trước sau cùng đến, chẳng
bao lâu thêm Chu Điên và Bành Oánh Ngọc cũng tới nơi, Minh giáo thế là có
thêm bốn tay hảo thủ.
Triệu Mẫn đoán định tình hình, nếu hai bên quyết chiến, chưa chắc đã thắng
ngay được, sợ nhất là Trương Vô Kỵ còn trong bóng tối ra tay gì chưa biết.
Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong Minh giáo, nghĩ thầm: “Trương
Tam Phong trở thành mối lo gan ruột của triều đình, chẳng qua chỉ vì có cái uy
danh quá lớn, trong võ lâm ai ai cũng coi như Bắc Đẩu, Thái Sơn, nếu đối địch
với triều đình thì võ lâm cũng không ai qui phục. Thế nhưng y già cả heo hắt
như ngọn đèn trước gió, sống thêm được bao lâu? Hôm nay không cần phải
giết lão, chỉ cần làm nhục một phen, cho tiếng tăm phái Võ Đương tiêu ma
hết, thế cũng coi như thành công lớn rồi”. Nàng bèn lạnh lùng nói: -Bọn ta
đến thăm núi Võ Đương, chỉ muốn lãnh giáo võ công Trương chân nhân xem
thật hay giả, nếu như muốn tiễu diệt Minh giáo, chẳng lẽ không biết tìm
đường lên Quang Minh Đính? Việc gì phải tỉ võ trên núi Võ Đương, không lẽ
trên đời này chỉ có một mình Trương chân nhân là có thể phẩm bình cao thấp,
thắng bại hay sao? Thôi chuyện đó gác qua một bên. Trong nhà tôi có ba
người giúp việc, một người luyện được vài ngày chút kiếm pháp giết heo, mổ
chó, một người biết sơ qua chút ít nội công, còn một người thì học được vài
miếng quyền mèo quào. A Đại, A Nhị, A Tam[7], ba người đứng ra đây! Trương
chân nhân chỉ cần đánh bại được ba gia nhân vô tích sự của ta, thì mọi người
sẽ bội phục võ công phái Võ Đương là thật chứ không phải giả. Còn không thì
giang hồ sẽ có công luận, ta chẳng phải nói nhiều làm gì.
Nói xong nàng ta vỗ tay một cái. Chỉ thấy “A Đại” là một ông già mình hạc xác
ve, hai tay bưng một thanh trường kiếm, chính là bảo kiếm Ỷ Thiên. Người đó
vừa gầy vừa cao, mặt đầy nếp nhăn, dúm dó khổ sở, tưởng như mới bị ai chửi
mắng, đánh đập một hồi, nếu không thì hẳn là vợ con mới chết, ai nhìn mặt y
cũng thấy chạnh lòng muốn rơi nước mắt. “A Nhị” thì cũng gầy gò như thế,
người hơi thấp hơn, đầu nhẵn thín, hói đến nỗi không còn một sợi tóc nào, hai
bên huyệt thái dương tụt lõm xuống, sâu đến nửa tấc. Còn “A Tam” thì thân
hình rắn rỏi chắc nịch, dềnh dàng có uy, trên mặt, cánh tay, cần cổ chỗ nào có
bắp thịt cũng thấy cuồn cuộn săn chắc, tưởng như toàn thân đầy tinh lực
muốn bật tung ra ngoài. Trên má trái y có một nốt ruồi đen, trên nốt ruồi có
một sợi lông dài. Trương Tam Phong, Ân Thiên Chính, Dương Tiêu nhìn thấy
hình dáng ba người này, trong bụng ai cũng kinh thầm.
Chu Điên nói: -Triệu cô nương, ba người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong
võ lâm, Chu Điên này một tên đánh còn chưa lại, sao không biết thẹn đóng vai
kẻ ăn người làm, đến đùa cợt với Trương chân nhân?
Triệu Mẫn nói: -Có thực họ là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm không? Sao ta lại
không biết? Thế tên bọn họ là gì?
Chu Điên tắc tị ú ớ, nhưng lập tức giả vờ cười ha hả, nói: -Vị này là Nhất Kiếm
Chấn Thiên Hạ Xu Mi Thần Quân, vị này là Đơn Khí Bá Bát Phương Ngốc Đầu
Thiên Vương. Còn vị này ư, thiên hạ ai mà chẳng biết, ai mà không hay, hì hì,
chính là … chính là.. Thần Quyền Cái Thế Đại Lực Tôn Giả.
Triệu Mẫn nghe y nói quấy nói quá, không khỏi cười khúc khích nói: -Ba người
ở nhà tôi nấu cơm pha trà, lau bàn quét rác, làm gì có thần quân, thiên
vương, tôn giả nào ở đây? Trương chân nhân, xin ông tỉ quyền cước với A Tam
trước.
“A Tam” tiến lên một bước, vòng tay nói: -Xin mời Trương chân nhân.
Chân trái y dậm một cái, nghe lách cách một tiếng, ba miếng gạch vuông dưới
chân đã nát vụn. Y dậm nát miếng gạch dưới chân không có gì lạ, nhưng lạ là
hai miếng gạch hai bên cũng bị y dậm vỡ luôn. Dương Tiêu đưa mắt nhìn Vi
Nhất Tiếu, hai người cùng nghĩ: “Tay này ghê thật”.
Hai tên còn lại “A Đại, A Nhị” từ từ lui về sau, vẫn cúi gầm mặt xuống, chẳng
nhìn một ai. Ba người này từ khi vào trong điện, chỉ đứng sau lưng Triệu Mẫn,
lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu, dáng điệu hèn mọn, không một ai thèm để ý,
không ngờ vừa mới bước ra chẳng khác nào ngọn núi vươn ra khỏi vực sâu, có
ngay khí phái của một đại tông sư, nhưng khi lui về, lại rụt rè co ro, trở lại
dáng điệu một người đầy tớ.
Tri khách đạo nhân của phái Võ Đương Linh Hư từ nãy vẫn lo lắng cho thương
thế của thái sư phụ, lúc này không còn nhịn nổi quát lên: -Thái sư phụ ta vừa
mới bị thương thổ huyết, các ngươi không thấy hay sao? Các ngươi sao lại …
sao lại …
Nói đến đây, âm thanh nghẹn ngào muốn khóc. Ân Thiên Chính nghĩ thầm:
“Thì ra Trương chân nhân đã bị thương thổ huyết, nhưng không biết bị ai đả
thương. Dù cho ông ta còn khỏe mạnh thì tuổi tác đã cao, làm sao có thể tỉ
quyền cước với gã kia cho được? Xem võ công người này, toàn là một đường
cương mãnh, để ta ra thử xem nào”. Nghĩ thế ông cao giọng nói: -Trương chân
nhân thân phận thế nào mà lại động thủ với một kẻ ăn người ở? Nghe thế có
tức cười không? Không nói gì đến Trương chân nhân, ngay cả họ Ân này, hừ
hừ, thứ đầy tớ như ngươi không chịu nổi một quyền một cước.
Oâng biết rõ “A Đại, A Nhị, A Tam” đâu phải loại tầm thường, nhưng chê họ
không đáng vào đâu cốt để buộc y đấu với mình. Triệu Mẫn nói: -“A Tam”, việc
mới nhất của ngươi là việc gì? Nói cho họ nghe đi, xem có xứng để đấu với cao
nhân phái Võ Đương không?
Nàng mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh hai tiếng “Võ Đương”. “A Tam” đáp: –
Tiểu nhân gần đây chẳng làm được chuyện gì, chỉ tại đường đi nơi mạn tây
bắc quá chiêu với một hòa thượng chùa Thiếu Lâm tên là Không Tính, chỉ lực
đấu với chỉ lực, phá được Long Trảo Thủ của y, tiện tay cắt luôn thủ cấp.
Câu đó nói xong, cả đại sảnh ai nấy đều rúng động. Không Tính thần tăng
từng dùng Long Trảo Thủ đấu với Trương Vô Kỵ trên Quang Minh Đính, có hồi
đã chiếm thượng phong, người trong Minh giáo ai ai cũng chứng kiến, không
ngờ táng mạng trong tay gã này. Với thân phận giết được Thiếu Lâm thần
tăng đã có thể đấu tay đôi với Trương Tam Phong được rồi.
Ân Thiên Chính lớn tiếng nói: -Được lắm, đến cả Không Tính thần tăng của
phái Thiếu Lâm cũng bị ngươi giết chết, vậy để cho họ Ân này đấu với ngươi
một phen, cũng là một việc thật thú vị.
Nói xong tiến lên hai bước, xoải chân xuống tấn, lông mày trắng dựng ngược
thần uy lẫm lẫm.
“A Tam” nói: -Bạch Mi Ưng Vương, nhà ngươi là tà ma ngoại đạo, còn “A Tam”
này thì cũng ngoại đạo tà ma. Hai chúng ta cũng cùng một “lò”, phe mình lẽ
nào đánh phe ta. Nếu ngươi thích đánh thì cứ định ngày trước rồi sẽ đấu một
phen. Hôm nay chủ nhân chỉ ra lệnh cho ta thử xem phái Võ Đương võ công
hư thực thế nào.
