Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

22. Quần hùng qui tâm ước tam chươngOán thù càng kết càng chồng,
Lửa mê muốn dập từ lòng đi ra.
Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn của phái Nga Mi nói với các đệ tử: -Thanh niên
này võ công cực kỳ quái dị nhưng hai phái Hoa Sơn, Côn Lôn đã kiềm chế
được y, khiến y bị bó chân bó tay. Võ công Trung Nguyên bác đại tinh thâm,
bàng môn tả đạo của Tây Vực đời nào sánh kịp. Lưỡng nghi hóa tứ tượng, tứ
tượng hóa bát quái, chính biến tám tám sáu mươi tư chiêu, kỳ biến tám tám
sáu mươi tư chiêu, chính kỳ tương hợp, sáu mươi bốn lần sáu mươi bốn thành
ra bốn nghìn chín mươi sáu cách biến hóa. Võ công thiên hạ biến hóa tuy có
phức tạp, nhưng cũng không đâu bằng được.
Từ khi Trương Vô Kỵ hạ trường tới giờ, Chu Chỉ Nhược trong lòng khắc khoải.
Trong đám môn hạ phái Nga Mi, nàng vốn được Diệt Tuyệt sư thái cưng chiều
nên đã tâm truyền Dịch kinh nguyên lý, bây giờ liền lớn tiếng nói: -Sư phụ,
chính phản lưỡng nghi này, chiêu số tuy nhiều thật, nhưng cũng không ra khỏi
thái cực hóa từ đạo lý âm dương lưỡng nghi. Đệ tử xem bốn vị tiền bối này
chiêu số quả thật tinh diệu, nhưng lợi hại nhất chính là bộ pháp phương vị ở
chân.
Tiếng nàng trong trẻo, mỗi tiếng đều dùng khí từ đan điền chậm rãi nói ra,
Trương Vô Kỵ tuy đang ra sức chiến đấu nhưng nghe vẫn rõ ràng, liếc mắt
thấy người nói chính là Chu Chỉ Nhược, không khỏi xao xuyến: “Tại sao nàng
lại nói lớn thế, chẳng lẽ cố ý chỉ điểm cho mình chăng?”.
Diệt Tuyệt sư thái nói: -Mắt con nhìn quả không sai, đã thấy được chỗ tinh yếu
trong võ công các vị tiền bối.
Chu Chỉ Nhược tự nói một mình: -Dương chia ra Thái Dương, Thiếu Âm, âm
chia ra Thiếu Dương, Thái Âm, đó là tứ tượng. Thái Dương gồm Càn Đoài,
Thiếu Âm gồm Ly Chấn, Thiếu Dương gồm Tốn Khảm, Thái Dương gồm Cấn
Khôn. Càn ở phương Nam, Khôn ở phương Bắc, Ly ở phương Đông, Khảm ở
phương Tây, Chấn là Đông Bắc, Đoài là Đông Nam, Tốn là Tây Nam, Cấn là
Tây Bắc. Từ Chấn đến Càn là thuận, tự Tốn đến Khôn là nghịch.
Nàng bỗng lớn tiếng hỏi: -Sư phụ, đúng như thầy đã dạy: Thiên địa định vị,
sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái
tương thác. Sổ vãng giả thuận, tri lai giả nghịch[1]. Chính Lưỡng Nghi kiếm
pháp của phái Côn Lôn đi từ Chấn vị đến Càn vị là thuận, còn Phản Lưỡng
Nghi đao pháp của phái Hoa Sơn, đi từ Tốn vị đến Khôn vị là nghịch, sư phụ,
có phải thế không?
Diệt Tuyệt sư thái thấy học trò vạch ra được như thế thật hả dạ, gật đầu nói: –
Học trò như con không uổng công ta dạy dỗ.
Bà ta trước nay rất ít khi khen ai trước mặt người ngoài, hai câu như thế là đã
tưởng lệ tột cùng rồi.
Diệt Tuyệt sư thái vì quá vui mừng nên không để ý tại sao học trò mình lại lớn
tiếng, hai người đối diện nói chuyện việc gì phải dùng trung khí để truyền âm
thanh ra xa? Thế nhưng chung quanh người lưu tâm đến chuyện hơi khác
thường đó không phải ít. Chu Chỉ Nhược thấy nhiều cặp mắt đổ dồn vào mình,
giả vờ làm như ngây thơ vô tình, vỗ tay reo lên: -Sư phụ, đúng rồi, đúng rồi.
Tứ Tượng Chưởng của phái Nga Mi ta trong tròn có vuông, âm dương tương
thành. Bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm, tròn mà động là trời,
vuông mà tĩnh là đất, thiên địa âm dương, vuông tròn động tĩnh, so với chính
phản lưỡng nghi xem ra còn hơn một mức.
Diệt Tuyệt sư thái trước nay vẫn tự cao tự đại cho rằng Tứ Tượng Chưởng của
phái Nga Mi là tuyệt học trong thiên hạ, nghe Chu Chỉ Nhược nói thế, chính là
gãi đúng chỗ ngứa, mỉm cười nói: -Đạo lý thì thế đấy, nhưng cũng còn phải
xem công lực tu tập sử dụng thế nào.
Về phương vị bát quái, Trương Vô Kỵ lúc còn nhỏ đã từng nghe phụ thân
giảng qua nhưng sở học thật là nông cạn, chỉ từ khi trong đường hầm đọc di
thư của Dương Đính Thiên, được Tiểu Siêu chỉ điểm, mới biết được vị trí của
hướng Vô Vọng. Tới lúc này chàng nghe Chu Chỉ Nhược nói về lẽ thuận nghịch
trong tứ tượng, trong lòng chấn động, để ý đến bộ pháp chiêu số của vợ
chồng họ Hà và hai ông già cao lùn, quả nhiên biến hóa từ tứ tượng bát quái
mà ra, thảo nào Càn Khôn Đại Na Di của mình không sao thi triển được.
Thì ra võ học cao thâm nhất của Tây Vực gặp phải sở học tinh diệu nhất của
Trung Thổ, cứ hình thức mà nói thì nghĩa lý của Trung Thổ sâu xa hơn. Trương
Vô Kỵ sở dĩ đến bây giờ chưa bị thua, chỉ vì chàng đã luyện võ công Tây Vực
đến mức tối cao rồi, còn vợ chồng họ Hà và hai ông già lùn cao sở học Trung
Thổ còn nông cạn.
Chỉ trong nháy mắt, trong đầu chàng nổi lên bảy tám ý niệm, tìm ra bảy tám
phương pháp, cách nào cũng chỉ ra tay là đánh bại bốn người này ngay.
Thế nhưng chàng lại nghĩ thầm: “Nếu như ngay bây giờ mình thi triển, chỉ e
Diệt Tuyệt sư thái lại đổ tội cho Chu Chỉ Nhược, bà ni cô này lòng dạ độc ác,
việc gì mà chẳng dám làm? Ta không nên làm liên lụy đến Chu cô nương”.
Thành ra chiêu thức trên tay không đổi thay chút nào, chàng chỉ chăm chú
quan sát chiêu số của bốn địch thủ, để học thêm tổng cương về võ học của
họ, thấy chỗ nào cũng có đường đi nước bước, không như lúc đầu chỉ thấy rối
như tơ vò, không biết đâu mà mò.
Chu Chỉ Nhược thấy chàng không thay đổi chút nào, trong bụng hơi băn
khoăn, nghĩ thầm: “Chàng đang hết sức chống đỡ kẻ địch, không thể nào
trong chốc lát mà hiểu được chỗ tinh vi đó”. Lại thấy vợ chồng họ Hà mỗi lúc
một ép tới gần hơn, Trương Vô Kỵ xem chừng càng lúc càng khó chống đỡ nên
lớn tiếng nói: -Sư phụ, đệ tử xem ra bước sắp tới của Thiết Cầm tiên sinh sẽ là
cung Qui Muội, không biết có phải hay không?
Diệt Tuyệt sư thái chưa kịp trả lời, Ban Thục Nhàn đã dựng ngược mày tằm,
quát lớn: -Này tiểu cô nương của phái Nga Mi, tiểu tử này là gì của cô mà cô
lại nối giáo cho giặc vậy? Đừng có ở ngoài xía vào, phái Côn Lôn ta không vừa
đâu nhé?
Chu Chỉ Nhược bị bà ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Diệt Tuyệt sư thái
cũng lớn tiếng mắng: -Chỉ Nhược, không được lắm lời, phái Côn Lôn người ta
không phải vừa, con không nghe sao?
Hai câu đó giọng điệu rõ ràng là bênh học trò. Trương Vô Kỵ trong lòng thật là
cảm kích, nghĩ thầm nếu còn cố gắng dây dưa, Chu Chỉ Nhược lại nghĩ cách
giúp mình nữa, thể nào Diệt Tuyệt sư thái cũng nhìn ra, nàng sẽ thật là nguy
hiểm. Chàng cất tiếng cười ha hả, nói: -Ta là bại tướng dưới phái Nga Mi, đã
từng bị Diệt Tuyệt sư thái bắt giữ, phái Nga Mi hiển nhiên cao thâm hơn phái
Côn Lôn nhiều.
Chàng đi qua bên trái hai bước, tay phải cầm cành mai phất ra, một luồng kình
lực đánh ngay vào sau lưng ông già lùn. Chiêu này cả phương vị lẫn thời khắc
đều hết sức nhịp nhàng khít khao, ông già lùn không điều khiển được thân
mình, cương đao nhắm ngay vai Ban Thục Nhàn chém xuống. Thì ra Trương Vô
Kỵ đã sử dụng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, cũng theo đúng phương vị bát
quái, đẩy luôn thế đao của ông già lùn ra chỗ khác. Ban Thục Nhàn vội thu
kiếm về đỡ, nghe phụp một tiếng, đao của ông già cao cũng chém tới luôn.
Hà Thái Xung vội tiến lên bảo vệ cho vợ, giơ kiếm gạt luôn đao ông già cao ra
ngoài, Trương Vô Kỵ liền rút tay về đánh tới, dẫn đao của ông già lùn đâm vào
bụng dưới y. Ban Thục Nhàn giận lắm, soẹt soẹt soẹt ba kiếm, áp đảo ông già
lùn đến cuống cả chân tay. Ông già lùn kêu lên: -Đừng mắc kế của tiểu tử này.
Hà Thái Xung lập tức tỉnh ngộ, quay kiếm lại đâm vào Trương Vô Kỵ. Trương
Vô Kỵ xoay chuyển càn khôn, thế kiếm đi đến giữa đường liền đổi hướng, nghe
bụp một tiếng đâm luôn vào cánh tay bên trái ông già cao. Ông già cao đau
quá kêu lên oai oái, giơ đao nhắm ngay đầu Hà Thái Xung bổ xuống, ông già
lùn vội vung đao gạt ra, quát lên: -Sư đệ đừng có lộn xộn, đó là tên tiểu tử này
tác quái, ối trời …
Thì ra ngay lúc đó. Trương Vô Kỵ đã chuyển hướng kiếm của Ban Thục Nhàn,
đâm vào sau vai ông già lùn.
Chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Sơn nhị lão đều trúng kiếm thụ thương, người
đứng xem chung quanh đều náo loạn cả lên. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ phất nhẹ
cành mai, tay đi xéo theo, dẫn đao của ông già cao chém vào mạng sườn Ban
Thục Nhàn, còn kiếm Hà Thái Xung thì đâm vào lưng ông già lùn. Đấu thêm
vài hiệp nữa, chẳng hiểu sao kiếm của vợ chồng Hà Thái Xung gạt lẫn nhau,
song đao của hai ông già cũng người nọ chém người kia.
Tới lúc này thì mọi người đã thấy rõ là Trương Vô Kỵ đã dẫn dắt khiến binh khí
của bốn người mất hết phương hướng, thế nhưng chàng sử dụng phương
cách nào thì không ai có thể giải thích được. Chỉ có Dương Tiêu đã từng học
chút công phu sơ bộ Càn Khôn Đại Na Di nên nhìn ra được chút manh mối,
nhưng cũng không tin nổi là chàng thanh niên này lại học được thần công.
Trên đấu trường vợ chồng đánh lẫn nhau, đồng môn chém loạn xạ, càng lúc
càng ác liệt. Ban Thục Nhàn không ngớt hô hoán: -Chuyển qua Vô Vọng, tiến
qua vị trí Mông, cướp lấy chỗ Minh Di …
Thế nhưng Càn Khôn Đại Na Di bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bao
trùm cả, dù họ có chuyển biến thay đổi phương vị cách nào, dù cố gắng cách
mấy thì mỗi khi sử dụng đao kiếm, đều không cách nào có thể điều khiển được
mà vẫn chém vào bên mình. Ông già cao kêu lên: -Sư ca ra tay nhẹ một chút
được không?
Ông già lùn đáp: -Ta chém tên tiểu tặc chứ có chém ngươi đâu.
Ông già cao lại lớn tiếng: -Sư ca cẩn thận nhé, đao này đệ chém e rằng
chuyển hướng …
Quả nhiên không ngoài dự liệu, nói chưa dứt câu, thanh đao trên tay y đã
chém xiên xiên vào ngang lưng ông già lùn. Hà Thái Xung nói: -Nương tử, tên
tiểu tặc này …
Ban Thục Nhàn vứt kiếm xuống đất, nghe keng một tiếng. Ông già lùn thấy
vậy hiểu ngay, nếu như dùng quyền cước bắt nắm, tên tiểu tử này chắc không
thể nào sử dụng tà pháp, bèn ném đơn đao xuống, giơ tay đấm vào ngực
Trương Vô Kỵ. Nào ngờ nghe vù một tiếng, trường kiếm của Hà Thái Xung đâm
luôn vào mặt. Ông già lùn trong tay không có binh khí vội vàng hụp xuống né
tránh. Ban Thục Nhàn kêu lên: -Vứt hết binh khí.
Hà Thái Xung vung tay một cái, ném trường kiếm ra tận xa. Ông già cao cũng
bắt chước vứt đao đi, dùng cầm nã thủ chộp vào sau ót Trương Vô Kỵ. Năm
ngón tay bóp chặt, trong tay đã bắt được một vật cứng ngắc, nhìn lại hóa ra
cương đao của chính mình. Thì ra Trương Vô Kỵ đã bắt lấy nhét lại vào tay ông
ta. Ông già cao kêu lên: -Ta không dùng binh khí.
Rồi cố sức vứt xuống đất. Trương Vô Kỵ nghiêng người bắt lấy, lại nhét vào tay
ông ta. Qua mấy lần như thế, ông già cao không sao có thể vứt bỏ binh khí
được, sợ hết hồn, càng nghĩ càng thấy lạ lùng, cười lên sằng sặc nói: -Con mẹ
nó, tiểu tử thối tha này đúng là tà môn.
Khi đó ông già lùn và vợ chồng Hà Thái Xung cùng thi triển quyền cước, chia
ra tấn công Trương Vô Kỵ. Quyền chưởng của hai phái Hoa Sơn, Côn Lôn đâu
có kém gì binh khí, một cú đấm, một ngọn đá đều uy lực rất lớn. Thế nhưng
Trương Vô Kỵ lại trơn như cá đang bơi, luồn lách chỉ trong tơ tóc, thỉnh thoảng
phản kích lại một chiêu nửa thức, lại làm cho ba người phải tránh né thật khó
khăn.
Đến khi đó, bốn người biết rằng chẳng hi vọng gì thắng được Trương Vô Kỵ, ai
cũng chỉ mong rút lui êm thắm mà thôi. Ông già cao đột nhiên hét lên: -Xú
tiểu tử, coi ám khí đây.
Ông ta khạc một cái, một bãi đờm nhắm ngay Trương Vô Kỵ phun tới. Trương
Vô Kỵ nghiêng mình tránh qua, ông già cao nhân cơ hội đó ném cương đao về
phía sau, cười nói: -Để xem ngươi …ối trời … xin lỗi nhé.
Thì ra Trương Vô Kỵ tay trái kéo luôn, lôi luôn Ban Thục Nhàn tới, nghe bẹt
một tiếng, cục đờm của ông già cao trúng ngay giữa mặt bà ta. Ban Thục
Nhàn giận quá, mười ngón tay chồm tới vồ Trương Vô Kỵ. Ông già lùn cũng
một tay chộp tới, chặn đường không cho Trương Vô Kỵ tháo lui. Ông già cao
và Hà Thái Xung thấy có cơ hội tốt, cùng xông lên, chắc ăn lần này bao vây
được rồi, thể nào cũng bắt được địch thủ, nên cả bọn tay nắm, bóp, bẻ, vặn,
tuy xem ra có chiều bất nhã, nhưng để chàng không cách nào chạy thoát
được.
Hai tay Trương Vô Kỵ đồng thời thi triển Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, hú lên
một tiếng, thân hình bay vọt lên cao, trên không trung lượn một vòng, nhẹ
nhàng đáp xuống bên ngoài cả trượng.
Chỉ thấy Hà Thái Xung ôm lưng vợ, Ban Thục Nhàn túm vai chồng, còn hai ông
già lùn cao ôm chặt lấy nhau, bốn người đang lăn lộn dưới đất. Vợ chồng họ
Hà thấy không ổn, vội buông tay nhỏm dậy. Ông già cao kêu lên: -Bắt được
rồi, xem lần này ngươi chạy được đi đâu? Ối ối không phải …
Ông già lùn giận dữ quát: -Bỏ ra mau.
Ông già cao đáp: -Sư ca không bỏ tay ra, làm sao đệ bỏ ra được?
Ông già lùn nói: -Nói bớt đi một câu có được không?
Ông già cao đáp: -Bớt đi một câu, dĩ nhiên là được, có điều …
Ông già lùn buông tay ra, hậm hực nói: -Đứng lên.
Ông già cao đối với sư ca vốn e ngại, vội vàng rụt tay lại, cả hai cùng nhỏm
dậy. Ông già cao nói: -Này, xú tiểu tử, cái này không phải là tỉ võ, chỉ là tà
pháp, đâu có gì là anh hùng?
Ông già lùn biết rằng nếu đấu thêm nữa chỉ càng thêm bẽ mặt, ôm quyền
hướng về Trương Vô Kỵ nói: -Các hạ thần công cái thế, lão hủ từ khi cha sinh
mẹ để đến giờ chưa từng gặp, phái Hoa Sơn xin chịu thua.
Trương Vô Kỵ hoàn lễ đáp: -Xin lỗi, vãn bối may mắn, nếu chẳng được bốn vị
tiền bối thủ hạ dung tình thì đã chết vì chính phản lưỡng nghi đao kiếm rồi.
Câu nói đó chẳng phải nói khiêm tốn lấy lòng, nếu Chu Chỉ Nhược không chỉ
điểm, chàng hẳn khó mà sống sót. Dẫu rằng sau cùng đã thắng, đối với võ
công của bốn người này quả không dám coi thường chút nào, nhưng cũng
biết cả bốn đều xuất toàn lực, thành thử “thủ hạ dung tình” cốt để cho dễ
nghe thôi.
Ông già cao đắc ý, mặt mày hớn hở nói: -Thế sao? Ngươi cũng biết thắng
chẳng qua là may mắn thôi ư?
Trương Vô Kỵ đáp: -Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị? Ngày sau nếu gặp lại
cho tiện đường xưng hô.
Ông già cao đáp: -Sư ca của ta là Uy Chấn …
Ông già lùn quát lớn: -Câm mồm.
