Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

37. Thiên hạ anh hùng mạc năng đươngRa tay nhiếp phục quần hùng,
Khách mày râu há sánh cùng nữ nhi.
Bấm đốt ngón tay thoáng đã đến ngày tết Đoan Dương, Trương Vô Kỵ tất lãnh
quần hào Minh Giáo đến chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm tiền điện hậu điện,
cánh trái cánh phải chỗ nào cũng đầy anh hùng hảo hán các môn phái. Trong
số nhân vật võ lâm, kẻ thì có thù oán với Tạ Tốn, chăm chăm muốn giết ông ta
để rửa hờn; có kẻ lại nhòm ngó thanh đao Đồ Long, si tâm vọng tưởng đoạt
được thanh đao để thành võ lâm chí tôn; cũng có kẻ có ân oán với nhau nhân
dịp này muốn thanh toán cho xong nhưng đa số thì chỉ muốn đến để cầu vui,
xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chùa Thiếu Lâm cử ra hơm một trăm tri khách tăng
tiếp đãi, đưa người đến các nơi trong chùa nghỉ ngơi.
Phái Võ Đương chỉ có Du Liên Châu và Ân Lê Đình hai người đến dự. Trương
Vô Kỵ tiến lên bái kiến, hỏi thăm sức khỏe Trương Tam Phong. Du Liên Châu
khẽ giọng hỏi: -Cháu có nghe tin tức gì của Thanh Thư và Trần Hữu Lượng
không?
Trương Vô Kỵ đem tất cả mọi việc kể qua một lượt, biết Trần Tống chưa lên núi
Võ Đương quấy rối thành thử Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê sở dĩ không
đi, cũng vì phải ở lại núi để bảo hộ sư phụ và môn phái, đề phòng gian mưu.
Du Liên Châu cũng kể thêm Tống Viễn Kiều từ khi chính tai nghe thấy đứa con
yêu duy nhất của mình nói ra những lời phản nghịch, đau lòng sầu khổ, chẳng
thiết gì ăn uống, người gầy xọp hẳn đi, thân thể nay chỉ còn một nửa lúc
trước, nhưng vẫn giấu Trương Tam Phong, không dám nói rõ sự tình, ngại sư
phụ buồn lo. Trương Vô Kỵ nói: -Chỉ mong Tống sư ca sai đường biết quay đầu
lại, tức tốc hối cải để cùng Tống đại sư bá cha con đoàn viên.
Du Liên Châu đáp: -Nói thế chứ tên nghịch tặc đó giết hại thất sư đệ, không
thể nào tha y được.
Ông nói mà mặt mày hầm hầm không thôi. Trong một giờ sau, các lộ anh hùng
mỗi lúc một đông, trong đó có cả Hà Gian Song Sát, cùng những người của
phái Thanh Hải hôm trước phá Kim Cương Phục Ma Khuyên. Phái Hoa Sơn,
Không Động, Côn Lôn phái nào cũng có cao thủ phó hội, riêng phái Nga Mi
không thấy ai lên núi.
Trương Vô Kỵ chỉ mong gặp lại Chu Chỉ Nhược để giãi bầy tình cảnh bất đắc dĩ
của mình ngày hôm ấy, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt ánh mắt của nàng, trong
lòng bồn chồn cảm thấy thật là ray rứt. Quần hào Minh Giáo tập trung tại một
cái chái bên cánh tây, không giao thiệp tiếp xúc với ai vì Minh Giáo kẻ thù
người oán quá nhiều, cừu nhân gặp mặt e rằng đại hội chưa bắt đầu thì đã
đánh nhau một trận nghiêng trời lệch đất.
Gần tới trưa, tri khách tăng mời tất cả quần hùng tới một khoảng đất rộng
trên núi. Chỗ này vốn dĩ là nơi các nhà sư trồng rau, rộng đến vài trăm mẫu,
bây giờ san bằng, dựng lên vài chục ngôi nhà gỗ. Quần hào được các tri khách
tăng dẫn vào từng nơi, những môn phái bang hội nào đông người thì chiếm
nguyên một căn, còn nếu ít người thì hai ba phái chung một lều.
Bành Oánh Ngọc đem hết lai lịch các nhân vật kiệt xuất bẩm cáo cho Trương
Vô Kỵ hay. Quả đúng là một đại hội lớn, nhiều nhân vật vốn dĩ ẩn cư nơi rừng
sâu núi thẳm ít hành tẩu giang hồ nay cũng thấy có mặt. Bành Oánh Ngọc sau
khi đếm kỹ, không kể Minh Giáo, trong khu đất phải có đến hơn bốn nghìn sáu
trăm người. Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu thấy trong đám người này, thù nhiều
bạn ít, đều không khỏi buồn phiền.
Các tân khách sau khi đã ổn định rồi, quần tăng chùa Thiếu Lâm mới thứ tự đi
ra, cứ theo vai vế Viên, Tuệ, Pháp, Tướng, Trang các hàng, chào hỏi quần
hùng, sau cùng là Không Trí thần tăng, có chín lão tăng thuộc Đạt Ma Đường
hộ tống.
Không Trí đi đến chính giữa quảng trường, chắp tay hành lễ, miệng niệm Phật
hiệu, nói: -Hôm nay được chư vị anh hùng thiên hạ nể mặt giáng lâm, phái
Thiếu Lâm quả thật là vinh hạnh. Có điều phương trượng sư huynh chúng tôi
đột nhiên ngọa bệnh nặng, không có duyên được gặp các bậc hiền tài, nên sai
lão nạp ra khẩn khoản xin lỗi quí vị.
Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên “Mới rồi Không Văn đại sư đến viếng linh sàng
ông ngoại ta, tinh thần sảng lãng, mặt mũi không có vẻ gì là bệnh hoạn cả,
người nội công thâm hậu như ông ta, lẽ nào đột nhiên ngã bệnh? Không lẽ bị
thương hay sao?”
Chàng đưa mắt bốn bề quan sát, không thấy Viên Chân và Trần Hữu Lượng
nghĩ thầm “Đêm hôm đó ta nói rõ với ba vị cao tăng Độ Ách về gian mưu của
Viên Chân, không biết trong chùa đã xử trí cách nào? Không Văn đại sư đột
nhiên cáo bệnh, có liên quan gì đến chuyện đó hay chăng?”
Cuối thời Nam Tống, vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung đã hai lần tại Đại
Thắng quan và thành Tương Dương triệu tập hào kiệt thiên hạ, cùng nhau
thương lượng kế sách kháng quân Mông Cổ xâm nhập, đến nay gần một trăm
năm mới lại có một anh hùng đại hội nữa, quả là một chuyện lớn trên giang
hồ, vậy mà người chủ trì đột nhiên ngã bệnh khiến ai nấy đều mất hết hứng
thú.
Lại nghe Không Trí nói tiếp: -Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là mối họa cho võ lâm,
tội nghiệt thâm trọng, tệ tự may mà bắt được. Phái Thiếu Lâm không dám tự
chuyên, cung kính mời các vị nhân sĩ vọng trọng võ lâm, để cùng nhau thương
lượng việc xử trí thế nào cho phải.
Ông ta vốn dĩ mặt mày sầu khổ, lúc này nói năng lại giọng điệu buồn thiu, vừa
dứt lời đã chắp tay lui xuống. Góc đông nam có một người thân hình cao to
đứng lên, bộ râu đốm bạc gió thổi phất phơ, nhìn quanh khắp mọi người, hai
mắt lấp lánh có thần, hình tướng thật là uy nghiêm. Bành Oánh Ngọc liền cáo
tri Trương Vô Kỵ, người này là lão quyền sư đất Sơn Đông tên Hạ Trụ. Tiếng y
vang vang như chuông nói: -Tên Tạ Tốn kia tác ác đa đoan, quí phái nếu như
bắt được, quả là tạo phúc cho võ lâm không phải nhỏ. Hai vị thần tăng Không
Văn, Không Trí quá ư khiêm tốn, một tên ác ôn như thế, cứ một đao giết đi là
xong, việc gì phải hỏi người ngoài làm gì? Hôm nay nhân dịp thiên hạ anh
hùng tụ tập nơi đây, thì cứ gọi ngay là Đồ Sư đại hội, đem tên Tạ Tốn lăng trì
xử tử, mỗi người ăn một miếng thịt, uống một ngụm máu, trả thù cho những
bằng hữu vô tội chết vì tay y, chẳng phải thống khoái lắm ru?
Anh y bị Tạ Tốn giết chết, mấy chục năm nay chăm chăm tìm Tạ Tốn báo thù.
Lời y vừa nói ra, bốn bề liền có mấy trăm người lên tiếng phụ họa, ai cũng nói
giết quách Tạ Tốn cho xong.
Trong tiếng âm thanh hỗn loạn, bỗng có tiếng người eo éo nói: -Tạ Tốn là hộ
giáo pháp vương của Minh Giáo, nếu phái Thiếu Lâm không sợ đắc tội với Minh
Giáo thì đã một đao giết y rồi, việc gì phải mời mọi người tới đây để chia xẻ
trách nhiệm? Nói cho Hạ đại ca hay, đại ca quả là hồ đồ, người anh em này
khuyên đại ca nên minh triết bảo thân là hơn.
Giọng người đó thật quái dị, đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn
bà, thế nhưng lọt vào tai mọi người nghe vẫn rõ ràng. Mọi người quay đầu về
nơi âm thanh phát ra, nhưng không biết đó là ai, hiển nhiên người đó thân thể
thấp bé, lúc nói lại không đứng lên, ngồi giữa rừng người nên chẳng biết y là
ai.
Hạ Trụ lớn tiếng đáp: -Có phải Túy Bất Tử Tư Đồ huynh đệ đấy chăng? Tạ Tốn
kia với?qua?[1] có cái thù giết anh, đại trượng phu dám làm dám chịu, xin
phái Thiếu Lâm đưa y ra đây, lão phu một đao giết y lập tức. Các ma đầu ma
giáo cứ việc đến Sơn Đông kiếm Hạ mỗ này mà thanh toán.
Người có giọng eo éo ở trong đám đông cười khẩy nói: -Hạ đại ca, trên giang
hồ có ai mà chẳng biết, thanh đao Đồ Long võ lâm chí tôn kia ở trong tay Tạ
Tốn. Phái Thiếu Lâm bắt được Tạ Tốn, không lẽ lại không lấy được bảo đao?
Việc giết Tạ Tốn chẳng qua là chuyện phụ, dương đao lập uy mới thực là
chuyện lớn. Này ta bảo Không Trí đại sư ơi, thôi đừng có giả đò làm bộ, đem
thanh bảo đao ra cho tất cả coi xem nào. Phái Thiếu Lâm các ông hàng trăm
hàng nghìn năm nay vốn đã đứng đầu võ lâm, có thêm thanh đao cũng chẳng
phải là nhiều, không có thanh đao thì cũng chẳng phải là ít, đằng nào mà
chẳng là võ lâm chí tôn.
Bành Oánh Ngọc nói nhỏ với Trương Vô Kỵ: -Người nói đó là Túy Bất Tử Tư Đồ
Thiên Chung. Người này ngang ngược lắm chẳng coi ai ra gì, nghe nói không
bái sư, cũng chẳng thu đồ đệ, không thuộc bang hội môn phái nào hết, trong
đời ít khi động thủ với ai nên chẳng biết y võ công đến bực nào, ăn nói chỉ một
điều móc họng người ta, nhưng câu nào cũng trúng tim đen kẻ khác.
Trong sân liền có bảy tám người hùa theo: -Nói nghe có lý lắm. Xin phái Thiếu
Lâm đem thanh đao Đồ Long ra, cho tất cả mọi người cùng xem một tí.
Không Trí chậm rãi nói: -Đồ Long đao không có ở trong tệ tự, lão nạp trong đời
chưa từng thấy bao giờ, không biết trên đời có thanh đao ấy thật hay không
nữa.
Quần hùng nghe thế, lập tức bàn tán xôn xao, trên sân ồn ào như chợ vỡ, đa
số mọi người đều cho rằng đại hội này có liên quan mật thiết đến thanh đao
Đồ Long, ngờ đâu Không Trí phủ nhận tất cả, khiến cho ngoài dự liệu của mọi
người.
Đằng sau Không Trí có chín lão tăng, người nào cũng khoác đại hồng cà sa.
Đợi cho tiếng xôn xao của quần hùng tạm lắng xuống, một nhà sư trong chín
người đó tiến ra hai bước, dõng dạc nói: -Đao Đồ Long vốn dĩ trong tay Tạ
Tốn, thế nhưng khi tệ phái bắt được y, thanh đao đó lại không có ở trên người.
Phương trượng bản tự thấy đây là một đại sự của võ lâm, nên hết sức tra vấn
kỹ càng. Tạ Tốn ương ngạnh ngược ngạo, nhất định không nói. Thành ra hôm
nay chúng tôi mời đủ mặt các vị anh hùng, một là bàn tính với nhau xem nên
xử Tạ Tốn thế nào, hai nữa hỏi thăm các vị xem có ai biết thanh đao Đồ Long
đang ở đâu không. Nếu có vị nào biết được tin đó xin nói cho mọi người cùng
biết.
Quần hào ai nấy ngơ ngác không người nào dám tiếp lời. Túy Bất Tử Tư Đồ
Thiên Chung lại mở cái giọng eo éo nói: -Trong võ lâm một trăm năm qua có
câu rằng “Võ lâm chí tôn, Bảo đao Đồ Long, Hiệu lệnh thiên hạ, Mạc cảm bất
tòng. Ỷ Thiên bất xuất, Thùy dữ tranh phong?”. Ngoài thanh đao Đồ Long còn
thanh kiếm Ỷ Thiên nữa. Thanh Ỷ Thiên bảo kiếm này, vốn nghe ở trong tay
phái Nga Mi, thế nhưng sau trận chiến nơi Quang Minh Đính thì không biết đi
về đâu? Hôm nay tuy gọi là Anh Hùng Đại Hội, nhưng chẳng lẽ những bậc anh
thư của phái Nga Mi không được quyền đến hay sao?
Mọi người nghe y nói câu sau cùng đều cười ồ lên. Trong tiếng cười vang dội,
một nhà sư tiếp khách lớn tiếng báo: -Cái Bang Sử bang chủ tất lãnh Cái Bang
chư trưởng lão, chư đệ tử đến.
Trương Vô Kỵ nghe thấy ba tiếng “Sử bang chủ”, trong bụng lạ lùng “Cái Bang
bang chủ Sử Hỏa Long vốn đã chết về tay Viên Chân, sao lại còn một vị Sử
bang chủ nào nữa?”
Không Trí liền đáp: -Mời vào!
Cái Bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ, ông ta liền đích thân ra ngoài
nghênh đón. Chỉ thấy một đoàn khoảng chừng một trăm năm chục người, ai
nấy áo quần lam lũ nhanh nhảu đi vào trong sân. Cái Bang những năm gần
đây tuy thanh thế không được như xưa, nhưng dẫu sao vẫn nhiều dây mơ rễ
má, tiềm lực trên giang hồ vẫn còn mạnh, quần hùng không ai dám khinh thị
nên quá nửa đứng lên chào.
Đi đầu là hai người ăn mày già, Trương Vô Kỵ nhận ra là Truyền Công trưởng
lão và Chấp Pháp trưởng lão. Đi phía sau hai lão là một cô gái xấu xí chừng
mười hai, mười ba, mũi huếch, mồm rộng để lộ hai chiếc răng cửa to, chính là
con gái Sử Hỏa Long Sử Hồng Thạch, tay cầm cây gậy đánh chó là tín vật của
bang chủ Cái Bang.
Đằng sau cô gái là Chưởng Bát long đầu và Chưởng Bổng long đầu tiếp nữa
đệ tử Cái Bang theo thứ tự đệ tử tám túi, bảy túi, sáu túi. Người trong Cái
Bang đến kỳ này, thấp nhất cũng là đệ tử sáu túi.
Không Trí thấy người cầm Đả Cẩu Bổng là một cô bé con, trong bụng ngần
ngừ, không biết ai là bang chủ để chào thế nào cho phải nên chỉ chắp tay, nói
bâng quơ: -Thiếu Lâm tăng chúng cung nghinh đại giá quần hùng Cái Bang.
Cả bọn ăn mày đều vòng tay ôm quyền đáp lễ. Truyền Công trưởng lão nói: –
Bang chủ tệ bang Sử bang chủ bất hạnh chầu trời, tất cả các trưởng lão cùng
đồng ý lập con gái Sử bang chủ là Sử Hồng Thạch cô nương lên làm bang chủ,
vị này là tân bang chủ của bản bang.