Y quay sang nói với Trương Tam Phong: -Trương chân nhân, nếu như ông
không muốn hạ trường, chỉ cần nói một câu là xong, bọn ta không ngang
ngược ép uổng gì đâu. Phái Võ Đương chỉ cần nhận thua là được, không lẽ
bọn ta nhất định phải lấy mạng ông hay sao?
Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ thầm tuy mình đang bị thương nặng nhưng
nếu thi triển thượng thừa pháp môn “dĩ hư ngự thực” trong pho Thái Cực
Quyền mới sáng chế, chưa chắc y đã thắng được. Cái khó là sau khi đánh bại
“A Tam” rồi, tên “A Nhị” thể nào cũng lên đấu nội công, cái đó không thể nào
khôn khéo gì được, cửa ải đó khớ mà có thể vượt qua. Thế nhưng sự việc như
lửa cháy lông mày, tình thế trước mắt, chỉ có cách đánh bại tên “A Tam” đã rồi
tính sau.
Nghĩ thế ông từ từ đi ra giữa điện, quay sang nói với Ân Thiên Chính: -Mỹ ý
của Ân huynh, bần đạo xin tâm lãnh. Bần đạo mấy năm gần đây có sáng tạo
được một môn quyền thuật, gọi là Thái Cực Quyền, tự biết không giống như
những ngành võ học khác. Vị thí chủ này nếu muốn ấn chứng công phu phái
Võ Đương, nếu như Ân huynh đánh bại y, y sẽ không cam lòng. Vậy bần đạo
đem vài chiêu số trong pho Thái Cực Quyền ra đấu xem sao, cũng là dịp tốt để
bần đạo được trình cho các vị xem pho quyền nhiều năm tâm huyết này.
Ân Thiên Chính nghe thế, vừa vui mừng, vừa lo lắng, nghe giọng ông nói đến
Thái Cực Quyền đầy vẻ tự tin. Trương Tam Phong là hạng người thế nào, đã
nói như thế, hẳn đã có chủ định, đâu lẽ làm mất cả thanh danh một đời? Thế
nhưng ông vừa bị thương thổ huyết, chỉ e quyền kỹ tuy tinh, nội lực lại không
chịu nổi. Ông không tiện nói thêm, chỉ còn nước vòng tay nói: -Vãn bối cung
kính đứng ngoài chiêm ngưỡng thần kỹ của Trương chân nhân.
“A Tam” thấy Trương Tam Phong vẫn thản nhiên hạ trường, trong bụng nẩy
sinh ba phần khiếp sợ nhưng chuyển niệm nghĩ ngay: “Hôm nay ta chỉ hết sức
cùng lão đạo sĩ già này lưỡng bại câu thương”, cũng đã rúng động võ lâm rồi.
Nghĩ thế y nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trương Tam
Phong, lẳng lặng vận nội tức, xương cốt toàn thân chuyển động nghe răng
rắc, phát ra tiếng lốp bốp không ngừng. Mọi người thấy thế ai nấy đều kinh
ngạc, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông, trông
tưởng ngoại hình mà thực sự là nội công, không nhuốm chút tà khí nào, chính
là Kim Cương Phục Ma thần thông.
Trương Tam Phong thấy y như thế, cũng phải kinh hãi: “Người này lai lịch
không phải nhỏ. Không biết pho Thái Cực Quyền của ta có đối phó nổi
chăng?”. Nghĩ rồi ông từ từ giơ hai cánh tay lên, ý muốn nhường “A Tam” tiến
chiêu.
Đột nhiên một tiểu đạo đồng đầu bù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc từ đằng
sau Du Đại Nham chạy ra, nói: -Thái sư phụ, vị thí chủ này nếu muốn biết
quyền kỹ của phái Võ Đương ta thì việc gì phải mất công thái sư phụ đại giá?
Để đệ tử diễn vài chiêu cho y xem, cũng đã đủ rồi.
Đạo đồng mặt mũi dơ dáy kia chính là Trương Vô Kỵ. Cả bọn Ân Thiên Chính,
Dương Tiêu cùng chàng chia tay chưa bao lâu, tuy lúc này hình dáng, quần áo
hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ nghe giọng nói, lập tức nhận ra ngay. Quần hào
Minh giáo thấy giáo chủ đã ở đây tự bao giờ, ai ai cũng mừng rỡ.
Thế nhưng Trương Tam Phong và Du Đại Nham làm sao nghĩ ra được? Trương
Tam Phong nhìn không rõ diện mạo của chàng, nhưng theo áo quần trên
người chỉ đoán là Thanh Phong, liền nói: -Vị thí chủ này chuyên về Kim Cương
Phục Ma ngoại công của phái Thiếu Lâm, hẳn là một cao thủ của Thiếu Lâm
Tây Vực. Còn trẻ như con chỉ một chiêu là đã nát xương đứt gân, đâu phải
chuyện đùa.
Trương Vô Kỵ tay trái nắm chéo áo Trương Tam Phong, tay phải cầm bàn tay
ông lắc nhè nhẹ, nói: -Thái Cực Quyền thái sư phụ dạy cho con, con chưa hề
dùng đến, cũng chẳng biết có được hay không. May quá có vị thí chủ đây là
ngoại gia cao thủ, xin để con ra đấu xem nhu có khắc nổi cương không, hư có
chế ngự được thực không, chẳng hay lắm ư?
Trong khi nói, chàng vận dụng Cửu Dương thần công đưa một luồng khí cực kỳ
hồn hậu, cực kỳ nhu hòa theo bàn tay truyền vào cơ thể Trương Tam Phong.
Trong một sát na, Trương Tam Phong thấy một luồng lực đạo vô cùng mạnh
mẽ theo lòng bàn tay đi vào mình, tuy còn kém xa nội lực của ông về mặt tinh
thuần chuyên nhất, nhưng hàng hàng lớp lớp, liên miên bất tuyệt dường như
không bao giờ dứt, không bao giờ cùng. Ông kinh hoảng, định thần nhìn kỹ
mặt Trương Vô Kỵ, thấy mắt chàng không lộ quang hoa, chỉ ẩn giấu một nét
trong sáng, ôn hòa, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, bình sinh ông
gặp chỉ có vài người như bản sư Giác Viễn đại sư, đại hiệp Quách Tĩnh là đạt
đến cảnh giới này thôi. Còn đương thời, ngoại trừ chính ông ra, không tìm ra
một người thứ hai có mức độ tương đương. Trong nháy mắt, lòng ông rộn lên
bao nỗi hồ nghi, nhưng nội lực của thanh niên này truyền vào rõ ràng để giúp
ông trị thương, quyết không phải vì ác ý, vì nhất thời chưa nghĩ ra, ông mỉm
cười đáp: -Ta tầm thường lẩm cẩm, có được công phu gì dạy cho con đâu?
Con muốn lãnh giáo công phu ngoại môn tuyệt đính của vị thí chủ này thì cũng
được, nhưng phải cẩn thận.
Oâng chỉ đoán rằng tiểu đạo đồng là một thanh niên cao thủ của một môn
phái nào đến tiếp viện, cho nên trong ngôn ngữ có phần khiêm tốn nể nang.
Trương Vô Kỵ đáp: -Thái sư phụ đối với hài nhi ơn nặng như non, dù hài nhi có
tan xương nát thịt cũng chưa trả nổi đại ân của thái sư phụ và các sư bá sư
thúc. Phái Võ Đương ta tuy võ công không dám nói là thiên hạ vô địch nhưng
quyết không thua môn hạ của Tây Vực Thiếu Lâm, thái sư phụ cứ yên tâm.
Mấy câu đó chàng nói hết sức thành khẩn, những chữ “thái sư phụ” ra khỏi
cửa miệng thật là tự nhiên, không một chút ngập ngừng khiến Trương Tam
Phong cũng ngạc nhiên: “Hay là y đúng là đệ tử bản môn thật, bí mật cố công
tập luyện, chẳng khác gì bản sư Giác Viễn năm xưa?”. Oâng nhẹ nhàng thả tay
Trương Vô Kỵ ra, lùi lại chỗ cũ, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Du Đại Nham,
thấy người học trò cũng ngơ ngẩn không hiểu ra sao.
“A Tam” thấy Trương Tam Phong để một tiểu đạo đồng xuất chiến, có thể nói là
khinh miệt coi thường mình đến cực điểm, định bụng sẽ đánh một quyền chết
tươi đối phương, khích cho lão đạo thảng thốt bồn chồn, rồi sẽ cùng ông ta
động thủ, lúc đó sẽ dễ dàng chế thắng hơn. Nghĩ thế y không nói gì, chỉ nói: –
Thằng nhãi kia, ra chiêu đi.
Trương Vô Kỵ nói: -Pho quyền thuật này là do thái sư phụ Trương chân nhân
nhiều năm tâm huyết mới sáng tạo ra, tên gọi Thái Cực Quyền. Vãn bối mới
học, chưa kịp tập luyện, không chắc đã lãnh ngộ được tinh yếu của quyền
pháp, trong ba mươi chiêu e rằng không đánh ngã được các hạ. Nếu thế bởi vì
tôi học nghệ chưa tinh, chứ không phải là vì pho quyền thuật này không hiệu
quả, chuyện đó phải nói để các hạ biết trước.
“A Tam” không giận nổi mà phá ra cười, quay đầu lại nói với “A Đại”, “A Nhị”: –
Đại ca, nhị ca, trên đời này sao lại có một tiểu tử cuồng vọng đến thế nhỉ?
