Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

39. Bí cập binh thư thử trung tàngAi ngờ tay áo nuôi ong,
Biết người biết mặt biết lòng được sao?
Sông sâu còn có kẻ đào,
Lòng người thay đổi dây nào buộc đây?
Trương Vô Kỵ cầm tay Tạ Tốn, đang tính sánh vai bước ra, Tạ Tốn bỗng nói: –
Khoan đã!
Ông ta chỉ vào một lão tăng trong đám sư chùa Thiếu Lâm kêu lên: -Thành
Côn! Ngươi mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu
quả cho mọi người nghe xem nào.
Mọi người ai nấy kinh ngạc, thấy nhà sư đó lưng còng yếu đuối, hình dung ti
tiện, tướng mạo khác hẳn Thành Côn. Trương Vô Kỵ đang định nói “Ông ta
không phải Thành Côn đâu!? thì lại nghe Tạ Tốn nói tiếp: -Thành Côn, ngươi
có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Ngươi chỉ cần
tằng hắng một tiếng, ta đã biết ngay ai rồi.
Lão tăng kia cười nham hiểm nói: -Ai mà nghe lời một thằng mù nói láo nói lếu
bao giờ.
Ông ta vừa mở mồm, Trương Vô Kỵ lập tức nhận ra ngay. Hôm đó chàng ở
trên Quang Minh Đính nằm trong cái túi vải đã từng nghe Thành Côn trường
thiên đại luận nên thanh âm của y chàng nhớ rất rõ, tuy lúc này Thành Côn cố
ý chẹt họng lại, thân hình tướng mạo cũng cải trang rất khéo léo nhưng giọng
nói vẫn không che giấu được. Trương Vô Kỵ liền nhảy ra chặn đường y nói: –
Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu quanh minh lỗi lạc sao
không đưa bộ mặt thật của mình ra cho người ta xem?
Thành Côn cải trang ẩn mình trong tăng chúng Thiếu Lâm từ đầu đến cuối
không lộ chút sơ hở nào, mãi đến khi thiếu nữ áo vàng chế phục được Chu Chỉ
Nhược quả thực ngoài tính toán của y, nhịn không nổi nên mới ho khẽ một
tiếng, Tạ Tốn sau khi mắt mù tai trở thành rất thính, tiếng tằng hắng kia thật
chẳng khác gì một tiếng sét giữa ban ngày nên nhận ra ngay ra kẻ thù mà ông
vẫn hằng ghi sâu trong xương tủy.
Thành Côn thấy việc đã đổ bể liền tiến ra quát lớn: -Thiếu Lâm tăng chúng
nghe đây, ma giáo lên đây quấy nhiễu đất Phật, coi rẻ bản phái, tất cả cùng ra
tay giết sạch chúng không còn phải nói năng gì nữa.
Bọn đồng đảng thủ hạ của y liền nhao nhao đáp lời, rút binh khí tiến lên toan
động thủ. Không Trí chỉ vì sư huynh Không Văn bị bọn phản đồ hiếp chế, nín
nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh cho đồng đảng đánh với Minh
Giáo, nếu hai bên hỗn chiến, không biết chùa Thiếu Lâm sẽ có bao nhiêu
người bỏ mạng, tính toán nặng nhẹ thiệt hơn thì chuyện sống chết của cả
chùa Thiếu Lâm là chuyện lớn, nên liền quát lên: -Không Văn phương trượng
đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này rồi, các đệ tử bắt lấy y trước rồi cứu
phương trượng sau.
Chỉ giây lát trên đỉnh núi nhốn nháo cả lên. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược
nằm gục dưới đất, nét mặt đầy vẻ ủ rũ, trong lòng không nỡ nên tiến lên giải
huyệt cho nàng, đỡ dậy. Chu Chỉ Nhược hất tay chàng ra, cố gượng đi về với
đám đệ tử phái Nga Mi. Bỗng nghe Tạ Tốn sang sảng nói: -Việc ngày hôm nay
hoàn toàn do Thành Côn và tôi gây nên mọi chuyện, bao nhiêu ân oán dây
dưa, hãy để cho hai người chúng tôi giải quyết. Sư phụ, bao nhiêu tài nghệ
của tôi cũng do thầy chỉ dạy; Thành Côn, cả nhà ta bị chính ngươi giết sạch.
Đại ân cũng như đại cừu, hôm nay tôi và ông phải thanh toán cho xong.
Thành Côn thấy Không Trí không còn úy kỵ gì nữa mở lời ra lệnh, dẫu gì trong
số nhà sư phe chính cũng vẫn đông hơn, đồng đảng của mình chỉ là một phần
nhỏ, cái mộng lên làm phương trượng của mình đã tan ra mây khói, nghĩ thầm
“Tạ Tốn gây ra biết bao nhiêu điều ác, nếu ta chế ngự được y thì mọi chuyện
xấu xa sẽ đổ riệt lên đầu y được. Võ công y đều do ta truyền thụ, hai mắt lại
mù, không lẽ mình không đối phó nổi hay sao?”. Y bèn nói: -Tạ Tốn, trên giang
hồ biết bao nhiêu anh hùng hảo hán bỏ mạng dưới tay ngươi, hôm nay lại kêu
gọi các ma đầu của ma giáo đến quấy nhiễu phúc địa Phật môn, là kẻ thù
chung của thiên hạ. Ta thật tiếc đã truyền thụ võ công cho ngươi, lúc này
không thể không quét sạch cửa ngõ, trừng trị tên nghịch đồ khi sư diệt tổ.
Nói xong y hung hăng tiến ra trước mặt Tạ Tốn. Tạ Tốn cao giọng nói: -Quí vị
anh hùng bốn phương nghe đây: Võ công của Tạ Tốn này, nguyên là do vị
Thành Côn sư phụ đây dạy cho, thế nhưng y bức gian vợ tôi không được, giết
cha mẹ vợ con tôi. Thầy trò tuy thân, nhưng cũng không thân bằng cha sinh
mẹ đẻ ra mình. Tôi tìm y để báo thù, liệu có đáng hay không?
Bốn bề quần hùng cất tiếng hò reo vang động: -Đáng báo thù! Đáng báo thù!
Thành Côn không nói một lời, nghe vù một tiếng đánh ra một chưởng vào đầu
Tạ Tốn. Tạ Tốn nghiêng qua, tránh chỗ yếu hại trên đỉnh đầu, nghe bốp một
tiếng chưởng đó trúng ngay vai ông ta. Tạ Tốn hừ một tiếng không trả đòn
nói: -Thành Côn, năm xưa ngươi truyền cho ta chiêu Trường Hồng Kinh
Thiên[1] có nói là nếu đánh trúng địch thủ rồi, thì phải sử dụng Hỗn Nguyên
Nhất Khí Công để đả thương địch, hà cớ gì ngươi lại không vận công? Hay là vì
tuổi đã cao, không còn vận công được nữa?
Thì ra chiêu đầu tiên Thành Côn sử dụng chỉ là hư chiêu, có ngờ đâu đối
phương lại không tránh né, đánh là trúng ngay. Thế nhưng chiêu này y hoàn
toàn không sử dụng kình lực cho nên Tạ Tốn không bị thương.
Thành Côn tay trái đánh nhứ ra, tay phải lại tung ra một chưởng nữa. Tạ Tốn
nghiêng người tránh qua, cũng không trả đòn. Thành Côn hai chân liên hoàn
cước đá tới, bộp bộp hai tiếng, hông Tạ Tốn trúng luôn hai cái. Hai cú đá đó
kình lực thật là ghê gớm, mặc dầu Tạ Tốn thân thể cao to nhưng cũng chịu
không nổi, oa lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi.
Trương Vô Kỵ vội kêu lên: -Nghĩa phụ, trả đòn đi. Sao cha lại chỉ chịu đựng mà
không đánh trả?
Tạ Tốn thân hình lảo đảo, gượng cười nói: -Y là sư phụ ta, có chịu hai cú đá và
một chưởng thì cũng đáng.
Nói xong ông hú lên một tiếng, múa chưởng đánh ra. Thành Côn trong bụng
kêu thầm “Tiếc quá, tiếc quá! Ta vẫn tưởng y với mình thù sâu tựa biển, vừa
gặp là đánh chí mạng ngay, nếu biết y nhường mình ba chiêu thì ngay từ đầu
lập tức hạ sát thủ đâu để mất cái dịp may này!?. Y thấy thế chưởng của Tạ
Tốn thật là lợi hại, lập tức tay trái đưa xéo ra, gạt chưởng lực của đối phương
thân hình xoay nửa vòng đã lướt ra sau lưng, khinh thường Tạ Tốn mắt không
nhìn thấy, một chưởng nhẹ nhàng đánh vào. Thế nhưng Tạ Tốn tưởng như có
mắt, đá ngược về sau. Thành Côn nhảy vọt lên, từ trên không như chim ưng
chụp xuống. Y đã vào tuổi?cổ lai hi? nhưng thân pháp vẫn nhanh nhẹn như
người còn trẻ. Tạ Tốn hai tay đỡ lên, thế đánh của Thành Côn từ trên xuống bị
chặn lại, bật trở lên, trên lưng chừng lại xoay một cái đánh xuống lần nữa.
Hai người vừa ra tay, lấy nhanh chống nhanh thoáng một cái đã trao đổi luôn
bẩy tám chục chiêu. Tạ Tốn tuy hai mắt không nhìn thấy gì thế nhưng võ công
của ông ta toàn do Thành Côn truyền dạy, quyền cước của học trò mình Thành
Côn dĩ nhiên biết rành, mà chiêu số của Thành Côn thì Tạ Tốn cũng thuộc nằm
lòng. Sau mấy chục năm công phu tu tập nội công của hai người ai cũng tiến
triển nhưng quyền cước chiêu thuật thì vẫn là của bản môn cho nên Tạ Tốn
dẫu không sáng mắt vẫn biết được mình ra chiêu, đối phương sẽ sách giải như
thế nào cho nên mỗi chiêu tung ra đều ngầm hờm sẵn vài cách biến hóa. Hơn
nữa ông ta kém Thành Côn mười mấy tuổi, khí huyết còn tráng kiện hơn, khí
hậu trên Băng Hỏa đảo lại lạnh buốt rất lợi cho việc tu luyện nội công, thành
thử đã trên trăm chiêu mà vẫn không lép vế chút nào.
Tạ Tốn thù Thành Côn sâu như bể, canh cánh chờ đợi mấy chục năm qua bây
giờ mới có dịp giao đấu, Trương Vô Kỵ vẫn tưởng ông ta sẽ đánh thí mạng
ngay để mong cả hai cùng chết, nào ngờ mỗi chiêu mỗi thức đều trầm ổn lạ
thường, bảo vệ môn hộ thật là nghiêm nhặt. Lúc đầu chàng hơi lấy làm lạ
nhưng sau khi xem mấy chục chiêu rồi mới hiểu ra, võ công Thành Côn xem ra
không kém Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp ba nhà sư, nếu Tạ Tốn ngay từ đầu nóng
máu hung hăng, chỉ e không chịu nổi ba trăm chiêu. Rõ ràng trong lòng Tạ
Tốn mối thù càng sâu thì ra tay lại càng dè dặt, chỉ e nếu mình bị bại dưới tay
Thành Côn thì mối thù cha mẹ vợ con đành đổ xuống sông xuống biển.
Thấm thoát hai bên đã trao đổi trên hai trăm chiêu, Tạ Tốn quát lên một tiếng,
đánh vù ra một quyền. Quan Năng của phái Không Động liền kêu lên: -Thất
Thương Quyền!
Chỉ thấy Tạ Tốn trái phải liên tiếp tung ra, thật là uy mãnh, chư lão của phái
Không Động ai nấy kinh hãi, ai cũng thẹn là mình không sao kịp được. Thành
Côn liên tiếp né tránh được ba quyền, đợi quyền của Tạ Tốn vừa đánh tới,
chưởng tay phải liền đẩy ra, nghe bộp một tiếng, quyền chưởng đụng nhau,
Tạ Tốn râu tóc dựng đứng, uy phong lẫm liệt đứng yên không động đậy trong
khi Thành Côn phải lùi lại ba bước.
Trong đám người đứng xem không ít kẻ lớn tiếng reo hò. Cừu oán và nguyên
nhân Tạ Tốn với Thành Côn như thế nào, lúc đó trên giang hồ đã truyền khắp
nơi. Mọi người tuy giận Tạ Tốn ra tay độc ác, giết hại người ngay nhưng cũng
hiểu được cảnh bi thảm mà ông ta phải chịu, Thành Côn quá ư gian hiểm, trừ
những người có thân nhân bị Tạ Tốn giết hại, quá nửa còn lại ai cũng mong
ông ta đắc thắng.
Tạ Tốn tiến lên ba bước, vù vù đánh ra hai quyền nữa, Thành Côn trả lại hai
chưởng, lại phải lùi ba bước. Trương Vô Kỵ kêu thầm “Hỏng rồi! Thành Côn sử
dụng Thiếu Lâm Cửu Dương Công, là công phu học được sau khi bái Không
Kiến thần tăng làm thầy, nghĩa phụ chưa được truyền thụ?.
Tạ Tốn khi luyện pho Thất Thương Quyền chỉ cần mau thành công, năm xưa
đã bị nội thương, trong quyền vốn có khuyết điểm, Thành Côn biết rõ điều đó
cố ý làm như yếu thế, đem Thiếu Lâm Cửu Dương Công ra sử dụng. Mỗi quyền
Tạ Tốn đánh ra, Thành Côn chỉ chịu có bảy phần, dùng Cửu Dương Công hóa
giải, còn ba phần phản kích trở về. Tạ Tốn vù vù liên tiếp đánh mười hai
quyền, Thành Côn liên tiếp lùi mấy chục bước, thoạt trông thì tưởng Tạ Tốn
thành công lớn, nhưng thực ra nội thương càng lúc càng nặng.
Trương Vô Kỵ hết sức bồn chồn, đây là cơ hội phục thù nghĩa phụ ngày đêm
mơ tưởng, chàng cách nào cũng không thể ra tay giúp đỡ, nhưng nếu tiếp tục
đấu thêm vài mươi chiêu nữa, Tạ Tốn ắt sẽ hộc máu chết liền. Không Trí đột
nhiên lạnh lùng nói: -Viên Chân, sư huynh ta năm xưa truyền thụ Thiếu Lâm
Cửu Dương Công cho ngươi để ngươi đem ra hại người hay sao?
Thành Côn cười khẩy đáp: -Ân sư ta chết vì Thất Thương Quyền, hôm nay ta
nhất quyết báo thù cho lão nhân gia.
Triệu Mẫn đột nhiên kêu lên: -Cửu Dương Công của Không Kiến thần tăng cao
siêu hơn ngươi nhiều sao ông ta lại không chống đỡ nổi Thất Thương Quyền?
Không Kiến thần tăng bị hại vì tay tên gian tặc là ngươi. Ngươi đánh lừa lão
nhân gia đứng ra hóa giải oan nghiệt, để cho ông chịu đòn mà không đánh
trả. Ha ha, ngươi thử xem, thử xem sau lưng ngươi ai đang đứng đó? Mặt đầy
máu, hầm hầm nhìn vào lưng ngươi kia kìa, chẳng phải Không Kiến thần tăng
thì là ai?
Thành Côn biết chắc chỉ là dọa xuông nhưng sau khi phạm tội ác đó rồi trong
tâm không khỏi áy náy cho nên cũng thấy rợn người. Ngay lúc đó, Tạ Tốn lại
đánh một quyền ra, Thành Côn giơ chưởng đỡ, thân hình hơi lảo đảo nhưng
không lui về sau vì đã phân tâm nên chân khí hơi tán loạn. Y bị trúng quyền
ngay ngực, khí huyết trộn trạo, vội vàng thi triển khinh công chạy quanh Tạ
Tốn một hồi mới lấy lại được quân bình.
Triệu Mẫn lại kêu lên: -Không Kiến thần tăng, ngài cứ theo sát y, đúng rồi, cứ
như thế, hà hơi lạnh vào cổ y. Ngài chết vì tay học trò, y cũng sẽ chết về tay
học trò, cái đó mới là ông trời có mắt làm ác gặp ác, báo ứng nhãn tiền.
Thành Côn bị nàng dọa đến nổi da gà, thần hồn nát thần tính, thấy quả sau
lưng có gió lạnh thổi tới mình, trong cơn hoảng loạn quên mất rằng trên đỉnh
núi gió núi thổi ngày đêm không ngừng, huống chi hai người nhảy nhót giao
đấu, sau lưng có gió là chuyện đương nhiên.