Nói xong giơ tay chỉ vào Sử Hồng Thạch. Không Trí và quần hùng ai nấy kinh
ngạc, nghĩ thầm trên giang hồ xưa nay vẫn có câu “Minh Giáo, Cái Bang, Thiếu
Lâm phái?, ý nói các giáo môn thì Minh Giáo đứng đầu, các bang hội thì Cái
Bang hơn cả, còn võ học môn phái thì Thiếu Lâm là số một. Minh Giáo lập một
thanh niên mới ngoài hai mươi là Trương Vô Kỵ làm giáo chủ đã khiến người ta
chặc lưỡi lạ lùng, ngờ đâu Cái Bang lại đưa một cô bé con lên làm bang chủ,
nếu chẳng phái chính miệng một trưởng lão Cái Bang nói ra thì thật chẳng ai
dám tin. Năm xưa Hoàng Dung là một cô gái lên làm bang chủ Cái Bang tuy
cũng đã là một tiền lệ thật nhưng khi đó dẫu sao Hoàng Dung cũng còn lớn
tuổi hơn cô bé này nhiều.
Không Trí tuy ngạc nhiên thật nhưng vẫn không thiếu lễ độ, chắp tay nói: –
Thiếu Lâm môn hạ Không Trí, tham kiến Sử bang chủ.
Sử Hồng Thạch vội vàng đáp lễ, mồm ấp úng không nói nên lời. Truyền Công
trưởng lão nói: -Tệ bang bang chủ tuổi còn nhỏ, mọi việc trong bang tạm do
chúng tôi và Chấp Pháp trưởng lão hai người đứng ra thay mặt giải quyết.
Không Trí thần tăng là tiền bối đại đức, đa lễ quả không dám nhận.
Hai người khiêm tốn qua lại mấy câu, tri khách tăng liền dẫn quần cái vào
trong nhà gỗ ngồi xuống. Cái Bang đông người, quá nửa không có chỗ ngồi.
Trương Vô Kỵ thấy người trong Cái Bang ai ai cũng chít khăn tang, mặt lộ vẻ
buồn rầu phẫn nộ, có người trong bị đeo sau lưng còn có vật gì ngọ nguậy,
hiển nhiên đến đây đã có mưu tính, trong lòng thầm mừng rỡ, quay sang nói
với Dương Tiêu: -Bọn mình có một nhóm đông tiếp tay rồi.
Lại thấy Truyền Công, Chấp Pháp hai trưởng lão dẫn Sử Hồng Thạch qua bên
lều của Minh Giáo. Truyền Công trưởng lão ôm quyền hành lễ nói: -Trương giáo
chủ, tệ bang có quan hệ rất lớn đến việc Kim Mao Sư Vương bị bắt, chúng tôi
hôm nay dẫu có chết cũng không đủ chuộc tội, lại muốn rửa thù cho Sử bang
chủ của chúng tôi. Cái Bang từ trên xuống dưới, xin nghe theo hiệu lệnh của
Trương giáo chủ.
Trương Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ đáp: -Không dám.
Truyền Công trưởng lão nói câu đó trung khí đầy đủ, tiếng vang oang oang, rõ
ràng cố ý để cho tất cả mọi người nghe thấy. Ông ta nói xong, tất cả các đệ tử
Cái Bang đều đứng phắt dậy, lớn tiếng: -Cẩn phụng hiệu lệnh của Trương giáo
chủ Minh Giáo, dẫu phải nhảy vào nước sôi, xông vào lửa cháy cũng không từ
nan.
Quần hùng ai nấy kinh ngạc “Cái Bang cấu kết với Minh Giáo thành một phe từ
bao giờ thế nhỉ?”. Trừ rất ít người sống ẩn dật không đi lại trên giang hồ, ai ai
cũng biết Cái Bang đã mấy lần giao thủ với Minh Giáo, năm trước tham gia tấn
công Quang Minh Đính, một phen huyết chiến, hai bên đều chết nhiều, lần sau
cùng tấn công lên bang chúng Cái Bang chết gần hết [2]. Lúc này Truyền
Công trưởng lão công khai nói trắng ra là toàn bang sẽ theo lệnh Trương Vô
Kỵ, lại nói gì vì Sử bang chủ báo thù rửa hận khiến chẳng ai hiểu đầu đuôi ra
sao.
Truyền Công trưởng lão quay đầu lại, dõng dạc nói: -Cái Bang chúng tôi với
chùa Thiếu Lâm xưa nay không thù không oán, tệ bang vẫn tôn trọng Thiếu
Lâm là đệ nhất đại môn phái trên giang hồ, nếu có chuyện hiềm khích cỏn con,
chúng tôi bao giờ cũng cố nén lòng nhường nhịn, chưa từng đắc tội. Từ Sử
Hỏa Long Sử bang chủ trở xuống, lúc nào cũng kính ngưỡng tứ đại thần tăng
của phái Thiếu Lâm, coi như mẫu mực cho người học võ. Sử tiền bang chủ qui
ẩn đã lâu, tĩnh cư dưỡng bệnh, mấy chục năm qua không lai vãng với ai,
chẳng hiểu vì cớ gì, lại bị cao tăng chùa Thiếu Lâm ra tay hạ thủ …
Ông ta mới nói đến đây, trên quảng trường ai nấy đều kinh hoảng kêu lên?Ồ?
một tiếng, ngay cả Không Trí cũng ngoài dự liệu. Lại nghe Truyền Công trưởng
lão tiếp tục: -Chúng tôi hôm nay tới đây cốt là để trước mặt anh hùng thiên
hạ, nhờ Không Văn phương trượng chỉ điểm bến mê, Sử tiền bang chủ chúng
tôi đắc tội với chùa Thiếu Lâm ở chỗ nào mà đến nỗi sau khi giết Sử bang chủ
rồi, vợ góa con côi cũng còn đuổi tận giết tuyệt, khiến cả Sử phu nhân cũng
không bảo toàn tính mạng?
Không Trí chắp tay nói: -A Di Đà Phật, Sử bang chủ bất hạnh tiên du, đây là
lần đầu lão nạp mới nghe nói tới. Trưởng lão khăng khăng nói là do đệ tử tệ
phái gây ra, e rằng bên trong có chỗ hiểu lầm, xin trưởng lão nói rõ tình hình
lúc đó thế nào?
Truyền Công trưởng lão nói: -Phái Thiếu Lâm hàng nghìn năm qua vẫn được
xưng là Thái Sơn, Bắc Đẩu của võ lâm, chúng tôi lẽ nào lại dám vu oan giá
họa? Xin mời một cao tăng và một đệ tử tục gia trong quí tự ra đây đối chất.
Không Trí nói: -Trưởng lão sai bảo điều gì, dĩ nhiên chúng tôi cẩn tuân tôn
lệnh. Không hiểu trưởng lão muốn gọi hai người nào thế?
Truyền Công trưởng lão nói: -Đó là …
Ông ta vừa mới nói tới đây, đột nhiên há hốc mồm, mắt trợn trừng không nói
tiếp được nữa. Không Trí giật mình kinh hãi, vội vàng xông ra, nắm lấy cổ tay
thì thấy mạch đã ngừng rồi. Không Trí càng hoảng hốt gọi giật lên: -Trưởng
lão, trưởng lão!
Nhìn lại sắc diện ông ta, thấy ngay giữa hai lông mày có một cái chấm đen to
bằng đầu nén hương, chính là đã trúng phải ám khí ngay chỗ yếu hại. Không
Trí lớn tiếng nói: -Các vị anh hùng chứng giám cho, vị trưởng lão Cái Bang này
không may trúng phải ám khí tuyệt độc đã từ trần. Phái Thiếu Lâm chúng tôi
nhất định không bao giờ lại dùng loại ám khí ghê gớm như thế.
Bang chúng Cái Bang liền nhốn nháo kêu la, mấy chục người chạy ùa lên vây
quanh xác của Truyền Công trưởng lão. Chưởng Bát long đầu lấy trong bọc ra
một khối từ thiết, để vào mi tâm của Truyền Công trưởng lão, hút ra một chiếc
kim dài chừng một tấc, nhỏ như lông bò. Các trưởng lão Cái Bang biết lời nói
của Không Trí không phải giả dối, loại ám khí âm độc thế này, một danh môn
chính phái như Thiếu Lâm không bao giờ sử dụng cả. Thế nhưng ngay giữa
thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, vậy mà có người lén
ném ám khí không ai phát giác, việc kỳ lạ như thế quả thực không sao hiểu
được.
Cả bọn Chấp Pháp trưởng lão đều nghĩ, Truyền Công trưởng lão quay về
hướng nam, ám khí ắt phải từ phương nam bắn ra, nhưng lúc này ở phía đó
ánh mặt trời sáng lóa, Truyền Công trưởng lão lại đang cực kỳ phẫn khích nên
đâu có đề phòng đến những loại ám khí bé nhỏ như thế.
Các trưởng lão hầm hầm nhìn về phía sau lưng Không Trí, chỉ thấy chín vị lão
tăng người khoác đại hồng cà sa, mắt lim dim, rủ lông mày đứng đó. Sau chín
nhà sư đó là một hàng tăng nhân áo vàng, áo xám, chẳng thể nào biết được ai
là người phóng ám khí cả, nhưng hung thủ nhất định là người trong phái
Thiếu Lâm không còn ai nghi ngờ gì nữa.
Chấp Pháp trưởng lão cười một tràng dài nhưng nước mắt ròng ròng chảy
xuống nói: -Không Trí đại sư có còn bảo chúng tôi vu oan cho phái Thiếu Lâm
nữa chăng, việc ngay trước mắt, còn nói gì bây giờ?
Chưởng Bổng long đầu tính tình nóng nảy, giơ chiếc gậy sắt trong tay lên,
quát lớn: -Hôm nay nhất quyết sống mái với phái Thiếu Lâm.
Chỉ nghe loảng xoảng binh khí vang lên, các đệ tử Cái Bang đều rút đao kiếm
ra, xông lên ngay giữa khu đất. Không Trí mặt mày thê thảm, quay lại nhìn
quần tăng phái Thiếu Lâm, chậm rãi nói: -Bản tự từ khi Đạt Ma lão tổ ở
phương tây đến đây, kiến lập cơ nghiệp, hàng nghìn năm nay đời đời tăng lữ
chăm chỉ tu học Phật pháp, giữ gìn giới luật, tuy có học võ phòng thân, qua lại
với anh hào trên giang hồ nhưng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý.
Phương trượng sư huynh và ta vốn đã xa lánh thế tình, đâu có còn mê luyến gì
hồng trần nữa …
Ông nhìn thẳng vào những nhà sư nói: -Cái kim độc đó kẻ nào đã bắn ra? Đại
trượng phu dám làm dám chịu, đứng ra cho ta xem nào.
Mấy trăm tăng nhân không ai đáp lời, có người niệm: -A Di Đà Phật, tội thay,
tội thay!
Trương Vô Kỵ trong lòng chợt động, nhớ đến một chuyện cũ: năm xưa mẹ
chàng Ân Tố Tố giả làm cha chàng Trương Thúy Sơn, dùng độc châm giết
những nhà sư Thiếu Lâm, khiến cha chàng bị oan mà không sao biện bạch
được. Thế nhưng ngân châm của Thiên Ưng giáo hoàn toàn khác hẳn với loại
cương châm này, chất độc trên mũi kim cũng khác hẳn, cứ nhìn vào xác
Truyền Công trưởng lão, chất độc trên cương châm dường như lấy từ độc
trùng Tâm Nhất Khiêu ở Tây Vực. Sở dĩ gọi là Tâm Nhất Khiêu vì chất độc trên
người con vật này vừa thấm vào máu, người trúng độc tim chỉ còn đập được
một cái là ngừng ngay. Thế nhưng chàng đã biết Sử Hỏa Long bị Viên Chân
giết hại, lại biết rằng trong đám sư sãi kia có đồng đảng của y ẩn náu, sở dĩ
bắn kim độc giết Truyền Công trưởng lão chính vì không muốn ông ta nói tên y
ra. Cũng vì lúc đó ai ai cũng nhìn vào Truyền Công trưởng lão thành ra chẳng
ai biết được người nào đã ném độc châm.
?Chưởng Bổng long đầu lớn tiếng nói: -Giết hại Sử bang chủ là ai, mấy vạn đệ
tử Cái Bang ai cũng biết cả. Các ngươi tưởng giết người bịt miệng được hay
sao? Hừ hừ! Trừ khi đem bao nhiêu đệ tử Cái Bang trong thiên hạ giết sạch,
chứ hòa thượng giết người đó tên là Viên Chân …
Chưởng Bát long đầu bỗng dưng vọt mình lên trước, giơ chiếc bát sắt ra, nghe
keng một tiếng nhỏ, đón được ngay một chiếc cương châm. Chiếc kim đó
không biết ở đâu bắn tới, thế nhưng chỉ chậm nửa bước thì Chưởng Bổng long
đầu cũng đã chết ngay tại chỗ rồi.
Không Trí bỗng lạng một cái đã luồn trở xuống phía sau chín vị lão tăng trong
Đạt Ma Đường, bình một tiếng đá văng người đứng hàng thứ tư tính từ bên
trái ra ngoài, tiếp theo giơ tay chộp ngay sau gáy y nhấc bổng lên nói: -Không
Như, thì ra là ngươi, ngươi cũng cùng một bọn với Viên Chân đấy ư?
Ông ta thò tay nắm tăng bào trước ngực y xé mạnh một cái, nghe soẹt một
tiếng, áo rách ra để lộ một chiếc ống sắt, đầu ống có một lỗ nhỏ. Ai nấy đều
kinh ngạc, bên trong ống hẳn có giấu lò so cực mạnh, chỉ cần giơ tay nhấn vào
cơ quan giấu trong người, từ lỗ đó sẽ bắn ra một cương châm tẩm độc, người
phát ám khí chẳng cần phải cất nhắc chân tay, dẫu có đứng ngay trước mặt
cách nhau vài thước cũng không sao nhìn thấy được đối phương hạ thủ.
Chưởng Bổng long đầu vừa cáu giận vừa bực tức, giơ luôn thiết bổng quật
ngang qua, đánh Không Như nát đầu chết ngay tại chỗ. Gã Không Như đó
cùng vai vế với tứ đại thần tăng, bối phận võ công đều cao chỉ vì Không Trí
nắm ngay yếu huyệt từ đằng sau nên không vùng vẫy được nên gậy của
Chưởng Bổng long đầu đánh tới y không sao tránh khỏi. Quần hùng tất cả đều
kinh hãi kêu la.
Không Trí sững sờ, trừng trừng nhìn Chưởng Bổng long đầu, nghĩ thầm “Gã
này thật là lỗ mãng, chẳng chịu hỏi han cho ra ngô ra khoai gì cả?. Trong cơn
hỗn loạn, bên ngoài quảng trường bỗng có bốn ni cô áo đen tiến đến, tay cầm
phất trần, dõng dạc nói: -Chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược, tất lãnh
môn hạ đệ tử, bái kiến phương trượng Không Văn chùa Thiếu Lâm.
Không Trí vội để xác Không Như xuống nói: -Xin mời vào!
Ông thản nhiên tiến ra ngoài đón khách. Tám vị lão tăng của Đạt Ma Đường
tiến bước theo sau, thảm kịch vừa xảy ra làm như không thấy, cũng chẳng coi
vào đâu. Bốn ni cô hành lễ rồi lùi bước, xoay người bước ra, nhẹ nhàng đến
nhẹ nhàng đi, khó làm sao là cả bốn người cùng tiến lên lùi xuống một lượt
chẳng khác gì chỉ một người, bước chân vẫn phiêu lãng nhàn nhã, chẳng khác
gì nước chảy mây trôi, nhịp nhàng như nương theo sóng biển.
Trương Vô Kỵ nghe tin Chu Chỉ Nhược đã đến, mặt đỏ lên, đưa mắt nhìn trộm
Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cũng đang nhìn chàng, hai người ánh mắt chạm nhau,
thấy nàng dường như mỉm cười, mép hơi nhếch lên, có vẻ khinh miệt, không
biết cười Trương Vô Kỵ của đến tận nơi còn để mất, hay coi thường phái Nga
Mi huê dạng màu mè.
Các nữ hiệp phái Nga Mi không giống như người của Cái Bang tự mình vào
trong sân mà đợi cho Không Trí và quần tăng ra tận ngoài đón lúc ấy mới dàn
thành đội tiến lên, tất cả tám chín chục nữ đệ tử người nào cũng mặc áo đen,
trong đó quá nửa xuống tóc là ni cô, còn lại thì người đã lớn tuổi có, trung
niên có, mà con gái còn trẻ cũng có. Các nữ đệ tử vào hết rồi, cách xa khoảng
hơn một trượng là một thiếu nữ áo xanh tú lệ tuyệt trần chậm rãi đi lên, chính
là chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược.
Trương Vô Kỵ thấy nàng da dẻ xanh xao, dung nhan có chiều tiều tụy, trong
bụng vừa tội nghiệp lại vừa hổ thẹn. Sau Chu Chỉ Nhược mấy trượng là khoảng
hơn hai chục nam đệ tử mặc trường bào màu đen, phần lớn thanh tú nho nhã,
không như các môn phái khác vạm vỡ tráng kiện. Mỗi nam đệ tử trong tay đều
cầm một cái hộp gỗ, kẻ dài người ngắn. Hơn trăm người thuộc phái Nga Mi
trong tay không ai cầm binh khí, hẳn là họ để trong hộp này. Quần hùng trong
bụng khen thầm “Phái Nga Mi quả là biết lễ, binh khí không để lộ ra, đó là có ý
kính trọng phái Thiếu Lâm?.
