Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

21. Bài nạn giải phân đương lục cườngThù hận hai đàng sao hóa giải,
Bên cha bên mẹ biết theo ai?
Một thân cam chịu sáu môn phái,
Vô Kỵ tên chàng quả chẳng sai.
Tông Duy Hiệp thấy Trương Vô Kỵ bắt rồi lại thả Viên Âm, công việc nặng nề
như thế mà xem thật nhẹ nhàng, không khỏi cực kỳ kinh dị, nhưng thân đã
bước ra sân đấu, lẽ nào tỏ ra hèn kém thoái lui? Y liền lớn tiếng nói: -Họ Tăng
kia, ngươi hung hăng ra đây, quả thực do ai sai khiến?
Trương Vô Kỵ đáp: -Tôi chỉ mong lục phái cùng Minh giáo ngưng chiến làm hòa
với nhau, chứ chẳng có ai sai khiến cả.
Tông Duy Hiệp nói: -Hừ, nếu ngươi muốn bọn ta bỏ qua giảng hòa với Minh
giáo thật khó càng khó hơn. Lão tặc họ Ân thiếu ta ba ngọn Thất Thương
Quyền, để ta đánh xong rồi hãy tính.
Nói rồi y liền xắn tay áo lên. Trương Vô Kỵ nói: -Tông tiền bối mở miệng ra là
nói đến Thất Thương Quyền, khép miệng lại cũng Thất Thương Quyền, theo
vãn bối biết, Thất Thương Quyền của Tông tiền bối chưa luyện đến đầu đến
đũa. Ngũ hành trong cơ thể con người, tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận
thuộc thủy, tì thuộc thổ, can thuộc mộc, lại thêm âm dương nhị khí, một khi
luyện Thất Thương Quyền thì bảy cơ quan đó đều bị thương tổn. Công phu
luyện Thất Thương Quyền cao hơn một mức, chính cơ thể nội tạng mình lại bị
tổn hại thêm một mức, quả thật đúng là tổn thương mình trước, đả thương
địch sau. Cũng may là Tông tiền bối luyện lộ quyền pháp này chưa lâu lắm,
cũng còn có cách chữa được.
Tông Duy Hiệp nghe chàng nói mấy câu đó, quả thật đúng như tổng cương
của Thất Thương Quyền Phổ. Trong quyền phổ đã căn dặn kỹ càng, nếu nội
công chưa đạt đến mức khí dẫn được tới mọi huyệt đạo, muốn thu muốn phát
tùy ý, thì nhất quyết chớ nên luyện môn quyền thuật này. Thế nhưng đây là
tuyệt kỹ trấn sơn của phái Không Động, Tông Duy Hiệp vừa thấy nội công có
chút thành tựu, là bắt đầu thử luyện ngay. Đến khi luyện rồi cảm thấy uy lực
vô cùng, khi sa vào vòng không còn có thể rút lui được nữa, những lời khuyến
cáo trong tổng cương quyền phổ đều bỏ ngoài tai. Hơn nữa các lão trong phái
Không Động đều luyện, mình là người đứng hàng thứ hai không lẽ lại chịu kém
người? Bây giờ nghe Trương Vô Kỵ nói thế, y trong bụng chột dạ, hỏi lại: -Làm
sao ngươi lại biết thế?
Trương Vô Kỵ không trả lời câu hỏi của y, nói tiếp: -Tông tiền bối thử lấy tay ấn
vào huyệt Vân Môn trên đầu vai xem có hơi ngâm ngẩm đau không? Huyệt
Vân Môn thuộc phế, nghĩa là phế mạch đã bị thương rồi. Huyệt Thanh Linh
trên cánh tay ông có phải thỉnh thoảng ngứa chịu không nổi? Huyệt Thanh
Linh thuộc tâm, đó là tâm mạch đã bị thương rồi. Huyệt Ngũ Lý trên đùi mỗi
khi trời âm u, lại thấy tê buốt, huyệt Ngũ Lý thuộc can, đó là can mạch đã bị
thương. Ông càng luyện thêm nữa, các triệu chứng ngày càng thêm nặng nề,
đến lúc luyện được tám chín năm, thể nào toàn thân cũng bại liệt.
Tông Duy Hiệp chăm chú nghe chàng nói, mồ hôi trên trán nhỏ ra từng giọt
rơi xuống. Thì ra Trương Vô Kỵ được Tạ Tốn truyền thụ nên thông hiểu quyền
lý của Thất Thương Quyền, chàng lại thâm cứu y thuật, biết rõ các triệu chứng
mỗi khi kinh mạch bị tổn thương, nên nói ra không sai chút nào. Mấy năm nay
Tông Duy Hiệp quả nhiên có những chứng bệnh đó, có điều bệnh không đến
nỗi nặng, trong bụng tuy lo, nhưng lại muốn giấu không chịu đi chữa thuốc,
bây giờ nghe Trương Vô Kỵ nói ra, mặt liền biến sắc, một lúc lâu sau mới ấp
úng: -Ngươi … sao ngươi lại biết?
Trương Vô Kỵ cười ruồi, nói: -Vãn bối hơi biết qua thuốc men, nếu như tiền bối
tin tưởng, đợi mọi việc xong xuôi, vãn bối sẽ liệu đường tìm cách giúp tiền bối
trừ khử các chứng bệnh đó. Có điều Thất Thương Quyền chỉ có hại mà không
có ích gì, không nên luyện nữa.
Tông Duy Hiệp cãi gượng: -Thất Thương Quyền là tuyệt kỹ của phái Không
Động ta, sao lại chỉ hại mà không ích lợi gì? Năm xưa chưởng môn sư tổ ta là
Mộc Linh Tử uy chấn thiên hạ với môn Thất Thương Quyền, tên tuổi vang lừng
bốn bể, thọ đến chín mươi mốt tuổi, sao lại nói là làm tổn thương thân thể cho
được? Ngươi nói thế có khác gì nói quàng nói xiên.
Trương Vô Kỵ nói: -Chắc là Mộc Linh Tử tiền bối nội công thâm hậu, thành ra
luyện được, không những vô hại, trái lại còn làm cho tạng phủ thêm cường
tráng. Theo vãn bối, Tông tiền bối chưa đạt đến cảnh giới như thế, nếu như
cưỡng luyện, e rằng rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Tông Duy Hiệp là danh túc của phái Không Động, tuy biết rằng những lời
chàng nói ra không phải là không có lý, nhưng trước mặt các cao thủ của
những môn phái khác bị thanh niên này chỉ trích là trấn sơn tuyệt kỹ của mình
vô dụng, làm sao không nổi giận? Y liền lớn tiếng nói: -Cỡ như ngươi mà dám
nói tuyệt kỹ của phái Không Động ta hữu dụng vô dụng hay sao? Nếu bảo vô
dụng thì ra đây thử cho biết.
Trương Vô Kỵ cười nhạt, nói: -Thất Thương Quyền là một tuyệt kỹ thần diệu
tinh áo, quyền lực trong cương có nhu, trong nhu có cương, bảy loại kình lực
mỗi loại một khác không loại nào giống loại nào, thu vào nhả ra, lúc mạnh lúc
yếu, huyễn ảo trăm chiều, địch thủ quả thật khó mà đề phòng chống đỡ …
Tông Duy Hiệp nghe chàng tán dương Thất Thương Quyền thần diệu, nói ra
câu nào trúng câu nấy, không khỏi nở một nụ cười, liên tiếp gật gù. Lại nghe
chàng nói tiếp: -… vãn bối chỉ nói là nội công tu luyện chưa đến nơi đến chốn
mà cố luyện thì chỉ hại hơn là lợi.
Chu Chỉ Nhược đứng nấp phía sau các sư tỉ, nghiêng người nhìn Trương Vô Kỵ,
thấy mặt vẫn còn nét trẻ con, lại cố làm ra vẻ sành sỏi, hiểu biết hơn người,
đàm luận thao thao lên mặt dạy đời cho lão nhị của Không Động ngũ lão,
không khỏi tức cười, nhưng cũng lo thầm cho chàng. Những đệ tử còn trẻ tuổi
của phái Không Động tính tình nóng nảy thấy Trương Vô Kỵ càng lúc ăn nói
càng có vẻ vô lễ, nhịn không nổi toan lên tiếng mắng át đi, nhưng thấy Tông
Duy Hiệp thần sắc nghiêm túc, lắng tai nghe thanh niên này biện luận, nên
những lời chửi vừa ra đến cửa miệng vội kìm ngay lại.
Tông Duy Hiệp nói: -Cứ như ngươi nói, nội công của ta chưa đến đâu phải
không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Nội công của tiền bối đến đâu thì vãn bối không dám vọng
ngôn. Thế nhưng nếu tiền bối luyện Thất Thương Quyền mà chính mình đã bị
thương rồi, thì đừng luyện nữa là hơn …
Chàng mới nói đến đây, bỗng sau lưng có người quát lớn: -Nhị ca nói năng qua
lại với tên tiểu tử này làm gì? Y không coi Thất Thương Quyền của mình vào
đâu, vậy để tiểu đệ cho y một đấm, nếm mùi xem sao nào.
Người kia nói xong là quyền đã ra, xuất thủ vừa độc địa, vừa lanh lẹ, nghe vù
một tiếng, nhắm ngay huyệt Linh Đài sau lưng Trương Vô Kỵ đánh tới.
Trương Vô Kỵ thừa biết có người đánh lén nhưng không thèm để ý tới, nói với
Tông Duy Hiệp: -Tông tiền bối …
Bỗng thấy có tiếng xích kêu loảng xoảng, một người xông ra, giọng thanh
thoát kêu lên: -Sao ngươi dám đánh trộm.
Vung xích lên quật vào đầu người nọ, chính là Tiểu Siêu. Người kia vung tay
trái lên gạt dây xích ra, nghe bình một tiếng, đã thẳng cánh đấm một quyền
vào lưng Trương Vô Kỵ. Quyền đó trúng ngay huyệt Linh Đài, Trương Vô Kỵ
làm như không hay biết, mỉm cười nói với Tiểu Siêu: -Tiểu Siêu, không phải lo,
thứ Thất Thương Quyền như thế này chưa dùng được bao nhiêu đâu.
Tiểu Siêu thở phào, khuôn mặt trắng muốt ửng đỏ, nói nhỏ: -Cháu quên mất
công tử đã luyện …
Nói đến đó vội vàng nín bặt, kéo lê xích sắt trở về chỗ. Trương Vô Kỵ quay đầu
lại thấy người vừa đánh mình là một lão già đầu to gầy gò. Người đó đứng
hàng thứ tư trong Không Động ngũ lão tên là Thường Kính Chi. Quyền của y
đánh ngay vào yếu huyệt của đối phương, vậy mà Trương Vô Kỵ dường như
không hay biết, hết sức lạ lùng, lắp bắp nói: -Ngươi … ngươi đã luyện thành
Kim Cương Bất Hoại Thể thần công rồi chăng, có phải là người của phái Thiếu
Lâm không?
Trương Vô Kỵ nói: -Tại hạ không phải đệ tử của phái Thiếu Lâm …
Thường Kính Chi biết rằng phàm hộ thân thần công, toàn nhờ ngưng tụ chân
khí, một khi mở miệng nói, chân khí lập tức tản mạn nên không đợi chàng dứt
lời, lại vung quyền đấm tới, nghe bình một tiếng, lần này trúng ngay ngực
Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ cười đáp: -Tôi đã nói Thất Thương Quyền nếu không có căn cơ
nội công thì không thể dùng được. Nếu ông không tin, cứ đánh thêm một
quyền nữa xem nào.
Quyền của Thường Kính Chi nhanh như gió, bình bình liên tiếp hai cú đấm
nữa. Trước sau cả thảy bốn quyền, rõ ràng đánh trúng người đối phương,
nhưng Trương Vô Kỵ vẫn khì khì chịu đựng, xem ra không đau đớn gì cả. Bốn
cú đấm có sức vỡ bia tan đá, đụng phải chàng chẳng khác gì gió thổi mơn
man, lụa mềm phe phẩy.
Thường Kính Chi có ngoại hiệu là Nhất Quyền Đoạn Nhạc[1], tuy có phóng đại,
nhưng quyền lực hùng mạnh, ai ai trong võ lâm cũng đã từng nghe. Mọi người
thấy y liên tiếp đánh bốn quyền đều chẳng đến đâu, không khỏi kinh hãi. Phái
Côn Lôn và phái Không Động xưa nay vẫn không ưa nhau, lần này tuy liên thủ
vi công Minh giáo, nhưng hai bên vẫn ghét ngầm, phái Côn Lôn liền có người
lạnh lùng nói mỉa: -Nhất Quyền Đoạn Nhạc ghê gớm thật.
Lại có người tiếp theo: -Thế tứ quyền thì đoạn cái gì?
Cũng may Thường Kính Chi mặt vốn đen thui, tuy đỏ mặt tía tai, nhưng cũng
không lộ liễu lắm. Tông Duy Hiệp chắp tay nói: -Thần công của Tăng thiếu
hiệp thật là đáng phục, đáng phục. Có thể để lão hủ đánh ba quyền chăng?
Y biết công lực Thất Thương Quyền của mình so với Thường Kính Chi cao siêu
hơn nhiều, lão tứ không xong, đâu đã hẳn mình cũng không tổn thương được
đối phương. Trương Vô Kỵ nói: -Thất Thương Quyền tuyệt kỹ của phái Không
Động, nếu như quả đã luyện thành thì không có gì chịu nổi. Không Kiến thần
tăng của phái Thiếu Lâm đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thể thần công,
vậy mà còn táng mệnh vì Thất Thương Quyền của quí phái, tại hạ võ công
không sao bì được với Không Kiến thần tăng, làm sao dám chống trả? Thế
nhưng hiện giờ thì miễn cưỡng tiếp tiền bối ba quyền, có lẽ cũng không đến
nỗi nào.
Trong câu nói đó chàng ngụ ý rằng, Thất Thương Quyền vốn dĩ cao siêu nhưng
ngươi tài nghệ còn kém lắm. Tông Duy Hiệp không hơi đâu mà nghĩ xa nghĩ
gần, ám vận vài lần chân khí, xương cánh tay kêu lên răng rắc, nghe vù một
tiếng, một quyền đánh vào ngực Trương Vô Kỵ. Đầu quyền vừa chạm vào
ngực chàng bỗng thấy dường như có một nguồn hấp lực hút dính tay y lại,
nhất thời không rút ra được. Y giật mình kinh hãi, bỗng thấy có có một luồng
hơi nóng nhu hòa theo bàn tay truyền vào đan điền, ngực và bụng thấy vô
cùng khoan khoái. Y ngơ ngẩn, vội rút tay về phát quyền đánh tiếp, lần này
đánh trúng bụng dưới đối phương, thấy lực trả lại thực là mạnh, y phải lùi một
bước, bấy giờ mới đứng lại được. Y vận khí mấy lần, xông tới lần nữa đánh
thêm một quyền nữa.
Thường Kính Chi đứng gần bên Trương Vô Kỵ, thấy Tông Duy Hiệp mặt lúc đỏ,
lúc trắng, dường như đã bị nội thương, đợi quyền thứ ba đánh ra, cũng đấm
luôn một cái. Tông Duy Hiệp đánh vào trước ngực, Thường Kính Chi đánh vào
sau lưng, song quyền tiền hậu giáp công, cả hai kình lực thật là ghê gớm. Nào
ngờ quyền của hai người đánh tới chẳng khác gì đánh vào chỗ hư không, hai
luồng lực đạo lập tức bị hóa giải không tăm hơi đâu nữa.
Thường Kính Chi biết rằng với địa vị thân phận của mình, lần đầu đánh lén đã
không ổn tí nào, nhưng cũng còn miễn cưỡng nói là vì đối phương nói ra lời lẽ
nhục mạ tuyệt kỹ của phái Không Động, trong cơn giận dữ không chế ngự nổi,
còn thâu tập lần thứ hai thì đúng là tư cách hạ lưu vô sỉ không cãi vào đâu
được nữa. Y vốn nghĩ nếu hai người hợp lực Thất Thương Quyền, chỉ một thoi
đánh chết được đối phương tại chỗ, sau đó dẫu người ngoài có nói ra nói vào,
thì mình dù sao cũng đã trừ khử được một kẻ vướng chân bận tay, lập được
chút công lao. Nào ngờ quyền phong đánh vào người chàng, kình lực lập tức
tiêu tan, y giơ tay gãi đầu mấy cái ngơ ngẩn không hiểu tại sao.
Trương Vô Kỵ mỉm cười hỏi Tông Duy Hiệp: -Tiền bối thấy thế nào?
Tông Duy Hiệp ngạc nhiên, khom lưng chắp tay, cung kính nói: -Đa tạ Tăng
thiếu hiệp dùng nội lực chữa thương cho tại hạ. Thần công kinh người của
thiếu hiệp bất tất nói làm gì, nhưng bụng dạ đại nhân đại nghĩa lấy đức báo
oán, tại hạ cảm kích không cùng.
