Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ

09. Thất hiệp tụ hội lạc vị ươngAnh em nay được buổi tao phùng,
Tụ họp trong vui đã chứa buồn.
Vừa hết sinh ly nay tử biệt,
Để lại trong ai mối hận lòng.
Một lúc sau, có sáu bảy người của hai phái Không Động và phái Nga Mi lên
thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương. Đứng đầu phái
Không Động là một ông già gầy gò rắn rỏi mặc cát y[1], còn đứng đầu phái
Nga Mi là một ni cô trung niên. Những người đó không khỏi ngạc nhiên khi
thấy bọn Lý Thiên Viên của Thiên Ưng giáo cũng ở trên thuyền.
Tây Hoa Tử lớn tiếng nói: -Đường tam gia, Tĩnh Hư sư thái, phái Võ Đương đã
bắt tay với Thiên Ưng giáo rồi. Kỳ này bọn mình hố to.
Người gầy gò nhỏ thó mặc áo gai kia tên là Đường Văn Lượng là một trong
ngũ lão của phái Không Động, còn trung niên ni cô Tĩnh Hư sư thái là đại đệ
tử đời thứ tư của phái Nga Mi, đều là những hảo thủ có chút danh vọng trong
võ lâm. Hai người nghe Tây Hoa Tử nói đều ngẩn người. Tĩnh Hư sư thái là
người tinh tế, vốn đã biết tính tình bộp chộp của Tây Hoa Tử nên không nói gì,
còn Đường Văn Lượng lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Du Liên
Châu hỏi: -Du nhị hiệp, lời nói đó có đúng không?
Du Liên Châu chưa kịp trả lời, Tây Hoa Tử đã chen vào: -Bọn phái Võ Đương
đã kết thành thân gia với Thiên Ưng giáo, Trương Thúy Sơn đã thành con rể
của Ân Thiên Chính?
Đường Văn Lượng lạ lùng hỏi: -Trương ngũ hiệp thất tung mười năm nay đã
biết được ở đâu rồi ư?
Du Liên Châu chỉ Trương Thúy Sơn nói: -Đây là ngũ sư đệ của tôi Trương Thúy
Sơn, còn vị này là tiền bối cao nhân của phái Không Động, Đường tam gia
Đường Văn Lượng, hai người làm quen đi nào.
Tây Hoa Tử lại nói: -Vợ chồng Trương Thúy Sơn biết chỗ ở của Kim Mao Sư
Vương Tạ Tốn, nhưng quanh co không chịu nói, lại còn giả mù sa mưa, bảo là
Tạ Tốn chết rồi.
Đường Văn Lượng vừa nghe tới “Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn”, vừa sợ vừa tức,
quát lên: -Y ở đâu?
Trương Thúy Sơn nói: -Việc này tại hạ phải bẩm trước cho gia sư rõ, xin thứ lỗi
không thể trình bày bây giờ.
Đường Văn Lượng mắt như muốn đổ lửa, quát lên: -Tên ác tặc Tạ Tốn ở chỗ
nào? Y giết cháu ta, họ Đường này quyết không đội trời chung với y, y ở đâu?
Ngươi có nói không thì bảo?
Mấy câu sau cùng giọng y thật gay gắt, không còn chút nể nang gì. Ân Tố Tố
lạnh lùng đáp: -Các hạ có lắm cũng chỉ là người của phái Không Động lớn hơn
vài tuổi, với tư cách đó, làm gì mà có thể bức bách được Trương ngũ gia?
Ngươi là võ lâm chí tôn chăng? Hay ngươi là Trương chân nhân, chưởng môn
phái Võ Đương?
Đường Văn Lượng giận quá, mười ngón tay vung ra, đang toan xông vào Ân
Tố Tố, nhưng thấy nàng chỉ là một thiếu phụ ẻo lả, còn mình là nhân vật
thành danh, võ lâm tiền bối, không tiện động thủ với nàng, cố dằn cơn nóng,
quay qua Trương Thúy Sơn nói: -Ai đây?
Trương Thúy Sơn nói: -Đó là tiện nội.
Tây Hoa Tử nói chen vào: -Đấy chính là thiên kim của Ân đại giáo chủ Thiên
Ưng giáo. Hừ, tà giáo yêu nữ, có tốt lành gì.
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính võ công tinh thâm, đương thế những
người đã từng động thủ với ông ta, chưa có ai chống đỡ nổi mười chiêu.
Đường Văn Lượng vừa nghe người đàn bà này là con gái của Ân Thiên Chính,
không khỏi kiêng dè, chỉ nói: -Được, được lắm.
Tĩnh Hư sư thái từ khi lên thuyền đến giờ, chỉ lặng yên bình tĩnh không thốt
một lời, lúc này mới nói: -Việc này nguyên ủy đầu đuôi ra sao, mong Du nhị
hiệp cho biết.
Du Liên Châu đáp: -Chuyện này dây mơ rễ má thật nhiều, đến nay đã kéo dài
mười năm, nhất thời không thể nào mổ xẻ cho rõ ràng được. Thôi mình để ba
tháng sau, tệ phái sẽ thiết yến tại Hoàng Hạc Lâu tỉnh Võ Xương, mời tất cả
các môn phái bang hội có liên quan đến dự tiệc, lúc đó trái phải ngay cong,
mình nêu ra trước tất cả mọi người. Ý các vị ra sao?
Tĩnh Hư sư thái gật đầu, nói: -Như thế hay lắm.
Đường Văn Lượng nói: -Trái phải ngay cong, ba tháng nữa mình luận cũng
vừa, nhưng tên ác tặc Tạ Tốn trốn ở đâu, mong Trương ngũ hiệp nói trước cho
biết.
Trương Thúy Sơn lắc đầu đáp: -Lúc này chưa tiện nói ra.
Đường Văn Lượng tuy rất bất mãn nhưng nghĩ bụng nếu phái Võ Đương liên
thủ với Thiên Ưng giáo, thì không thể nào làm gì được, nhưng công đạo là ở
lòng người, để xem ba tháng sau họ sẽ nói năng thế nào với anh hùng thiên
hạ. Thành thử y không nói thêm, đứng ngay dậy chắp hai tay, nói: -Thế thì ba
tháng sau mình gặp lại, cáo từ.
Tây Hoa Tử nói: -Đường tam gia, mấy người chúng tôi đi nhờ thuyền các hạ
trở về, liệu có được chăng?
Đường Văn Lượng đáp: -Được chứ, có gì mà không được?
Tây Hoa Tử quay sang Vệ Tứ Nương nói: -Sư muội, mình đi thôi.
Y vốn đi cùng thuyền với Du Liên Châu đến đây, bây giờ làm thế, hiển nhiên
coi phái Võ Đương là thù địch. Du Liên Châu vẻ mặt thản nhiên, ân cần niềm
nở tiễn họ ra đến đầu thuyền, nói: -Chúng tôi về núi bẩm rõ cho sư tôn rồi sẽ
gửi thiếp mời dự anh hùng yến đến quí vị.
Ân Tố Tố đột nhiên nói: -Tây Hoa đạo trưởng, tôi có một việc muốn thỉnh giáo.
Tây Hoa Tử ngạc nhiên quay đầu lại, hỏi: -Chuyện gì?
Ân Tố Tố nói: -Đạo trưởng không ngớt miệng nói tôi là tà giáo yêu nữ, nhưng
không biết tà ở chỗ nào, yêu ở chỗ nào?
Tây Hoa Tử sững sờ, nói: -Tà ma ngoại đạo, hồ mị yêu dâm, thì là như thế, ta
việc gì phải nói nhiều? Nếu không tại sao đường đường một vị Trương ngũ hiệp
của phái Võ Đương lại bị mê hoặc? Ha ha, ha ha.
Nói xong liên tiếp cười khẩy. Ân Tố Tố nói: -Tốt lắm, đa tạ đã chỉ điểm.