Trương Vô Kỵ đợi cho người của phái Nga Mi ngồi xuống cả rồi mới đi đến
trước lều của họ, chắp tay vái Chu Chỉ Nhược một cái thật sâu, ra dáng sượng
sùng nói: -Chu tỉ muội, Trương Vô Kỵ đến để chịu tội đây.
Phái Nga Mi lập tức có độ mươi nữ đệ tử đứng phắt lên, dựng ngược mày ngài
mặt đầy vẻ tức tối. Chu Chỉ Nhược cũng chắp tay đáp lễ nói: -Không dám,
Trương giáo chủ hà tất phải đa lễ? Từ khi xa nhau vẫn mạnh khỏe chứ?
Vẻ mặt nàng bình thản, không biết là vui hay buồn. Trương Vô Kỵ trong lòng
hoang mang bất định, nói: -Chỉ Nhược, hôm đó tôi vì phải cứu nghĩa phụ thật
gấp nên làm hỏng cả đại lễ, trong bụng vẫn còn áy náy chưa yên.
Chu Chỉ Nhược đáp: -Nghe nói Tạ lão gia tử bị bắt nơi chùa Thiếu Lâm, Trương
giáo chủ anh hùng cái thế, chắc đã cứu ra được rồi.
Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nói: -Các cao tăng chùa Thiếu Lâm võ công trác
tuyệt, Minh Giáo đã thua một trận, ông ngoại tôi vì thế bất hạnh qui tiên.
Chu Chỉ Nhược đáp: -Ân lão gia tử một đời anh hùng, thật đáng tiếc, đáng tiếc
thay!
Trương Vô Kỵ thấy nàng chẳng chút nào lộ vẻ hỉ nộ ra ngoài, không biết bụng
dạ ra sao, câu nào của chàng nàng cũng đáp lại với vẻ lạnh nhạt khiến chàng
đâm ra cụt hứng. Thế nhưng nghĩ lại, ngày đang cùng nàng làm lễ thành hôn,
mình trước mặt bao nhiêu tân khách chạy theo Triệu Mẫn, cái tâm sự đau đớn
của nàng lúc đó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái ngượng ngập của mình lúc
này, nên cố nhịn nói tiếp: -Về việc cứu nghĩa phụ, mong em nghĩ đến tình xưa,
giúp cho một tay.
Chàng nói đến đây trong bụng chợt nổi một ý niệm “Chỉ mới nửa năm nay
công lực của nàng tiến bộ thật nhanh, hôm đó ở chốn hỉ đường, cả đến người
võ công cao cường như Phạm Dao, cũng chỉ một chiêu đã bị đẩy lùi. Mẫn muội
học đủ sở trường các phái, vậy mà suýt bị nàng giết chết ngay tại chỗ. Đến
như hôm vợ chồng Đỗ Bách Đương, Dịch Tam Nương bị sát hại, dường như …
dường như … sau khi tiếp nhiệm chức vị chưởng môn phái Nga Mi, nàng còn
được mật truyền võ công bí cập gì nữa. Nàng ngộ tính cao hơn Diệt Tuyệt sư
thái cho nên trong màu xanh mới nảy ra màu lam, trò giỏi hơn thầy. Nếu như
nàng cùng ta liên thủ, rất có thể sẽ phá được Kim Cương Phục Ma Khuyên?.
Chàng nghĩ đến đây, không khỏi vui mừng ra mặt nói: -Chỉ Nhược, tôi có một
việc muốn nhờ em.
Chu Chỉ Nhược mặt bỗng đanh lại nói: -Trương giáo chủ, xin ông tự trọng, đến
lúc này đâu còn có thể xưng hô như ngày xưa nữa.
Nàng giơ tay ra phía sau vẫy một cái, nói: -Thanh Thư, chàng lại đây đem
chuyện của chúng ta nói cho Trương giáo chủ biết đi nào.
Một hán tử mặt đầy râu ria tiến lên, ôm quyền nói: -Trương giáo chủ khỏe
chứ?
Trương Vô Kỵ nghe giọng thì đúng là Tống Thanh Thư vội nheo mắt nhìn kỹ
quả nhiên đúng là y, có điều đã hóa trang thành một ông già xấu xí để che
giấu bộ mặt thật, bèn đáp lễ nói: -Thì ra là Tống sư ca, sư ca vẫn mạnh khỏe
chứ?
Tống Thanh Thư mỉm cười nói: -Nói đúng ra phải đa tạ Trương giáo chủ mới
đúng. Hôm đó giáo chủ đang cùng nội tử thành hôn, nửa chừng lại đổi ý …
Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, run run hỏi lại: -Cái gì?
Tống Thanh Thư đáp: -Chén rượu cưới của chúng tôi cũng là do Trương giáo
chủ tác thành đó.
Chỉ trong chớp mắt, Trương Vô Kỵ thấy như sét đánh ngang tai, đứng chết
sững, mắt tối sầm tai nghe chỉ thấy những âm thanh cuồng loạn, không biết
chung quanh ai nói những gì. Một lúc lâu sau thấy có người vịn vai mình nói: –
Giáo chủ, xin trở về chỗ.
Trương Vô Kỵ cố định thần, liếc thấy người đỡ vai mình chính là Hàn Lâm Nhi.
Hàn Lâm Nhi mặt đầy vẻ sầu khổ bi phẫn nói với Chu Chỉ Nhược: -Chu cô
nương, giáo chủ chúng tôi là anh hùng đại nhân đại nghĩa, hôm đó chỉ có sơ
xuất một chuyện nhỏ, cô đã bỏ đi lấy cái … cái tên … hừ hừ!
Y toan chửi cho Tống Thanh Thư một trận nhưng khi nhìn vào mặt Chu Chỉ
Nhược, lời đã đến cửa miệng lại cố nhịn không nói ra.
Trương Vô Kỵ tuy đối với Triệu Mẫn tình ý mặn nồng nhưng dẫu sao mình với
Chu Chỉ Nhược đã có ước định hôn nhân, hôm trước chỉ vì nóng lòng muốn
cứu nghĩa phụ, bất đắc dĩ phải đi theo Triệu Mẫn. Chàng vẫn tưởng nàng vốn
là người ôn nhu hòa thuận, chỉ cần nói thật cho nàng nghe mọi chuyện, rồi xin
lỗi thật thành khẩn thể nào nàng cũng lượng thứ cho. Ngờ đâu chỉ một cơn
giận, nàng đã gá nghĩa cùng Tống Thanh Thư khiến chàng trong lòng đau
đớn, so với năm xưa trên Quang Minh Đính bị nàng đâm một kiếm còn thống
khổ hơn nhiều.
Chàng quay đầu lại, thấy Chu Chỉ Nhược giơ bàn tay thon thon trắng muốt
như bạch ngọc vẫy Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư mặt mày dương dương
đắc ý đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, miệng như nhếch mép cười nói với
Trương Vô Kỵ: -Khi chúng tôi thành thân không gửi thiếp mời nhiều làm rộn
người ngoài. Chén rượu mừng thể nào ngày sau cũng phải mời uống đền lại
cho các hạ.
Trương Vô Kỵ muốn mở miệng đáp lại một câu “Cám ơn? nhưng cổ dường như
nghẹn lại không thể nào thốt nên lời. Hàn Lâm Nhi cầm lấy tay chàng nói: –
Giáo chủ, hạng người như thế chấp y làm gì.
Tống Thanh Thư cười ha hả nói: -Hàn đại ca, chén rượu mừng đó, hôm đó thể
nào cũng mời cả đại ca.
Hàn Lâm Nhi nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt, hậm hực nói: -Thà ta uống
ba vại nước đái ngựa còn hơn uống thứ rượu chết tiệt của nhà ngươi.
Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, buồn bã dắt tay Hàn Lâm Nhi trở về.
Khi đó Chưởng Bổng long đầu của Cái Bang đang hùng hùng hổ hổ, tranh cãi
kịch liệt với một nhà sư Thiếu Lâm thành ra Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược,
Hàn Lâm Nhi, Tống Thanh Thư nói gì ở tại chiếc nhà gỗ phía tây bắc không ai
chú ý cả. Quần hùng ai nấy đều đổ dồn vào nghe hai bên Cái Bang và Thiếu
Lâm lời qua tiếng lại với nhau.
Trương Vô Kỵ về đến chiếc lều của Minh Giáo ngồi xuống nhưng hồn vía đâu
đâu, chỉ loáng thoáng nghe nhà sư mặt đại hồng cà sa kia nói: -Ta nói Viên
Chân sư huynh và Trần Hữu Lượng đâu có ở trong chùa, quí bang nhất định
không tin. Truyền Công trưởng lão của quí bang bất hạnh bỏ mình thì Không
Như sư thúc của tệ phái cũng đã đền mạng, còn có gì để nói nữa?
Chưởng Bổng long đầu nói: -Ngươi bảo Viên Chân và Trần Hữu Lượng không
có nơi đây thì ai mà tin cho nổi? Trừ phi để cho bọn ta khám xét một lượt mới
xong.
Nhà sư Thiếu Lâm kia cười khẩy đáp: -Các hạ muốn tra xét chùa Thiếu Lâm
chẳng là cuồng vọng thái quá hay sao? Chỉ bằng một bang hội như Cái Bang
làm gì có đủ sức làm chuyện đó.
Chưởng Bổng long đầu giận dữ nói: -Ngươi coi Cái Bang không vào đâu, giỏi
lắm, để ta lãnh giáo ngươi trước.
Nhà sư đáp: -Hàng nghìn năm nay, không biết bao nhiêu hào kiệt đã đến chùa
Thiếu Lâm nhưng cũng nhờ lão tổ từ bi nên chùa chưa bị ai đốt cả.
Hai người càng lúc càng găng, xem ra đánh nhau tới nơi. Không Trí ngồi ở một
bên nhưng vẫn thản nhiên không can thiệp.
Bỗng lại nghe cái giọng eo éo của Tư Đồ Thiên Chung: -Hôm nay anh hùng
thiên hạ tụ tập tại chùa Thiếu Lâm, có người từ xa nghìn dặm đến đây, nào có
phải để xem Cái Bang báo thù đâu?
Hạ Trụ đáp: -Đúng thế. Chuyện qua lại giữa Cái Bang và Thiếu Lâm xin hãy
gác qua một bên, thủng thẳng rồi tính cũng chẳng muộn, mình lo chuyện tên
ác tặc Tạ Tốn trước.
Chưởng Bổng long đầu nổi cáu: -Ngươi ăn nói thì nên giữ mồm giữ miệng, Kim
Mao Sư Vương Tạ đại hiệp là một trong tứ đại pháp vương của Minh Giáo, sao
lại gian tặc với không gian tặc là thế nào?
Hạ Trụ tiếng vẫn oang oang như chuông đồng: -Ngươi sợ Minh Giáo,?qua? đâu
có sợ Minh Giáo. Thứ người lòng lang dạ thú như Tạ Tốn không lẽ lại tôn lên
làm anh hùng hiệp sĩ hay sao?
Dương Tiêu đi ra giữa sân, vòng tay chào một cái thật trịnh trọng nói: -Tại hạ
Minh Giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, có một lời muốn phân giải cùng anh
hùng thiên hạ. Tạ Pháp Vương của tệ giáo năm xưa giết người bừa bãi, quả
thực có điều không phải …
Hạ Trụ nói: -Hừ, người đã bị y giết rồi, đâu có phải chỉ bằng vài lời nói qua quít
của nhà ngươi mà làm cho người chết sống lại được đâu?
Dương Tiêu ngang nhiên đáp: -Chúng ta hành tẩu giang hồ, ngày ngày va
chạm đầu đao mũi kiếm, còn sống được đến hôm nay, có ai tay không giết vài
mạng người? Kẻ võ công cao thì giết được thêm vài người, còn học nghệ chưa
tinh thì bỏ mạng về tay người khác. Nếu cứ giết ai cũng phải đền mạng, ha
ha, e rằng trong số mấy nghìn vị anh hùng hảo hán trên bãi đất này, chắc
chẳng còn được bao lăm. Hạ lão anh hùng, trong đời ông chưa từng giết ai
chăng?
Khi đó thời thế đại loạn, bốn bề nhiễu nhương, võ lâm nhân sĩ đi lại trên chốn
giang hồ nếu chẳng giết người ắt sẽ bị người ta giết thật khó ai có thể độc
thiện kỳ thân[3], những kẻ tay không nhuốm máu, trừ những nhà sư chùa
Thiếu Lâm hay ni cô phái Nga Mi đã gác bỏ chuyện đời, thực quả là hiếm hoi.
Đại hào Sơn Đông Hạ Trụ tính tình nóng nảy, giết không biết bao nhiêu người,
câu hỏi của Dương Tiêu khiến y ú ớ không thể nào trả lời được. Y đứng lặng
người một hồi mới nói: -Kẻ xấu thì đáng giết, người tốt thì không nên giết. Tên
Tạ Tốn kia và các ma đầu của Minh Giáo cá mè một lứa, chỉ toàn làm chuyện
thương thiên hại lý,?qua? hận không được băm vằm y ra, lột da uống máu. Hừ
hừ, họ Dương kia, “qua” chắc ngươi cũng chẳng “ngon lành” gì đâu.
Y thừa biết trong Minh Giáo lắm kẻ tài ba, thế nhưng hôm nay muốn giết Tạ
Tốn để báo thù cho anh, không thể nào không cùng Minh Giáo một trận huyết
chiến. Thành thử y nói ra chẳng còn giữ gìn chút nào.
Từ trong căn lều gỗ của Minh Giáo có tiếng người the thé nói: -Hạ Trụ, ngươi
xem?qua? có phải là người?ngon lành? không?
Hạ Trụ nhìn về phía người vừa nói, thấy y má hóp mồm vều, mặt xanh mét
không còn chút máu, chẳng biết y là loại người gì, bèn quát lớn: -?Qua? không
biết ngươi là ai thế nhưng đã là ma đầu của ma giáo, thì ắt là cũng chẳng?
ngon lành? gì.
Tư Đồ Thiên Chung chen vào: -Hạ huynh, vị này mà ngươi cũng không biết
hay sao? Đây là một trong tứ đại pháp vương của Minh Giáo Thanh Dực Bức
Vương đó.
Hạ Trụ nói: -Ối, ối chao, con ma hút máu.
Đột nhiên mọi người mắt hoa lên đã thấy Vi Nhất Tiếu vọt tới trước mặt Hạ
Trụ. Hai người vốn cách xa nhau đến hơn mười trượng, không biết y làm cách
nào mà thoắt một cái đã đến nơi. Vi Nhất Tiếu vươn tay ra, chỉ nghe bốp bốp
đã giáng cho Hạ Trụ bốn cái tát liền, tiếp theo cùi chỏ thúc vào đã trúng ngay
huyệt đạo ở bụng dưới. Hạ Trụ võ công vốn cũng không phải tầm thường, nếu
như Vi Nhất Tiếu dùng tài nghệ chân thực đấu với y, ít ra cũng phải năm mươi
chiêu mới thắng nổi. Thế nhưng khinh công của Vi Nhất Tiếu quá cao siêu,
chẳng khác gì quỉ mị xẹt đến khiến y trở tay không kịp, vừa toan chống đỡ thì
không còn kịp nữa rồi.
Quần hùng kinh hoảng hò la, từ trong lều của Minh Giáo một bóng trắng vụt
ra, thân pháp tuy không nhanh như Vi Nhất Tiếu, nhưng cũng chẳng khác gì
bóng câu. Cái bóng trắng đó đến trước mặt Hạ Trụ tung ra một cái túi vải,
chụp từ trên đầu xuống, bỏ gọn y vào trong, vắt ngay lên vai. Mọi người bấy
giờ mới nhìn rõ, đó là một nhà sư miệng cười toe toét, chính là Bố Đại hòa
thượng Thuyết Bất Đắc.
Thuyết Bất Đắc cười nói: -Này gã?ngon lành? ơi, ngươi là hạng?ngon lành? thì
để bần tăng đem về xẻ ra nấu ăn dần.
Y vác cái túi trong có Hạ Trụ, nhẹ nhàng trở về lều của Minh Giáo.
Hai người ra vào thực nhanh, chung quanh không ai kịp ra cứu viện. Đến khi
Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc đã về ngồi trong lều rồi, lúc ấy mới có khoảng
chục người rút binh khí ra, chạy đến chỗ Minh Giáo, nhao nhao chửi bới đòi
thả Hạ Trụ. Thuyết Bất Đắc vạch miệng túi ra, cười nói: -Chúng bay mau cút
về ở đâu yên đó, đại hội xong ta sẽ thả y ra. Nếu không nghe lời ta, hòa
thượng này sẽ cho một bãi nước tiểu, một bãi phân vào trong bị, còn nếu nể
nang lắm thì cũng cho ngửi vài hơi rắm. Chúng bay có tin không nào?
Y vừa nói vừa làm như toan vạch quần ra. Những người kia tức đến mặt xám
xịt nhưng nghĩ Minh Giáo là bọn không chừa chuyện gì, nói đâu làm đấy, dùng
võ công đoạt lại e rằng không xong, nếu quả tên trọc này đái lên đầu Hạ Trụ,
Hạ lão anh hùng chỉ còn nước tự sát thôi.