Rồi quay sang Trương Vô Kỵ nói: -Tướng của đội quân đánh thua, xấu hổ
không có đất mà dung, tiện danh đâu có đáng nhắc tới?
Nói xong quay trở lại đám người của phái Hoa Sơn. Ông già cao phủi tay cười
đáp: -Thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão đây chẳng coi vào đâu cả.
Nhặt hai thanh đao dưới đất, lững thững đi về.
Trương Vô Kỵ đi đến bên cạnh Tiên Vu Thông, cúi xuống điểm hai nơi huyệt
đạo của y, nói: -Đại sự ở đây xong rồi, ta sẽ chữa độc cho các hạ, bây giờ tạm
cho độc khí khỏi đi vào tâm khẩu đã.
Ngay lúc đó, bỗng thấy gió lạnh thổi vào sau lưng, hơi thấy đau, Trương Vô Kỵ
giật mình kinh hãi, không kịp tránh né, đầu ngón chân nhún một cái thân hình
xeo xéo phóng vụt lên. Chỉ nghe hai tiếng soẹt soẹt nho nhỏ, tiếp theo là một
tiếng “A” rú lên thảm thiết, chàng ở trên không quay đầu nhìn xuống, thấy hai
thanh kiếm của Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn đã cắm vào ngực Tiên Vu
Thông.
Thì ra vợ chồng Hà Thái Xung tung hoành nửa đời người, nay trước đám đông
thua về tay một thanh niên hậu bối, dù cách nào cũng không thể nuốt mối
căm hờn. Khi hai người nhặt trường kiếm lên, thấy Trương Vô Kỵ đang cúi
xuống điểm huyệt Tiên Vu Thông, đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông,
cùng gật đầu, đột nhiên ra chiêu “Vô Thanh Vô Sắc”, cùng phóng vào lưng
Trương Vô Kỵ.
Chiêu Vô Thanh vô sắc này là một tuyệt chiêu trong kiếm học của phái Côn
Lôn, sử dụng phải có hai người, công lực tương đương, nội kình tương đồng.
Khi kiếm chiêu tung ra, kình lực hai bên trái ngược, nên những phản lực của
hai thanh kiếm, tiếng rít trong không gian, đều làm triệt tiêu lẫn nhau.
Lộ kiếm chiêu này vốn dùng trong khi chiến đấu trong đêm tối không cho đối
phương có thể nghe tiếng gió mà biện vị, trước khi ra tay hoàn toàn không có
hình tích gì nên kiếm đụng vào người mới biết, vào ban ngày nếu dùng để
đánh trộm từ sau lưng sẽ khiến người ta không sao phòng bị được.
Nào ngờ Trương Vô Kỵ tuy tâm ý bất động, Cửu Dương thần công tự nhiên hộ
thân, biến chiêu cực nhanh, tuy vậy áo sau lưng vẫn bị rách một đường dài,
thực là nguy hiểm. Vợ chồng họ Hà không thu kiếm về kịp, khiến song kiếm
đâm chết tươi chưởng môn phái Hoa Sơn.
Trương Vô Kỵ rơi xuống đất rồi, nghe tiếng xôn xao, la lối. Hà thị phu phụ đâm
lao phải theo lao, song kiếm cùng hướng về tấn công Trương Vô Kỵ, nghĩ
thầm: “Cái trò đê tiện đâm sau lưng thì mọi người ai cũng đã nhìn thấy rồi, từ
nay về sau còn mặt mũi nào? Không đâm chết được y thì vợ chồng mình cũng
sống làm gì?”.
Thành thử chiêu nào cũng đều là đánh thí mạng. Trương Vô Kỵ tránh được
mấy nhát rồi, thấy đường kiếm nào cũng muốn hai bên cùng chết, quả thực
khó có thể yên ổn mà ngừng tay, nghĩ ra một mẹo, bèn ngồi thụp xuống, tay
trái nhặt ngay một cục đất, một mặt né tránh kiếm chiêu, một mặt dùng mồ
hôi tay vo thành hai viên thuốc nho nhỏ. Khi Hà Thái Xung từ phía bên trái,
Ban Thục Nhàn từ phía phải tấn công tới, chàng liền nhảy vọt tới chỗ thi thể
Tiên Vu Thông, giả vờ mò trong bọc của y mấy cái, quay đầu lại, song chưởng
chia ra đánh vào hai người. Kỳ này chàng sử dụng đến sáu, bảy thành công
lực, vợ chồng họ Hà thấy tức ngực, khó thở dường như muốn ngộp, vội vàng
há mồm để hút khí trời. Trương Vô Kỵ vung tay một cái, hai viên đất chui tọt
vào mồm hai người, thuận theo luồng kình lực mãnh liệt tuột luôn vào cổ
họng.
Vợ chồng Hà Thái Xung thấy vật đó lấy từ trong người Tiên Vu Thông, nghĩ
thầm người này thích dùng độc dược độc trùng, thì trong người đâu có thứ gì
tốt lành, trong bụng kinh hoảng, liên tiếp ho khạc, nhưng không sao có thể
nhả được viên đất ra. Hai người mặt tái mét, nghĩ lại thảm trạng Kim Tàm
trùng độc mà Tiên Vu Thông vừa phải chịu, Ban Thục Nhàn gần như muốn
ngất đi.
Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói: -Vị Tiên Vu chưởng môn này nuôi Kim Tàm, giấu
trong bao sáp, hai vị mỗi người uống một viên. Nếu như thổ được ra ngay,
nhân khi bao sáp chưa tan, may ra cứu được.
Nghe nói như thế vợ chồng họ Hà cố trấn tĩnh, vội vận nội lực, hết sức rặn để
nôn viên thuốc. Hai người nội công cao siêu, ọe hai ba lần quả nhiên nhả được
“lạp hoàn” ra, nhưng lúc này đã tan vào dịch vị, đâu có còn gì?
Ông già cao của phái Hoa Sơn chạy đến coi, chỉ chỉ trỏ trỏ cười nói: -Ối chao,
đây là cứt con Kim Tàm, Kim Tàm vừa mới vào trong bụng đã ỉa ngay rồi.
Ban Thục Nhàn vừa sợ vừa tức, chưa có chỗ phát tiết, lập tức giơ tay đánh
ngay một chưởng. Ông già cao hụp xuống tránh khỏi, nhảy trở ra lớn tiếng
nói: -Con mụ ngang ngược phái Côn Lôn kia, ngươi giết chết chưởng môn bản
phái, phái Hoa Sơn không thể bỏ qua cho ngươi đâu.
Vợ chồng Hà Thái Xung nghe y nói thế, trong bụng càng lo thêm, nghĩ thầm
Tiên Vu Thông tuy nhân phẩm gian ác, nhưng dẫu sao cũng là chưởng môn
phái Hoa Sơn, vợ chồng mình lỡ tay giết chết y, tạo nên một vụ án lớn trong
võ lâm. Thế nhưng Kim Tàm trùng độc đã vào bụng rồi, chẳng còn sống được
bao lâu, chuyện gì thôi cũng đành chịu. Xem ra chỉ có tên tiểu tử Trương Vô Kỵ
này là giải được thuốc độc, nhưng trước đây mình đã tệ bạc với y, y lẽ nào ra
tay cứu mạng?
Trương Vô Kỵ cười nhạt nói: -Hai vị không phải hoảng sợ, Kim Tàm tuy đã vào
bụng rồi, độc tính phải sáu giờ sau mới phát tác, chuyện lớn ở đây xong rồi,
vãn bối sẽ tìm cách cứu chữa cho. Chỉ mong Hà phu nhân không ép tại hạ
uống rượu độc nữa là được rồi.
Vợ chồng Hà Thái Xung mừng quá, tuy bị chàng mắng xéo một câu, nhưng
cũng không dám để bụng, nhưng lời cám ơn cũng không dám nói ra, chỉ bẽn
lẽn đi về chỗ. Trương Vô Kỵ nói: -Hai vị đến phái Không Động xin bốn viên
Ngọc Động Hắc Thạch Đơn uống đi, để cho độc tính tạm thời không chạy vào
tim.
Hà Thái Xung cúi mặt nói: -Xin đa tạ đã chỉ giáo.
Lập tức sai đại đệ tử đến phái Không Động xin thuốc uống ngay. Trương Vô Kỵ
cười thầm, thứ Ngọc Động Hắc Thạch Đơn này tuy là thuốc giải dược thật,
nhưng uống vào thì hai tiếng đồng hồ liền bụng đau như thắt ruột lại, thành
thử chẳng bao lâu vợ chồng họ Hà thấy quặn bụng, chỉ nghĩ là Kim Tàm trùng
độc phát tác, biết đâu chuyện đó. Chẳng qua Trương Vô Kỵ chỉ răn đe sơ sơ
cho họ hoảng sợ một phen, nếu như để báo thù lúc trước, đâu lẽ nào chỉ nhẹ
nhàng như thế? Thế nhưng từ nay trở về sau, chỉ cần không cho họ giải dược,
nếu như có cùng các phái phân tranh, phái Côn Lôn thể nào chẳng phải đứng
về phe mình. Nhớ năm xưa chàng dùng Tang Bối Hoàn gọi là Cưu Tì Hoàn để
cho cô Năm uống, nhưng vì nói thật quá sớm, suýt nữa chết dưới tay Hà Thái
Xung, lần này nhất định không đi lại vết xe đổ nữa.
Ở bên kia Diệt Tuyệt sư thái nói với Tống Viễn Kiều: -Tống đại hiệp, trong sáu
đại phái chỉ còn lại quí phái và chúng tôi, lão ni cô là phận nữ lưu, toàn do
Tống đại hiệp chủ trì toàn cục.
Tống Viễn Kiều nói: -Tại hạ đã cùng Ân giáo chủ tỉ thí quyền cước nhưng
không thắng nổi. Sư thái kiếm pháp thông thần, hẳn sẽ chế phục được gã tiểu
bối này.
Diệt Tuyệt sư thái cười nhạt một tiếng, rút phắt Ỷ Thiên kiếm đeo trên lưng, từ
từ đi ra. Du Liên Châu Du nhị hiệp của phái Võ Đương từ nãy vẫn chăm chú
xem xét động tĩnh của Vô Kỵ, rất là lo lắng, lúc này nghĩ thầm: “Diệt Tuyệt sư
thái kiếm pháp tuy tinh, chưa chắc đã hơn được bốn người của Hoa Sơn, Côn
Lôn liên thủ, nếu như bà ta không xong, phái Võ Đương cũng chế phục không
được, thì cả sáu phái đều thua hết, ta phải xem hư thực thế nào”. Ông liền rảo
bước tiến vào trong sân nói: -Sư thái, để cho năm sư huynh đệ chúng tôi vào
thử xem công lực thanh niên này đến đâu, sư thái sau cùng chỉ ra tay một lần
là thắng ngay.
Mấy câu đó ý thật rõ ràng, phái Võ Đương trước nay vẫn nổi tiếng về nội lực
bền bỉ, từ Tống Viễn Kiều đến Mạc Thanh Cốc năm người nếu luân phiên tỉ
đấu với Trương Vô Kỵ, dẫu cho không thắng được, nhưng dù cho cao thủ bậc
nào trên đời mà liên tiếp đấu với Võ Đương ngũ hiệp cũng phải mỏi mệt kiệt
sức, thành thế cung cứng giương quá đà đấu với Diệt Tuyệt sư thái kiếm thuật
vô song, phái Nga Mi thể nào cũng phải thắng.
Diệt Tuyệt sư thái hiểu ngay dụng ý của Du Liên Châu, nghĩ thầm: “Phái Nga
Mi lẽ nào lại phải chịu ơn phái Võ Đương? Nếu thế thì dù có thắng chăng nữa
cũng chẳng vinh hạnh gì. Chưởng môn phái Nga Mi lại phải lợi dụng như thế
để đối phó với một tiểu bối hậu sinh hay sao?”. Bà ta xưa nay vốn tâm cao khí
ngạo, mục hạ vô nhân, tuy thấy Trương Vô Kỵ võ công kinh người, nhưng cho
rằng người các phái ra đấu toàn là đồ bị thịt, tiểu tử này hôm trước mình vừa
ra tay là bắt được ngay. Về sau khi mình ra tay đồ sát giáo đồ Ma giáo của
Nhuệ Kim Kỳ, tiểu tử này chen vào can thiệp, nội lực tuy lạ lùng, nhưng cũng
có gì là ghê gớm đâu?
Nghĩ thế bèn phất tay áo một cái, nói: -Xin mời Du nhị hiệp trở về. Ỷ Thiên
kiếm của lão ni đã ở trong tay, không thể vô cớ cho trở vào bao được.
Du Liên Châu nghe bà ta nói thế, chỉ còn nước ôm quyền chào nói: -Vâng.
Rồi quay trở về phái Võ Đương. Diệt Tuyệt sư thái giơ kiếm ngang ngực, mũi
kiếm chênh chếch hướng lên trời, đi tới trước mặt Trương Vô Kỵ. Giáo chúng
Minh giáo chết dưới thanh kiếm Ỷ Thiên không biết bao nhiêu, lúc này thấy bà
ta ra đấu trường, người nào người nấy đều căm phẫn, lớn tiếng xôn xao. Diệt
Tuyệt sư thái cười khẩy nói: -Nhốn nháo cái gì? Để ta lo liệu xong tiểu tử này,
sẽ thanh toán các ngươi từng người một, bộ sợ chết chưa được sớm sủa hay
sao?
Ân Thiên Chính biết thanh Ỷ Thiên kiếm của bà ta thật là khó đối phó, nhiều
hảo thủ của bản giáo chịu chưa nổi một hiệp, binh khí đã bị chặt đứt, bị chém
chết ngay, nên hỏi: -Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì?
Trương Vô Kỵ đáp: -Vãn bối không có binh khí. Lão gia tử, tiền bối thử xem đối
phó với bảo kiếm đó cách nào mới xong?
Thanh kiếm Ỷ Thiên cứng rắn dị thường, chính mắt chàng đã thấy, nghĩ đến
không lạnh mà run, trong bụng không biết phải tính toán ra sao. Ân Thiên
Chính từ cái bọc bên mình lấy ra một thanh trường kiếm, nói: -Thanh Bạch
Hồng kiếm này ta tặng cho thiếu hiệp. Thanh kiếm này tuy không nổi danh
như thanh kiếm Ỷ Thiên của lão tặc ni, nhưng cũng là một món binh khí hãn
hữu trên giang hồ.
Nói xong giơ tay búng vào lưỡi kiếm một cái, lưỡi kiếm bèn cong lại, rồi bật
ngược trở ra, kêu lên u u, âm thanh trong vắt. Trương Vô Kỵ cung kính nhận
lấy, nói: -Đa tạ lão gia tử.
Ân Thiên Chính nói: -Thanh kiếm này theo ta đã lâu, hơn mười năm nay không
còn dùng tới. Ỷ vào binh khí sắc bén để mà thắng, ha ha, thế có gì là anh
hùng hảo hán đâu? Hôm nay mong được thấy nó uống máu cổ họng của lão
tặc ni, lão phu có chết cũng không còn ân hận gì nữa.
Trương Vô Kỵ không trả lời, nghĩ thầm: “Ta quyết không thể giết sư thái này
được”.
Chàng cầm thanh Bạch Hồng kiếm, quay đầu lại, tiến lên mấy bước, mũi kiếm
chỉ xuống đất, hai tay ôm lấy cán kiếm, nói với Diệt Tuyệt sư thái: -Kiếm pháp
của vãn bối thật là tầm thường, không thể nào là địch thủ của sư thái được,
quả thực không dám cùng tiền bối tỉ đấu. Tiền bối đã từng tha cho không giết
giáo chúng Minh giáo trong Nhuệ Kim Kỳ, lẽ nào không nương tay thêm một
lần nữa?
Hai hàng lông mày dài của Diệt Tuyệt sư thái xụ hẳn xuống, lạnh lùng đáp: –
Chúng tặc của Nhuệ Kim Kỳ là do ngươi cứu, dưới tay Diệt Tuyệt sư thái quyết
chẳng tha ai. Ngươi thắng được trường kiếm trong tay ta, lúc đó muốn gì cũng
chưa muộn.
Những giáo chúng Minh giáo trong Nhuệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt Hỏa,
Hậu Thổ Ngũ Hành Kỳ liền xôn xao mắng chửi, kêu lên: -Lão tặc ni, ngươi có
giỏi thì tay không đánh với Tăng thiếu hiệp xem nào.
-Kiếm pháp của nhà ngươi có gì là ghê gớm đâu, chỉ ỷ vào thanh kiếm sắc
thôi.
-Tăng thiếu hiệp kiếm pháp giỏi hơn ngươi nhiều, ngươi có giỏi thì thay một
thanh kiếm thường, nếu đỡ được ba chiêu thì phái Nga Mi mới gọi là cao minh.
-Cái gì mà ba chiêu? Sợ một chiêu nửa thức cũng chưa xong nữa là.
Diệt Tuyệt sư thái thần sắc trơ trơ, không để ý gì đến những lời khích bác đó,
lớn tiếng nói: -Tiến chiêu đi.
Trương Vô Kỵ chưa từng luyện qua kiếm pháp, lúc này phải ra chiêu tấn công,
chân tay quờ quạng, nghĩ đến Lưỡng Nghi kiếm pháp của bọn Hà Thái Xung
mới rồi quả là tinh diệu, nên xeo xéo đâm ra một kiếm. Diệt Tuyệt sư thái hơi lạ
lùng, nói: -Tiêu Bích Đoạn Vân của phái Hoa Sơn.
Thanh kiếm Ỷ Thiên hơi lắc một cái, không thèm đỡ nhát kiếm của đối phương,
chiêu đầu tiên đã tấn công liền, mũi kiếm đâm ngay vào huyệt Đan Điền của
Trương Vô Kỵ, ra tay vừa độc địa, vừa cực kỳ nhanh nhẹn không ai ngờ nổi.
Trương Vô Kỵ kinh hoảng, lách qua tránh né, chỉ thấy kiếm của Diệt Tuyệt sư
thái lóe lên một cái, mũi kiếm đã ngóc lên phóng vào yết hầu chàng. Trương
Vô Kỵ hoảng hốt vội lăn xuống đất, vừa nhỏm dậy cảm thấy sau cổ khí lạnh ùa
tới, biết là không ổn, đầu ngón chân phải vội đạp một cái, thân hình bay vọt
lên không.
Cảnh tượng đó quả thực là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mọi người chung
quanh ai nấy hò reo, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái không đợi chàng rơi xuống,
nhẹ nhàng phi thân lên, giữa lưng chừng trời giơ kiếm múa tới, kiếm quang
bao phủ một vòng mấy thước chung quanh.
Trương Vô Kỵ còn đang trên không, không cách nào có thể tránh né, trong
vòng bao vây của Diệt Tuyệt sư thái, nếu như thân hình rơi xuống một thước
thì hai chân ắt sẽ đứt ngay, còn nếu xuống đến ba thước thì sẽ bị chặt đứt
ngang hông.
Tình cảnh đó thực kinh hiểm vạn phần, chàng không còn kịp suy nghĩ gì nữa,
vội đâm ra, mũi kiếm thanh Bạch Hồng điểm luôn vào đầu kiếm Ỷ Thiên, thanh
kiếm lập tức cong lại, nghe coong một tiếng, lưỡi kiếm bật lại, chàng đã mượn
sức vọt lên trên cao.