Triệu Mẫn thấy y hơi phân vân, lại nói: -Ối chao! Thành Côn, ngươi thử ngoái
đầu lại xem ai ở sau lưng? Ngươi không dám quay lại à? Vậy xem dưới đất hai
người giao đấu, sao lại có đến ba cái bóng?
Thành Côn không suy nghĩ quay nhìn xuống đất, quả nhiên giữa hai bóng
người có một khoảng thẫm hơn, trong bụng hơi hoảng, Tạ Tốn đã đánh ngay
một quyền. Thành Côn không kịp sách giải, cũng tống một quyền ra chọi lại,
nghe bình một tiếng, hai người sử dụng chân lực đấu với nhau nên đều lảo
đảo lùi về sau một bước.
Thành Côn bấy giờ mới nhìn kỹ thấy cái bóng đó chẳng qua chỉ là bóng cây
tùng bị gãy mà thôi. Y giao đấu đã lâu mà chưa thắng được, trong bụng cũng
hơi nóng ruột nghĩ thầm “Y là học trò của ta, hai mắt lại mù, sao ta lại trị y
không nổi, những kẻ tâm phúc đứng ngoài xem làm sao còn coi ta ra gì?
Huyễn Âm Chỉ thần công của ta hôm trước bị tên tiểu tặc ác ôn Trương Vô Kỵ
dùng nội lực thuần dương phá mất rồi chứ không thì hôm nay đâu có phải dây
dưa mãi với Tạ Tốn thế này? Tình hình trước mắt xem ra nguy hiểm quá, phải
làm cách nào chế ngự ngay tên nghịch đồ mới mong uy hiếp được Minh Giáo,
sau đó mới khiêu khích kẻ thù của y cùng xông lên. Có như thế mình mới
mong thoát thân được?.
Y nghĩ như thế lập tức liền len lén di chuyển về phía cây thông gãy hai bước.
Tạ Tốn liên tiếp đánh ra ba quyền, tiến lên hai bước, Thành Côn lại lùi thêm
hai bước nữa, toan dụ cho Kim Mao Sư Vương tiến về phía cây tùng. Tạ Tốn
đang toan đuổi theo tấn công, Trương Vô Kỵ kêu lên: -Nghĩa phụ, coi chừng
dưới chân!
Tạ Tốn giật mình, nhảy lách qua một bên nhưng đã hơi chậm lại, Thành Côn
liền lợi dụng sơ hở, đánh ra một chưởng lặng như tờ, vừa trúng ngay giữa
ngực Tạ Tốn liền nhả nội lực đẩy Tạ Tốn ngã ngửa về sau. Thành Côn lập tức
giơ chân đạp xuống đầu đối phương, Tạ Tốn vội lăn ra xa đứng bật dậy, trên
miệng máu chảy ròng ròng. Thành Côn đứng yên không cử động, tay phải lại
chầm chậm đánh ra. Tạ Tốn đấu với y toàn là nhờ chiêu số quen thuộc lại
thêm nghe tiếng gió mà nhận định tình hình, bây giờ Thành Côn ra chiêu
không theo chưởng pháp chỉ nhẹ nhàng đưa tới trước mặt rồi bất ngờ đánh ra
trúng ngay vai địch thủ. Tạ Tốn thân hình loạng choạng, cố gượng đứng lại.
Người chung quanh đa số không phục, nhao nhao la ó: -Mắt sáng đánh với
mắt mù mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế sao?
Thành Côn chẳng thèm để ý, lại chầm chậm đánh ra một chưởng. Tạ Tốn tập
trung tinh thần lắng nghe, vừa thấy chưởng của địch ùa tới liền giơ tay gạt ra.
Trương Vô Kỵ thấy mớ tóc vàng của ông ta bù xù, khóe miệng đầy máu, trong
lòng vừa phẩn nộ vừa bối rối, biết rằng nếu còn đấu tiếp, cha nuôi mình thể
nào cũng chết dưới tay Thành Côn, nhưng nếu như mình ra tay tương trợ đẫu
có giết được Thành Côn, nghĩa phụ cũng vẫn ôm mối hận cả đời. Chàng nắm
lấy tay Triệu Mẫn hỏi dồn: -Em nghĩ xem có kế gì không?
Triệu Mẫn đáp: -Chàng len lén ném ám khí, bắn mù hai mắt y được không?
Trương Vô Kỵ lắc đầu: -Nghĩa phụ thà chết chứ không để anh làm thế đâu?
Lại thấy Thành Côn chầm chậm đánh ra một chưởng nữa, Triệu Mẫn kêu lên: –
Trên ngực.
Tạ Tốn liền giơ quyền đánh thẳng vào ngực, chưởng của Thành Côn chưa
xong hẳn vội vàng rút về. Y liên tiếp chầm chậm đánh ra mấy chiêu đều bị
Triệu Mẫn báo động kịp nên liền tương kế tựu kế nhè nhẹ đánh ra một chưởng
vào đầu vai bên phải của Tạ Tốn. Triệu Mẫn kêu lên: -Vai phải!
Vai trái của Thành Côn hơi rung động, Trương Vô Kỵ hiểu ngay vội kêu: -Sau
lưng!
Tạ Tốn nghe Triệu Mẫn nhắc rồi liền giơ tay phải lên chống đỡ đầu vai, ngờ
đâu chưởng của Thành Côn chỉ là hư chiêu đợi Tạ Tốn vừa giơ tay ra, tay trái
thừa cơ đánh vào nghe bộp một tiếng trúng ngay lưng một đòn thật nặng.
Trương Vô Kỵ tuy đã kịp thời cảnh cáo nhưng chiêu đó của Thành Côn thật
nhanh, Tạ Tốn khi nghe Trương Vô Kỵ gọi thì không còn kịp biến chiêu nữa rồi.
Mọi người hốt hoảng kêu la, Tạ Tốn đã phun ra một ngụm máu trúng thẳng
vào mặt Thành Côn. Thành Côn “A” lên một tiếng, giơ tay lên chùi, còn Tạ Tốn
ngã lăn dưới đất. Bông nghe cả hai người cùng kêu thét lên rồi trước mắt
không còn thấy ai đâu nữa.
Thì ra Tạ Tốn bị ngã rồi, lập tức ôm chặt lấy hai chân Thành Côn, hết sức vật y
xuống, hai người cùng rơi tõm vào trong địa lao. Trong hầm nước ngập đến cổ,
tối om om, Thành Côn tự nhiên chẳng khác gì người mù. Y vội nhảy về sau cốt
sao càng xa địch thủ càng tốt. Thế nhưng hầm đá đó rất hẹp, y nhảy là đụng
ngay vào vách, vừa phóng lên thì bụng đã trúng phải một đòn Thất Thương
Quyền, đau thấu tâm can. Thành Côn biết mình trúng phải quyền đó bị
thương rất nặng, nếu tiếp tục nhảy lên thì sẽ tiếp tục bị đòn, vội vàng biến
chiêu dùng Tiểu Cầm Nã Thủ đối phó. Tiểu Cầm Nã Thủ vốn dùng chiến đấu
trong khi trời tối nên phải ứng biến thật nhanh, mắt không nhìn thấy nhưng
ngón tay, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay dù nơi nào đụng phải địch, lập tức bắt
nắm cào cấu đấm móc bẻ vặn ngay. Tạ Tốn quát lên một tiếng cũng dùng Tiểu
Cầm Nã Thủ để chống lại.
Mọi người chỉ nghe thấy trong hầm sâu tiếng hò hét liên miên, xen lẫn tiếng
quyền cước đụng phải da thịt nghe ròn như đậu rang, từng chập từng chập
nước văng lên ào ào, hẳn là hai người đang hết sức tấn công nhau. Trương Vô
Kỵ tim đập thình thịch, thầm nghĩ nếu như nghĩa phụ gặp hung hiểm thì
chàng cũng đành chịu không sao ra tay cứu được, cũng không cách nào nhảy
vào trong hầm thành thử sau lưng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm.
Tạ Tốn hai mắt đã mù trên hai chục năm, công phu nghe tiếng gió biện luận
đã rất thuần thục, lấy tai thay mắt quen lắm rồi. Còn Thành Côn ở trong hầm
nước chỉ đánh đấm loạn xạ cầu may, hai bên kẻ yếu người mạnh lập tức xoay
chiều. Thành Côn trong lòng kinh hãi không biết tính sao, chỉ còn cách hai tay
sử dụng Tiểu Cầm Nã Thủ thật nhanh như gó táp mưa sa, thi triển hết độc
chiêu này đến độc chiêu khác, nghĩ thầm “Không thể để cho y đánh trúng
thêm một chưởng nào nữa, phải làm đủ mọi cách ra khỏi hầm đấu tiếp?.
Quần hùng ai nấy nhích lại miệng hầm, lòng bàn tay người nào cũng đổ mồ
hôi, chỉ nghe tiếng hò hét của Thành Côn và Tạ Tốn vọng lên không dứt, xem
ra chưa phân thắng bại. Bỗng nghe Thành Côn kêu lên một tiếng thảm thiết,
kế đó hai bóng người từ dưới địa lao cùng bay vọt lên.
Dưới ánh mặt trời, cả Thành Côn lẫn Tạ Tốn hai mắt đều ứa máu, sừng sững
nhìn nhau không ai cử động. Thì ra trong khi kịch đấu, Tạ Tốn hai tay gạt ra
tấn công vào hai bên hông Thành Côn. Thành Côn mừng rỡ kêu lên: -Trúng!
Bàn tay phải ngón tay giữa và ngón tay trỏ lập tức đâm vào hai mắt Tạ Tốn.
Đó là chiêu Song Long Sang Châu[2], một chiêu vốn dĩ thật tầm thường
nhưng xen vào dùng trong Tiểu Cầm Nã Thủ lại có uy lực rất lớn, đối phương
thể nào cũng phải lách đầu qua tránh, bàn tay trái lập tức quét qua thể nào
cũng trúng huyệt Thái Dương của địch. Ngờ đâu Tạ Tốn không tránh cũng
không né, cũng lại kêu lên: -Trúng!
Ông ta cũng tung ra đúng ngay chiêu Song Long Sang Châu, ngón trỏ ngón
giữa đâm luôn vào hai mắt Thành Côn. Thành Côn hai ngón tay đâm trúng mắt
Tạ Tốn, trong đầu lập tức nhanh như ánh chớp nghĩ ra “Chết rồi!? thì mắt đã
đau nhói, hai ngón tay Tạ Tốn đã đâm vào. Hai người bị thương y hệt nhau,
nhưng Tạ Tốn mù sẵn có bị song chỉ của Thành Côn đâm thêm cũng chỉ là tổn
thương da thịt, còn Thành Côn nay biến thành người mù.
Tạ Tốn cười khẩy nói: -Làm người mù có thích hay không?
Vù một tiếng quyền đã đánh ra, Thành Côn mắt không nhìn thấy không cách
nào tránh được, chiêu Thất Thương Quyền đó trúng ngay giữa ngực. Tay trái
Tạ Tốn lại đánh ra, Thành Côn lảo đảo lùi lại ngã gục trên cây tùng bị gãy, máu
miệng trào ra như suối. Đột nhiên Độ Ách cất tiếng nói: -Nhân quả báo ứng!
Thiện tai! Thiện tai!
Tạ Tốn sững sờ, quyền thứ ba vừa đánh ra giữa chừng ngừng lại không phát
nữa, nói: -Ta vốn dĩ định đánh ngươi đủ mười ba đòn Thất Thương Quyền. Thế
nhưng ngươi võ công mất hết, hai mắt lại mù, từ nay trở thành tàn phế, không
còn làm chuyện ác trên đời được nữa rồi. Mười một quyền còn lại không cần
đánh tiếp.
Bọn Trương Vô Kỵ thấy ông ta toàn thắng, ai nấy reo hò vang dậy. Tạ Tốn đột
nhiên ngồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân lốp cốp kêu ran. Trương Vô
Kỵ kinh hãi, biết ông vận ngược nội tức để hóa tán hết võ công, vội kêu lên: –
Nghĩa phụ, đừng làm thế!
Chàng vọt lên đang toan giơ tay đè vào lưng ông ta, dùng Cửu Dương thần
công ngăn chặn lại.
Tạ Tốn bỗng từ dưới đất nhảy vọt lên, tay đấm mạnh vào ngực mình một cái,
trong miệng máu chảy vọt ra. Trương Vô Kỵ vội đỡ ông ta, thấy bàn tay yếu ớt
vô cùng, quả nhiên võ công mất hết cả rồi, không còn có thể khôi phục được
nữa.
Tạ Tốn giơ tay chỉ Thành Côn nói: -Thành Côn, ngươi giết cả nhà ta, ta hôm
nay cũng hủy đôi mắt, phế bỏ võ công ngươi để trả thù. Sư phụ, một thân võ
công của đệ tử do thầy truyền thụ, bây giờ cũng hủy bỏ hết, trả lại cho người.
Từ giờ trở đi, tôi với ông không ơn không oán, ông không còn bao giờ thấy
mặt tôi, tôi cũng không bao giờ thấy ông nữa.
Thành Côn hai tay ôm mắt, hừ một tiếng, không trả lời. Quần hùng ai nấy thẫn
thờ, không ngờ cái oan nghiệt thầy trò tương tranh lại ra nông nỗi này.
¤ Tạ Tốn cao giọng hiên ngang nói: –
Tạ Tốn này tác ác đa đoan, vốn không
mong sống được đến hôm nay. Trong chư vị anh hùng thiên hạ, có vị nào thân
nhân, bạn bè bị Tạ mỗ giết hại, xin mời ra lấy mạng Tạ mỗ cho xong. Vô Kỵ,
con không được ngăn trở, cũng không được sau này báo thù, để khỏi tăng
thêm tội nghiệp cho nghĩa phụ.
Trương Vô Kỵ ngậm nước mắt vâng lời. Trong đám người chung quanh không
ít kẻ đối với ông ta cừu oán thực sâu, thế nhưng thấy Tạ Tốn trả mối thù toàn
gia bị giết cũng chỉ phế hết võ công Thành Côn, rồi võ công chính mình cũng
hủy, nếu tiến lên đâm một kiếm, đánh một quyền thì quả không anh hùng chút
nào.
Bỗng từ đám đông một hán tử bước ra nói: -Tạ Tốn, cha ta Nhạn Linh Phi
Thiên Đao Khưu lão anh hùng chết dưới tay ngươi, ta ra đây báo thù cho tiên
phụ.
Nói xong đi đến trước mặt Tạ Tốn. Tạ Tốn thản nhiên nói: -Đúng thế, lệnh tôn
quả thực bị tại hạ sát hại, xin mời Khưu huynh ra tay.
Gã họ Khưu rút đao ra cầm tay, tiến lên hai bước. Trương Vô Kỵ trong lòng hỗn
loạn, nếu như không ra tay ngăn trở, nghĩa phụ sẽ chết dưới đao người này,
còn nếu đánh đuổi y đi, e rằng nghĩa phụ sống ngày nào phiền não ngày nấy,
huống chi ông hai mắt đã mù, võ công phế hết, có sống cũng chẳng còn gì vui
thú, quả thực không biết tính sao cho phải. Chàng thân hình run rẩy, không tự
chủ nổi tiến lên hai bước.
Tạ Tốn quát lớn: -Vô Kỵ, nếu con ngăn không cho người ta báo thù thế là đối
với cha đại đại bất hiếu đó. Sau khi ta chết đi, con hãy xuống dưới địa lao coi
cho kỹ sẽ biết mọi việc.
Gã họ Khưu cầm đao giơ lên ngực, đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, nhổ
toẹt một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, nghẹn ngào nói: -Tiên phụ một đời anh
hùng, nếu cha tôi ở trên trời linh thiêng, thấy tôi cầm đao giết một người mù
không còn chút võ công nào, thể nào cũng giận tôi chẳng ra gì …
Nghe keng một tiếng, y đã vứt đao xuống đất ôm mặt chạy trở vào đám đông.
Kế đó một người đàn bà trung niên bước ra, nói: -Tạ Tốn, ta ra đây báo thù
cho chồng ta là Âm Dương Phán Quan Tần Đại Bằng.
Bà ta cũng đến nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn rồi khóc òa lên bỏ đi.
Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ liên tiếp chịu nhục nhưng vẫn đứng yên không
nói năng gì, trong lòng đau như dao cắt. Hào sĩ trong võ lâm coi cái chết nhẹ
tựa lông hồng nhưng quyết không chịu bị nhục cho nên mới có câu?sĩ khả sát
nhi bất khả nhục[3]?. Hai người này nhổ nước bọt vào mặt ông quả là đại
nhục nhưng Tạ Tốn vẫn thản nhiên chịu đựng, đủ biết ông đã cực kỳ hối hận
về những tội lỗi đã làm trong quá khứ. Trong đám người từng kẻ từng kẻ bước
ra, có người tát Tạ Tốn hai cái, có kẻ đá ông một cái, cũng có người cất tiếng
chửi bới nhưng trước sau ông chỉ cúi đầu chịu đựng, không tránh né cũng
không nói lại nửa câu.