“A Nhị” cũng cười ha hả theo. Còn “A Đại” nhìn ra tiểu đạo đồng này không
phải là kẻ đối phó dễ dàng nói: -Tam đệ, chớ có khinh địch.
“A Tam” tiến lên một bước, nghe vù một tiếng, tay phải đánh thẳng vào ngực
Trương Vô Kỵ. Chiêu đó thần tốc như điện, quyền đến nửa chừng, quyền bên
trái lại thành nhanh hơn, phát chiêu sau mà tới trước, đánh luôn vào mặt
Trương Vô Kỵ, chiêu số kỹ thuật thật là kỳ quái, trên đời ít thấy.
Trương Vô Kỵ từ khi nghe Trương Tam Phong diễn giảng về nguyên lý Thái Cực
Quyền, hơn một giờ liền, chàng chỉ suy nghĩ về quyền lý của pho quyền này,
thấy quyền tay trái của “A Tam” đánh ra, lập tức sử chiêu Lãm Tước Vĩ [8]
trong Thái Cực Quyền, chân phải thực, chân trái hư, vận dụng yếu quyết chữ
“tễ”, nương theo đối phương, chưởng phải đã nắm được cổ tay trái của địch,
vận kình đẩy ngang ra. “A Tam” thân hình lập tức bổ nhào về trước, loạng
choạng liền hai bước mới đứng lại được. Người chung quanh thấy thế ai nấy
đều kinh hãi kêu lên.
Chiêu Lãm Tước Vĩ này là chiêu đầu tiên từ khi pho Thái Cực Quyền được sáng
tác ra đến nay mới có dịp dùng, Trương Vô Kỵ thân mang đầy Cửu Dương
thần công, lại thiện dụng phép chuyển đổi trong Càn Khôn Đại Na Di, đột
nhiên sử dụng yếu quyết chữ “niêm” trong Thái Cực Quyền, tuy học chưa đầy
hai giờ nhưng cũng không kém gì người cả đời khổ luyện.
“A Tam” bị chàng “vuốt” một cái, kình lực nghìn cân của ngọn quyền như rơi
vào biển cả, không còn thấy tăm hơi, chính mình cũng bị quyền kình lôi tới
trước hai bước. Y trong cơn kinh hãi, trở thành tức giận liên tiếp đánh ra,
tưởng như có hàng chục cánh tay, hàng chục nắm đấm cùng tung ra một lượt.
Mọi người thấy y tấn công chẳng khác gì gió táp mưa sa, ai nấy nghĩ thầm:
“Thảo nào một người cao cường như Không Tính đại sư mà cũng bỏ mạng
dưới tay y”. Ngoại trừ đám đồng đảng đi theo Triệu Mẫn, ai ai cũng lo thầm
cho Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ cố ý hiển dương uy danh phái Võ Đương nên chàng không sử
dụng đến võ công của mình, mọi chiêu thức đều dùng pho Thái Cực Quyền do
Trương Tam Phong sáng tạo như Đơn Tiên, Đề Thủ Thượng Thế, Bạch Hạc
Lượng Sí, Lâu Tất Câu Bộ. Đến khi chàng ra chiêu Thủ Huy Tì Bà, tay phải lỏng
ra, tay trái thu vào, trong nhất thời hiểu ngay được chỗ tinh vi áo diệu trong
pho quyền nên chiêu này chàng sử dụng chẳng khác gì nước chảy mây trôi,
cực kỳ nhàn nhã.
“A Tam” thấy thượng bàn bị song chưởng của chàng nhốt chặt như trong một
cái lồng, không thể nào tránh né được, cũng không chống đỡ gì được, chỉ còn
nước vận kình ra lưng, chịu cho chàng đánh một chưởng, đồng thời quyền bên
phải đấm ra, cốt sao mỗi người chịu một chiêu, thành thế cả hai cùng chết, lấy
đòn đổi đòn. Nào ngờ Trương Vô Kỵ hai tay vòng lại như ôm thái cực trong
người, một luồng kình đạo vô cùng hồn hậu hợp thành một cơn gió lốc, lôi “A
Tam” xoay luôn tại chỗ bảy tám vòng như con quay, khiến y phải vội vàng
xuống tấn Thiên Cân Trụy mới đứng lại được nhưng cũng thẹn đến mặt đỏ
gay, cực kỳ bẽ bàng.
Quần hào Minh giáo lớn tiếng reo hò. Dương Tiêu kêu lên: -Công phu Thái Cực
Quyền của phái Võ Đương thật là thần diệu quả thực khiến người ta được mở
mắt.
Chu Điên cười nói: -“A Tam” lão huynh, ta khuyên ngươi nên đổi tên đi, gọi là
“A Chuyển”.
Ân Dã Vương nói: -Có quay thêm vài vòng cũng chẳng có gì xấu mặt, cổ nhân
chẳng từng nói “Ba mươi sáu kế, kế xoay là hơn cả” đấy ư?
Thuyết Bất Đắc bồi thêm: -Năm xưa hảo hán Lương Sơn Bạc có một người tên
Hắc Toàn Phong, đã có gió lốc thì đương nhiên là xoay tít.
“A Tam” nghe xong tức giận đến mặt đang đỏ biến thành tím ngắt, rống lên
một tiếng, nhảy chồm tới, tay trái lúc thì quyền lúc thì chưởng, biến ảo khôn
lường, trong khi tay phải lại dùng thuần chỉ lực công phu, chộp cào đâm chọc,
vồ cào cấu phất, năm ngón tay khi thì như phán quan bút, lúc lại như điểm
huyệt quyết, như đao như kiếm, như thương như kích, thế công cực kỳ ác liệt.
Thái Cực Quyền của Trương Vô Kỵ chưa thuần thục, cho nên tay chân luống
cuống, không ứng phó nổi, đột nhiên nghe soẹt một tiếng, tay áo đã bị rách
một đường, chỉ còn nước thi triển khinh công, vừa chạy vừa né tránh mới tạm
thoát được công phu chỉ lực ghê gớm chưa từng thấy kia. “A Tam” hò hét đuổi
theo, nhưng làm sao theo kịp khinh công phiêu dật của đối phương, chộp luôn
mười trảo đều hụt cả.
Trương Vô Kỵ một mặt né tránh, trong bụng nghĩ thầm: “Nếu ta chỉ chạy mà
không đấu, chẳng hóa ra thua hay sao? Pho Thái Cực Quyền này ta chưa
nhuần nhuyễn lắm, chi bằng sử dụng Càn Khôn Đại Na Di thần công, đấu với y
xem sao”. Chàng liền quay lại, hai tay ra chiêu Dã Mã Phân Tông[9] trong Thái
Cực Quyền nhưng tay trái lại sử dụng Càn Khôn Đại Na Di thủ pháp. Một ngón
tay phải của “A Tam” đâm vào đầu vai đối phương, nhưng không hiểu sao bị lôi
kéo thế nào, nghe cạch một tiếng lại đâm ngay vào bên trái của chính mình,
đau đến mắt nổ đom đóm, cánh tay dường như không nhắc lên nổi.
Dương Tiêu biết đó không phải là Thái Cực Quyền nhưng lập tức nói khỏa lấp
đi: -Thái Cực Quyền quả hay thực là hay.
“A Tam” vừa đau vừa tức, quát lên: -Cái này là yêu pháp tà thuật, Thái Cực
Quyền cái gì?
Vụt vụt vụt y đâm luôn ba chỉ. Trương Vô Kỵ tung mình tránh được, thấy “A
Tam” lại vươn tay, hai ngón tay đâm tới chàng liền sử dụng Càn Khôn Đại Na
Di tâm pháp, vừa kéo vừa dẫn, nghe cộp một tiếng, hai ngón tay của “A Tam”
đâm luôn vào một cái cột gỗ lớn trong đại điện, lút tới tận gốc. Mọi người vừa
tức cười, vừa kinh hãi.
Trong khi ai nấy đang cười ồ, bỗng có tiếng của Du Đại Nham cất lên: -Khoan
đã! Ngươi đang sử dụng Kim Cương Chỉ Lực của phái Thiếu Lâm, phải không?
Trương Vô Kỵ tung mình nhảy qua, nghe thấy “Kim Cương Chỉ Lực của phái
Thiếu Lâm” lập tức nghĩ ra, Du Đại Nham bị thương vì Kim Cương chỉ lực,
trong hơn hai mươi năm qua, phái Võ Đương vẫn vì việc này mà thâm thù phái
Thiếu Lâm, xem ra hung thủ ngay tại trước mắt. Chỉ nghe “A Tam” cười khẩy
nói: -Kim Cương Chỉ Lực thì đã sao? Ai bảo ngươi cứng đầu, không chịu nói nơi
giấu đao Đồ Long? Nếm mùi tàn phế hai mươi năm qua có thích không?
Du Đại Nham hậm hực nói: -Cám ơn ngươi hôm nay nói ra chân tướng, thì ra
thân ta tàn phế là do phái Tây Vực Thiếu Lâm hạ độc thủ. Chỉ đáng buồn …
đáng buồn thay ngũ sư đệ ta.