Diệt Tuyệt sư thái lập tức xông tới tấn công, soẹt soẹt soẹt đâm luôn ba nhát,
đến chiêu thứ ba thân hình Trương Vô Kỵ đã rơi xuống thấp, chỉ còn nước
vung kiếm ra gạt, nghe keng một tiếng, thanh Bạch Hồng kiếm trong tay đã
gãy làm hai. Tay phải chàng thuận thế nhắm ngay đỉnh đầu Diệt Tuyệt sư thái
đánh xuống, lão ni cô liền vung kiếm lên toan chặt đứt cổ tay Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ nhắm thật chính xác, búng luôn một cái vào sống kiếm, thân
hình lại bay vọt ra ngoài. Diệt Tuyệt sư thái tay tê dại, hổ khẩu đau nhói,
trường kiếm bị Trương Vô Kỵ búng phải tưởng như muốn tuột ra, trong lòng
chấn động. Trương Vô Kỵ rơi xuống cách xa hơn hai trượng, tay cầm thanh
kiếm gãy, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.
Mấy chiêu đó thật nhanh như chim cắt bắt mồi, chỉ nháy mắt, Diệt Tuyệt sư
thái đã công liên tiếp tám chiêu, chiêu nào cũng chí mạng độc địa. Trương Vô
Kỵ nhất nhất phá giải trong đường tơ kẽ tóc, tám lần tử lý đào sinh, trong cái
chết tìm đường sống. Người tấn công đã tinh xảo không đâu sánh bằng, người
né tránh cũng lại lạ lùng kỳ quái. Không ai tin con người có thể làm nổi, người
tấn công tựa hồ thiên tướng ra oai, kẻ né tránh thật như quỉ mị biến hình,
khác gì sấm vang chớp dậy, tuy qua đã lâu rồi nhưng người người vẫn còn kinh
hãi, ai ai cũng nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực ra ngoài.
Qua một lúc lâu, tiếng hoan hô vang cả trời đất bấy giờ mới nổi lên. Qua tám
chiêu tấn công, tám chiêu trốn tránh, Trương Vô Kỵ hoàn toàn chỉ chống đỡ,
trường kiếm trong tay lại bị chém gẫy, rõ ràng ở vào thế hạ phong, nhưng Ỷ
Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái bị chàng búng một cái, lập tức nửa
người tê bại, Trương Vô Kỵ vì ít kinh nghiệm đối địch, nếu không thừa thế
phản kích lúc đó thì đã thắng rồi. Diệt Tuyệt sư thái trong bụng thấy thật may,
không khỏi kinh hãi thầm, nói: -Ngươi thay binh khí khác, ra đây tái đấu.
Trương Vô Kỵ nhìn thanh kiếm gãy trong tay, nghĩ thầm: “Ông ngoại tặng cho
ta thanh bảo kiếm này, ta vừa ra tay đã bị hủy, đối với lão nhân gia thực không
phải tí nào. Đâu còn bảo đao lợi kiếm nào có thể chống đỡ được với Ỷ Thiên
kiếm?”.
Chàng còn đang trầm ngâm, bỗng thấy Chu Điên kêu lên: -Ta có một thanh
bảo đao, thiếu hiệp dùng nó đấu với kiếm của lão tặc ni một phen. Lại đây cầm
lấy.
Trương Vô Kỵ nói: -Kiếm Ỷ Thiên quá ư sắc bén, chỉ sợ làm hỏng mất bảo đao
của tiền bối.
Chu Điên nói: -Hỏng thỉ hỏng cũng chẳng sao. Ngươi đấu không lại mụ ta, bọn
ta ai ai cũng tống mệnh qui thiên, còn giữ gì được bảo đao?
Trương Vô Kỵ nghị lại thấy quả không sai, đi đến tiếp lấy thanh đao. Dương
Tiêu hạ giọng nói: -Trương công tử, công tử nên tấn công bà ta, đừng chống
đỡ nữa.
Trương Vô Kỵ thấy ông ta gọi mình là “Trương công tử”, hơi ngạc nhiên, nhưng
hiểu ngay, Dương Bất Hối đã nhận ra mình, thể nào chẳng nói cho cha hay,
liền nói: -Cám ơn tiền bối đã chỉ giáo.
Vi Nhất Tiếu cũng nói nhỏ: -Hãy thi triển khinh công đừng ngừng lại nửa bước.
Trương Vô Kỵ thật mừng, nói: -Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Quang Minh sứ giả Dương Tiêu, Vi Bức Vương Vi Nhất Tiếu võ công cao thâm,
đấu với Diệt Tuyệt sư thái chưa chắc đã thua, chỉ vì bị Viên Chân ám toán
trọng thương nên một thân võ công không còn thi thố gì được. Thế nhưng đôi
mắt vẫn còn tinh, những điều hai người chỉ cho Vô Kỵ, chính là yếu quyết đối
phó với bảo kiếm khoái chiêu của Diệt Tuyệt sư thái.
Trương Vô Kỵ cầm đao trên tay, thấy thanh đao này nặng độ hơn bốn mươi
cân, ánh xanh lấp lánh, sống dày lưỡi mỏng, trên lưỡi đao có khắc hoa văn cổ
kính, quả là một trân phẩm lâu đời. Chàng nghĩ đến làm hủy thanh kiếm Bạch
Hồng tuy đáng tiếc thật, nhưng dẫu sao cũng là binh khí ông ngoại đã tặng
cho mình, còn bảo đao này là vật sở hữu của Chu Điên, không thể làm hư
trong tay mình nữa nên quay lại nói: -Sư thái, vãn bối tiến chiêu đây.
Chàng triển khai khinh công, như một làn khói bay vụt ra sau lưng Diệt Tuyệt
sư thái, không đợi bà ta quay lại, né bên phải, lách qua trái, chạy xuôi một
vòng, chạy ngược một vòng, soẹt soẹt chém ra hai nhát.
Diệt Tuyệt sư thái vung kiếm chặn lại, đang toan biến thế ra chiêu, Trương Vô
Kỵ đã biến mất đi đâu không biết. Ngay từ trước khi luyện Càn Khôn Đại Na Di
tâm pháp, khinh công chàng đã cao hơn Diệt Tuyệt sư thái rồi, lúc này càng
chạy càng nhanh, chẳng khác gì gió bay lửa bốc, chớp giật sấm ran, ngay cả
Vi Nhất Tiếu khinh công vốn dĩ hơn hẳn quần hùng cũng phải ngầm kinh hãi.
Chỉ thấy Trương Vô Kỵ bốn bề tám hướng chuyển động, thỉnh thoảng sấn vào
chém một đao, chiêu số chưa xong đã lùi ra ngoài. Kỳ này công thủ đổi khác,
Diệt Tuyệt sư thái không còn cơ hội nào phản kích một kiếm, chỉ vì Trương Vô
Kỵ ngại rằng kiếm Ỷ Thiên quá sắc bén nên không dám tới thật gần. Chàng
chạy qua mấy chục vòng rồi, Cửu Dương chân khí trong người càng lúc càng
sung vượng thêm, chân không bén đất chẳng khác gì lăng không phi hành.
Quần đệ tử phái Nga Mi thấy tình hình không ổn, nếu đấu dây dưa, thể nào sư
phụ cũng thua. Tĩnh Huyền kêu lên: -Hôm nay chúng ta vây diệt ma giáo,
không phải là tỉ võ tranh thắng. Các vị sư muội sư đệ cùng tiến lên chặn tiểu
tử này lại, không để cho y ma mãnh, bắt phải đem bản lãnh chân thực đấu với
sư phụ.
Nói xong cầm kiếm nhảy tới. Nam nữ đệ tử phái Nga Mi liền cùng xông lên, tay
cầm binh khí, chặn hết bốn phương tám hướng, Chu Chỉ Nhược đứng ở góc
phía tây nam. Đinh Mẫn Quân cười nhạt nói: -Chu sư muội, chặn hay không là
ở ngươi, mà nhường hay không cũng là ở ngươi đó.
Chu Chỉ Nhược vừa giận vừa thẹn, nói: -Sao sư tỉ lại chỉ nói mình tôi là sao?
Ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ đã vọt tới trước mặt, Đinh Mẫn Quân liền vung
kiếm đâm ra. Trương Vô Kỵ tay trái vươn ra, khoắng một cái đoạt luôn thanh
trường kiếm, tiện tay ném luôn vào Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái vung
kiếm lên chém đứt thanh kiếm bay tới. Thế nhưng sức của Trương Vô Kỵ ném
thanh kiếm đó thật là mạnh, kiếm đã bị chém gãy rồi, kình lực vẫn làm cho cổ
tay bà ta ngâm ngẩm tê. Trương Vô Kỵ vẫn không dừng bước, tay trái vung ra
liên tiếp đoạt kiếm, liên tiếp ném vào. Phái Nga Mi kỳ này đi đánh Tây Vực toàn
là cao thủ, nhưng mỗi khi chàng vung tay đoạt kiếm, không ai né được mảy
may, khiến cứ thò tay là được, mấy chục thanh trường kiếm bay lượn trên
không, bạch quang lấp loáng, không ngừng phóng vào Diệt Tuyệt sư thái.
Diệt Tuyệt sư thái mặt lạnh như phủ một làn sương, thấy kiếm bay tới là chém
gãy, đến lúc tay phải tê dại, vội chuyển kiếm sang tay trái. Công phu sử dụng
kiếm bằng tay trái của bà ta không kém tay phải bao nhiêu, nên chỉ thấy kiếm
bay tung tóe trên trời, có mảnh bay văng ra ngoài, kình lực vẫn còn mạnh mẽ
khiến người đứng chung quanh phải lật đật tháo lui. Chỉ trong giây lát, quần
đệ tử phái Nga Mi ai nấy tay không, chỉ còn một mình Chu Chỉ Nhược trường
kiếm vẫn còn trong tay chưa bị cướp mất.
Trương Vô Kỵ muốn báo ơn nàng mới rồi chỉ điểm, ngờ đâu như thế bỗng
dưng nàng trở nên khác hẳn mọi người. Nàng biết rằng chẳng ổn, tiến lên
định công kích vài chiêu, nhưng Trương Vô Kỵ thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn,
huống chi lại cố ý tránh nàng ra, không đến gần nàng trong vòng năm thước.
Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, nhất thời chân tay luống cuống. Đinh Mẫn
Quân cười khẩy nói: -Chu sư muội, quả nhiên y đối với ngươi không như người
khác.
Lúc này Trương Vô Kỵ tuy bị đám đệ tử phái Nga Mi ngăn trở nhưng chàng
chạy qua chạy lại, coi như không có ai, ánh đao nhằm những nơi yếu hại của
Diệt Tuyệt sư thái mà tấn công. Diệt Tuyệt sư thái ở vào thế chỉ còn chống đỡ,
không còn cách nào phản kích được, trong bụng gấp gáp, lời ăn tiếng nói của
Đinh Mẫn Quân từng tiếng lọt vào tai: -Ngươi thấy sư phụ đang bị tiểu tử này
công kích, sao không tiến lên tương trợ? Ngươi trong tay có kiếm, sao đứng
như trời trồng, chắc trong bụng ngươi mong cho tiểu tử này đánh bại sư phụ
chăng?
Diệt Tuyệt sư thái chợt hiểu ra: “Sao tiểu tử này lại không đoạt binh khí của
Chỉ Nhược, không lẽ hai đứa ngầm cấu kết với nhau? Ta thử xem thì biết
ngay”. Liền lớn tiếng quát: -Chỉ Nhược, ngươi dám khi sư diệt tổ sao?
Giơ kiếm lên nhắm ngay ngực Chu Chỉ Nhược đâm tới. Chu Chỉ Nhược cực kỳ
kinh hãi, không dám giơ kiếm lên đỡ, chỉ kêu: -Sư phụ, con … con …
Tiếng “con” mới ra khỏi miệng, kiếm của Diệt Tuyệt sư thái đã đâm tới ngực
rồi. Trương Vô Kỵ đâu biết nhát kiếm đó chỉ là để dò xét xem hai người có tình
ý gì với nhau không, mũi kiếm tới ngực sẽ rút ngay về. Chàng chính mắt thấy
bà ta cực kỳ ác độc giết chết Kỷ Hiểu Phù, biết rằng bà tru sát đồ đệ không
dung tình chút nào, không kịp suy nghĩ, nhảy vọt tới, ôm ngay Chu Chỉ Nhược
nhảy ra ngoài xa cả trượng.
Diệt Tuyệt sư thái liền chuyển khách thành chủ, trường kiếm rung động, đâm
ngay vào sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nội lực tuy mạnh, nhưng chưa
từng luyện qua khinh công nên không được như Vi Nhất Tiếu tay ôm một
người mà chân không chậm lại, nghe thấy hơi gió từ sau lưng, chỉ còn nước
quay đao lại gạt, nghe cách một tiếng, bảo đao trong tay đã cụt mất một nửa.
Thanh kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái liền tiện đà đâm tới, Trương Vô Kỵ vận
kình, sử đến chín thành công lực ném ngược nửa thanh đao lại. Diệt Tuyệt sư
thái liền cảm thấy ngộp thở, không dám giơ kiếm lên chặt, vội vàng phục
xuống né tránh. Nửa thanh đao bay xẹt qua đỉnh đầu, kình phong khiến bà ta
rát cả mặt. Trương Vô Kỵ không bỏ lỡ dịp may, chưa kịp bỏ Chu Chỉ Nhược
xuống, lập tức lướt tới, tay phải vươn ra, múa chưởng đánh tới. Diệt Tuyệt sư
thái chân phải khuỵu xuống, giơ kiếm lên toan chém cổ tay chàng, Trương Vô
Kỵ lập tức biến chưởng thành cầm nã, uốn tay giựt về, nhẹ nhàng đoạt luôn
thanh Ỷ Thiên kiếm.
Công phu biến chuyển chỉ trong một sát na từ cương thành nhu, chính là thần
công Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ bảy, Diệt Tuyệt sư thái võ công tuy cao,
nhưng trong lúc đang đối phó với chưởng lực cương mãnh ép vào người, làm
sao có thể sách giải được thế chuyển sang cầm nã nhu hòa của Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ tuy đắc thắng, nhưng đối với một đại địch như Diệt Tuyệt sư thái
vẫn phải hết sức cẩn thận, không dám khinh thị chút nào, liền cầm kiếm Ỷ
Thiên chỉ thẳng vào yết hầu bà ta, sợ bà ta có kỳ chiêu thi triển, sau đó mới từ
từ lùi trở lại hai bước.
Chu Chỉ Nhược đãy dụa kêu lên: -Buông ta ra.
Trương Vô Kỵ kinh hoảng kêu lên: -Ối, vâng.
Mặt chàng đỏ bừng, vội để nàng xuống đất, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhè
nhẹ, chỉ thấy làn tóc mềm mại của nàng quệt qua má, không khỏi liếc nàng
một cái, thấy nàng dường như muốn ngất đi, vừa thẹn thùng vừa bối rối, tuy
thần sắc sợ hãi nhưng ánh mắt đầu mày không khỏi có phần hoan hỉ.
Diệt Tuyệt sư thái từ từ đứng dậy, không nói nửa lời nhìn Chu Chỉ Nhược, lại
nhìn Trương Vô Kỵ, mặt mỗi lúc một tái đi. Trương Vô Kỵ quay ngược thanh
kiếm nói với Chu Chỉ Nhược: -Chu cô nương, bảo kiếm của quí phái, xin cô
nương chuyển lại cho tôn sư.
Chu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn sư phụ, thấy bà thần sắc trơ trơ, chẳng biết là
nên nhận hay không nên nhận, trong một giây trong lòng chuyển qua bao
nhiêu ý niệm: “Cục diện hôm nay tuy thật là đáng xấu hổ, Trương công tử đãi
ta như thế, sư phụ thể nào chẳng cho là ta có tình ý với chàng, từ nay ta sẽ là
khí đồ của phái Nga Mi, thành một kẻ phản bội vô sỉ trong võ lâm. Trời đất
mang mang, ta biết đi đâu dung thân bây giờ? Trương công tử đối với ta như
thế nhưng quyết không thể vì chàng mà phản bội sư môn”. Bỗng nghe Diệt
Tuyệt sư thái hậm hực rít lên: -Chỉ Nhược, đâm một kiếm giết nó đi.
Năm xưa Chu Chỉ Nhược theo Trương Tam Phong lên núi Võ Đương, Trương
Tam Phong thấy núi Võ Đương không có đàn bà, thật là bất tiện nên đưa thư
giới thiệu nàng sang đầu nhập làm môn hạ Diệt Tuyệt sư thái. Nàng thiên tư
thật là thông tuệ, lại gặp đại biến cha mẹ đều qua đời từ nhỏ, cố gắng học
nghệ, tiến bộ thần tốc, được sư phụ hết sức thương yêu. Trong bảy năm qua,
mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đối với nàng quả như thiên kinh địa nghĩa,
trong đầu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trái lời, bây giờ nghe sư phụ
quát lên, không kịp suy nghĩ, thuận tay cầm luôn thanh kiếm Ỷ Thiên đâm ra,
nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ phóng tới.
Trương Vô Kỵ đâu ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình nên không tránh né, chỉ
nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chàng giật mình kinh hãi, định tránh qua
thì không còn kịp nữa. Chu Chỉ Nhược cổ tay run rẩy, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ
mình đâm chết chàng thực sao?”. Trong cơn hoảng loạn, tay hơi chếch qua,
trường kiếm lệch sang một bên, nghe soẹt một tiếng nhỏ, kiếm Ỷ Thiên đã
đâm vào ngực bên phải Trương Vô Kỵ.
Chu Chỉ Nhược kinh hoảng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang,
máu từ trên ngực Trương Vô Kỵ vọt ra như suối, bốn bên tiếng xôn xao vang
lên. Trương Vô Kỵ giơ tay chặn vết thương, thân hình lảo đảo, thần sắc thật là
cổ quái tựa hồ muốn hỏi: “Cô quả thực muốn giết tôi ư?”. Chu Chỉ Nhược lắp
bắp: -Tôi … tôi …
Định bước tới xem vết thương cho chàng, nhưng ngần ngừ không dám, sau
cùng ôm mặt chạy về. Nàng chỉ một kiếm đã thành công, thật ngoài dự liệu
của mọi người. Tiểu Siêu mặt tái nhợt, chen lên đỡ Trương Vô Kỵ luôn mồm
gọi: -Công tử … công tử …
Trương Vô Kỵ nhìn Tiểu Siêu hỏi: -Cô … cô … cô sao lại muốn giết tôi …
Nhát kiếm đó cũng may lệch qua, không trúng tim, nhưng cũng làm lá phổi
bên phải bị thương nặng. Chàng nói mấy tiếng, phổi không hút được hơi vào,
khom lưng ho sù sụ. Chàng bị thương nặng rồi, nhìn không phân biệt được
Tiểu Siêu và Chu Chỉ Nhược, máu tươi vẫn tiếp tục vọt ra, ướt đẫm cả một nửa
áo trên Tiểu Siêu. Người chung quanh không kể là lục đại môn phái, Minh giáo
hay Thiên Ưng giáo nhất thời lặng yên không một tiếng động. Trương Vô Kỵ
mới rồi liên tiếp đánh bại cao thủ các phái, võ công cao cường, lòng dạ quảng
đại, không kể là bạn hay thù, ai nấy đều ngầm kính phục, bây giờ thấy chàng
vô cớ bị Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, không khỏi phẫn nộ, thấy Ỷ Thiên kiếm
đâm thẳng vào ngực, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đều tự hỏi không biết
nhát kiếm có chí mạng không.