Cứ như thế đến hơn ba chục người, ai cũng làm nhục Tạ Tốn một chuyến. Sau
cùng là một đạo nhân râu dài bước ra, cúi đầu nói: -Bần đạo Thái Hư Tử, có
hai vị sư huynh bị chết dưới tay Tạ đại hiệp. Hôm nay bần đạo được nhìn thấy
phong phạm của Tạ đại hiệp trong lòng thực là hổ thẹn, dưới kiếm của bần
đạo cũng đã từng giết vô số hào kiệt hắc đạo bạch đạo. Nếu như tôi đi kiếm Tạ
đại hiệp báo thù thì người khác cũng kiếm tôi báo thù.
Nói xong rút phắt trường kiếm, tay trái giơ ra búng một cái, nghe keng một
tiếng thanh kiếm đã gãy làm hai. Y cầm thanh kiếm gãy ném xuống đất, quay
sang hành lễ với Tạ Tốn rồi lui về.
Quần hùng xôn xao bàn tán, gã Thái Hư Tử này trên giang hồ tiếng tăm không
mấy nổi, võ công cao siêu như thế đã khó, nhưng khó hơn cả là có được tâm
địa rộng rãi dám tự trách mình, xem ra chẳng còn ai đứng ra làm khó Tạ Tốn
thêm nữa.
Ngờ đâu quần hùng còn đang huyên náo, một nữ ni trung niên từ phái Nga Mi
bước ra, đến trước mặt Tạ Tốn nói: -Cái thù giết chồng ta, ta cũng nhổ một
bãi nước bọt để kết thúc.
Nói xong há mồm nhổ toẹt một bãi vào trán Tạ Tốn. Bãi nước miếng đó kình
phong rất mạnh, bên trong lại có một chiếc cương đinh hình hạt táo. Tạ Tốn
nghe thấy tiếng gió có điều khác lạ, gượng cười nhưng không tránh né, nghĩ
thầm “Bây giờ ta mới chết cũng đã muộn lắm rồi?.
Bỗng thấy một bóng vàng thấp thoáng, cô gái áo vàng đã nhảy tới trước mặt,
phất một cái cuộn luôn chiếc cương đinh vào trong tay áo, quát hỏi: -Vị sư thái
này pháp danh xưng hô thế nào?
Nữ ni kia đột kích không trúng, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói: -Ta là Tĩnh
Chiếu.
Cô gái nói: -Hừ, Tĩnh Chiếu, Tĩnh Chiếu à? Trước khi xuất gia, chồng bà tên gì?
Vì sao bị Tạ đại hiệp giết chết?
Tĩnh Chiếu giận dữ đáp: -Cái đó có liên quan gì đến cô? Việc gì mà cô phải xen
vào?
Cô gái áo vàng nói: -Tạ đại hiệp sám hối tội lỗi khi xưa, nếu ai muốn báo thù
cho cha anh thầy bạn, dẫu có đem băm vằm ông ta ra, Tạ đại hiệp cũng cam
chịu, người ngoài không ai được can thiệp vào. Thế nhưng nếu như có ai bụng
dạ bất lương, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, giết người bịt miệng, thì
người khác có quyền can thiệp vào.
Tĩnh Chiếu nói: -Ta với Tạ Tốn không thù không oán, việc gì phải giết người bịt

Chữ?miệng? chưa kịp nói ra, bà ta biết mình lỡ lời, vội nín bặt, mặt trắng bệch,
sợ hãi liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Cô gái áo vàng nói: -Đúng thế! Sư thái với
Tạ đại hiệp không thù không oán, việc gì phải giết người bịt miệng? Hừ, phái
Nga Mi hàng chữ Tĩnh trong số mười hai người, Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư, Tĩnh
Không, Tĩnh Tuệ, Tĩnh Già, Tĩnh Chiếu đều là khuê nữ xuất gia, chồng ở đâu
ra?
Tĩnh Chiếu không nói nửa lời quay mình định bỏ chạy. Cô gái áo vàng quát lớn:
-Đâu có bỏ chạy dễ dàng đến thế!
Nàng ta tiến lên hai bước, giơ chưởng chộp vào đầu vai ni cô, Tĩnh Chiếu
nghiêng người tránh được trảo đó. Cô gái áo vàng liền giơ ngón tay trỏ đâm
vào hông, kế đó đá lên trúng ngay huyệt Hoàn Khiêu trên đùi. Tĩnh Chiếu ối
lên một tiếng ngã lăn ra đất. Cô gái cười khẩy nói: -Chu cô nương, cái kế sát
nhân diệt khẩu của cô độc địa thật.
Chu Chỉ Nhược lạnh lùng đáp: -Tĩnh Chiếu sư tỉ muốn báo thù Tạ Tốn, có cái gì
là sát nhân diệt khẩu?
Tay trái phất một cái nói: -Ở đây vô số đệ tử danh môn chính phái vậy mà
chẳng phân biệt được đâu tà đâu chính, bằng lòng nhập bọn với bàng môn
yêu ma. Phái Nga Mi không thể cá mè một lứa, thôi mình đi.
Người của phái Nga Mi cùng đáp ứng đứng cả dậy. Hai người nữ đệ tử đến dìu
Tĩnh Chiếu lên, cô gái áo vàng không ngăn trở gì nữa. Chu Chỉ Nhược tất lãnh
đồng môn xuống núi.
Trương Vô Kỵ đi đến trước cô gái áo vàng, vái một cái nói: -May được tỉ tỉ mấy
phen giúp đỡ, đại ân đại đức không chỉ lấy lời mà tạ được. Chỉ mong được biết
phương danh để Trương Vô Kỵ này ngày đêm ghi nhớ trong lòng.
Cô gái mỉm cười nói:
Mộ người sống mà như đã chết,
Núi Chung Nam qui ẩn từ lâu.
Thần điêu hiệp lữ danh đầu,
Hồng trần xa lánh biết đâu mà tìm.
(Chung Nam sơn hậu,
Hoạt tử nhân mộ.
Thần điêu hiệp lữ,
Tuyệt tích giang hồ)
Nói xong kéo vạt áo lên thi lễ, vẫy tay một cái dẫn tám thiếu nữ áo trắng áo
khoan thai đi khỏi. Trương Vô Kỵ đuổi theo nói: -Xin tỉ tỉ dừng bước đã.
Cô gái áo vàng không đáp lời vẫn tiếp tục xuống núi. Cô bé bang chủ Cái Bang
Sử Hồng Thạch kêu lên: -Dương tỉ tỉ, Dương tỉ tỉ!
Chỉ nghe từ lưng chừng núi vọng lên tiếng cô gái: -Những việc lớn của Cái
Bang, xin Trương giáo chủ hết sức giúp đỡ cho.
Trương Vô Kỵ cũng lớn tiếng đáp lại: -Vô Kỵ tuân mệnh.
Cô gái đáp: -Xin đa tạ.
Mấy tiếng?đa tạ? kia văng vẳng truyền đến hai bên đã cách nhau thật xa
nhưng vẫn rõ lạ thường, Trương Vô Kỵ trong dạ không khỏi bồi hồi.
¤K
hông Trí đi đến trước mặt Thành Côn quát hỏi: -Viên Chân, mau ra lệnh thả
phương trượng ngay. Lão phương trượng nếu có chuyện gì, tội nghiệp của
ngươi càng to lớn.
Thành Côn gượng cười: -Việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết. Lúc
này dẫu ta có muốn thả hòa thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi.
Mắt ngươi không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao?
Không Trí hoảng hốt, quay đầu nhìn xuống chân núi, quả nhiên thấy dưới chùa
khói đen bốc lên lửa đang lem lém cháy, kêu lên: -Đạt Ma Đường cháy rồi!
Mau! Mau xuống cứu hỏa.
Quần tăng đại loạn, chạy tứ tán xuống dưới núi. Bỗng thấy chung quanh Đạt
Ma Đường những vòi nước phun vào chẳng khác gì những con bạch long,
chẳng mấy chốc những ngọn lửa đều tắt ngúm. Không Trí chắp tay niệm Phật
nói: -A Di Đà Phật, chùa Thiếu Lâm may thoát được một tai kiếp.
Chẳng mấy chốc hai tăng nhân chạy lên núi bẩm báo: -Khải bẩm sư thúc tổ,
bọn phản nghịch thủ hạ của Viên Chân phóng hỏa đốt Đạt Ma Đường, may
nhờ có các anh hùng trong Hồng Thủy Kỳ của Minh Giáo trượng nghĩa ra tay
dập được lửa rồi.
Không Trí đến trước mặt Trương Vô Kỵ, chắp tay vái chào nói: -Ngôi chùa
Thiếu Lâm cổ kính đã nghìn năm nay qua được một cơn hỏa kiếp toàn là nhờ
đại ân đại đức của Trương giáo chủ, toàn thể tăng chúng trong chùa dẫu có
nát thân cũng không báo đáp được.
Trương Vô Kỵ khiêm tốn hoàn lễ nói: -Chuyện đó đương nhiên phải làm, đại sư
việc gì phải đa lễ.
Không Trí nói: -Không Văn phương trượng bị bọn phản đồ bắt giữ trong Đạt
Ma Viện, lửa dập được rồi nhưng không biết tệ sư huynh an nguy ra sao.
Trương giáo chủ và chư vị anh hùng xin đợi cho một chút, lão nạp đi xem ra
thế nào.
Thành Côn cười ha hả nói: -Trên người Không Văn tẩm đầy dầu mỡ, lửa vừa
cháy lên thì y cháy trước. Hồng Thủy Kỳ có cứu là cứu Đạt Ma Viện chứ làm
sao cứu nổi lão phương trượng.
Bỗng từ lưng chừng núi có tiếng người vọng lên: -Hồng Thủy Kỳ không cứu
nổi nhưng còn Hậu Thổ Kỳ.
Tiếng nói đó chính là tiếng của Phạm Dao. Y vừa nói xong đã thấy cùng với
chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ Nhan Viên chạy lên núi, hai người dìu một lão tăng,
chính là phương trượng Không Văn chùa Thiếu Lâm, cả ba người quần áo tả
tơi, râu tóc cháy xém trông rất thê thảm. Không Trí tiến lên ôm lấy Không Văn,
kêu lên: -Sư huynh có sao không? Sư đệ vô năng tội thật đáng chết.
Không Văn mỉm cười nói: -Cũng nhờ có hai vị Phạm thí chủ và Nhan thí chủ từ
dưới đất chui lên cứu, nếu không ta với sư đệ chắc chẳng còn dịp gặp lại
nhau.
Không Trí kinh hãi nói: -Tài chui dưới đất lên của Hậu Thổ Kỳ Minh Giáo thần
diệu thật.
Ông ta quay sang nói vái Phạm Dao, Nhan Viên tạ ơn, rồi tiếp: -Phạm thí chủ,
lão tăng trước đây vô lễ mạo phạm, xin thứ tội cho. Cái ước hẹn nơi chùa Vạn
An, Đại Đô lão tăng không dám đến nữa.
Võ lâm nhân sĩ đã đính ước tỉ thí nếu như nuốt lời không đến so với muối mặt
chịu thua còn đáng hổ thẹn hơn nhiều. Không Trí cảm kích Phạm Dao mạo
hiểm cứu sư huynh mình, nên đã tự nguyện hủy bỏ ước hẹn. Hai người vốn dĩ
đã phục nhau, chuyện này rồi càng thêm hết lòng hết dạ, từ đó thành đôi bạn
tâm giao.
Thì ra Thành Côn đã sắp xếp thật chu đáo, đêm hôm trước ngày Anh Hùng Đại
Hội xuất kỳ bất ý ra tay điểm huyệt Không Văn, bắt giữ ông ta tại Đạt Ma Viện,
trong viện chất đầy các loại lưu hoàng thuốc nổ, cỏ củi dễ cháy, sai người tâm
phúc canh giữ, ép Không Trí mọi việc phải nghe theo mình, nếu không sẽ
phóng hỏa đốt chết Không Văn. Ngờ đâu mọi việc không phải như y đã tính,
đến khi tan tành ra mây khói rồi liền truyền hiệu lệnh, cho người đốt lửa, là
nước cờ sau cùng phá phủ trầm chu[4]. Y tính rằng quần hùng và tăng chúng
hốt hoảng lo cứu hỏa, những kẻ tâm phúc sẽ nhân cơ hội đó cứu y xuống núi.
Ngờ đâu đại đội của Dương Tiêu kéo đến núi Thiếu Thất từ mấy ngày trước,
đã sai Hậu Thổ Kỳ đào một đường hầm thông vào trong chùa Thiếu Lâm, vốn
tính chuyện cứu Tạ Tốn, biết đâu Tạ Tốn lại không nhốt ở trong chùa. Người
của Hậu Thổ Kỳ tìm mãi không ra, nhân cơ hội đó mài mười sáu chữ sau lưng
những pho tượng La Hán đi.
Về sau Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược liên thủ phá Kim Cương Phục Ma
Khuyên, đến lúc Thành Côn lộ mặt ra rồi, làm bẽ mặt Không Trí trước công
chúng, Triệu Mẫn và Dương Tiêu liền hiểu ngay được mối manh. Hai người bàn
tính xong xuôi, nhờ Phạm Dao tất lãnh Hồng Thủy, Hậu Thổ hai kỳ, chui vào
trong chùa cứu Không Văn. Có điều Thành Côn bố trí thật là cơ mật, độc địa,
chung quanh trong ngoài Đạt Ma Viện chất đầy lưu hoàng, dầu củi, chỉ mồi là
lửa bừng lên ngay, khiến cho năm giáo đồ trong Hậu Thổ Kỳ bị chết cháy.
Phạm Dao và Nhan Viên hai người cố xông vào đám khói cứu được Không Văn
ra, nhưng cả ba cũng bị xém hết cả râu tóc, nếu không nhờ thoát hiểm bằng
đường hầm, thì ắt đã vùi thân nơi đống tro rồi. Đạt Ma Viện và mấy căn tăng
xá chung quanh cũng bị cháy nhưng may chưa lan sang Đại Hùng Bảo Điện,
Tàng Kinh Các, La Hán Đường những nơi quan trọng khác.
Không Văn và Không Trí bàn tán mấy câu, truyền pháp chỉ xuống bắt tất cả
các đồng đảng của Thành Côn đem giam nơi hậu điện chờ phân xử sau.
Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng quả không phải ít,
nhưng kẻ đứng đầu đã bị bắt rồi, phương trượng thoát hiểm, bọn đồng đảng
thấy đại thế đã hỏng, nên chẳng một ai dám kháng cự. Thủ tọa La Hán Đường
chỉ huy tăng chúng áp giải bọn chúng, đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt xuống,
lủi thủi xuống núi.
Trương Vô Kỵ đi đến bên cạnh Tạ Tốn, chỉ kêu lên được một tiếng “Nghĩa phụ?
rồi nước mắt như mưa. Tạ Tốn cười nói: -Thằng con ngốc nghếch của ta ơi,
nghĩa phụ may được ba vị cao tăng điểm hóa, đại triệt đại ngộ, bao nhiêu tội
lỗi một đời hóa giải hết sạch, con phải mừng cho ta chứ, sao lại khổ sở làm
vậy? Ta phế bỏ võ công có gì đáng tiếc đâu, không lẽ mai này còn dùng để làm
điều sằng bậy nữa hay sao?
Trương Vô Kỵ không biết trả lời sao nhưng trong lòng vẫn còn đau đớn, lại kêu
một câu: -Nghĩa phụ!
Tạ Tốn đi đến trước mặt Không Văn, quì xuống nói: -Đệ tử tội nghiệt thâm
trọng, mong phương trượng cho ở lại, xuống tóc tu hành.
Không Văn chưa kịp trả lời, Độ Ách nói: -Ngươi lại đây, lão tăng thu ngươi làm
đồ đệ.
Tạ Tốn đáp: -Đệ tử không dám mong được phúc duyên như thế.
Ông ta bái Không Văn làm thầy là đệ tử hàng chữ Viên, còn như bái Độ Ách
làm thầy là ở vào hàng chữ Không, cùng Không Văn, Không Trí xưng hô huynh
đệ. Độ Ách quát lên: -Hừ,
Không đã đành là không,
Viên cũng lại là không,
Ngã tướng với nhân tướng,
Nào có chi bất đồng.
(Không cố thị không,
Viên diệc thị không.