Ông nói đến câu cuối, giọng nghẹn ngào. Năm xưa Trương Thúy Sơn tự vẫn
mà chết chỉ vì Du Đại Nham bị Ân Tố Tố dùng ngân châm đả thương, không
còn mặt mũi nào nhìn sư huynh. Thực ra Du Đại Nham trúng phải ngân châm
rồi, Ân Tố Tố đã nhờ Long Môn tiêu cục đưa lên núi Võ Đương, chữa thuốc
chừng một tháng là sẽ khỏi. Chân tay ông bị người bẻ gãy, chính là do độc thủ
của Đại Lực Kim Cương Chỉ, nếu khi đó tìm được ra kẻ gây nên tội lỗi, vợ
chồng Trương Thúy Sơn đâu đến nỗi chết thảm như thế?
Du Đại Nham thương cho sư đệ chẳng tội tình gì chết oan, lại hận cho mình
thành người tàn phế, mắt như muốn tóe lửa ra ngoài. Trương Vô Kỵ chỉ nghe
hai người đối đáp, lập tức minh bạch tiền nhân hậu quả. Khi còn nhỏ chàng đã
từng nghe cha nói qua, nhà sư nấu bếp ở chùa Thiếu Lâm học lén võ nghệ,
đánh chết thủ tọa Đạt Ma Đường là Khổ Trí thiền sư, các cao thủ trong phái
Thiếu Lâm tranh chấp đến nỗi Khổ Tuệ thiền sư phải chạy sang Tây Vực, khai
sáng phái Thiếu Lâm Tây Vực, xem ra gã này là truyền nhân của Khổ Tuệ thiền
sư năm xưa.
Quả nhiên nghe Trương Tam Phong nói: -Thí chủ bụng dạ thật là tàn ác, ta
không ngờ trong những truyền nhân của Khổ Tuệ thiền sư, lại có một người
như thí chủ.
“A Tam” cười gằn: -Khổ Tuệ là cái quái gì thế?
Trương Tam Phong vừa nghe, lập tức hiểu ngay. Năm xưa khi Du Đại Nham bị
Đại Lực Kim Cương Chỉ đả thương, phái Võ Đương đã cho người sang chất vấn
phái Thiếu Lâm, chưởng môn phái Thiếu Lâm kiên quyết không nhận, nên
cũng nghi là phái Thiếu Lâm Tây Vực. Thế nhưng nghe ngóng lâu năm biết
phái này rất ít ỏi, đệ tử chuyên về nghiên cứu Phật học, không thông võ công,
lúc này nghe “A Tam” nói một câu “Khổ Tuệ là cái quái gì thế?”, lập tức biết
ngay nếu y là người của phái Thiếu Lâm Tây Vực, quyết không thể nào dám
mở miệng nhục mạ tổ sư khai sáng, ông liền cao giọng nói: -Thảo nào! Thảo
nào! Thì ra thí chủ là truyền nhân của hỏa công đầu đà, không những học
được võ công của ông ta, lại học luôn được cả tính tình độc ác âm hiểm. Thế
gã gọi là Không Tướng gì gì đó, có phải là sư huynh đệ của thí chủ không?
“A Tam” đáp: -Đúng đó. Y là sư đệ của ta, nhưng không phải tên là Không
Tướng mà pháp danh Cương Tướng. Trương chân nhân, Bát Nhã Kim Cương
chưởng của Kim Cương môn, so với chưởng pháp của phái Võ Đương thì thế
nào?
Du Đại Nham hậm hực đáp: -Kém xa thật là xa. Đầu y bị sư phụ ta đánh một
chưởng, phọt óc chết ngay. Đánh trống qua cửa nhà sấm, thật đáng kiếp.
“A Tam” rống lên một tiếng, tung mình xông tới. Trương Vô Kỵ liền dùng chiêu
Như Phong Tự Bế trong Thái Cực Quyền chặn y lại, nói: -“A Tam”, mau đưa
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ra đây.
Vừa nói chàng vừa đưa tay ra. “A Tam” giật mình kinh hãi: “Tục cốt diệu dược
của bản môn cực kỳ bí mật, ngay cả đệ tử tầm thường cũng chưa biết tên, tên
tiểu đạo đồng này nghe ở đâu thế?”.
Y đâu biết trong Y Kinh của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu có chép là “Tây
Vực có một lộ ngoại gia võ công, nghi là bàng chi của phái Thiếu Lâm, thủ
pháp thật là quái dị, bẻ gẫy xương chân ta người ta, không có thuốc gì trị
được chỉ có bí dược của chính họ là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mới có thể cứu
thôi, nhưng cao đó phương thuốc phối chế thế nào thì không truyền ra ngoài”.
Trương Vô Kỵ nghĩ đến chi tiết đó, thuận mồm nói ra, vốn chỉ thử xem có đúng
không, nhưng thấy y biếc sắc liệu là mình đoán không sai, nên lớn tiếng nói: –
Đưa đây.
Chàng nghĩ đến cha mẹ chết thảm, lại thêm hai vị Ân Dư sư bá sư thúc bị tàn
phế, hận không thể lập tức giết chết y, nhưng cũng không muốn nói thêm với
y lời nào. Còn “A Tam” vừa rồi giao thủ với Trương Vô Kỵ tuy có lúc bị nguy
hiểm đôi chút, nhưng khi sử dụng Đại Lực Kim Cương Chỉ thì đối phương chỉ
có nước trốn tránh, không cách gì hoàn thủ. Y nghĩ thầm chỉ cần để ý đừng để
bị thủ pháp cổ quái lôi kéo, đấu thêm nữa thể nào cũng thắng, nên tiến lên
một bước, quát lớn: -Thằng nhãi kia, ngươi quì xuống rập đầu cho kêu lạy ta
ba lạy thì ta tha cho, nếu không thì cũng như tên họ Du kia thôi.
Trương Vô Kỵ nhất định lấy cho bằng được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nhưng
đối phó với Kim Cương Chỉ thế nào, nhất thời chàng chưa nghĩ ra, Càn Khôn
Đại Na Di tuy có thể làm y bị thương nhưng làm sao ép y đưa thuốc ra mới là
khó. Còn đang trầm ngâm, Trương Tam Phong bỗng nói: -Này con, con lại đây.
Trương Vô Kỵ đáp: -Thưa thái sư phụ, vâng.
Trương Tam Phong nói: -Dùng ý chứ không dùng sức, cốt sao thái cực xoay
vòng, không được để cho đứt đoạn. Nếu được như thế rồi, cái gốc của đối
phương tự nhiên sẽ đứt. Mỗi chiêu mỗi thức, cần phải liền lạc với nhau, như
sông dài biển rộng, chảy hoài không hết.
Oâng thấy Trương Vô Kỵ đối địch ra chiêu cũng đã phần nào thấu được cái
tinh hoa của pho quyền, nhưng chỉ vì còn quá rạch ròi, quyền pháp minh bạch
chiêu nào ra chiêu nấy nên không thể hiện được ý tứ bốn chữ “viên chuyển
bất đoạn” (xoay vòng không đứt).
Trương Vô Kỵ võ công đã cao rồi, biết được nguyên lý của nó, nghe Trương
Tam Phong nói mấy câu đó, lập tức lãnh ngộ ngay, liền nhẩm thử cái ý xoay
vòng không đứt, âm dương biến hóa của pho quyền.
“A Tam” cười khẩy nói: -Lâm trận học võ không trễ lắm sao?
Trương Vô Kỵ lông mày dựng lên, nói: -Có kịp hay không, các hạ cứ thử thì
biết.
Nói xong quay lại, tay phải vòng ra phía trước, nhắm ngay mặt “A Tam” đánh
tới, chính là chiêu Cao Thám Mã trong Thái Cực Quyền. Năm ngón tay phải
của “A Tam” lập tức chụm lại thành hình cương đao chém xuống, Trương Vô
Kỵ biến thành chiêu Song Phong Quán Nhĩ, vẫn tiếp tục đánh cả hai tay. Biến
chiêu đó đúng là lãnh hội được tinh nghĩa “viên chuyển bất đoạn” trong Thái
Cực Quyền mà thái sư phụ vừa chỉ điểm, rồi khi thì vòng tay trái, khi thì vòng
tay phải, hết vòng này tới vòng khác, vòng to, vòng nhỏ, vòng ngang, vòng
dọc, vòng thẳng, vòng xéo, hết vòng nọ lại tới vòng kia liên tiếp, khiến cho “A
Tam” phải lật đật lắc lư, chân đứng không vững chẳng khác nào người say
rượu.
Đột nhiên năm ngón tay “A Tam” hết sức đâm tới, Trương Vô Kỵ liền sử chiêu
Vân Thủ, tay trái cao, tay phải thấp thành một vòng tròn chặn ngay tay y lại,
kình lực Cửu Dương thần công vận ra, chỉ nghe cắc một tiếng, cánh tay phải
của “A Tam” cả trên lẫn dưới đều gãy rời. Cương kình của Cửu Dương thần
công thật là ghê gớm, xương bả vai của “A Tam” gãy thành năm sáu mảnh,
các đầu xương nát vụn, không còn thành hình thù gì nữa. Cứ riêng kình lực đó
không thôi, pho Thái Cực Quyền lấy nhu kình làm chủ không thể nào bì kịp.