Tây Hoa Tử thấy mấy câu của mình đã khiến cho nàng ngú ngớ không đáp lại
được, thật ngoài dự liệu, thấy nàng không nói gì thêm, liền lên cầu ván đi qua
thuyền của phái Không Động.
Hai chiếc thuyền đều là loại lớn ba cột buồm dùng đi biển, tuy đậu tại một chỗ
nhưng cách nhau phải đến hơn hai trượng, cầu ván bắc ngang thật dài. Tây
Hoa Tử đối đáp với Ân Tố Tố mấy câu, nên thành người sau cùng, những
người khác đã qua thuyền kia cả rồi. Y đi vừa đến giữa tấm ván, thấy đằng sau
hơi có tiếng gió, tiếp theo một tiếng soẹt nhỏ. Y tuy tính tình nóng nảy, nhưng
võ công cũng khá cao, đi lại trên giang hồ cũng nhiều, vừa nghe tiếng gió, biết
sau lưng có người ám toán, lập tức quay người lại, rút trường kiếm ra cầm trên
tay. Ngay lúc đó, y thấy dưới chân hẫng xuống, chiếc cầu ván đứt ra làm đôi. Y
vội vàng tung mình nhảy lên nhưng giữa hai chiếc thuyền trống không, chẳng
có gì để bám vào, bên dưới là biển sâu, nhảy lên rồi không thể nhảy thêm lần
nữa, nghe tùm một tiếng, rơi ngay xuống nước.
Y vốn không biết bơi, lập tức ục ục uống ngay mấy ngụm nước mặn, hai tay
múa may quờ quạng, đột nhiên nắm được một sợi dây thừng, mừng quá, vội
vàng giữ chặt, thấy có người đang kéo y ra khỏi mặt nước. Tây Hoa Tử nhìn
lên, thấy đầu dây bên kia chẳng ai xa lạ mà chính là Trình đàn chủ của Thiên
Ưng giáo, đang nhìn y miệng cười tủm tỉm.
Thì ra Ân Tố Tố giận y ngôn ngữ vô lễ, bí mật dặn dò Phong Trình hai đàn chủ,
sắp đặt mưu kế. Phong đàn chủ có tài sử dụng ba mươi sáu ngọn phi đao nổi
danh trong giới giang hồ, ra tay vừa nhanh vừa chính xác, mỗi ngọn phi đao
đều do thợ khéo rèn bằng thép ròng, mỏng như lá liễu, sắc bén dị thường, đối
thủ nếu đưa binh khí ra đỡ phi đao của y, đều bị chặt đứt. Lúc này y dùng phi
đao chặt cầu ván, chỉ nghe soẹt một tiếng nhỏ là đứt liền. Trình đàn chủ đứng
bên chuẩn bị sẵn dây thừng, đợi Tây Hoa Tử uống mấy ngụm nước rồi mới
tung giây kéo y lên.
Bọn Vệ Tứ Nương, Đường Văn Lượng thấy Tây Hoa Tử rơi xuống biển, tuy
cũng đoán là đối phương giở trò, nhưng Phong đàn chủ xuất thủ quá nhanh,
mọi người lại chỉ nhìn về phía trước, nên không ai biết tại sao cầu ván đứt đôi,
đợi đến lúc mọi người hô hoán cứu cấp, Trình đàn chủ đã kéo được y lên khỏi
mặt nước.
Tây Hoa Tử cố dằn cơn giận, định bụng vừa lên đến thuyền, là ra tay tấn công
đối phương ngay. Nào ngờ Trình đàn chủ chỉ kéo y lên khỏi mặt nước độ chừng
một thước, rồi không kéo nữa, kêu lên: -Đạo trưởng, tuyệt đối chớ nên động
đậy, tại hạ sức yếu, nến cử động, e rằng kéo không nổi sẽ tuột tay đấy nhé.
Tây Hoa Tử nghĩ thầm nếu y giả ngây giả dại, cho mình rơi xuống biển lần
nữa, thì thật mất thú, nên đành nắm chặt dây thừng, không dám leo lên. Trình
đàn chủ kêu lên: -Cẩn thận này.
Tay y vẩy một cái, vung chiếc thừng vút lên trên không thành một nửa vòng
tròn. Cánh tay của y khỏe thật, chỉ giựt một cái, kéo vút Tây Hoa Tử về sau
bẩy tám trượng, lại vung một cái ném về trước, tống y lên thẳng thuyền bên
kia.
Tây Hoa Tử buông dây ra, hai chân rơi phịch xuống sàn. Trường kiếm của y bị
mất khi rơi xuống biển, lúc này tức giận muốn phát điên, nghe bên thuyền của
Thiên Ưng giáo tiếng hoan hô và tiếng cười nhạo báng cùng nổi lên, lập tức
chạy đến rút thanh bội kiếm của Vệ Tứ Nương, toan nhảy qua thí mạng.
Nhưng lúc đó hai chiếc thuyền cách nhau đã xa, khó lòng nhảy qua nổi, chỉ
còn nước dậm chân, chỉ tay mắng chửi, nhưng không làm được.
Ân Tố Tố đùa giỡn Tây Hoa Tử, Du Liên Châu đều nhìn thấy hết, nghĩ thầm
người con gái này quả thực tà môn, không phải là mối lương duyên cho ngũ
đệ, nên nói: -Ân Lý hai vị đường chủ, xin cảm phiền về bẩm lại với Ân giáo
chủ, ba tháng sau gặp lại ở Võ Xương Hoàng Hạc Lâu, nếu lão nhân gia không
coi là nhẹ, xin mời giá lâm. Hôm nay chúng mình từ biệt nơi đây. Ngũ đệ, chú
theo ngu huynh về gặp ân sư chứ?
Trương Thúy Sơn nói: -Vâng.
Ân Tố Tố thấy mấy lời của Du Liên Châu có ý muốn vợ chồng xa nhau, lập tức
ngửng lên nhìn trời, lại cúi xuống nhìn sàn thuyền. Trương Thúy Sơn biết nàng
có ý muốn nhắc lại lời thề “thiên thượng địa hạ, vĩnh bất phân ly”, nên nói: –
Nhị ca, tiểu đệ muốn đưa vợ con về khấu kiến ân sư trước, để khi nào được lão
nhân gia cho phép, sẽ qua bái kiến nhạc phụ, nhị ca nghĩ có được không?
Du Liên Châu hơi trù trừ, nghĩ thầm nếu cương quyết bắt vợ chồng phân ly,
cha con xa cách, quả thật chàng không lòng nào thốt ra, nên gật đầu nói: –
Thế cũng được.
Ân Tố Tố mừng quá, nói với Lý Thiên Viên: -Sư thúc, xin sư thúc về bẩm lại với
cha cháu, nói rằng đứa con gái bất hiếu này may mắn thoát chết, ít ngày nữa
sẽ trở về tổng đà, bái kiến lão nhân gia.
Lý Thiên Viên nói: -Tốt lắm, ta ở tổng đà cung kính đón chờ đại giá của hai vị.
Liền đứng lên, cùng Du Liên Châu chào từ biệt.
Ân Tố Tố hỏi: -Cha cháu có khỏe không?
Lý Thiên Viên đáp: -Khỏe lắm, khỏe lắm. Xem ra tinh thần còn kiện vượng hơn
xưa nữa.
Ân Tố Tố lại hỏi: -Còn anh cháu có khỏe không?
Lý Thiên Viên đáp: -Khỏe lắm. Lệnh huynh mấy năm nay võ công tiến bộ vượt
bực, khiến cho sư thúc đuổi theo không kịp, thật đáng xấu hổ biết bao.
Ân Tố Tố mỉm cười nói: -Sư thúc lại nói đùa với bọn vãn bối rồi.
Lý Thiên Viên nghiêm mặt nói: -Ta không có nói đùa đâu. Ngay cả gia gia
ngươi cũng còn khen là màu lam từ màu xanh mà ra, thì cháu thử xem có lợi
hại không?