Ngã tướng nhân tướng,
Hảo bất mông đồng)
Tạ Tốn ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ngay, sư phụ đệ tử, hàng trên hàng
dưới, pháp danh thứ tự đối với nhà Phật cũng đều là huyễn ảo nên liền đọc
ngay:
Sư phụ vốn là không,
Đệ tử cũng không nốt.
Không tội, nghiệp sao còn,
Công đức đâu mà kết.
(Sư phụ thị không,
Đệ tử thị không.
Vô tội vô nghiệp,
Vô đức vô công)
Độ Ách nghe thế cười ha hả: -Thiện tai! Thiện tai! Ngươi vào làm môn hạ của
ta, tên ngươi vẫn là Tạ Tốn, ngươi có hiểu chăng?
Tạ Tốn đáp: -Đệ tử hiểu rồi!
Tạ Tốn hay cục phân,
Cũng đều là hư ảnh.
Đến thân còn chẳng chấp,
Lẽ nào vướng vào danh?
(Ngưu xí Tạ Tốn,
Giai thị hư ảnh.
Thân tức vô vật,
Hà huống ư danh?)
Tạ Tốn văn võ toàn tài, chư tử bách gia đâu đâu cũng thông suốt, nay được
Độ Ách điểm hóa, lập tức hiểu ngay tinh nghĩa nhà Phật, từ đó đi vào cửa
không về sau trở nên một cao tăng đức độ.
Độ Ách nói: -Thôi đi! Thôi đi! Đã ngộ được đạo đừng trở vào ma chướng nữa.
Ông nắm tay Tạ Tốn cùng Độ Kiếp, Độ Nạn thủng thẳng xuống núi. Không
Văn, Không Trí, Trương Vô Kỵ cùng mọi người đứng lên khom lưng tiễn biệt.
Ba mươi năm trước Kim Mao Sư Vương danh chấn giang hồ, từng làm biết bao
nhiêu chuyện kinh tâm động phách, hôm nay thân nếm mùi thiền, ai nấy đều
cảm thán. Trương Vô Kỵ lòng vừa vui mừng lại vừa bi thương.
Không Văn nói: -Các vị anh hùng quang lâm tệ tự, nói ra hổ thẹn, trong chùa
bỗng sinh nội biến, thật đáng trách, việc tiếp đãi thật chẳng chu đáo chút nào.
Các vị ở khắp bốn phương hôm nay tụ hội nơi đây, không biết bao giờ mới có
dịp gặp lại, xin mời vào chùa ngồi nghỉ.
Quần hùng liền xuống núi quay trở vào chùa, tăng lữ liền dọn tiệc chay thết
đãi, rồi lập đàn tràng tụng kinh siêu độ cho những người bỏ mạng trong kỳ đại
hội này, ai nấy phúng điếu rất bi ai.
Mọi sự xong xuôi, Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa minh
bạch, Tạ Tốn đi vội quá nhiều chuyện chưa hỏi được cho tường tận nhưng
cũng đoán rằng những việc đó ắt có liên quan đến Chu Chỉ Nhược. Chàng nghĩ
đến nghĩa xưa, liệu chẳng nên tìm hiểu khúc nhôi làm gì để khỏi tổn hại đến
thanh danh người tình cũ. Ăn uống xong xuôi, chàng liền cùng Sử Hồng Thạch
và các trưởng lão Cái Bang tại sương phòng phía tây bàn thảo những chuyện
lớn của Cái Bang bỗng có giáo đồ Minh Giáo đến báo: -Thưa giáo chủ, Trương
tứ hiệp của phái Võ Đương đã đến có chuyện gấp muốn thương nghị.
Trương Vô Kỵ hoảng hốt nghĩ thầm “Không lẽ có chuyện gì không hay xảy ra
cho thái sư phụ chăng?”. Chàng vội vào rảo bước đi ra, đến đại điện vái lạy
Trương Tùng Khê thấy ông thần sắc không có gì khác thường mới thấy yên
tâm bèn hỏi: -Sư bá, thái sư phụ vẫn mạnh khỏe?
Trương Tùng Khê đáp: -Sư phụ lão nhân gia vẫn bình thường. Ta ở núi Võ
Đương nghe được tin hai vạn quân thiết kỵ Nguyên binh, đang tiến về phía
chùa Thiếu Lâm, xem tình hình có vẻ sắp gây bất lợi cho đại hội anh hùng, cho
nên ngày đêm chạy đến báo tin.
Trương Vô Kỵ nói: -Vậy mình nên cho phương trượng biết ngay.
Hai người vội quay về hậu viện, bẩm cho Không Văn hay, Không Văn trầm
ngâm rồi nói: -Việc này có liên hệ rất lớn, nên cùng quần hùng bàn thảo xem
sao.
Ông bèn truyền cho các nhà sư thỉnh chuông tụ tập tất cả mọi người lên Đại
Hùng Bảo Điện. Quần hùng nghe tin ai nấy xôn xao bàn tán, những người tính
nóng liền nói: -Nhân cơ hội các anh hùng thiên hạ có mặt nơi đây, tất cả
chúng ta kéo xuống dưới núi đánh cho chúng trở tay không kịp.
Người lão thành dè dặt hơn nói: -Quân Nguyên qua lại điều động binh mã là
chuyện thường tình, chưa chắc đã tới đây tấn công chúng ta đâu.
Trương Tùng Khê nói: -Tại hạ biết tiếng Mông Cổ, chính tai nghe quan quân
Thát tử ra lệnh, đúng là đưa quân đến vây chùa Thiếu Lâm.
Khi đó người Mông Cổ đã cai trị trung nguyên gần một trăm năm, những
người Hán biết tiếng Mông Cổ không phải là ít. Trương Tùng Khê thông minh
đa trí, thông thạo nhiều thổ ngữ địa phương, tiếng Mông Cổ cũng rất lưu loát.
Không Văn nói: -Các vị anh hùng, xem ra triều đình nghe tin chúng ta tụ tập
nơi đây, đoán chừng làm điều bất lợi nên sai binh lính đến trấn áp. Chúng ta ai
ai cũng biết võ công, không sợ gì Thát tử, binh đến thì đưa tướng ra ngăn,
nước dâng lên thì đắp đất chặn lại, có gì sợ đâu …
Ông nói chưa dứt câu trong đám đông đã có nhiều người hoan hô rầm rĩ.
Không Văn nói tiếp: -Có điều chúng ta là hào sĩ giang hồ, quen với đơn đả độc
đấu, tỉ thí không phải chỉ binh khí quyền cước mà cả nội công ám khí, việc lên
ngựa chiến đấu bằng trường thương đại kích không phải là sở trường. Cứ như
ý lão nạp, các vị anh hùng lập tức giải tán ra đi, quí vị nghĩ sao?
Mọi người ai nấy ngơ ngác, không ai lên tiếng trả lời. Trương Vô Kỵ nói: -Nếu
như chúng ta phân tán ra, một là Thát tử sẽ tưởng chúng ta sợ chúng không
khỏi làm cho chúng càng thêm lên tinh thần, hai nữa các vị sư phụ chùa Thiếu
Lâm rồi sẽ ra sao?
Không Văn mỉm cười đáp: -Quân Nguyên đến chùa thấy toàn là sư sãi không
thấy giang hồ hào sĩ nào chắc không sao đâu. Cái đó gọi là đến thì hăm hăm
hở hở, đi thì như mèo cắt tai.
Quần hùng biết Không Văn nói thế cũng chỉ vì lòng tốt với mọi người, kỳ này
đại hội do chùa Thiếu Lâm mời đến nên không muốn vì thế mà mang họa, để
quần hùng phải đổ máu nơi núi Thiếu Thất. Thế nhưng ai nấy đều là người
đầy nhiệt huyết, gặp địch lẽ nào thoái lui, nhất định không thể được. Huống
chi triều đình đã đem đại quân đi hẳn chẳng chỉ thấy không có ai mà yên ổn
rút về, thể nào cũng quấy nhiễu Thiếu Lâm tự, không chừng có thể giết hết
bắt hết tăng lữ, cho một mồi lửa đốt chùa thành tro. Quân Mông Cổ xưa nay
vốn bạo ngược, giết người đốt nhà đã thành thói quen. Dương Tiêu nói: -Quân
Mông Cổ tàn ác chúng ta ai đã là người Hán ắt có trách nhiệm kháng địch, cứ
như ý kiến của tại hạ, chúng ta nên tìm cách dụ cho Thát tử đi đường khác,
tìm chỗ nào đánh cho chúng một trận, để ngôi chùa cổ kính nghìn năm này
không rơi vào tai ương binh lửa.
Mọi người nhao nhao tán thành nói: -Đúng là phải như thế!
Còn đang nghị luận, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng vó câu dồn dập, hai người
cưỡi ngựa chạy đến. Tiếng chân ngựa ngừng ngay trước cửa chùa, sau đó hai
hán tử được tri khách tăng hối hả đưa vào trong điện. Quần hùng vừa nhìn
quần áo họ mặc biết ngay là giáo chúng Minh Giáo. Hai người đến trước mặt
Trương Vô Kỵ khom lưng hành lễ, một người báo: -Khải bẩm giáo chủ: Quân
tiên phong của Thát tử năm nghìn người đã đánh tới chùa Thiếu Lâm, nói là
các vị sư phụ trong chùa tụ tập làm phản nên muốn đạp bằng chùa Thiếu
Lâm. Hễ ai trọc … trọc …
Không Văn mỉm cười tiếp lời: -Ngươi muốn nói là sư sãi trọc đầu, có phải
không nào? Không cần phải kiêng cữ làm gì, cứ việc nói ra.
Người kia tiếp: -Trên đường rất nhiều vị hòa thượng bị chúng giết. Thát tử nói
rằng “Những người đầu trọc đều xấu xa, người có tóc cũng chẳng tốt lành, ai
dem binh khí trong người đều giết sạch?.
Mọi người nhao nhao lên như chợ vỡ, đều nói: -Nếu không một phen sống mái
với Thát tử thì không đáng gọi là con cháu Hoàng Đế.
Thời đó nhà Tống đã bị mất ngôi gần một trăm năm nhưng những anh hào
thảo mãng vẫn coi người Mông Cổ là di địch, không chịu để bị họ quản thúc.
Bây giờ nghe tin quân Mông Cổ kéo đến ai nấy nhiệt huyết bừng bừng đều
muốn đứng lên giết giặc. Trương Vô Kỵ sang sảng nói: -Quí vị anh hùng, hôm
nay chính là lúc sát địch báo quốc của người trai đất Hán, có thế anh hùng đại
hội của chùa Thiếu Lâm mới để tiếng lại nghìn thu.
Trong đại điện tiếng hoan hô vang dậy, chấn động một hồi lâu. Trương Vô Kỵ
lại tiếp: -Chúng ta dẫu có muốn được rút lui cho yên lành cũng không được
nữa rồi, vậy xin Không Văn đại sư đứng ra chỉ huy, Minh Giáo chúng tôi trên
dưới xin để dưới quyền sai sử.
Không Văn nói: -Trương giáo chủ nói thế là thế nào? Tuy tăng chúng trong tệ
phái có học qua quyền cước nhưng hành quân chiến đấu lại chẳng tinh thông.
Mấy năm gần đây Minh Giáo làm nên biết bao việc lẫy lừng, thiên hạ anh hùng
còn ai không biết? Chỉ có nhân chúng trong Minh Giáo mới có thể kháng cự lại
được với quân Thát tử. Chúng tôi xin mời Trương giáo chủ ra lệnh cho toàn thể
anh hùng để một phen sống mái với quân Nguyên.
Trương Vô Kỵ đang định từ chối thì quần hào đã hò reo phụ họa. Trương Vô Kỵ
tuy tuổi trẻ không đủ để người ta phục nhưng võ công cao cường, mới rồi đấu
với Thiếu Lâm tam tăng ai ai cũng đã thấy, lại thêm trong Minh Giáo các đạo
quân của những người như Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Huy, Chu Nguyên Chương
tại Hoài Tứ, Dự Ngạc nơi nơi nổi lên, công thành chiếm đất, thanh thế lên rất
lớn. Hôm trước Ngũ Hành Kỳ ở nơi quảng trường tỏ lộ tài nghệ xem ra không
môn phái nào có thể sánh được với khả năng chiến đấu đông người của họ.
Các môn phái bang hội đều thấy rằng ngoài Minh Giáo ra không một ai có đủ
khả năng đảm nhiệm công việc trong đại này.
Trương Vô Kỵ nói: -Việc dụng binh quả không phải là sở trường của tại hạ, xin
các vị suy cử người hiền năng khác thì hơn.
Chàng còn đang khiêm tốn nhường người khác, bỗng từ chân núi tiếng người
kêu la, hai nhà sư Thiếu Lâm chạy vào đại điện báo cáo: -Khải bẩm phương
trượng, quân Mông Cổ đang đánh lên.
Trương Vô Kỵ nói: -Nhuệ Kim, Hồng Thủy hai kỳ ra trước chặn địch. Chu Điên
tiên sinh, Thiết Quan đạo trưởng mỗi vị giúp cho một kỳ.
Chu Điên và Thiết Quan đạo nhân đều đáp lời đứng ra hành sự. Lúc này cục
thế khẩn cấp, Trương Vô Kỵ không còn thì giờ suy từ chỉ còn nước ra lệnh tiếp:
-Thuyết Bất Đắc sư phụ, nhờ ông đem thánh hỏa lệnh của ta đi điều động
quân của bản giáo lên núi cứu viện.
Thuyết Bất Đắc nhận lệnh ra đi. Các anh hùng trong đại điện nghe tin quân
Nguyên đang đánh lên, ai nấy rút binh khí hùng hổ ùa ra. Dương Tiêu hạ
giọng nói: -Giáo chủ, nếu giáo chủ không ra lệnh mọi người sẽ loạn cả lên, thể
nào cũng bị bại trận.
Trương Vô Kỵ gật đầu, đi ra khỏi điện, đến sơn đình ở lưng chừng núi quan sát
thấy hơn một nghìn quân tiên phong của Mông Cổ đang tiến lên bị người của
Nhuệ Kim Kỳ dùng nỏ cứng thương dài đánh bật trở lại. Chàng đưa mắt nhìn
về phía xa xa, từng đội từng đội quân Nguyên đang bò lần lên, thật là đông
đảo. Khi đó cái thời Thành Cát Tư Hãn và Bạt Đô uy chấn thiên hạ đã xa rồi
nhưng quân thiết kỵ Mông Cổ vẫn tập luyện đúng phép, là tinh binh có một
không hai trên thế giới.
Bỗng nghe ở phía bên trái tiếng kêu la rầm rĩ, một số đông ni cô và đàn ông
đàn bà chạy ngược lên núi, chính là người của phái Nga Mi, có lẽ khi đi xuống
gặp phải quân Mông Cổ đánh đuổi nên phải quay lại. Có khoảng mươi người
đàn ông khiêng cái gì trông như cái cáng, bị quân Mông Cổ bao vây vào giữa,
Chu Chỉ Nhược tất lãnh bọn Tĩnh Huyền, Tĩnh Chiếu đánh xông vào, tuy giết
được vài chục tên quân Mông Cổ nhưng vẫn không sao cứu được đồng môn
đang nguy ngập.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm “Hỏng rồi! Người nằm trên cáng hẳn là Tống sư ca?.
Chàng liền kêu lên: -Hồng Thủy, Liệt Hỏa hai kỳ bảo vệ cho ta! Dương Phạm
nhị sứ, Vi huynh theo ta cứu người.
Rồi tung mình phóng lên trước. Hai tên quân Mông Cổ cầm mâu xông vào
đâm, Trương Vô Kỵ giơ tay chụp một thanh mâu, vận kình hất một cái, hai tên
lính lăn xuống sườn núi. Chàng quay đầu mâu, hai chiếc giáo chẳng khác gì
rồng ra biển, múa lên vù vù tiến vào trong đám người. Dương Tiêu, Phạm Dao,
Vi Nhất Tiếu, Bành Oánh Ngọc chạy theo sau, lính Mông Cổ liền chạy tứ tán bỏ
bọn Chu Chỉ Nhược lại phía sau. Phạm Dao đấm ra một quyền, đánh nát mặt
một tên thập phu trưởng, cướp lấy người bị thương nằm trên cáng, quay đầu
chạy lên.
Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược người đầy máu me, lại xông vào đoàn quân
Nguyên, kêu lên: -Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Tống đại ca đã cứu được rồi.