Y vừa nói ra, mọi người chung quanh không ai là không kinh ngạc. Không ai
biết là trong khi Tông Duy Hiệp đánh ba quyền vừa rồi, Trương Vô Kỵ đã vận
Cửu Dương chân khí, truyền vào cơ thể cho y, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng vì
chàng chân khí hùng hồn nên Tông Duy Hiệp được hưởng cũng không phải là
ít. Y biết rằng nếu Thường Kính Chi không đánh lén phía sau lưng, quyền thứ
ba này còn được lợi nhiều hơn thế nữa.
Trương Vô Kỵ nói: -Bốn chữ đại nhân đại nghĩa tại hạ đâu dám nhận. Trong lúc
này kỳ kinh bát mạch của Tông tiền bối bị chấn động mạnh, tốt hơn hết nên
vận khí điều tức, những độc hại trong khi luyện Thất Thương Quyền, có thể
trong vòng hai ba năm trục ra hết được.
Tông Duy Hiệp tự biết những bệnh tật của mình, chắp tay nói: -Đa tạ, đa tạ.
Nói xong lui qua một bên, ngồi xuống vận công, tuy biết làm thế hơi bất nhã,
người ngoài coi không đẹp mắt, nhưng vì sinh tử an nguy của mình, nên đành
chịu. Trương Vô Kỵ cúi xuống nối những xương gãy cho Đường Văn Lượng, nói
với Thường Kính Chi: -Đem Hồi Dương Ngũ Long Cao ra đây.
Thường Kính Chi lấy trong người ra thuốc cao đưa cho chàng, Trương Vô Kỵ lại
nói tiếp: -Hãy qua bên phái Võ Đương xin một viên Tam Hoàng Bảo Lạp Hoàn,
qua phái Hoa Sơn xin Ngọc Chân Tán đem về đây.
Thường Kính Chi y theo lời dặn đem về đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ
nói: -Trong Hồi Dương Ngũ Long Cao của quí phái có vị Thảo Ô rất tốt, còn
Tam Hoàng Bảo Lạp Hoàn của phái Võ Đương có các vị Ma Hoàng, Hùng
Hoàng, Đằng Hoàng cũng có chỗ dùng, thêm vào Ngọc Chân Tán, Đường tiền
bối chỉ cần tĩnh dưỡng hai tháng, chân tay sẽ lành lặn trở lại như cũ.
Nói xong tiếp xương, bôi cao, chỉ giây lát đã làm xong. Các môn phái trong võ
lâm đều có những phương thuốc bí truyền trị thương, mỗi nhà đều có công
hiệu riêng, những phương thuốc đó Hồ Thanh Ngưu đều viết rất rõ ràng.
Trương Vô Kỵ đoán rằng lục môn phái vây đánh Quang Minh Đính thể nào
cũng mang theo bên mình. Thế nhưng người đứng xem càng coi càng thấy lạ,
thủ pháp tiếp cốt của chàng tinh diệu không danh y nào sánh kịp, không cần
nói làm gì, thế nhưng phái nào có các loại thuốc gì, sao chàng cũng lại biết rõ
như thế? Thường Kính Chi ôm Đường Văn Lượng lên, dáng điệu ngượng
ngùng đi xuống. Đường Văn Lượng đột nhiên kêu lên: -Họ Tăng kia, ngươi trị
xương gãy cho ta, Đường Văn Lượng này mười phần cảm kích, ngày sau thể
nào cũng báo đáp. Thế nhưng phái Không Động và ma giáo thù sâu như biển,
không lẽ chỉ vì một chút tiểu ân tiểu huệ của ngươi mà đành xóa bỏ? Ngươi
muốn giảng hòa, bọn ta không nghe đâu. Nếu như ngươi bảo ta vong ân phụ
nghĩa, thì cứ bẻ gãy lại tứ chi của ta đi.
Mọi người nghe y nói đều nghĩ thầm: “Cùng là kỳ túc của phái Không Động,
nhưng Đường Văn Lượng xem ra khí khái hơn Thường Kính Chi nhiều”.
Trương Vô Kỵ nói: -Cứ như Đường tiền bối nói, làm thế nào mới chịu nghe tại
hạ khuyên giải?
Đường Văn Lượng nói: -Ngươi hiển lộ một môn võ công, nếu như phái Không
Động làm không nổi, lúc ấy có gì hãy hay.
Trương Vô Kỵ nói: -Phái Không Động cao thủ thật đông như kiến, vãn bối làm
sao sánh kịp? Chẳng qua vãn bối không lượng sức mình, muốn giảng hòa hai
bên, thôi cũng đành hết sức làm thử vậy.
Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy phía đông khu đất có một cây tùng
cao đến hơn ba trượng, cành lá xum xuê xòe ra như cái lọng, liền chậm rãi đi
đến, lớn tiếng nói: -Vãn bối có học qua môn Thất Thương Quyền của quí phái,
nếu như luyện không đúng, xin các vị tiền bối phái Không Động đừng cười
nhé.
Các môn phái nghe thấy chàng nói thế, đều hết sức kinh ngạc: “Tiểu tử này
biết cả Thất Thương Quyền của phái Không Động, không biết y học ở đâu?”.
Chỉ nghe chàng lớn tiếng đọc:
Khí chất ngũ hành,
Âm dương điều hợp,
Hỏng phế, tổn tâm,
Ruột gan tan nát.
Tạng phủ rời xa,
Tinh thần vuột mất.
Ý chí bàng hoàng,
Lòng dạ hoảng hốt,
Lộn ngược tam tiêu,
Hồn phách bay vụt. [2]
Những người phái khác nghe thấy, chẳng nói làm gì, thế nhưng Không Động
ngũ lão nghe chàng lớn giọng ngâm mấy câu quyền quyết hát chẳng ra hát,
vè chẳng ra vè, người nào người nấy đều kinh hoảng. Đây chính là tổng quyết
của Thất Thương Quyền, là một bí mật không truyền ra ngoài của phái Không
Động, thanh niên này tại sao lại biết? Bọn họ nhất thời không nghĩ ra rằng
chính Tạ Tốn đã cướp được Thất Thương Quyền Phổ rồi truyền lại cho chàng.
Trương Vô Kỵ cao giọng ngâm xong, đi đến trước thân cây đấm ra nghe bình
một tiếng, chỉ thấy tàn cây rung động, một nửa thân cây đại tùng đã đứt
ngang bay vụt đi, nghe ầm một tiếng đổ xuống cách xa chừng hai trượng, chỉ
còn lại gốc cây cao khoảng bốn thước, chỗ gãy phẳng lì. Thường Kính Chi lẩm
bẩm nói: -Cái … cái này đâu phải Thất Thương Quyền.
Căn bản của Thất Thương Quyền là trong cương có nhu, trong nhu có cương,
quyền pháp đánh gãy cây này tuy uy lực kinh người, nhưng rõ ràng dùng lực
thuần cương. Y đến gần xem xét, há hốc mồm không ngậm lại được, thấy chỗ
cây gãy các thớ gỗ đều nát vụn, chính là công phu Thất Thương Quyền luyện
đến mức cực kỳ cao thâm.
Thì ra Trương Vô Kỵ định bụng sẽ làm cho cả đương trường phải kinh hãi, nếu
chỉ dùng Thất Thương Quyền không thôi để chấn nát lõi cây, phải mười ngày
nửa tháng, cành khô lá héo mới thấy được công lực của nó nên sau kình lực
của Thất Thương Quyền lại dùng kình lực dương cương đánh gãy luôn thân
cây. Đó là chàng phỏng theo nghĩa phụ Tạ Tốn năm xưa trên Băng Hỏa đảo
đánh gãy cây rồi sau đó mới dùng đao Đồ Long chặt đứt cây.
Tiếng hoan hô khen ngợi, các phái kẻ đứng lên người ngồi xuống, một lúc lâu
mới lắng xuống. Thường Kính Chi nói: -Hay thật, quả nhiên là Thất Thương
Quyền Pháp đã đến mức tuyệt cao, Thường mỗ xin bái phục. Thế nhưng mỗ
muốn hỏi một câu, lộ quyền pháp này Tăng thiếu hiệp học của ai thế?
Trương Vô Kỵ mỉm cười không đáp. Đường Văn Lượng sẵng giọng hỏi: -Kim
Mao Sư Vương Tạ Tốn hiện nay ở đâu? Xin Tăng thiếu hiệp cho biết?
Tâm tư y khá bén nhậy, đoán ngay rằng Tạ Tốn và thanh niên này ắt có gì liên
quan. Trương Vô Kỵ giật mình: “Chao ôi không xong, ta biểu diễn Thất Thương
Quyền thần công, để lộ việc của nghĩa phụ mất rồi. Nếu nói trắng nghĩa phụ
có uyên nguyên với mình ra, thì ta tự đứng vào thế đối địch với sáu đại môn
phái, việc giải hòa không thể nào xong được”. Nghĩ vậy chàng bèn nói: -Tiền
bối nghĩ rằng việc mất Thất Thương Quyền phổ là do Kim Mao Sư Vương Tạ
Tốn đầu dây mối nhợ hay sao? Sai rồi, sai rồi. Đêm hôm đó ở Thanh Dương
Quan trên núi Không Động, trong trận kịch đấu chiếm đoạt quyền phổ, quí
phái có người bị thương vì Hỗn Nguyên Công, toàn thân hiện những điểm đo
đỏ, kẻ hạ thủ chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn đó.
Năm xưa khi Tạ Tốn đến núi Không Động cướp quyền phổ, Thành Côn muốn
cho Minh giáo thêm kẻ địch nên đã ngấm ngầm tương trợ, dùng Hỗn Nguyên
Công đánh Đường Văn Lượng, Thường Kính Chi hai người bị thương. Khi đó
Tạ Tốn không hề biết, về sau do Không Kiến nói cho hay, lúc ấy mới rõ. Lúc
này Trương Vô Kỵ nghĩ đến Thành Côn một đời gian trá, chuyên giá họa cho
người, nên dùng kế “gậy ông đập lưng ông”, vả lại những điều chàng nói ra
cũng không có điều gì không đúng sự thật.
Đường Văn Lượng và Thường Kính Chi nghi tâm hơn hai mươi năm qua, bây
giờ nghe Trương Vô Kỵ đề cập đến, mới biết thì ra là thế, hai người nhìn nhau,
nhất thời không nói được lời nào. Tông Duy Hiệp nói: -Như thế thỉnh vấn Tăng
thiếu hiệp, Thành Côn hiện nay đang ở đâu?
Trương Vô Kỵ nói: -Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn chủ tâm khiêu khích
cho các đại môn phái và Minh giáo đánh lẫn nhau, về sau xin làm môn hạ
Thiếu Lâm, pháp danh Viên Chân. Tối hôm trước y đã lẻn vào nội đường của
Minh giáo, chính miệng y nói cho các thủ não của Minh giáo mọi sự. Dương
Tiêu tiên sinh, Vi Bức Vương, Ngũ Tản Nhân đều nghe cả. Việc này hoàn toàn
xác thực, nếu là hư ngôn, tại hạ không bằng con heo con chó, chết rồi vạn
kiếp chẳng được siêu sinh.
Mấy câu đó chàng khẳng khái nói, ai nghe thấy cũng đều động lòng, chỉ có
tăng chúng chùa Thiếu Lâm lập tức xì xào.
Từ đám đông một người cả tiếng niệm Phật, từ từ bước ra, trên người mặc
tăng bào màu tro, tướng mạo uy nghiêm, tay trái cầm một chuỗi tràng hạt,
chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm Không Tính. Ông ta đi
vào giữa sân nói: -Tăng thí chủ, sao ngươi lại nói năng loạn xạ, nhất định vu
cáo cho môn hạ của chùa Thiếu Lâm ta? Trước mặt anh hùng thiên hạ, thanh
danh phái Thiếu Lâm đâu có thể để cho ngươi tùy tiện nói xấu.
Trương Vô Kỵ khom lưng nói: -Đại sư xin đừng nổi nóng, xin Viên Chân tăng ra
đây đối chất với vãn bối, liền biết chân tướng ngay.
Không Tính đại sư mặt sầm hẳn xuống nói: -Tăng thí chủ lại đề cập đến tệ sư
điệt Viên Chân, ngươi tuổi còn trẻ sao lại có tâm địa hiểm ác đến thế?
Trương Vô Kỵ nói: -Tại hạ chỉ muốn mời Viên Chân hòa thượng ra đây, trước
mặt anh hùng thiên hạ nói rõ trái phải trắng đen, có gì đâu mà tồn tâm hiểm
ác?
Không Tính nói: -Viên Chân sư điệt là nhập thất đệ tử của tệ sư huynh Không
Kiến, Phật học uyên thâm, trừ kỳ này theo anh em viễn chinh Minh giáo ra,
nhiều năm qua chưa hề rời chùa một bước, làm sao có thể là Hỗn Nguyên Tích
Lịch Thủ Thành Côn được? Huống chi Viên Chân sư điệt vì lục đại môn phái
khổ chiến yêu nghiệt nên đã kiệt lực viên tịch rồi, y chết đi thanh danh đâu có
để cho ngươi …
Trương Vô Kỵ nghe thấy “kiệt lực viên tịch”, tai liền ù đi, mặt trắng bệch,
những gì Không Tính nói sau đó chàng nghe nhưng không để vào tai, chỉ lẩm
bẩm: -Y … y chết thật rồi ư? Không … không thể được.
Không Tính chỉ một thi thể tăng nhân ở phía tây, lớn tiếng nói: -Tự ngươi đến
xem thì biết.
Trương Vô Kỵ đi đến cái xác chết đó, thấy khuôn mặt má hõm, hai mắt trợn
trừng, chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn sau đầu nhập Thiếu Lâm
pháp danh Viên Chân. Chàng cúi xuống thăm hơi thở, thấy thịt da lạnh ngắt,
xem ra chết đã lâu rồi. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa buồn, không ngờ kẻ đại
cừu hại một đời nghĩa phụ, ác quán mãn doanh hậu quả lại như thế. Máu
nóng trong ngực chàng xông lên, nhịn không nổi ngửa cổ lên cười ha hả, kêu
lên: -Gian tặc ơi là gian tặc, ngươi một đời làm biết bao nhiêu điều ác, đâu ngờ
cũng có ngày nay.
Mấy tiếng cười của chàng chấn động sơn cốc, truyền ra xa xa, ai nấy không
khỏi giật mình. Trương Vô Kỵ quay đầu lại, hỏi: -Gã Viên Chân này ai đánh y
chết thế?
Không Tính liếc xéo một cái, mặt sa sầm như có phủ một làn sương mỏng,
không trả lời. Ân Thiên Chính vốn đã đứng qua một bên, bấy giờ mới nói: -Y
cùng với tiểu nhi Dã Vương tỉ thí chưởng lực, kết quả một chết, một bị
thương.
Trương Vô Kỵ khom lưng nói: -Thì ra thế.
Chàng nghĩ thầm: “Chắc là Viên Chân trúng phải Hàn Băng Miên Chưởng của
Vi Bức Vương rồi, thụ thương không phải nhẹ, chưởng lực của cậu ta thật kinh
hồn, vì thế đánh y chết ngay tại đương trường. Cậu ta thay ta báo mối thù
này, cũng là phải lắm”.
Chàng đi đến bên cạnh Ân Dã Vương, thò tay thăm mạch, biết là tính mạng
không có gì nguy hiểm, nên cũng không lo, nói: -Đa tạ tiền bối.
Không Tính đứng một bên thấy vậy, càng lúc càng tức, lớn tiếng rống lên: –
Tiểu tử, lại đây nạp mạng đi.
Mấy tiếng đó ầm ầm lọt vào tai, chẳng khác gì sấm sét. Trương Vô Kỵ ngạc
nhiên quay đầu, hỏi: -Cái gì?
Không Tính lớn tiếng nói: -Ngươi biết rõ Viên Chân sư điệt chết rồi, bao nhiêu
tội lỗi đổ lên đầu y hết, ác độc đến thế, làm sao ta tha cho ngươi được? Lão
hòa thượng hôm nay đành phải khai sát giới. Ngươi tự sát đi hay để lão nạp
phải ra tay?
Trương Vô Kỵ trong lòng phân vân: “Viên Chân đã chết rồi, kẻ làm nên tội đã
bị báo ứng, thực là một việc rất đáng mừng. Có điều từ nay không còn ai đối
chất, chân tướng không dễ dàng gì vạch ra cho mọi người biết, phải làm thế
nào cho phải đây?”.
Chàng còn đang trầm ngâm, Không Tính đã tiến lên mấy bước, tay phải vươn
ra chộp vào đầu chàng, cái trảo đó từ cổ tay cho đến ngón tay, thẳng băng
như cây bút, kình đạo cực kỳ ghê gớm.
Ân Thiên Chính quát lên: -Long Trảo Thủ đó, không nên coi thường.