Ân Tố Tố cười nói: -Ối chao, sư thúc trước mặt người ngoài, mèo khen mèo dài
đuôi, tự mình bốc mình lên, chẳng sợ Du nhị hiệp cười hay sao.
Lý Thiên Viên cười nói: -Trương ngũ hiệp đã là rể quí của chúng ta, Du nhị
hiệp đâu có còn là người ngoài nữa.
Nói xong ôm quyền cung kính chào, quay mình xuống thuyền. Du Liên Châu
nghe mấy câu đó trong lòng không vui chút nào, hơi nhíu mày, nhưng không
nói gì. Trương Thúy Sơn đợi người Thiên Ưng giáo đi hết, liền hỏi: -Nhị ca,
thương thế của tam ca bây giờ ra sao? Anh ấy? có bớt chút nào không?
Du Liên Châu hừm một tiếng, hồi lâu không đáp. Trương Thúy Sơn trong lòng
bồn chồn, mắt chăm chăm nhìn sư ca, trong lòng nổi lên một ý không may, chỉ
sợ nghe thấy một tiếng “chết”. Du Liên Châu chậm rãi nói: -Tam đệ không
chết, thế nhưng so với chết cũng chẳng khác bao nhiêu. Y tàn phế suốt đời,
chân tay không di động được. Du Đại Nham Du tam hiệp, ha ha, trên giang hồ
nay không còn cái tên đó nữa.
Trương Thúy Sơn nghe nói tam ca không chết, trong lòng mừng rỡ, nhưng
nghĩ đến một vị sư ca anh phong hiệp cốt mà phải chịu cảnh như vậy, nhịn
không nổi phải ứa nước mắt, nghẹn ngào hỏi: -Cừu nhân hại anh ấy là ai? Đã
tìm ra được chưa?
Du Liên Châu không trả lời, quay mặt lại, đột nhiên đôi mắt sáng như điện
chiếu thẳng vào mặt Ân Tố Tố, nghiêm nghị hỏi: -Ân cô nương, cô có biết kẻ
hại Du tam đệ của ta là ai không?
Ân Tố Tố tự nhiên hơi run rẩy, nói: -Nghe nói gân cốt chân tay của Du tam
hiệp, bị người ta dùng Kim Cương Chỉ Lực của phái Thiếu Lâm đánh đứt.
Du Liên Châu đáp: -Đúng thế. Cô không biết là ai ư?
Ân Tố Tố lắc đầu: -Em không biết.
Du Liên Châu không lý đến nàng nữa, nói: -Ngũ đệ, phái Thiếu Lâm nói là
ngươi giết tất cả lớn bé Long Môn tiêu cục ở phủ Lâm An, lại giết cả mấy tăng
nhân Thiếu Lâm, việc đó thật hay giả?
Trương Thúy Sơn nói: -Cái đó?
Ân Tố Tố nói xen vào: -Việc đó không liên quan gì đến ngũ ca, tất cả đều do
em giết đấy.
Du Liên Châu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ hết sức thống hận, nhưng chỉ
chớp mắt lại tiêu đi, khuôn mặt trở lại vẻ bình hòa, nói: -Ta cũng biết ngũ đệ
không bao giờ giết người bừa bãi như thế. Phái Thiếu Lâm cũng vì chuyện đó
đã ba lần cử người lên núi Võ Đương lý luận, nhưng vì ngũ đệ đột nhiên mất
tích, trên võ lâm ai ai cũng biết, nên không người đối chứng. Bên mình thì nói
phái Thiếu Lâm hại tam đệ, bên phái Thiếu Lâm thì nói ngũ đệ giết của họ mấy
chục người. Cũng may là chưởng môn trụ trì phái Thiếu Lâm là Không Văn đại
sư lão thành trì trọng, tôn kính ân sư, hết sức ước thúc môn hạ đệ tử, không
cho sinh sự nên mười năm nay không gây ra đại họa.
Ân Tố Tố nói: -Khi em còn trẻ hành sự chẳng biết khinh trọng tốt xấu gì cả,
bây giờ nghĩ lại thật là hối hận. Thế nhưng người đã chết rồi, bây giờ mình cứ
chối biến không nhận đến cùng, thế là xong.
Du Liên Châu trên mặt lộ vẻ lạ lùng, liếc nhìn Trương Thúy Sơn một cái, nghĩ
thầm sao hạng người con gái thế này sư đệ mình lại lấy làm vợ được. Ân Tố Tố
thấy chàng đối xử với mình lạnh nhạt, mở miệng ra chỉ nói “Ân cô nương” chứ
không gọi “đệ phụ”, trong bụng đã bực thầm, nên nói: -Ai làm nấy chịu. Việc
này em sẽ không để cho phái Võ Đương phải liên lụy đâu, cứ để cho phái
Thiếu Lâm đến kiếm Thiên Ưng giáo là xong.
Du Liên Châu lớn tiếng: -Trên chốn giang hồ, mọi việc không thể bỏ qua chữ
“lý”. Không nói gì phái Thiếu Lâm hiện nay là phái lớn nhất trong võ lâm, dù
cho có là kẻ mẹ góa con côi vô quyền vô dũng, chúng ta cũng phải lấy “lý” ra
mà xử chứ không thể nói chuyện cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người.
Nếu như mười năm trước, những lời giáo huấn nghiêm chính của Du Liên
Châu chắc chắn sẽ khiến Ân Tố Tố thẹn quá hóa khùng, rút kiếm ra gây
chuyện ngay, thế nhưng lúc này nàng thấy Trương Thúy Sơn cung cung kính
kính đáp “Nhị ca dạy chí phải” nên nghĩ thầm: -Nếu như ta không nghe những
lời nhân nghĩa đạo đức kia, mà mở miệng cãi lại, chỉ làm cho Trương lang càng
khó xử thêm, thôi mình nên nhường nhịn là hơn.
Nàng bèn dắt tay Vô Kỵ, đi ra bên ngoài, nói: -Vô Kỵ, để mẹ đưa con ra coi
chiếc thuyền lớn này, trước nay con chưa thấy thuyền bao giờ, phải không?
Trương Thúy Sơn đợi vợ và con đi ra ngoài rồi, mới nói: -Nhị ca, trong mười
năm qua, em?
Du Liên Châu xua tay, nói: -Ngũ đệ, anh em mình bụng dạ liền nhau, tình như
ruột thịt, dù có chuyện gì lớn lao đến đâu, nhị ca cũng quyết cùng chú sống
chết có nhau. Chuyện vợ chồng chú, đừng nói với anh vội, về đến núi rồi, đợi
xem sư phụ định như thế nào. Nếu như sư phụ trách phạt, tất cả bảy anh em
mình cùng quì xuống van xin, con chú cũng đã lớn rồi, lẽ nào sư phụ lại bắt
chồng vợ cha con mỗi người một ngả?
Trương Thúy Sơn mừng quá, nói: -Đa tạ nhị ca.
Du Liên Châu bên ngoài cứng rắn nhưng trong dạ rất nhiệt tình, trong bảy
người của phái Võ Đương chàng ít đùa cợt nhất, những sư đệ đối với chàng
hết sức kính sợ, còn hơn cả đại sư ca Tống Viễn Kiều nhiều. Thực ra chàng là
người đối với anh em rất tình sâu nghĩa nặng, khi Trương Thúy Sơn đột nhiên
mất tích, trong bụng chàng đau đớn muốn phát điên, ngoài mặt vẫn làm như
vô sự, hôm nay huynh đệ trùng phùng, thực là bình sinh chưa có gì vui bằng,
thế nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị, dạy cho Ân Tố Tố một chập, đến bây
giờ chỉ còn sư huynh đệ hai người, lúc ấy mới lộ chân tình.