Chu Chỉ Nhược làm như không nghe, vẫn múa trường tiên đánh về phía trước,
tuy nhiên sơn đạo nhỏ hẹp đứng chật những người thành thử chưa thể vượt
qua được. Trương Vô Kỵ thấy hai đệ tử Nga Mi khiêng một cái cáng khác vẫn
còn bị bao vây đang vung đao đánh thí mạng với quân Nguyên, nghĩ thầm
“Xem ra trên cái cáng đó mới thực là Tống sư ca?. Chàng nhún mình nhảy tới,
hai thanh trường mâu chống lên trên vách núi lấy tay làm chân, như đi cà
khêu tiến tới. Còn cách chừng khoảng hơn một trượng, bỗng thấy hai đệ tử
Nga Mi kẻ trúng đao người trúng tên, lăn long lóc xuống sườn núi.
Trương Vô Kỵ phi thân nhảy tới, tay trái giơ trường mâu ra đỡ cho cái cáng
khỏi lăn theo, thấy người trên cáng quấn đầy vải trắng, chỉ lộ khuôn mặt,
chính là Tống Thanh Thư. Trương Vô Kỵ vứt trường mâu xuống, ôm y trên tay,
thấy thân thể y nặng lạ thường, trong vải cứng ngắc xem ra còn vật gì khác,
không kịp xem kỹ sợ làm động đến những xương gãy, vội lách phải né trái,
tránh đao thương quân Nguyên tấn công, chân vẫn bình ổn chạy lên.
Ngay khi đó, Đường Văn Lượng và Tông Duy Hiệp của phái Không Động cũng
song song xông tới, cầm kiếm hộ vệ hai bên, hai thanh kiếm thu vào đâm ra,
quân Nguyên liên tiếp trúng kiếm, Trương Vô Kỵ bình an bế Tống Thanh Thư
chạy lên núi. Có vài trăm quân Nguyên dàn thành đội hình tấn công lên, Bành
Oánh Ngọc liền kêu: -Liệt Hỏa Kỳ ra tay.
Các giáo chúng trong Liệt Hỏa Kỳ liền phun dầu thô trong ống thụt ra rồi bắn
hỏa tiễn tới, lửa liền bốc lên bừng bừng, hơn hai trăm quân Mông Cổ đi trước
bị cháy thành những trái cầu lửa lăn xuống núi. Ở bên kia Hồng Thủy Kỳ cũng
phun nước độc ra, có mấy trăm quân bị trúng, chết thật thảm khốc. Tên vạn
phu trưởng quân Nguyên liền ra lệnh đánh chiêng thu binh, quân Nguyên tiền
đội biến thành hậu đội giơ cung bắn chặn từ từ xuống núi. Bành Oánh Ngọc
than: -Quân Thát tử tuy thua mà không loạn, quả là tinh binh trong thiên hạ.
Chỉ thấy quân Nguyên lui đến chân núi rồi, tỏa ra như hình nan quạt, xem ra
chưa có ý tấn công trở lên ngay. Trương Vô Kỵ hạ lệnh: -Nhuệ Kim, Hồng
Thủy, Liệt Hỏa ba kỳ trấn giữ các nơi hiểm yếu. Cự Mộc, Hậu Thổ hai kỳ mau
chặt gỗ xúc đất xây hàng rào cản đề phòng quân địch đánh lên.
Các chưởng kỳ sứ của Ngũ Hành Kỳ liền tuân lệnh, chia ra chỉ huy hạ thuộc bố
phòng. Quần hùng trước đây vẫn nghĩ rằng nếu không giết hết được quân
Nguyên thì mình cũng tự lo cho mình được không đến nỗi nào. Thế nhưng sau
một trận giao phong mới thấy uy lực của quân Nguyên, biết rằng bày binh bố
trận khác hẳn đơn đả độc đấu, tỉ thí võ nghệ. Hàng nghìn hàng vạn người ùa
lên tấn công, thế như nước vỡ bờ dẫu võ công cao cường như Chu Chỉ Nhược,
trong đám đông người cũng không thể nào thi triển tài nghệ. Bốn bề tám
hướng nơi nào cũng đầy đao thương kiếm kích, đâm chém loạn xạ, bình thời
dù học bao nhiêu phép đón đỡ, sách giải chiêu số, nội kình ngoại công đều
không thể nào dùng được. Nếu không phải Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo lấy
trận pháp ngăn chặn trận pháp, lúc này núi Thiếu Thất chắc thê thảm không
biết đến đâu, chùa Thiếu Lâm chắc cũng đã bị mồi lửa biến thành một đống
gạch vụn rồi.
Mặc dầu tăng chúng chùa Thiếu Lâm có kỷ luật, từng đội sư sãi thanh niên
cầm giới đao thiền trượng, dưới quyền chỉ huy của các tăng nhân có tuổi trấn
giữ các nơi hiểm yếu nhưng ít không chống lại được số đông, khó mà có thể
chống đỡ với hai vạn tinh binh Mông Cổ tấn công vào. Đến khi quân Nguyên
thoái lui rồi, quần hùng mới xôn xao bàn tán hiểu được tại sao tiền triều không
biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, võ công cao cường nhưng vẫn để giang sơn
gấm vóc này rơi vào tay Thát tử.
Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng để Tống Thanh Thư xuống đất, thăm mũi thấy vẫn
còn thở nhè nhẹ, quay lại định gọi Chu Chỉ Nhược nhưng không thấy, bèn hỏi:
-Tống phu nhân đâu rồi?
Mọi người mới rồi lo chống trả quân Nguyên không ai để ý xem Chu Chỉ Nhược
ở nơi đâu. Phái Nga Mi lúc này đối với Minh Giáo cũng bớt được mấy phần căm
ghét, đều nói không thấy chưởng môn. Trương Vô Kỵ sợ Tống Thanh Thư
trong cơn hỗn loạn có thể bị thương nên cởi các băng vải trên người y ra xem
thế nào.
Trên người y quấn ba lớp vải trắng, đến khi lớp thứ ba cởi ra, nghe thấy loảng
xoảng loảng xoảng, rơi ra bốn mảnh binh khí gãy. Trương Vô Kỵ giật mình, kêu
lên: -Đồ Long đao! Ỷ Thiên kiếm!
Mọi người lập tức ùa tới, thấy hai món binh khí sắc bén kia đều đã gãy đôi.
Trương Vô Kỵ cầm một nửa thanh đao Đồ Long lên xem, thấy nặng nề, trong
lòng hiện ra trăm mối cảm hoài, cha mẹ mình cũng vì thanh đao này mà bỏ
mạng, trong hơn hai mươi năm qua trên chốn giang hồ sóng gió liên miên đều
cũng vì nó cả. Quần hùng hôm nay tụ tập nơi chùa Thiếu Lâm, chủ yếu cũng
vì hai chữ Đồ Long. Đến bây giờ bảo đao xuất hiện thì đã gãy rồi, không còn
dùng được nữa, có điều nơi chỗ gãy có một lỗ hổng xem ra có thể giấu được
vật gì, thanh kiếm Ỷ Thiên cũng như thế. Cả đao lẫn kiếm đều rỗng ruột, nếu
quả có gì trong đó thì cũng đã bị người ta lấy đi mất rồi.
Dương Tiêu thở dài: -Võ công kinh người của Chu cô nương thì ra từ ở trong
đao kiếm này mà có.
Trương Vô Kỵ thấy đao kiếm gãy như thế lập tức hiểu ngay: trên hòn đảo nhỏ
đêm hôm đó đao kiếm mất cả chính là do Chu Chỉ Nhược lấy cắp. Không biết
nàng dùng thủ đoạn gì mà đuổi được Triệu Mẫn đi, giết hại Ân Ly rồi dùng đao
kiếm chặt vào nhau khiến cho hai món binh khí sắc bén nhất thiên hạ này đều
bị hủy để lấy được võ công bí cập giấu trong đao kiếm bí mật tu tập.
Chàng càng nghĩ càng hiểu rõ “Đúng rồi, khi đó trên tiểu đảo ta dùng Cửu
Dương thần công giúp nàng trừ chất độc, trong cơ thể nàng quả có một luồng
nội lực quái dị ngầm chống lại với ta, càng về sau càng mạnh hiển nhiên nàng
tu tập có tiến bộ. Ôi! Nàng muốn luyện gấp cho mau xong nên không chịu
theo đuổi nội công căn cơ mà chỉ toàn là những môn võ công âm độc tốc
thành nên không thể nào đạt được mức thượng thừa tuyệt đỉnh. Tuy nàng
đánh bại được Du nhị bá và Ân lục thúc thật nhưng cũng chỉ nhờ vào võ công
chiêu số quái dị mà ra nên xuất kỳ bất ý thắng thế, chẳng khác gì ta bị Phong
Vâm tam sứ giả của tổng giáo đánh bại hôm nào. Võ công chân chính của Chỉ
Nhược so ra với Du Ân hai vị thật còn kém xa, sau này nếu có giao đấu thể nào
cũng chết dưới tay Võ Đương nhị hiệp …?.
Chàng còn đang trầm ngâm, Chưởng Kỳ Sứ của Nhuệ Kim Kỳ là Ngô Kình
Thảo tiến lên nói: -Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ vốn xuất thân thợ rèn, đã
từng học qua phép đánh đao đánh kiếm, để thuộc hạ làm thử, biết đâu không
nối lại được bảo đao, bảo kiếm như cũ.
Dương Tiêu vui mừng đáp lời: -Thuật rèn kiếm của Ngô kỳ sứ thiên hạ vô
song, xin giáo chủ để y thử xem sao.
Trương Vô Kỵ gật đầu: -Hai loại lợi khí này bị gãy quả thực đáng tiếc. Ngô kỳ
sứ nếu nối lại được thì còn gì bằng.
Ngô Kình Thảo quay sang nói với Liệt Hỏa Kỳ Sứ Tân Nhiên: -Rèn đao rèn
kiếm, cốt nhất là ở sức lửa, nhờ Tân huynh giúp cho một tay. Xem tình cảnh
này, quân Thát Đát nhất thời chưa đánh lên núi, hai anh em ta làm ngay được
chăng?
Tân Nhiên cười đáp: -Cái gì chứ nhóm củi, đốt lửa thì vốn là nghề của huynh
đệ.
Lập tức hai người chỉ huy thuộc hạ, đắp ngay một cái lò lớn, miệng lò rộng
không đầy một thước. Ngô Kình Thảo lấy mảnh mũi đao Đồ Long xếp vào, chỗ
gẫy ngay tại miệng lò. Nhiên liệu của Liệt Hỏa Kỳ đã sẵn sàng, chẳng mấy
chốc lửa đã bừng bừng bốc lên. Ngô Kình Thảo tay phải đã đứt, chỉ còn lại một
cánh tay trái. Bên cạnh y để hơn một chục loại binh khí khác nhau, mắt chăm
chăm, mỗi khi thấy lửa biến màu, lại đem một món binh khí ném vào để xem
sức nóng. Đợi đến khi lửa từ xanh biến thành trắng, tay trái mới cầm kìm, kẹp
mảnh thanh đao Đồ Long còn lại chắp vào đầu bên kia để nung. Nửa thân trên
y để trần, đốm lửa bắn tung tóe lên người nhưng dường như không cảm giác,
vẫn hết tâm để vào việc. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm “Rèn đao kiếm tuy là việc
nhỏ, nhưng cũng phải học tập nhiều, bản lãnh lắm mới làm được. Nếu như loại
thợ rèn tầm thường, chỉ chịu nóng không cũng không nổi?.
Bỗng nhiên lịch kịnh mấy tiếng, hai tên giáo chúng kéo bễ ngã lăn xuống đất,
bất tỉnh nhân sự. Tân Nhiên và Liệt Hỏa Kỳ Chưởng Kỳ Phó Sứ lập tức xông
lên, gạt hai tên đó sang một bên, tự tay kéo bễ thổi lửa. Hai người nội lực
không phải là yếu nên vừa sử kình quạt lò, lửa đã bốc lên, ngọn cao cả trượng,
cảnh tượng thật là đẹp mắt.
Độ tàn nửa nén hương, Ngô Kình Thảo bỗng kêu lên “Ối chà?, tung mình nhảy
vọt về phía sau, mặt đầy vẻ thất vọng. Mọi người ai nấy kinh hãi, nhìn lại trong
tay y, thấy cái kềm đã bị nóng chảy, méo mó không còn hình thù gì, còn thanh
đao Đồ Long vẫn không suy suyển. Ngô Kình Thảo lắc đầu: -Thuộc hạ vô năng,
thanh đao Đồ Long này quả thực danh bất hư truyền!
Tân Nhiên và Chưởng Kỳ Phó Sứ tạm ngưng thổi bễ, đứng lui sang một bên.
Hai người áo quần ướt đẫm mồ hôi, tưởng như vừa ở dưới nước trèo lên. Triệu
Mẫn bỗng nói: -Vô kỵ ca ca, có phải Thánh Hỏa Lệnh đao Đồ Long chặt không
đứt phải không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Ừ, đúng vậy!
Trong sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh, một thanh đã giao cho Thuyết Bất Đắc cầm
xuống núi để điều binh, nay chỉ còn năm. Chàng lấy trong bọc ra, giao cho
Ngô Kình Thảo: -Đao kiếm không hàn lại được, cũng chẳng quan hệ gì. Thánh
Hỏa Lệnh là vật chí bảo của bản giáo, không thể để cho hư hỏng.
Ngô Kình Thảo cúi mình tiếp lấy, đáp “Xin vâng lệnh!?. Y thấy năm thanh
Thánh Hỏa Lệnh không phải sắt, cũng chẳng phải vàng, cứng rắn vô cùng,
nặng trình trịch, nên cúi đầu suy nghĩ.
Trương Vô Kỵ nói: -Nếu thấy không ổn thì cũng đừng mạo hiểm làm gì.
Ngô Kình Thảo không trả lời, một hồi sau mới tỉnh giấc trầm tư, đáp: -Thuộc
hạ quả là không phải, xin giáo chủ thứ tội. Thánh Hỏa Lệnh này vốn là bạch
kim trộn với huyền thiết và cát kim cương đúc thành, lửa nóng không làm chảy
nổi. Thuộc hạ quả thật hồ nghi, không biết khi xưa làm sao đúc được, cho nên
suy nghĩ nhất thời như mất cả hồn vía.
Triệu Mẫn liếc Trương vô Kỵ một cái, nhoẻn miệng cười: -Sau này giáo chủ sẽ
có dịp sang Ba Tư để gặp một nhân vật thật là quan trọng, lúc đó Ngô huynh
có thể đi theo, hỏi các thợ đúc cao thủ của họ xem làm cách nào.
Trương vô Kỵ ngượng nghịu nói: -Ta sang Ba Tư để làm gì?
Triệu Mẫn mỉm cười: -Chuyện đó không nói ra được.
Lại quay sang Ngô Kình Thảo: -Ngươi xem, trên Thánh Hỏa Lệnh còn có khắc
hoa văn và chữ. Dù có sắc bén như đao Đồ Long hay kiếm Ỷ Thiên cũng không
làm suy suyển được, thì những đường nét, văn tự ấy làm sao đục thành?
Ngô Kình Thảo đáp: -Muốn khắc hoa văn, văn tự không có gì khó. Chỉ cần
dùng sáp trắng phủ lên trên Thánh Hỏa Lệnh, trên sáp khắc hình vẽ chữ, sau
đó đem ngâm trong cường toan, chỉ vài tháng sau sẽ ăn mòn. Sau đó đem ra
cạo hết sáp đi, các hình và chữ sẽ hiện ra. Điều tiểu nhân không hiểu là làm
sao nung cho chảy được.
Tân Nhiên kêu lên: -Thế thì có định làm không đây?
Ngô Kình Thảo hướng về phía Trương Vô Kỵ: -Giáo chủ đừng ngại. Liệt hỏa của
Tân huynh đệ tuy ghê gớm thật, nhưng không tổn hại được Thánh Hỏa Lệnh
đâu.
Tân Nhiên trong lòng hơi sợ, vội nói: -Tôi chỉ hết sức thổi lửa, nếu như làm
hỏng Thánh vật của bản giáo, thì không chịu tội đâu nhé.
Ngô Kình Thảo mỉm cười: -Chỉ sợ ngươi không đủ nhẫn nại, có gì ta chịu hết.
Nói rồi lấy hai miếng Thánh Hỏa Lệnh kẹp một nửa thanh đao, sau đó dùng
một chiếc kìm mới kẹp lấy Thánh Hỏa Lệnh đưa bảo đao vào trong lò nung lần
nữa. Lửa mỗi lúc một bốc lên cao, nung đến hơn nửa giờ, chỉ thấy Ngô Kình
Thảo, Tân Nhiên, Liệt Hỏa Kỳ phó sứ ba người thấp thoáng trong ánh lửa, mỗi
lúc một thêm uể oải, xem chừng không còn chịu nổi.