Trương Vô Kỵ thân hình hơi nghiêng qua, nhẹ nhàng tránh được. Không Tính
một trảo chưa trúng, trảo thứ hai đã tiếp theo, thế này xem ra lại càng nhanh
nhẹn, cương mãnh hơn lần trước. Trương Vô Kỵ lại né qua bên trái tránh
được. Không Tính liền liên tiếp tung ra trảo thứ ba, thứ tư, thứ năm nghe vù
vù, chỉ nháy mắt, nhà sư mặc áo màu tro đã biến thành một con rồng xám,
uốn lượn múa may, long trảo vươn ra, áp chế Trương Vô Kỵ không còn đường
nào né tránh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Trương Vô Kỵ bay vụt qua một bên, tay
áo bên phải đã bị Không Tính chộp được, cánh tay trơ ra, hiện rõ năm vết
xước, máu nhỏ ròng ròng. Tăng chúng Thiếu Lâm hoan hô vang dậy, nhưng
đâu đó có tiếng một thiếu nữ kinh hoảng kêu lên.
Trương Vô Kỵ liếc nhìn về phía người kinh hãi kia, thấy Tiểu Siêu thần sắc sợ
hãi, kêu lên: -Trương công tử, công tử … cẩn thận nhé.
Trương Vô Kỵ trong lòng cảm động: “Tiểu cô nương này đối với ta thật là tốt
bụng”.
Không Tính một chiêu thắng thế, nhảy vọt tới, xông vào chộp nữa, uy thế thật
là phi phàm. Lộ trảo pháp nay vừa thật nhanh lại vừa độc địa, Trương Vô Kỵ
chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không biết cách nào đề ngự, chỉ có nước
thoái lui liên tiếp. Hai người diện đối diện, một người xông tới, một người nhảy
lùi về sau, Không Tính liên tiếp chộp liền chín cái đều vào chỗ không. Hai
người trước sau vẫn cách nhau đến hơn hai thước, tuy Không Tính liên tục tấn
công, Trương Vô Kỵ không có cách gì trả đòn, nhưng cứ so khinh công của hai
người thì đã phân hơn kém rõ ràng. Không Tính phi bộ tới trước, còn Trương
Vô Kỵ nhảy lùi về sau, khó dễ hai bên ai cũng biết cả, vậy mà Không Tính vẫn
không nắm được đối thủ, bước chân như thế đã thua hẳn rồi. Trương Vô Kỵ
chỉ cần xoay người chạy mấy bước, lập tức sẽ bỏ cách ông ta thật xa.
Kỳ thực Trương Vô Kỵ không cần phải quay người, chỉ cần nhảy lùi cũng đủ
thoát khỏi được thế công của nhà sư, thế nhưng trước sau vẫn không đỡ,
cũng không chạy, lúc nào cũng cách khoảng hai ba thước, chính vì muốn quan
sát những bí áo trong Long Trảo Thủ của Không Tính. Chàng coi đến chiêu thứ
ba mươi bảy, thấy tay trái của ông ta vươn thẳng ra đằng trước, sử trở lại
chiêu thứ tám là Nã Vân Thức. Chiêu thứ ba mươi tám hai tay từ trên cùng
chụp xuống, phương vị tuy biến, tư thức cũng giống hệt như chiêu thứ mười
hai Sang Châu Thức. Tên những chiêu thức đó dĩ nhiên Vô Kỵ không sao biết
được, nhưng cách ra chiêu, chiêu nào chàng cũng nhìn rõ, nhớ vào trong
bụng.
Thì ra Long Trảo Thủ chỉ có ba mươi sáu thức, yếu chỉ của nó là nhanh nhẹn
độc địa, không phải biến hóa nhiều. Không Tính khi còn trung niên đã mấy lần
gặp đại địch, nhưng chỉ cần sử dụng Long Trảo Thủ, lập tức được thượng
phong ngay, trong mười hai chiêu là đã thắng rồi, còn từ chiêu thứ mười ba
chỉ để một mình luyện tập, chưa bao giờ phải sử dụng khi lâm địch. Lần này sử
đến hết cả ba mươi sáu chiêu rồi vẫn chưa chế thắng được là chuyện bình sinh
chưa hề có. Đến chiêu thứ ba mươi bảy phải quay về chiêu cũ, ông nghĩ thầm:
“Tên tiểu tử này chỉ dựa vào khinh công cao siêu, bộ pháp nhanh nhẹn, từ đầu
đến cuối né đông tránh tây, nếu quả thực hai bên sách chiêu, chắc gì chống
đỡ nổi mình được mười hai chiêu Long Trảo Thủ”.
Trương Vô Kỵ lúc này đã biết hết ba mươi sáu thức Long Trảo Thủ pháp, tuy
không tìm thấy một sơ hở nào nhưng dù bất cứ quyền chiêu nào của dối
phương, Càn Khôn Đại Na Di cũng có thể tạo thành sai sót để phá vỡ. Thế
nhưng chàng còn trù trừ: “Nếu lúc này ta lấy mạng ông ta thì không có gì là
khó, nhưng phái Thiếu Lâm uy danh lừng lẫy, vị Không Tính đại sư này lại là
một trong ba kỳ túc của họ, nếu ta đánh bại ông ta trước mặt anh hùng thiên
hạ, phái Thiếu Lâm còn mặt mũi nào? Còn như làm sao để ông ta tự nhiên biết
khó mà chịu thua thì người này võ công cao hơn phái Không Động nhiều, ta
đâu có cách gì làm được”. Chàng còn đang trong cảnh khó xử, bỗng nghe
Không Tính quát lớn: -Tiểu tử, ngươi chỉ chạy trốn chứ đâu có phải là tỉ võ.
Trương Vô Kỵ đáp: -Muốn tỉ võ …
Không Tính nhân cơ hội chàng đang há miệng, chân khí không tập trung được
liền xuất công hai chiêu liền. Trương Vô Kỵ tung mình nhảy ra, miệng vẫn tiếp
tục nói: -… cũng được, nếu như tại hạ thắng được đại sư thì tính sao?
Mấy câu đó âm thanh vẫn liền lạc không ngừng lại chút nào, nếu như nhắm
mắt mà nghe, tưởng như chàng đang ngồi nói chuyện một cách bình thường,
chẳng biết được rằng trong ba câu đó, chàng đã phải liên tục né tránh năm
chiêu tấn công vũ bão của Không Tính.
Không Tính đáp: -Khinh công của ngươi giỏi thật, nhưng nến muốn thắng
được ta bằng đường quyền ngọn cước thì đừng hòng.
Trương Vô Kỵ đáp: -Tỉ võ ra chiêu, ai biết thế nào được thắng hay bại? Vãn bối
so với đại sư tuổi kém xa, võ nghệ tuy kém cỏi, nhưng nói về khí lực lại được
lợi hơn.
Không Tính hung hăng đáp: -Nếu như tại quyền cước mà ta thua ngươi, ngươi
muốn giết thì giết, muốn xẻo thịt thì xẻo thịt.
Trương Vô Kỵ đáp: -Chuyện đó thì không dám. Nếu vãn bối thua, đương nhiên
phải tùy theo đại sư sai bảo, không dám nửa lời nói khác. Thế nhưng nếu may
mắn tại hạ thắng được đại sư nửa chiêu một thức, chỉ xin phái Thiếu Lâm rời
khỏi Quang Minh Đính.
Không Tính đáp: -Việc của phái Thiếu Lâm, do sư huynh ta định đoạt, ta chỉ lo
việc của ta được thôi. Ta không tin rằng Long Trảo Thủ này lại không thắng
được ngươi đâu.
Trương Vô Kỵ trong lòng bỗng chợt nghĩ ra một cách, nói: -Ba mươi sáu chiêu
Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm không có một chút sơ hở nào, là vô thượng
tuyệt nghệ của cầm nã pháp trong thiên hạ, chỉ có điều đại sư luyện vẫn còn
có một chỗ chưa đúng hẳn.
Không Tính giận dữ đáp: -Giỏi nhỉ, nếu ngươi phá giải được Long Trảo Thủ của
ta, ta lập tức quay về chùa Thiếu Lâm, suốt đời thề không ra khỏi cửa chùa
một bước.
Trương Vô Kỵ đáp: -Không cần phải như thế.
Hai người đối đáp mọi người đứng chung quanh reo hò như tiếng sấm, mỗi lúc
một thêm vang dậy. Thì ra tuy hai người miệng vẫn nói, tay chân thân pháp
không vì thế mà ngừng lại, tuy càng đấu càng nhanh, nhưng ngữ điệu so với
bình thời chẳng có gì khác, không ngập ngừng chút nào. Khi Không Tính nói
câu “Khinh công của ngươi giỏi thật” thì đã liên tiếp đánh ra hai chiêu vù vù,
khi nói tới “nhưng nếu muốn thắng được ta bằng đường quyền ngọn cước” thì
năm ngón tay trái đã chụp xuống, còn nói tới đoạn “thì đừng hòng” giọng nói
uy mãnh, hai tay cùng phát ra liên tiếp ba chiêu.
Hai người vừa nói vừa đánh, tiếng reo hò của người chung quanh vẫn không
át được tiếng của họ. Khi Trương Vô Kỵ nói tới câu sau cùng: “Không cần phải
như thế”, tự nhiên thân hình vọt lên, ở trên không lượn liên tiếp bốn vòng,
càng lượn càng cao, rồi đổi hướng một cái, nhẹ nhàng đáp xuống ngoài xa
mấy trượng. Mọi người nhìn thấy như thế ai nấy mắt trợn trừng, không ai tin
nổi trên đời này lại có loại khinh công như thế. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất
Tiếu vẫn tự hào khinh công của mình trên đời không ai sánh kịp, lúc này cũng
không khỏi tắc lưỡi thán phục.
Trương Vô Kỵ rơi xuống đất rồi, Không Tính lại xông tới trước mặt, nhưng
không thừa cơ truy kích, lớn tiếng nói: -Thế bây giờ mình tỉ đấu chưa?
Trương Vô Kỵ đáp: -Được rồi, mời đại sư phát chiêu.
Không Tính nói: -Ngươi có còn nhảy lùi về sau nữa thôi?
Trương Vô Kỵ mỉm cười trả lời: -Vãn bối nếu còn lùi nửa bước thì xem như
thua.
Những người trong Minh giáo như Dương Tiêu, Lãnh Khiêm, Chu Điên, Thuyết
Bất Đắc, trong Thiên Ưng giáo như Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương, Lý Thiên
Viên tuy thân thể cử động khó khăn, mắt tai vẫn bình thường, nghe thấy
chàng nói như thế đều kinh hoảng thầm. Bọn họ ai cũng hiểu rộng biết nhiều,
thấy Long Trảo Thủ của nhà sư thật là ghê gớm, muốn tiếp ông ta một chiêu,
cũng không phải dễ dàng, võ công Trương Vô Kỵ tuy giỏi thật, nhưng muốn
thắng được cũng phải trăm hiệp trở lên, công thủ tránh né, làm sao có cách
nào không lùi lại nửa bước? Ai nấy đều thấy câu nói đó quá ư là khoa trương.
Lại nghe Không Tính nói: -Không cần phải thế. Thắng cũng phải cho công
bình, thua cũng phải cho tâm phục.
Nói vừa xong, quát lên: -Tiếp chiêu.
Tay trái chộp hờ ra, tay phải kẹp lại thành một luồng kình phong, đánh thẳng
vào huyệt Khuyết Bồn ở vai trái của Trương Vô Kỵ, chính là chiêu Nã Vân Thức.
Trương Vô Kỵ thấy tay trái ông ta vừa hơi động, biết ngay nhà sư định sử
chiêu này, lập tức tay trái cũng chộp hờ ra, tay phải chộp luôn vào huyệt
Khuyết Bồn của đối phương. Hai người sử dụng cùng một chiêu thức, cũng
không có gì phân biệt, nhưng Trương Vô Kỵ ra sau mà tới trước, tuy chỉ là một
sát na thôi nhưng đã chiếm được tiên cơ. Ngón tay của Không Tính còn cách
chàng khoảng hai tấc thì năm ngón tay của Vô Kỵ đã chộp trúng huyệt Khuyết
Bồn trên vai ông ta. Không Tính chỉ thấy huyệt đạo tê chồn, kình lực trên bàn
tay phải hoàn toàn mất hết. Thế nhưng Trương Vô Kỵ không sử kình vào ngón
tay, lập tức rút lại ngay.
Không Tính ngạc nhiên, hai tay lại cùng đưa ra, sử chiêu Sang Châu Thức
chộp vào hai huyệt Thái Dương hai bên mang tai của Trương Vô Kỵ. Trương Vô
Kỵ lại hậu phát tiên chí, hai tay cũng đưa ra, lại đi trước một bước, chộp đúng
vào hai huyệt Thái Dương hai bên của Không Tính. Thái Dương huyệt là nơi
trọng yếu, đối với nội gia cao thủ khi tỉ võ, đánh trúng là chết ngay, không có
cách gì cứu được. Thế nhưng Trương Vô Kỵ chỉ lấy đầu ngón tay vuốt nhẹ, rồi
cuốn vòng trở ra, biến thành thức thứ mười bảy trong Long Trảo Thủ là Lao
Nguyệt Thức, đánh nhứ vào huyệt Phong Phủ ở sau đầu.
Không Tính bị chàng phất trúng huyệt Thái Dương đã đứng chết trân, đến lúc
chàng sử dụng Lao Nguyệt Thức, lại càng kinh hãi hơn, lập tức nhảy lui về sau
nửa trượng, quát lên: -Ngươi … ngươi tại sao lại học lén Long Trảo Thủ của
phái Thiếu Lâm ta?
Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: -Võ công trong thiên hạ tất cả đâu đâu cũng đều
qui về một nguồn gốc, lẽ nào còn cưỡng phân các phái khác nhau, cái này của
mình, cái này của người, công phu Long Trảo Thủ chắc gì đã chỉ có quí phái
mới có được mà thôi?
Thế nhưng trong lòng chàng không khỏi bội phục: “Long Trảo Thủ này quả
thực lợi hại, hẳn là phái Thiếu Lâm phải thiên trùy bách luyện hàng mấy trăm
năm qua, có thể nói là một thứ võ công “bất bại”, nếu ta không dùng chính
môn Long Trảo Thủ này đối địch với ông ta, nếu dùng quyền pháp khác để thủ
thắng, quả thực là mười phần gian nan. Huống chi những quyền pháp,
chưởng pháp ta học được, còn chưa bằng nhân vật hạng hai hạng ba của phái
Thiếu Lâm, làm sao so sánh được với một trong ba đại thần tăng là Không Tính
đại sư này?”.
Không Tính cúi đầu suy nghĩ, nhất thời không hiểu rõ đạo lý của việc này, nói
đến công phu tu luyện Long Trảo Thủ, thì dù cho sư huynh Không Văn, Không
Trí mà ngay cả đương niên Không Kiến cũng đều không bằng được mình, vậy
mà sao thanh niên này tiếp mình hai chiêu, đều hậu phát tiên chí, lối xuất
chiêu từ thủ pháp đến kình lực, phương hướng bộ vị đều vừa ổn định, vừa
nhanh nhẹn, chẳng khá gì đã khổ luyện mấy chục năm?
Ông ta ngơ ngẩn không nói, cả mấy nghìn đôi mắt trên quảng trường đều
chăm chăm nhìn vào mặt nhà sư. Vừa rồi hai người động thủ ra chiêu, chỉ
trong chớp nhoáng lại phân ra, ngoài những cao thủ hạng nhất ra, không ai
nhìn thấy ai người nào thắng người nào bại, nhưng trước mắt thấy Trương Vô
Kỵ thì dường như vô sự, Không Tính lại nhăn tít đôi lông mày trầm tư suy nghĩ,
hiển nhiên hơn kém đã rõ rồi.
Không Tính đột nhiên hét lớn một tiếng, tung mình nhảy tới, hai bàn tay như
gió táp mưa sa, Bổ Phong Thức, Tróc Ảnh Thức, Phủ Cầm Thức, Cổ Sắt Thức,
Phê Kháng Thức, Đảo Hư Thức, Bão Tàn Thức, Thủ Khuyết Thức tám thế liên
hoàn ào ào đánh tới. Trương Vô Kỵ thản nhiên như không, cứ theo đúng như
thế từng thức một mà trả lại. Bổ Phong Tróc Ảnh, Phủ Cầm Cổ Sắt, Phê Kháng
Đảo Hư, Bão Tàn Thủ Khuyết liên tiếp tám chiêu, chiêu nào cũng ra sau mà tới
trước.
Tám thức Long Trảo Thủ này của Không Tính thần tăng liên hoàn bất tuyệt,
chẳng khác gì một chiêu biến ra tám cách khác nhau, nhanh nhẹn vô cùng,
nào ngờ ông ta càng nhanh thì Trương Vô Kỵ lại nhanh hơn, chiêu nào cũng
chiếm được trước. Mỗi khi Không Tính xuất một chiêu, lại bị ép lùi một bước,
lùi đến bước thứ bảy rồi, Bão Tàn Thức và Thủ Khuyết Thức ổn trọng như núi
bấy giờ mới tung ra. Hai chiêu này là hai chiêu sau cùng thứ ba mươi nhăm và
ba mươi sáu của Long Trảo Thủ, trong nháy mắt tưởng như bên trong có hàng
trăm sơ hở, người ra chiêu tay chân luống cuống, hết sức chống đỡ, kỳ thực
hai chiêu này tưởng là thủ mà chính là công, cực kỳ khéo mà làm như vụng,
trong mỗi chỗ sơ hở đều ẩn phục những bẫy rất là lợi hại.