Chuyện chàng lo ngại nhất là việc Ân Tố Tố giết quá nhiều đệ tử phái Thiếu
Lâm, việc đó không thể nào giải quyết cho êm thắm được, nhưng trong bụng
đã định sẵn, thà mình tính mệnh không còn cũng quyết bảo vệ gia đình sư đệ
an toàn.
Trương Thúy Sơn lại hỏi: -Nhị ca, bên mình cùng Thiên Ưng giáo xảy ra tranh
chấp, phải chăng cũng vì việc vợ chồng tiểu đệ? Việc này khiến cho lòng đệ
không yên chút nào.
Du Liên Châu không trả lời, hỏi lại: -Việc trên Vương Bàn Sơn đảo đầu đuôi ra
sao?
Trương Thúy Sơn liền thuật lại mình đến Lâm An đang đêm tiến vào Long Môn
tiêu cục như thế nào, làm sao gặp được Ân Tố Tố, rồi cùng nhau đi dự dương
đao lập uy của Thiên Ưng giáo trên Vương Bàn Sơn đảo, sau đó Kim Mao Sư
Vương Tạ Tốn ra tay tàn sát, đoạt được đao Đồ Long, bắt ép hai người phải
lên thuyền ra biển.
Du Liên Châu nghe hết câu chuyện, rồi hỏi kỹ lại vụ hai người của phái Côn
Lôn là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, ngẫm nghĩ một hồi, mới nói: -Hóa ra là vì
thế. Nếu như hiền đệ không quay về, không biết những ẩn tình bên trong biết
đến ngày nào mới tỏ lộ ra được.
Trương Thúy Sơn nói: -Đúng vậy, nghĩa huynh của đệ? ồ, nhị ca, Tạ Tốn thực
ra không phải là người hung ác đến mức không thể cải hóa, y như thế, chẳng
qua vì đời gặp một thảm sự mà thành, bây giờ em đã cùng y kết nghĩa kim
lan.
Du Liên Châu gật đầu, nghĩ thầm: -Đây cũng lại là một chuyện trói chân trói
tay mình nữa.
Trương Thúy Sơn nói tiếp: -Uy lực tiếng rống của nghĩa huynh tiểu đệ, khiến
cho tất cả mọi người trên Vương Bàn Sơn đảo thần trí thất thường, y nói
những người đó tuy không chết, nhưng đều biến thành điên dại, để cho
chuyện y đoạt được đao Đồ Long không tiết lậu ra ngoài.
Du Liên Châu đáp: -Gã Tạ Tốn kia tuy hành sự tàn ác nhưng phải nói y quả là
một kỳ nam tử, có điều y trăm điều tính vẫn sót một điều, quên đi một người.
Trương Thúy Sơn hỏi: -Ai thế?
Du Liên Châu đáp: -Bạch Qui Thọ.
Trương Thúy Sơn hỏi: -Đàn chủ Huyền Võ Đàn của Thiên Ưng giáo ư?
Du Liên Châu đáp: -Chính hắn. Cứ như lời của hiền đệ, trong số quần hào có
mặt ngày hôm đó tại Vương Bàn Sơn đảo, thì Bạch Qui Thọ nội công thâm hậu
hơn cả nhưng bị Tạ Tốn bắn rượu đánh chết giấc. Về sau khi Tạ Tốn thi triển
Sư Tử Hống, nếu như Bạch Qui Thọ còn bình thường thì cũng chịu không nổi
tiếng hú đó?
Trương Thúy Sơn vỗ đùi, nói: -Đúng rồi, lúc đó Bạch Qui Thọ còn nằm trên mặt
đất chưa tỉnh nên không nghe tiếng hú, khiến cho về sau thần trí vẫn còn tỉnh
táo. Nghĩa huynh của đệ tuy tính toán khít khao, nhưng lại không nghĩ ra
chuyện đó.
Du Liên Châu thở dài một tiếng, nói: -Từ trên đảo Vương Bàn Sơn trở về mà
không mất trí, chỉ có một mình Bạch Qui Thọ mà thôi. Phái Côn Lôn tuy có nội
công độc đáo, nhưng Cao Tưởng hai người nội lực thô thiển, từ đó thành phế
nhân si si ngốc ngốc. Hỏi hai người ai đã hại họ thành như thế, Tưởng Đào chỉ
biết lắc đầu, còn Cao Tắc Thành từ trước đến sau chỉ nói được tên một người
là Ân Tố Tố.
Chàng ngừng lại một lát, nói tiếp: -Bây giờ ta đã rõ rồi, hóa ra trong lòng y
khắc sâu hình bóng đệ muội không quên. Hừm, lần sau Tây Hoa Tử còn ăn nói
hỗn láo, để ta cho y biết tay. Đệ tử phái Côn Lôn nhà y hành sự bất cẩn, sao
còn đi trách cứ người khác.
Trương Thúy Sơn nói: -Nếu Bạch Qui Thọ không mất trí, y hẳn phải hiểu rõ
nguyên ủy thế nào.
Du Liên Châu đáp: -Thế nhưng y lại không nói ra, ngũ đệ có biết tại sao
không?
Trương Thúy Sơn suy nghĩ, biết ngay nguyên do, nói: -Phải rồi, Thiên Ưng giáo
muốn một mình đi đoạt lại thanh đao Đồ Long nên không chịu thổ lộ cái tin tức
chỉ có họ biết, nên trước sau vẫn nói là họ không biết gì.
Du Liên Châu nói: -Thì hiện nay võ lâm chia ra phe nhóm tranh chấp cũng từ
đó mà ra. Phái Côn Lôn nói là Ân Tố Tố hại hai người Cao Tưởng, anh em
chúng ta cũng nói hiền đệ bị Thiên Ưng giáo hạ độc thủ.
Trương Thúy Sơn nói: -Thế việc tiểu đệ đến hội Vương Bàn Sơn cũng do Bạch
Qui Thọ nói ra ư?
Du Liên Châu nói: -Không đâu, y không nói gì cả. Ta cùng tứ đệ, lục đệ cùng
đến đảo Vương Bàn Sơn tra xét, thấy ngươi dùng thiết bút tại vách núi viết hai
mươi bốn chữ đại tự nên biết rằng hiền đệ cũng tham dự đại hội “Dương Đao
Lập Uy” của Thiên Ưng giáo. Ba người chúng ta tìm không ra tung tích gì của
ngũ đệ trên đảo, nên đến tìm Bạch Qui Thọ tra hỏi, y nói năng hỗn hào, nên
hai bên động thủ, bị ta đánh cho một chưởng. Chẳng bao lâu sau người phái
Côn Lôn cũng tìm đến, nhưng thua to, bị Thiên Ưng giáo giết mấy hai người.
Mười năm qua thù oán hai bên mỗi ngày một sâu.
Trương Thúy Sơn rất là ân hận, nói: -Chỉ vì chuyện vợ chồng tiểu đệ, khiến cho
bao nhiêu người vô tội các môn phái gặp nạn, làm sao lòng em an được? Tiểu
đệ về bẩm rõ sư tôn xong, sẽ đến các môn phái giải thích những hiểu lầm,
chịu người ta trách cứ.
Du Liên Châu thở dài một tiếng nói: -Cái đó do trời xui đất khiến chứ không
thể trách chú được. Hôm đó sư phụ sai ta và thất đệ đi đến Lâm An, bảo hộ
Long Môn tiêu cục, nhưng khi vừa đến Giang Tây, gặp phải một chuyện đại bất
bình, hai người bọn ta không thể nào không ra tay, khiến cho bị trễ mất mấy
ngày, cứu được mươi người vô tội, khi đến Lâm An, vụ án Long Môn tiêu cục
đã xảy ra rồi.
Nói cho đúng ra, nếu chỉ vì việc của hai vợ chồng ngũ đệ, thì cũng chỉ có Côn
Lôn, Võ Đương và Thiên Ưng giáo có chuyện rắc rối thôi, thế nhưng vì Thiên
Ưng giáo muốn cướp thanh đao Đồ Long nên trước sau không nói gì đến cái
tên Tạ Tốn cả. Thành thử cả bang Cự Kình, phái Hải Sa, Thần Quyền môn các
môn phái bang hội vì món nợ máu của bang chủ, chưởng môn cũng đều đổ
riệt cho Thiên Ưng giáo. Thiên Ưng giáo vì thế trở thành mục tiêu chung của
các giới giang hồ.