Thiết Quan đạo nhân Trương Trung liếc mắt ra hiệu cho Chu Điên, phất tay
một cái, hai người cùng xông lên nhảy vào thay cho Tân Nhiên và Liệt Hỏa Kỳ
phó sứ, ra sức kéo bễ. Trương Chu hai người nội lực so với những người kia
cao hơn nhiều, lửa trong lò bốc vút lên thẳng một làn trắng xóa.
Ngô Kình Thảo bỗng dưng quát lớn: -Cố huynh đệ, ra tay đi.
Chưởng kỳ phó sứ Nhuệ Kim Kỳ tay cầm dao nhọn, chạy tới bên lò, chỉ thấy
lấp lánh, đã giơ dao đâm thẳng vào ngực Ngô Kình Thảo. Quần hùng đứng
chung quanh không khỏi thất sắc, đều lớn tiếng kêu la. Máu từ trên bộ ngực
trần của Ngô Kình Thảo phun ra tung tóe trên thanh đao Đồ Long, gặp nóng
lập tức bốc lên một làn khói xanh khét lẹt. Ngô Kình Thảo la lớn: -Thành rồi.
Y lui lại mấy bước, ngồi phịch xuống đất, tay cầm một thanh đao đen sì. Quả
thực hai mảnh của đao Đồ Long đã liền lại thành một. Mọi người bấy giờ mới
biết, mỗi khi những người thợ đúc đao rèn kiếm không thành, phải nhỏ máu
vào. Thời xưa, vợ chồng Can Tương, Mạc Tà thậm chí phải nhảy vào lò, mới
đúc thành vô thượng lợi kiếm. Việc Ngô Kình Thảo làm chính là theo phong
cách của những người xưa truyền lại.
Trương Vô Kỵ vội đỡ Ngô Kình Thảo lên, xem xét vết thương, thấy dao đâm
không sâu, chẳng có gì đáng lo ngại. Chàng lấy kim sang rắc vào, dùng vải
buộc lại, nói: -Ngô huynh việc gì phải làm như thế. Đao này nối lại được hay
không, không phải là quan trọng, đâu đáng để Ngô huynh phải chịu khổ đến
vậy.
Ngô Kình Thảo đáp: -Vết thương nhỏ ngoài da thịt, có đáng gì để giáo chủ
phải lo lắng.
Y đứng dậy, cầm thanh đao Đồ Long lên xem, thấy liền lạc không dấu vết, chỉ
lờ mờ một lằn máu nhỏ, không khỏi mười phần đắc ý. Trương Vô Kỵ xem lại hai
thanh Thánh Hỏa Lệnh mới nung trong lò thấy không suy tổn mảy may, yên
chí tiếp lấy thanh đao Đồ Long, chém xuống hai lưỡi mâu chàng vừa cướp
được của lính Mông Cổ[5], chỉ nghe một tiếng soẹt nhỏ, hai món võ khí đứt ra
làm đôi, đúng là chặt sắt như bùn.
Mọi người ai nấy reo lên: -Đao tốt quá! Đao tốt quá!
Ngô Kình Thảo cầm hai mảnh kiếm Ỷ Thiên lên, nghĩ đến chưởng kỳ sứ Nhuệ
Kim Kỳ Trang Tranh cùng mấy chục anh em chết vì kiếm này, nhịn không nổi
nước mắt chảy ròng ròng nói: -Thưa giáo chủ, thanh kiếm này đã giết chết
Trang đại ca, giết thêm bao nhiêu là anh em bằng hữu của bản giáo, Ngô Kình
Thảo này hận nó tận xương tủy, không muốn nối lại làm gì, xin giáo chủ trách
phạt cho!
Nói xong rồi khóc òa lên. Trương Vô Kỵ nói: -Đó chẳng qua là nghĩa khí của
Ngô đại ca, đâu có tội vạ gì?
Chàng cầm lấy hai mảnh thanh kiếm gãy, đến trước mặt Tĩnh Huyền của phái
Nga Mi nói: -Kiếm này nguyên là của quí phái, xin sư thái giữ giùm, chuyển lại
cho Chu … cho Tống phu nhân.
Tĩnh Huyền không nói một lời, cầm lấy hai mảnh kiếm gãy. Trương Vô Kỵ cầm
thanh đao Đồ Long, suy nghĩ rồi quay sang nói với Không Văn: -Phương
trượng, thanh đao này do nghĩa phụ tôi mà có, hiện nay ông ta đã qui y tam
bảo, thuộc về phái Thiếu Lâm, thanh đao này vậy do phái Thiếu Lâm chấp
chưởng.
Không Văn xua tay rối rít nói: -Thanh đao này đổi chủ mấy lần, sau cùng chính
Trương giáo chủ cướp được trong đám thiên quân vạn mã, ai ai cũng chính
mắt trông thấy, lại do Ngô đại ca của quí giáo nối lại. Huống chi hôm nay anh
hùng thiên hạ đều suy cử Trương giáo chủ lên làm võ lâm chí tôn, luận tài luận
đức, luận cả nguồn gốc, danh vị, đao này phải do Trương giáo chủ chưởng
quản mới phải, có thế mới đúng là danh chính ngôn thuận.
Quần hùng cùng lên tiếng phụ họa, nói: -Mọi người đều mong mỏi như vậy,
Trương giáo chủ xin đừng thoái thác nữa.
Trương Vô Kỵ đành cầm lấy, nghĩ thầm “Nếu như nhờ có thanh bảo đao này
mà hiệu lệnh được anh hùng hào kiệt thiên hạ, cùng chung sức đuổi quân Hồ
Lỗ thì đúng là việc mình phải làm?. Lại nghe mọi người lao xao nói: -Võ lâm chí
tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng.
Hai câu tiếp?Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong?” không ai đề cập đến vì
thấy thanh kiếm nay đã gãy liệu rằng không nối lại được nữa. Người trong
Nhuệ Kim Kỳ của Minh Giáo hận thanh kiếm Ỷ Thiên này biết bao nhiêu, nay
thấy thanh đao Đồ Long trở lại nguyên vẹn như cũ, còn Ỷ Thiên kiêm chỉ là hai
mảnh kiếm gãy, ai nấy đều hả dạ.
Mọi người bận rộn cả nửa ngày nay ai cũng thấy đói. Ngũ Hành Kỳ của Minh
Giáo cùng một nửa tăng lữ trong chùa Thiếu Lâm chia nhau ra trấn giữ những
nơi hiểm yếu, số còn lại quay vào chùa ăn cơm chay. Đến khi trời đã sắp tối,
Trương Vô Kỵ nhảy lên trên một cây cao, nhìn xuống chân núi, thấy quân
Nguyên đông một tụm, tây một nhóm, khói lửa bốc lên, cũng đang bắc chảo
nấu cơm. Chàng nhảy xuống đất, nói với Vi Nhất Tiếu: -Vi huynh, đợi đến khi
trời tối, nhờ Vi huynh đi dò thám tình hình quân địch, xem thử chúng có tính
đêm nay đột kích hay không.
Vi Nhất Tiếu tiếp lệnh vâng lời ra đi. Dương Tiêu nói: -Giáo chủ, tôi xem chừng
quân Thát tử ở mặt trước đã bị thua một trận, hôm nay chắc chưa tấn công
lần nữa đâu, có phòng bị là phòng mặt sau chúng đánh lén.
Trương Vô Kỵ nói: -Đúng thế, nhờ Dương tả sứ và Phạm hữu sứ ở đây trấn
thủ, tôi sang ngọn núi bên kia coi thế nào.
Triệu Mẫn nói: -Để thiếp đi với.
Hai người lên đến ngọn núi nơi từng nhốt Tạ Tốn trông ra phía sau núi không
thấy động tĩnh gì. Trương Vô Kỵ vỗ vỗ ba cây tùng gãy, nhìn xuống địa lao đen
ngòm, nhớ lại trận đấu kịch liệt sáng nay, thật là hung hiểm đột nhiên nghĩ ra
một chuyện “Nghĩa phụ bảo ta coi các bức vách dưới địa lao, suýt nữa thì
quên? bèn nói: -Mẫn muội, em ở trên này canh chừng, anh xuống xem ra thế
nào.
Chàng nhảy xuống dưới thạch thất, lấy đồ đánh lửa đốt lên, bấy giờ nước tích
trong hầm đã rút nhưng mặt đất vẫn còn ướt đẫm. Cả bốn bên vách đều có
khắc một tấm hình, dùng đá nhọn vạch thành, nét bút thật giản dị nhưng thần
thái cũng khá sinh động. Bên phía đông bức vẽ đầu tiên vẽ ba thiếu nữ, một
cô nằm dưới đất, một người quì đang săn sóc, còn cô thứ ba thò tay vào trong
bọc của người đang quì, bên cạnh đề hai chữ?Lấy thuốc?.
Bức tường phía nam vẽ một chiếc thuyền, một cô gái cầm một cô khác ném
lên, viết hai chữ “Đuổi đi”. Trương Vô Kỵ mồ hôi trán nhỏ ròng ròng, nghĩ thầm
“Hóa ra đúng là thế thật. Chỉ Nhược nhân lúc Mẫn muội đang chăm sóc cho
biểu muội, ăn cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của nàng, bỏ vào
đồ ăn thức uống, sau đó ném Mẫn muội lên hải thuyền Ba Tư, ép họ phải ra
đi. Sao nàng lại không giết Mẫn muội nhỉ? Ồ, nếu như để lại cái xác của Mẫn
muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng. Nếu
đúng như thế biểu muội cũng chính nàng ta hạ thủ?.
Ở bên góc phía dưới bức hình còn có vẽ thêm hai người đàn ông, một người
đang ngủ say, còn một người tóc dài, nghiêng tai nghe ngóng. Trương Vô Kỵ
lòng hơi hoảng sợ “Hóa ra Chỉ Nhược làm những chuyện thương thiên hại lý đó
nghĩa phụ đều nghe biết cả. Lão nhân gia quả thật công phu hàm dưỡng cao
siêu, trên đảo không lộ ra một tí gì. Đúng rồi, khi đó ta và nghĩa phụ uống phải
Thập Hương Nhuyễn Cân Tán công lực đều mất hết, tính mạng nằm trong tay
Chỉ Nhược. Thảo nào khi đó nghĩa phụ nhất nhất đổ riệt cho Mẫn muội, thật là
phẫn nộ. Ông biết ta ngờ nghệch thực thà, nếu nói cho ta hay, trong ngôn
ngữ cử chỉ thể nào cũng làm lộ chuyện?. Trên bức hình máu me vương vãi,
chính là ban ngày Tạ Tốn và Thành Côn hai bên giao đấu huyết tích văng vào,
càng làm cho tình cảnh thêm ghê rợn.
Đến khi xem đến đồ họa thứ ba nơi bức tường phía tây thì cây đuốc trên tay
đã hết, tắt ngúm đi. Chàng kêu lên: -Mẫn muội xuống đây, đem cho anh một
cây đuốc.
Triệu Mẫn châm một ngọn đuốc, nhảy xuống địa lao, vừa nhìn thấy mấy hình
vẽ lập tức hiểu ngay. Bức họa thứ tư vẽ mấy hán tử bắt Tạ Tốn dẫn đi, đằng
xa có một thiếu nữ nấp sau một gốc cây dò thám. Cả bốn bức hình đó bút
pháp thật tuyệt nhưng ngoài Tạ Tốn ra những người khác mặt mũi đều thẩy
mơ hồ, thành thử không biết được người nào với người nào. Trương Vô Kỵ hơi
trầm ngâm hiểu ngay “Khi nghĩa phụ bị hỏng mắt đến như ta cũng chưa ra
đời, ông nhận được ra Mẫn muội, Chỉ Nhược, biểu muội toàn bằng tiếng nói
nhưng có biết diện mạo ra sao đâu nên không thể vẽ được?. Chàng chỉ vào
thiếu nữ đó hỏi: -Có phải em đây không? Hay là Chu cô nương?
Triệu Mẫn đáp: -Là em. Khi Thành Côn đến tổng đàn Cái Bang cướp Tạ đại
hiệp ra, sai người đưa về nhốt tại chùa Thiếu Lâm, chính y vẽ các ký hiệu của
Minh Giáo trên đường dẫn chàng chạy một vòng, em mấy lần tính ra tay đoạt
lại Tạ đại hiệp nhưng không thành công, để đến nỗi anh hụt làm chú rể, thật
hết sức ăn năn.
Trương Vô Kỵ trong lòng cũng thật áy náy, xót xa nhìn Triệu Mẫn thấy nàng
dung nhan tiều tụy, hai má hóp vào đủ biết mấy tháng qua phải chịu biết bao
nhiêu đọa đày, quả thật đáng thương nên vòng tay ôm vào lòng, bồi hồi nói: –
Mẫn muội! Anh … anh … thật có lỗi với em.
Ngọn đuốc không có người cầm rơi xuống tắt ngúm, trong hầm tối đen như
mực. Chàng lại tiếp: -Nếu chẳng vì em thông minh linh lợi, cái gã Trương Vô Kỵ
hồ đồ ngờ nghệch này đã giết em rồi, nếu thế thật không biết sẽ ra sao?
Triệu Mẫn cười nói: -Liệu chàng có nỡ giết em chăng? Khi đó chàng nghĩ em là
hung thủ, sao gặp em chàng lại không ra tay?
Trương Vô Kỵ ngẩn người, thở dài: -Mẫn muội, anh thật trong lòng chỉ yêu một
mình em thôi, hơn cả thân mình. Nếu quả thực biểu muội bị em giết hại, anh
thật cũng không biết làm sao nữa. Đến bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, tuy anh có
oán hận Chỉ Nhược thật nhưng phải nói trong bụng cũng mừng thầm.
Triệu Mẫn nghe người tình thành khẩn như thế, gục đầu vào lòng chàng. Một
hồi thật lâu hai người không ai nói câu nào, ngẩng đầu nhìn lên, một vầng
trăng non treo lơ lửng ở phương đông, bốn bề thật là tĩnh mịch.
Triệu Mẫn nói nhỏ: -Vô Kỵ ca ca, lần đầu tiên em gặp chàng ở Lục Liễu Trang,
về sau hai đứa rơi vào trong hầm tối, hôm đó với hôm nay cũng chẳng khác gì
bao nhiêu, phải không?
Trương Vô Kỵ bật cười, giơ tay nắm lấy bàn chân trái của nàng, lột chiếc giày
ra. Triệu Mẫn cười khúc khích: -Thân con trai mà sao lại ăn hiếp con gái chân
yếu tay mềm?
Trương Vô Kỵ đáp: -Cô mà chân yếu tay mềm ư? Cô ngụy kế đa đoan, còn ghê
gớm gấp mười người đàn ông.
Triệu Mẫn cười: -Cám ơn Trương giáo chủ đã khen ngợi, tiểu nữ không dám
nhận.
Hai người nói đến đây cùng cười ha hả. Mấy câu đối đáp đó chính là những
câu hai người nói với nhau khi ở dưới hầm tối Lục Liễu Trang, có điều năm xưa
khi nói những câu đó hai bên đang thù ghét nhau, còn hôm nay thì lại tình ý
hết sức dạt dào. Trương Vô Kỵ cười nói: -Em có sợ anh cù gan ban chân em
nữa hay không?
Triệu Mẫn cũng cười: -Không sợ!
Trương Vô Kỵ nắm chặt chân nàng bỗng nghe từ phía tây bắc văng vẳng tiếng
hò hét truyền tới vội lắng tai nghe, xa xa có kình phong phần phật, quả ai đó
đang đánh nhau liền nói: -Mình đi xem coi sao!
Chàng liền nắm tay Triệu Mẫn, nhảy ra khỏi hầm đá theo tiếng mà lần đến,
thấy ba bóng người chạy về phía tây, thân pháp nhanh nhẹn dị thường đều là
cao thủ hạng nhất.
Trương Vô Kỵ giơ tay đỡ ngang lưng Triệu Mẫn, thi triển khinh công đuổi theo,
xa xa vẫn thấy một người chạy trước, đằng sau hai người đuổi theo. Cước bộ
của chàng mỗi lúc một nhanh, đuổi khoảng một dặm, dưới ánh trăng thấy hai
ông già phía sau chính là Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông. Chỉ thấy Hạc Bút
Ông giơ tay trái ra, ném luôn một chiếc bút mỏ hạc vào người chạy trước.
Người kia vung kiếm lại gạt đi, nghe keng một tiếng, gạt chiếc bút mỏ hạc
văng lên không trung. Chính vì thế nên chậm lại một bước, Lộc Trượng Khách
đã nhảy đến ngang người kia, đâm trượng sừng hươu ra.