Long Trảo Thủ vốn dĩ là một môn võ công cương mãnh, nhưng đến hai thức
sau cùng này, trong cương mãnh có ẩn âm nhu, đã đạt đến mức phản phác
hoàn chân, lô hỏa thuần thanh.[3]
Trương Vô Kỵ hú lên một tiếng trong trẻo, mạnh dạn tiến lên một bước, hai
chiêu Bão Tàn, Thủ Khuyết đánh nhứ ra, đột nhiên biến ngay thành chiêu Nã
Vân Thức, đi thẳng vào ngay chính giữa. Không Tính cả mừng, nghĩ thầm:
“Sau cùng ngươi đã lọt vào bẫy của ta rồi”. Ông ta thấy tay phải của Vô Kỵ rơi
vào vòng vây, không còn cách nào có thể lui về được nữa, song chưởng liền
quay trở về đánh vào, nghe bụp một tiếng đánh trúng ngay khuỷu tay Trương
Vô Kỵ. Không Tính là một cao tăng hữu đạo, thấy thanh niên này tinh thông
tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm, ngại rằng chàng có uyên nguyên gì với môn
phái chăng, huống chi mấy chiêu trước rõ ràng đã đánh vào trọng huyệt của
mình, đều cố ý nhường nhịn rút tay về, nên chiêu này ông ta cũng không hạ
sát thủ, chỉ cần đánh gãy cánh tay Trương Vô Kỵ mà thôi. Ngờ đâu song
chưởng vừa chạm vào cánh tay chàng, bỗng thấy một nguồn kình lực nhu hòa
hậu trọng đẩy ra, giữ chặt song chưởng không cho đánh tới. Ngay lúc đó, năm
ngón tay của Trương Vô Kỵ đã ấn nhẹ vào huyệt Đãn Trung trên ngực Không
Tính rồi.
Chỉ trong một chớp mắt, bao nhiêu ý niệm trong lòng Không Tính đều nước lã
đổ ra sông, mấy chục năm khổ luyện võ công, xưng hùng giang hồ đều chỉ là
một trường huyễn mộng. Ông gật đầu, chậm rãi nói: -Tăng chí chủ cao siêu
hơn lão nạp nhiều lắm.
Tay trái nắm lấy năm ngón tay phải, vừa vận sức lên toan bẻ gãy, đột nhiên cổ
tay trái thấy tê đi, kình đạo hoàn toàn không sử ra được, chính là Trương Vô
Kỵ phất vào huyệt đạo trên cổ tay. Chỉ thấy chàng lớn tiếng nói: -Vãn bối dùng
Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm để thắng đại sư, có làm tổn thương gì đến
uy danh của phái Thiếu Lâm đâu? Nếu vãn bối không dùng tuyệt nghệ của
Thiếu Lâm để đối công với đại sư, thiên hạ không có võ công thứ hai nào có
thể chiếm thượng phong được với đại sư nửa thức.
Không Tính nhất thời phẫn khích, định tự mình bẻ gãy năm ngón tay mình,
suốt đời không nói tới võ công nữa, nghe chàng nói như thế, thấy đối phương
ngôn ngữ hành sự đều hết sức bao che cho bản môn, nếu không uy danh của
phái Thiếu Lâm hàng nghìn năm qua, có thể nói là tự tay mình làm hỏng mất
cả, mình chẳng hóa ra là kẻ đại tội của môn phái hay sao?
Trong bụng nghĩ như thế, không khỏi mười phần cảm kích, nước mắt ứa ra,
chắp hai tay nói: -Tăng thí chủ nhân hiệp hơn người, lão nạp vừa cảm ơn, vừa
bội phục.
Trương Vô Kỵ vái lại một vái thật sâu, nói: -Vãn bối phạm thượng bất kính,
mong được đại sư thứ tội cho.
Không Tính mỉm cười, nói: -Long Trảo Thủ này vào tay Tăng thí chủ, thành ra
uy lực đến thế, trước đây lão nạp có nằm mơ cũng không nghĩ ra được, sau
này có khi nào rảnh rỗi, mong được giá lâm tệ tự, lão nạp thể nào cũng hết
lòng chủ nhà xin được một phen chỉ dạy cho thật nhiều.
Trong võ lâm mỗi khi nói đến “thỉnh giáo” đều có hàm ý khiêu chiến trong đó,
thế nhưng Không Tính quả thực lòng khẩn khoản, rõ ràng bội phục võ nghệ
của đối phương, tự thẹn không bằng được, có ý xin học hỏi thực sự.
Trương Vô Kỵ vội vàng nói: -Không dám, không dám. Chùa Thiếu Lâm võ công
bác đại tinh thâm, vãn bối ít học tuổi trẻ, chỉ mong mai này có cơ duyên được
đại sư chỉ điểm thêm cho.
Câu nói đó chàng thực từ ruột gan nên giọng thật là thiết tha khẩn khoản.
Không Tính tại chùa Thiếu Lâm địa vị cực cao, chỉ vì tính tình mộc mạc, không
có tài trị sự nên không giữ một địa vị trọng yếu nào, nhưng nhân phẩm võ
công, tăng chúng ai ai cũng kính phục. Phái Thiếu Lâm từ Không Trí đại sư đổ
xuống thấy chàng nói thế đều thấy hả dạ, ai nấy đều thầm cảm kích Trương
Vô Kỵ giữ cho bản phái không bị mất mặt, đều biết việc ngày hôm nay, mình
không còn có thể ra khiêu chiến với chàng được nữa.
Không Trí đại sư là thủ lãnh của kỳ vi công Minh giáo này, thấy tình thế như
thế, trong lòng thật là hổ thẹn, ma giáo sắp bị tiêu diệt đến nơi lại bị gã thanh
niên vô danh này ra tay ngăn trở, nếu như bây giờ rút về, anh hùng hào kiệt
trong thiên hạ chẳng cười đến rụng cả răng ư? Thành ra nhất thời không biết
tính sao bèn đưa mắt cho chưởng môn phái Hoa Sơn là Thần Cơ Tử Tiên Vu
Thông nháy một cái.
Tiên Vu Thông túc trí đa mưu, là quân sư của cả sáu môn phái trong kỳ vây
đánh Quang Minh Đính này, thấy Không Trí đại sư đưa mắt cầu cứu, lập tức
xòe quạt đưa lên phe phẩy, từ từ bước ra.
Trương Vô Kỵ thấy người đi ra là một văn sĩ trung niên chừng ngoài bốn mươi,
mi mục thanh tú, tuấn nhã tiêu dật, tự nhiên có vài phần cảm tình, chắp tay
nói: -Xin chào, không biết vị tiền bối này có điều chi chỉ bảo?
Tiên Vu Thông chưa kịp trả lời, Ân Thiên Chính nói: -Đây là chưởng môn phái
Hoa Sơn Tiên Vu Thông, võ công chỉ bình thường nhưng rất nhiều quỉ kế.
Trương Vô Kỵ vừa nghe tên Tiên Vu Thông nghĩ thầm: “Cái tên này quen quá,
không biết mình nghe nói tới khi nào?”. Chỉ thấy Tiên Vu Thông đi tới trước
mặt cách xa chừng hơn một trượng, liền đứng lại, ổn định rồi mới chắp tay
nói: -Xin chào Tăng thiếu hiệp.
Trương Vô Kỵ hoàn lễ nói: -Xin chào Tiên Vu chưởng môn.
Tiên Vu Thông nói: -Tăng thiếu hiệp thần công cái thế, liên tiếp đánh bại chư
lão của phái Không Động, ngay cả thần tăng của phái Thiếu Lâm cũng phải
chịu hạ phong, tại hạ thật là bội phục. Không biết thiếu hiệp là môn hạ của vị
tiền bối cao nhân nào, điều giáo được một thiếu niên anh hiệp, trên đời khó
thấy như thế?
Trương Vô Kỵ đang suy nghĩ xem mình đã nghe đến tên người này vào lúc
nào, câu hỏi của y chàng chưa kịp trả lời. Tiên Vu Thông ngửng mặt lên trời
cười ha hả, lớn tiếng nói: -Không hiểu Tăng thiếu hiệp đối với sư thừa lai lịch
có gì khó ăn khó nói cần phải giấu diếm chăng? Cổ nhân nói rằng: “Kiến hiền
tư tề, kiến bất hiền …”[4]
Trương Vô Kỵ nghe tới “kiến hiền tư tề”, lập tức nghĩ ngay đến “kiến tử bất
cứu”, liền nhớ ngay năm năm trước nơi Hồ Điệp Cốc, Hồ Thanh Ngưu từng nói
với chàng: “Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn giết hại em gái ông ta”. Khi đó
Trương Vô Kỵ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã định bụng: “Gã Tiên Vu Thông này
thật là đáng ghét, nếu sau này không bị báo ứng thì quả là trời không có mắt”.
Chàng ngưng thần nhớ lại mọi chuyện Hồ Thanh Ngưu đã kể cho nghe:
Một thanh niên bị trúng Kim Tàm trùng độc ở xứ Miêu Cương, lẽ ra thể nào
cũng chết. Ta ba ngày ba đêm không ngủ, hao tận tâm huyết cứu sống được
y, lại cùng y kết nghĩa kim lan, tình như chân tay, không ngờ sau này y lại làm
chết chính đứa em ruột của ta … Ôi, đứa em đáng thương của ta ơi … hai anh
em ta từ bé cha mẹ mất sớm, đùm bọc lẫn nhau.
Hồ Thanh Ngưu nói đến đó, mặt nhăn nhúm, mắt nhòa lệ khiến cho Trương Vô
Kỵ cực kỳ đau xót. Hồ Thanh Ngưu lại kể tiếp, về sau từng mấy lần đi kiếm y
báo cừu, nhưng vì phái Hoa Sơn người nhiều thế mạnh, Tiên Vu Thông lại giảo
hoạt, lắm mưu nhiều kế khiến Hồ Thanh Ngưu suýt chết về tay y.
Chàng nghĩ đến đó, đôi lông mày dựng ngược, đôi mắt như tóe lửa, nhìn
thẳng vào Tiên Vu Thông, lại nghĩ đến y có một tên đệ tử là Tiết Công Viễn, bị
Kim Hoa bà bà đả thương nhờ mình cứu y thoát chết, vậy mà về sau toan bắt
mình làm thịt ăn, hai thầy trò y lấy oán báo ân, đều là một bọn gian ác, đê tiện
vô sỉ. Tiết Công Viễn nay chết rồi, còn tên Tiên Vu Thông này không thể không
trừng trị một phen cho bõ ghét, chàng liền mỉm cười nói: -Tôi có bị trúng độc
ở Miêu Cương đâu, cũng không giết chết em gái của người kết nghĩa kim lan,
có gì mà khó ăn khó nói?
Tiên Vu Thông nghe chàng nói thế, liền toàn thân run rẩy, toát mồ hôi lạnh sau
lưng. Năm xưa y được Hồ Thanh Ngưu cứu chữa khỏi chết rồi, cùng em gái
của Hồ Thanh Ngưu là Hồ Thanh Dương yêu thương nhau. Hồ Thanh Dương
trao thân cho y để rồi mang thai, nào ngờ Tiên Vu Thông tham cái địa vị
chưởng môn phái Hoa Sơn, bỏ rơi Hồ Thanh Dương để kết hôn với người con
gái độc nhất của chưởng môn. Hồ Thanh Dương xấu hổ tự tận, gây ra cái
thảm cảnh một xác hai mạng người, trước nay Tiên Vu Thông vẫn cố gắng che
đậy không cho ai hay biết, không ngờ chuyện đã trên mười năm, đột nhiên bị
gã thanh niên này trước mặt mọi người kể ra, y không kinh hồn thất đảm sao
được? Y liền nghĩ ngay một ý tưởng độc ác: “Gã thanh niên này không hiểu vì
sao lại biết được chuyện riêng tư của ta, không thể không lập tức ra tay trừ
ngay, không để cho y sống thêm một giờ một buổi nào nữa, nếu không để nó
rêu rao chuyện của mình ra thì làm sao?”.
Chỉ giây lát y trấn tĩnh ngay được, nói: -Tăng thiếu hiệp nếu không chịu nói ra
sư thừa, tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Chúng mình chỉ vừa tới chỗ
là ngừng lại, ra tay lưu lại chút tình, được chăng?
Nói xong y nghiêng tay phải, tay trái chém xuống đầu vai của Trương Vô Kỵ,
lớn tiếng nói: -Xin mời Tăng thiếu hiệp.
Cốt để Trương Vô Kỵ không còn cơ hội nói tiếp nữa. Trương Vô Kỵ hiểu tâm ý
của y, tiện tay đưa chưởng lên gạt nhẹ, nói: -Phái Hoa Sơn võ nghệ thật là cao
minh, lãnh giáo hay không thì cũng vậy. Thế nhưng cái tài lấy oán báo ơn,
vong ân phụ nghĩa, cái đó người ngoài mới theo không kịp …
Tiên Vu Thông không để cho chàng nói tiếp, lập tức xông lên tấn công, sử một
tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn là bảy mươi hai lộ Ưng Xà Sinh Tử Bác. Y gập cái
quạt lại cầm nơi tay phải, để lộ cái cán bằng thép đúc thành hình đầu rắn,
dùng xà đầu điểm, đánh, đâm, chọc, tay trái sử dụng Ưng Trảo Công để nắm,
bắt, vặn, móc, hai tay chiêu số hoàn toàn khác nhau. Lộ Ưng Xà Sinh Tử Bác
này là tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn truyền đã trên trăm năm, ưng xà thi triển,
trong một thức cùng xuất hiện thế hùng mạnh của chim, thế linh động của
rắn, bao gồm vừa nhanh vừa độc.
Thế nhưng lực phân ắt yếu đi, lộ võ công này nếu dùng đối phó với người
thường sẽ khiến cho người ta phải luống cuống, tránh được bên đông thì bị
đòn bên tây. Trương Vô Kỵ chỉ tiếp qua vài chiêu, biết ngay đối phương chiêu
số tuy tinh, kình lực lại không đủ, so với Không Tính thần tăng thật kém xa,
nên tay vẫn chống đỡ, miệng vẫn nói tiếp: -Tiên Vu chưởng môn, tại hạ có một
điểm chưa rõ ràng muốn thỉnh giáo. Năm xưa ông thân trúng kịch độc, đến
mức chín chết một sống, người ta phải ba ngày ba đêm không ngủ, kiệt lực
tận tâm cứu ông khỏi, lại cùng ông kết nghĩa kim lan, đối với ông tình như anh
em. Vậy mà tại sao ông đang tâm làm chết em gái người ta là thế nào?
Tiên Vu Thông không sao trả lời được, há miệng chửi: -Hồ …
Y định chửi một câu “Hồ thuyết bát đạo[5]” toan cãi chầy cãi cối. Tiên Vu
Thông vốn dĩ ăn nói khéo léo, mồm miệng lanh lợi nổi tiếng trong võ lâm, nghe
đến Trương Vô Kỵ nói toạc chuyện bí mật của mình, liền toan đặt điều dùng tài
biện bác vu hãm, vừa che giấu chuyện thất đức, vừa chờ dịp Trương Vô Kỵ
phẫn nộ chia trí hầu thừa cơ hạ độc thủ. Tài nghệ như Không Tính đại sư còn
không thắng nổi địch thủ, y không mong gì dùng võ nghệ áp đảo được đối
phương.
Nào ngờ vừa mới nói được một chữ “Hồ”, bỗng thấy một chưởng lực nặng nề
ập tới đè vào ngực, Tiên Vu Thông thấy hơi thở hụt hẫng, ba chữ “thuyết bất
đạo” nghẹn tại cổ nói không ra, trong giây lát thấy hơi trong ngực dường như
đã bị đối phương đẩy ra ngoài rồi, vội vàng tiềm vận nội lực, hết sức chống đỡ,
tai vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ Trương Vô Kỵ nói: -Đúng thế, đúng
thế. Ngươi vẫn còn nhớ được họ Hồ, thế nhưng sao chỉ nói ra họ Hồ mà không
nói cho hết? Hồ gia tiểu thư bị ngươi hãm hại chết thảm như thế, bao nhiêu
năm qua ngươi không thấy áy náy sao?
Tiên Vu Thông ngộp chịu không nổi, hơi thở dường như đứt quãng, vội vàng
liên tiếp đánh ra ba chiêu. Trương Vô Kỵ chưởng lực liền nhả ra, y thấy vừa
thấy nhẹ nhàng, vội hít một hơi dài, quát lên: -Ngươi …
Thế nhưng chỉ mới nói được một chữ “ngươi”, chưởng lực của đối phương lại
ép tới trước ngực, tiếng lại đứt quãng. Trương Vô Kỵ nói tiếp: -Đại trượng phu
dám làm dám chịu, đúng ra đúng, sai ra sai, việc gì cứ phải ấp a ấp úng, che
đầu che đuôi? Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu năm xưa cứu mạng cho ngươi,
có phải không? Em gái của ông ta chính ngươi làm hại đến chết, có phải
không?