Trương Thúy Sơn nói: -Chẳng biết thanh đao Đồ Long kia có cái gì ghê gớm
mà nhạc phụ của em phải thay người khác chịu cái tai nạn này?
Du Liên Châu đáp: -Ta chưa từng gặp mặt lệnh nhạc phụ bao giờ, nhưng ông
ta thống lãnh Thiên Ưng giáo độc kháng quần hùng, khí khái đó, phách lực đó,
dù có phải đối địch với ông ta, nhưng ai ai cũng phải khâm phục.
Trương Thúy Sơn nói: -Thế còn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động có tham
dự đại hội Vương Bàn Sơn đảo đâu, sao cũng kết oán cừu với Thiên Ưng giáo?
Du Liên Châu nói: -Chuyện đó thì lại vì nghĩa huynh của chú là Tạ Tốn mà ra.
Thiên Ưng giáo vì muốn chiếm thanh đao Đồ Long, hai ba lần đưa thuyền ra
biển đi khắp các đảo ngoài khơi để tìm tung tích của Tạ Tốn. Thế nhưng bao
giấy làm sao chứa được đốm lửa, dù cho Bạch Qui Thọ có giữ mồm giữ miệng
tới đâu, cái tin đó cũng bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩa huynh của ngũ đệ trước đây
mạo danh Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, trên khắp Giang Nam, Giang
Bắc gây ra hơn ba mươi vụ đại án, những người thành danh trong các môn
phái chết dưới tay y không biết bao nhiêu mà kể, không biết chuyện đó chú đã
biết chưa?
Trương Thúy Sơn lặng lẽ gật đầu, hạ giọng nói: -Mọi người rồi cũng biết là
chính anh ta làm.
Du Liên Châu nói: -Tại mỗi vụ án, y đều viết trên tường một hàng chữ lớn “Kẻ
giết người là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn”. Khi đó anh em ta theo
lệnh sư phụ, từng xuống núi tra xét, lúc đó quả thực chẳng biết hung thủ là
ai, còn Thành Côn trước sau không lộ diện. Thế nhưng khi Thiên Ưng giáo đi
tìm tung tích Tạ Tốn bị tiết lộ ra rồi, những người trí mưu trong các môn phái
đều nghĩ ngay ra, Tạ Tốn vốn là đệ tử truyền nhân duy nhất của Thành Côn,
sau này không biết vì duyên cớ gì bất hòa, trở mặt thành thù nghịch, nên kẻ
mạo danh Thành Côn giết người kia, không ai khác hơn là Tạ Tốn. Chú thử
nghĩ xem Tạ Tốn giết biết bao nhiêu người, liên hệ lớn lao biết là chừng nào?
Chỉ riêng phái Thiếu Lâm thì Không Kiến đại sư chết dưới quyền của y thì đã
bao nhiêu người muốn kiếm giết y cho thỏa nguyện?
Trương Thúy Sơn thần sắc thê thảm, nói: -Nghĩa huynh của em tuy đã hối điều
quấy mà quay sang làm diều lành, nhưng hai bàn tay đã nhuốm máu của biết
bao nhiêu người rồi? than ôi, nhị ca, lòng em rối như tơ vò, chẳng biết phải
làm sao bây giờ.
Du Liên Châu nói: -Anh em chúng ta thì vì ngũ đệ mà đi tìm Thiên Ưng giáo,
phái Côn Lôn thì vì Cao Tưởng hai người mà tìm Thiên Ưng giáo, Cự Kình bang
vì bang chủ chết thảm mà tìm Thiên Ưng giáo, ngoài phái Thiếu Lâm lại còn
bao nhiêu nhân vật bạch đạo, hắc đạo, vì muốn biết tung tích của Tạ Tốn nên
cũng đi tìm Thiên Ưng giáo. Trong những năm qua, hai bên đại chiến đã năm
lần, tiểu chiến thì không biết bao nhiêu. Tuy mỗi lần đánh lớn, Thiên Ưng giáo
đều bị vào thế lép, nhưng nhạc phụ của chú bị quần hùng vây đánh thế mà
vẫn đứng vững không đổ, quả thực là một người kiệt xuất. Nói cho đúng, các
danh môn chính phái như Võ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi vì sự tình chưa rõ
ràng, trong đó còn rất nhiều việc chưa giải thích được, xem ra Thiên Ưng giáo
không phải là đầu mối mọi tội lỗi, nên khi ra tay vẫn không hết sức, còn các
môn phái khác thì nhất quyết sống mái mất còn. Lần này chúng ta nghe tin
Thiên Thị Đường Lý đường chủ của Thiên Ưng giáo dong thuyền ra khơi đi tìm
Tạ Tốn, nên bí mật đuổi theo, mong tìm ra được chút đầu dây mối nhợ. Nào
ngờ Lý đường chủ thấy tình hình bất ổn, không chịu để cho bọn ta đi theo sau,
thế là phái Côn Lôn ra tay động thủ với họ. Nếu như vợ chồng chú không kịp
thời đi bè tới nơi, hai bên chắc sẽ thiệt hại rất nhiều hảo thủ.
Trương Thúy Sơn lặng yên, nhìn kỹ sư ca, thấy chàng hai bên tóc mai đã lấm
tấm bạc, trên trán đã thêm nhiều nếp nhăn, nói: -Nhị ca, mười năm qua, anh
chắc khó nhọc rất nhiều. Em may mắn còn sống về được đây, may mắn được
gặp lại sư ca, em … em …
Du Liên Châu thấy chàng mắt đỏ hoe, nói: -Võ Đương thất hiệp trùng phùng
gặp gỡ, quả thật là một chuyện hết sức vui mừng. Từ khi tam đệ bị thương,
chú lại mất tích, trên giang hồ đã đổi tên anh em mình thành Võ Đương ngũ
hiệp, ha ha, hôm nay thì thất hiệp lại trùng chấn thanh uy?
Chợt nghĩ lại Du Đại Nham chân tay tàn phế, tuy bảy người vẫn còn đủ, nhưng
muốn tất cả anh em cùng nhau hành hiệp giang hồ như xưa không còn được
nữa, lòng chàng không khỏi quặn đau.
Thuyền đi tiếp về phương nam thêm mấy mươi ngày thì đến cửa sông Trường
Giang, cả bọn đổi qua thuyền đi sông ngược dòng lên. Vợ chồng Trương Thúy
Sơn thay đổi y phục, trông chẳng khác gì một đôi ngọc bích đặt trên dao đài
[2], phong tư chẳng khác ngày xưa. Vô Kỵ cũng thay quần áo mới, tóc buộc
dải lụa đỏ thành hai cái bím, trông thật tươi tắn dễ thương.
Du Liên Châu chuyên tâm vào việc học võ, không vợ con, đối với Vô Kỵ thương
yêu bội phần, nhưng vì bẩm tính nghiêm trang, trầm mặc ít nói, mặt mày lúc
nào cũng lạnh lùng. Vô Kỵ biết rằng vị sư bá mặt lạnh như tiền này rất mực
thương yêu mình nên mỗi lúc rảnh rang, lại sà vào hỏi sư bá chuyện này
chuyện nọ. Thằng bé sinh ra nơi hoang đảo, trên lục địa chưa từng nhìn qua
bao giờ nên cái gì cũng mới lạ. Du Liên Châu không lấy đó làm phiền, thường
ngồi ôm thằng bé ở đầu thuyền, ngắm cảnh hai bên sông. Vô Kỵ hỏi chàng
mười câu, tám câu, chàng mới vắn tắt đáp lại một câu.