Người kia nghiêng qua tránh được đánh ra một chưởng, ánh trăng chiếu lên
thấy mặt trắng bệch, tóc dài xõa ra, chính là Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ
giật mình kinh hãi vội ôm Triệu Mẫn náu sau một gốc cây. Hạc Bút Ông đón lấy
cây bút mỏ hạc từ trên không rơi xuống, quấn lấy phía bên trái Chu Chỉ
Nhược, cùng với Lộc Trượng Khách thành thế tả hữu giáp công. Chu Chỉ
Nhược nghiến răng nói: -Hai tên lão quỉ kia nhất định đuổi theo ta là cớ gì?
Lộc Trượng Khách đáp: -Hôm nay Minh Giáo Trương Vô Kỵ đoạt được đao Đồ
Long, kiếm Ỷ Thiên, chính mắt bọn ta trông thấy, võ công bí cập giấu trong
đao kiếm không còn nữa, ắt là ở trong người Tống phu nhân.
Trương Vô Kỵ giật mình “Khi ta đoạt đao cứu người thì ra hai tên giặc này nấp
ở một bên vậy mà mình không biết gì cả?. Chu Chỉ Nhược nói: -Võ công bí cập
thì có thật nhưng ta luyện xong đã hủy đi rồi.
Lộc Trượng Khách cười khẩy: -?Luyện xong? hai tiếng đó sao nghe dễ thế?
Thanh đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên được gọi là võ lâm chí tôn, bí cập giấu
trong đó không lẽ tầm thường hay sao? Tống phu nhân võ công tuy hơn người
thật nhưng đâu đã đến mức tuyệt đỉnh, nếu không thì chỉ cần giơ tay là giết
được hai anh em lão phu rồi, đâu đến nỗi phải bỏ chạy?
Chu Chỉ Nhược nói: -Ta nói hủy rồi là hủy rồi, ai hơi sức đâu mà lằng nhằng với
các ngươi. Thôi xin kiếu nhé.
Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông cùng quát lên: -Khoan đã!
Lộc trượng và hạc bút cùng vung ra, đánh vào hai bên hông Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược múa kiếm vù vù, dưới ánh trăng lấp loáng như một con rắn
bạc. Huyền Minh nhị lão một trượng, hai bút liên thủ tấn công.
Trước đây Trương Vô Kỵ chỉ mới thấy Chu Chỉ Nhược sử dụng trường tiên, bây
giờ lại thấy nàng kiếm chiêu tung hoành đấu với hai đại cao thủ mà lúc thủ lúc
công, khi hư khi thực biến ảo lạ thường, càng lúc càng nhiều chiêu số xảo
diệu.
Đấu thêm vài chục hiệp nữa, kiếm chiêu của Chu Chỉ Nhược càng lúc càng kỳ
lạ, trong mười chiêu thì đến bảy chiêu là thế công thật độc địa. Trương Vô Kỵ
biết nàng muốn thoát thân cho nhanh, thế nhưng phép đánh này càng gấp
gáp thì nội lực vận lên càng nhiều, chỉ sơ ý một chút là sẽ gặp hung hiểm
ngay. Chàng trong bụng quan hoài, rón rén từ sau gốc cây đi ra đi đến gần
thêm mấy bước.
Chu Chỉ Nhược bỗng hét lên một tiếng, đâm luôn ba kiến liền về phía Lộc
Trượng Khách. Lộc Trượng Khách nghiêng người né tránh, ngay lúc đó hai
chiếc bút của Hạc Bút Ông nhắm ngay sau lưng nàng ném tới, giữa đường
chạm nhau nghe keng một tiếng, chia ra tấn công vào những nơi yếu hại sau
ót và lưng. Chu Chỉ Nhược nghe thấy phía sau có binh khí ném tới, hụp người
xuống tránh nhưng không ngờ rằng binh khí giữa lưng chừng lại đụng nhau
đổi hướng, nên tránh được cây bút đánh vào sau ót nhưng không thoát được
cây bút đánh vào lưng.
Trương Vô Kỵ tung mình nhảy tới, giơ tay chộp cây bút mỏ hạc, múa chưởng
đỡ ngay đòn của Hạc Bút Ông đánh tới. Chu Chỉ Nhược còn đang kinh hoàng
thất tán, Lộc Trượng Khách đã nhẹ nhàng vung chưởng đánh ra, trúng ngay
bụng dưới của nàng. Đó chính là Huyền Minh thần chưởng hết sức kinh hồn,
Chu Chỉ Nhược lập tức ngộp thở, hôn mê bất tỉnh.
Trương Vô Kỵ hoảng hốt vứt cây bút mỏ hạc trong tay xuống đất, đưa tay ra
ôm lấy Chu Chỉ Nhược, nhảy xéo qua một bên, quát lớn: -Huyền Minh nhị lão,
sao làm trò vô liêm sỉ như thế?
Lộc Trượng Khách cười ha hả nói: -Ta tưởng ai lớn mật dám nhúng tay vào,
hóa ra là Trương đại giáo chủ. Quận chúa nương nương của chúng ta đâu rồi?
Ngươi bắt cóc quận chúa giấu nơi đâu?
Triệu Mẫn từ sau gốc cây bước ra, đỡ lấy Chu Chỉ Nhược, cười hì hì nói: -Lộc
tiên sinh, chắc lâu nay ông hồn vía điên đảo nhớ nhung tôi, không sợ cha tôi
nổi giận hay sao?
Lộc Trượng Khách bực dọc đáp: -Ngươi là con tiểu yêu nữ, muốn ly gián khiêu
khích hai sư huynh đệ ta. Anh em ta với cha ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt,
Nhữ Dương Vương giận hay không có liên quan gì đến ta đâu?
Trương Vô Kỵ thấy Lộc Trượng Khách hạ độc thủ đánh Chu Chỉ Nhược, lại vô lễ
với Triệu Mẫn, nhớ lại khi còn nhỏ trúng phải Huyền Minh thần chưởng của hai
gã này, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, hận cũ thù mới bừng bừng bốc lên,
bèn nói: -Mẫn muội, em lui ra ngoài, hai tên giặc già này ta vừa gặp đã lộn
ruột, hôm nay phải cho chúng nó một mẻ mới xong.
Nhị lão thấy chàng tay không nên cũng bỏ binh khí xuống, chăm chăm đứng
đợi. Trương Vô Kỵ quát lớn: -Xem chiêu đây!
Chàn dùng chiêu Lãm Tước Vĩ song chưởng đánh ra. Chiêu này nằm trong
Thái cực quyền, đánh ra thật chậm nhưng bên trong chưởng lực có ngầm vận
Cửu Dương thần công. Thái cực quyền đối với đời sau coi là tầm thường
nhưng lúc đó Trương Tam Phong mới sáng tạo chưa bao lâu, trong võ lâm rất ít
người biết đến. Lộc Trượng Khách chưa từng thấy loại chưởng pháp mềm mại
như không có sức này bao giờ, không biết bên trong có ngụy kế gì, y đối với
Trương Vô Kỵ vốn rất úy kỵ nên không đám đỡ, vội lách qua tránh. Trương Vô
Kỵ chuyển mình dùng chiêu Bạch Xà Thổ Tín, tay trái đánh vào Hạc Bút Ông,
tay phải hơi rung động, vươn ra thu vào không nhất định. Hạc Bút Ông điểm
hờ ngón tay trỏ bên trái vào lòng bàn tay chàng, chưởng phải đánh nghiêng
xuống vào bụng Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ đã mấy lần giao đấu với Huyền Minh nhị lão, biết hai gã này
không phải là đối thủ của mình, mới đây chàng lại cùng nhóm Độ Ách tam
tăng kịch chiến ba lần, võ công cao thêm một bậc, muốn đánh bại hai người
thì thừa sức. Có điều hai người này tài nghệ thật là ghê gớm nên không dám
coi thường liền sử dụng Thái cực quyền pháp, tạo thành vòng lớn vòng nhỏ,
Cửu Dương thần công theo những vòng đó lúc thẳng lúc xéo cuồn cuộn tung
ra.
Huyền Minh nhị lão thấy dương khí mỗi lúc một thịnh, khí âm hàn của Huyền
Minh thần chưởng mỗi lúc càng thêm bị đối phương đẩy ngược trở lại.
Đấu đến hơn một trăm hiệp rồi, Trương Vô Kỵ bất ngờ xoay người, thấy dưới
đất có hai bóng người hơi run rẩy, chính là bóng trăng chiếu vào Triệu Mẫn và
Chu Chỉ Nhược, trong lòng hơi hoảng, nghiêng người quan sát, thấy Triệu Mẫn
không ngừng lảo đảo, xem ra không ôm nổi Chu Chỉ Nhược nữa rồi, nghĩ thầm
“Hỏng mất, Chỉ Nhược trúng phải một chưởng Huyền Minh của lão họ Lộc,
xem ra không chịu được. Nàng vốn đã luyện công phu âm hàn lại thêm lãnh
khí ghê gớm nhất thiên hạ của Huyền Minh thần chưởng, lạnh càng thêm
lạnh, xem ra cả Mẫn muội cũng chịu không nổi?. Chàng bèn gia tăng kình lực
đánh ép tới Lộc Trượng Khách.
Lộc Trượng Khách thấy chàng biến đổi quyền pháp đoán ngay được tâm lý
Trương Vô Kỵ, nghiêng người tránh qua, kêu lên: -Sư đệ, cố đấu cầm chừng.
Hàn độc trên người con bé họ Chu đang phát tác, đừng để y rảnh tay giải cứu.
Hạc Bút Ông nói: -Chính thế!
Y nhảy ra khỏi vòng nhặt hai cây bút mỏ hạc, dùng phép Thông Thiên Triệt Địa
đánh cả trên lẫn dưới hai phía. Trương Vô Kỵ khinh khỉnh nói: -Có hay không
có binh khí thì cũng thế mà thôi.
Vù một chưởng đánh ra, kình phong ép tới khiến Hạc Bút Ông ngộp thở. Lộc
Trượng Khách cũng ngoặt tay rút trượng đầu hươu ra, tấn công vào bên hông
Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ biến đổi luôn mấy pho quyền pháp khác nhau, sử dụng những
chiêu trong ba mươi sáu thức Long Trảo Cầm Nã Thủ học lóm của Không Tính
thần tăng phái Thiếu Lâm là Phủ Cầm Thức, Cổ Sắt Thức, Bổ Phong Thức, Bão
Tàn Thức thế công thật là ghê gớm. Lộc Trượng Khách kêu lên: -Long Trảo
Công nhà ngươi luyện giỏi nhỉ, để rồi đây đào hố thì tiện quá.
Hạc Bút Ông hỏi lại: -Sư ca, đào hố dưới đất làm gì thế?
Lộc Trượng Khách cười nói: -Chu cô nương chết rồi, đào hố chôn chứ còn gì
nữa.
Y mở mồm nói tâm thần hơi phân tán, Trương Vô Kỵ đá ra một cước trúng
ngay trên đùi trái của y. Lộc Trượng Khách trúng đòn lảo đảo nhưng gượng
đứng lại được ngay, vội múa cây trượng sừng hươu vù vù khiến gió mưa không
lọt.
Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn lại Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược thấy hai nàng
đang run lập cập, hỏi: -Mẫn muội, ra sao rồi?
Triệu Mẫn đáp: -Ôi chao, lạnh quá sức.
Trương Vô Kỵ kinh hãi, hơi suy nghĩ hiểu ngay, Chu Chỉ Nhược trúng phải
Huyền Minh thần chưởng âm hàn lợi hại đã đành, nhưng chỉ một mình nàng bị
mà thôi, lúc này cả Triệu Mẫn cũng lạnh nữa, hẳn là vì Triệu Mẫn có lòng tốt,
giơ chưởng giúp Chu Chỉ Nhược vận công đề kháng. Hai người công lực cách
nhau xa, nội công của Chu Chỉ Nhược lại mười phần quái dị thành thử Triệu
Mẫn cứu người không xong đâm hại vào thân. Trương Vô Kỵ song chưởng
bung ra thu vào, chỉ mong sớm đánh bại nhị lão. Thế nhưng hai người lại cứ
tránh xa xa, lúc trước lúc sau, cố gắng diên trì không chịu mặt đối mặt đánh
với chàng.
Trương Vô Kỵ nóng ruột, kêu lên: -Mẫn muội bỏ Chu cô nương xuống đất,
đừng ôm nàng ta nữa.
Triệu Mẫn đáp: -Em … em không bỏ xuống được.
Trương Vô Kỵ lạ lùng: -Sao thế?
Triệu Mẫn đáp: -Lưng … lưng cô ta … không hiểu sao dính chặt vào tay em.
Nàng vừa nói hai hàm răng đánh vào nhau kêu lốp cốp, thân hình lẩy bẩy
muốn ngã, Trương Vô Kỵ hết sức kinh hãi. Lại nghe Lộc Trượng Khách nói: –
Trương giáo chủ, Chu cô nương kia lòng dạ thật độc địa, nàng ta đang đẩy
hàn độc qua người quận chúa nương nương, chẳng mấy chốc quận chúa sẽ
chết. Vậy mình giao hẹn với nhau có được không?
Trương Vô Kỵ hỏi lại: -Giao hẹn cái gì?
Lộc Trượng Khách nói: -Bọn mình hai bên ngừng đấu, bọn ta lấy hai quyển
sách trên người Chu cô nương, ngươi cứu quận chúa.
Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, nghĩ thầm “Huyền Minh nhị lão này võ công vốn
đã thật ghê gớm, nếu như luyện thêm võ công âm độc của Chu Chỉ Nhược,
sau này làm ác còn ai chế phục được chúng nữa?. Chàng hoang mang nhìn lại
thấy khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Triệu Mẫn nay thành xanh lè, đầy vẻ
đau khổ dường như chịu không nổi. Trương Vô Kỵ lùi lại hai bước, tay trái nắm
lấy tay phải nàng, chân khí Cửu Dương trong người theo lòng bàn tay cuồn
cuộn tuôn ra. Lộc Trượng Khách kêu lên: -Tiến lên tấn công gấp.
Huyền Minh nhị lão liền một trượng hai bút múa lên như gió táp mưa sa xông
vào. Trương Vô Kỵ dùng đến quá nửa chân lực để cứu hai nàng Triệu Chu,
thân hình lại không thể di động, chỉ còn có một chưởng ngự địch nên trong
giây lát đã vạn phần nguy hiểm. Soẹt một tiếng, ống quần chân trái đã bị bút
của Hạc Bút Ông xé rách một đường dài, trên đùi máu chảy dầm dề. Triệu Mẫn
vốn dĩ bị khí âm hàn trong người Chu Chỉ Nhược truyền vào, tưởng chừng
huyết dịch trong người sắp đóng thành băng nhưng một khi Cửu Dương chân
khí tuôn vào liền thấy ấm áp trở lại. Thế nhưng Trương Vô Kỵ đơn chưởng
chống đỡ với Huyền Minh nhị lão gạt trái quét phải thành thử chân khí truyền
vào Triệu Mẫn yếu dần khiến hai hàm răng nàng lại đánh lập cập.
Lộc Trượng Khách đánh vù vù vù ba trượng, chiếc sừng hươu trên đầu gậy
đâm vào mắt Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giơ chưởng vận lực gạt ra dồn Lộc
Trượng Khách trở lại. Thế nhưng Hạc Bút Ông đã xông được vào bút bên trái
dùng chiêu Tòng Tâm Sở Dục, điểm vào hông chàng. Trương Vô Kỵ không
cách nào tránh né, chỉ còn cách thi triển Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp để đẩy
bút của y chệch ra, thế nhưng bút lực của Hạc Bút Ông hết sức mạnh mẽ,
không biết có đẩy ra nổi không. Bỗng nghe keng một tiếng, bên hông dội lại
nhưng không cảm thấy đau, thì ra bút của Hạc Bút Ông đã điểm trúng thanh
đao Đồ Long đeo ngang lưng.
Trương Vô Kỵ bình thời giao đấu không dùng binh khí, khi đấu với ba nhà sư
Độ Ách cũng chỉ dùng thánh hỏa lệnh coi như tay thước, chứ chưa hề sử dụng
đao kiếm, thành thử đao Đồ Long đeo ngay bên người mà vẫn không nhớ tới
rút ra ngự địch.
Bút đó của Hạc Bút Ông điểm trúng khiến chàng tỉnh ngộ, liền quát lên một
tiếng, chân trái đá ra, đẩy lùi Hạc Bút Ông ba bước, thò tay rút đao ra, vừa
ngay lúc Lộc Trượng Khách đâm gậy tới. Đao Đồ Long trong tay Trương Vô Kỵ
vung lên, nghe soẹt một tiếng khẽ chiếc đầu hươu trên gậy của y bị gãy rơi
xuống liền. Lộc Trượng Khách kinh hãi kêu lên: -Chao ôi!