Chàng không biết em gái Hồ Thanh Ngưu bị hại như thế nào nên không thể
nào nói cho rõ ràng, thế nhưng Tiên Vu Thông lại tưởng bao nhiêu chuyện y
làm, Trương Vô Kỵ đều biết hết, thế nhưng khổ một nỗi không sao mở miệng
được, thành ra mặt cứ tái đi.
Những người chung quanh ai nấy đều biết Tiên Vu Thông miệng lưỡi trơn như
mỡ, có tài hùng biện, vậy mà bị đối phương trách mắng nặng nề như thế
không đối đáp được một lời nào, khiến không thể không tin lời của Trương Vô
Kỵ. Trương Vô Kỵ dùng thần công tuyệt đỉnh ép vào ngực y không cho y thở,
khiến cho Tiên Vu Thông chẳng khác gì người câm ăn phải ớt, muốn nói cũng
không được, người ngoài chỉ thấy Trương Vô Kỵ hay tay múa may, sách giải
thế công của Tiên Vu Thông, thỉnh thoảng phản kích một chưởng, cho nên dù
là cao thủ của các phái cũng không ai nhìn ra cái ngoắt ngoéo ở bên trong.
Các danh túc của phái Hoa Sơn, các môn nhân thấy chưởng môn bị bôi tro trát
trấu trước mặt mọi người, bị mắng chửi không còn mặt mũi nào như thế, mà
không có được một lời biện giải, ai nấy đều hết sức bẽ bàng. Thế nhưng một
số người biết Tiên Vu Thông quỉ kế đa đoan, nghĩ rằng y tạm thời ẩn nhẫn, để
chờ cơ hội báo phục cực kỳ lợi hại.
Lại nghe Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói tiếp: -Người trong võ lâm chúng ta, quan
trọng nhất là ơn phải đền, oán phải trả. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu là
người trong Minh giáo, ngươi chịu đại ân của Minh giáo, vậy mà hôm nay tất
lãnh môn nhân đến đánh Minh giáo. Người ta cứu mạng cho ngươi, y lại giết
chết thân nhân người ta, quả thật không bằng loài cầm thú, còn mặt mũi nào
mà làm chưởng môn một phái?
Chàng mắng y một trận thật là hả lòng hả dạ, nghĩ thầm nếu như Hồ tiên sinh
hôm nay giá như có ở đây, được chính tai nghe chàng mắng y rửa hận cho
ông ta, chắc cũng bớt đi được phần nào nỗi phẫn uất trong lòng bao lâu nay.
Thế nhưng chàng cũng biết rằng chỉ nên mắng chửi nhưng không thể nào lấy
mạng của y, ngày sau sẽ tìm cách trả thù sau, nên thu chưởng lực lại, nói: –
Nếu ngươi đã biết hổ thẹn rồi, ta tạm để cái đầu ngươi trên cổ.
Tiên Vu Thông đột nhiên hô hấp thoải mái, quát lên: -Tiểu tặc, chỉ nói láo thôi.
Y vung cán quạt chỉ ngay vào mặt Trương Vô Kỵ điểm một cái, lập tức nhảy
vọt ra một bên. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, lập tức đầu
óc choáng váng, chân đứng không vững, chỉ thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ
đom đóm …
Tiên Vu Thông quát lên: -Tiểu tặc, để cho ngươi biết tuyệt nghệ của phái Hoa
Sơn Ưng Xà Sinh Tử Bác lợi hại như thế nào.
Nói xong y nhảy tới trước, năm ngón tay trái vung ra chộp vào huyệt Uyên
Dịch nơi nách Trương Vô Kỵ. Y thấy ngũ trảo chộp xuống, Trương Vô Kỵ hoàn
toàn không phản kháng được, nhưng nơi đụng vào trơn tuột chẳng khác gì
một con cá, không sao sử được một chút kình đạo nào. Lại nghe môn hạ phái
Hoa Sơn hò reo vang động: -Ưng Xà Sinh Tử Bác hôm nay dương danh thiên
hạ.
-Tiên Vu chưởng môn phái Hoa Sơn thần kỹ kinh người.
-Có thế mới dạy cho tên tiểu tặc võ công chân thực ra sao.
Trương Vô Kỵ mỉm cười, thổi một hơi ngay mũi Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông
bỗng ngửi thấy một mùi thơm, đầu óc choáng váng, sợ không để đâu cho hết,
vội há mồm toan kêu cứu. Trương Vô Kỵ tay trái phất luôn vào hai khoeo chân
của y, Tiên Vu Thông đứng không vững, khuỵu luôn xuống, quì ngay trước mặt
Trương Vô Kỵ, chẳng khác gì đang lạy lục xin tha.
Biến cố đó thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người, trước mắt thấy Trương
Vô Kỵ bị trọng thương, lảo đảo muốn ngã, nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc,
biến thành Tiên Vu Thông quì ngay trước mặt, chẳng lẽ chàng có yêu pháp
hay sao?
Trương Vô Kỵ cúi xuống, cầm cái quạt trong tay Tiên Vu Thông lên, lớn tiếng
nói: -Phái Hoa Sơn tự cho là danh môn chính phái, ai ngờ lại có tuyệt nghệ
phóng trùng hạ độc, xin các vị coi thử.
Nói xong chàng phẩy tay một cái, mở chiếc quạt ra, một bên vẽ ngọn núi Hoa
Sơn cao vút từng từng lớp lớp, lật qua bên kia viết sáu câu thơ trong bài Thái
Hoa Tán (ca tụng ngọn núi Hoa Sơn) của Quách Phác:
Hoa sơn tuấn nhã uy linh,
Bốn bề cao tỏa chập chùng chen mây.
Xem chừng tiên nữ đâu đây,
Rót quỳnh tương để chuốc nơi thiên đình.
Ai kia du ngoạn vân hương,
Xe rồng thấp thoáng lẫn cùng xiêm y.
(Hoa nhạc linh tuấn,
Tước thành tứ phương.
Viên hữu thần nữ,
Thị ấp ngọc tương.
Kỳ thùy du chi?
Long giá vân thường.)
Trương Vô Kỵ xếp cái quạt lại, nói: -Ai ngờ đâu chiếc quạt phong nhã này bên
trong lại có giấu một cơ quan đê hèn âm độc.
Nói xong chàng đi đến trước một bụi hoa, chỉ ngay cái cán vào một bông hoa
vẫy mấy cái, chỉ giây lát, cánh hoa lả tả rơi xuống, lá cây cũng héo úa biến
thành màu vàng.
Mọi người ai nấy kinh hãi, nghĩ thầm: “Tiên Vu Thông giấu trong cái quạt này
chất độc gì ghê gớm thế?”. Chỉ thấy Tiên Vu Thông nằm phục xuống đất, kêu
la thảm thiết như heo bị chọc tiết, âm thanh rùng rợn khiến ai ai cũng sờn
lòng: -A … a …
Tiếng kêu của y kéo dài, tưởng như có ai dùng dao bén cắt từng miếng thịt.
Đúng ra một người võ học cao cường như y, dù có bị dao cắt thực chăng nữa,
cũng phải cố chịu đau, không nên kêu la mất tư cách trước mặt mọi người,
thành thử mỗi tiếng kêu của y, lại như lột một lớp da mặt của người trong phái
Hoa Sơn. Y kêu la mấy tiếng rồi lớn tiếng nói: -Mau … mau giết ta đi … mau
đánh chết ta đi …
Trương Vô Kỵ hỏi: -Ta có cách chữa được cho ngươi, không biết rằng trong cái
quạt này ngươi giấu loại độc vật gì? Không biết chất độc thì không cách gì giải
cứu.
Tiên Vu Thông nói: -Đó … đó là Kim Tàm … Kim Tàm trùng độc … mau … mau
đánh chết ta … a … a …
Mọi người nghe đến Kim Tàm trùng độc, người còn trẻ không biết là ghê gớm
chẳng nói gì, nhưng những người có tuổi của các môn phái mặt đều biến sắc,
nhân sĩ chính trực liền lên tiếng trách cứ ngay. Thì ra Kim Tàm trùng độc là
độc vật đứng đầu trong thiên hạ, vô hình vô sắc, người bị trúng phải tưởng
như có muôn ngàn con tằm cùng cắn xé khắp người, đau đớn khó chịu, không
sao hình dung cho nổi. Người trong võ lâm khi nghe nói đến ai cũng nghiến
răng hậm hực, loại tàm độc này không có dấu vết gì, dù cho thần công vô địch
vẫn có thể bị một người đàn bà, một đứa trẻ con không biết võ công hạ độc.
Cũng may loại này rất khó tìm, trước đây người ta chỉ nghe tiếng, đến nay mới
chính mắt thấy trạng huống của Tiên Vu Thông bị trúng phải.
Trương Vô Kỵ lại hỏi: -Ngươi giấu Kim Tàm trùng độc trong cán quạt, sao lại tự
mình mắc phải?
Tiên Vu Thông đáp: -Mau … giết ta đi … ta không biết, ta không biết …
Nói đến đây tay y cào lung tung trên chính người mình, lăn lộn dưới đất.
Trương Vô Kỵ nói: -Ngươi phóng trùng độc trong cái quạt định hại ta, lại bị ta
dùng nội lực tống trở ra, ngươi có muốn nói gì thêm không?
Tiên Vu Thông kêu rú lên: -Chính ta gây nên tội nghiệt … tự ta gây tội …
Y đưa hay tay cấu vào yết hầu toan tự tận, nhưng người trúng phải Kim Tàm
trùng độc rồi, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, thần
trí hoàn toàn tỉnh táo, mỗi chỗ trên thân mình đau đớn càng thêm đau đớn, so
với người bị trúng độc chết ngay còn đáng sợ hơn nhiều.
Năm xưa Tiên Vu Thông ở tại Miêu Cương có tư tình vơi một cô gái bản địa,
sau lại ruồng bỏ, cô gái đó liền hạ Kim Tàm trùng độc trên người y. Thế nhưng
vì mong y hồi tâm chuyển ý nên liều lượng thuốc rất nhẹ để dễ bề giải cứu.
Tiên Vu Thông trúng độc rồi liền đào tẩu ngay, nhưng y cũng rất quỉ quyệt, khi
trốn đi có ăn trộm của cô gái Miêu gia đó hai đôi kim tàm, nhưng bỏ chạy chưa
được bao lâu thì bị tê liệt ngã quị. May thay Hồ Thanh Ngưu chính đang hái
thuốc ở Miêu Cương, nên cứu sống y. Tiên Vu Thông về sau theo đúng
phương pháp nuôi kim tàm, chế thành độc phấn, giấu ở trong cán quạt. Ở cán
quạt có cơ quan, chỉ cần ấn nút rồi dùng nội lực tống ra, giết người một cách
vô hình vô ảnh. Nào ngờ y vừa ra tay đấu với Vô Kỵ lập tức bị chế ngự, nội lực
không phát ra được, đến khi chàng triệt thủ nhường đòn, y lập tức sử chiêu
Ưng Dương Xà Thoán, cán quạt giả vờ điểm để bắn trùng độc.
Cũng may Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu không ai sánh kịp, khi gặp lâm nguy
liền nín thở, ngưng khí, phun ngược độc khí ra, nếu như nội lực kém một chút
thì người nằm lăn lộn rên la dưới đất kia không phải là Tiên Vu Thông mà
chính là chàng vậy. Chàng đọc kỹ Độc Kinh của Vương Nạn Cô, biết rõ sự lợi
hại của kim tàm như thế nào, vội ngầm vận chân khí chạy khắp thân thể,
không thấy gì khác lạ, lúc ấy mới yên lòng, thấy Tiên Vu Thông đau đớn như
thế, nổi lòng trắc ẩn, nghĩ thầm: “Cứu thì mình có thể cứu được nhưng phải
bắt y chính miệng khai ra những điều tàn ác đã làm năm xưa mới được”.
Chàng liền lớn tiếng nói: -Phương pháp cứu trị Kim Tàm trùng độc này, ta
cũng có biết, nhưng có điều ta hỏi gì, ngươi phải trả lời cho thành thực, nếu
chỉ nói dối nửa câu, ta sẽ thõng tay không lý đến, để cho ngươi chịu đựng bảy
ngày bảy đêm, đến khi thịt thối tới tận xương, không lấy gì làm thích thú đâu.
Tiên Vu Thông tuy đau đớn, thần trí vẫn hết sức tỉnh táo, nghĩ thầm: “Năm
xưa cô gái Miêu Cương khi hạ độc trên ta rồi, cũng có nói là ta sẽ phải chịu
khốn khổ đày đọa bảy ngày bảy đêm, khi thịt thối đến xương mới chết được,
sao tiên tiểu tử này nói đúng thế không sai chút nào?”.
Tuy nhiên y không tin chàng có tài nghệ như Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu
để có thể giải độc được nên nói: -Ngươi … ngươi không cứu nổi ta đâu …
Trương Vô Kỵ mỉm cười, xoay ngược cán quạt, điểm vào ngang hông y, nói: –
Đục một cái lỗ ở chỗ này, đổ thuốc vào rồi khâu lại, có thể khu trừ được chất
độc.
Tiên Vu Thông vội vàng nắm ngay lấy: -Đúng đó, đúng đó. Hoàn toàn … hoàn
toàn … không sai chút nào.
Trương Vô Kỵ nói: -Vậy ngươi nói ra đi, trong đời ngươi làm những chuyện gì
không phải.
Tiên Vu Thông nói: -Không … không có …
Trương Vô Kỵ chắp tay: -Vậy thì thôi, xin cứ ở đây chịu bảy ngày bảy đêm đi.
Tiên Vu Thông vội nói: -Để … để tôi nói …
Thế nhưng trước mặt mọi người nói ra những điều không nên không phải của
mình, quả thực hết sức khó khăn, y ấp úng hồi lâu, mãi vẫn không nói ra. Đột
nhiên từ phái Hoa Sơn có hai tiếng hú rền vang, hai người cùng nhảy ra, một
người cao, một người lùn, tuổi tác đều chừng ngoài năm mươi, trong tay cầm
trường đao sáng choang đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ. Ông già lùn cất
tiếng the thé: -Họ Tăng kia, phái Hoa Sơn ta có thể giết chứ không có thể làm
nhục, ngươi đối phó với Tiên Vu chưởng môn của chúng ta như thế, đâu phải
là hành động của kẻ anh hùng hảo hán.
Trương Vô Kỵ ôm quyền hỏi lại: -Tôn tính đại danh của hai vị là gì?
Ông già lùn giận dữ đáp: -Cái mặt ngươi đâu đã xứng đáng hỏi danh hiệu của
anh em ta.
Ông ta cúi xuống tay trái định ôm Tiên Vu Thông. Trương Vô Kỵ đánh ra một
chưởng, đẩy ông ta lùi lại một bước, lạnh lùng nói: -Y toàn thân đầy chất độc,
chỉ cần đụng vào thì cũng giống như y không khác chút nào, các hạ nên cẩn
thận.
Ông già lùn sững sờ, sợ đến toàn thân run rẩy, lại nghe Tiên Vu Thông kêu la:
-Cứu tôi … mau cứu tôi … Bạch Viên Bạch sư ca, chính tôi dùng Kim Tàm trùng
độc sát hại đó, ngoài ra không còn ai nữa, cũng không làm gì không nên
không phải.
Y nói câu đó ra, cả hai lão cao lùn lẫn người trong phái Hoa Sơn đều kinh hãi.
Ông già lùn hỏi lại: -Bạch Viên bị ngươi giết đấy ư? Có đúng thế không? Thế
sao ngươi lại bảo y chết về tay Minh giáo?
Tiên Vu Thông rền rĩ: -Bạch … Bạch sư ca … xin sư ca tha cho tôi …
Y một mặt thảm thiết kêu la, một mặt rập đầu van lạy: -Bạch sư ca … anh chết
thật thảm thiết, bởi vì anh khăng khăng hăm dọa … sẽ khai ra chuyện Hồ tiểu
thư, sư phụ sẽ không tha tôi đâu, cho nên tôi phải giết anh để bịt miệng. Bạch
sư ca … tha cho tôi … tha cho tôi …
Hai tay y nắm chặt cổ họng, nói tiếp: -Tôi hại anh để giá họa cho Minh giáo,
thế nhưng … thế nhưng … tôi đã đốt bao nhiêu là vàng mã, làm bao nhiêu là
tuần chay, sao anh vẫn còn đòi mạng tôi? Gia đình anh trẻ già lớn bé, tôi cũng
chu cấp đầy đủ … có thiếu thốn gì đâu.
Khi ấy đang giữa ban ngày, trên sân rộng đâu đâu cũng đầy người nhưng mấy
câu kêu than của Tiên Vu Thông đầy âm phong u uất, khiến ai nấy lạnh cả
gáy, tưởng như hồn ma của Bạch Viên đang đến đây đòi mạng. Người của
phái Hoa Sơn ai quen biết Bạch Viên lại càng sợ hãi.