Trương Vô Kỵ hận y tàn ác, Vân Thủ chàng sử ra liên miên bất tuyệt, như một
áng mây trắng bay ngang bầu trời, vòng tròn này chưa xong, vòng kế tiếp đã
bắt đầu, lại nghe cắc thêm một tiếng nữa, cánh tay trái “A Tam” cũng gãy
luôn, tiếp theo cắc cắc hai tiếng, cả hai bên đùi trái phải của y cũng gãy vụn.
Trương Vô Kỵ trong đời động thủ cùng người, chưa bao giờ hạ độc thủ như
thế, nhưng người này giết hại cha mẹ mình, là hung thủ làm khổ tam sư bá,
lục sư thúc, nếu không phải vì còn cần Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì chàng đã
hạ thủ đánh chết y rồi.
“A Tam” chỉ hự được một tiếng, đã nằm gục xuống, trong đám thủ hạ Triệu
Mẫn một người liền vọt ra, ôm y lên quay về chỗ. Những người chung quanh
thấy thần công của Trương Vô Kỵ như thế, ai nấy kinh hãi, ngay đến các cao
thủ Minh giáo cũng ngơ ngẩn không kịp mở miệng hò reo.
Tên đầu hói “A Nhị” lập tức nhào ra, chưởng phải nhắm ngay ngực Trương Vô
Kỵ tấn công. Chưởng của y chưa tới, Trương Vô Kỵ đã thấy tức ngực, vội vàng
sử dụng chiêu Tà Phi Thế, dẫn lực đạo của y lệch qua một bên. Gã hói đầu đó
chẳng nói chẳng rằng, hạ bàn vững chãi như đóng đinh xuống đất, chăm
chăm hết chưởng này đến chưởng khác đánh ra, nội lực hùng hồn không ai
sánh kịp.
Trương Vô Kỵ thấy chưởng pháp của y với “A Tam” cũng cùng một loại, nhìn
tuổi tác hẳn là sư huynh của “A Tam”, tuy không nhanh nhẹn bằng nhưng
trầm ổn hơn nhiều, chàng liền sử dụng các chiêu thức niêm, dẫn, tễ, án trong
Thái Cực Quyền định đẩy cho y nghiêng qua, nào ngờ người này nội lực quá
mạnh, lại kéo chàng nhủi tới một bước.
Hùng tâm của Trương Vô Kỵ nổi lên, nghĩ thầm: “Để ta tỉ đấu với y một phen
xem nội lực Tây Vực Thiếu Lâm kia mạnh, hay Cửu Dương thần công của ta
ghê gớm hơn”. Chàng thấy chưởng của y đánh ra liền múa chưởng ra đỡ, đó
là thuần lấy cứng chọi cứng, không có chút nào khéo léo gì ở bên trong. Hai
chưởng đụng nhau, nghe bình một tiếng lớn, cả hai người đều lắc lư.
Trương Tam Phong “Ý” một tiếng, trong bụng kêu thầm: “Không xong, đánh
kiểu thô lỗ này, ai mạnh người ấy thắng, hoàn toàn tương phản với quyền lý
của Thái Cực. Gã hói đầu này nội lực hồn hậu, trong võ lâm quả ít thấy, chỉ e
đấu thêm chưởng nữa, tiểu hài nhi sẽ bị trọng thương”.
Ngay lúc đó, chưởng thứ hai của đôi bên lại đụng nhau, nghe bình một tiếng,
“A Nhị” thân hình lảo đảo, lùi lại một bước, còn Trương Vô Kỵ thản nhiên nhàn
nhã vẫn đứng tại chỗ.
Cửu Dương thần công và nội công của phái Thiếu Lâm nếu luyện đến cảnh
giới tối cao, có thể nói không bên nào kém bên nào. Thế nhưng sáng phái tổ
sư hỏa công đầu đà của Kim Cương Môn bên Tây Vực là người học lén võ công
của chùa Thiếu Lâm. Quyền cước binh khí thì học trộm được, còn nội công là
cách vận chuyển khí tức trong cơ thể, dù có trông thấy người ta đả tọa tĩnh tu
mười năm, tám năm, cũng không sao hiểu được phương pháp điều quân thế
nào, dẫn các đường chân khí đi ra sao? Thành ra ngoại công y cớ thể bắt
chước, còn nội công thì không sao học lóm được. Kim Cương Môn ngoại công
rất mạnh không kém gì Thiếu Lâm chính tông, còn nội công thì thua xa không
thể nào bằng.
“A Nhị” là một dị nhân trong môn phái Kim Cương, vốn có thần lực trời sinh, từ
ngoại công biến ngược trở lại thành nội công, đi theo một đường riêng luyện
thành một người nội công cực kỳ thâm hậu, tài năng còn hơn xa cả tổ sư hỏa
công đầu đà năm xưa, có thể coi là trời cho. Dưới song chưởng của y, rất ít ai
đỡ nổi ba chiêu, lúc này đánh theo kiểu tay ngang, nhưng lại bị chưởng lực
của Trương Vô Kỵ đẩy lùi một bước.
Y vừa giận vừa sợ, hít một hơi dài, hai chưởng cùng đánh ra, nhắm thẳng vào
Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kêu lên: -Ân lục thúc, chú xem cháu rửa hận cho
chú đây.
Thì ra khi đó Ân Lê Đình đang được Dương Bất Hối, Tiểu Siêu hộ tống, do hai
tên giáo chúng Minh giáo dùng cáng khiêng, vừa tới núi Võ Đương. Trương Vô
Kỵ vừa quát lên, chưởng phải đánh ra, nghe bình một tiếng lớn, gã hói đầu
phải lùi liên tiếp ba bước, hai mắt lồi ra, khí huyết trong ngực trộn trạo. Trương
Vô Kỵ quát lớn: -Ân lục thúc, trong đám vây đánh chú có tên đầu hói hay
không?
Ân Lê Đình đáp: -Chính hắn, tên này chính là đầu sỏ.
Chỉ thấy tên đầu hói “A Nhị” toàn thân xương cốt kêu lách cách mấy tiếng,
chính đang vận kình. Du Đại Nham biết tên này nội lực cương mãnh, y vận nội
công, chưởng lực sẽ không biết đâu mà lường, cực kỳ khó chống đỡ, kêu lên: –
Qua sông chưa xong, đánh vào giữa dòng.
Ý xúi Trương Vô Kỵ đừng đợi “A Nhị” vận kình hoàn thành, hãy tiến lên đánh
cho y trở tay không kịp. Trương Vô Kỵ đáp: -Vâng.
Chàng tiến lên một bước nhưng không ra tay. “A Nhị” hay tay đẩy ra, một
luồng lực đạo bài sơn đảo hải đánh tới. Trương Vô Kỵ hít một hơi, chân khí
trong cơ thể lưu chuyển, hữu chưởng đánh ra, một tay đỡ một tay đón, đem
toàn bộ chưởng lực đối phương hất trả lại. Hai luồng chưởng lực dồn lại làm
một, “A Nhị” chỉ kêu lên được một tiếng, chẳng khác nào viên đá nằm trên nỏ
bắn ra, nghe lách cách lách cách, thân hình y đụng vỡ tung bức tường, bay
thẳng ra ngoài.
Ai nấy còn đang kinh hãi thất sắc, bỗng thấy một người theo lỗ hổng trên
tường chui vào, xách “A Nhị” đặt ngay dưới đất. Người đó béo tròn lùn xủn
như cái trống đá, hình dáng thật là tức cười nhưng thân pháp hết sức nhanh
nhẹn, chính là chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ của Minh giáo Nhan Viên. Hai xương
cánh tay, xương lồng ngực, xương đòn gánh, tất cả đều bị chưởng lực cương
mãnh hồn hậu chấn động gãy nát. Nhan Viên bỏ “A Nhị” xuống đất rồi, khom
lưng chào Trương Vô Kỵ, rồi lại theo lỗ hổng trên tường chui ra, luồn ra luồn
vào, chẳng khác gì một con chuột chũi mập mạp.
Triệu Mẫn thấy tiểu đạo đồng liên tiếp đánh bại hai cao thủ hạng nhất của
mình, vốn đã sinh nghi, lại thấy Nhan Viên hành lễ, nàng liền nhìn kỹ lập tức
nhận ra ngay, tự trách mình: “Đáng chết thực, đáng chết thực. Ta vào trước là
chủ, vẫn tưởng tên tiểu quỉ này ở ngoài bố trí, đâu ngờ y giả trang đạo đồng,
ở đây phá bĩnh, làm hỏng hết việc của ta”.
Nghĩ thế nàng liền khinh khỉnh nói: -Trương giáo chủ, sao giáo chủ không nghĩ
đến thanh danh mà lại đi giả làm đứa tiểu đồng? Luôn mồm thái sư phụ nọ,
thái sư phụ kia không biết thẹn hay sao?
Trương Vô Kỵ thấy nàng đã nhận ra mình, liền cao giọng đáp: -Tiên phụ Thúy
Sơn công chính là đệ tử thứ năm của thái sư phụ, tôi không gọi “thái sư phụ”
thì gọi bằng gì bây giờ? Có gì mà thẹn hay không thẹn?
Nói xong chàng quay lại quì xuống khấu đầu trước Trương Tam Phong, nói: –
Hài nhi Trương Vô Kỵ, khấu đầu bái kiến thái sư phụ và tam sư bá. Sự việc cấp
bách, không kịp bẩm rõ mọi điều, mong tha tội khinh mạn cho hài nhi.