Hôm ấy đến chân núi Đồng Quan, huyện Đồng Lăng, tỉnh An Huy, trời cũng đã
xế chiều, chiếc thuyền đậu lại một tiểu thị trấn. Người lái đò lên bờ mua rượu
thịt, Du Liên Châu với vợ chồng Trương Thúy Sơn ngồi trên thuyền pha trà nói
chuyện.
Vô Kỵ đi loanh quanh ở đầu thuyền thấy trên bến có một người ăn mày già
đang ngồi đùa chơi với rắn, trên cổ quấn một con rắn xanh, còn trong tay là
một con rắn lớn màu đen có chấm trắng. Con rắng đen đó luồn qua lách lại,
lúc thì vòng lên đầu, thoắt cái lại chui xuống lưng, thật là linh động. Vô Kỵ ở
trên Băng Hỏa đảo chưa từng nhìn thấy rắn bao giờ, xem biểu diễn thật là
thích thú. Người ăn mày thấy nó liền mỉm cười, vẫy tay một cái, con rắn đen
liền nhảy lên, lộn một vòng, rơi xuống quấn luôn vào ngực y mấy vòng. Vô Kỵ
thấy lạ, mắt chăm chăm nhìn. Người khất cái vẫy thằng bé, đưa tay ra hiệu, ý
muốn nếu nó lên bờ chơi còn nhiều trò khác biểu diễn cho nó xem.
Vô Kỵ lập tức theo ván cầu đi lên, người ăn mày lấy trong lưng ra một cái bao
vải, mở ra, cười nói: -Trong này có mấy thứ hay lắm, lại đây mà xem.
Vô Kỵ hỏi: -Cái gì thế?
Người ăn mày đáp: -Cái này hay lắm, nhìn xem thì biết.
Vô Kỵ thò đầu vào trong bao nhìn, chỉ thấy tối mò không có gì cả. Cậu bé tiến
đến gần hơn, định xem cho rõ, hai tay lão ăn mày đột nhiên lật một cái, chụp
luôn cái bao lên đầu đứa trẻ. Vô Kỵ “A” lên một tiếng, mồm đã bị gã ăn mày
bịt chặt, rồi thân hình lập tức bị nhấc bổng lên.
Tiếng kêu của thằng bé từ trong bao vọng ra, tuy rất khẽ, nhưng Du Liên
Châu và Trương Thúy Sơn đã nghe thấy. Hai người tuy ở trong thuyền, cách
rất xa, nhưng cũng biết tiếng kêu có gì không ổn, nên cùng chạy ra đầu
thuyền thấy Vô Kỵ đã bị lão ăn mày bắt cóc rồi.
Hai người vừa toan phi thân lên bờ, gã khất cái liền hung hăng quát lên: –
Muốn thằng bé sống thì đừng có động thủ.
Nói xong y xé rách áo trên lưng thằng bé, để ngay con rắn đen lên chỗ da thịt
đứa trẻ. lúc đó Ân Tố Tố cũng đã chạy ra đến ngoài, thấy đứa con yêu bị bắt,
vừa hốt hoảng vừa nóng ruột, toan phát xạ ngân châm. Du Liên Châu đưa tay
ngăn lại, quát lên: -Không được đâu.
Chàng nhận ra con rắn đen này tên là “Tất Lý Tinh”, là một độc xà nổi tiếng,
thân càng đen, độc tính càng ghê gớm. Con rắn thân hình đen bóng, những
đốm trắng lại lấp lánh, há to mồm nhe bốn chiếc răng nhọn, nhắm ngay chỗ
thịt trắng mềm của Vô Kỵ trên lưng. Con rắn chỉ ngoặp một cái, khoảnh khắc
là Vô Kỵ sẽ chết ngay, dẫu có đánh chết gã ăn mày lấy được thuốc giải, thì
cũng không cứu kịp. Du Liên Châu không động thanh sắc, nói: -Tôn giá tại sao
lại gây chuyện cho đứa trẻ, chẳng hay có ý định gì?
Người ăn mày già đáp: -Nhị hiệp sai người kéo neo nhổ thuyền, đậu cách bờ
năm sáu trượng, lúc đó tại hạ mới nói chuyện.
Du Liên Châu biết y sợ mình bất ngờ nhảy lên bờ, tuy rằng thuyền đã ra ngoài
rồi việc cứu người càng khó khăn hơn, nhưng Vô Kỵ đang bị y hiếp chế, đành
phải nghe lời rồi tính sau. Chàng cầm dây buộc neo giựt nhẹ một cái, chiếc
neo năm sáu chục cân theo tay mà từ dưới nước bay vọt lên.
Gã ăn mày thấy Du Liên Châu chỉ lắc nhẹ một cái, chiếc neo sắt đã nhảy lên,
công lực tinh thuần trên đời ít thấy, mặt bỗng biến sắc. Trương Thúy Sơn cầm
chiếc sào dài, chống lên bờ, chiếc thuyền từ từ đi ra giữa sông. Gã ăn mày kêu
lên: -Đi xa thêm chút nữa.
Trương Thúy Sơn bực mình hỏi lại: -Thế này còn chưa đủ năm sáu trượng hay
sao?
Gã ăn mày mỉm cười: -Du nhị hiệp kéo chiếc neo lợi hại như thế, dù có năm
sáu trượng, tại hạ vẫn chưa yên tâm.
Trương Thúy Sơn chỉ còn có nước đẩy thuyền đi xa thêm hơn một trượng nữa.
Du Liên Châu ôm quyền hỏi: -Thỉnh giáo tôn tính đại danh.
Tên ăn mày đáp: -Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt trong Cái Bang, không dám nói
tiện danh ra để làm bẩn tai Du nhị hiệp.
Du Liên Châu thấy y đeo trên lưng sáu cái túi vải, nghĩ thầm đây là đệ tử sáu
túi của Cái Bang, vai vế cũng không kém, nhưng sao lại ra tay ti tiện như thế?
Huống chi Cái Bang xưa nay hành sự nhân nghĩa, bang chủ của họ là Sử Hỏa
Long là một hán tử oai hùng, trên chốn giang hồ rất nổi danh, việc này quả là
kỳ lạ.
Ân Tố Tố bỗng quát lên: -Vu Sơn Bang ở Đông Xuyên đầu nhập Cái Bang rồi
sao? Ta xem trong Cái Bang không có các hạ đâu.
Gã ăn mày chỉ hừ một tiếng nhưng không trả lời. Ân Tố Tố lại nói: -Hạ Lão
Tam, ngươi định làm trò quỉ gì? Nếu chỉ đụng đến một cái lông con ta, ta sẽ
chặt Mai Thạch Kiên nhà các ngươi ra thành mười bảy, mười tám miếng.
Người khất cái giật mình, nói: -Ân cô nương quả nhiên mắt tinh thật, nhận ra
Hạ Lão Tam này. Chính tại hạ nhận lệnh của Mai bang chủ đến đây nghênh
đón công tử.
Ân Tố Tố giận dữ nói: -Mau bỏ con rắn độc ra. Cái bang Vu Sơn nhỏ bé của
ngươi thật là lớn mật, dám gây sự với Thiên Ưng giáo.
Hạ Lão Tam nói: -Chỉ xin Ân cô nương nói một câu, Hạ Lão Tam này sẽ lập tức
trả công tử về, Mai bang chủ sẽ đích thân đến tận cửa tạ tội.
Ân Tố Tố hỏi: -Câu gì?
Hạ Lão Tam đáp: -Công tử độc nhất của Mai bang chủ chết dưới tay Tạ Tốn,
Ân cô nương chắc đã nghe rồi. Mai bang chủ cầu khẩn Trương ngũ hiệp và Ân
cô nương …ấy chết, tiểu nhân lỡ lời, phải gọi là Trương phu nhân mới phải,
cầu khẩn hai vị ra ân, cho biết tung tích của Tạ Tốn, toàn thể tệ bang từ trên
xuống dưới, đều cảm cái đại đức đó.