Trương Vô Kỵ nghe y nói như thế quả thực không ngờ nổi, những tưởng chỉ ép
y cung khai thừa nhận chuyện lấy oán báo đức, giết hại em gái Hồ Thanh
Ngưu nào ngờ y lại nói ra chuyện giết hại chính sư huynh của mình. Hồ Thanh
Dương tuy vì y mà chết nhưng do bà ta tự tận, Tiên Vu Thông vốn là kẻ trăng
hoa, trong bụng đâu có hổ thẹn chút nào, còn Bạch Viên mới là người chính
tay y làm hại. Năm xưa Bạch Viên bị trúng Kim Tàm trùng độc lăn lộn kêu la,
nay chính y cũng bị như thế, trong đầu chỉ nhơ tới hai chữ Bạch Viên, vừa kinh
hoàng, vừa đau đớn nên tưởng như hồn ma Bạch Viên đến đòi mạng.
Trương Vô Kỵ thật ra chẳng biết Bạch Viên là ai nhưng nghe giọng lưỡi Tiên Vu
Thông thì liệu chừng y đem chuyện ám hại Bạch Viên đổ lên đầu Minh giáo,
phái Hoa Sơn sở dĩ tham gia chiến dịch vây đánh Quang Minh Đính, phần lớn
cũng vì đó mà ra nên lớn tiếng nói: -Các vị trong phái Hoa Sơn thấy chưa?
Bạch Viên Bạch sư phụ nào phải do Minh giáo làm hại đâu, các vị trách sai
người rồi.
Ông già cao đột nhiên vung đao lên, nhắm ngay đầu Tiên Vu Thông chém
xuống. Trương Vô Kỵ vội vàng đưa chiếc quạt ra, điểm vào đao của ông ta một
cái, cương đao liền dạt ra ngoài, nghe cạch một tiếng phập ngay xuống đất
sâu đến hơn một thước. Ông già cao giận dữ hỏi: -Tên này là bạn đồ của bản
phái, bọn ta thanh lý môn hộ, sao ngươi lại xen vào làm gì?
Trương Vô Kỵ đáp: -Vãn bối đã bằng lòng chữa Kim Tàm trùng độc cho y, nói
rồi lẽ nào không giữ lời. Chuyện phân tranh trong môn hộ của quí phái, xin đợi
về lại núi Hoa Sơn, từ từ thanh lý cũng chưa muộn.
Ông già lùn nói: -Sư đệ, gã này nói đúng đấy.
Ông ta giơ chân lên đá ngay vào huyệt Đại Truy trên lưng Tiên Vu Thông khiến
y văng đi, nghe bịch một tiếng rớt trúng ngay trước mặt người của phái Hoa
Sơn. Tiên Vu Thông bị đá vào huyệt đạo rồi, tuy đau đớn toàn thân không
giảm nhưng không còn kêu lên thành tiếng được nữa, chỉ còn quằn quại dưới
đất mà thôi. Các môn nhân đệ tử thân tín của y ai cũng sợ trúng phải chất
kịch độc, chẳng người nào đám chạy ra đỡ y dậy.
Ông già lùn quay sang Trương Vô Kỵ nói: -Anh em ta là sư thúc của tên Tiên
Vu Thông kia, ngươi giúp phái Hoa Sơn làm sáng tỏ một đại sự, khiến cho cái
chết oan của Bạch Viên sư điệt được phanh phui, xin đa tạ.
Nói xong vái một vái thật sâu. Ông già cao cũng cúi xuống vái một cái. Trương
Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ nói: -Không dám, không dám.
Ông già lùn lại vung đao lên chém nhứ một cái, gay gắt nói: -Thế nhưng danh
thanh phái Hoa Sơn cũng lại bị tên tiểu tử này trước mặt mọi người làm cho
không còn thể thống gì nữa, sư huynh đệ chúng ta nhất định phải thí mạng
với ngươi mới xong.
Ông già cao cũng nói: -Sư huynh đệ chúng ta nhất định phải thí mạng với
ngươi mới xong.
Ông ta tuy cao to hơn nhưng chuyện gì cũng phải bắt chước sư huynh, ông
già cao nói gì ông ta lập lại y như thế. Trương Vô Kỵ nói: -Phái Hoa Sơn kẻ nào
trong thì vẫn trong, kẻ nào đục thì vẫn đục, chẳng may quí phái có một kẻ bại
hoại uy danh đâu có vì thế mà giảm đi chút nào. Trong võ lâm những kẻ chẳng
ra gì, các đại môn phái có phái nào không có, hai vị việc gì mà phải bận tâm?
Ông già cao nói: -Nếu ngươi nói thế thì không sao cả, phải không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Chẳng sao cả.
Ông già cao nói: -Sư ca, tiểu tử này nói là không sao cả, vậy mình nên bỏ qua
đi.
Ông ta vốn cũng hơi ngại Trương Vô Kỵ nên không muốn cùng chàng động
thủ.
Ông già lùn vẫn gay gắt nói: -Tiên trừ ngoại vũ, tái thanh môn hộ[6]. Phái Hoa
Sơn hôm nay không thắng được tên tiểu tử này thì còn làm sao đứng trong võ
lâm được nữa?
Ông già cao nói: -Tốt lắm, úy, này thằng nhỏ, bọn ta phải hai người đánh với
một mình ngươi. Nếu như ngươi thấy thế là không công bình, biết điều nhận
thua trước đi thì hơn.
Ông già lùn nhíu mày, quát: -Sư đệ, ngươi …
Trương Vô Kỵ vội tiếp lời: -Hai vị đánh một mình vãn bối, thế cũng được không
sao. Thế nhưng nếu hai vị thua thì không được làm khó Minh giáo nữa.
Ông già cao mừng quá, lớn tiếng nói: -Nếu hai anh em ta đánh một mình
ngươi chắc chắn ngươi không thể nào thắng được. Sư huynh đệ ta có một pho
Lưỡng Nghi đao pháp, biến hóa không sao tưởng nổi, liên đao công địch, dù cả
vạn người cũng không chống nổi. Ta chỉ sợ ngươi đòi đơn đả độc đấu, một
người đánh một người. Thế nhưng ngươi chịu một mình đánh với hai người
chúng ta, thì thua là cái chắc. Ngươi nói rồi không được hối hận đấy nhé.
Trương Vô Kỵ nói: -Vãn bối nhất quyết không hối hận đâu, xin lão tiền bối nhẹ
tay cho.
Ông già cao nói: -Ta sử đao không thể nào nhẹ tay được, lộ đao pháp Lưỡng
Nghi này thi triển rồi, càng lúc càng ghê gớm, không có nể nang chút nào. Ta
xem tiểu tử ngươi nhân phẩm không đến nỗi kém cỏi, chém chết ngươi thì
thật đáng thương …
Ông già lùn giận dữ quát: -Sư đệ, nói bớt đi một câu có được không nào?
Ông già cao nói: -Bớt đi một câu cũng được chứ sao. Chẳng qua tiểu đệ cho y
biết trước để y cẩn thận. Pho Lưỡng Nghi đao pháp này của sư huynh đệ ta là
phản lưỡng nghi, thức nào cũng không giống như qui tắc bình thường …
Ông già lùn gay gắt quát lớn: -Câm mồm.
Rồi quay qua Trương Vô Kỵ nói: -Xin tiếp chiêu.
Lập tức múa đao chém tới. Trương Vô Kỵ cầm cây quạt của Tiên Vu Thông đè
xuống sống đao của ông già. Ông già cao vội vàng kêu lên: -Ấy, ấy, không
được, không được. Cứ cái điệu này bọn ta không đánh nữa.
Trương Vô Kỵ hỏi: -Sao thế?
Ông già cao nói: -Trong cái quạt này có chất độc, không cẩn thận một tí là
phóng ra, đâu phải chuyện đùa.
Trương Vô Kỵ nói: -Đúng vậy, cái vật kịch độc này, để trên đời chỉ tổ hại người.
Chàng lấy ngón tay trỏ và giữa kẹp cái quạt ném xuống một cái, nghe soẹt
một tiếng, chiếc quạt chui ngập vào trong đất chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Thần
công đó trên cả quảng trường không một người thứ hai nào làm nổi, mọi
người không nhịn nổi liền lớn tiếng hoan hô.
Ông già cao cắp đao vào nách, vỗ tay nói: -Ngươi đi lấy binh khí vào đây.
Trương Vô Kỵ bản tính không muốn phô trương trước mặt mọi người, thế
nhưng hôm nay cục thế không phải tầm thường, nếu không hiển thị thần
công, chứng tỏ tài nghệ hơn hẳn những người đang có mặt để cho lục đại
môn phái ngừng tay, trở về Trung Nguyên, thật là thiên nan vạn nan, liền nói: –
Tiền bối thử xem tôi dùng binh khí nào thì tốt hơn cả?
Ông già cao giơ tay vỗ lên vai y mấy cái, cười nói: -Thằng bé này cũng thú vị
thật, ngươi thích dùng binh khí gì sao lại hỏi ta là sao?
Trương Vô Kỵ biết ông ta vỗ vai mình chẳng qua là người già yêu mến người
trẻ đấy thôi, không có ác ý. Thế nhưng người ở bên ngoài thấy thế đều giật
mình kinh hãi, hai bên đang sắp tỉ đấu, một người lại giơ tay vỗ vai người kia,
đối phương lại không né tránh, nếu như ông già cao lại sử kình, hay thừa cơ
vỗ vào huyệt đạo, có phải là không đấu mà đã thắng rồi ư? Có ngờ đâu Trương
Vô Kỵ thần công hộ thân, ông già cao dù có bất ngờ ám toán cũng không thể
nào làm hại chàng được.
Ông già cao cười nói: -Thế ta bảo ngươi dùng binh khí gì ngươi cũng nghe lời
hay sao?
Trương Vô Kỵ mỉm cười đáp: -Có thể lắm.
Ông già cao cười: -Thằng bé con võ nghệ thật giỏi, mười tám món binh khí
chắc môn gì cũng biết dùng. Vậy ngươi tay không đấu với anh em chúng ta,
thế có được chăng?
Trương Vô Kỵ cười: -Tay không cũng được.
Ông già cao đưa mắt nhìn chung quanh, định tìm một món binh khí thật không
vừa tay cho chàng dùng, bất ngờ thấy ở bên góc sân có mấy hòn đá lớn, liền
nói: -Để ta cho ngươi được lợi thế, dùng một loại binh khí thật nặng nề.
Nói xong chỉ tay vào mấy hòn đá, cười lên ha hả. Mấy khối đá đó phải nặng
đến hai ba trăm cân, người yếu đến lay một viên cũng không chuyển động,
huống chi người dùng làm chỗ ngồi lâu ngày, chung quanh nhẵn nhụi không
có chỗ nào có thể bám tay, làm thế nào mà dùng như binh khí được? Ông già
cao bản tâm muốn làm khó để đùa Trương Vô Kỵ mà thôi, nếu như đối phương
thấy khó bỏ cuộc không làm nổi, cuộc đấu coi như không thành. Nào ngờ
Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: -Món binh khí này cũng có thể dùng được, lão tiền
bối định thử công phu của vãn bối đấy chăng?
Nói xong đi đến trước khối đá, giơ tay trái ra móc một tảng đá lên trên tay nói:
-Xin mời hai vị.
Nói chưa dứt cả người lẫn đá đã nhảy lên, vọt tới trước mặt hai ông già.
Mọi người trông thấy ai nấy đều há hốc mồm, quên cả hò reo. Ông già cao giơ
tay vặt một nắm râu, kêu lên: -Cái … cái này thật là kỳ quái.
Ông già lùn biết mình hôm nay gặp phải một địch thủ trên đời chưa từng gặp,
lập tức ổn bộ ngưng khí, chăm chăm nhìn đối thủ, nói: -Xin vô phép.
Một luồng ánh sáng lóe lên, thân hình đã theo đao đâm luôn vào mạng sườn
bên phải Trương Vô Kỵ. Ông già cao hỏi: -Sư ca, đánh thật hay sao?
Ông già lùn nói: -Chẳng lẽ lại giả?
Cương đao xoay một nửa vòng đột nhiên biến hướng, chém xéo vào đầu vai
Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ né qua một bên thấy, lại thấy một luồng ánh sáng
lấp lóe, chính là ông già cao vung đao chém tới. Trương Vô Kỵ kêu lên: -Càng
tốt.
Chàng xoay tảng đá đưa ra đỡ, nghe choang một tiếng, nhát đao đó đã chém
phải tảng đá, đốm lửa lóe ra, đá vụn bay ra tung tóe. Trương Vô Kỵ giơ tảng
đá thuận chiều đẩy tới. Ông già cao kêu lên: -Ối chà, đây là Thuận Thủy Thôi
Chu, ngươi dùng tảng đá mà cũng có chiêu số đấy à?
Ông già lùn quát lớn: -Sư đệ, Hỗn Độn Nhất Phá.
Ông ta vung đao từ sau lưng vạch tới một hình vòng cung, cong cong chém
vào Trương Vô Kỵ. Ông già cao tiếp lời: -Thái Ất Sinh Manh, Lưỡng Nghi Hợp
Đức …
Ông già lùn tiếp theo: -Nhật Nguyệt Hối Minh.
Hai người miệng đọc, chiêu thức liên miên bất tuyệt đánh ra, Trương Vô Kỵ thi
triển Cửu Dương thần công, nhẹ nhàng xoay chuyển tảng đá qua lại chống đỡ.
Hai ông già lùn cao sử dụng Phản Lưỡng Nghi đao pháp, thế đao nào cũng
độc địa, chiêu số trầm mãnh nhưng hòn đá trong tay Trương Vô Kỵ quá lớn,
chỉ cần xoay qua xoay lại một chút là chặn ngay được chiêu số của hai ông già.
Ông già cao kêu lớn: -Binh khí của ngươi dùng có lợi nhiều quá, đánh như thế
này chẳng công bình chút nào.
Trương Vô Kỵ cười đáp: -Thế thì không dùng binh khí cục mịch này nữa xem
sao.
Đột nhiên chàng tung viên đá lên cao, hai ông già không nhịn nổi ngửng đầu
lên nhìn, nào ngờ chỉ vừa sơ ý, huyệt đạo sau gáy đã bị đối phương nắm được,
không còn cử động gì nữa. Trương Vô Kỵ búng mình về sau, tảng đá lớn từ
trên cao rơi xuống đầu hai ông già.
Mọi người ai nấy kinh hoảng kêu la, Trương Vô Kỵ lại nhảy vọt tới trước, tả
chưởng đánh ra, đẩy viên đá ra xa hơn một trượng, nghe bình một tiếng rơi
ngay xuống, lõm vào mặt đất đến hơn một thước. Chàng giơ tay vỗ nhẹ vào
đầu vai hai ông già mấy cái, mỉm cười nói: -Xin lỗi nhé, vãn bối chỉ đùa một tí
với hai vị đấy thôi.
Cái vỗ của chàng giải khai huyệt đạo bị điểm cho hai ông già. Ông già lùn mặt
xám ngắt, thở dài: -Thôi rồi, thôi rồi.
Ông già cao lắc đầu: -Cái này không tính.
Trương Vô Kỵ hỏi lại: -Sao lại không tính?
Ông già cao nói: -Chẳng qua ngươi cậy khỏe, mang nổi tảng đá lớn chứ có
phải chiêu số thắng được anh em ta đâu.
Trương Vô Kỵ hỏi: -Thế thì mình tái đấu.
Ông già cao nói: -Tái đấu cũng được, nhưng phải tìm cách nào mới để cho
ngươi khỏi được lợi thế, chúng ta thua mới tâm phục, ngươi nghĩ có phải
không?
Trương Vô Kỵ gật đầu: -Phải lắm.
Tiểu Siêu từ nãy đến giờ chăm chú nhìn cuộc đấu, lúc này giơ tay lên má lêu
lêu ghẹo ông già: -Xấu hổ quá, xấu hổ quá!
Ỷ có râu dài nên lợi thế,
Vậy mà vẫn bị đánh tanh banh. [7]
Tay cô ta chuyển động, giây xích nơi cổ tay kêu leng keng lại càng dễ nghe.
Ông già cao cười ha hả: -Người đời thường nói: Có học mới nên khôn. Này cô
bé con, muối bọn ta ăn còn nhiều hơn cơm ngươi ăn, cầu bọn ta đi qua, còn
dài hơn đường ngươi đi, xí xa xí xố cái gì thế?
Ông ta quay lại nói với Trương Vô Kỵ: -Nếu như ngươi không phục, thì cũng
chẳng cần tỉ đấu nữa. Có điều trận đấu vừa rồi ngươi không thua mà bọn ta
cũng không thắng, hai bên coi như huề. Để ba mươi năm nữa, hai bên lại đấu
một trận cũng chưa muộn …
Ông già lùn nghe ông già cao càng lúc càng tỏ ra cù nhầy, hai sư huynh đệ dù
gì cũng là kỳ túc phái Hoa Sơn đâu có thể chây chả như thế được, liền quát
lên: -Họ Tăng kia, bọn ta nhận không bằng, ngươi muốn xử trí thế nào chúng
ta cũng đều nghe theo cả.