Trương Tam Phong và Du Đại Nham vừa mừng vừa lo, không thể nào ngờ
thanh niên đánh bại hai cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực, lại chính là đứa bé ốm o,
chết đi sống lại ngày nào. Trương Tam Phong cười ha hả, đưa tay đỡ dậy, nói: –
Hảo hài tử, con chưa chết, Thúy Sơn đã có người nối dòng.
Trương Vô Kỵ võ công trác tuyệt, cũng chỉ là thứ yếu, việc Trương Tam Phong
mừng hơn cả chính là vì vẫn tưởng chàng chết rồi, không ngờ vẫn còn sống,
thành thử đúng là trời cho, lòng như mở cờ trong bụng, quay đầu sang nói với
Ân Thiên Chính: -Ân huynh, chúc mừng Ân huynh có được đứa cháu ngoại thế
này.
Ân Thiên Chính cười đáp: -Trương chân nhân, chúc mừng Trương chân nhân
dạy được một đồ tôn giỏi là dường ấy.
Triệu Mẫn trả miếng liền: -Cái gì mà hảo ngoại tôn, hảo đồ tôn. Hai lão già
sống dai, dạy được một tên tiểu quỉ gian trá giảo hoạt. “A Đại”, ngươi ra thử
kiếm với y xem nào!
Kẻ mặt mày sầu khổ “A Đại” kia liền lớn tiếng đáp: “Vâng”, nghe soẹt một
tiếng rút phắt thanh Ỷ Thiên kiếm, mọi người chỉ thấy ánh sáng xanh lè,
dường như có một làn khí lạnh tỏa ra, đúng là một thanh kiếm tốt. Trương Vô
Kỵ nói: -Kiếm này là sở hữu của phái Nga Mi, sao lại ở trong tay cô được?
Triệu Mẫn hứ một tiếng nói: -Tiểu quỉ, ngươi biết gì mà nói? Diệt Tuyệt lão ni
ăn cắp thanh kiếm này của nhà ta, bây giờ vật về chủ cũ, kiếm Ỷ Thiên có liên
quan gì đến phái Nga Mi đâu?
Trương Vô Kỵ đâu có biết lai lịch của thanh kiếm Ỷ Thiên ra thế nào, bị nàng
hỏi vặn ngược lại, không biết trả lời ra sao, bèn đánh trống lảng qua chuyện
khác, nói: -Triệu cô nương, xin cô cho tôi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, để tôi trị
dứt xương gãy cho tam sư bá và lục sư thúc, mọi sự đã qua chúng ta bỏ đi
không nói đến nữa.
Triệu Mẫn nói: -Hừ, bỏ qua chuyện cũ? Nói dễ nghe nhỉ? Thế ngươi có biết
Không Văn, Không Trí của phái Thiếu Lâm, cùng bọn Tống Viễn Kiều, Du Liên
Châu của phái Võ Đương, hiện nay đang ở đâu không?
Trương Vô Kỵ lắc đầu: -Tôi không biết. Mong cô nương chỉ rõ.
Triệu Mẫn cười khẩy nói: -Việc gì ta phải nói cho ngươi nghe? Ta chưa chém
ngươi thành muôn mảnh thì chưa trả được cái tội khinh bạc làm nhục hôm
trước ở trong cương lao tại Lục Liễu Sơn Trang.
Nàng nói tới mấy tiếng “khinh bạc làm nhục”, nghĩ đến tình cảnh ở trong hầm
tối, không khỏi mặt đỏ lên, vừa tức vừa thẹn.
Trương Vô Kỵ nghe tới chuyện “khinh bạc làm nhục” cũng bẽn lẽn, nghĩ đến
việc hôm đó vì phải cứu quần hào Minh giáo bị trúng độc, việc đang khẩn cấp
thành ra phải giở hạ sách, dùng tay cù gan bàn chân nàng, tuy không có ý
trăng hoa, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, dẫu phải tòng quyền, cũng chưa
nói với ai, nhưng nếu có người biết được chàng đùa dỡn với đàn bà con gái,
thì thật than ôi. Thấy không cách gì biện bạch lúc này, chàng chỉ còn nước
lảng qua: -Triệu cô nương, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cô có cho tôi hay không
nào?
Triệu Mẫn liếc một cái, cười hì hì nói: -Ngươi muốn có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao,
cũng chẳng có gì khó cả. Ngươi chỉ bằng lòng nhận làm ba điều, ta sẽ hai tay
dâng lên ngay.
Trương Vô Kỵ hỏi dồn: -Ba chuyện gì thế?
Triệu Mẫn đáp: -Ba điều đó bây giờ ta chưa nghĩ ra. Sau này khi nào nghĩ ra
được, nói điều nào thì ngươi làm điều đó.
Trương Vô Kỵ đáp: -Cái đó sao được? Chẳng lẽ cô bảo tôi tự sát, hay bảo tôi
làm heo làm chó, tôi cũng phải theo hay sao?
Triệu Mẫn cười đáp: -Ta không bảo công tử tự sát, cũng không bảo công tử
làm heo làm chó, nhưng đã nhận lời thì sau đừng có chối.
Trương Vô Kỵ nói: -Cô nói cho tôi nghe trước đi, nếu như không vi phạm đạo
hiệp nghĩa, mà tôi có thể làm được, thì tôi sẽ làm cho cô nương.
Triệu Mẫn đang toan trả lời, nhìn qua bỗng thấy trên mái tóc của Tiểu Siêu có
đính một bông hoa kết bằng ngọc trai, chính là đóa hoa nàng tặng cho Trương
Vô Kỵ, lập tức nổi giận, lại thấy Tiểu Siêu mắt sáng miệng tươi, mặt mày rạng
rỡ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã mơn mởn như một đóa phù dung, thật là dễ
thương, trong bụng càng bực bội, liền nghiến răng nói với “A Đại”: -Ra chém
đứt hai cánh tay tiểu tử họ Trương cho ta.
“A Đại” đáp lời: “Vâng”, tay cầm kiếm Ỷ Thiên tiến lên một bước, nói: -Trương
giáo chủ, chủ nhân ra lệnh, sai tại hạ chém hai cánh tay của giáo chủ đó.
Chu Điên trong bụng ấm ức đã lâu, lúc này không nhịn nổi, ngoạc mồm chửi
ngay: -Con mẹ mày nói nghe thối quá, sao ngươi không chém chính tay mình
đi có được không?
“A Đại” mặt mày sầu khổ, nhăn nhăn nhó nhó nói: -Nói thế cũng hợp lý lắm.
Chu Điên nghe thế như mở cờ trong bụng, lớn tiếng nói: -Thế thì mau chặt tay
đi.
“A Đại” đáp: -Chẳng đi đâu mà vội.
Trương Vô Kỵ thấy hơi lo, thanh kiếm Ỷ Thiên sắc bén dị thường, binh khí nào
đụng phải cũng gãy ngay, chỉ còn một nước dùng Càn Khôn Đại Na Di tay
không đoạt binh khí của y, thế nhưng khi đưa tay vào gân thanh kiếm nếu như
kiếm chiêu của y kỳ lạ, biến hóa không lường được, tay chàng dù chỗ nào
đụng phải cũng sẽ đứt ngay. Chàng chưa biết phải đối địch cách nào, còn
đang trù trừ, bỗng nghe Trương Tam Phong nói: -Vô Kỵ, ta sáng tạo ra Thái
Cực Quyền con đã học rồi, còn một pho Thái Cực Kiếm, để ta truyền cho con
luôn, để dùng quá chiêu với vị thí chủ này.
Trương Vô Kỵ mừng rỡ đáp: -Đa tạ thái sư phụ.
Chàng quay sang nói với “A Đại”: -Vị tiến bối kia, tôi kiếm thuật không tinh
xảo, cần được thái sư phụ chỉ điểm thêm, sau đó sẽ đấu với ông.
“A Đại” vốn có lòng e ngại Trương Vô Kỵ, tuy có bảo kiếm trong tay chiếm
được ưu thế, nhưng thắng được không cũng chưa biết, nghe chàng muốn học
chiêu thức mới, thật mừng hết cỡ, nghĩ thầm kiếm chiêu mới học dù có tinh
diệu đến đâu, không khỏi ngượng nghịu. Trong đạo kiếm, cốt nhất là nhẹ
nhàng linh động, ít nhất cũng phải luyện một hai chục năm, khi lâm địch mới
lòng muốn sao tay ra chiêu như thế, thuần thục tự nhiên. Y liền gật đầu, nói: –
Ngươi đi học chiêu, ta ở đây chờ. Học hai giờ liệu có đủ chưa?
Trương Tam Phong nói: -Chẳng cần phải đi đâu xa, ta dạy ngay tại đây, Vô Kỵ
học ngay ở đây, “hàng mới ra lò nóng hổi[10]”. Chẳng đến nửa giờ là dạy xong
pho Thái Cực Kiếm.
Ông nói câu đó, ngoại trừ Trương Vô Kỵ ra, ai nấy kinh hãi, tưởng như không
tin vào tai mình, nghĩ thầm: “Dù cho Thái Cực Kiếm pháp của phái Võ Đương
áo diệu thần kỳ đến đâu, nhưng ở đây công nhiên dạy kiếm thuật, địch nhân
nhìn thấy rõ ràng, thì còn gì gọi là bí áo nữa?”.