Cả bọn người nọ nhìn người kia, chỉ đành ủ rũ quay về. Người chung quanh
thấy thế vừa lạ lùng, vừa tức cười. Từ lúc lên núi, ai nấy đều hào hứng muốn
xem Tạ Tốn sẽ bị hành quyết như thế nào, lúc này thấy tài nghệ của hai cao
thủ Minh Giáo nên người nào cũng biết rằng hôm nay đại hội sẽ rất nhiều
hung hiểm, có giết được Tạ Tốn thì trên quảng trường này cũng sẽ thây phơi
đầy đất nên không khỏi cảm thấy ơn ớn lo cho mình.
Lại thấy Tư Đồ Thiên Chung tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm hồ lô,
chếnh choáng đi ra giữa sân lè nhè nói: -Hôm nay quả vui quá là vui, kẻ thì đòi
giết Tạ Tốn, người thì đòi thả Tạ Tốn. Thế nhưng nói qua nói lại, gã Tạ Tốn kia
có thực ở trong chùa Thiếu Lâm không, cũng còn là một câu hỏi. Ta hỏi Không
Trí đại sư này, sao ông không đem Tạ Tốn ra đây cho mọi người xem y một tí
đã. Sau đó ai muốn giết, ai muốn cứu thì cứ lấy bản lãnh chân thực đánh nhau
một trận cho ra trò, có phải thú không?
Y nói câu đó ra, trong đám người có đến quá nửa hò reo khen phải. Dương
Tiêu nghĩ thầm “Tạ Sư Vương có quá nhiều kẻ thù. Minh Giáo dẫu có liên thủ
với Cái Bang cũng không kháng cự nổi với tất cả anh hùng thiên hạ, chi bằng
đem thanh đao Đồ Long ra nhử để biến thành cục diện tranh đoạt lẫn nhau?.
Nghĩ thế y bèn dõng dạc nói: -Các vị anh hùng hôm nay tụ tập ở Thiếu Lâm,
một là có ân oán với Tạ Sư Vương phải thanh toán, hai là, hà hà, e rằng cũng
muốn xem thanh đao Đồ Long như thế nào. Nếu cứ như Tư Đồ tiên sinh nói,
tất cả hỗn chiến một phen, thế thanh đao Đồ Long kia thì ai làm chủ?
Trong mấy nghìn người có mặt hôm nay, kẻ có huyết hải thâm cừu với Tạ Tốn
bất quá chỉ độ một trăm, còn lại ai ai cũng mơ đến bốn chữ?võ lâm chí tôn?
thành thử người nào nghe nói thế đều thấy có lý trong dạ không khỏi nao nao.
Một ông già râu đen đứng lên nói: -Thanh đao Đồ Long đó bây giờ ở trong tay
ai, xin Dương tả sứ cho biết.
Dương Tiêu đáp: -Việc đó tại hạ không rõ, chính đang muốn thỉnh giáo Không
Trí đại sư.
Không Trí lắc đầu, lặng yên không trả lời. Quần hùng đều cảm thấy ngầm bất
mãn “Phái Thiếu Lâm là chủ nhân của đại hội, thế mà phương trượng Không
Văn đến việc thì cáo bệnh không ra, còn vị Không Trí này thì thần tình sống
chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, không biết tính giở trò gì đây?.
Một người trung niên mặc trường bào bằng vải gai xanh đứng lên nói: -Không
Trí thiền sư nói là không biết, thế nhưng Tạ Sư Vương hẳn phải biết chứ?
Chúng mình mời ông ta ra, hỏi thăm xem thế nào? Sau đó mới đem chút tài
mọn ra so sánh, ai là người võ công thiên hạ đệ nhất, danh phó kỳ thực, người
đó sẽ là võ lâm chí tôn, dù thanh đao đó ở trong tay ai thì cũng giao cho người
mang danh võ lâm chí tôn đó. Theo tôi thì tất cả chúng ta phải bàn về chuyện
đó trước, để khỏi gây ra tranh chấp sau này, nếu như có ai không phục thì tất
cả anh hùng thiên hạ sẽ cùng xông vào tấn công, chẳng hay các nghĩ sao?
Trương Vô Kỵ nhận ra người đang nói đây chính là một trong ba cao thủ của
phái Thanh Hải vây công Kim Cương Phục Ma Khuyên đêm hôm đó. Tư Đồ
Thiên Chung nói: -Thế thì có khác gì đả lôi đài? Ta xem có điều thật là không
ổn.
Hán tử áo xanh lạnh lùng đáp: -Có gì không ổn? Cứ theo ý các hạ, đừng tỉ võ
mà là thi uống rượu, có phải không? Người nào nghìn chén không say, hay
người nào say mà không chết thì thành võ lâm chí tôn chăng?
Mọi người phá ra cười vang dậy, có kẻ lại lên giọng nhạo báng: -Thế thì còn
việc gì phải thi nữa? Võ lâm chí tôn nhất định là Túy Bất Tử Tư Đồ tiên sinh
rồi.
Tư Đồ Thiên Chung nghiêng bầu rót ra một chén ngửa cổ uống cạn, nghiêm
giọng đáp: -Không dám, không dám. Nếu nói đến Tửu Lâm Chí Tôn, thì Túy
Bất Tử này còn có ba phần hi vọng, còn Võ Lâm Chí Tôn ư? Hà hà, không dám
nhận, không dám nhận.
Y quay sang nói với người áo xanh: -Nếu các hạ đề nghị như thế, hẳn là võ
học đã đến mức siêu phàm nhập thánh rồi. Tại hạ mắt kém, không biết tôn
tính đại danh là gì thế?
Hán tử kia lạnh lùng nói: -Tại hạ là Diệp Trường Thanh của phái Thanh Hải, tài
uống rượu với làm trò hề không thể nào bì kịp các hạ được.
Y nói thế có khác gì tự cho là nói về phương diện võ công, thì so với các hạ tôi
hơn xa. Tư Đồ Thiên Chung nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: -Thanh Hải
phái, không nghe nói đến. Diệp Trường Thanh, ừ ừ, cũng chẳng nghe qua.
Mọi người ai nấy nghĩ thầm “Lão Tư Đồ này quả là lớn mật, y khinh miệt một
mình Diệp Trường Thanh thì chẳng nói làm gì, dám hối nhục cả môn phái
Thanh Hải, không lẽ có chỗ dựa nào ghê gớm lắm hay sao? Hay là y có mối
thù ghê gớm lắm với phái Thanh Hải? Chỉ bằng hai câu nói đó, phái Thanh Hải
chắc sẽ ra tay động thủ ngay?.
Chỉ có những người biết rõ Tư Đồ Thiên Chung mới biết y chỉ có một thân một
mình, không ai dựa dẫm, cũng chẳng có thù oán gì với phái Thanh Hải, chỉ là
kẻ tính tình cuồng vọng, thích châm chọc người ta, tuy một đời vì cái vạ miệng
mà chịu bao nhiêu đau khổ nhưng không làm sao có thể thay đổi tính tình
được.
Diệp Trường Thanh trong bụng đã có ý muốn giết y nhưng trên mặt không lộ
vẻ gì ra ngoài nói: -Phái Thanh Hải và Diệp Trường Thanh vốn dĩ kém cỏi vô
danh thảo nào các hạ không biết đến. Các hạ nói rằng tỉ võ không ổn, vậy thì
thi húp cháo chăng? Các hạ là kẻ?uống khắp thiên hạ không địch thủ?, vậy thì
biết làm sao đây, xin được thỉnh giáo.
Tư Đồ Thiên Chung nói: -Nếu nói đến?uống khắp thiên hạ không địch thủ?
thật đâu có phải dễ dàng? Nghĩ lại năm xưa ta ở phủ Tế Nam …
Y đang toan lải nhải nói tiếp, trong đám người có kẻ quát lên: -Túy Bất Tử,
đừng có ở đây mà lè nhè, chẳng ai thừa hơi nghe ngươi nói năng láo lếu.
Lại một người khác nói: -Chuyện Tạ Tốn bây giờ đi đến đâu? Đao Đồ Long giờ
đây thế nào?
Người khác nói: -Không Trí thiền sư, hôm nay ông là chủ anh hùng đại hội, mời
chúng tôi bôn ba đến đây, thế là để làm gì?
Mỗi người một câu, tất cả đều gạt Tư Đồ Thiên Chung không cho y nói lằng
nhằng nữa, muốn Không Trí đưa ra một chủ ý xem thế nào. Trong khi tiếng
người ồn ào, xa có gần có, bốn phương tám hướng nhao nhao lên Tư Đồ Thiên
Chung nói: -Sử lão đại của Hắc Phong Trại phủ Giang Lăng kia, ngươi không
phải hối hả, Hắc Sa Chưởng của ngươi lợi hại thật nhưng chắc gì đã “đánh
khắp thiên hạ không địch thủ?” Thủy Để Kim Ngao Hầu huynh đệ của hồ Phiên
Dương, Tạ Sư Vương võ công thủy bộ đều ghê gớm, ngươi đừng khinh y
không biết đánh nhau dưới nước, huống chi người ta còn một vị Tử Sam Long
Vương chưa xuất hiện, ha ha, ba ba sao sánh được với rồng? Còn Ngô Tam
Lang của Thanh Dương Sơn? Ngươi dùng kiếm dù có đoạt được đao Đồ Long
ngươi cũng đâu có biết sử dụng? Sử kình bậy bạ …
Người này tuy khùng khùng điên điên, nhưng có cái tài hơn người, hiểu biết
rất rộng, tai nghe thật thính, trong bao nhiêu người ồn ào như chợ vỡ vậy mà
từng người nói ra tên tuổi, không sai một ai. Quần hùng thấy y lộ chút công
phu ra, nhịn không nổi hò reo vang dội.
Một lão tăng ở phía sau Không Trí đứng lên nói: -Phái Thiếu Lâm là chủ chẳng
may phương trượng lâm trọng bệnh bất ngờ khiến cho thịnh hội không ai chủ
trì để cho quí vị phải cười chê. Tạ Tốn và đao Đồ Long hai việc, kỳ thực một
mà là hai, hai mà là một có thể gộp chung lại giải quyết luôn thể. Cứ như ý
kiến của lão nạp, vị Diệp thí chủ của phái Thanh Hải vừa rồi nói ra thật là hữu
lý. Trong quần hùng nơi đây anh tài đầy rẫy, chỉ cần các vị lộ chút tài ba, sau
cùng người nào nghệ áp đương trường thì Tạ Tốn sẽ do người đó xử trí, thanh
đao Đồ Long cũng do người đó chấp chưởng, ai ai đều thỏa mãn chẳng phải
hay lắm sao?
Trương Vô Kỵ hỏi xem nhà sư đó là ai, Bành Oánh Ngọc lắc đầu nói: -Thuộc hạ
không biết. Nhà sư này không tham dự chiến dịch vây công Quang Minh Đính,
cũng chẳng bị quận chúa nương nương bắt giam nơi chùa Vạn An nhưng y
dám tiến lên nói chặn trước Không Trí đại sư, dường như trong chùa địa vị
cũng không phải thấp.
Triệu Mẫn hạ giọng nói: -Người này mười phần đến chín là tòng đảng của Viên
Chân. Tôi đoán là Không Văn phương trượng chắc rơi vào tay Viên Chân rồi,
Không Trí bị đám phản đồ này hiếp chế, chỉ đành chịu vậy mà thôi.
Trương Vô Kỵ hơi lo sợ hỏi lại: -Ý kiến Bành đại sư ra sao?
Bành Oánh Ngọc đáp: -Suy đoán của quận chúa xem ra cũng có lý. Có điều
trong chùa Thiếu Lâm cao thủ nhiều biết chừng nào, nếu như Viên Chân dám
công nhiên phạm thượng tác loạn thì y quả là lớn mật.
Trương Vô Kỵ đáp: -Viên Chân bố trí đã lâu. Việc đầu tiên là toan tiêu diệt bản
giáo, đến nữa là có ý đồ khống chế Cái Bang, cả hai lần gian mưu đều không
thành. Lần này xem chừng y muốn làm chưởng môn phương trượng chùa
Thiếu Lâm.
Triệu Mẫn nói: -Nếu chỉ là chức chưởng môn phương trượng không thôi, e
rằng chưa đủ đâu.
Trương Vô Kỵ nói: -Phái Thiếu Lâm là đệ nhất môn phái trong võ lâm, làm
phương trượng chưởng môn đã là lên đến tuyệt đỉnh, làm sao còn gì hơn được
nữa.
Triệu Mẫn đáp: -Thế võ lâm chí tôn thì sao? Không cao hơn phương trượng
chùa Thiếu Lâm à?
Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ nói: -Y muốn làm võ lâm chí tôn sao?
Triệu Mẫn nói: -Vô Kỵ ca ca, Chu tỉ tỉ đi lấy người khác, chàng hồn vía lên mây,
không còn nghĩ ra được chuyện gì nữa.
Trương Vô Kỵ bị nàng nói đúng tim đen, mặt đỏ lên, nghĩ thầm “Trương Vô Kỵ
ơi, ngươi đâu có thể chỉ tơ tưởng đến những chuyện tình cảm gái trai mà để
chuyện cứu nghĩa phụ qua một bên?. Chàng định thần, nghĩ Viên Chân thâm
mưu viễn lự, anh hùng đại hội hôm nay chính là do tay y một mình sắp xếp,
bên trong thể nào chẳng có gian mưu, liền nói: -Mẫn muội, em thử đoán xem
mưu kế của Viên Chân thế nào?
Triệu Mẫn nói: -Viên Chân là kẻ lắm mưu nhiều kế, chuyến này bỏ biết bao
nhiêu tâm huyết cốt là …
Chu Điên đứng bên cạnh nghe hai người nói nhỏ với nhau, nhịn không nổi xen
vào: -Quận chúa nương nương, cô cũng thật là lắm mưu nhiều kế, ta xem có
kém gì Viên Chân đâu.
Triệu Mẫn cười nói: -Khen nịnh rồi đó.
Chu Điên đáp: -Không phải nịnh đâu …
Bành Oánh Ngọc nói: -Điên huynh, đừng ngắt lời quận chúa.
Chu Điên giận dữ đáp: -Ngươi đừng ngắt lời ta trước …
Bành Oánh Ngọc cười khì, không nói nữa, biết là nếu cãi lẫy với y thì có đến
một giờ cũng không đi đến đâu, chi bằng nhịn trước là hơn. Chu Điên nói: –
Sao ngươi không nói nữa?
Bành Oánh Ngọc đáp: -Ngươi bảo ta đừng ngắt lời ngươi, thì ta không ngắt lời
ngươi chứ sao.
Chu Điên nói: -Thế nhưng ngươi đã ngắt lời ta rồi.
Bành Oánh Ngọc nói: -Thế thì ngươi cứ nói tiếp đi xem nào.
Chu Điên nói: -Ta quên rồi, không nói tiếp được nữa.
Triệu Mẫn cười nói: -Ta nghĩ nếu như Viên Chân chỉ mơ tưởng chức phương
trượng chùa Thiếu Lâm thì việc gì phải mời anh hùng thiên hạ đến làm gì. Tạ
đại hiệp đã lọt vào tay y rồi, việc gì còn phải gọi quần hùng tỉ võ tranh đoạt?
Vô Kỵ ca ca, nếu nói riêng về võ công, e rằng trên đời này không ai có thể
bằng được chàng, việc đó Viên Chân lẽ nào lại không biết. Y chẳng thể tốt
bụng đến mức sắp đặt đại hội anh hùng, để chàng thắng tất cả thành võ lâm
chí tôn, sau đó đem Tạ đại hiệp và đao Đồ Long dâng lên.
Trương Vô Kỵ, Bành Oánh Ngọc, Chu Điên ba người đều gật gù, hỏi lại: -Thế
quận chúa đoán bên trong có ngụy kế gì?
Lúc này Dương Tiêu cũng đã đến bên cạnh Trương Vô Kỵ liền chen vào: -Tôi
vẫn nghĩ rằng, gian mưu của Viên Chân nhất định không phải nhỏ …
Chu Điên nhịn không nổi liền cướp lời: -Viên Chân là đại đối đầu của bản giáo,
quận chúa nương nương trước đây cũng là đại đối đầu. Viên Chân lắm mưu
nhiều kế, quận chúa nương nương thì cũng lắm kế nhiều mưu, hai người cũng
chẳng khác nhau bao nhiêu.
Dương Tiêu quát lớn: -Lại nói điên điên rồ rồ chuyện nhăng cuội nữa rồi!