Trương Vô Kỵ nói: -Xin hai vị cứ tùy tiện, tại hạ chỉ muốn điều giải những
chuyện hiểu lầm trước đây giữa quí phái với Minh giáo thôi, thực không có ý gì
khác.
Ông già cao lớn tiếng nói: -Cái đó không được, chưa bàn xong cách tỉ võ mới,
sao ngươi đã toan tháo lui là sao? Thế chẳng phải là lâm trận rụt cổ, mới nghe
hơi đã chạy ư?
Ông già lùn nhíu mày không nói gì, biết vị sư đệ này ăn nói rồ rồ dại dại,
nhưng có điều mặt trơ trán bóng nên vẫn thường khiến cho đối phương phải
bí lối nhức đầu, chuyển bại thành thắng. Hôm nay ông ta trước mặt anh hùng
thiên hạ lại giở trò đó, tuy không lấy gì làm quang minh lỗi lạc, nhưng nếu may
mà thắng được Trương Vô Kỵ, ít ra cũng lấy công chuộc tội được.
Trương Vô Kỵ hỏi: -Thế theo ý tiền bối thì mình phải làm sao?
Ông già cao đáp: -Phái Hoa Sơn chúng ta có Phản Lưỡng Nghi đao pháp là
tuyệt nghệ thần công, ngươi đã nếm qua rồi. Ta nghĩ ngươi chưa biết rằng
phái Côn Lôn có một pho Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp, biến hóa tinh kỳ áo
diệu, so với đao pháp của phái Hoa Sơn cũng ngang ngửa, bên nào cũng có
điểm hay riêng. Thế nhưng đao kiếm hợp bích, lưỡng nghi hóa tứ tượng, tứ
tượng sinh bát quái, âm dương đắp đổi lẫn nhau, thủy hỏa hỗ tế, ôi …
Nói đến đây lắc đầu không ngớt, thủng thẳng thở dài: -Uy lực ghê gớm quá,
uy lực ghê gớm quá, ngươi không dám chống đỡ đâu.
Trương Vô Kỵ quay lại nói với phái Côn Lôn: -Chẳng hay vị cao nhân nào trong
phái Côn Lôn có thể ra dạy bảo?
Ông già cao cướp lời: -Phái Côn Lôn trừ vợ chồng Thiết Cầm tiên sinh, người
khác không đủ trình độ để phối hợp liên thủ với anh em ta, nhưng chẳng biết
Hà tiên sinh có gan ra tay hay không?
Mọi người đều vui mừng: “Ai bảo ông già này đần độn, nhưng thực ra đâu có
đần độn chút nào, y đang khích cho hai đại cao thủ phái Côn Lôn hạ trường
tương trợ”. Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn đưa mắt nhìn nhau, không biết
hai ông già cao lùn này là cỡ nào, nhưng họ là sư thúc của chưởng môn Tiên
Vu Thông, vai vế rất cao, chắc là bình thời ít hành tẩu giang hồ, còn mình ẩn
cư nơi Tây Vực thành ra không biết đến. Hai vợ chồng đều nghĩ thầm: “Hai lão
già này đánh không lại thanh niên họ Tăng, nên xúi mình cùng xông vào, nếu
có thắng hai người cũng đỡ ê mặt”. Lại nghe ông già cao nói tiếp: -Vợ chồng
họ Hà phái Côn Lôn không dám động thủ với y, cũng không trách được. Chính
Lưỡng Nghi kiếm pháp của họ tuy không phải là dở, nhưng có điều không linh
hoạt cho lắm, nếu so với Phản Lưỡng Nghi đao pháp của phái Hoa Sơn thì về
phần tiêu dật có kém hơn một chút.
Ban Thục Nhàn giận dữ, nhảy vọt vào trong sân, chỉ vào ông già cao nói: -Tôn
tính đại danh các hạ là gì?
Ông già cao đáp: -Tôi họ Hà, xin chào Hà phu nhân.
Câu nói đó xem ra chiếm được lợi thế, khiến trong sân nhiều người cười ồ lên.
Ban Thục Nhàn là “Thái Thượng chưởng môn” của phái Hoa Sơn, ngay cả Hà
Thái Xung cũng phải nể mụ ba phần, mấy chục năm nay ở núi Côn Lôn quen
thói hống hách, chung quanh mấy trăm dặm coi bà ta chẳng khác gì một nữ
vương, lẽ nào lại để cho người ta chế nhạo? Chỉ nghe soẹt một tiếng, đã rút
kiếm đâm luôn vào vai trái ông già cao. Thủ pháp rút kiếm đâm đó cực kỳ
nhanh nhẹn, chỉ một chớp mắt trước còn tay không, liễu mi nhướng lên, một
chớp mắt sau trường kiếm đã ở trong tay, đầu kiếm cách ông già cao không
đầy nửa thước.
Ông già cao hoảng hốt, thu đao về gạt, nghe keng một tiếng, đao kiếm chạm
nhau, chỉ trong tơ tóc lại dãn ra. Ban Thục Nhàn sử chiêu Kim Châm Độ Kiếp,
còn ông già cao sử chiêu Vạn Kiếp Bất Phục, một chính một phản đều là tối
cao của lưỡng nghi thuật số. Ông già cao đấu với Trương Vô Kỵ tay chân quờ
quạng, tưởng như tài nghệ cũng chỉ bình bình, bây giờ mới thấy công phu đao
pháp của ông ta quả thật không phải tầm thường.
Hai người đao kiếm tương giao, mỗi người đều lùi lại một bước, không khỏi
ngạc nhiên nhưng trong bụng mười phần kính phục đối phương đánh ra một
chiêu tinh diệu. Hai người hai phái, võ công khác hẳn, trong đời chưa từng
gặp bao giờ, nhưng chỉ qua một chiêu đã thấy được võ công của mình với bên
kia rất ăn khớp, nếu phối hợp sẽ không có một chút sơ hở nào, nên vui sướng
chẳng khác nào kẻ suốt đời sống cô đơn nay bỗng gặp người tri kỷ.
Ban Thục Nhàn không nhịn nổi tính ngay: “Phản Lưỡng Nghi đao pháp của
phái Hoa Sơn quả nhiên ghê gớm, nếu cùng bọn họ liên thủ công địch thì có
thể phát huy cực độ chiêu số của hai loại binh khí”. Rồi lại nghĩ: “Hai gã này
của phái Hoa Sơn không phải là địch thủ của anh chàng nọ, phái Côn Lôn
mình nếu có đánh với y cũng không thể thắng được. Nếu bọn mình ra đấu thì
là tứ đại cao thủ hai phái Côn Lôn, Hoa Sơn hợp chiến một thanh niên vô
danh, không khỏi quá mất thân phận, nhưng có gì thì đây là chủ ý của phái
Hoa Sơn”. Bà ta bèn quay lại gọi Hà Thái Xung: -Này, anh qua đây.
Hà Thái Xung tuy không dám cãi lệnh vợ, nhưng trước mắt bao nhiêu người,
không thể để mất cung cách của một chưởng môn, hừ một tiếng, từ từ đứng
lên. Bốn tên tiểu đồng đi trước, một đứa bưng trường kiếm, một đứa bưng
thiết cầm, còn hai đứa kia cầm phất trần. Năm người đi đến giữa sân, đứa
bưng kiếm nâng lên quá đỉnh đầu, khom lưng dâng lên. Hà Thái Xung tiếp lấy
thanh kiếm, bốn tên tiểu đồng cúi mình lui về.
Ban Thục Nhàn nói: -Phản Lưỡng Nghi đao pháp của phái Hoa Sơn, chiêu số
cũng không tệ lắm.
Ông già cao nhếch mép nói: -Cám ơn đã tán thưởng.
Ban Thục Nhàn lườm ông ta nói: -Bốn người bọn ta dợt ít chiêu với cậu nhỏ
này, để thử cho biết võ công hai phái Côn Lôn, Hoa Sơn.
Mụ nói xong quay đầu nhìn lại bỗng dưng “A” lên một tiếng, trừng trừng nhìn
Trương Vô Kỵ nói: -Ngươi … ngươi …
Bà ta cùng Trương Vô Kỵ chia tay chỉ mới năm năm, tuy trong thời gian đó
chàng từ một đứa bé đã thành một thanh niên, thân thể cao lớn hơn nhiều,
nhưng vẫn còn nhận ra. Trương Vô Kỵ nói: -Những chuyện cũ của chúng ta,
bà có cần phải nói ra không? Tôi là Tăng A Ngưu.
Ban Thục Nhàn lập tức hiểu ngay dụng ý của chàng không muốn nói thực tên
tuổi mình, nếu như mình nói toạc chân tướng đối phương, bao nhiêu chuyện
lấy oán báo đức sẽ bị chàng nói ra cho mọi người biết. Mụ bèn giơ thanh kiếm
lên, nói: -Tăng thiếu hiệp võ công đại tiến, thật đáng mừng, xin được xuất thủ
chỉ giáo.
Lời nói rõ ràng ám chỉ mình chỉ tỉ thí võ nghệ không đề cập chuyện cũ. Trương
Vô Kỵ mỉm cười nói: -Đã từ lâu ngưỡng một kiếm pháp thông thần của hiền
phu phụ, cũng mong hạ thủ lưu tình.
Hà Thái Xung hỏi: -Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì thế?
Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy y lại nhớ đến đôi Kim Ngân huyết xà. Khi chàng bị
rơi vào tuyệt cốc, đôi rắn này không có độc vật gì để ăn nên dần dần chết đói.
Chàng lại nghĩ đến y lên núi Võ Đương bức tử cha mẹ mình, ép mình và
Dương Bất Hối uống rượu độc, đánh mình đến sưng mắt sưng mũi, rồi cầm
mình ném vào đá, nếu không gặp được Dương Tiêu đứng ngay bên cạnh cứu
cho, lúc này xác mình cũng đã mục nát, nói gì chuyện khác? Mình có lòng cứu
mạng cho ái thiếp của y, vậy mà y lấy oán báo ân còn tính chuyện giết mình.
Chàng nghĩ đến đó, khí giận bốc lên, nghĩ thầm: “Hà Thái Xung ơi, năm xưa
ngươi đánh ta chết lên chết xuống, hôm nay tuy ta không thể giết ngươi,
nhưng ít ra cũng phải đánh ngươi một trận để cho hả cơn tức”.
Vợ chồng Hà Thái Xung và hai ông già lùn cao của phái Hoa Sơn liền đứng ra
bốn góc, hai thanh đao, hai thanh kiếm dưới ánh mặt tròi lấp lánh bất định.
Đột nhiên hai cánh tay Trương Vô Kỵ rung nhẹ một cái, thân hình bay vụt lên,
trên không trung nhẹ nhàng chuyển hướng lượn qua một cây mai ở phía tây,
tay giơ ra, bẻ ngay một cành rồi lại nhẹ nhàng quay về chỗ cũ.
Chàng tay cầm cành cây, chầm chậm đi vào giữa bốn người, giơ lên cao nói: –
Tại hạ dùng cành mai này làm binh khí, lãnh giáo cao chiêu của hai phái Côn
Lôn, Hoa Sơn.
Cành mai đó lấm tấm mấy đóa hoa, quá nửa còn là nụ chưa nở. Mọi người
nghe chàng nói thế, đều kinh ngạc: “Cành mai này đụng phải là gãy ngay, làm
sao có thể giao đấu với bảo kiếm lợi đao của đối phương?”.
Ban Thục Nhàn cười nhạt nói: -Tốt lắm, ngươi không coi công phu hai phái
Côn Lôn, Hoa Sơn vào đâu nhỉ?
Trương Vô Kỵ nói: -Tại hạ từng nghe tiên phụ nói rằng, đương niên Hà Túc
Đạo tiền bối của phái Côn Lôn, cầm kiếm kỳ tam tuyệt, người đời gọi là Côn
Lôn Tam Thánh. Chỉ tiếc rằng chúng ta sinh sau đẻ muộn, không được có
duyên chiêm ngưỡng phong phạm của tiền bối, thật đáng tiếc thay.
Câu nói đó mọi người nghe đều hiểu rằng chàng tán dương tiền bối của phái
Côn Lôn, nhưng người đương thời của môn phái này chàng không coi vào đâu
cả. Bỗng nghe từ phái Côn Lôn tiếng một người oang oang như chuông rè: –
Thằng giặc con, ngươi tài cán được bao nhiêu mà dám vô lễ với sư phụ, sư
thúc ta?
Tiếng quát chưa dứt, một đạo nhân mặt đầy râu ria từ trong phái Côn Lôn
nhảy vọt ra, giơ kiếm đâm thẳng vào lưng Trương Vô Kỵ. Đạo nhân đó thân
pháp cực nhanh, nhát kiếm đó dường như cảnh cáo từ trước, nhưng kiếm
chiêu quá nhậm lẹ, nên cũng chẳng khác gì đánh trộm.
Trương Vô Kỵ không quay mình lại, đợi khi mũi kiếm chạm vào y phục, chân
trái mới đá ngược về sau, đè luôn lưỡi kiếm, thuận thế đạp xuống dưới đất.
Đạo nhân đó cố sức kéo về nhưng không lay chuyển gì cả. Trương Vô Kỵ từ từ
quay lại, nhìn lại đạo nhân kia thì ra là Tây Hoa Tử, người chàng đã gặp khi
còn đang ở trên thuyền lúc mới về tới Trung Nguyên. Người này tính tình nóng
nảy, đã có lần nói năng vô lễ với mẹ chàng là Ân Tố Tố. Trương Vô Kỵ trong
lòng chua xót, hỏi lại: -Phải ông là Tây Hoa Tử đạo trưởng không?
Tây Hoa Tử mặt đỏ gay, không trả lời, vẫn hết sức giựt kiếm về. Chân trái
Trương Vô Kỵ đột nhiên lỏng ra, gót chân điểm vào thanh kiếm một cái. Tây
Hoa Tử đâu ngờ chàng bỏ chân ra, cố sức kéo, bị mất đà ngã ngửa về sau. Cứ
như võ công tập luyện của y, việc xảy ra tuy xuất kỳ bất ý, nhưng cũng có thể
gượng đứng ngay được, nào ngờ vừa sử dụng Thiên Cân Trụy thì từ thanh
kiếm truyền vào một luồng lực đạo cực kỳ mạnh mẽ đẩy y một cái, lập tức ngồi
phịch ngay xuống, không có một chút kháng lực nào, tiếp theo là keng keng
keng mấy tiếng, trường kiếm trong tay gãy ra từng tấc một, chỉ còn cầm cán
kiếm mà thôi.
Tây Hoa Tử sợ hãi không cùng, y là đệ tử thân truyền của Ban Thục Nhàn,
thành thử gọi Ban Thục Nhàn là sư phụ, còn gọi Hà Thái Xung là chưởng môn
sư thúc, nhìn thấy sư phụ mặt hầm hầm, biết rằng kỳ này mình làm sư môn
cực kỳ mất mặt, thể nào cũng bị phạt nặng, trong lòng kinh hoảng, nhảy
nhổm lên, quát lớn: -Thằng giặc con …
Trương Vô Kỵ vốn đã định cho y về, nhưng nghe y chửi “thằng giặc con” làm
nhục cả đến cha mẹ mình, cành hoa trong tay phất lên người y một cái, vận
kình điểm ngay ba nơi huyệt đạo trên ngực y, quay sang nói với hai ông già lùn
cao và vợ chồng Hà Thái Xung: -Xin tiến chiêu đi.
Ban Thục Nhàn hạ giọng quát Tây Hoa Tử: -Cút đi, làm người lớn mất mặt thế
chưa đủ sao?
Tây Hoa Tử đáp: -Vâng.
Thế nhưng vẫn đứng yên không di chuyển. Ban Thục Nhàn giận dữ nói: -Ta
bảo ngươi tránh ra, có nghe không hả?
Tây Hoa Tử đáp: -Vâng, vâng, thưa sư phụ, vâng.
Miệng cực kỳ cung kính nhưng vẫn bất động. Ban Thục Nhàn giận dữ tột
cùng, không hiểu tên này bỗng dưng sao không nghe lời mình? Thì ra thủ
pháp phất huyệt của Trương Vô Kỵ nhanh quá, nhãn quang Ban Thục Nhàn
tuy mẫn nhuệ, nhưng đâu có ngờ chàng có thể mượn một vật mềm mại để
truyền kình lực, nhẹ nhàng phất một cành hoa mai cũng chẳng khác gì dùng
phán quan bút điểm huyệt đạo, liền giơ tay đẩy mạnh vào đầu vai Tây Hoa Tử,
hét lên: -Còn đứng đây làm bẩn mắt người ta ư?
Tây Hoa Tử đáp: -Vâng, thưa sư phụ, vâng.