“A Đại” đáp: -Thế cũng được, vậy ta ra ngoài điện đứng chờ.
Y chứng tỏ mình không muốn được lợi thế, dẫu là phận đầy tớ, nhưng hành vi
chẳng khác gì một bậc tông sư trong võ lâm. Trương Tam Phong nói: -Không
cần phải vậy, pho kiếm pháp này ta mới sáng tạo ra, chẳng biết có dùng được
không? Các hạ là danh gia kiếm thuật, chính mong được các hạ nhìn xem, chỉ
cho những chỗ sơ hở, khiếm khuyết.
Lúc ấy Dương Tiêu bỗng chợt nghĩ ra, lớn tiếng hỏi: -Thì ra các hạ chính là Bát
Tí Thần Kiếm[11] Phương trưởng lão. Các hạ đường đường đứng đầu trong
các trưởng lão Cái Bang, sao lại cam chịu làm đầy tớ cho người khác?
Quần hào Minh giáo nghe nói thế, ai nấy đều kinh hãi. Chu Điên hỏi: -Ngươi
chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại sống đây … cái đó … cái đó sao lại thế
được?
“A Đại” thở dài một tiếng, cúi đầu nói: -Lão hủ trăm lần chết cũng chưa đủ,
chuyện đã qua chẳng nói làm gì nữa. Tại hạ không còn là trưởng lão Cái Bang
từ lâu rồi.
Những người lớn tuổi một chút ai cũng biết Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông
Bạch là người đứng đầu trong tứ đại trưởng lão của Cái Bang, kiếm thuật tinh
kỳ, danh vang thiên hạ, nổi tiếng là xuất kiếm cực nhanh chẳng khác nào có
bảy tám cánh tay nên được cái danh hiệu đó. Hơn mười năm trước, người ta
nghe y bị bệnh nặng chết đi, khi đó ai cũng lấy làm tiếc, đâu ngờ vẫn còn sống
đến ngày nay.
Trương Tam Phong nói: -Pho Thái Cực Kiếm của lão đạo nếu được Bát Tí Thần
Kiếm chỉ điểm cho vài chiêu thì thật là vinh hạnh. Vô Kỵ, con có mang kiếm
không?
Tiểu Siêu liền tiến lên mấy bước, đưa cho ông thanh kiếm Ỷ Thiên giả bằng gỗ
Trương Vô Kỵ lấy được của Triệu Mẫn. Trương Tam Phong cầm lên cười nói: –
Kiếm gỗ à? Lão đạo có vẽ bùa bắt quyết, trừ tà tróc quỉ đâu?
Ông đứng lên, tay trái cầm kiếm, tay phải thành hình kiếm quyết, hai tay ôm
thành vòng tròn, từ từ đưa lên, đó là Khởi Thủ Thức, tiếp theo là Tam Hoàn
Sáo Nguyệt, Đại Khôi Tinh, Yến Tử Sao Thủy, Tả Lan Tảo, Hữu Lan Tảo … từng
chiêu một diễn ra, đến thế thứ năm mươi ba Chỉ Nam Châm, hai tay cùng vẽ
thành hình tròn, vòng trở lại thành thức thứ năm mươi bốn Trì Kiếm Qui
Nguyên.
Trương Vô Kỵ không ghi nhớ chiêu thức, chỉ nhìn kỹ những yếu chỉ “thần tại
kiếm tiên, miên miên bất tuyệt[12]” trong kiếm chiêu mà thôi. Trương Tam
Phong sử xong pho kiếm pháp, chẳng thấy một ai reo hò, người nào cũng đều
thất vọng: “Thứ kiếm pháp chậm như rùa, mềm như bún thế này làm thế nào
có thể dùng để ra chiêu đối địch?”. Nhưng lại nghĩ ngay “Chắc là Trương chân
nhân cố ý múa kiếm thật chậm, cốt để cho giáo chủ có thể nhìn cho rõ”.
Trương Tam Phong hỏi: -Hài nhi, con có nhìn ra không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Con nhìn ra rồi.
Trương Tam Phong hỏi tiếp: -Có nhớ được chăng?
Trương Vô Kỵ đáp: -Đã quên gần một nửa rồi.
Trương Tam Phong nói: -Hay lắm, cũng thật khó cho con. Con tự mình suy
nghĩ thêm đi.
Trương Vô Kỵ cúi đầu trầm tư, một lúc sau, Trương Tam Phong hỏi lại: -Bây giờ
ra sao?
Trương Vô Kỵ đáp: -Đã quên mất quá nửa rồi.
Chu Điên thất thanh kêu lên: -Ôi chao, càng lúc càng quên nhiều hơn. Trương
chân nhân, lộ kiếm pháp này thâm áo quá, xem một lần làm sao nhớ được?
Xin ngài diễn thêm một lần nữa cho giáo chủ chúng tôi xem lại.
Trương Tam Phong mỉm cười: -Được, để ta biểu diễn lại một lần nữa.
Ông cầm kiếm ra chiêu, diễn lại lần thứ hai. Mọi người mới coi vài chiêu, trong
bụng ai cũng lạ lùng, lần này không chiêu nào giống lần trước. Chu Điên kêu
lên: -Ôi chao, ôi chao, thế này thì càng làm cho người ta thêm rối trí.
Trương Tam Phong vạch kiếm thành vòng tròn, hỏi: -Hài nhi, thấy thế nào?
Trương Vô Kỵ đáp: -Còn ba chiêu chưa quên được.
Trương Tam Phong gật đầu, quay về chỗ ngồi. Trương Vô Kỵ đi chầm chậm
vòng quanh trong điện, trầm tư hồi lâu, lại đi thêm nửa vòng nữa, ngửng đầu
lên, mặt rạng rỡ, kêu lên: -Con đã quên hết rồi, quên không còn chút nào nữa
rồi.
Trương Tam Phong nói: -Khá lắm, khá lắm. Quên nhanh như thế, con có thể
mời Bát Tí Thần Kiếm chỉ giáo được rồi.
Nói xong đưa thanh kiếm gỗ trong tay cho chàng. Trương Vô Kỵ khom mình
tiếp lấy, quay lại nói với Phương Đông Bạch: -Xin mời Phương tiền bối.
Chu Điên vò đầu bứt tai, cực kỳ lo lắng. Phương Đông Bạch vươn mình đâm ra
nói: -Xin mạo muội.
Chỉ thấy ánh sáng xanh lấp lánh, nghe vù một tiếng, nội lực mạnh chẳng kém
gã “A Nhị” chút nào. Ai nấy rùng mình kinh hãi, nghĩ thầm dẫu y chỉ cầm một
thanh đồng nát sắt rỉ, với nội lực như thế uy lực cũng không gì đương cự nổi,
huống chi lại cầm bảo kiếm Ỷ Thiên sắc bén cắt vàng chặt ngọc. Hai chữ Thần
Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền.
Trương Vô Kỵ tay trái để xéo kiếm quyết, mộc kiếm đưa ngang qua, vạch
thành nửa vòng tròn, đè luôn lên trên sống kiếm Ỷ Thiên, kình lực truyền vào,
thanh bảo kiếm lập tức bị dìm xuống. Phương Đông Bạch khen: -Hảo kiếm
pháp.
Y lật cổ tay hất thanh kiếm, mũi kiếm liền ngóc lên đâm thẳng vào sườn bên
trái của đối phương. Trương Vô Kỵ liền quay kiếm vòng về, nghe cách một
tiếng, hai thanh kiếm đụng nhau, cả hai đều phi thân lùi ra ngoài. Thanh kiếm
Ỷ Thiên trong tay Phương Đông Bạch rung động không ngừng, nghe tiếng u u
hồi lâu chưa hết.
Hai thứ binh khí, một đằng là bảo kiếm, một đằng là kiếm gỗ, thế nhưng khi
chạm vào nhau, hai bên không bên nào hơn bên nào. Chiêu đó của Trương Vô
Kỵ đã “dùng cái cùn nhụt của mình, đụng vào chỗ không sắc bén của địch”
chính là tinh áo của Thái Cực Quyền. Nên biết Trương Tam Phong truyền cho
chàng là truyền “Kiếm Ý”, không phải “Kiếm Chiêu”, cho nên bao nhiêu kiếm
chiêu chàng quên hết, chính là đã đạt được cốt tủy của kiếm pháp, đến khi
lâm địch dùng ý mà ra chiêu, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận.
Nếu như còn một hai chiêu không quên được, trong lòng sẽ vướng mắc, kiếm
pháp sẽ không thể nào tinh thuần. Nguyên lý đó những cao thủ như Dương
Tiêu, Ân Thiên Chính lờ mờ hiểu được, còn Chu Điên dẫu sao cũng kém một
mức, khiến y phải lo lắng một hồi lâu.