Ân Tố Tố nhướng lông mày, nói: -Bọn ta không biết.
Hạ Lão Tam nói: -Vậy xin hai vị nghe ngóng dò hỏi dùm. Chúng tôi sẽ hầu hạ
công tử chu đáo, đợi khi nào hai vị có tin của Tạ Tốn đến cho hay, Mai bang
chủ sẽ đích thân đưa công tử về.
Ân Tố Tố thấy mấy chiếc răng con rắn bất quá chỉ cách da thịt con mình
chừng vài tấc, trong lòng khích động, đã toan nói ra chuyện Băng Hỏa đảo,
quay sang nhìn trượng phu, thấy mặt chồng đầy vẻ cương nghị. Nàng làm vợ
Trương Thúy Sơn đã mười năm, biết chàng là người rất trọng nghĩa khí, nếu
mình vì đứa con yêu mà tiết lộ nơi ở của Tạ Tốn, nhân đó nghĩa huynh chết ở
tay người, e rằng tình nghĩa vợ chồng khó mà toàn vẹn, nên cố nhịn không
dám nói.
Trương Thúy Sơn lớn tiếng nói: -Được rồi, ngươi đem con ta đi đâu thì đem.
Đại trượng phu lẽ nào bán rẻ bạn bè? Ngươi coi Võ Đương thất hiệp nhẹ thể
quá.
Hạ Lão Tam ngạc nhiên, y vẫn nghĩ nếu bắt được Vô Kỵ, vợ chồng Trương
Thúy Sơn không thể nào không thổ lộ tung tích Tạ Tốn, nào ngờ Trương Thúy
Sơn đáp lại bằng những lời chém đinh chặt sắt, nhất thời chưa biết tính sao,
nói: -Du nhị hiệp, tội của tên ác tặc Tạ Tốn to bằng non, phái Võ Đương chủ
trì công đạo, người trong võ lâm ai nấy đều kính ngưỡng, xin nhị hiệp khuyên
hai vị một lời.
Du Liên Châu đáp: -Việc này xử trí thế nào, sư huynh đệ tại hạ định về núi Võ
Đương, bẩm rõ cho ân sư biết, để xin lão nhân gia dạy bảo. Đại hội anh hùng
ở Hoàng Hạc Lâu tại Võ Xương, xin mời quí bang Mai bang chủ và các hạ cùng
đến dự, lúc đó trái phải ngay cong mọi người sẽ biết. Xin hãy thả thằng bé ra
đi.
Chàng ở cách bờ sông phải đến sáu, bảy trượng, nói mấy câu đó tuyệt nhiên
không đề khí, không cao giọng, nhưng Hạ Lão Tam nghe thấy từng câu, từng
chữ đều rõ ràng, chẳng khác nào hai người đang ngồi bên nhau nói chuyện. Y
trong lòng kính phục lắm, nghĩ thầm: -Võ Đương thất hiệp uy chấn thiên hạ,
quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này bọn mình đành dốc túi đánh một
chuyến, chứ bang Vu Sơn nhỏ bé làm sao chọi lại được với phái Võ Đương và
Thiên Ưng giáo? Thế nhưng cái thù giết con của Mai bang chủ lẽ nào không
báo?
Bèn khom lưng nói: -Nếu đã thế, tiểu nhân chỉ còn có nước đắc tội, đưa
Trương công tử cùng về Đông Xuyên.
Bất thần, Ân Tố Tố đưa tay đánh mạnh vào lưng một thủy thủ đang ngồi trên
mạn thuyền, tiếp theo giơ chân đá một tên thủy thủ khác. Hai thuyền phu kêu
lên oai oái, chỉ nghe tũm tũm hai tiếng đều lộn cổ xuống sông, nước văng tung
tóe. Ân Tố Tố lại kêu lên: -Ối chao, ôi chao, ngũ ca, sao chàng đánh em?
Nói rồi đứng giữa thuyền vừa kêu, vừa nhảy. Du Liên Châu và Trương Thúy
Sơn ngạc nhiên, không hiểu sao nàng lại làm như thế. Hạ Lão Tam trố mắt
nhìn chuyện đột biến, ngẩn ngơ lạ lùng vô cùng. Du Liên Châu chỉ chớp mắt
đã hiểu ngay, mắt thấy Hạ Lão Tam trợn mắt há mồm, lập tức rút trường kiếm,
vận kình ném tới. Chỉ nghe soẹt một tiếng, thanh kiếm bay vụt ra, chém đứt
đầu con độc xà “Tất Lý Tinh”, ngay cả bốn ngón tay của Hạ Lão Tam đang nắm
con rắn cũng đứt lìa rơi xuống.
Ngay khi trường kiếm của Du Liên Châu rút ra khỏi vỏ, Trương Thúy Sơn đã
chộp một sợi dây buộc buồm đang lơ lửng, hai chân đạp xuống thuyền một
cái, người chàng bay vèo qua. Chàng chỉ chậm hơn thanh kiếm của Du Liên
Châu một chút xíu, còn trên không chân chưa chạm đất đã phóng mình tới,
tay phải ôm lấy Vô Kỵ, tay trái tung ra một chưởng, đánh Hạ Lão Tam lăn đi
mấy vòng.
Hạ Lão Tam nằm dãy dụa trên mặt đất không đứng lên nổi. Hai tên thủy thủ
cố bơi vào bờ, không hiểu sao Ân Tố Tố bỗng dưng nổi giận nên không dám
trở về thuyền. Ân Tố Tố cười khanh khách nói: -Xin mời hai vị đại ca lên thuyền
đi, vừa rồi tôi đắc tội, xin tặng cho mỗi người một lạng bạc để quí vị đi uống
rượu.
Chiếc thuyền đi ngược dòng, lại thêm trái gió nên thật chậm. Trương Thúy Sơn
xa cách sư phụ và các anh em đồng môn đã mười năm, nóng lòng gặp lại, nên
khi đến An Khánh chàng muốn bỏ thuyền đi ngựa. Du Liên Châu nói: -Ngũ đệ,
bọn mình ngồi thuyền tốt hơn, tuy có chậm vài ngày, nhưng ngồi trên thuyền,
ít bị rắc rối. Hôm nay trên chốn giang hồ không biết bao nhiêu người muốn
biết chỗ ở của nghĩa huynh hiền đệ.
Ân Tố Tố đáp: -Chúng em đi chung với nhị bá, không lẽ còn có người nào dám
cản trở đại giá của Du nhị hiệp?
Du Liên Châu đáp: -Cả bảy anh em chúng ta liên thủ, hoặc giả không ai dám
ngăn trở, chứ chỉ có ta và ngũ đệ hai người, làm sao địch lại bao nhiêu là cao
thủ cùng kéo đến? Vả lại chuyện này mình chỉ mong được mọi người bãi chiến,
đâu có mong gì kết thêm oán cừu.
Trương Thúy Sơn gật đầu đáp: -Nhị ca nói đúng lắm.
Thuyền đi được mấy ngày thì đến Võ Huyệt là biên giới tỉnh Hồ Bắc. Chiều
hôm đó đến Phú Trì Khẩu, người lái thuyền đậu lại, chuẩn bị nghỉ đêm. Du Liên
Châu bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng ngựa hí, ngó ra ngoài khoang, thấy hai
con ngựa đang quay đầu, chạy về hướng thị trấn. Tuy chỉ thấy sau lưng người
ngồi trên ngựa, nhưng thân pháp nhanh nhẹn, hiển nhiên là người biết võ
nghệ.
Chàng quay lại nói với Trương Thúy Sơn: -Ở nơi đây e rằng lại gặp chuyện thị
phi, bọn mình đi suốt đêm là hơn.
Trương Thúy Sơn nói: -Vâng.