Thân hình lệch kệch văng ra bên cạnh mấy thước, tay chân tư thế không khác
mảy may, chẳng khác gì một tượng đá bị người ta đẩy. Ban Thục Nhàn và Hà
Thái Xung bấy giờ mới biết y đã bị Trương Vô Kỵ điểm huyệt từ bao giờ, trong
bụng không khỏi kinh hãi. Hà Thái Xung giơ tay bóp mấy cái vào hông Tây Hoa
Tử định giải huyệt cho y, nào ngờ kình lực thấu vào quá sâu, Tây Hoa Tử vẫn
không động đậy gì được.
Trương Vô Kỵ chỉ vào Dương Bất Hối đang tựa vào Dương Tiêu nói: -Cô bé kia
năm năm trước bị các hạ điểm huyệt ép uống độc tửu, tại hạ không cách nào
giải huyệt được, hôm nay lệnh đồ cũng thế thôi. Phép điểm huyệt của quí phái
và tệ phái không giống nhau, chuyện đó cũng không lấy gì làm lạ.
Mọi người nghe chàng nói thế, ai nấy liền nhìn về phía Dương Bất Hối, thấy
nàng chỉ là một cô gái tuổi còn thơ, năm năm trước ắt còn bé hơn nhiều, vợ
chồng Hà Thái Xung là địa vị chưởng môn một phái, vậy mà lại hiếp đáp một
đứa trẻ con, thực mất hết thân phận. Ban Thục Nhàn thấy mọi người nhìn
mình bằng cặp mắt khác lạ, bụng nghĩ nói thêm chuyện cũ chẳng hay ho gì,
vung kiếm đâm vào mi tâm Trương Vô Kỵ. Ngay lúc đó, trường kiếm của Hà
Thái Xung đâm vào sau lưng, hai ông già phái Hoa Sơn cũng xông ra tấn công.
Trương Vô Kỵ thân hình chuyển động, theo đường hở giữa các thanh đao kiếm
mà lách ra, cành mai gạt vào trường kiếm của Hà Thái Xung. Hà Thái Xung vội
vàng đâm xéo vào cạnh sườn. Trương Vô Kỵ giơ ngón tay trái búng vào thanh
đao của ông già lùn, cành mai lại quét vào thanh kiếm của Hà Thái Xung. Kiếm
của Hà Thái Xung hơi chuyển qua, lưỡi kiếm nhắm ngay cành mai chém tới,
bụng nghĩ dù ngươi võ công cao cường, gỗ không thể nào chống đỡ một nhát
kiếm chém phải. Nào ngờ cành mai của Trương Vô Kỵ xoay lại gạt bình bình
vào lưỡi kiếm của Hà Thái Xung, một luồng kình lực nhu hòa tống ra, trường
kiếm của Hà Thái Xung bị dạt ra ngoài, nghe keng một tiếng gạt luôn thanh
đao ông già cao vừa chém tới.
Ông già cao kêu lên: -À há, Hà Thái Xung, ngươi lại giúp cho địch à?
Hà Thái Xung mặt hơi đỏ lên, không dám nhận là kiếm mình bị kình lực của
địch đẩy ra, chỉ nói: -Chỉ láo lếu nào.
Y hậm hực đâm một kiếm thẳng vào Trương Vô Kỵ. Trong khi Hà Thái Xung ra
chiêu công địch, Ban Thục Nhàn chờ khi Trương Vô Kỵ lùi lại thì tấn công ở
đằng sau, còn hai ông già phái Hoa Sơn thì thi triển Phản Lưỡng Nghi đao
pháp. Lưỡng Nghi kiếm pháp và Lưỡng Nghi đao pháp tuy hai bên chính phản
khác nhau, nhưng cũng đều biến hóa ở bát quái mà ra, rồi lại quay về bát quái
có thể nói hai đường khác nhau nhưng cùng qui về một hướng. Qua lại vài
chiêu, bốn người càng lúc càng nhuần nhuyễn, lưỡng đao song kiếm phối hợp
với nhau thật là chặt chẽ.
Trương Vô Kỵ đã liệu rằng bốn người liên thủ ắt sẽ cực kỳ khó khăn, quả nhiên
chính phản hai pho võ công hợp lại thành một, âm dương hỗ trợ lẫn nhau,
không có một chút sơ hở nào. Chàng mấy lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng vì
quá ỷ y chỉ cầm một cành mai nên không thể vận kình đánh gãy đao kiếm đối
phương như trong tay cầm một món binh khí. Vừa lúc đó cương đao trong tay
ông già lùn vòng tới, Trương Vô Kỵ nghiêng người né qua, kiếm của Ban Thục
Nhàn đâm vèo tới, quát lên một tiếng: -Trúng.
Đâm luôn vào đùi rạch xoạc một đường trên quần Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ
giơ tay điểm vào thì kiếm của Hà Thái Xung đã đâm tới, song đao hai ông già
lùn cao lại chia ra tấn công thượng hạ bàn. Trương Vô Kỵ nhất thời không
chống cự nổi, nghĩ ra một mẹo, liền lách ra đằng sau Tây Hoa Tử.
Ban Thục Nhàn liền đuổi theo đâm một kiếm, chiêu số độc địa, kình lực mãnh
liệt, nhất quyết đưa Trương Vô Kỵ vào tử địa, chẳng còn là tỉ võ thử tài chi
nữa. Trương Vô Kỵ ở sau lưng Tây Hoa Tử thu mình lại, kiếm của Ban Thục
Nhàn đâm thẳng vào học trò mình vội vàng lách qua, Tây Hoa Tử kêu lên: “Ối
chà” một tiếng. Đến khi Hà Thái Xung từ bên trái công tới, Trương Vô Kỵ cũng
tránh qua một bên Tây Hoa Tử.
Chàng nhất thời chưa tìm ra yếu chỉ của hai pho võ công chính phản lưỡng
nghi, không sao nghĩ ra cách phá giải, chỉ còn cách né đông tránh tây chung
quanh Tây Hoa Tử, tạm dùng y làm cái lá chắn đao kiếm, trong bụng nghĩ
thầm: “Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, ngươi coi anh hùng thiên hạ chẳng
vào đâu. “Kiêu giả tất bại” bốn chữ đó, từ nay về sau phải nhớ kỹ trong lòng.
Vẫn biết rằng trên đời này không võ công nào lợi hại bằng Càn Khôn Đại Na
Di, cũng chẳng nội kình nào hồn hậu bằng Cửu Dương thần công, nhưng cũng
phải nhớ mình giỏi người cũng giỏi, ra đường còn lắm kẻ dòn hơn ta”.
Chỉ thấy chung quanh tiếng cười rộ lên, Tây Hoa Tử đứng sững như tượng đá
giữa sân, Trương Vô Kỵ ở bên cạnh chui qua lách lại, mỗi khi đao kiếm của bốn
người kia đâm chém chỉ cách y chừng một tấc, Tây Hoa Tử lại kêu lên “Ối”,
“A”, “Chao ôi”, nhưng không sao cử động được, khiến cho cảnh tượng vừa
kinh hoàng, vừa hoạt kê.
Ban Thục Nhàn nộ khí xung lên, mấy lần tưởng đã giết được Trương Vô Kỵ,
nhưng vì có Tây Hoa Tử chắn giữa đường, vướng chân vướng tay, hận không
thể một kiếm chém y đứt đôi, chỉ vì tình sư đồ không nỡ ra tay. Ông già cao
của phái Hoa Sơn kêu lên: -Hà phu nhân, mụ không ra tay, để ta ra tay vậy.
Ban Thục Nhàn hậm hực đáp: -Ta có ngăn cản gì ngươi đâu?
Ông già cao vung đao chém ngang, nhắm ngay ngang lưng Tây Hoa Tử.
Trương Vô Kỵ thấy không ổn, nếu như đao đó chém thực, không những mình
mất cái mộc che binh khí, Tây Hoa Tử chết đi cũng lại thêm phiền, lập tức tay
áo bên trái phất ra một luồng kình phong, đẩy dạt đao của ông già cao ra
ngoài.
Ông già lùn không nói tiếng nào, đơn đao nhắm ngay cổ Trương Vô Kỵ chém
xéo tới. Trương Vô Kỵ né qua bên phải nhưng đao của ông già lùn không đổi
hướng, vẫn tiếp tục chém thẳng vào vai Tây Hoa Tử, làm như thu về không
kịp, không thể nào không trúng y, miệng nói: -Tây Hoa đạo huynh, coi chừng.
Ông ta biết nếu giết chết Tây Hoa Tử, sẽ gây oán chuốc cừu với phái Côn Lôn,
nhưng làm như không còn cách nào khác, không phải tự mình, về sau có gì
còn đổ qua đổ lại. Trương Vô Kỵ quay lại đánh một chưởng, đánh thẳng vào
ngực ông già lùn. Ông già lùn vừa thấy khó thở, tả chưởng giơ ra, đơn đao
trong tay vẫn chém vào Tây Hoa Tử. Hai chưởng đụng nhau, ông già lùn lùi về
sau một bước, lao đao muốn ngã.
Tây Hoa Tử thấy Trương Vô Kỵ hai lần ra tay bảo vệ cho mình, lòng ngầm cảm
kích, nghĩ thầm: “Hôm nay nếu ta không chết, quyết không bỏ qua cho hai lão
tặc của phái Hoa Sơn”.
Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn thấy Trương Vô Kỵ che chở cho Tây Hoa Tử,
cả hai cùng thầm nghĩ: “Tiểu tử này lại phải lo thêm một người nữa, càng
thêm bó chân bó tay”. Hai người đã không cảm ơn cứu học trò mình, kiếm
chiêu càng thêm độc địa hung bạo. Hai ông già cao lùn cũng múa đao nhanh
hơn, biết rằng giết được Trương Vô Kỵ không phải dễ, nhưng nếu tấn công
Tây Hoa Tử để chàng phải cứu thì có thể theo những sơ hở trong thân pháp,
biến khách thành chủ, thành thử hai thanh đao mỗi lúc tấn công Tây Hoa Tử
một nhiều.
Các cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi thấy tình cảnh đó đều ngán
ngẩm lắc đầu, trong lòng thấy hơi hổ thẹn, nghĩ rằng bốn người dù có giết
được Trương Vô Kỵ, thì mình cũng không khỏi có chiều bất an.
Trương Vô Kỵ càng đấu càng thấy bất lợi, nghĩ thầm: “Ta đánh không lại bọn
họ, có chết cũng đành, nhưng việc vì phải kéo theo cả gã đạo nhân này?”.
Chàng liền đánh một chưởng đẩy lui ông già cao, cành mai bên tay phải hơi
rung động, giải khai huyệt đạo cho Tây Hoa Tử.
Ngay lúc đó, ông già lùn lại chém một đao vào hạ bàn Tây Hoa Tử, Trương Vô
Kỵ phi cước đá ngay vào cổ tay ông ta, ông già lùn vội rụt tay về, không ngờ
Tây Hoa Tử huyệt đạo đã giải rồi, đột nhiên nghe bình một tiếng, đấm một cái
đích đáng ngay sống mũi ông già lùn, lập tức máu tuôn ra ồng ộc. Võ công
ông già lùn so với Tây Hoa Tử cao hơn nhiều, nhưng đâu ngờ y đang đứng trơ
trơ bỗng dưng có thể hoạt động, sự việc quá bất ngờ nên né không kịp. Mọi
người thấy thế ai nấy đều cười sằng sặc.
Ban Thục Nhàn cố nhịn cười nói: -Tây Hoa, mau lui xuống.
Tây Hoa Tử nói: -Vâng, nhưng tên giặc cao kia còn thiếu đệ tử một quyền.
Y giơ tay toan đánh ông già cao, ông già lùn đã đấm ra một quả, chém nhứ
một đao, nghe bịch một cái, cùi chỏ trái đã huých vào ngực y. Ba chiêu liên
hoàn này là một tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn, Tây Hoa Tử thân hình loạng
choạng, thấy mặn trong cổ họng, ọe ra một ngụm máu tươi.
Hà Thái Xung giơ tay đỡ vào hông y, chưởng lực đẩy ra, tống thân thể mập
mạp của y ra ngoài mấy trượng, quay lại nói với ông già lùn: -Chiêu Hoa Nhạc
Tam Thần Phong đẹp nhỉ.
Trường kiếm trong tay lại đâm tới Trương Vô Kỵ. Y một tay đẩy đứa học trò,
miệng ra lời mỉa mai, kiếm vẫn công địch, phân biệt đối phó ba người, nhưng
vẫn tiêu sái như thường.
Hai ông già không trả lời, chăm chú tấn công Trương Vô Kỵ. Tuy lúc này bốn
người mỗi người đều có đố kỵ riêng, nhưng Tây Hoa Tử đi khỏi rồi không còn
chướng ngại nữa, đao kiếm phối hợp chẳng khác nào thiên y vô phùng[8],
người này công thì người kia giúp đỡ, kẻ nọ thoái thì kẻ kia tiến lên, bốn người
hợp thành một đại cao thủ tám chân tám tay, chiêu số qua lại biến hóa, liên
miên không cùng.
Thuật lưỡng nghi chính phản đao kiếm của hai phái Côn Lôn, Hoa Sơn là từ Hà
Đồ, Lạc Thư của cổ nhân mà thành, suy diễn theo phương vị bát quái của
Phục Hi, Văn Vương, nếu như thâm cứu đến nơi đến chốn, tinh vi áo diệu chỉ
có hơn chứ không kém Càn Khôn Đại Na Di của Tây Vực. Tuy nhiên Dịch lý sâu
xa, hai vợ chồng Hà Thái Xung và hai ông già Hoa Sơn chỉ mới hiểu được độ
hai ba thành, nếu không thì hợp lực đã giết được đối phương rồi. Hai bên sở dĩ
giằng dai đến bây giờ, chính vì Trương Vô Kỵ thân mang nội lực hồn hậu tuyệt
thế, nếu không khó mà thoát được khốn cảnh.
Trận kịch đấu này ai nấy coi mà tim đập bình bình, tinh thần rúng động. Chỉ
thấy trường kiếm của vợ chồng họ Hà kêu lên vù vù, kiếm khí tung hoành, hai
ông già lùn cao múa đao cũng ra gió, đao quang lấp lánh, bốn người mỗi lúc
một ép sát thêm.
Trương Vô Kỵ biết rằng nếu muốn ra khỏi vòng vây thì không có gì khó khăn,
chỉ cần thi triển khinh công bốn người kia không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng
mình chạy thì đã đành nhưng còn giảng hòa chuyện vây công Minh giáo, thì
không còn có thể đề cập được nữa. Trước mắt chỉ còn cách thủ hộ nghiêm
mật, chờ chơ đối phương mệt rồi tìm cách tấn công. Thế nhưng cả bốn người
đều nội công tinh thâm, song đao song kiếm đan thành một màn ánh sáng,
bốn phương tám hướng bao vây chặt chẽ, không biết bao giờ mới tỏ ra mỏi
mệt. Trương Vô Kỵ không còn cách nào khác hơn, chỉ đành cố gắng chống đỡ.
Bọn Hà Thái Xung tuy chiếm thượng phong, nhưng cả bốn người đều không
thấy gì là thú vị. Bằng vào thân phận của họ không nói chi bốn người liên thủ,
dẫu có một đánh một, để một thanh niên hậu bối cầm cự được hơn ba trăm
hiệp mà chưa thắng được, cũng đã bẽ bàng lắm rồi. Cũng may là Trương Vô
Kỵ trước đã từng đánh bại Không Trí thần tăng, không ai dám coi thường
chàng, nếu không chắc không còn mặt mũi nào nữa. Bốn người thấy Trương
Vô Kỵ phản kích càng lúc càng thưa, nhưng vẫn không sao đả thương chàng
được. Cả bốn người đều dày kinh nghiệm lâm địch, từng trải qua hàng trăm
trận đấu, càng lâu càng không dám khinh suất nên không người nào tỏ ra bồn
chồn nóng nảy, luôn luôn dè dặt, không ai tham công, mạo hiểm tấn kích.
Các trưởng lão, danh túc trong đám bàng quan, nhân tiện chỉ chỉ trỏ trỏ, giáo
huấn đệ tử.
[1] Một quyền đánh ra có thể gãy ngọn núi
[2] Nguyên văn: Ngũ hành chi khí điều âm dương, Tổn tâm thương phế tồi
can trường. Tạng ly tinh thất ý hoảng hốt, Tam tiêu tề nghịch hề, hồn phách
phi dương.
[3] Ngọc trở lại như khi còn nguyên vẹn chưa mài giũa, lửa trong lò đốt đến
mức hoàn toàn xanh biếc là những từ của Đạo gia nói về công phu tu luyện tới
mức tuyệt cao.
[4] Thấy người hiền thì xét tới chỗ mình không bằng họ
[5] Nói năng láo lếu vô căn cứ
[6] Trừ kẻ làm nhục mình trước, làm sạch môn hộ sau.
[7] Hồ tử nhất đại bả, tự kỷ lão chiếm tiện nghi, phản thuyết ngật khuy (một
loại câu châm chọc của trẻ con)
[8]áo trời không đường chỉ may ý nói hoàn toàn chặt chẽ không sơ hở


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.