Triệu Mẫn mỉm cười nói: -Chu tiên sinh nói cũng có điểm hữu lý, nếu như tôi là
Viên Chân thì sẽ mưu đồ những gì? Ồ, thứ nhất tôi sẽ khuyên Không Văn
phương trượng gửi anh hùng thiếp, mới anh hùng thiên hạ đến chùa Thiếu
Lâm. Vị Không Văn phương trượng thâm hiểu Phật pháp vốn dĩ từ bi hòa bình,
không thích đa sự nhưng tôi chỉ cần nhắc lại mối thù Không Kiến, Không Tính
hai vị thần tăng, Không Văn phương trượng vì tình huynh đệ thể nào cũng
bằng lòng. Kế đến, chùa Thiếu Lâm nếu như giết Tạ đại hiệp thì sẽ cùng Minh
Giáo thù sâu như biển, với lực lượng một môn phái, thật cũng khó mà chống
nổi với Minh Giáo toàn lực tấn công, còn như đổ lên đầu anh hùng tứ xứ, Minh
Giáo không thể nào giết sạch được tất cả mấy nghìn anh hùng hào kiệt.
Mọi người đều gật gù khen phải. Triệu Mẫn nói tiếp: -Anh hùng đại hội mở ra
rồi, tôi sẽ không ra mặt chỉ sai người đem Tạ đại hiệp và đao Đồ Long ra làm
mồi nhử, xúi bẩy cho quần hào tàn sát lẫn nhau. Minh Giáo sẽ thành kẻ địch
của quần hùng, đấu đến sau cùng, dù ai thắng ai bại, cao thủ của Minh Giáo ít
ra cũng chết một nửa, nguyên khí thương tổn rất nhiều.
Trương Vô Kỵ nói: -Đúng thế. Điểm đó anh cũng đã nghĩ đến rồi, thế nhưng
nghĩa phụ đối với anh ơn nặng như non, với các anh em khác có giao tình mấy
mươi năm, bọn mình lẽ nào ngồi yên không cứu? Ôi, mình lên núi chưa được
mấy ngày, ông ngoại đã qua đời, Viên Chân hẳn là ở trong bóng tối vỗ tay cười
rồi đó.
Triệu Mẫn nói tiếp: -Đấu đến cuối, cái danh võ công đệ nhất có lẽ sẽ vào tay
Trương giáo chủ, lúc đó quần tăng Thiếu Lâm sẽ nói “Trương giáo chủ kỹ áp
quần hùng, thực là đáng kính đáng mừng, bản tự kính cẩn giao Tạ đại hiệp lại
cho giáo chủ, xin giáo chủ lên ngọn núi sau chùa đích thân nghênh đón?. Thế
là tất cả mọi người đi lên đỉnh núi, Trương giáo chủ sẽ một mình phá trận Kim
Cương Phục Ma Khuyên. Nếu có người khác tiến ra tương trợ, đồng đảng của
Viên Chân sẽ nói “Kỹ áp quần hùng là Minh Giáo Trương giáo chủ, với người
khác không liên quan gì, các hạ xin đứng một bên thì hơn?. Trương giáo chủ
được cái danh thiên hạ đệ nhất võ công, dẫu trên mình không bị thương gì,
nhưng cũng hao phí bao nhiêu nội lực thần công, làm sao địch nổi ba vị lão
tăng? Kết quả Tạ đại hiệp cứu không xong, chính bản thân mình bỏ mạng giữa
ba cội thương tùng. Chỉ còn lãnh nguyệt thê phong làm bạn với cái xác một
đời đại hiệp Trương Vô Kỵ, chẳng cũng khéo lắm sao?
Quần hào nghe tới đây, mặt ai nấy đều biến sắc, thấy đó không phải là chuyện
bịa đặt, Trương Vô Kỵ máu nóng hơn người dù có nguy hiểm gian nan thế nào
không thể không cứu Tạ Tốn, nếu phải bỏ mình cũng không hối hận. Kế của
Viên Chân tính đúng con người Trương Vô Kỵ, biết chàng dẫu có núi đao vạc
dầu cũng nhất định nhảy vào cho bằng được.
Triệu Mẫn thở dài một tiếng, nói tiếp: -Như thế, Minh Giáo sẽ bị hủy rồi, Viên
Chân sẽ sử dụng gian kế, đánh thuốc độc giết Không Văn, đem tội vạ đổ lên
đầu Không Trí, chuyện đó an bài thật dễ quá, chỉ cần ngụy tạo vài chứng cớ,
không thể không khiến cho tăng chúng Thiếu Lâm tin theo. Lại thêm đồng
đảng nhất định suy cử, lão nhân gia sẽ thuận lý thành chương lên chức
phương trượng ngay. Ngài sẽ ra lệnh cho quần hùng tấn công Minh Giáo, lấy
nhiều thắng ít, gom lại giết sạch. Khi đó danh hiệu võ công đệ nhất, ngoại trừ
lão nhân gia ra thì người ngoài ai dám tranh. Đao Đồ Long không xuất hiện thì
không sao, nhưng nếu có tung tích trên giang hồ, anh hùng thiên hạ đều biết,
chủ nhân đích thực của thanh đao đó là Viên Chân thần tăng, phương trượng
chùa Thiếu Lâm. Nếu đao vào tay ai mà không dâng lên ngài e rằng có điều
không hay.
Nàng nói thanh âm thật nhỏ, chỉ mấy người ở một góc lều nghe được. Nghe
xong, Chu Điên giơ tay vỗ đùi một cái bốp, kêu lên: -Đúng thế, đúng thế! Thật
là gian mưu to lớn quá!
Câu nói của y oang oang, trong quảng trường có đến một nửa nghe thấy, mọi
người đều quay sang nhìn vào lều của Minh Giáo.
Tư Đồ Thiên Chung hỏi: -Gian mưu gì vậy? Nói cho lão phu nghe có được
không nào?
Chu Điên đáp: -Cái này nói ra không được. Lão tử nhất tâm khiêu khích ly gián
để cho anh hùng thiên hạ tàn sát lẫn nhau, thành thế một mất một còn, nếu
như ta nói ra, thì đâu có còn linh nữa?
Tư Đồ Thiên Chung cười nói: -Hay thật, hay thật! Thế nhưng làm thế nào mà
khích bác ly gián được, nói rõ cho nghe nào!
Chu Điên lớn tiếng nói: -Thì ta trong trụng có độc kế âm mưu nhưng giả vờ
nói: Đồ Long đao đang ở trong tay ta đây, người nào võ công cao cường nhất,
ta sẽ giao đao Đồ Long cho …
Tư Đồ Thiên Chung kêu lên: -Kế hay thật, mưu sâu quá! Thế rồi ra sao?
Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ hai người nhìn nhau, cùng nghĩ thầm “Con sâu
rượu này với mình vô thân vô cố, nhưng giúp mình thật nhiều?.
Chu Điên lớn tiếng nói: -Ngươi thử nghĩ xem vì thanh đao Đồ Long mà người
đời gọi là?võ lâm chí tôn? kia, có ai không trổ hết toàn lực để tranh đoạt? Thế
là thằng điên bị thằng say giết, thằng say lại bị nhà sư giết, nhà sư bị đạo sĩ
giết, đạo sĩ bị cô nương giết … ôi thôi giết đến nỗi chết nằm ngổn ngang, máu
chảy thành sông, ô hô ai tai, bất diệc lạc hồ!
Quần hùng nghe nói thế, ai nấy trong bụng bủn rủn, nghĩ thầm gã này tuy
điên điên khùng khùng, nhưng lời nói quả thực hữu lý. Lão nhị của phái Không
Động Tông Duy Hiệp nói: -Vị Chu tiên sinh kia nói ra thật có lý. Chúng ta bụng
dạ ngay thẳng không phải nói quanh co, mọi nhà mọi phái ai chẳng thèm
thanh đao Đồ Long, thế nhưng vì thanh đao đó mà để đến thân bại danh liệt,
thậm chí toàn phái tiêu ma, xem ra có điều quá đáng. Ta nghĩ tất cả phải tính
sao cho phải, lấy võ kết bạn, hễ đến là ngừng, tuy phân thắng bại nhưng đừng
để tổn thương hòa khí. Các vị nghĩ sao?
Trong chuyến lên đánh Quang Minh Đính, Trương Vô Kỵ lấy đức báo oán, đã
giúp y chữa nội thương súc tích bởi luyện Thất Thương Quyền mà ra, sau lại
cứu y ra khỏi chùa Vạn An, thành ra kỳ này phái Không Động lên chùa Thiếu
Lâm vốn đã có ý giúp đỡ Minh Giáo. Tư Đồ Thiên Chung cười nói: -Ta xem
ngươi hình dáng cao to vậy mà lại sợ chết. Nếu không chảy máu, cũng chẳng
chết người thế thì tỉ võ còn có gì đáng kể đâu.
Lão tứ của phái Không Động Thường Kính Chi nổi cáu nói: -Muốn giết một con
sâu rượu như ngươi cần gì phải chảy máu.
Tư Đồ Thiên Chung nói: -Ta bất quá nói chơi cho vui, Thường tứ tiên sinh làm
gì nóng nảy thế? Ai chẳng biết Thất Thương Quyền của phái Không Động giết
người không thấy máu. Không Kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm đã chẳng
chết vì Thất Thương Quyền đấy ư? Tên tửu quỉ Tư Đồ này có được bao lăm mà
dám sánh với Không Kiến thần tăng?
Quần hùng ai nấy đều nghĩ “Con sâu rượu này mở mồm là châm chọc người
khác, đã đắc tội với phái Không Động lại còn nói chạm đến cả phái Thiếu Lâm.
Y lăn lộn trên giang hồ, vậy mà đến tuổi này còn chưa chết, kể cũng là chuyện
lạ?.
Tông Duy Hiệp không thèm để ý đến y, dõng dạc nói: -Cứ như ý tại hạ, mỗi
một môn phái, mỗi một bang hội, giáo môn đều cử ra hai cao thủ, chia ra tỉ thí
võ nghệ. Phái nào còn lại sau cùng võ công cao hơn cả thì Tạ đại hiệp và đao
Đồ Long sẽ do phái đó xử trí.
Quần hùng vỗ tay vang dậy, đều khen biện pháp đó hay hơn cả. Trương Vô Kỵ
để ý các nhà sư Thiếu Lâm đứng sau lưng Không Trí, đa số đều nhíu mày, xem
chừng không lấy gì làm vui, biết rằng Triệu Mẫn đã đoán trúng gian mưu của
Viên Chân, phá cái kế khiêu khích quần hùng tự tàn sát lẫn nhau của y. Một gã
trung niên mặt trắng có bộ râu thưa tay phe phẩy quạt xếp cán vàng, thần
tình thật là tiêu sái, đứng lên nói: -Tại hạ biết rằng lời nghị luận của Tông nhị
hiệp thật là xác đáng. Có điều chúng ta trong khi tỉ thí, vẫn biết rằng tới hơn
thua là ngừng, thế nhưng binh khí quyền cước không có mắt, nếu như lỡ tay
thì cũng đành coi là tại số trời. Những người đồng môn đồng phái, bạn bè
không được đi ra khiêu chiến báo thù, nếu không sẽ cứ dây dưa mãi, thế sẽ
không bao giờ dứt.
Mọi người ai nấy đều nói: -Đúng lắm, phải thế mới được.
Tư Đồ Thiên Chung lại cất tiếng eo éo nói: -Vị huynh đài kia bề ngoài thật là
tốt mã, ăn nói lại rào trước đón sau, hẳn phải là Âu Dương huynh ở đất Tương
Nam, phủ Hoành Dương đấy chăng?
Người kia cầm quạt phe phẩy mấy cái, cười nói: -Không dám, chính mỗ đây,
ngươi khen ta một câu lại mắng ta một câu, thế kể như hòa.
Tư Đồ Thiên Chung nói: -Âu Dương huynh cũng như ta hai đứa lang thang
như ma đói ma khát, chẳng thuộc môn phái bang hội nào. Ta thích rượu,
ngươi hiếu sắc, chi bằng mình lập nên một?Tửu Sắc Phái?, hai đại cao thủ của
Tửu Sắc phái cùng sóng vai nhau, tranh với các cao thủ anh hùng thiên hạ
được chăng?
Mọi người ai nấy cười ha hả, thấy gã Tư Đồ Thiên Chung này liên tiếp chế riễu
người này người khác, thật là vui tính, khiến cho trên quảng trường tiếng cười
không dứt, bớt hẳn sự căng thẳng và gay gắt.
Bành Oánh Ngọc nói với Trương Vô Kỵ, người mặt trắng này tên là Âu Dương
Mục Chi, lấy cả thảy mười hai người cơ thiếp, võ công tuy cao cường nhưng
rất ít xông pha giang hồ, cả ngày chỉ vui vầy loan phượng, hưởng cái thú ôn
nhu.
Âu Dương Mục Chi cười nói: -Nếu cùng ngươi liên thủ sáng lập môn phái, gia
tài của ta e không đủ cho ngươi uống rượu. Các vị, nói đến tỉ võ so tài, chúng
ta phải cử ra vài vị tiền bối tuổi cao đức trọng, ai nấy đều kính ngưỡng làm
công chứng để khỏi ngươi nói ngươi thắng, ta bảo ta ăn, tranh chấp lẫn nhau.
Tư Đồ Thiên Chung cười: -Được thua không lẽ chính mình lại còn không biết?
Đâu có ai cãi chầy cãi cối như nhà ngươi bao giờ?
Tông Duy Hiệp nói: -Nếu cử ra vài vị làm chứng cũng hay, phái Thiếu Lâm là
chủ, Không Trí đại sư là một người.
Tư Đồ Thiên Chung chỉ vào chiếc túi của Thuyết Bất Đắc: -Ta đề cử Sơn Đông
đại hiệp Hạ Trụ Hạ lão anh hùng.
Thuyết Bất Đắc nhắc chiếc túi lên ném về phía Tư Đồ Thiên Chung, cười nói: –
Trả người làm chứng cho ngươi đây!
Tư Đồ Thiên Chung vứt chiếc hồ lô rượu xuống, ôm lấy chiếc túi rồi cởi dây
buộc ra, ngờ đâu Thuyết Bất Đắc thắt nút rất khó gỡ, dây thắt miệng túi là tơ
pha với dây câu bện thành, Tư Đồ Thiên Chung dùng đủ mọi cách vẫn không
thể nào cởi ra được. Thuyết Bất Đắc cười khà khà, tung mình nhảy tới, tay trái
nắm lấy cái túi đưa ra sau lưng, tay phải chộp lấy, mười ngón tay vặn qua vặn
lại mấy cái, nhắc trở về đằng trước, rồi quay qua quay lại trước sau vài lượt,
nút thắt trên miệng túi liền bung ra. Y nghiêng túi qua một bên, Hạ Trụ liền rơi
ra ngoài, Tư Đồ Thiên Chung lập tức giải huyệt cho y.
Hạ Trụ nằm trong cái túi tối om ngộp thở một hồi lâu, đột nhiên ánh sáng chói
lòa, trên sân hàng ngàn cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, hổ thẹn quá đỗi,
vùng lên rút đoản kiếm đeo bên mình, đâm luôn vào ngực. Tư Đồ Thiên Chung
giơ tay đoạt lấy, cười nói: -Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Hạ đại
ca việc gì mà phải vụng tính thế?
Từ trong rừng người, một gã lùn lùn mập mập lớn tiếng nói: -Vị đại hiệp nằm
trong túi kia e rằng không đủ tư cách làm công chứng, ta đề nghị Tôn lão gia
tử của Trường Bạch Sơn.
Lại một người đàn bà trung niên nói: -Hai anh em Chiết Đông song nghĩa uy
chấn Giang Nam, chính trực vô tư, làm công chứng nhân là đúng hơn cả.
Quần hùng người này một câu, người kia một lời, chỉ trong chốc lát đã đề nghị
đến hơn chục người, đều là những hào kiệt tương đối có tiếng tăm trên giang
hồ.
Đột nhiên một lão ni cô của phái Nga Mi lạnh lùng nói: -Suy cử công chứng
nhân để làm gì? Có cũng bằng thừa thôi.
Bà ta nói không lớn tiếng lắm nhưng rõ ràng từng chữ lọt vào tai mọi người,
hiển nhiên nội lực tu tập cũng đã vào bậc khá. Tư Đồ Thiên Chung cười hỏi lại:
-Thỉnh giáo sư thái, sao lại không cần người làm chứng là sao?
Ni cô kia đáp: -Hai người đánh nhau, ai được thì sống, ai thua thì chết, có
Diêm Vương làm chứng cho rồi.
Mọi người nghe mấy câu lạnh lẽo ấy không khỏi rợn người. Tư Đồ Thiên Chung
nói: -Chúng ta lấy võ để kết bạn, không có thâm cừu đại oán, việc gì ra tay
phải nhất định sống chết mới thôi? Người xuất gia lấy từ bi làm đầu, lời của vị
sư thái kia không sợ Phật tổ trách phạt hay sao?
Người ni cô vẫn lạnh lùng tiếp: -Ngươi nói với người khác lăng nhăng láo lếu
thì được, chứ trước mặt đệ tử phái Nga Mi thì phải cho có qui củ.
Tư Đồ Thiên Chung cầm hồ rượu lên, rót đầy một chén cười nói: -Chặc chặc
chặc, phái Nga Mi ghê gớm quá. Người đời vẫn bảo:
Khôn ngoan chớ ghẹo đàn bà,
Rượu vào tối kỵ ấy là ni cô.