Khi đó tiếng vi vút trong điện càng lúc càng mạnh, kiếm chiêu của Phương
Đông Bạch lợi hại ghê gớm, lại thêm nội lực vô cùng hồn hậu, thanh kiếm cực
kỳ sắc bén, ra chiêu thật là tinh diệu, ánh sáng xanh lập lòe, kiếm khí bao phủ,
người trong điện tưởng như một khối tuyết đang di động trước mắt, tỏa ra
một làn hơi lạnh thấu xương. Thanh kiếm gỗ của Vô Kỵ trong vòng hàn khí đó
vạch thành vòng tròn, chiêu nào cũng thành vòng cung đâm ra, lại theo hình
vòng cung thu về, trong lòng chàng không mảy may vương vấn, chỉ lấy ý mà
vận dụng thanh kiếm, thanh kiếm gỗ tung ra chẳng khác nào một sợi tơ mỏng
manh, quấn lấy thanh Ỷ Thiên kiếm. Thế nhưng sợi tơ ấy mỗi lúc một dày,
tưởng chừng biến thành một khối bông, bao chặt lấy thanh bảo kiếm. Hai
người đấu đến quá hai trăm chiêu, Phương Đông Bạch kiếm chiêu mỗi lúc một
thêm trì trệ, thanh kiếm trong tay càng lúc càng nặng, từ năm cân, thành sáu
cân, bảy cân … mười cân, hai chục cân … thỉnh thoảng vận kiếm tung ra không
đủ kình lực, lại bị kiếm gỗ lôi đi mấy vòng.
Phương Đông Bạch càng đấu càng hoảng sợ, đến ba trăm chiêu mà hai lưỡi
kiếm không đụng vào nhau, trong đời y chưa từng gặp phải bao giờ. Đối
phương tưởng như tung ra một cái lưới lớn, thắt mình vào giữa. Phương Đông
Bạch liên tiếp thay đổi đến sáu, bảy kiếm thuật khác nhau, tung hoành biến
hóa, huyễn ảo vô cùng người chung quanh ai cũng phải hoa cả mắt. Còn
Trương Vô Kỵ trước sau cũng chỉ vạch kiếm thành vòng tròn, người ngoài trừ
Trương Tam Phong ra, không biết chàng ra chiêu đó là công hay thủ. Lộ Thái
Cực Kiếm pháp này chỉ có đủ các loại vòng, cái to cái nhỏ, cái ngược, cái xuôi,
cái thẳng, cái xéo, nếu nói là chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng
chiêu đó biến hóa khôn cùng.
Chỉ nghe Phương Đông Bạch hú lên một tiếng dài, râu tóc dựng đứng, kiệt tận
toàn lực bình sinh nhằm thẳng trung cung đâm tới. Trương Vô Kỵ thấy thế
đâm tới ác liệt thu kiếm về gạt, Phương Đông Bạch cổ tay hơi lắc, thanh kiếm
Ỷ Thiên liền ngóc lên, nghe cạch một tiếng nhỏ, mũi kiếm gỗ đã gãy một khúc
chừng sáu tấc. Thanh kiếm Ỷ Thiên không còn gì ngăn chặn đâm thẳng vào
ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kinh hãi, kiếm quyết tay trái vung ra, hai
ngón tay trỏ và giữa kẹp ngay vào thân thanh Ỷ Thiên kiếm, nửa thanh kiếm
gỗ bên tay phải chém luôn xuống tay phải Phương Đông Bạch. Tuy chỉ là
thanh kiếm gỗ, nhưng với Cửu Dương thần công vận vào cũng chẳng khác gì
cương đao. Phương Đông Bạch vận lực vào cánh tay giật về, nhưng kiếm Ỷ
Thiên đã bị đối phương kẹp chặt, như trong một chiếc kìm sắt không lay
chuyển gì được. Trong tình cảnh đó, ngoại trừ buông kiếm nhảy vọt về sau,
không còn cách nào khác.
Chỉ thấy Trương Vô Kỵ quát lên: -Rút tay mau.
Phương Đông Bạch nghiến răng, không chịu buông, chỉ như một ánh chớp lóe
lên, nghe chát một tiếng, một cánh tay của y đã bị thanh kiếm gỗ chặt đứt,
không khác gì một thanh kiếm sắc bén. Phương Đông Bạch không chịu buông
ra là đã có ý hi sinh cánh tay để bảo vệ binh khí, tay trái liền vươn ra chộp
ngay không để thanh kiếm rơi xuống. Cánh tay đứt kia đã rời ra rồi, năm ngón
tay vẫn khư khư giữ chặt thanh kiếm Ỷ Thiên. Trương Vô Kỵ thấy y dũng cảm
như thế, bụng hơi ái ngại, lòng thấy ăn năn, không còn muốn tranh đoạt
thanh kiếm của y nữa.
Phương Đông Bạch đi đến trước mặt Triệu Mẫn, khom lưng nói: -Chủ nhân,
tiểu nhân vô năng, cam chịu trách phạt.
Triệu Mẫn không nhìn đến y, lạnh lùng nói: -Hôm nay ta nể mặt Trương giáo
chủ của Minh giáo, tha cho phái Võ Đương.
Nàng phất tay một cái, ra lệnh: -Thôi đi!
Các thủ hạ của nàng ẵm Phương Đông Bạch, gã hói đầu “A Nhị”, “A Tam” đi ra
khỏi điện. Trương Vô Kỵ kêu vói theo: -Khoan đã, không để lại Hắc Ngọc Đoạn
Tục Cao thì đừng tính chuyện rời khỏi núi Võ Đương.
Chàng phóng mình tới, giơ tay ra chộp vào đầu vai Triệu Mẫn. Tay Trương Vô
Kỵ còn cách người Triệu Mẫn chừng một thước, bỗng thấy có hai luồng
chưởng phong vô thanh vô tức từ hai bên đánh tới, trước đó không có dấu
hiệu gì, chàng giật mình kinh hãi, hai chưởng đẩy ra, tay phải đỡ chưởng đánh
từ bên phải, tay trái đỡ chưởng đánh từ bên trái, bốn chưởng đụng nhau, chỉ
thấy kình lực mạnh lạ thường, bên trong chưởng lực có một luồng hàn khí âm
độc vô tỉ. Luồng hàn khí đó chàng thật là quen thuộc, chính là hơi lạnh làm
chàng chết đi sống lại khi còn nhỏ, Huyền Minh thần chưởng.
Trương Vô Kỵ kinh hoảng, Cửu Dương thần công trong người lập tức nảy sinh,
nhưng tiếp theo hai bên mạng sườn đã bị địch nhân đánh trúng mỗi bên một
chưởng. Chàng chỉ kêu hự lên một tiếng, ngã ngửa về sau, thấy hai người tấn
công mình là hai ông già cao gầy. Hai người ra hai chưởng bị Trương Vô Kỵ đỡ
được, còn lại hai tay vô hình vô ảnh đánh luôn vào người chàng. Dương Tiêu
và Vi Nhất Tiếu cùng giận dữ quát lên, tung mình xông tới. Hai lão kia lại múa
chưởng đánh ra, bình bình hai tiếng, Dương Vi hai người lịch kịch lùi lại mấy
bước, máu trong ngực trộn trạo, khí lạnh thấu xương. Hai lão già cũng lảo
đảo. Người bên phải cười khẩy nói: -Minh giáo tên tuổi là thế, hóa ra cũng chỉ
có vậy.
Cả hai quay lại, hộ tống Triệu Mẫn ra đi.
[1] Lấy ý của Hư Vân hòa thượng
[2] Lòng trống không, đỉnh đầu treo. Ngực thu vào, lưng ưỡn ra. Eo thả lỏng,
mông trĩu xuống. Vai để chìm, khuỷu tay buông.
[3] Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi vương
thần.
[4] Một trong những vị vua khai sáng nước Tàu, cũng như Hùng Vương nước
ta.
[5] Người đời Tống, tự Tống Thụy, hiệu Văn Sơn, đỗ tiến sĩ đời Lý Tông, làm
quan tới chức An Vũ Sứ Giang Tây. Khi quân Nguyên đánh nước Tàu, ông
vâng chiếu cần vương đem quân chống lại quân Mông Cổ. Sau được cử đi sứ
nhà Nguyên, ông bị giặc bắt. Đời Đoan Tông ông được phong Tín Quốc Công,
lại đem quân đánh với Nguyên binh nhưng thế yếu bị cầm tù rồi bị giết, trong
ngục có làm bài Chính Khí Ca rất nổi danh.
[6] Đương nhân bất nhượng ư sư (Gặp việc nhân thì không nhường thầy mà
mình phải làm trước)
[7]A Đại, A Nhị, A Tam là những cái tên này rất thông dụng giống như ta gọi
anh Hai, anh Ba ở miền Nam nhưng không nhất thiết chỉ có một nghĩa mà tùy
tuổi tác có thể tương đương với thằng, chú, bác, ông … Tuy nhiên phần lớn
dùng để chỉ một người vai vế thấp kém hay kẻ ăn người ở trong nhà. Người
dịch lúc đầu toan dịch là chú Hai, chú Ba, chú Tư cho có vẻ Việt Nam vì những
người này tuổi đã lớn, dịch là thằng nghe không ổn. Tuy nhiên về sau giữ
nguyên tiếng Hán để khỏi thêm khó khăn. Độc giả có ý kiến hay đề nghị gì xin
cho biết. Đa tạ.
[8] nắm đuôi con chim sẻ
[9] ngựa hoang dựng bờm
[10] Trương Tam Phong là người thích hoạt kê, hay đùa rỡn
[11] Thần Kiếm có tám cánh tay
[12] thần đi trước kiếm, liên miên không dứt


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.