Tiểu Siêu đở chàng từ từ ngồi xuống, lớn tiếng hỏi: -Vị nào có thuốc kim sang
tốt không?
Không Tính thần tăng của phái Thiếu Lâm vội vàng bước ra, lấy trong bọc ra
một bao thuốc bột, nói: -Ngọc Linh Tán của tệ phái là thánh dược trị thương.
Ông đưa tay xé luôn áo trước ngực Trương Vô Kỵ, thấy vết thương sâu đến
mấy tấc, vội đắp Ngọc Linh Tán vào, nhưng máu vẫn túa ra, trôi hết cả thuốc.
Không Tính không biết làm sao, vội hỏi: -Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Vợ chồng Hà Thái Xung cực kỳ bồn chồn, hai người nghĩ mình đã uống phải
Kim Tàm trùng độc, nếu như người này trọng thương chết đi, hai vợ chồng
không còn ai cho thuốc giải, cũng không thể nào sống được. Hà Thái Xung
chen đến trước mặt Trương Vô Kỵ, hỏi gấp: -Kim Tàm trùng độc làm sao giải
cứu? Nói mau, nói mau.
Tiểu Siêu khóc nói: -Cút ra. Ông hối cái gì? Trương công tử nếu không sống
được, mọi người đều chết hết.
Nếu như bình thời, thân phận cao quí như Hà Thái Xung, đâu có để cho một
tiểu tì áo xanh la lối như thế. Thế nhưng lúc này tình hình gấp gáp, y vẫn liên
tiếp hỏi gặng: -Kim Tàm trùng độc làm sao giải cứu?
Không Tính cáu quá quát lên: -Thiết Cầm tiên sinh, nếu ông không đứng tránh
ra, lão nạp sẽ chẳng nể nang gì đâu nhé.
Ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ mở mắt ra, hơi suy nghĩ, giơ ngón trỏ tay trái điểm
luôn bảy nơi huyệt đạo chung quanh vết thương, máu liền chảy chậm lại.
Không Tính mừng quá, lập tức đắp luôn Ngọc Linh Tán lên. Tiểu Siêu xé vạt
áo, giúp chàng buộc chặt vết thương, thấy Trương Vô Kỵ mặt trắng bệch,
không còn chút huyết sắc nào, trong lòng vừa bồn chồn, vừa lo sợ.
Trương Vô Kỵ lúc này thần trí đã hơi tỉnh táo, ám vận nội tức lưu chuyển, thấy
chân khí đi đến ngực bên phải thì bị chặn lại, nghĩ thầm: “Ta còn một hơi thở,
quyết không để cho lục đại phái giết một người của Minh giáo”. Chàng liền
đem chân khí vận chuyển qua bên trái ngực và bụng vài lần, từ từ đứng lên,
nói: -Phái Nga Mi, phái Võ Đương nếu còn vị nào không phục tại hạ dàn xếp,
xin mời bước ra tỉ thí.
Chàng nói câu đó, mọi người ai nấy đều kinh hãi, thấy Chu Chỉ Nhược đâm
một kiếm lợi hại như thế, vậy mà vẫn dám mở mồm khiêu chiến. Diệt Tuyệt sư
thái lạnh lùng nói: -Phái Nga Mi hôm nay thì đã thua rồi, nếu ngươi không
chết, ngày sau thể nào cũng có dịp thanh toán. Chúng ta nay chỉ còn trông
vào phái Võ Đương. Công việc này thành hay bại, đều do phái Võ Đương lo
liệu cả.
Sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Đính, năm phái Không Động, Thiếu
Lâm, Hoa Sơn, Côn Lôn, Nga Mi đều đã thua Trương Vô Kỵ rồi, chỉ còn một
phái Võ Đương chưa từng giao thủ với chàng. Lúc này chàng đã bị kiếm
thương, mười phần chết, một phần sống, không nói gì một cao thủ hạng nhất
mà chỉ cần vài người thường đến gây rối, chàng cũng chịu không nổi, thậm chí
không cần phải ai ra tay, đợi một lát có thể cũng lăn ra chết rồi. Võ Đương ngũ
hiệp bất cứ người nào tiến lên, không phải phí sức cũng có thể giết được
chàng, sau đó cứ theo kế sách đã vạch ra mà tru diệt Minh giáo.
Mọi người đều nghĩ thầm, phái Võ Đương từ trước đến nay vốn rất trọng hai
chữ “hiệp nghĩa”, nếu muốn họ ra tay đối phó với một thanh niên đang bị
thương nặng ắt thanh danh sẽ bị tổn hại rất lớn, e rằng Võ Đương ngũ hiệp
không ai đứng ra đâu. Thế nhưng nếu như phái Võ Đương không chịu ra tay,
không lẽ việc “lục đại phái vi công Quang Minh Đính” vang rền võ lâm kia lại
cụp đuôi ra về? Như thế thì từ nay trở về sau, sáu đại môn phái còn mặt mũi
nào trong giang hồ nữa? Sự chọn lựa quả thực là khó khăn biết bao. Câu nói
đó của Diệt Tuyệt sư thái, ý nói hôm nay vinh nhục của sáu đại môn phái, toàn
do phái Võ Đương quyết định cả, xem phái Võ Đương có ai dám vì bảo toàn
đại cục mà hi sinh thanh danh cá nhân không?
Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc
năm người nhìn nhau, mặt mày đăm chiêu, không ai dám có chủ ý. Tống
Thanh Thư đột nhiên nói: -Thưa cha, thưa bốn vị sư thúc, để hài nhi ra lo liệu
y cho.
Võ Đương ngũ hiệp hiểu ngay ý của Tống Thanh Thư, y là hậu bối của phái Võ
Đương, nếu có ra tay cũng không làm tổn thương anh danh của ngũ hiệp. Du
Liên Châu nói: -Không được. Chúng ta để cháu ra tay, có khác gì chính chúng
ta ra tay đâu.
Trương Tùng Khê nói: -Nhị ca, cứ ý kiến của đệ, đại cục là nặng mà tên tuổi
năm anh em mình là nhẹ.
Mạc Thanh Cốc nói: -Tên tuổi chỉ là vật ngoại thân, có điều đối phó với một
thanh niên trọng thương như thế, lương tâm mình không an.
Nhất thời bàn cãi không quyết định được, mọi người đưa mắt nhìn Tống Viễn
Kiều, chờ ý kiến của ông ta. Tống Viễn Kiều thấy Ân Lê Đình trước sau không
nói nột lời, nhưng trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, biết rằng người vợ chưa cưới là Kỷ
Hiểu Phù bị thất thân vì Dương Tiêu của Minh giáo, khiến cho phải chết, là
một đại hận, đại sỉ trong đời, nếu không giết tận Minh giáo, quét sạch gian ác
dâm đồ thì làm sao tiêu tan được nỗi niềm đó, nên chậm rãi nói: -Ma giáo tác
ác biết bao nhiêu, trừ ác phải trừ cho hết, chính là đại tiết của đạo hiệp nghĩa.
Thanh danh dĩ nhiên quan trọng rồi, nhưng trước mắt không thể vẹn được cả
hai, thành thử chỉ giữ được cái lớn. Thanh Thư, con cẩn thận.
Tống Thanh Thư khom lưng đáp: “Vâng” đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ, lớn
tiếng nói: -Tăng thiếu hiệp, nếu thiếu hiệp không phải là người trong Minh
giáo, vậy thì cứ tự tiện đi khỏi, xuống núi tìm cách dưỡng thương. Lục đại phái
chỉ tru diệt tà đồ ma giáo, không liên can gì đến người khác.
Trương Vô Kỵ tay trái giữ vết thương trên ngực, nói: -Đại trượng phu đứng ra
lo chuyện khó cho người, đến chết mới thôi. Đa tạ … đa tạ hảo ý của Tống
huynh, có điều tại hạ … tại hạ quyết cùng với Minh giáo sống cùng sống chết
cùng chết.
Người trong Minh giáo và Thiên Ưng giáo xôn xao lớn tiếng kêu lên: -Tăng
thiếu hiệp, thiếu hiệp đối với chúng tôi như thế là hết lòng hết dạ rồi, anh em
chúng tôi cảm kích vô cùng. Đến nước này, không cần phải tái đấu nữa.
Ân Thiên Chính loạng choạng bước đến gần, nói: -Họ Tống kia, để lão phu tiếp
cao chiêu của ngươi.
Nào ngờ hơi thở đứt quãng, đầu gối nhũn xuống, ngã phịch trên mặt đất.
Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ nói: -Tăng huynh, nếu đã như thế, tiểu đệ
chỉ vì đại cục, đành phải đắc tội.
Tiểu Siêu chặn ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kêu lên: -Vậy ngươi giết ta trước
đi rồi hãy tính.
Trương Vô Kỵ nói nhỏ: -Tiểu Siêu, sao cô đối với tôi tốt quá như thế?
Tiểu Siêu nghẹn ngào đáp: -Chỉ vì … chỉ vì công tử đối với tôi thật tốt.
Trương Vô Kỵ chăm chăm nhìn nàng giây lát, nghĩ thầm: “Nếu như mình có
chết ngay bây giờ, cũng có một người tri kỷ đối với mình thật hết lòng hết dạ”.
Tống Thanh Thư quay sang quát Tiểu Siêu: -Ngươi mau cút ra chỗ khác.
Trương Vô Kỵ nói: -Sao ngươi đối với vị tiểu cô nương này hung hăng hò hét,
thật là vô lễ.
Tống Thanh Thư giơ tay xô vào vai Tiểu Siêu một cái, đẩy nàng ra mấy bước,
nói: -Yêu nữ, tà nam, có ra quái gì đâu. Mau đứng dậy, đỡ chiêu của ta.
Trương Vô Kỵ nói: -Lệnh tôn Tống đại hiệp là người khiêm khiêm quân tử,
thiên hạ không ai không phục. Các hạ lại thô bạo như thế, cùng ngươi động
thủ, chắc chẳng cần … chắc chẳng cần đứng lên đâu.
Kỳ thực chàng không vận nổi kình lực, biết mình không sao đứng lên được.
Trương Vô Kỵ sau khi bị thương, mất hết hơi sức, ai ai cũng đều biết cả. Du
Liên Châu lớn tiếng nói: -Thanh Thư, điểm huyệt để y không cử động được là
đủ, không cần phải giết hắn ta làm gì.
Tống Thanh Thư đáp: -Vâng.
Tay trái khoát lên lấy đà, tay phải tung ra nhắm ngay đầu vai Trương Vô Kỵ
điểm tới. Trương Vô Kỵ ngồi yên, đợi ngón tay y điểm tới huyệt Kiên Trinh, mới
dẫn nội lực đi lên, đẩy chỉ lực của y bật ra ngoài. Một chỉ đó của Tống Thanh
Thư tưởng như đâm vào nước, không thấy một chút lực khí nào, vì bất ngờ
không dự liệu, nên thân hình bổ nhào tới trước, suýt nữa ngã đè lên Trương
Vô Kỵ, vội vàng gượng lại, nhưng cũng không khỏi luống cuống.
Y định thần, đá chân phải lên, nhằm ngay ngực Trương Vô Kỵ đạp tới, ngọn
cước đó sử dụng đến sáu, bảy thành công lực. Tuy Du Liên Châu bảo y không
nên giết Trương Vô Kỵ, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng y đối với thanh
niên này đầy thù hận, chẳng phải vì đã mắng y là thô bạo, mà chính vì Chu Chỉ
Nhược nhìn chàng bằng cặp mắt đầy trìu mến, thiết tha, tuy sau vâng lệnh
thầy đâm chàng một kiếm nhưng sắc mặt thật đau khổ, rõ ràng trong lòng hết
sức xót xa.
Tống Thanh Thư từ khi gặp Chu Chỉ Nhược, mắt như dán vào người nàng, tuy
đã hết sức tự chế, không dám nhìn lâu, để người khác khỏi coi y là người
khinh bạc, nhưng nhất cử nhất động của nàng, dù khi nhíu mày, khi cười nụ,
đều không qua khỏi mắt y, trong lòng chua chát nghĩ thầm: “Sau khi nàng
đâm y một kiếm rồi, dù y chết hay y sống, kể từ nay trong lòng nàng sẽ không
thể nào quên y được nữa”. Y biết rằng nếu như y đánh chết Trương Vô Kỵ,
Chu Chỉ Nhược sẽ cực kỳ oán hận, thế nhưng lửa ghen bốc lên, y không thể
nào bỏ qua cơ hội hiếm có này để giết kẻ thù. Tống Thanh Thư văn võ song
toàn, lại là nhân vật xuất quần bạt tụy trong đám đệ tử đời thứ ba của phái Võ
Đương, vốn xưa nay chính trực trọng nghĩa, thế nhưng khi vướng vào cái cửa
“tình” này, bụng dạ không còn an bình được nữa.
Mọi người thấy Tống Thanh Thư đá cú ấy, nếu Trương Vô Kỵ không nhảy ra
ngoài tránh thì cũng phải giơ tay lên đỡ, thế nhưng chàng gượng ngồi cũng đã
cực kỳ khó khăn, xem ra cú đá này thể nào cũng khiến chàng táng mạng. Vừa
thấy năm ngón chân chạm vào ngực, năm ngón tay của Trương Vô Kỵ liền
phẩy nhẹ, chân Tống Thanh Thư lập tức chuyển hướng, đâm xéo xuống bên
cạnh người, chỉ cách Vô Kỵ chừng ba tấc, cú đá đó hóa ra đá vào chỗ không.
Tống Thanh Thư không cách nào có thể thu chân về, liền tiện đà bước tới một
bước, gót chân trái nhắm ngay lưng Trương Vô Kỵ đạp trở lại, chiêu đó vừa
nhanh lại vừa ác liệt, là một chiêu số cực kỳ cao minh khó ai liệu nổi. Thế
nhưng mấy ngón tay của Trương Vô Kỵ lại phất nhẹ, lập tức đẩy ngay gót chân
y ra ngoài.
Ba chiêu qua, những người chung quanh ai nấy đều lạ lùng. Tống Viễn Kiều
kêu lên: -Thanh Thư, bản thân y không còn một chút hơi sức nào cả, đây là
phép bốn lượng gạt nghìn cân đấy thôi.
Ông nhãn quang già dặn, nhìn thấy Trương Vô Kỵ hoàn toàn mất hết kình lực,
công phu sử dụng có vẻ quái dị, nhưng căn bản cũng không ngoài phương
pháp mượn sức đánh sức trong võ học.
Tống Thanh Thư được cha lên tiếng chỉ bảo, chiêu số liền biến đổi, hai tay nhẹ
nhàng phiêu phiêu, khi có khi không đánh ra, chính là Miên Chưởng, một trong
những tuyệt học của phái Võ Đương. Tá lực đả lực chính là căn bản võ công
của phái Võ Đương nên Miên Chưởng y sử dụng lúc có lúc không chính là để
đối phương không có cách nào mượn sức. Thế nhưng Trương Vô Kỵ đã luyện
đến Càn Khôn Đại Na Di thần công cấp thứ bảy, Miên Chưởng tuy nhẹ nhàng
nhưng vẫn hữu hình hữu kình, tay trái chàng chặn vết thương trên ngực, năm
ngón tay phải tưởng như gãy đàn, lúc khẩy lúc xoay, khi búng khi gạt, nửa
thân trên hoàn toàn bất động, trong giây lát đã hoàn toàn hóa giải ba mươi
sáu chiêu Miên Chưởng của Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư hết sức kinh hãi, ngẫu nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt
Chu Chỉ Nhược, thấy nàng mặt đầy vẻ lo âu, cảm thấy vừa cay cú vừa tức bực,
biết nàng quan thiết không phải cho mình, lập tức hít một hơi dài, tay trái giơ
ra tát mạnh mào má Trương Vô Kỵ, tay phải giơ chỉ điểm vào huyệt Khuyết
Bồn trên đầu vai trái. Chiêu đó có tên là Hoa Khai Tịnh Đế, tên dễ nghe như
vậy nhưng chiêu số cực kỳ lợi hại, hai tay đánh xong rồi, lập tức tay phải biến
thành tát, tay trái biến thành chỉ điểm vào huyệt Khuyết Bồn của vai bên phải.
Cả hai chiêu Hoa Khai Tịnh Đế liền lạc thành một, liên tiếp bốn thức đánh ra,
tưởng như gió táp mưa sa, thế đạo cực kỳ mãnh liệt, thủ pháp nhanh nhẹn
cấp kỳ, quả thật ghê gớm không thể tả. Mọi người trông thấy tình hình như
thế ai nấy hoảng hốt kêu lên, không hẹn mà cùng tiến lên một bước.
Chỉ nghe bốp bốp hai tiếng thật dòn, chưởng trái của Tống Thanh Thư đánh
luôn vào má trái của mình, ngón tay trỏ bên phải điểm luôn vào huyệt Khuyết
Bồn trên đầu vai trái, tiếp theo chưởng phải đánh luôn vào má bên phải, tay
trái lại điểm luôn vào huyệt Khuyết Bồn bên phải. Bốn thức của chiêu Hoa Khai
Tịnh Đế Tống Thanh Thư đánh ra đều trúng cả, nhưng bị Trương Vô Kỵ dùng
Càn Khôn Đại Na Di công phu đẩy ngược lại chính mình. Nếu y đánh ra chậm
đi một tí, thì khi huyệt Khuyết Bồn trên vai phải của mình bị điểm rồi, hai chiêu
sau không có lực đánh ra, nhưng vì bốn thức liên hoàn, cực kỳ nhanh nhẹn,
huyệt bên vai trái tuy đã bị điểm rồi, cánh tay vẫn chưa kịp tê, đến khi sử xong
nửa sau của chiêu Hoa Khai Tịnh Đế rồi, bấy giờ chân tay mới nhũn ra, bình
một tiếng ngã ngửa, vùng vẫy một hồi mới đứng lên được.
Tống Viễn Kiều lập tức lao vụt ra, tay trái nắn mấy cái, giải khai huyệt đạo cho
con. Chỉ thấy hai bên má y sưng vù, mỗi bên hằn vết năm ngón tay tím bầm,
biết y bị thương tuy nhẹ nhưng Tống Thanh Thư tâm cao khí ngạo, hôm nay bị
nhục trước mặt mọi người, so với giết y đi còn dễ chịu hơn, thành thử không
nói một lời, dắt tay con trở về bản phái.
Bấy giờ bốn bên tiếng hoan hô nổi lên, kẻ đứng lên, người ngồi xuống, bàn tán
khen ngợi xôn xao, nghe ù cả tai. Đột nhiên Trương Vô Kỵ há hốc mồm, ọc ra
một ngụm máu tươi, tay chặn ngực ho lên sù sụ. Mọi người chăm chăm nhìn
chàng, hết sức lo lắng, nghĩ thầm: “Y sau khi bị thương nặng rồi còn phải cố
gắng chống đỡ thế tấn công như bão táp của Tống Thanh Thư, tuy đắc thắng,
nhưng nội lực tiêu hao rất nhiều”. Có người nhìn chàng, rồi lại nhìn phái Võ
Đương, không biết đã chịu thua chưa, hay vẫn cử người khác ra đấu tiếp.