Y vừa nói vừa giơ chén rượu để lên môi. Đột nhiên có hai tiếng vụt vụt rít lên
trong không, hai hạt niệm châu bắn tới, một viên trúng ngay chén rượu, một
viên trúng hồ lô, tiếp theo một viên khác nữa trúng ngay ngực y. Chỉ nghe
bùng bùng bùng ba viên niệm châu nổ tung, hồ lô chén rượu lập tức vỡ tan,
còn ngực Tư Đồ Thiên Chung bị khoét thành một cái lỗ lớn. Y bị sức nổ bắn
văng ra sau mấy trượng, thân hình quần áo lập tức bốc lửa. Hạ Trụ vội chạy
lên dập tắt nhưng Tư Đồ Thiên Chung đã chết, trên mặt vẫn còn như mỉm
cười. Ba viên đạn đó bắn tới thật là thần tốc, Tư Đồ Thiên Chung đến lúc bỏ
mạng cũng đâu ngờ rằng đại họa lâm đầu.
Biến cố đó xảy ra thật bất ngờ chẳng khác nào giữa trời nắng có tiếng sét,
quần hùng không thiếu người kiến đa thức quảng nhưng chẳng một ai nhìn
thấy loại ám khí ghê gớm ấy là cái gì. Chu Điên kêu lên: -Ối chao ôi là chao ôi!
Ám khí gì thế nhỉ?
Dương Tiêu nói nhỏ: -Nghe nói nước Đại Thực bên Tây Vực có người học được
cách chế hỏa dược của Trung Quốc, làm ra một loại ám khí tên là Tích Lịch Lôi
Hỏa Đạn[4], bên trong chứa thuốc nổ, dùng lò so mạnh bắn ra. Chắc là lão ni
cô này sử dụng thứ đó.
Hạ Trụ ôm cái xác cháy đen của Tư Đồ Thiên Chung, dõng dạc nói: -Vị Tư đồ
huynh đệ đây tuy miệng có hay xỏ xiên khắc bạc, chẳng qua chỉ vì trời sinh
tính hoạt kê, chứ tâm địa thực là nhân hậu, cả đời chưa từng làm chuyện gì
thương thiên hại lý. Hôm nay các vị anh hùng tụ tập nơi đây, liệu có ai kể ra
được một hành vi ác độc nào của y chăng?
Quần hùng ai nấy lặng thinh. Hạ Trụ chỉ vào ni cô, hậm hực nói: -Phái Nga Mi
vẫn xưng là danh môn chính phái theo con đường hiệp nghĩa, sao lại sử dụng
loại ám khí độc ác đến vậy? Trong võ lâm vẫn biết ai mạnh thì được, nhưng
cũng không thể bỏ qua chữ?lý?. Xin được hỏi vị sư thái kia xưng hô thế nào?
Lão ni cô đáp: -Ta tên Tĩnh Già. Vị đại hiệp trong túi chui ra kia khoa chân múa
tay để làm gì thế?
Hạ Trụ buồn bã nói: -Họ Hạ này học nghệ chưa tinh nên để cho các ma đầu
của Minh Giáo lăng nhục. Đó chẳng qua chỉ vì mình bản lĩnh chẳng bằng ai,
nhưng cũng không làm tổn cái danh một đời hiệp nghĩa. Tĩnh Già sư thái, bà
độc ác như thế, chẳng có lỗi với tổ sư quí phái Quách Tương Quách nữ hiệp
hay sao?
Quần đệ tử phái Nga Mi nghe thấy nói đến tên húy sáng phái tổ sư đều cùng
đứng phắt dậy. Đôi lông mày dài của Tĩnh Già nhướng lên, quát lớn: -Danh
húy tổ sư bản phái, đâu phải để cho ngươi bạ đâu nói đó được?
Hạ Trụ đáp: -Đệ tử Nga Mi các ngươi hành sự bất nghĩa làm điếm nhục tên
tuổi của tổ sư. Không nói gì Quách nữ hiệp, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái lúc sinh
tiền, dẫu có ra tay tàn ác nhưng cũng chưa dùng kiếm giết người vô tội.
Những kẻ lạm sát như các ngươi mà người chưởng môn để yên không ước
thúc, hừ hừ, phái Nga Mi liệu từ nay có còn chỗ đứng trên giang hồ nữa hay
chăng?
Tĩnh Già đáp: -Ngươi còn nói láo nửa câu nữa thì cũng sẽ không khác gì tên
tửu quỉ kia đâu?
Hạ Trụ nét mặt đằng đằng chính khí, oai vệ bước lên ba bước dõng dạc nói: –
Người chưởng môn phái Nga Mi nếu không thanh lý môn hộ, anh hùng thiên
hạ từ nay chẳng coi phái Nga Mi ra gì.
Mấy nghìn con mắt của mọi người cùng đệ tử phái Nga Mi đều quay sang nhìn
Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy nàng nhìn Tĩnh Già chầm chậm gật đầu. Đùng đùng
hai tiếng thật lớn, Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn trong tay Tĩnh Già bắn ra, trên ngực
và dưới bụng Hạ Trụ liền thủng hai cái lỗ lớn, áo quần bén lửa ngay. Thế
nhưng y cực kỳ bất khuất, tuy đã chết rồi mà vẫn đứng sừng sững, trong tay
còn ôm cái xác của Tư Đồ Thiên Chung.
Quần hùng ai nấy bàng hoàng, kinh hãi đến sững sờ. Một lúc sau, mấy trăm
người mới nhao nhao la ó, cùng trách mắng phái Nga Mi không ra gì. Vi Nhất
Tiếu và Thuyết Bất Đắc hai người nhìn nhau, cùng gật đầu, rồi chạy ra trước
thi thể Hạ Trụ, quì xuống vái lạy. Thuyết Bất Đắc nói: -Hạ lão anh hùng, chúng
tôi không biết ông anh hùng nhân nghĩa nên đã đắc tội, khiến anh em tôi thật
là hổ thẹn.
Hai người giơ tay lên, bốp bốp bốp bốp mấy tiếng liền, mỗi người tự vả cho
mình mấy cái, hai bên má liền sưng tấy lên. Hai người dập tắt lửa trên hai cái
xác, ôm về lều của Minh Giáo.
Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược đột nhiên biến thành tàn nhẫn như thế,
trong lòng không khỏi hoang mang.
Trong tiếng hò la của mọi người, Chu Chỉ Nhược ghé tai nói nhỏ với Tống
Thanh Thư mấy câu. Tống Thanh Thư gật đầu, chậm rãi bước ra giữa khu đất,
dõng dạc nói: -Hôm nay quần hùng tụ tập nơi đây, chẳng phải là đến để ngâm
thơ uống rượu, gẩy đàn dạo nhạc, bình luận văn chương câu đối. Nếu đã sử
dụng binh khí quyền cước, không thể nào không có kẻ chết người bị thương.
Vị Hạ lão anh hùng kia mới nói, Tư Đồ tiên sinh trước nay không làm điều gì
xấu, oán trách Tĩnh Già sư thái của bản phái lạm sát người vô tội. Các vị anh
hùng nghe thế đều nhao nhao phụ họa, dường như có chiều không bằng lòng.
Vậy kẻ này thử hỏi một câu: chúng ta hôm nay tỉ võ tranh tài, liệu có cần phải
tra xét trước xem kẻ đó hành vi phẩm đức ra sao không? Nếu là kẻ đại thánh
đại hiền thì tuyệt nhiên không thể giết hại, còn kẻ cùng hung cực ác thì lúc ấy
cứ thẳng tay chăng?
Quần hùng ai nấy bị chặn họng, đều cảm thấy y nói không phải là không có lý.
Tống Thanh Thư lại tiếp: -Nếu nói thanh đao Đồ Long kia phải là người có đức
mới được giữ, chúng mình việc gì phải tỉ võ so tài làm gì nữa? Chi bằng tất cả
cùng đi Sơn Đông, đến Khúc Phụ thăm văn miếu bậc Đại Thành Tiên Thánh
Khổng Phu Tử, cung thỉnh con cháu bậc thánh nhân ra nhận cho xong. Còn
như nói đến chữ?võ? thì khi so tài chỉ nói đến chết sống thắng bại, chứ nói gì
đến đối phương “vô tội” hay “hữu tội”?
Trong đám người lập tức có kẻ tiếp lời: -Đúng thế! Đao thương không có mắt,
chúng ta đã nói trước là không được đi tìm nhau để trả thù.
Du Liên Châu và Ân Lê Đình nghe giọng Tống Thanh Thư càng lúc càng giống,
có điều y mặt đầy râu ria, lại mở miệng ra là “bản phái, bản phái”, hiển nhiên
là nam đệ tử của phái Nga Mi, trong bụng không khỏi thắc mắc. Du Liên Châu
đứng lên hỏi: -Thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ là gì?
Tống Thanh Thư thấy nhị sư thúc, xưa nay vốn sợ ông ta nên trong lòng
không khỏi hoảng hốt, chết điếng một hồi mới ấp úng: -Kẻ hậu bối vô danh,
chẳng dám phiền Du nhị hiệp hỏi đến.
Du Liên Châu gay gắt nói: -Các hạ luôn luôn nói đến?tỉ võ so tài?, hẳn là võ
nghệ phải có tài ba hơn người. Sư phụ ta lúc trẻ đã chịu đại ân từ Quách nữ
hiệp của quí phái cho nên nghiêm huấn rằng đệ tử Võ Đương không được
động thủ với đệ tử phái Nga Mi. Tại hạ muốn hỏi cho rõ ràng, các hạ có thực là
đệ tử phái Nga Mi chăng, họ gì tên gì? Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, có
điều gì mà phải giấu diếm?
Chu Chỉ Nhược phẩy nhẹ chiếc phất trần nói: -Du nhị hiệp, bản tọa cũng
chẳng cần phải giấu ông làm gì. Người này là phu quân của bản tọa, họ Tống
tên Thanh Thư, vốn gốc từ phái Võ Đương, nay đã chuyển sang gia nhập môn
hạ phái Nga Mi. Du nhị hiệp muốn gì thì cứ việc nói chuyện với ta là xong.
Nàng nói mấy câu đó giọng trong trẻo lạnh lùng, nghe như tiếng băng chạm
nhau, gió thổi khánh ngọc, lại thêm dung mạo xinh đẹp, tay cầm phất trần phe
phẩy như một nàng tiên, mấy nghìn hào kiệt trên quảng trường không ai nói
một lời, lặng yên chú tâm lắng nghe.
Tống Thanh Thư giơ tay xoa mặt một cái, bóc hết các chất hóa trang và râu ria
đi, sửa lại áo quần, lập tức thành ra một thanh niên anh tuấn mặt như quan
ngọc ngay. Quần hùng vừa nhìn thấy thế, ai nấy khen thầm “Quả là một đôi
đẹp như thần tiên?.
Du Liên Châu nghĩ đến tội y giết Mạc Thanh Cốc, lửa giận bốc lên bừng bừng,
thế nhưng ông tính vốn thâm trầm, gần đây tuổi đã lớn, trình độ tu tập càng
cao, tuy trong lòng cuồng nộ nhưng trên mặt vẫn bình thản đưa đôi mắt sáng
như điện lướt qua mặt đứa phản đồ. Tống Thanh Thư trong lòng hổ thẹn, vội
vàng cúi đầu nhìn xuống.
Chu Chỉ Nhược nói: -Ngoại tử thoát ly phái Võ Đương, gia nhập phái Nga Mi,
hôm nay chính thức công bố trước mặt chư vị anh hùng. Du nhị hiệp, Trương
chân nhân nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, không cho đệ tử đối địch với bản phái,
đó là nghĩa khí của lão nhân gia, nhưng cũng là chỗ sáng suốt của người muốn
bảo toàn uy danh cho phái Võ Đương đó.
Ân Lê Đình nghe thế không còn nhịn nổi, nhảy vọt ra, chỉ mặt Chu Chỉ Nhược
nói: -Chu cô nương, cô lúc nhỏ gặp nguy nan được sư phụ ta ra tay cứu giúp,
tiến dẫn vào làm môn hạ phái Nga Mi. Dẫu rằng sư phụ ta làm ơn chẳng mong
ai phải báo đáp, nhưng cô nương trong lời ăn tiếng nói hôm nay có ý ám chỉ
phái Võ Đương chỉ có hư danh, kém xa các vị nữ hiệp phái Nga Mi, thế đó … cô
… cô chẳng phải là bạc bẽo với sư phụ ta ư?
Chu Chỉ Nhược cười nhạt, nói: -Võ Đương chư hiệp uy chấn giang hồ, người
nào chả có chân tài thực học. Tống đại hiệp lại là bố chồng tôi, bản tọa lẽ nào
lại dám bảo các vị chỉ có hư danh? Còn như Võ Đương, Nga Mi hai phái phái
nào cũng có sở truyền, sở học, khó mà nói bên nào cao, bên nào thấp được.
Năm xưa Quách tổ sư bản phái có ơn với Trương chân nhân, Trương chân
nhân sau này lại có ơn với bản tọa, hai bên qua lại, chúng ta chẳng bên nào
nợ bên nào một món ân tình. Du nhị hiệp, Ân lục hiệp, cái qui củ đệ tử Võ
Đương không được động thủ với đệ tử Nga Mi, chúng ta từ nay bỏ đi là xong.
Trong những căn lều nơi quảng trường, quần hùng nghe thấy thế đều xôn xao
bàn tán, đều nói: -Vị chưởng môn trẻ tuổi này xem ra bạo mồm bạo miệng
quá, nghe cô ta nói thì ý dường như cho rằng phái Nga Mi thể nào cũng hơn
phái Võ Đương. Du nhị hiệp nội ngoại công đều đã đạt đến mức thượng thừa,
trên đời hiện nay rất ít ai có thể là địch thủ của ông ta. Chẳng lẽ phái Nga Mi
chỉ ỷ vào một món ám khí độc địa mà đã mong độc bá giang hồ hay sao?
Ân Lê Đình tâm thần khích động, nghĩ đến cái chết thê thảm của thất sư đệ
Mạc Thanh Cốc, nhịn không nổi nước mắt ứa ra, kêu lên: -Thanh Thư … Thanh
Thư! Ngươi … ngươi sao lại giết chết … thất thúc …
Hai tiếng “thất thúc” vừa ra khỏi miệng đột nhiên ông khóc òa lên. Quần hùng
ai nấy ngơ ngác, thấy thật lạ lùng “Ân lục hiệp của phái Võ Đương thanh danh
lớn lao đến thế, sao lại khóc rống lên trước mặt mọi người là thế nào?”. Du
Liên Châu tiến lên nắm cánh tay sư đệ, lớn tiếng nói: -Tất cả anh hùng thiên
hạ nghe đây, phái Võ Đương chẳng may có một đứa đệ tử phản nghịch Tống
Thanh Thư. Thất sư đệ của tại hạ Mạc Thanh Cốc, đã bị tên nghịch đồ …
Đột nhiên có hai tiếng vút vút rít lên trong không khí, hai viên Tích Lịch Lôi Hỏa
Đạn nhắm ngay ngực Du Liên Châu bắn tới. Trương Vô Kỵ kêu lên?Ối chà?,
đang toan vọt lên cứu viện nhưng viên đạn đó bay nhanh quá, vừa bắn ra đã
tới ngay, chàng vốn không nghĩ rằng phái Nga Mi lại dám tấn công trộm như
thế, thân pháp tuy nhanh, nhưng cũng không kịp nữa rồi.
Việc đó xảy ra ngoài dự liệu của Du Liên Châu, nếu như ông nghiêng mình
tránh né, hai viên lôi hỏa đạn ắt trúng các đệ tử Cái Bang. Ông nghĩ hai viên
đạn này dùng để đối phó với mình, cốt giết người bịt miệng, để ông khỏi công
khai nói cho mọi người nghe cái tội giết chú phản cha của Tống Thanh Thư,
nên không muốn hại người vô tội. Ý nghĩ vừa nảy ra thì hai viên đạn trước sau
đã đến trước mặt, song chưởng của Du Liên Châu liền lật lên, sử dụng chiêu
Vân Thủ trong thái cực quyền, hai bàn tay mềm mại đến cực điểm tưởng như
không còn gì nữa nhẹ nhàng hóa giải kình lực của hai viên Tích Lịch Lôi Hỏa
Đạn. Chỉ thấy song chưởng của ông ngửa lên trời, giữ ngay trước ngực, hai
viên Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn vẫn quay tít ở trong lòng bàn tay.
Tất cả mọi người đứng vụt dậy, mấy nghìn đôi mắt đổ dồn vào hai tay ông ta,
trái tim ai cũng như ngừng đập, chỉ sợ hai viên đạn này nổ tung lúc nào không
biết.
Nhu kình của thái cực quyền là công phu chí nhu trong võ học, đúng như là?
một chiếc lông cũng không thêm vào được, một con ruồi cũng không đậu lên
được[6], tưởng như dính chặt[7] mà rỗng không, vừa cuộn vào lại duỗi ra
ngay, hình mạo như người già mà thắng được người trẻ, đạt tới chỗ không ai
hơn được mình?[8].