Song bút của Hạc Bút Ông liền cuốn tới, bảo đao của Trương Vô Kỵ thuận đà,
soẹt soẹt hai tiếng, đôi bút mỏ hạc đã gãy thành bốn khúc. Thanh bảo đao liền
múa lên thành một luồng ánh sáng trắng, Huyền Minh nhị lão không dám đến
gần, Cửu Dương chân khí trong người Trương Vô Kỵ lại tuôn vào thân thể Triệu
Mẫn, lần này toàn lực phát huy nên hàn độc trong người Chu Chỉ Nhược liền bị
đẩy ra hết sạch. Thế nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể con người giao
cảm, bên này mạnh ắt bên kia yếu, bên kia yếu ắt bên này mạnh, Huyền Minh
hàn độc hết rồi, Cửu Dương chân khí liền tiếp tục tiêu giải Cửu Âm nội lực của
nàng đang luyện.
Chu Chỉ Nhược lấy được pho Cửu Âm chân kinh giấu trong kiếm Ỷ Thiên, sợ Tạ
Tốn và Trương Vô Kỵ biết được nên chỉ đến tối mới len lén luyện tập, nhưng
thời gian gấp rút nên không cách nào đi từ căn bản tuần tự tiệm tiến thành
thử nội lực không lấy gì làm thâm hậu, chỉ tập toàn những công phu hạ thừa
trong quyển kinh này mà thôi. Nàng trúng phải Huyền Minh thần chưởng rồi
định đem khí âm hàn đẩy qua thân thể Triệu Mẫn, đến khi Trương Vô Kỵ đưa
tay giúp đỡ, thấy toàn thân ấm áp thật là khoan khoái, thấy khí lực tăng dần
định rời khỏi bàn tay Triệu Mẫn, vừa gắng sức lại thấy bị một sức thật mạnh
hút chặt vào, giằng không ra, mới hay lúc nãy bàn tay Triệu Mẫn bị lưng nàng
hút chặt, bây giờ thì chính nàng lại bị Triệu Mẫn hút ngược lại cũng chỉ vỉ nội
lực hai bên mạnh yếu khác nhau nên không khỏi kinh hoảng.
Trương Vô Kỵ khu trừ hàn độc bỗng thấy Cửu Dương chân khí của mình tống
ra, bàn tay Triệu Mẫn lại truyền một luồng hàn khí chống lại, lại tưởng hàn độc
của Huyền Minh thần chưởng chưa trừ hết, lại càng cố sức tuôn vào nhiều hơn
có biết đâu chàng mỗi lần đưa Cửu Dương chân khí vào thì Cửu Âm chân khí
của Chu Chỉ Nhược khổ công tu luyện lại bớt đi một chút. Chu Chỉ Nhược trong
bụng kêu khổ thầm nhưng không nói ra được tự biết mình chỉ mở mồm lập tức
hộc máu, chân khí ra hết chết ngay.
Triệu Mẫn thấy chân khí trong thân thể dung hòa, cười nói: -Vô Kỵ ca ca, em
khỏe rồi, anh chuyên tâm đối phó Huyền Minh nhị lão.
Trương Vô Kỵ đáp: -Hay lắm!
Lập tức thu nội lực về. Chu Chỉ Nhược thoát nạn, không còn bị hút nữa, biết
âm độc của Huyền Minh thần chưởng trong mình đã hết nhưng Cửu Âm nội
lực cũng bị tổn hao rất lớn, thấy Trương Vô Kỵ múa thanh đao Đồ Long chuyên
tâm nghênh địch, liền giơ năm ngón tay ra chộp lên đầu Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn kêu lên một tiếng: -Ối chao!
Thấy đỉnh đầu đau nhói, những tưởng phen này không còn đường sống sót,
ngờ đâu nghe mấy tiếng lách cách, Chu Chỉ Nhược kêu oái lên một tiếng vội vã
chạy mất. Trương Vô Kỵ kinh hoảng vội quay lại hỏi: -Chuyện gì thế?
Triệu Mẫn giơ tay sờ đầu sợ đến mất hết hồn vía, không nói nên lời. Trương Vô
Kỵ tưởng nàng bị thương vì Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nên cũng hoảng hốt tay
múa đao chặn nhị lão, tay kia thò vào thăm thử đầu nàng ra sao, thấy trên đầu
ướt nhèm nhẹp, tuy có chảy máu nhưng không bị vỡ đầu thủng lỗ, lòng như
trút được gánh nặng, an ủi nàng: -Chỉ bị thương ngoài da thịt thôi, không đến
nỗi nào.
Trong bụng nghĩ thầm “Lạ thật, lạ thật? Chàng có biết đâu khi Chu Chỉ Nhược
ra tay tập kích, Cửu Dương chân khí trong người Triệu Mẫn chưa ra hết, còn
Chu Chỉ Nhược chân khí thì lại hao tổn nặng, lấy yếu công mạnh, không đả
thương được đối phương mà chính mình lại bị tổn hại, bị chấn động đến gãy
ngón tay.
Trương Vô Kỵ vừa phân tâm Huyền Minh nhị lão lập tức tấn công tới. Lúc này
trong tay chàng đã có một món binh khí sắc bén nhất thiên hạ rồi, tự cảm thấy
chỉ dựa vào binh khí mà thắng người khác thì không oai hùng chút nào, nên
lật đao lại giao cho Triệu Mẫn, nội tức lưu chuyển một vòng thật nhanh, ngưng
thần chuyên tâm, tay trái đưa ra sử dụng Càn Khôn Đại Na Di chuyển hướng
kình lực của chưởng Hạc Bút Ông vừa đánh tới. Hành động vừa kéo vừa đẩy
này bên trong có Cửu Dương thần công dùng lẫn với công phu tối cao cấp thứ
bảy trong Càn Khôn Đại Na Di. Sử dụng công phu này thật hao tổn nội lực,
không thể sơ xẩy chút nào vì chỉ vận dụng hơi chệch một tí thì chính mình sẽ
bị tẩu hỏa nhập ma ngay thành thử khi chàng phân tâm giúp cho hai nàng
Triệu Chu khu trừ hàn độc mặc dù tình thế cấp bách chàng vẫn không dám
đem ra sử dụng.
Huyền Minh nhị lão là hạng cao thủ số một, nếu chỉ dùng công phu cấp năm,
cấp sáu đối phó với họ ắt không thể nào làm gì được hai người. Chàng gạt ra
vừa lúc chưởng của Hạc Bút Ông đánh tới nghe bộp một tiếng trúng ngay đầu
vai Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách kinh hãi giận dữ nói: -Sư đệ, ngươi
làm trò gì thế?
Hạc Bút Ông võ công thật tinh xảo nhưng đầu óc lại hơi chậm chạp, việc gì
cũng phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu được lý lẽ, ngay lúc này vẫn ngơ ngẩn
chưa biết tại sao, ấp úng không trả lời được chỉ biết là do Trương Vô Kỵ làm trò
quái quỉ nên đành tấn công tới tấp để tạ lỗi với sư huynh. Y vận kình lên chân
phải đá ra, Trương Vô Kỵ phẩy tay một cái, vừa bắt vừa kéo, cước đó liền
chuyển hướng nhắm ngay đan điền Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách vừa
sợ hãi, vừa bực tức, nghiêng người qua tránh quát lên: -Ngươi có điên hay
không?
Triệu Mẫn kêu lên: -Đúng thế, Hạc tiên sinh mau bắt tên sư huynh phạm
thượng tác loạn, hiếu sắc tham dâm kia, cha tôi sẽ trọng thưởng.
Trương Vô Kỵ trong bụng cười thầm “Kế khích bác, ly gián đó quả thật hữu
hiệu?. Chàng vốn dĩ muốn sử dụng Càn Khôn Đại Na Di khiến cho Hạc Bút Ông
sẽ đánh vào Lộc Trượng Khách, sau đó lại dẫn Lộc Trượng Khách đánh vào Hạc
Bút Ông bây giờ nghe Triệu Mẫn nói thế, nên chỉ vận động thúc đẩy quyền
cước của Hạc Bút Ông còn đối phó với Lộc Trượng Khách thì dùng chiêu số
trong thái cực quyền. Trương Vô Kỵ gọi lớn: -Hạc tiên sinh, chớ có lo, tôi với
ông hai người hợp lực thể nào cũng hạ được con hươu dâm. Nhữ Dương
Vương đã phong cho ông làm … phong ông làm …
Chàng nhất thời chưa nghĩ ra quan chức gì cho thích hợp. Triệu Mẫn vội nói: –
Hạc tiên sinh, tờ cáo thư phong quan cho ông có sẵn đây.
Nói xong lấy trong bọc ra một tờ giấy mở ra, đọc: -Ồ, là Đại Nguyên Hộ Quốc
Dương Oai Đại Tướng Quân, thôi cố gắng thêm chút nữa.
Trương Vô Kỵ tả chưởng đánh ra, ép cho Lộc Trượng Khách phải dạt sang bên
trái, còn tả chưởng của Hạc Bút Ông bị chàng lái qua đánh từ trái sang phải,
thành thế tả hữu giáp công.
Lộc Trượng Khách với Hạc Bút Ông mấy chục năm nay tình thân còn hơn anh
em ruột, vốn dĩ không thể nào tin y lại bán rẻ tình đồng môn nhưng lúc này
thấy Hạc Bút Ông năm chiêu liền toàn là tấn công vào chỗ yếu hại, trong
đường quyền ngọn cước xem ra đều dồn hết sức, dường như muốn lấy mạng
mình thì còn ngờ thế nào được? Y phẫn uất dị thường, quát lớn: -Ngươi tham
đồ phú quí, không còn biết đến nghĩa khí nữa chăng?
Hạc Bút Ông vội nói: -Tôi … tôi chẳng …
Triệu Mẫn vội tiếp lời: -Đúng thế, chẳng qua bất đắc dĩ vì chức Hộ Quốc
Dương Oai Đại Tướng Quân nên phải đắc tội với sư huynh chứ có còn gì để nói
nữa đâu.
Trương Vô Kỵ tay phải tăng thêm mười thành công lực, chăm chú dẫn qua,
chưởng của Hạc Bút Ông vừa đánh tới nghe bình một tiếng trúng thật mạnh
ngay vai Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách giận không để đâu cho hết,
đánh ngược lại một chưởng, gãy luôn mấy cái răng hàm bên trái của Hạc Bút
Ông. Hạc Bút Ông tuổi đã cao trong mồm chỉ cón có mấy cái răng đó để nhai
nên quí lắm, bị như thế không khỏi nổi giận, quát lên: -Sư ca chẳng biết trái
phải là gì, đâu phải tiểu đệ cố ý đánh đâu.
Lộc Trượng Khách cũng bực tức quát lại: -Thế ai đánh trước?
Y kiến văn rộng rãi thật nhưng đâu có ngờ rằng thế gian này lại có Càn Khôn
Đại Na Di thần công cấp thứ bảy uy lực dường ấy, kẻ võ công cao siêu như
Hạc Bút Ông, Trương Vô Kỵ có thể đánh y giết y chứ lẽ nào lại có thể mượn
sức đánh sức để chuyển hướng chưởng lực sang đánh mình, thành thử không
chút nghi ngờ Trương Vô Kỵ ra tay.
Hạc Bút Ông cố gắng biểu lộ tấm lòng mình, liền chửi: -Thằng giặc con làm trò
quỉ.
Triệu Mẫn kêu lên: -Đúng đó, đừng gọi y là sư ca nữa, chửi y?thằng giặc con?
là đúng rồi.
Trương Vô Kỵ dùng chưởng bên trái ép chưởng lực của Lộc Trượng Khách, tay
phải kéo chưởng của Hạc Bút Ông trúng ngay má y, lập tức sưng phù lên
ngay. Trương Vô Kỵ thấy Lộc Trượng Khách phẫn nộ muốn điên lên được, mắt
đỏ ngầu, chưởng lực cuồn cuộn thúc ra, biết kế ly gián đã thành, quát lên: –
Hạc tiên sinh, con hươu dâm này ta giao cho ngươi đó.
Chân trái điểm một cái, nhảy vọt ra ngoài, nắm tay Triệu Mẫn đi khỏi. Chỉ thấy
Huyền Minh nhị lão kẻ một quyền, người một cước càng đấu càng thêm kịch
liệt. Triệu Mẫn nói: -Hạc tiên sinh, ngươi bắt được sư ca rồi, võ công bí cập
trong đao Đồ Long sẽ cho ngươi mượn xem một tháng. Mau lập đại công,
đừng để mất dịp may này.
Lộc Trượng Khách nổi giận đùng đùng, hạ thủ không một chút nương tay. Hai
người cùng một môn phái, võ công tám lượng nửa cân, trận ác đấu này không
biết đến bao giờ mới dứt.
Hai người về đến chùa Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ xem lại vết thương trên đầu
Triệu Mẫn thấy không có gì đáng ngại, bỗng nhớ đến một chuyện nói: -Mẫn
muội, em may sao lại mang theo tờ giấy khiến cho Lộc Trượng Khách không
thể không tin.
Triệu Mẫn tủm tỉm thò tay trong túi lấy ra một tờ giấy mỏng, giơ ra trước mặt
cho chàng coi, cười nói: -Chàng đoán thử xem cái gì đây?
Trương Vô Kỵ cười đáp: -Em bảo đoán thử cái gì, làm sao anh đoán được, nghĩ
ngợi làm gì cho phí công.
Triệu Mẫn để hai cuộn giấy vào tay chàng, Trương Vô Kỵ đưa ra trước đèn xem
thử thấy đó không phải là giấy mà là một mảnh lụa mỏng như cánh ve sầu,
viết đầy những chữ khải nhỏ bằng đầu ruồi. Cuộn giấy thứ nhất đầu đề viết
bốn chữ Vũ Mục[6] Di Thư, bên trong viết toàn tinh nghĩa yếu quyết hành
quân giao chiến, bố trận dùng binh. Xem đến cuộn giấy thứ hai, bốn chữ tựa
đề Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi toàn những võ công thần kỳ quái dị, giở
đến cuối cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Tồi Tâm Chưởng cũng có trong đó.
Chàng giật mình hỏi: -Em … em lấy ở trong người Chu cô nương đấy ư?
Triệu Mẫn cười: -Trong lúc cô ta không cử động được, lẽ nào em lại không tiện
tay dắt dê[7]? Công phu âm độc này thiếp chẳng muốn học đâu nhưng lấy để
hủy đi hơn là ở tay cô ta để hại người.
Trương Vô Kỵ thuận tay giở coi Cửu Âm Chân Kinh, đọc vài chương thấy văn
nghĩa thâm áo nhất thời chưa hiểu được kỹ càng nhưng quyết không phải là
loại võ học âm độc hạ lưu bèn nói: -Võ công trong cuốn kinh này thật là sâu
xa, cứ theo đó mà tu luyện, một hai chục năm sau thành tựu thật là ghê gớm
còn như chỉ mong tốc thành học được một chút vỏ bên ngoài thì hại người mà
hại luôn cả mình nữa.
Chàng ngừng lại một lát nói tiếp: -Chẳng hạn như vị tỉ tỉ áo vàng kia, võ công
với Chu cô nương cũng một đường nhưng chiêu số chính đại quang minh thật
là thẳng thắn dường như cũng từ cuốn Cửu Âm Chân Kinh này mà ra.
Triệu Mẫn đáp: -Cô ta nói?Sau núi Chung Nam, Mộ người Hoạt Tử, Thần điêu
hiệp lữ, Tuyệt tích giang hồ?, bốn câu đó có ý nghĩa gì?
Trương Vô Kỵ lắc đầu nói: -Sau này mình gặp lại thái sư phụ sẽ thỉnh giáo lão
nhân gia có khi hiểu được nguyên do bên trong không chừng.
Hai người chuyện trò thêm mấy câu, thấy dưới núi không nghe động tĩnh gì
nên chia tay về ngủ.
[1] Cầu vồng bắc ngang trời
[2] hai con rồng tranh nhau hạt ngọc
[3] kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể làm nhục
[4] đập bỏ nồi, đục chìm thuyền để cả hai bên cùng chết
[5] trước đây Trương Vô Kỵ đã vứt bỏ hai cây mâu để ôm Tống Thanh Thư,
sao nay lại ở đâu ra?
[6] Tức Nhạc Phi (1103-1142) tự Bằng Cử người Tương Châu danh tướng
kháng Kim đời Nam Tống, sau gian thần dèm pha nên bị giết.
[7] Thuận thủ khiên dương là một trong ba mươi sáu kế


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.