Tống Viễn Kiều nói: -Việc ngày hôm nay, phái Võ Đương cũng đã tận lực rồi,
chắc rằng ma giáo khí số chưa dứt, nên trời mới sai một thanh niên kỳ quái
xuống đây. Nếu còn tiếp tục đấu dây dưa mãi, danh môn chính phái và ma
giáo có khác gì nhau?
Du Liên Châu nói: -Đại ca nói đúng lắm. Bọn ta hôm nay lập tức quay về núi,
xin sư phụ chỉ điểm thêm. Ngày sau phái Võ Đương có dịp quay lại, đợi thanh
niên này thương thế khỏi rồi, tái quyết thắng phụ.
Mấy câu đó ông nói thật quang minh lỗi lạc, hào khí ngùn ngụt, hôm nay tuy
thua, nhưng không tin là phái Võ Đương tài nghệ lại chịu kém người. Trương
Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc cũng nói: -Quả đúng như thế.
Bỗng nghe soạt một tiếng, Ân Lê Đình đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt
rưng rưng, hung hăng tiến tới, mũi kiếm chỉ vào Trương Vô Kỵ, nói: -Họ Tăng
kia, ta và ngươi vô oán vô cừu, nếu bây giờ ra tay giết ngươi, Ân Lê Đình này
không đáng xưng là “hiệp nghĩa”. Thế nhưng Dương Tiêu và ta thù sâu như
bể, ta không giết y không xong, ngươi đứng tránh ra.
Trương Vô Kỵ lắc đầu: -Vãn bối còn một hơi thở, quyết không để ai giết một
người nào của Minh giáo.
Ân Lê Đình nói: -Nếu thế ta phải giết ngươi trước.
Trương Vô Kỵ lại hộc ra một ngụm máu, thần trí hôn mê, tâm tình khích động,
thều thào nói: -Ân lục thúc, lục thúc giết cháu đi.
Ân Lê Đình nghe thấy ba tiếng “Ân lục thúc” giọng điệu cực kỳ quen thuộc,
trong đầu chợt lóe lên: “Vô Kỵ khi còn bé vẫn thường gọi ta như thế, thanh
niên này …”. Ông chăm chăm nhìn chàng, càng nhìn càng thấy giống, tuy xa
cách đã chín năm, Trương Vô Kỵ từ một đứa bé nay thành một thanh niên
tráng kiện, tướng mạo đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng Ân Lê Đình đã
nghĩ rằng “không lẽ đây là cháu Vô Kỵ”, nên khi nhìn kỹ, từng điểm từng điểm
khuôn mặt xưa kia của Vô Kỵ hiện ra, giật mình run run kêu lên: -Ngươi …
ngươi là Vô Kỵ đấy ư?
Trương Vô Kỵ toàn thân không còn một chút khí lực, biết mình sắp chết đến
nơi, không còn gì để phải giấu diếm, kêu lên: -Ân lục thúc, cháu … cháu lúc
nào cũng … nhớ tới chú.
Ân Lê Đình nước mắt ròng ròng, nghe keng một tiếng ném luôn thanh kiếm,
cúi xuống bế ngay chàng lên, kêu lớn: -Ngươi là Vô Kỵ, ngươi là cháu Vô Kỵ,
ngươi là thằng cháu con của ngũ ca Trương Vô Kỵ.
Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc bốn người
lập tức vây quanh, vừa mừng vừa sợ. Trong giây lát ai nấy đều hết sức hoan
hỉ, bao nhiêu thù hận tranh chấp của sáu đại môn phái và Minh giáo đều biến
mất. Tiếng kêu của Ân Lê Đình, trừ vợ chồng Hà Thái Xung, Chu Chỉ Nhược,
Dương Tiêu vài người, những người khác ai nấy đều kinh ngạc, ai dám ngờ kẻ
xả mệnh cứu Minh giáo kia lại chính là con trai của Trương Thúy Sơn phái Võ
Đương.
Ân Lê Đình thấy Trương Vô Kỵ đã ngất đi, vội vàng lấy ra một viên Thiên
Vương Hộ Tâm Đơn nhét vào miệng chàng, đưa cho Du Liên Châu bế, nhặt
trường kiếm lên, xông đến trước mặt Dương Tiêu, chỉ vào mặt mắng: -Họ
Dương kia, ngươi là một dâm đồ không bằng loài cầm thú, ta … ta …
Chàng nghẹn lời, không chửi thêm được nữa, trường kiếm vung ra, định đâm
vào ngực Dương Tiêu. Dương Tiêu không thể cử động được, mỉm cười, nhắm
mắt chờ chết. Đột nhiên bên cạnh một thiếu nữ chạy vụt ra, chắn ngay trước
mặt Dương Tiêu, kêu lên: -Đừng giết cha tôi.
Ân Lê Đình ngừng kiếm lại không đâm tới, nhìn kỹ, đột nhiên “A” lên một
tiếng, toàn thân run rẩy, thấy cô gái nọ thân hình mảnh mai, mắt to mày dài,
chính là Kỷ Hiểu Phù chứ ai đâu.
Từ khi chàng dự tính kết thân với Kỷ Hiểu Phù, mỗi khi luyện võ có chút thì giờ
thong thả, trong đầu lại êm đềm tơ tưởng đến hình ảnh yêu kiều của người vị
hôn thê. Về sau khi nghe tin nàng bị Dương Tiêu bắt cóc, thất thân cùng y, lại
vì đó mà táng mạng, trong lòng phẫn uất không nói cùng ai được; bây giờ đột
nhiên gặp lại nàng, thân hình loạng choạng, kêu lên thất thanh: -Hiểu Phù
muội tử, em … em …
Người con gái đó chính là Dương Bất Hối, nói: -Tôi họ Dương, Kỷ Hiểu Phù là
mẹ tôi, bà ấy chết lâu rồi.
Ân Lê Đình sững sờ, bấy giờ mới hiểu, lẩm bẩm: -Ừ, đúng rồi, tôi thật hồ đồ.
Cô tránh ra, hôm nay tôi vì mẹ cô mà báo thù rửa hận.
Dương Bất Hối chỉ Diệt Tuyệt sư thái nói: -Hay lắm! Ân thúc thúc, chú lại giết
lão tặc ni kia đi.
Ân Lê Đình lắp bắp: -Sao … sao lại thế?
Dương Bất Hối đáp: -Mẹ tôi bị lão tặc ni đánh một chưởng chết đó.
Ân Lê Đình nói: -Nói nhăng nói cuội nào. Cô là trẻ con biết gì đâu?
Dương Bất Hối lạnh lùng đáp: -Hôm xưa ở Hồ Điệp Cốc, lão tặc ni sai mẹ tôi đi
giết cha tôi, mẹ tôi không chịu, lão tặc ni liền đánh chết mẹ tôi. Chính mắt tôi
trông thấy, Vô Kỵ ca ca cũng trông thấy. Nếu chú không tin, sao không tự
mình lại hỏi lão tặc ni thử xem.
Khi Kỷ Hiểu Phù chết, Dương Bất Hối còn nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng về
sau lớn lên, nghĩ lại tự nhiên hiểu được chuyện năm xưa. Ân Lê Đình quay đầu
lại, nhìn Diệt Tuyệt sư thái, nét mặt ngờ vực, ấp úng hỏi: -Sư thái … cô ta nói
… Kỷ cô nương bị …
Diệt Tuyệt sư thái giọng khàn khàn đáp: -Đúng vậy, thứ nghiệt đồ vô liêm sỉ
đó, để sống trên đời này làm gì? Nó với Dương Tiêu hai người tình ý với nhau,
phản bội sư môn, không nghe lệnh thầy đi giết tên dâm đồ ác tặc. Ân lục hiệp,
vì muốn giữ thể diện cho lục hiệp, ta trước sau cố nhịn không nói ra. Hừ, thứ
con gái vô sỉ đó, sao lục hiệp vẫn canh cánh không quên là sao?
Ân Lê Đình mặt tái đi, lớn tiếng kêu: -Ta không tin, ta không tin.
Diệt Tuyệt sư thái nói: -Ông hỏi con bé kia xem, tên nó là gì?
Mắt Ân Lê Đình chuyển qua nhìn Dương Bất Hối, nước mắt chan hòa, mông
lung chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù, tai nghe rõ ràng tiếng nàng nói: -Tôi tên Dương Bất
Hối. Mẹ tôi bảo rằng, chuyện này mẹ tôi không bao giờ hối hận cả.
Keng một tiếng, Ân Lê Đình ném trường kiếm xuống đất, quay người lại, hai
tay ôm mặt chạy xuống núi. Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu cùng gọi: -Lục
đệ, lục đệ.
Thế nhưng Ân Lê Đình không trả lời, cũng chẳng quay đầu, đề khí chạy thật
nhanh, bỗng nhiên xẩy chân vấp một cái, lại đứng dậy, chỉ giây lát không còn
thấy bóng dáng đâu nữa.
Chuyện của chàng và Kỷ Hiểu Phù mọi người ai cũng nghe qua, biết đến, thấy
việc đã hơn mười năm mà vẫn còn thương tâm như vậy, không khỏi đau lòng
dùm, võ công như Ân lục hiệp của phái Võ Đương, lẽ nào lại chạy có thể vấp
được? Chẳng qua chỉ vì ý loạn tình mê, mất hồn mất vía mà ra cớ sự.
Bấy giờ Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc bốn
người ngồi bốn phía, mỗi người giơ một chưởng ra, đè lên bụng ngực, lưng eo
bốn nơi đại huyệt của Trương Vô Kỵ vận nội công giúp chàng trị thương. Bốn
người vừa nhả nội lực, thấy trong thân thể chàng có một sức hút rất mạnh,
cuồn cuộn tuôn ra. Bốn người kinh hãi, nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục bị hút như
thế, chỉ trong một hai giờ, không ai còn chút nội lực nào nữa. Thế nhưng chưa
biết chàng sống chết ra sao, biết làm thế nào cho phải? Còn đang phân vân,
Trương Vô Kỵ từ từ mở mắt ra, kêu “A” lên một tiếng. Cả bọn Tống Viễn Kiều
thấy giật một cái, lòng bàn tay có một luồng hơi ấm, chính là Cửu Dương thần
công của chàng đang truyền ngược lại cho bốn người.
Tống Viễn Kiều kêu lên: -Không được đâu, cháu tĩnh dưỡng cho mình cần hơn.
Bốn người vội rụt tay về đứng lên, thấy như có một dòng suối chạy quanh cơ
thể, khoan khoái vô cùng, hiển nhiên không những chàng đã trả lại nội lực đã
mượn, mà chân khí Cửu Dương còn tuôn vào, tăng cường nội lực cho họ nữa.
Cả bọn ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc thầm, thấy chàng bị thương
tưởng chết, không ngờ nội lực vẫn còn hồn hậu mạnh mẽ đến thế.
Đến lúc này, Trương Vô Kỵ ngoại thương tuy nặng, nội tức đã lưu chuyển như
thường, từ từ đứng lên, nói: -Tống đại bá, Du nhị bá, Trương tứ bá, Mạc thất
thúc, xin tha cho điệt nhi tội vô lễ. Chẳng hay thái sư phụ lão nhân gia phúc
thể có an khang chăng?
Du Liên Châu đáp: -Sư phụ lão nhân gia vẫn mạnh khỏe. Vô Kỵ, cháu … cháu
… lớn quá rồi …
Nói đến đây, trong đầu tuy có trăm nghìn điều muốn nói, nhưng nghẹn ngào
không nên lời, chỉ nở một nụ cười, nước mắt long lanh chạy quanh.
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính thấy đại ân nhân cứu mạng cho mình lại
chính là đứa cháu ngoại, cao hứng quá cười lên ha hả, nhưng vẫn không cách
nào đứng lên được. Diệt Tuyệt sư thái mặt tím ngắt, phất tay một cái, lập tức
dẫn quần đệ tử phái Nga Mi xuống núi.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu đi mấy bước, sau cùng không nhịn nổi phải liếc Trương
Vô Kỵ một cái. Trương Vô Kỵ lúc ấy cũng nhìn theo tiễn nàng, ánh mắt hai
người gặp nhau, đôi má trắng bệch của Chu Chỉ Nhược liền đỏ bừng lên, nhãn
quang dường như muốn nói: “Em đâm chàng một kiếm bị thương nặng như
thế, thật đáng tội biết bao nhiêu, chàng cố gắng bảo trọng thân thể”. Trương
Vô Kỵ dường như cũng hiểu ý nàng, nhè nhẹ gật đầu. Chu Chỉ Nhược lập tức
mặt mày sáng rỡ, thần thái phi dương, vội quay lại rảo bước ra đi.
Phái Võ Đương và Trương Vô Kỵ nhận ra nhau rồi, kế đến phái Nga Mi bỏ đi,
công việc vi tiễu Minh giáo của lục đại môn phái không nói mà tan. Phái Không
Động, phái Hoa Sơn kẻ khiêng người chết, dìu người bị thương cũng lục tục
xuống núi.
Hà Thái Xung tiến lên mấy bước, ấp úng nói: -Tiểu huynh đệ, chúc mừng
huynh đệ và người thân gặp lại a …
Trương Vô Kỵ không đợi ông ta nói hết câu, móc trong túi ra hai viên thuốc trừ
lam sơn, chướng khí, khứ uế tầm thường, đưa cho ông ta, dặn: -Xin hiền phu
phụ mỗi người uống một viên, Kim Tàm trùng độc sẽ tiêu giải.
Hà Thái Xung nhận hai viên thuốc, chỉ thấy màu đen xì chẳng đẹp chút nào,
không tin rằng có thể tiêu trừ được thiên hạ chí độc Kim Tàm trùng. Trương Vô
Kỵ nói: -Tại hạ đã nói tiêu giải được, thì tiêu giải được.
Tiếng nói của chàng tuy còn yếu ớt, nhưng trận chiến trên đỉnh Quang Minh
trấn nhiếp cả sáu môn phái, trong khí độ đó tự nhiên giọng nói có một vẻ uy
nghiêm, khiến Hà Thái Xung không thể không tin. Y nghĩ thầm: “Nếu y nói láo,
thuốc này không tiêu giải được trùng độc thì có Võ Đương tứ hiệp ở đây, cũng
không thể nào ép y cho mình thuốc thật được. Huống chi thêm lão trọc Không
Tính của phái Thiếu Lâm lại có vẻ như bênh gã này, hôm nay chỉ đành chịu vậy
biết sao hơn”. Nghĩ thế đành cười gượng nói: -Cám ơn.
Chia cho Ban Thục Nhàn mỗi người uống một viên, chỉ huy môn nhân đệ tử
thu thập người chết, cáo từ hạ sơn.
Du Liên Châu nói: -Vô Kỵ, cháu bị thương nặng không thể xuống núi, tốt hơn
hết là ở đây điều dưỡng, bọn ta không thể ở lại với cháu được. Bao giờ khỏi rồi
thì đi về núi Võ Đương một chuyến, để sư phụ gặp lại cháu cho người được
vui.
Trương Vô Kỵ nuốt nước mắt gật đầu. Mỗi người có biết bao nhiêu chuyện cần
hỏi, bao nhiêu điều cần nói, nhưng thấy chàng thần tình ủ rũ, biết rằng nói
thêm một câu chỉ làm thương thế chàng nặng thêm một chút, nên đành nhịn
không ai mở lời.
Bỗng nghe từ phái Thiếu Lâm có người lớn tiếng kêu lên: -Thi thể Viên Chân
sư huynh đâu mất rồi?
Lại có người tiếp theo: -Lạ nhỉ, sao không thấy pháp thể Viên Chân sư bá đâu?
Mạc Thanh Cốc cảm thấy lạ lùng, bước qua xem thử, thấy bảy tám xác nhà sư
chết trong khi giao chiến thu thập tại đó, quả nhiên không thấy Viên Chân
đâu. Viên Âm chỉ vào giáo chúng Minh giáo, lớn tiếng quát: -Mau đem pháp
thể Viên Chân sư huynh giao ra ngay, nếu không hòa thượng này nổi khùng
lên, cho một mồi lửa thì chúng bay thành tro hết.
Chu Điên cười: -Ha ha, ha ha! Thật là tức cười quá đỗi. Đến thằng trọc sống là
ngươi bọn ta chẳng cần, thì lấy hòa thượng chết để làm gì? Chẳng lẽ làm như
con lợn con dê, mổ ra lấy xương gặm hay sao?
Người của phái Thiếu Lâm nghĩ cũng phải, hơn một chục nhà sư liền tản ra tìm
kiếm nhưng không ai thấy thi thể Viên Chân đâu. Mọi người tuy lạ lùng, nhưng
chắc có lẽ phái Hoa Sơn, Không Động khi thu thập đệ tử bản môn đã lấy nhầm
xác Viên Chân, nên cũng không kiếm thêm nữa.
Sau đó hai phái Võ Đương, Thiếu Lâm lần lượt xuống núi. Trương Vô Kỵ tiến
lên mấy bước, khom lưng tiễn đưa. Tống Viễn Kiều nói: -Vô Kỵ hài nhi, cuộc
chiến hôm nay, tên tuổi con đã vang khắp thiên hạ, đối với Minh giáo ân trọng
như sơn. Cháu từ nay nên khuyên răn dẫn dắt, làm sao cho Minh giáo cải tà
qui chính, bớt làm điều xằng bậy.
Trương Vô Kỵ đáp: -Hài tử xin ghi nhớ lời giáo huấn của sư bá, sẽ hết sức để
làm chuyện ấy.
Trương Tùng Khê nói: -Con phải hết sức cẩn thận, mọi việc đề phòng tiểu
nhân gian ác.
Trương Vô Kỵ đáp: -Xin vâng.
Chàng và Võ Đương tứ hiệp xa cách lâu ngày, nay mới gặp lại chia tay ngay,
năm người ai nấy lưu luyến không muốn rời.
Dương Tiêu và Ân Thiên Chính đợi cho mọi người của sáu môn phái đi rồi, đưa
mắt nhìn nhau, cùng nói: -Toàn thể giáo chúng Minh giáo và Thiên Ưng giáo,
rập đầu tạ ơn Trương đại hiệp hộ giáo cứu mạng.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thể mọi người cùng quì xuống đầy cả mặt đất.
Trương Vô Kỵ thấy thế chân tay quýnh quáng, huống chi trong đó lại có cả ông
ngoại và cậu mình, vội vàng quì xuống hoàn lễ. Chàng hành động gấp gáp, vết
thương trên ngực lại bung ra, miệng phun ra mấy ngụm máu, lập tức ngất đi.
Tiểu Siêu vội tiến lên đỡ dậy. Hai đầu mục không bị thương trong số giáo
chúng liền mang lên một cái giường vải, để chàng nằm lên. Dương Tiêu nói: –
Mau đưa Trương đại hiệp vào phòng ta tĩnh dưỡng.
Hai tên đầu mục khom lưng vâng lệnh, đưa Trương Vô Kỵ vào phòng của
Dương Tiêu. Tiểu Siêu lẽo đẽo theo sau, khi qua trước mặt Dương Bất Hối,
Dương Bất Hối lạnh lùng nói: -Tiểu Siêu, ngươi giả vờ thật khéo. Ta đã biết
ngươi có điều gì khác lạ, chỉ không ngờ một người xấu như ma hóa ra lại là
một tiểu mỹ nhân thiên kiều bách mị.