Du Liên Châu những năm gần đây cần tu khổ luyện, đã thâm đắc chân truyền
của Trương Tam Phong, vừa rồi thấy Tư Đồ Thiên Chung và Hạ Trụ chết vì lôi
hỏa đạn, biết rằng loại ám khí này đụng vào đâu là nổ liền, thật là lợi hại,
không còn cách nào khác hơn đành phải giở bình sinh tuyệt học ra đỡ, quả
nhiên nhu có thể khắc cương, hai viên đạn bị nhu kình nơi lòng bàn tay ông ta
giữ lại, chẳng khác gì bị rơi vào một khối dẻo, chỉ còn nước quay tít nhưng
không nổ được.
Lại nghe tách tách hai tiếng nữa, phái Nga Mi lại bắn ra thêm hai viên lôi hỏa
đạn nữa. Ân Lê Đình đứng bên cạnh sư huynh, lập tức giơ song chưởng ra,
đón lấy hai viên đạn, đợi đến khi lòng bàn tay sắp sửa bắt được ám khí mới sử
dụng thức Lãm Tước Vĩ (nắm đuôi chim sẻ), ghì lấy hai viên đạn, sử dụng thế
Kim Kê Độc Lập, chân trái dưới đất, chân phải co lên, toàn thân xoay tít chẳng
khác gì một con quay.
Ông tinh thông kiếm thuật, công phu thái cực quyền so với sư huynh thì không
thâm hậu bằng, thấy Du Liên Châu đón hai viên lôi hỏa đạn rất tốn hơi sức,
chưởng lực chỉ hơi lệch một tí là loại ám khí độc địa kia nổ tung ngay. Ông
toàn thân quay tít, hai tay giữ hờ hai viên đạn, trong không trung xoay mấy
vòng đã hóa giải được kình lực bắn tới. Du Liên Châu dùng chưởng tâm hóa
giải kình, Ân Lê Đình ở trên không hóa giải kình, tuy về phương diện võ công
thì kém một mức nhưng nhìn từ ngoài vào, thân pháp của ông trông đẹp mắt
hơn. Ông xoay đến hơn ba mươi vòng thì chung quanh bốn phương tám
hướng tiếng khen vang dậy, sức của lôi hỏa đạn cũng hết rồi.
Ngờ đâu nghe tách tách mấy tiếng nữa, lại thêm tám viên lôi hỏa đạn bắn tới.
Du Liên Châu và Ân Lê Đình cùng quát lên một tiếng, ném luôn mấy viên ám
khí đang giữ trong tay ra. Đệ tử phái Võ Đương luyện một môn tuyệt kỹ gọi là
tiếp khí đả khí, đón lấy ám khí của địch thủ rồi ném trả lại, có thể dùng một đỡ
hai hay dùng hai chống ba. Hai người ném trả lại bốn viên Tích Lịch Lôi Hỏa
Đạn, viên nọ đụng viên kia, trúng cả tám viên ám khí của địch bắn tới. Trên
khu đất tiếng bùng bùng điếc cả tai, khói đen mù mịt, ai nấy mũi ngửi thấy
mùi diêm sinh thuốc pháo.
Du Ân hai người ném lôi hỏa đạn ra rồi, lập tức tung mình nhảy vọt về sau, lùi
xa hơn mươi trượng đề phòng phái Nga Mi bắn liên châu tiếp theo khiến hai
người khó có thể chống đỡ.
Quần hùng thấy lôi hỏa đạn lợi hại như thế đều thất sắc, nghĩ thầm trên đời
ngoài hai cao thủ phái Võ Đương ra, ít người có thể đón được, tuy người có
khinh công thật giỏi có thể né tránh nhưng nếu người ném ra dùng thủ pháp?
Mãn Thiên Hoa Vũ?, dùng viên nọ bắn vào viên kia cho phát nổ thì dù thân
pháp có nhanh đến thế nào cũng không sao tránh được.
Trong căn lều của phái Hoa Sơn một người cao to đứng lên, dõng dạc nói: –
Phái Nga Mi muốn tỉ võ với người khác lại lấy cái trò ỷ nhiều thắng ít hay sao?
Người này chính là một trong hai ông già của phái Hoa Sơn năm xưa trên đỉnh
Quang Minh đã liên thủ với vợ chồng Hà Thái Xung để đấu với Trương Vô Kỵ.
Tĩnh Già của phái Nga Mi liền nói: -Đạo võ công thiên biến vạn hóa, ai mạnh
thì thắng ai yếu thì thua. Chúng ta có phải bọn hủ nho đâu mà việc gì cũng
phải giở qui củ đạo lý ra, trên đời này làm gì có lắm lề luật đến thế?
Mọi người thấy phái Nga Mi tuy phần lớn là đàn bà, nhưng bất chấp lý lẽ so ra
còn ngang ngược hơn cả đàn ông. Ông già cao của phái Hoa Sơn cãi nhau với
họ nhưng không dám đến gần, chỉ đứng trong lều của mình, ở xa xa nói chõ
ra, sợ họ sử dụng môn ám khí độc địa Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn bắn tới.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm “Chỉ Nhược lấy Tống sư ca không phải thực tâm muốn
thế, nhớ đến hôm nào mình cùng nàng lưu lạc nơi biển khơi, sống chung trên
hoang đảo thân ái biết là chừng nào? Hai người đã thề non hẹn biển, không
bao giờ phụ phàng nhau, lời còn văng vẳng bên tai, lẽ nào lại một buổi mà dứt
tuyệt? Chẳng qua cũng vì mình đối với nàng chẳng ra gì. Ai đời ngay giữa ngày
hai bên làm lễ tơ hồng, nhà đầy tân khách, nắm tay Mẫn muội bỏ đi. Chỉ
Nhược là chưởng môn của một phái, cái thân thiên kim, ta lại làm nhục coi
thường nàng đến thế, làm gì nàng chẳng oán hận? Hôm nay phái Nga Mi làm
điều ngang ngược trái lẽ, cũng là từ chính ta mà ra?.
Chàng trong lòng càng lúc càng thấy bất an nên từ trong lều đi ra, đến trước
phái Nga Mi nói với Chu Chỉ Nhược: -Chỉ Nhược, mọi việc đều do tôi đối với em
không ra gì. Còn việc Tống sư ca giết chết Mạc sư thúc thể nào cũng phải giải
quyết cho xong. Tôi mong Tống sư ca hãy theo Du nhị bá, Ân lục thúc quay về
núi Võ Đương chịu tội với Tống sư bá là hơn cả.
Chu Chỉ Nhược cười khẩy nói: -Trương giáo chủ, trước đây ta vẫn tưởng giáo
chủ là người đàng hoàng, chỉ vì hành sự hồ đồ mà thôi, không ngờ lại là kẻ
tiểu nhân hèn hạ. Đại trượng phu đã làm thì phải chịu, giáo chủ giết hại Mạc
thất hiệp, tại sao lại đổ tội lên đầu ngoại tử là sao?
Trương Vô Kỵ choáng váng nói: -Em … em bảo tôi giết Mạc thất thúc ư? … Làm
gì … làm gì có chuyện ấy được?
Chu Chỉ Nhược nói: -Việc giết Mạc thất hiệp tất cả đều do phủ Nhữ Dương
Vương của triều đình sắp đặt, sao giáo chủ không gọi cô ta ra cùng tất cả anh
hùng thiên hạ đối chất?
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm “Mẫn muội đắc tội với sáu đại môn phái, trên khu đất
này kẻ thù e rằng so với nghĩa phụ ta còn đông hơn, làm sao có thể để nàng
xuất hiện được? Chỉ Nhược bắt được cái thóp đó, nên giở giọng vu hãm ta và
Mẫn muội. Ôi, trăm điều nghìn chuyện cũng chỉ vì hôm làm lễ cưới ta bỏ nàng
mà đi?.
Chàng bậm môi nghiến răng, quay mình trở về. Bỗng nghe từ phái Nga Mi có
tiếng người nói lớn: -Có ngờ đâu Trương giáo chủ của Minh Giáo lại hèn hạ
nhút nhát đến thế, thấy Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn lợi hại liền cụp đuôi bỏ chạy
ngay.
Trương Vô Kỵ dừng bước nhưng không quay đầu lại, nghĩ thầm “Ta cũng
chẳng cần xem ai là người nói câu đó, phái Nga Mi dẫu có làm nhục ta cách
nào, cũng chẳng qua để trả đũa đấy thôi?.
Chỉ nghe đằng sau tiếng cười càng lúc càng vang lên, Trương Vô Kỵ làm như
không nghe thấy, lầm lũi đi về lều của mình.
Dương Tiêu cười khẩy nói: -Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn chẳng qua chỉ là trò lặt vặt,
có đáng gì? Nhị hiệp phái Võ Đương đã không coi vào đâu thì làm được gì với
người đích truyền của môn phái là Trương giáo chủ? Phái Nga Mi các người có
thứ khí giới đó đã hùm hùm hổ hổ, vậy cho các ngươi xem khí giới của Minh
Giáo chúng ta.
Y giơ tay phất một cái, một tiểu đồng mặc áo trắng hai tay bưng lên một cái
giá gỗ, trên đó cắm đến trên một chục lá cờ nhỏ đủ màu. Dương Tiêu rút một
lá cờ trắng, vung tay một cái, lá cờ đã bay ra giữa quảng trường, cắm ngay
xuống đất.
Quần hùng thấy lá cờ đó cả cán cũng chỉ dài chưa đầy hai thước, trên thêu
một ngọn lửa dấu hiệu của Minh Giáo, không biết y định làm gì. Ngay lúc đó,
đằng sau Dương Tiêu một người ném lên trên trời một mũi tên lửa, mũi tên lên
đến lưng chừng nổ tung ra thành một đám khói trắng.
Chỉ thấy tiếng chân rầm rập, một đội giáo chúng Minh Giáo, đầu chít khăn
trắng, chạy vào trong sân, tất cả năm trăm người, người nào cũng tay cầm
cung tên lắp sẵn, nghe tiếng vút vút, năm trăm mũi tên bắn vào thành một
vòng tròn bao quanh lá cờ trắng, chính là đội Nhuệ Kim Kỳ do Ngô Kình Thảo
chỉ huy.
Mọi người chưa kịp reo hò, giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ đã rút phắt tiêu thương
đeo sau lưng, tiến lên chừng mươi bước, vung tay ném vào, năm trăm chiếc
lao cắm thành một vòng bên trong các mũi tên. Những người đó lại tiến lên
mươi bước nữa, rút đoản phủ đeo ở hông, chỉ thấy ánh chớp lấp loáng, năm
trăm chiếc búa ngắn phóng vụt ra, cắm xuống đất, xếp thành một vòng nữa.
Đoản phủ, tiêu thương, trường tiễn làm thành ba vòng tròn, không hỗn loạn
chút nào. Dẫu cho người võ công cao siêu đến đâu mà bị một ngàn năm trăm
món binh khí này giáp công thỉ chỉ chớp mắt cũng thành một đống thịt nát.
Thì ra năm xưa Nhuệ Kim Kỳ ác chiến với phái Nga Mi ở Tây Vực tổn thất rất
nặng, chính chưởng kỳ sứ Trang Tranh cũng chết vì Ỷ Thiên kiếm của Diệt
Tuyệt sư thái. Về sau họ từ cái kinh nghiệm đau đớn ấy nghĩ ra một trận thế
cực kỳ kiên cố. Mấy năm nay thế của Minh Giáo càng ngày càng thịnh, Ngũ
Hành Kỳ vì thế càng ngày càng đông, riêng Nhuệ Kim Kỳ có đến trên hai vạn
người. Năm trăm người vừa phóng lao, ném búa, bắn tên kia là những người
tinh nhuệ nhất tuyển trong hai vạn người đó, võ công vốn đã có căn bản, lại
được huấn luyện kỹ càng trong hơn một năm qua, thành một đội ra trận chiến
đấu chung cũng được mà hoạt động một mình cũng được.
Quần hùng nhìn nhau thất sắc, ai nấy nghĩ thầm “Lá cờ trắng của Dương tả sứ
Minh Giáo ném vào đâu thì một ngàn năm trăm móm binh khí cũng đi theo tới
đó. Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn của phái Nga Mi tuy có ghê gớm thật nhưng giết
người cũng có hạn, bắn ra mười viên, dẫu viên nào cũng trúng thì cũng chỉ
giết được mười người, làm sao sánh được với Nhuệ Kim Kỳ của Minh Giáo?”
Có người lại nghĩ thêm “Nếu như Minh Giáo đột nhiên trở mặt, gom tất cả
chúng ta lại tiêu diệt thì làm sao đây? Hôm nay những người phó hội tuy võ
công đều cao cường, nhưng cũng chỉ là một bọn ô hợp, không làm sao đối phó
được với các đội quân tinh nhuệ của Minh Giáo huấn luyện đã lâu, chỉ huy nói
đâu làm đó?. Quần hùng trong bụng nơm nớp không yên, thành thử không ai
lên tiếng hoan hô tài nghệ tinh diệu của Nhuệ Kim Kỳ.
Dương Tiêu lại cầm một lá cờ trắng lên vẫy vẫy về phía sau mấy cái. Năm trăm
giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ liền nhổ các vũ tiễn, thương, phủ lên, chạy đến trước
lều của Minh Giáo, khom lưng chào Trương Vô Kỵ, rồi quay ra đi khỏi quảng
trường.
Dương Tiêu lại ném một lá cờ xanh ra, cắm xuống bên cạnh lá cờ trắng. Lần
này chung quanh quảng trường tiếng chân nặng nề, năm trăm giáo chúng Cự
Mộc Kỳ đầu chít khăn xanh, mười người khiêng một cây gỗ lớn, nhanh nhẹn
chạy lên. Mỗi khúc gỗ nặng phải đến trên một nghìn cân, trên có gắn móc sắt,
để cho từng người cầm vào, bước chân đi thật đều. Đột nhiên tất cả quát lên
một tiếng, năm mươi khúc gỗ cùng tung ra một lượt, có cây cao, có cây thấp,
có cây bên trái, có cây bên phải, nhưng khúc nào ném ra thì cũng đụng vào
một khúc khác từ phía bên kia ném qua, cả năm chục khúc gỗ không khúc nào
rơi vào khoảng không cả.
Chỉ nghe tiếng bình bình bình bình ỳ ầm không dứt, năm mươi khúc gỗ chia
thành hai mươi nhăm đôi, đụng lẫn nhau. Mỗi khúc gỗ nặng đến trên một
nghìn cân, đụng lẫn nhau rồi thế thật kinh người, ai đứng gần bên lá cờ xanh,
dẫu có nhảy lên hụp xuống, né trái tránh phải cũng không thể nào thoát khỏi
những khúc gỗ đó. Trận pháp này của Cự Mộc Kỳ là từ cách công thành biến
ra, muốn phá thành phải dùng cự mộc lao vào cửa thành, dẫu cửa thành có
kiên cố đến đâu cũng phải vỡ. Cái thân máu thịt của con người bị những cây
gỗ đó đánh trúng lẽ nào chẳng nát bấy như tương?
Các giáo chúng Cự Mộc Kỳ đợi cho những khúc gỗ ấy rơi xuống đất rồi mới
tiến lên cầm những móc sắt, quay mình chạy ra ngoài cách chừng mươi
trượng đứng chờ, chỉ đợi lá cờ xanh ném tới đâu là lại tung những khúc gỗ tới
đó. Dương Tiêu vẫy lá cờ xanh ra lệnh cho Cự Mộc Kỳ lùi về, tay phải vung một
cái, ném một lá cờ đỏ vào quảng trường.
Những giáo chúng chít khăn xanh vừa chạy ra, lập tức có năm trăm người chít
khăn đỏ trong Liệt Hỏa Kỳ chạy vào. Những người đó cầm ống thụt, phun ra
đầy dầu sánh đặc, đen ngòm trên mặt đất. Chưởng kỳ sứ Liệt Hỏa Kỳ vung tay
ném một viên lưu hoàng hỏa đạn, dầu lập tức bén lửa cháy bùng lên. Những
vùng chung quanh tổng đàn của Minh Giáo ở đỉnh Quang Minh có rất nhiều
dầu thô, từ trong khe đá ngày đêm rỉ ra, gặp lửa liền cháy. Những người trong
Liệt Hỏa Kỳ lưng đều đeo thùng sắt trong chứa đầy dầu, nếu phun trúng ai
cháy lên khó ai mà chống lại được.
Liệt Hỏa Kỳ lui ra khỏi khu đất rồi, lá cờ đen của Dương Tiêu ném tới, năm
trăm giáo chúng đầu chít khăn đen của Hồng Thủy Kỳ chạy vào quảng trường.
Đội Hồng Thủy Kỳ mang theo gồm có hai mươi bộ vòi rồng có cả ống xịt,
thùng chứa nước còn mười người đi trước đẩy mười cái xe. Chưởng kỳ sứ
Đường Dương ra lệnh một tiếng, những chiếc xe liền mở cửa, hai chục con
chó sói đói vọt ra, nhe răng múa vuốt, gầm gừ giữa bãi đất dường như muốn
xông lên cắn người. Quần hùng lạ lùng, không hiểu những con?ác lang? này
có dính dấp gì đến hai chữ Hồng Thủy? Lại nghe Đường Dương quát lên: –
Phun nước!