Tiểu Siêu cúi đầu không trả lời. Trong mấy ngày liền, giáo chúng Minh giáo lo
chuyện ma chay chữa trị, bận rộn đủ mọi chuyện. Qua một trận đại chiến
tưởng chừng cả bọn phải bỏ mình, ai nấy đều thấy chuyện tranh giành chém
giết nhau trước đây để cho người ngoài khai thác quả là không phải. Ai ai cũng
lo cho thương thế của Trương Vô Kỵ, không người nào dám nhắc lại thù xưa,
chỉ yên ổn nằm dưỡng thương trên Quang Minh Đính.
Cửu Dương thần công của Trương Vô Kỵ đã thành, tuy vết thương có nặng
thật, nhưng khi Chu Chỉ Nhược đâm vào lệch qua mấy tấc, chỉ trúng lá phổi
mà không trúng tim, thành ra chỉ tĩnh dưỡng bảy tám ngày thì miệng vết kiếm
đã dần dần khép lại. Bọn Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Thuyết
Bất Đắc cũng phải nằm trên cáng vải, ngày nào cũng cho người khiêng vào
thăm nom, thấy chàng càng ngày càng khá thêm ai nấy đều mừng rỡ.
Đến ngày thứ tám, Trương Vô Kỵ đã ngồi dậy được. Buổi chiều hôm đó, Dương
Tiêu và Vi Nhất Tiếu lại đến hỏi thăm, Trương Vô Kỵ hỏi: -Hai vị từ khi trúng
phải Huyễn Âm Chỉ đến giờ, mấy hôm nay thấy sao?
Dương Vi hai người ngày nào cũng bị hàn độc thấu xương dày vò khổ sở,
thương thế xem ra mỗi lúc một nặng nhưng sợ chàng lo lắng nên cùng đáp: –
Xem ra đỡ nhiều.
Trương Vô Kỵ thấy hai người mặt xám ngoét, nói năng thều thào yếu ớt nói: –
Nội lực của cháu đã hồi phục được sáu, bảy phần, để cháu thử trị cho hai vị
xem sao.
Dương Tiêu vội nói: -Chớ, chớ nên! Trương đại hiệp làm gì mà gấp gáp thế?
Đợi khi nào quí thể hoàn toàn khỏi hẳn, lúc đó hãy chữa cho chúng tôi cũng
không muộn. Bây giờ sử lực quá sớm, vết thương quay trở lại, chúng tôi sao
an lòng?
Vi Nhất Tiếu nói: -Chữa sớm hay muộn đâu phải chỉ vài ngày. Trương đại hiệp
tĩnh dưỡng mới là quan trọng.
Trương Vô Kỵ nói: -Oâng ngoại cháu Ưng Vương, nghĩa phụ cháu Sư Vương
đều ngang vai với hai vị, hai vị là bề trên của cháu, nếu còn gọi “đại hiệp” gì gì
đó, điệt nhi đâu có dám nhận.
Dương Tiêu mỉm cười nói: -Sau này chúng tôi đều là thuộc hạ của đại hiệp, ở
trước mặt ngài đến ngồi cũng không được ngồi, đâu dám nói chuyện vai trên,
vai dưới.
Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, hỏi lại: -Dương bá bá nói thế là sao?
Vi Nhất Tiếu đáp: -Trương đại hiệp, trọng nhiệm giáo chủ Minh giáo, nếu
không do ngài đảm trách, thì còn ai vào đây nữa?
Trương Vô Kỵ hoảng hốt xua tay, nói ngay: -Ấy chết, chuyện đó không thể
được, nhất quyết không thể được.
Ngay lúc đó, từ hướng đông có tiếng còi lanh lảnh chói tai xa xa truyền đến,
chính là tín hiệu dưới chân Quang Minh Đính có việc phải báo động. Dương
Tiêu và Vi Nhất Tiếu ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Không lẽ lục đại môn phái thua
nhưng chưa phục, quay lại đánh nữa hay sao?”. Thế nhưng mặt hai người vẫn
trấn tĩnh như thường, Dương Tiêu hỏi: -Hôm qua nhân sâm ăn có vừa miệng
không? Tiểu Siêu, ngươi trở lại dược thất lấy thêm, sắc cho Trương đại hiệp
dùng.
Lại nghe phía tây và phía nam tiếng còi cùng nổi lên, Trương Vô Kỵ hỏi: -Có
ngoại địch đến tấn công ư?
Vi Nhất Tiếu nói: -Bản giáo và Thiên Ưng giáo không thiếu hảo thủ, Trương đại
hiệp không phải quan tâm, vài tên giặc cỏ có đáng gì đâu?
Thế nhưng chỉ trong giây lát, tiếng còi nổi lên càng gần, địch nhân tiến vào
thật nhanh, hiển nhiên chẳng phải chỉ là giặc cỏ. Dương Tiêu nói: -Để tôi ra
sắp xếp, Vi huynh ở trong này bồi tiếp Trương đại hiệp. Ha ha, Minh giáo
không lẽ tệ hại đến nỗi ai ai cũng có thể khinh khi được hay sao?
Ông ta tuy bị thương nặng không cử động nổi, nhưng trong giọng vẫn đầy hào
khí. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Thiếu Lâm, Nga Mi là danh môn chính phái,
nhất quyết không thể bất kể tín nghĩa, quay lại báo thù. Kẻ đến đây ắt là bọn
gian ác, tàn nhẫn, trên Quang Minh Đính cao thủ đều bị trọng thương, trong
bảy tám ngày qua đâu đã ai khỏi, không thể nào chống lại ngoại địch cho nổi,
nếu như miễn cưỡng xuất chiến, chỉ uổng mạng mà thôi”.
Đột nhiên bên ngoài có bước chân rầm rập, một người chạy vào, mặt đầy
máu, trên ngực còn cắm một con dao găm, kêu lên: -Địch nhân từ ba mặt …
đánh lên trên núi … anh em không … không chống nổi …
Vi Nhất Tiếu hỏi lại: -Địch nhân nào thế?
Người kia chỉ tay ra ngoài, đang định nói gì, bỗng ngã sấp mặt xuống, chết rồi.
Lại nghe tiếng còi kêu gọi cứu viện, chỗ này ngừng thì chỗ kia nổi lên, rõ ràng
tình hình thật là cấp bách.
Lại có thêm hai người chạy đến, Dương Tiêu nhận ra người đi trước là chưởng
kỳ phó sứ Hồng Thủy Kỳ, trên mình đầy máu, mặt mày gớm ghiếc như ma quỉ
nhưng vẫn có vẻ trấn tĩnh, hơi cúi mình, bẩm: -Trương đại hiệp, Dương tả sứ,
Vi pháp vương, bên dưới chân núi đến tấn công là nhân vật trong Cự Kình
Bang, phái Hải Sa, Thần Quyền Môn các lộ.
Dương Tiêu lông mày nhướng lên, hừ một tiếng nói: -Mấy tên nhãi nhép đó
mà cũng dám coi thường mình sao?
Chưởng kỳ phó sứ đáp: -Địch nhân vốn không có gì lợi hại, có điều anh em
hầu hết đều mang thương tích …
Y nói đến đây, Lãnh Khiêm, Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, Bành Oánh
Ngọc, Thuyết Bất Đắc, Chu Điên năm người lục tục do người khiêng đến. Chu
Điên hổn hển quát lớn: -Bọn Cái Bang giỏi thật, dám cấu kết với Tam Môn
Bang, Vu Sơn Bang đến đây cháy nhà hôi của, Chu Điên này còn một hơi thở,
cùng chúng nó suốt đời không …
Y nói đến đây, hai cha con Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương cũng chống gậy, tiến
vào phòng. Ân Thiên Chính nói: -Vô Kỵ hài nhi, cháu cứ ngủ đi đừng lo gì cả.
Con mẹ nó chứ hai cái môn phái bé tí teo là Ngũ Phụng Đao và Đoạn Hồn
Thương mà cũng dám coi chúng ta không ra gì ư?
Trong đám ở đây, trong Minh giáo thì Dương Tiêu có địa vị cao nhất, còn Ân
Thiên Chính là giáo chủ của Thiên Ưng giáo, Bành Oánh Ngọc là người mưu trí
hơn cả, ba người bình sinh gặp không biết bao nhiêu phong ba bão táp, lần
nào cũng tùy cơ mà ứng xử, chuyển nguy thành an, thế nhưng trước mặt hãm
vào tuyệt cảnh, mọi người ai nấy trọng thương, kẻ địch lại đến đánh, không
nói gì những bang hội môn phái khác, riêng Cái Bang vốn là đệ nhất đại bang
trên giang hồ, trong bang rất nhiều nhân tài, thanh thế thật không phải nhỏ,
xem ra chỉ còn nước bó tay chịu chết. Lúc này ai ai đều coi Trương Vô Kỵ như
giáo chủ, không hẹn mà cùng nhìn chàng mong đưa ra kế lạ giải quyết cảnh
ngộ khó khăn.
Trương Vô Kỵ trong giờ phút ấy, trong đầu xoay chuyển bao nhiêu ý niệm.
Chàng biết rằng tuy võ công so với Dương Tiêu, ông ngoại, Vi Nhất Tiếu mình
có giỏi hơn, nhưng kiến thức mưu kế, những cao thủ kia đương nhiên hơn
chàng rất nhiều, nếu họ không có kế hay, thì mình làm sao có thể có được biện
pháp lạ cho được. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vội buột
miệng nói ngay: -Bọn mình tạm thời chui xuống bí đạo trốn tránh, địch nhân
chưa chắc đã phát giác được, nếu có tìm ra, nhất thời chưa chắc đã đánh vào
được.
Chàng nghĩ ra kế đó, tự cảm thấy đây là cách tốt nhất trong lúc này, giọng đầy
hào hứng, nào ngờ mọi người ai nấy ngơ ngẩn nhìn nhau, không ai lên tiếng
phụ họa, dường như đều cho rằng phương pháp đó không thể nào thi hành
được. Trương Vô Kỵ nói: -Đại trượng phu khi co khi duỗi, bọn mình chỉ tạm
thời trốn tránh, đợi khi thương thế khỏi rồi sẽ cùng địch nhân một phen sống
mái, cái đó cũng không có gì gọi là mất uy danh.
Dương Tiêu nói: -Kế của Trương đại hiệp hay lắm.
Oâng ta quay lại nói với Tiểu Siêu: -Tiểu Siêu, ngươi đỡ Trương đại hiệp vào
đường hầm đi.
Trương Vô Kỵ nói: -Tất cả mình cùng vào.
Dương Tiêu đáp: -Mời Trương đại hiệp vào trước, chúng tôi sẽ đi sau.
Trương Vô Kỵ nghe giọng điệu của ông ta, biết họ sẽ không đi cùng, chẳng
qua nói thế để mình đi đấy thôi, lớn tiếng nói: -Các vị tiền bối, cháu tuy không
phải người trong quí giáo, nhưng đã cùng quí giáo qua chung một phen hoạn
nạn, có thể nói là sinh tử chi giao. Không lẽ cháu lại là người tham sống sợ
chết, bỏ các vị lại, một mình mình đi lánh nạn hay sao?
Dương Tiêu đáp: -Trương đại hiệp có điều chưa hiểu rõ, Minh giáo trước nay
truyền lại nghiêm qui, cái bí đạo trên Quang Minh Đính này, ngoại trừ giáo chủ
ra, các giáo chúng bản giáo không một ai được vào cả, ai vào thì mang tội
chết. Đại hiệp và Tiểu Siêu không thuộc Minh giáo, nên không phải giữ cái qui
củ này.
Bấy giờ nghe văng vẳng tiếng kêu la chém giết từ bốn phương tám hướng
truyền đến. Cũng may là đường đi trên Quang Minh Đính đều khó khăn, địa
thế hiểm trở, chỗ nào cũng có cửa đá, khóa sắt, tuy Minh giáo không chống cự
kịch liệt, kẻ đến tấn công cũng không dễ dàng vượt qua được. Lại thêm danh
tiếng Minh giáo rất lớn, địch nhân vẫn còn e dè, không dám khinh suất tiến
vào. Thế nhưng tiếng kêu la hò hét, xem chừng mỗi lúc một gần thêm. Đột
nhiên nghe thấy từ xa vọng về mấy tiếng kêu rống lên khi sắp chết, hiển nhiên
giáo chúng Minh giáo đã kiệt lực ngự địch, đến lúc này đang bị chém giết.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Nếu không trốn tránh, chỉ e trong một giờ nữa thôi,
Minh giáo trên dưới không còn ai sống sót”. Nghĩ thế bèn nói: -Cái qui củ
không được đi vào bí đạo này, không lẽ không thay đổi được hay sao?
Dương Tiêu mặt mày sầu thảm, buồn bã lắc đầu. Bành Oánh Ngọc đột nhiên
nói: -Các vị nghe tôi một lời: Trương đại hiệp võ công cái thế, nghĩa khí ngất
trời, có đại ân mất còn sống chết với bản giáo. Chúng ta ủng hộ Trương đại
hiệp lên làm giáo chủ đời thứ ba mươi tư của bản giáo. Nếu như giáo chủ ra
lệnh, cho phép mọi người tiến nhập bí đạo, lúc đó tất cả chúng ta tuân lệnh
giáo chủ, như thế không ai vi phạm giáo qui nữa.
Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu ai ai cũng đã có ý tôn Trương Vô Kỵ
lên làm giáo chủ, nay nghe Bành hòa thượng nói thế, đều gật đầu khen hay.
Trương Vô Kỵ vội vàng xua tay, nói: -Tiểu tử tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn,
không tài không đức, đâu có dám đảm đương trách nhiệm lớn lao như thế? Lại
thêm thái sư phụ cháu là Trương chân nhân năm xưa đã từng căn dặn, bảo
cháu không được gia nhập Minh giáo, tiểu tử đã vâng dạ rồi. Lời của Bành đại
sư thật vạn lần không dám.
Ân Thiên Chính nói: -Ta là ông ngoại của cháu, bảo cháu gia nhập Minh giáo.
Dẫu rằng ông ngoại sao thân bằng thái sư phụ được, chung qui thì cũng kẻ
tám lạng, người nửa cân, lời của Trương chân nhân và của ta coi như ngang
nhau đều không còn gì nữa, cứ xem như chưa ai từng nói gì. Gia nhập hay
không gia nhập Minh giáo, toàn do cháu tự quyết định cả.
Ân Dã Vương cũng nói: -Lại thêm một người cậu nữa không lẽ chẳng thêm
một phần phân lượng nào ư? Người đời nói rằng, thấy cậu khác gì thấy mẹ.
Mẹ cháu nay không còn nữa, ta có khác gì mẹ cháu đâu.
Trương Vô Kỵ nghe ông ngoại và cậu nói thế, trong lòng khó nghĩ, nói: -Năm
xưa Dương giáo chủ có một di thư, cháu lấy trong đường hầm ra, vốn định khi
mọi người bị thương khỏi rồi sẽ đưa cho xem. Dương giáo chủ di mệnh cho
nghĩa phụ cháu Kim Mao Sư Vương tạm nhiếp quyền giáo chủ.
Nói xong chàng lấy trong túi ra tờ thư của Dương Đính Thiên, giao lại cho
Dương Tiêu. Bành Oánh Ngọc nói: -Trương đại hiệp, đại trượng phu gặp lúc
đại biến, không nề tiểu tiết. Tạ Sư Vương là nghĩa phụ của ngài, cũng có khác
gì cha ruột, xưa nay con kế nghiệp cha, Tạ Sư Vương không có ở đây, vậy xin
đại hiệp cứ theo di ngôn của Dương giáo chủ, tạm nhiếp chức giáo chủ.
Mọi người cùng nói: -Nói thế đúng lắm.
Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng chém giết càng gần thêm, trong bụng càng
thêm gấp rút, nhất thời không biết tính sao, nghĩ thầm: “Hiện tại chuyện cứu
người là quan trọng, chuyện khác tính sau”. Chàng bèn lớn tiếng nói: -Các vị
nếu như đã có lòng thương như thế, tiểu tử nếu không vâng lời ắt sẽ thành
đại tội nhân của Minh giáo. Tiểu tử Trương Vô Kỵ, tạm nhiếp chức vị giáo chủ
Minh giáo, qua khỏi khó khăn hôm nay rồi, lúc ấy xin các vị sẽ tuyển người
hiền năng khác.
Mọi người cùng lớn tiếng hoan hô, tuy đại địch đã đến gần, họa như lửa cháy
lông mày, nhưng ai nấy đều vui sướng hiện ra nét mặt. Ai nấy nghĩ rằng từ khi
tiền giáo chủ Dương Đính Thiên bất ngờ mất đi, không ai thống suất, một đại
giáo phái trên giang hồ trở nên tàn sát lẫn nhau, chia năm xẻ bảy. Kẻ gác đi
mọi chuyện đứng ngoài cũng có, kẻ tự mình lập thành môn hộ cũng có, kẻ lại
làm điều sằng bậy cũng có, khiến cho Minh giáo dần dần suy bại, mọi nguy cơ
từ đó mà ra. Hôm nay trùng lập giáo chủ, có hi vọng trung hưng, làm sao mọi
người không phấn chấn? Kẻ có thể hành động lập tức quì xuống vái lạy. Ân
Thiên Chính, Ân Dã Vương tuy là người thân thuộc trưởng bối cũng không
ngoại lệ.
Trương Vô Kỵ vội vàng quì xuống hoàn lễ, nói: -Xin các vị đứng lên. Nhờ
Dương tả sứ truyền hiệu lệnh xuống: bản giáo từ trên xuống dưới, tất cả thoái
nhập bí đạo.
Dương Tiêu đáp: -Vâng! Cẩn tôn lệnh dụ giáo chủ. Khải bẩm giáo chủ, chúng
ta cho Liệt Hỏa Kỳ phóng hỏa ngăn chặn địch, đốt hết phòng xá trên Quang
Minh Đính. Địch nhân sẽ tưởng chúng ta bỏ chạy cả rồi, không biết có nên
không?
Trương Vô Kỵ đáp: -Kế này hay lắm, xin Dương tả sứ truyền lệnh cho.
Bụng nghĩ thầm: “Phép này Chu Trường Linh đã từng sử dụng, kế sách vốn dĩ
hay, nhưng có điều y dùng để lường gạt ta mà thôi”. Dương Tiêu lập tức tuyền
hiệu lệnh xuống, triệt hồi giáo chúng đang chống giữ, yêu cầu Hồng Thủy, Liệt
Hỏa hai kỳ đoạn hậu, mọi người còn lại, rút lui vào đường hầm. Minh giáo là
chủ, Thiên Ưng giáo là khách, nên truyền cho giáo chúng Thiên Ưng giáo rút
xuống trước, kế đến là Thiên Địa Phong Lôi tứ môn, các chức sự nhân viên
trên Quang Minh Đính, Nhuệ Kim, Cự Mộc, Hậu Thổ ba kỳ, Ngũ Tản Nhân và
Vi Nhất Tiếu trước sau đi xuống. Sau khi Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ rút
xuống rồi, Hồng Thủy kỳ mới đi xuống, hai mặt đông tây lửa bốc lên ngất trời.
Lửa càng lúc càng cao, người trong Liệt Hỏa Kỳ tay cầm ống phun, liên tiếp
phun thạch du[2] là đặc sản của vùng Tây Vực vào, thạch du gặp lửa bén
ngay, bốc lên cực kỳ lợi hại, các môn các phái đến tấn công tuy đông, nhưng
đều sợ lửa không dám tiến đến gần, chỉ xa xa vây bốn mặt, không cho người
của Minh giáo chạy lọt mà thôi. Người của Liệt Hỏa Kỳ rút vào hầm rồi đóng
cửa lại. Chẳng mấy chốc phòng xá đều sụp đổ, bịt chặt luôn cả miệng hầm.
Lửa cháy liên tiếp hai ngày hai đêm vẫn chưa tắt hẳn. Quang Minh Đính là
tổng đàn của Minh giáo, đã xây đắp hơn một trăm năm qua, mấy trăm căn
sảnh đường, nhà cửa cực kỳ tráng lệ nay thành tro cả. Địch nhân đợi lửa tắt
rồi, đi đến vùng lửa cháy xem xét, thấy một số lớn giáo đồ Minh giáo chết cháy
đã thành than, không còn nhận ra ai với ai, chỉ nghĩ rằng giáo chúng Minh giáo
thà chết không hàng, tự đốt mà chết, bọn Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu chắc cũng
trong số đó.
Giáo chúng Thiên Ưng giáo và Minh giáo theo bản đồ đường hầm, chia nhau
vào từng phòng để ở. Dĩ nhiên họ đã ở sâu trong lòng đất, bên trên tuy lửa
cháy bừng bừng nhưng trong bí đạo không nghe tiếng gì cả, cũng không thấy
nóng chút nào. Mọi người mang theo đủ lương thực nước uống, dù cho một
hai tháng cũng không sợ đói khát. Minh giáo và Thiên Ưng giáo, kỳ nào về kỳ
nấy, đàn nào về đàn nấy không nói một lời. Mọi người biết rằng bí đạo này vốn
là thánh địa không được bén mảng tới, nhờ ân điển giáo chủ mới được vào để
tị nạn, thành ra không ai dám tự ý đi lại.
Dương Tiêu và các nhân vật thủ lãnh đều xúm quanh thi thể vợ chồng Dương
Đính Thiên, nghe Trương Vô Kỵ thuật lại làm sao nhặt được di thư của Dương
giáo chủ, làm sao luyện thành Càn Khôn Đại Na Di thần công tâm pháp. Chàng
nói xong, đem tấm da dê ghi tâm pháp giao lại cho Dương Tiêu. Dương Tiêu
không nhận, khom lưng đáp: -Dương tiền giáo chủ trong thư đã viết rõ ràng:
Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp tạm do Tạ Tốn tiếp chưởng, về sau sẽ giao lại
cho tân giáo chủ. Vậy thì tâm pháp này phải do chính giáo chủ chưởng quản.
Sau đó mọi người chuyền tay nhau đọc di thư của Dương Đính Thiên, ai nấy
đền phẫn khái thở dài: -Có ai ngờ một người thần dũng trí mưu như Dương
giáo chủ, chỉ vì tình nghĩa vợ chồng đến nỗi tẩu hỏa nhập ma mà qui thiên.
Nếu như chúng ta sớm được đọc lá thư này, thì đâu đến nỗi hôm nay thua một
trận không còn manh giáp thế này.
Mọi người nghĩ đến đồng bọn bị chết thảm, chính mình phải bỏ chạy nhục
nhã, ai nấy nghiến răng chửi bới Thành Côn. Dương Tiêu nói: -Gã Thành Côn
kia tuy là sư huynh của Dương giáo chủ phu nhân, là sư phụ của Kim Mao Sư
Vương nhưng trước kia chúng ta chưa ai gặp y lần nào, thấy người này quả
thực là tâm kế. Thì ra mấy chục năm trước, y đã chăm chăm tìm cách phá hủy
bản giáo rồi.
Chu Điên nói: -Dương tả sứ, Vi Bức Vương, hai người đều rơi vào kế của y mà
không hề hay biết, có thể nói là bất tài đó.
Y vốn định nói cả Ân Thiên Chính luôn, nhưng vì nể mặt giáo chủ nên không
nhắc đến bốn chữ “lão già Bạch Mi” mà thôi. Dương Tiêu mặt đỏ lên, nói: -Thế
nhưng “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt”, tên ác tặc Thành Côn kia sau
cùng cũng bị táng mạng dưới chưởng của Dã Vương huynh.
Chưởng kỳ sứ Liệt Hỏa Kỳ là Tân Nhiên hậm hực nói: -Tên ác tặc Thành Côn
kia làm biết bao điều ác nghiệt, vậy mà chết như thế thì quả thật là sướng cho
y.Mọi người bàn tán một hồi, rồi chia ra tĩnh tọa dụng công để dưỡng lành
thương thế. Ở trong bí đạo bảy tám ngày, vết thương của Trương Vô Kỵ đã
khỏi đến chín phần, thành một cái sẹo dài hơn tấc, liền ra tay trị cho các anh
em bị ngoại thương. Tuy nơi đây dược vật thiếu thốn, nhưng với tài xoa nắn,
châm cứu của chàng, vẫn chẳng kém gì một đại danh y. Trước kia mọi người
chi biết rằng vị giáo chủ trẻ tuổi này võ công cao thâm không ai lường được,
có biết đâu y đạo chàng cũng tinh thông đến thế, chẳng kém gì Điệp Cốc Y
Tiên Hồ Thanh Ngưu năm xưa.
Lại thêm vài ngày nữa, kiếm thương của Trương Vô Kỵ hoàn toàn khỏi hẳn, lập
tức vận Cửu Dương thần công giúp cho Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tản
Nhân khu trục hàn độc Huyễn Âm Chỉ trong người ra. Chỉ trong ba ngày, nội
thương của các đại cao thủ đều hết, người nào người nấy ý khí phấn chấn,
muốn ra khỏi đường hầm, tiến lên tấn công kẻ địch. Trương Vô Kỵ nói: -Các vị
thương thế mới khỏi, nội lực chưa đầy đủ, mình đã nhẫn nại lâu nay, vậy xin cố
đợi thêm ít hôm nữa.
Mấy ngày đó mọi người càng ra công rèn luyện, kẻ võ công thấp thì mài đao
dũa kiếm, kẻ võ công cao thì luyện khí vận kình, từ khi lục đại phái vi công
Quang Minh Đính đến giờ, Minh giáo chỉ toàn là bị đánh thật là nhục nhã, bao
nhêu oán khí đều tích tụ vào đây.
Buổi chiều hôm đó, Dương Tiêu đem giáo nghĩa tông chỉ của Minh giáo, các
qui củ tương truyền từ đời trước đến nay, thế lực chi đàn các nơi thế nào, tính
cách tài năng các nhân vật thủ lãnh, bẩm báo Trương Vô Kỵ hết cả.
Bỗng nghe tiếng dây xích leng keng, Tiểu Siêu bưng trà đem vào, đưa lên hai
chén trà nóng. Trương Vô Kỵ nói: -Dương tả sứ, cô gái này gần đây không làm
điều gì sai trái, xin ông mở khóa thả cô ta ra đi.
Dương Tiêu đáp: -Giáo chủ đã có lệnh, đâu không dám không theo.
Lập tức gọi Dương Bất Hối vào, nói: -Bất Hối, giáo chủ dặn rằng con mở khóa
cho Tiểu Siêu đi.
Dương Bất Hối đáp: -Chìa khóa con để trong ngăn kéo trong phòng, không
đem xuống đây.
Trương Vô Kỵ nói: -Cái đó cũng không sao, chìa khóa chắc đốt không cháy
đâu.
Dương Tiêu đợi con gái và Tiểu Siêu ra khỏi rồi, nói: -Giáo chủ, con tiểu a đầu
Tiểu Siêu tuy tuổi nhỏ, nhưng lại thực là quái lạ, với nó không thể không lưu
tâm giữ gìn.
Trương Vô Kỵ hỏi: -Lai lịch tiểu cô nương đó ra sao?
Dương Tiêu trả lời: -Nửa năm trước đây, thuộc hạ và Bất Hối xuống núi du
ngoạn, gặp nó một thân một mình trong sa mạc, đang ngồi ôm hai cái xác
chết khóc lóc. Chúng tôi liền đến gần tra hỏi, nó nói người chết chính là cha
mẹ nó. Cha nó ở Trung Nguyên đắc tội với quan quân, cả nhà ba người bị
xung quân đưa đi Tây Vực, mấy hôm trước vì không chịu nổi cảnh lăng nhục
của quân Mông Cổ nên bỏ trốn. Cha mẹ nó bị thương nên kiệt lực hai người
cùng chết cả. Tôi thấy đứa bé này còn nhỏ mà đã cô khổ lênh đênh, tuy mặt
mày cực kỳ xấu xí, nhưng nói năng không đến nỗi ngu đần nên giúp nó chôn
cha mẹ, nhận nó đem về hầu hạ Bất Hối.
Trương Vô Kỵ gật đầu nghĩ thầm: ‘Thì ra cha mẹ Tiểu Siêu cùng chết cả rồi,
thân thế thật là đáng thương, chẳng khác gì ta cả”. Dương Tiêu nói tiếp: –
Chúng tôi đưa Tiểu Siêu về Quang Minh Đính rồi, một hôm tôi dạy võ nghệ cho
Bất Hối, Tiểu Siêu đứng bên cạnh nghe, nào ngờ khi tôi giải thích phương vị
của sáu mươi tư quẻ, Bất Hối còn chưa hiểu, mắt của Tiểu Siêu đã nhìn đúng
ngay vị trí rồi.
Trương Vô Kỵ nói: -Có lẽ cô ta thiên tư thông tuệ, ngộ tính so với Bất Hối muội
tử nhanh hơn chăng?
Dương Tiêu nói: -Lúc đầu thuộc hạ cũng nghĩ như thế cho nên rất cao hứng,
nhưng chỉ suy nghĩ lại, bỗng khởi nghi, cố ý nói sai mấy câu khẩu quyết thật
khó mà tôi chưa dạy Bất Hối bao giờ. Lúc đó mặt trời đã ngả về phương tây,
địa hỏa Minh Di, thủy hỏa Vị Tế[3], tôi cố tình nói sai phương vị, con bé đó liền
cau mày, dĩ nhiên đã nhìn ra chỗ sai của tôi. Từ đó thuộc hạ lưu tâm, biết là
tiểu cô nương này đã được cao nhân truyền thụ, thân mang thượng thừa võ
công, lên Quang Minh Đính này không phải là chuyện bình thường, mà có một
mục đích nào đó.
Trương Vô Kỵ nói: -Hoặc giả cha cô ta tinh thông Dịch lý, đây là sở học gia
truyền, nên biết được như thế.
Dương Tiêu đáp: -Xin giáo chủ minh giám: cái học về Dịch lý của văn sĩ so với
dịch lý trong võ học có chút khác nhau. Nếu như sở học của Tiểu Siêu là do
cha mẹ truyền cho thì cha mẹ nó phải là nhất lưu cao thủ trong võ lâm, thế thì
lẽ nào lại bị quan quân Mông Cổ lăng nhục mà chết? Khi đó tôi giả tảng như
không biết, vài hôm sau mới hỏi qua tên tuổi, thân thế cha mẹ nó. Nó chối
sạch nhưng cũng không để lộ một chút dấu vết nào. Khi đó tôi cũng chưa
hành động chỉ dặn Bất Hối để ý thôi.
Một buổi kia tôi kể chuyện vui, Bất Hối cười khanh khách, Tiểu Siêu đứng bên
nghe, nhịn không nổi cũng cười theo. Khi đó nó đứng đằng sau tôi và Bất Hối,
nghĩ rằng cha con tôi không nhìn thấy nó, nào ngờ trong tay Bất Hối đang cầm
chơi một con dao găm, con dao đó sáng loáng như gương, phản chiếu rõ ràng
nụ cười của con bé đó. Nó đâu có phải là một con bé xấu như ma lem mà so
với Bất Hối còn đẹp hơn nhiều. Đến khi tôi quay đầu nhìn lại, nó lập tức biến
thành một đứa bé quái tướng mồm méo mắt lệch.
Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: -Suốt ngày giả cách thành quái dị như thế, quả
thực không phải dễ dàng.
Bụng lại nghĩ: “Dương tả sứ là một nhân vật lợi hại thế này, Tiểu Siêu chỉ là
một cô bé con mà lại muốn bẻ trộm hoa trước mặt ông ta thì làm sao giấu
nổi”.
Dương Tiêu nói tiếp: -Thế nhưng khi đó tôi vẫn để yên không nói, tối hôm đó,
canh khuya khi mọi người đã ngủ yên, tôi len lén đến phòng con gái để xem
Tiểu Siêu làm gì. Ngay lúc đó Tiểu Siêu từ phòng Bất Hối đi ra, đi qua bên các
phòng phía đông, không biết đi tìm cái gì, mỗi gian, mỗi chỗ kín đáo đều lục lọi
cả. Tôi không còn nhịn nổi nữa, bước ra hỏi nó tìm cái gì, do ai phái đến
Quang Minh Đính dò xét nằm vùng.
Nó vẫn trấn tĩnh, không một chút hoảng hốt, nói không ai phái đến cả, chỉ vì
hiếu kỳ thích đi nơi này nơi khác chơi cho vui thôi. Tôi dọa nạt khuyên bảo dụ
dỗ cách nào, nó chung qui vẫn không lộ nửa câu. Tôi nhốt nó bảy ngày bảy
đêm không cho ăn, đói đến nỗi chỉ còn thoi thóp, nó cũng không chịu nói.
Thành thử tôi mới đem chiếc xích lưu truyền trong bản giáo đã lâu nay khóa
nó lại, để khi nào đi lại vang tiếng leng keng, không thể lén gia hại Bất Hối. Tôi
sở dĩ chưa giết nó ngay, cốt để tra xét lai lịch của nó. Giáo chủ, con tiểu a đầu
này do địch nhân sai đến đây nằm vùng, không còn nghi ngờ gì nữa, cứ xét
việc nó tinh thông phương vị bát quái ra, e rằng nếu không phải Côn Lôn,
cũng là Nga Mi gửi đến. Thế nhưng một đứa bé con thì làm được gì? Vì tình nó
chăm lo hầu hạ giáo chủ, giáo chủ từ bi tha cho nó, cũng là may cho nó lắm
rồi.
Trương Vô Kỵ đứng dậy, cười nói: -Bọn mình ở trong địa lao này tù túng đã lâu
ngày, bây giờ đi ra ngoài cho thư thái một chút nên chăng?
Dương Tiêu mừng rỡ, hỏi lại: -Mình định đi ra ư?
Trương Vô Kỵ đáp: -Những người bị thương chưa khỏi, dù thế nào chăng nữa
cũng không được động thủ, muốn lập công không phải chỉ ngày hôm nay. Còn
bao nhiêu đều ra cả, có được không?
Dương Tiêu liền đi ra truyền lệnh, trong bí đạo tiếng hoan hô ầm ỹ. Mọi người
khi vào đường hầm là theo cửa ngõ trong phòng Dương Bất Hối, bây giờ đi ra
là theo cửa hông, đi thông qua phía hậu sơn. Trương Vô Kỵ đẩy tảng đá chắn
lối, tự mình ra trước, đợi mọi người ra hết rồi mới đẩy tảng đá trở lại. Chưởng
kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ Nhan Viên là người có thần lực mạnh nhất trong Minh giáo,
liền đẩy thử tảng đá trông như hòn núi nhỏ kia xem sao, thấy chẳng khác nào
chuồn chuồn lay cột nhà, không nhúc nhích chút nào, kinh hãi le lưỡi không
rụt lại được, càng nghĩ càng phục vị giáo chủ trẻ tuổi này.
Mọi người ra khỏi bí đạo, sợ rằng địch nhân phát giác, đến tiếng đằng hắng
cũng không ai dám mở miệng. Trương Vô Kỵ đứng trên một tảng đá lớn, dưới
ánh trăng, thấy giáo chúng Thiên Ưng giáo dàn thành vị trí khách ở hướng tây,
Thiên Vi, Tử Vi, Thiên Thị tam đường, Thần Xà, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu
Tước, Huyền Võ ngũ đàn, đâu đâu cũng có hàng ngũ, sắp đặt nhịp nhàng trật
tự. Ở phía đông là ngũ kỳ của Minh giáo: Nhuệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt
Hỏa, Hậu Thổ các kỳ do chính, phó chưởng kỳ sứ tất lãnh anh em trong kỳ
chia theo phương vị ngũ hành mà đứng. Ở giữa là thuộc hạ của Dương Tiêu
gồm Thiên, Địa, Phong, Lôi tứ môn do các môn chủ thống lãnh giáo chúng
trên Quang Minh Đính. Thiên Tự Môn là nam giáo chúng Trung Nguyên, Địa Tự
Môn là nữ giáo chúng, Phong Tự Môn là người tu hành Thích gia, Đạo gia, còn
Lôi Tự Môn là người thuộc phiên bang, Tây Vực. Tuy liên tiếp chiến đấu nhiều
ngày qua, Ngũ Hành, Tứ Môn số người thương vong rất lớn nhưng lúc này ai
ai cũng đều phấn chấn. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu và Ngũ Tản Nhân
đứng sau lưng hộ vệ giáo chủ. Ai nấy đều yên lặng chờ Trương Vô Kỵ ra lệnh.
Trương Vô Kỵ chậm rãi nói: -Địch nhân đến tấn công trọng địa của bản giáo,
chúng ta tuy muốn chấm dứt một cách an lành nhưng cũng không xong. Thế
nhưng bản nhân vốn không muốn tàn sát, cũng mong các vị thể niệm ý
nguyện đó cho. Thiên Ưng giáo do Ân giáo chủ tất lãnh, từ phía tây tấn công
tới, Ngũ Hành Kỳ do Cự Mộc Kỳ chưởng kỳ sứ Văn Thương Tùng thống lãnh,
từ phía đông đánh qua. Dương tả sứ tất lãnh Thiên, Địa Tự Môn từ phía bắc
đánh xuống. Ngũ Tản Nhân tất lãnh Phong, Lôi Tự Môn từ phía nam đánh lên
còn Vi Bức Vương cùng bản nhân ở giữa điều động.
Mọi người cùng khom lưng nhận lệnh. Trương Vô Kỵ phất tay một cái, hạ giọng
nói: -Tiến lên.
Bốn đội giáo chúng liền chia ra bốn mặt đông tây nam bắc bao vây Quang
Minh Đính. Trương Vô Kỵ quay sang nói với Vi Nhất Tiếu: -Bức Vương, bọn
mình từ đường hầm chui lên, đánh cho chúng trở tay không kịp.
Vi Nhất Tiếu mừng quá, nói: -Hay lắm.
Hai người quay trở lại đường hầm, theo khuê phòng của Dương Bất Hối đi ra.
Lúc đó bên trên đã đầy gạch ngói, gỗ cháy sụp xuống, mất rất nhiều công lao
mới chui ra được, mùi khói khét lẹt. Khi đó giáo chúng Minh giáo còn ở xa
nhưng địch nhân trú đóng trên Quang Minh Đính đã phát giác rồi, kêu la om
xòm, báo động lẫn cho nhau. Trương Vô Kỵ và Vi Nhất Tiếu hai người nhìn
nhau, nghĩ thầm: “Bọn này hoảng hoảng hốt hốt, chưa cần đánh đã biết thắng
bại ra sao rồi”.