Một trăm giáo chúng tay cầm vòi phun bằng sứ phun ra, một trăm luồng nước
bắn vào những con chó sói. Mọi người ngửi thấy một mùi khét lẹt, những con
dã thú bị trúng nước lập tức ngã lăn ra, rú lên những tiếng thảm thiết, chỉ
khoảnh khắc nứt da nát thịt nhũn ra thành một bãi bầy nhầy. Thì ra nước của
Hồng Thủy Kỳ là loại thuốc làm cho rã thịt cực mạnh, gồm có lưu hoàng, tiêu
thạch các loại chế thành.
Quần hùng thấy cảnh kinh tâm động phách đó ai nấy đều nổi gai ốc, nghĩ
thầm “Độc thủy này nếu không bắn vào bầy chó sói mà lại bắn vào người mình
thì sẽ ra sao đây?” Các giáo chúng của Hồng Thủy Kỳ nhắc hai chục chiếc vòi
rồng lên giả vờ làm như nhắm vào bầy chó sói, hiển nhiên cho mọi người biết
trong những chiếc vòi rồng này cũng chứa đầy nước độc, bắn ra không những
mạnh hơn, lại cũng xa hơn. Dương Tiêu vẫy lá cờ đen thu binh lại, các giáo
chúng Hồng Thủy Kỳ liền thu dọn ra khỏi quảng trường. Trong khi những chiếc
vòi rồng xoay trở đi ra, vòi hướng về phương nào, hào kiệt phía ấy không khỏi
mặt mày biến sắc.
Lại thấy Dương Tiêu ném ra một lá cờ nhỏ màu vàng, một đoàn giáo chúng
đầu chít khăn vàng chạy vào. Mỗi người tay cầm xẻng sắt, đẩy theo một xe
chứa đầy vôi bột trộn cát, nhân số so với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn kỳ kia ít
hơn nhiều, chỉ độ một trăm người. Một trăm người đó vây lại thành một vòng
tròn giơ xẻng lên đập mạnh xuống đất, đột nhiên nghe ùm một tiếng lớn, cát
bụi bay mù mịt, trung tâm quảng trường sụp xuống, để lộ ra một cái hố to
chừng ba bốn trượng. Tiếp theo bốn bề chiếc hố lục tục những giáo chúng
đầu đội nón sắt, tay cầm xẻng nhảy ra. Bốn trăm người đó từ dưới đất chui lên
khiến ai nấy đều kêu lên kinh hoảng.
Thì ra bốn trăm người đó đã từ xa đào một đường hầm tiến vào, đến trung
tâm quảng trường thì đào thành một cái hố lớn, lấy gỗ chống lên, ẩn mình
dưới đó. Khi chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ Nhan Viên ra lệnh, bốn trăm người đó
liền rút các cây chống, đất liền sụp xuống thành một cái hố ngay, các giáo
chúng ẩn bên dưới lập tức chui lên. Bao nhiêu xác chó sói, dầu thô, đất cháy
xém đều tụt cả vào trong hố. Một trăm giáo chúng lập tức giơ xẻng lên đánh
nhứ vào cái hố ba lần. Nếu như có ai rơi vào trong đó muốn nhảy ra chạy
thoát, ắt sẽ bị một trăm cái mai đó đánh xuống. Tiếp theo từng xe vôi bột, cát
đá đổ vào trong hố, chỉ trong chốc lát đã san bằng mặt đất. Năm trăm chiếc
xẻng lên lên xuống xuống trông thật đẹp mắt. Chưởng kỳ sứ lại ra lệnh, năm
trăm giáo chúng cùng quay sang Trương Vô Kỵ hành lễ, chỗ giữa quảng
trường đổ vôi cát sắt bây giờ phẳng lỳ như gương, so với lúc trước còn rắn
chắc hơn nhiều. Mọi người ai nấy đều rõ “Nếu như chúng ta đứng ở giữa sân
mở lời làm nhục Minh Giáo, lúc này hẳn đã bị chôn sống rồi?.
Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo đại hiển thần uy thao diễn, người chung quanh
đứng xem ai nấy đều kinh hoàng thất sắc, biết rằng mấy năm nay Minh Giáo
tại các nơi Hoài Tứ Dự Ngạc nổi lên, công thành chiếm đất liên tiếp đánh bại
quân Nguyên, nay đem binh pháp chiến trận dùng ở nơi quần hào tụ hội, nhân
số đã đông, ước thúc chặt chẽ, tập luyện lớp lang đâu ra đấy, các môn phái
giang hồ không thể nào bì được.
Dương Tiêu thu binh rồi, đưa trả lại chiếc giá gỗ cắm các lá cờ cho đồng tử
đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn Chu Chỉ Nhược, chẳng nói một lời nhưng câu
hỏi đã mười phần rõ ràng “Chỉ với hơn trăm nam nữ đệ tử của phái Nga Mi,
liệu có địch lại mấy nghìn giáo chúng của ta chăng?”
Trên bãi đất dường như ai cũng đoán được tâm sự của người khác, nhất thời
không một tiếng động. Một lúc sau, một nhà sư già đứng sau lưng Không Trí
mới đứng dậy nói: -Mới rồi Minh Giáo thao diễn trận pháp hành quân giao
chiến trông thì đẹp mắt thật đấy, nhưng không biết có dùng được vào việc gì,
thắng được địch hay không, chúng ta không phải tướng quân, nguyên soái
từng học qua Tôn Ngô binh pháp, e rằng cũng khó mà nói …
Mọi người ai nấy đều biết ông ta nói mấy câu đó chẳng qua chỉ để bài bây, cốt
để làm giảm uy phong của Minh Giáo, một câu gạt đi công trình của Ngũ Hành
Kỳ.
Chu Điên kêu lên: -Muốn biết có dùng được việc gì hay không thì thật dễ quá,
chỉ cần các hòa thượng phái Thiếu Lâm đứng ra thử một chuyến là thấy ngay.
Lão tăng kia cứ lờ đi tiếp tục nói: -Chúng ta hôm nay là ngày hội của anh hùng
thiên hạ, các môn phái đều chỉ mong có dịp thi thố tài năng võ học, vậy cứ
theo lời mấy vị thí chủ trước đây đã nêu ra, mọi người tỉ thí xem ai tài nghệ
cao thì người ấy thắng. Chúng ta cứ theo cách một chọi một, chứ còn lấy đông
thắng ít thì võ lâm không có qui củ nào như thế cả.
Âu Dương Mục Chi nói: -Ỷ đa vi thắng, quả đúng là trong võ lâm không có qui
củ nào như thế, thế còn Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn, nước độc, lửa độc có được
dùng chăng?
Vị lão tăng kia hơi trầm ngâm rồi nói: -Người hạ trường tỉ thí nếu có ám khí thì
dùng được. Vị bằng hữu nào trên ám khí lại tẩm thêm độc dược, độc thủy thì
cũng không thể làm cách nào cấm đoán. Thế nhưng nếu ai đứng bên đánh lén
làm hỏng qui củ của đại hội, tất cả chúng ta sẽ cùng xông lên thanh toán
ngay. Các vị ý kiến thế nào?
Trong đám đông có đến quá nửa hoan hô khen phải, đều bằng lòng cứ như
thế mà theo. Đường Văn Lượng của phái Không Động nói: -Tại hạ có thêm
một lời, bất luận ai đã thắng liên tiếp hai trận đều được lui về nghỉ ngơi để có
thể khôi phục nguyên khí nội lực. Nếu không trở thành xa luân chiến, dẫu có
tài thông thiên triệt địa, không ai có thể chỉ một hơi đánh thắng từ đầu chí
cuối. Hơn nữa, trong các môn phái bang hội, nếu đã có hai người thua trận rồi
thì không được cử thêm ai ra nữa. Nếu không trong chúng ta có đến mấy
nghìn người, người nào cũng ra đấu một chuyến thì có đến ba tháng cũng
không xong. Chùa Thiếu Lâm tuy lương thảo nhiều thật nhưng chắc cũng hết
sạch, một trăm năm cũng chưa hồi phục.
Mọi người trong tiếng cười vang đều nhận thấy qui củ này thật là hữu lý. Quần
hào Minh Giáo biết rằng Đường Văn Lượng cảm cái ơn Trương Vô Kỵ tiếp
xương cho y ở trên Quang Minh Đính, lại cứu mạng nơi chùa Vạn An, trong
bụng mong chàng đắc thắng, độc quán quần hùng cho nên mới đưa ra cái qui
củ này, nhằm để cho chàng tiết kiệm được khí lực. Bành Oánh Ngọc cười nói: –
Đường lão tam quả là biết đại thể, xem ra phái Không Động hôm nay đã quyết
ý giúp chúng ta rồi đó. Bên chúng ta ngoài giáo chủ ra sẽ có vị nào xuất trận?
Các cao thủ Minh Giáo tuy ai cũng nhấp nhổm muốn ra tay tỉ thí, nhưng đều
biết rằng việc ngày hôm nay cực kỳ trọng đại, ắt phải hết tâm hết sức, trước
phải đánh thắng được quá nửa anh hùng để cho giáo chủ càng ít địch thủ
càng tốt, có thế Trương Vô Kỵ mới giữ được nội lực để đi đến thành công. Còn
nếu như chỉ thắng được vài người rồi bị người ta đánh bại, để lại gánh nặng
cho mình giáo chủ đảm đương, uy danh mình có mất cũng là chuyện nhỏ, làm
liên lụy tới bản giáo, Tạ Tốn, và giáo chủ ấy mới là chuyện lớn. Hơn nữa nếu
như tự mình nhảy ra xin ứng chiến, có khác nào nói rằng ngoài giáo chủ ra thì
mình võ công cao hơn cả, không khỏi thương tổn nghĩa khí anh em thành thử
ai cũng lặng yên không người nào lên tiếng.
Chu Điên nói: -Giáo chủ, Chu Điên tôi chẳng phải sợ chết, có điều võ công thật
chẳng tới mức thượng thừa, có ra cũng chỉ thêm xấu mà thôi.
Trương Vô Kỵ nhìn từng người, nghĩ thầm “Dương tả sứ, Phạm hữu sứ, Vi Bức
Vương, Bố Đại sư phụ, Thiết Quan đạo trưởng ai ai cũng thân mang tuyệt
nghệ đều có thể ra được cả. Trong số này thì Phạm hữu sứ võ công hiểu biết
rộng rãi hơn hết, dù đối thủ có gia số thế nào, y đều có cách để thủ thắng, vậy
mình mời Phạm Dao ra là hơn cả”. Nghĩ thế chàng bèn nói: -Thật ra các anh
em ai ra thì cũng thế thôi, thế nhưng Dương tả sứ đã cùng tôi đánh phá Kim
Cương Phục Ma Khuyên rồi, Vi Bức Vương và Bố Đại đại sư bắt sống Hạ Trụ,
đều đã trổ tài cả. Lần này bản tọa xin mời Phạm hữu sứ ra tay.
Phạm Dao mừng lắm, khom mình nói: -Tuân mệnh! Đa tạ giáo chủ đã coi
trọng.
Quần hào Minh Giáo ai nấy biết rằng Phạm Dao võ công cao cường, không ai
nói ra nói vào gì. Triệu Mẫn bỗng nói: -Phạm đại sư, tôi cầu ông một việc, liệu
có bằng lòng không?
Phạm Dao nói: -Quận chúa có sai bảo gì, ắt sẽ tuân theo.
Triệu Mẫn đáp: -Chuyện rắc rối giữa ông với Không Trí đại sư của phái Thiếu
Lâm chưa giải quyết xong, nếu như ông đấu với y trước, thắng bại ra sao cũng
chưa ai đoán trước được, thế nhưng dù có thắng được ông ta thì cũng hết hơi
hết sức rồi.
Phạm Dao gật đầu, biết rằng Không Trí thần tăng thành danh đã mấy chục
năm, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, tướng như chết yểu thực ra nội ngoại công
đã đến mức thượng thừa. Triệu Mẫn nói tiếp: -Chi bằng ông lên ước định với
ông ta, nói rõ ngày sau sẽ lên Đại Đô tới chùa Vạn An hai người một chọi một,
quyết định hơn thua.
Dương Tiêu và Phạm Dao cùng kêu lên: -Diệu kế! Diệu kế!
Họ đều biết rằng nếu Không Trí đã đính ước với Phạm Dao rồi, hôm nay sẽ
không thể nào động thủ được, kế đó của Triệu Mẫn khiến Minh Giáo có thể loại
trừ được một cường địch.
Lúc này trong các lều chung quanh, các anh hùng các môn phái, bang hội
đang chụm đầu bàn tính, cử người trong bản phái ra chiến đấu. Có mấy chỗ
nghe tiếng người cãi vã, đủ rõ ý kiến không phải ai cũng giống ai.
Phạm Dao đi đến trước lều chủ của phái Thiếu Lâm, ôm quyền nói với Không
Trí: -Không Trí đại sư, ông có gan lên lại chùa Vạn An ở Đại Đô một lần nữa
chăng?
Không Trí nghe nói đến chùa Vạn An, là nơi trong đời ông ta hết sức nhục nhã,
những nếp nhăn trên mặt dúm lại, đôi mắt nhỏ bé chiếu ra lấp lánh, nói: -Để
làm gì?
Phạm Dao đáp: -Tôi và ông hai người gây thù chuốc oán nơi chùa Vạn An, thì
cũng sẽ ở chùa Vạn An kết thúc. Ông Không Trí đại sư đức cao vọng trọng,
còn tại hạ chẳng qua chỉ có hư danh, hôm nay mình đấu với nhau, nếu như
ông thắng được tôi, trên giang hồ sẽ bảo rồng thiêng ăn hiếp con rắn đất, đại
sư vì ở đất nhà mà lợi thế. Nếu như tại hạ may mắn hơn được nửa chiêu một
thức, bọn vô tri lại thêm mắm thêm muối, bảo là khổ đầu đà lên Thiếu Lâm
đánh bại đệ nhất cao thủ của nhà chùa. Nếu đại sư không ngại tức cảnh sinh
tình, năm nay rằm tháng tám, tết Trung Thu, tại hạ sẽ đến chùa Vạn An thỉnh
giáo vài chiêu tuyệt học.
Không Trí đối với võ công của Phạm Dao vốn cũng có mấy phần e dè, huống
chi trong chùa đang có đại biến, thực chẳng bụng dạ nào cùng y động thủ, lại
thêm bị khích như thế, lập tức gật đầu nói: -Được, tháng tám Trung Thu năm
nay, mình sẽ gặp nhau ở chùa Vạn An, không gặp thì không về.
Phạm Dao lại vòng tay thi lễ rồi lùi về. Y đi được bảy tám bước, bỗng nghe
Không Trí từ tốn nói: -Phạm thí chủ, hôm nay ngươi nhất định cứu cho bằng
được Kim Mao Sư Vương nên không muốn động thủ với ta, có phải vậy chăng?
Phạm Dao giật mình, đứng lại nghĩ thầm “Thì ra lão hòa thượng này nhìn thấu
tim đen ta?. Y quay đầu lại cười hô hố, nói: -Tại hạ không chắc có thể thắng
được đại sư.
Không Trí mỉm cười nói: -Lão nạp cũng không chắc thắng được thí chủ.
Hai người nhìn nhau gật đầu, đột nhiên trong lòng nảy ra một mối cảm tình
anh hùng trọng anh hùng, hảo hán nể hảo hán.
[1] Nguyên văn Kim Dung dùng chữ?yêm? là đại danh từ ngôi thứ nhất, tiếng
địa phương vùng Sơn Đông để tự xưng cũng tương tự như tiếng?qua? của
miền Nam hay?tui? của miền Trung. Các độc giả có ý kiến gì xin cho biết?
[2] Bản mới Cái Bang không giao chiến với Minh Giáo trong trận cuối cùng.
Kim Dung tiên sinh quên không sửa đoạn này.
[3] Tự mình thiện lấy mình
[4] đạn nổ như sấm sét
[5] tiếng tự xưng
[6] nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc
[7] nguyên là chữ niêm (adherence) không phải hiểu theo nghĩa đen mà là ta
thuận chiều, người nghịch chiều (ngã thuận nhân bối vị chi niêm)? When I
follow the opponent, and he becomes backed up, it is called?nien?
[8] do niêm nhi hư, tùy khúc tựu thân, mạo điệt ngự chúng chi hình, anh
hùng sở hướng vô địch. Đây nguyên là những câu trích trong Thái Cực Quyền
Luận của Vương Tông Nhạc (Wang Tsung-yueh) Benjamin Pang Jeng Lo trong
The Essence of T?ai Chi Ch?uan (North Atlantic Books, Richmond, Calif. 1979)
dịch như sau: (So light an object as) a feather cannot be placed, and (so small
an insect as) a fly cannot alight on any part of the body … To become a
peerless boxer results from this … The spectacle of an old person defeating a
group of young people, how can it be due to swiftness? (pp 35-37)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.