Qua một lúc lâu, Thuyết Bất Đắc và Chu Điên cùng tiến vào, từ phía nam đến,
xông vào trong đám người chém giết chẳng khác gì cắt dưa, thái rau. Kế đến
Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Ngũ Hành Kỳ cũng đến, hung hăng hò hét chẳng
khác gì hổ vào đàn dê.
Bọn đến chiếm đóng Quang Minh Đính là Cái Bang, Vu Sơn Bang, Hải Sa phái
bao gồm hơn một chục tiểu bang hội, thấy Quang Minh Đính cháy thành một
khu đất trống, giáo chúng Minh giáo không thoát một ai, những tưởng mình
đã toàn thắng. Cái Bang, Cự Kình Bang và những phái khác hơn một nửa mấy
ngày qua đã từ từ xuống núi, trên núi chỉ còn Thần Quyền Môn, Tam Giang
Bang, Vu Sơn Bang, Ngũ Phượng Đao bốn môn phái bang hội. Giáo chúng
Minh giáo đột nhiên tấn công vào chém giết, bốn môn phái đó tuy cũng có một
số hảo thủ, nhưng làm sao có thể chống với Dương Tiêu, Ân Thiên Chính,
thành thử thời gian chưa đến một bữa ăn, tử thương đã quá nửa.
Trương Vô Kỵ liền ra mặt, lớn tiếng nói: -Các cao thủ Minh giáo đã tụ hội trên
Quang Minh Đính rồi, các môn phái, bang hội hãy vứt binh khí đầu hàng, đừng
tiếp tục đánh nữa vô ích. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi, đưa xuống núi.
Các hảo thủ trong Thần Quyền Môn, Tam Giang Bang, Vu Sơn Bang, Ngũ
Phượng Đao đã chết gần hết, những người còn lại thấy địch tụ tập quá đông,
không ai còn ý chí nào mà chiến đấu lần lượt ném binh khí đầu hàng. Chỉ có
hơn hai chục hán tử ngoan cố kháng cự, trong giây lát đã bị giết sạch.
Trong mấy chục ngày qua, bọn Vu Sơn Bang đã cắt tranh, lá dựng trên núi
tạm mấy chục cái lều để trú thân, giáo chúng trong Cự Mộc Kỳ liền cắt gỗ, xẻ
cây, dựng thêm nhà cửa, còn đàn bà con gái trong Địa Tự Môn thì đun nước,
đắp lò nấu ăn.
Trên đỉnh Quang Minh đốt lên một ngọn lửa lớn để cảm tạ Minh Tôn, Hỏa
Thánh đã gia hộ phù trì.
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đứng lên, dõng dạc nói: -Các người trong
Thiên Ưng giáo nghe đây: Bản giáo và Minh giáo đồng khí liên chi, vốn là một
phái cả. Hơn hai mươi năm trước, bản nhân cùng với một số anh em trong
Minh giáo bất hòa, vì thế đi xuống tận miền đông nam, tự lập môn hộ. Hiện
nay Minh giáo do Trương đại hiệp đứng ra đảm trách nhiệm vụ giáo chủ, ai ai
cũng bỏ qua hết hiềm thù cũ, cùng nhau chung lo chung sức. Thiên Ưng giáo
mấy chữ đó trên đời này kể từ hôm nay không còn nữa, tất cả chúng ta đều là
giáo đồ Minh giáo cả, ai ai cũng dưới quyền Trương giáo chủ phân phái hiệu
lệnh. Nếu có ai không bằng lòng, thì mau ra khỏi đây, hạ sơn đi.
Giáo chúng trong Thiên Ưng giáo hoan hô ầm ỹ, cùng nói: -Thiên Ưng giáo
vốn từ Minh giáo mà ra, chuyện này chẳng qua chỉ là phản bản qui tông mà
thôi. Anh em chúng ta ai ai cũng gia nhập Minh giáo, còn gì tốt đẹp hơn. Ân
giáo chủ với Trương giáo chủ là người nhà chí thân, nghe hiệu lệnh vị giáo chủ
nào thì cũng vậy.
Ân Thiên Chính lớn tiếng nói: -Kể từ hôm nay thì chỉ còn Trương giáo chủ mà
thôi, nếu ai còn gọi ta một tiếng Ân giáo chủ tức là phạm thượng phản nghịch
đó.
Trương Vô Kỵ chắp tay nói: -Thiên Ưng giáo và Minh giáo chia rồi lại hợp, quả
thực không còn điều gì vui mừng hơn. Chỉ vì tại hạ tình thế cấp bách, tạm
nhiếp chức vụ giáo chủ. Hiện nay đại địch đã trừ xong rồi, chính là lúc chúng
ta suy cử một vị giáo chủ khác. Trong bản giáo có biết bao nhiêu anh hùng hào
kiệt, tiểu tử tuổi trẻ, tài nông, đâu dám đứng đầu quí vị.
Chu Điên lớn tiếng nói: -Giáo chủ, xin ngài nghĩ hộ cho chúng tôi, chúng tôi vì
chức vụ giáo chủ mà trở thành chia năm xẻ bảy, bây giờ anh em ai ai cũng
cảm phục ông. Nếu ông lại từ chối nữa, thì cứ đưa ra một người khác làm giáo
chủ mà xem. Hứ hừ, dù ai chăng nữa, Chu Điên này là người đầu tiên không
phục. Còn nếu bảo Chu Điên này làm ư, người khác cũng chẳng phục.
Bành Oánh Ngọc nói: -Nếu ông không chịu đảm trách việc lớn, Minh giáo trở
lại tàn sát lẫn nhau, đi lại vết xe cũ, không lẽ lúc đó lại mời ông ra cứu nữa hay
sao?
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: “Mấy người này quả thực bụng mà nói, trong tình
huống như thế ta không thể nào tụ thủ không lý đến. Thế nhưng cái chức giáo
chủ này, ta thực tình không muốn làm, mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm”.
Chàng bèn lớn tiếng nói: -Nếu quả thực các vị có bụng thương yêu, tiểu tử
không dám suy từ, chỉ đành tạm trọng nhiệm chức vụ giáo chủ, nhưng có ba
điều mong các vị bằng lòng cho, nếu không tiểu tử dù chết cũng không dám
nhận.
Mọi người nhao nhao nói: -Giáo chủ đã ra lệnh, đừng nói ba điều, mà có đến
ba mươi điều cũng đều tôn phụng, không dám trái. Khộng hiểu ba điều đó là
điều gì, xin giáo chủ chỉ thị cho.
Trương Vô Kỵ nói: -Bản giáo vốn bị người ngoài coi là tà ma ngoại đạo, tuy
người ta quả có không hiểu rõ chân tướng chúng ta, nhưng nhân số của bản
giáo thật đông, không khỏi xấu tốt chen nhau, có kẻ không ra gì làm điều càn
rỡ, tàn hại người lương thiện. Thành ra điều thứ nhất là hôm nay trở đi, từ bản
nhân trở xuống, ai ai cũng phải nghiêm thủ giáo qui, làm điều thiện, trừ kẻ ác,
hành hiệp trượng nghĩa. Anh trong bản giáo, phải thân ái giúp đỡ, tình như
chân tay, cố gắng không được chống chỏi lẫn nhau.
Chàng quay sang liếc mắt nhìn Chu Điên, nói: -Mồm chửi thì không sao, động
thủ nhất quyết là không được. Bản nhân mời Lãnh Khiêm Lãnh tiên sinh đảm
nhiệm giới đường chấp pháp, nếu ai vi phạm giáo qui, giết hại anh em trong
nhà, nhất luật dùng trọng hình xử tội, dù cho có là tôn trưởng như ông ngoại,
cậu của bản nhân cũng không đứng ngoài.
Mọi người khom lưng đồng thanh đáp: -Chính là như thế.
Lãnh Khiêm tiến lên một bước, nói: -Phụng lệnh.
Oâng ta không thích nói nhiều, nhưng hai tiếng đó đã nói lên sẽ kiệt tận sở
năng, tuân hành mệnh lệnh giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói: -Việc thứ hai xem ra
còn khó hơn nhiều. Bản giáo và các đại môn phái ở Trung Nguyên kết oán đã
sâu, hai bên môn nhân đệ tử, gia nhân bằng hữu, bên nào cũng có người
chết. Từ nay chúng ta chuyện cũ bỏ qua, không nhớ oán thù xưa nữa, không
được đi tìm các môn phái khác trả thù.
Mọi người nghe xong, trong bụng ai nấy không cảm thấy hài lòng, một hồi lâu
không ai nói tiếng nào. Chu Điên nói: -Nếu như người các môn phái khác đến
gây chuyện với mình thì sao?
Trương Vô Kỵ nói: -Lúc đó tùy cơ ứng biến, nếu như đối phương nhất định làm
khó mình, mình đâu có thể bó tay chịu chết.
Thiết Quan đạo nhân nói: -Thôi được, tính mạng chúng ta dó giáo chủ cứu,
giáo chủ bảo sao chúng ta nghe vậy.
Bành Oánh Ngọc lớn tiếng nói: -Các vị huynh đệ, những môn phái Trung
Nguyên giết anh em chúng ta không phải là ít, anh em chúng ta giết họ cũng
nhiều, thành ra hai bên thù oán dây dưa, qua qua lại lại, người chết mỗi lúc
một nhiều. Giáo chủ bảo chúng ta không được tầm cừu, chính là điều tốt lành
cho mình đó.
Mọi người nghe thấy điều đó quả không sai nên đều chấp nhận. Trương Vô Kỵ
trong lòng vui lắm, vòng tay nói: -Các vị khoan hồng đại lượng, là phúc cho võ
lâm, thật may mắn cho tất cả mọi người.
Bèn ra lệnh cho các kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ thả hết những người của Thần Quyền
Môn, Vu Sơn Bang bị bắt giữ, nói với họ Minh giáo sẽ không còn là kẻ địch của
các môn phái Trung Nguyên, rồi thả họ xuống núi. Trương Vô Kỵ nói tiếp: –
Chuyện thứ ba là cứ theo di mệnh của Dương tiền giáo chủ mà theo. Dương
tiền giáo chủ trong thư có viết là người nào đem được thánh hỏa lệnh về sẽ
tiếp nhiệm chức vụ đời thứ ba mươi tư, khi ông chết đi thì do Kim Mao Sư
Vương tạm thời đảm trách. Chúng ta lập tức phải đi ra hải ngoại, nghênh đón
Tạ pháp vương trở về, để ông ta nhiếp hành giáo chủ, sau đó sẽ tìm cách đi
tìm thánh hỏa lệnh. Lúc đó tiểu tử sẽ thoái vị nhượng hiền, các vị không thể dị
nghị được nữa.
Mọi người nghe xong, ai nấy bần thần, nghĩ thầm: “Bọn mình như rắn mất đầu
mấy chục năm qua, nay may mắn được một người trí dũng song toàn, nhân
nghĩa hào hiệp làm giáo chủ. Sau này nếu như bản giáo có một kẻ tầm thường
vô năng vô ý cướp được thánh hỏa lệnh, không lẽ cũng đưa y lên làm giáo
chủ?”.
Dương Tiêu nói: -Di ngôn của Dương tiền giáo chủ viết hơn hai chục năm
trước, lúc đó thế cục so với hôm nay không giống nhau chút nào. Kim Mao Sư
Vương lẽ dĩ nhiên phải đi đón rồi, thánh hỏa lệnh cũng phải đi tìm rồi, thế
nhưng để người khác làm giáo chủ thì thật khó mà làm cho mọi người tâm
phục.
Trương Vô Kỵ cương quyết cho rằng lệnh của Dương tiền giáo chủ không thể
nào vi phạm, mọi người không biết tính sao, chỉ đành y theo, nghĩ thầm: “Kim
Mao Sư Vương có khi chết rồi không chừng, còn thánh hỏa lệnh thất lạc đã
gần trăm năm nay, biết đâu mà kiếm? Cứ theo lời ông ta đã, sau này nếu có gì
thay đổi, lúc đó sẽ xét lại”.
Ba điều này, Trương Vô Kỵ mấy chục ngày qua đã suy đi tính lại, lúc này nghe
thấy mọi người đồng ý tuân theo, rất lấy làm hoan hỉ, liền ra lệnh giết dê mổ
bò, cùng mọi người trích máu ăn thề, không vi phạm ba điều ước ngôn.
Trương Vô Kỵ nói: -Việc to lớn trước mắt của bản giáo là đi ra hải ngoại
nghênh đón Kim Mao Sư Vương Tạ pháp vương trở về, không chính bản nhân
đi thì không xong, vậy có ai nguyện ý đi với bản nhân không?
Mọi người ai nấy đều đứng lên, nói: -Nguyện đi theo giáo chủ cùng ra hải
ngoại.
Trương Vô Kỵ mới đảm nhiệm trọng trách, biết mình tài năng, hiểu biết đều
không có, xử phân đại sự khó mà chu đáo, nên hạ giọng thương nghị với
Dương Tiêu một hồi rồi mới lớn tiếng nói: -Đi ra hải ngoại không cần đông,
huống chi ngoài ra còn rất nhiều việc phải làm gấp. Thành thử ra, mời Dương
tả sứ tất lãnh Thiên Địa Phong Lôi tứ môn, ở lại trấn giữ Quang Minh Đính, xây
dựng lại tổng đàn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ kỳ chia nhau đi các nơi, chiêu
tập những anh em trong bản giáo bị tứ tán, truyền dụ ba điều anh em chúng
ta đã ước định. Xin ông ngoại và cậu tất lãnh Thiên Ưng Kỳ, nghe ngóng xem
có còn ai định làm khó bản giáo nữa không, luôn thể đi tìm Quang Minh hữu
sứ và Tử Sam Long Vương xem ở đâu. Còn Vi Bức Vương đi đến các chưởng
môn lục đại môn phái nói rõ ý định tốt đẹp muốn ngừng chiến của Minh giáo,
nếu như không thể hóa địch thành bạn, thì cũng chấm dứt can qua. Việc này
thật không phải dễ, nhưng với đại tài của Vi Bức Vương, mong rằng sẽ thành
công. Còn việc đi ra hải ngoại nghênh đón Tạ pháp vương, thì do bản nhân và
Ngũ Tản Nhân cùng đi.
Lúc này chàng là giáo chủ, tuy ngôn ngữ khiêm tốn lễ độ, nhưng câu nào câu
nấy đều là mệnh lệnh không thể vi phạm, ai ai cũng tuân theo không dám
phản kháng câu nào. Dương Bất Hối nói: -Cha ơi, con muốn đi ra hải ngoại
xem cảnh băng sơn thế nào.
Dương Tiêu mỉm cười nói: -Con xin với giáo chủ, cha không thể quyết định
được.
Dương Bất Hối dẩu môi, không nói lời nào. Trương Vô Kỵ mỉm cười, nghĩ đến
mấy năm trước đưa cô nàng qua Tây Vực, trên đường đi đòi chàng kể chuyện
xưa, mình đã từng nói về cảnh vật kỳ lạ trên Băng Hỏa đảo, đến cả gấu trắng,
hải cẩu, quái ngư các loại động vật lạ lùng cho cô ta nghe, thành thử giờ phút
này cô nàng muốn đến tận nơi xem, bèn nói: -Bất Hối muội tử, hải hành rất
nhiều nguy hiểm, em không sợ nhưng Dương tả sứ không yên tâm. Thôi thế
thì cả Dương tả sứ lẫn cô em cùng đi với tôi ra hải ngoại vậy.
Dương Bất Hối vỗ tay reo lên: -Có gì đâu mà sợ? Cha ơi, mình cùng đi với Vô
Kỵ ca ca … không, đi với giáo chủ nhé.
Dương Tiêu không trả lời, nhìn Trương Vô Kỵ đợi lệnh. Trương Vô Kỵ nói: -Nếu
đã như thế, phiền Lãnh tiên sinh ở lại trấn giữ Quang Minh Đính, Thiên Địa
Phong Lôi tứ môn tạm do Lãnh tiên sinh thống suất.
Lãnh Khiêm đáp: -Vâng.
Chu Điên vỗ tay dậm chân, kêu lên: -Hay lắm, hay lắm.
Thuyết Bất Đắc nói: -Chu huynh, hay cái gì thế?
Chu Điên nói: -Giáo chủ coi trọng Lãnh Khiêm như thế, cũng nở mày nở mặt
cho Ngũ Tản Nhân chúng ta. Hơn nữa, biển cả mênh mông, không biết phải đi
bao nhiêu ngày giờ trên thuyền. Có thêm cha con Dương tả sứ, nói chuyện nọ
chuyện kia, có phải thích không? Ta muốn kiếm người cãi qua cãi lại, chỉ có
Dương tả sứ là đối thủ thôi. Nếu như đi cùng với Lãnh Khiêm, có khác gì đi với
cái khúc gỗ không mở mồm.
Mọi người cười ồ cả lên. Lãnh Khiêm cũng không giận, cũng chẳng cười, làm
như không nghe thấy. Hôm đó mọi người ăn uống xong chia ra nghỉ ngơi.
Trương Vô Kỵ bảo Dương Bất Hối mở khóa cho Tiểu Siêu nhưng chìa khóa bị
lạc mất trong đám gạch ngói, than gỗ cháy đen tìm không thấy. Tiểu Siêu thản
nhiên nói: -Cháu đeo sợi dây xích này kêu leng keng, đi lại nghe càng hay, có
nó cũng tốt.
Trương Vô Kỵ an ủi cô: -Tiểu Siêu, cô cứ an tâm ở lại trên Quang Minh Đính,
tôi đi đón nghĩa phụ về rồi, mượn thanh đao Đồ Long của ông ấy chặt đứt dây
xích này cho cô.
Tiểu Siêu buồn bã lắc đầu, không trả lời. Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ tất
lãnh mọi người, chia tay cùng Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm nói: -Giáo chủ, bảo
trọng.
Trương Vô Kỵ đáp: -Lãnh tiên sinh tọa trấn tổng đàn, thật là khó nhọc quá.
Lãnh Khiêm lại quay sang nói với Chu Điên: -Cẩn thận, quái ngư, ăn ngươi.
Chu Điên nắm chặt tay y, trong lòng thật cảm kích. Ngũ Tản Nhân tình như
anh em, Lãnh Khiêm hôm nay phá lệ nói thêm sáu chữ, quả thật hết sức lo
lắng quái ngư trên biển cả ăn thịt anh em. Lãnh Khiêm và các thủ lãnh Thiên,
Địa, Phong, Lôi tứ môn tiễn chân mọi người xuống khỏi Quang Minh Đính rồi
mới chịu chia tay.
[1] Đây là những câu để nhớ phương vị theo Tiên Thiên bát quái (Càn Đoài Ly
Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn) trong đó Càn Khôn (Thiên Địa) đối xứng, Cấn Đoài
(Trạch Sơn) đối xứng, Chấn Tốn (Lôi Phong) đối xứng, Khảm Ly (Thủy Hỏa) đối
xứng. Càn Đoài Ly Chấn đi ngược chiều kim đồng hồ là thuận, Tốn Khảm Cấn
Khôn đi xuôi chiều kim đồng hồ là nghịch.
[2] Dầu thô (tức dầu hỏa chưa chế biến, còn trong dạng thiên nhiên là dạng
mà người Trung Hoa biết dùng từ thời cổ).
[3] Hai quẻ trong sáu mươi tư quẻ Dịch


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.