Trong lòng chàng hết sức cảm kích. Võ Đương thất hiệp từ khi hạ sơn hành
đạo đến nay, võ nghệ cao cường, hành sự ngay thẳng, chỉ có người ngoài
nghe tiếng trốn tránh chứ chưa từng phải kiêng mặt ai bao giờ. Mấy năm gần
đây uy danh Du Liên Châu thật là vang dội, đến như các chưởng môn danh
môn chính phái như Côn Lôn, Không Động cũng không bằng, vậy mà lần này
mới thấy bóng dáng sau lưng của hai kẻ vô danh tiểu tốt, đã không muốn ở lại
Phú Trì Khẩu, cũng chỉ vì lo lắng cho ba người của gia đình sư đệ mà thôi.
Du Liên Châu gọi người chủ thuyền, thưởng cho y ba lạng bạc, ra lệnh cho y đi
suốt đêm. Người lái đò tuy đã mỏi mệt, nhưng ba lạng bạc bằng tiền kiếm
được trong mấy tháng, nên hết sức vui mừng, lập tức nhổ neo đi ngay.
Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, Vô Kỵ đã đi ngủ rồi, Du Liên Châu cùng hai
vơ chồng Trương Thúy Sơn ngồi ở đầu thuyền uống rượu thưởng trăng, nhìn
ra mặt sông mênh mông, trong lòng thật khoan khoái.
Trương Thúy Sơn nói: -Đại thọ trăm tuổi của ân sư thoáng cái đã đến nơi, tiểu
đệ may mắn được về dự một thịnh sự hiếm có của võ lâm, quả thực ông trời
đãi mình cũng không bạc.
Ân Tố Tố tiếp lời: -Tiếc rằng mình vội quá, bọn mình không kịp đi tìm một lễ
vật thật vừa ý để kính biếu lão nhân gia.
Du Liên Châu đáp: -Đệ muội, cô có biết ân sư của ta yêu ai nhất trong bảy
người học trò không?
Ân Tố Tố cười: -Đệ tử đắc ý nhất của lão nhân gia hẳn phải là nhị bá rồi.
Du Liên Châu cười đáp: -Câu của cô quả không phải thực lòng, bụng nghĩ một
đằng mà mồm thì nói một nẻo. Trong bảy người sư huynh đệ của ta, sư phụ
ngày đêm mong nhớ, chính là ông chồng anh tuấn của đệ muội đó.
Ân Tố Tố tuy trong lòng thật mừng, nhưng vẫn lắc đầu: -Em không tin.
Du Liên Châu đáp: -Bảy anh em ta ai cũng có sở trường. Đại sư ca thâm thông
dịch lý, giản dị thanh cao, tam sư đệ tinh minh chu đáo, sư phụ giao việc gì
không bao giờ để lỡ, tứ sư đệ mưu trí hơn người, lục sư đệ kiếm thuật tinh
thông, thất sư đệ mấy năm gần đây chuyên luyện ngoại môn võ công, về sau
sẽ nội ngoại kiêm tu, cương nhu hợp nhất, ngoài y ra không còn ai?
Ân Tố Tố chen vào: -Còn bản thân nhị bá thì sao?
Du Liên Châu đáp: -Ta tư chất ngu lỗ, không có sở trường gì cả, miễn cưỡng
mà nói thì ta là người phải cố công nhiều nhất luyện tập bản môn võ công thầy
truyền dạy cho.
Ân Tố Tố vỗ tay cười: -Thì ra nhị bá là người giỏi nhất trong Võ Đương thất
hiệp, nhưng vì khiêm tốn nên không nói ra đấy thôi.
Trương Thúy Sơn nói: -Anh em chúng ta trong bảy người, đúng ra nhị sư ca võ
công cao nhất. Mười năm không gặp nhau, tiểu đệ bây giờ đuổi không sao kịp
được. Than ôi, không được ân sư dạy dỗ mười năm, tiểu đệ bây giờ đứng chót
trong các anh em rồi.
Lời nói không khỏi có ý cảm thán. Du Liên Châu nói: -Thế nhưng trong bảy anh
em mình, văn võ toàn tài thì chỉ có một người thôi. Đệ muội, để ta nói cho cô
nghe một chuyện bí mật. Năm năm trước, trong kỳ tiệc thọ ân sư chín mươi
lăm tuổi, khi anh em đến chúc thọ, ân sư bỗng dưng không vui, nói: -Trong
bảy người đệ tử của ta, ngộ tính cao nhất, văn võ song toàn, chỉ có mình Thúy
Sơn thôi. Ta vẫn định bụng sẽ cho y kế thừa y bát [3], ôi, tiếc rằng y phúc bạc,
trong năm năm qua chết sống không biết ra sao, e rằng dữ nhiều lành ít. Xem
đấy, có phải sư phụ thương yêu ngũ đệ nhất hay không?
Ân Tố Tố mặt tươi như hoa, trong lòng vui sướng khôn cùng, còn Trương Thúy
Sơn trong lòng hết sức cảm kích, nước mắt rưng rưng. Du Liên Châu nói: -Bây
giờ ngũ đệ bình yên trở về, thọ lễ dâng lên ân sư không có gì to lớn hơn thế
nữa.
Vừa nói tới đây, bỗng thấy trên bờ sông có tiếng vó ngựa vọng tới. Tiếng vó
ngựa từ đông sang tây, trong đêm vắng nghe rõ ràng có bốn kỵ sĩ. Ba người
đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm những con ngựa này suốt đêm chạy vội như
thế, ắt có liên quan gì đến mình. Ba người không muốn chuyện rắc rối, nhưng
đâu phải là kẻ nhát gan, thành thử không ai đề cập đến.
Du Liên Châu nói: -Kỳ này khi ta hạ sơn, sư phụ cũng vừa bế quan tĩnh tu.
Mong rằng lúc mình lên núi, lão nhân gia đã khai quan rồi.
Ân Tố Tố nói: -Cha của tiểu muội trước đây có nói với em rằng, trong đời chỉ
khâm phục có hai người thôi, một người là Dương giáo chủ của Minh Giáo, ông
ta đã qua đời rồi, người kia là tôn sư Trương chân nhân. Ngay cả bốn đại cao
tăng của phái Thiếu Lâm “Kiến Văn Trí Tính”, cha em cũng không có gì bội
phục cả. Trương chân nhân năm nay đã tròn trăm tuổi, tu trì thâm hậu đời nay
không ai sánh kịp. Bây giờ lại còn bế quan, chắc là để tu luyện thuật trường
sinh bất lão chăng?
Du Liên Châu đáp: -Không phải, ân sư muốn suy nghĩ về võ công.
Ân Tố Tố hơi kinh ngạc, hỏi: -Võ công của lão nhân gia đã cao siêu không biết

đâu mà lường rồi, còn nghiên cứu thêm gì nữa? Không lẽ trên đời còn có
người nào là địch thủ của người nữa ư?
Du Liên Châu nói: -Từ năm ân sư chín mươi lăm tuổi trở đi, năm nào cũng bế
quan chín tháng. Lão nhân gia nói rằng, võ công của phái Võ Đương, chủ yếu
là từ bộ Cửu Dương Chân Kinh. Thế nhưng năm xưa khi ân sư được Giác Viễn
tổ sư truyền thụ, tuổi còn quá nhỏ, lại không biết chút võ công nào. Giác Viễn
tổ sư cũng không có ý dạy, chỉ nhiệm ý đọc cho ân sư nghe, thành ra võ công
bản môn vẫn còn có khuyết điểm. Bộ Cửu Dương Chân Kinh này nghe Giác
Viễn tổ sư nói là do Đạt Ma tổ sư truyền lại, nhưng ân sư nói là người càng suy
nghĩ, càng thấy chuyện đó không phải là thật.
Một là những điều bí áo trong chân kinh so với võ công của phái Thiếu Lâm
khác nhau xa, xem ra gần với Đạo gia võ học của Trung Nguyên hơn; hai là bộ
Cửu Dương Chân Kinh này không viết bằng chữ Phạn, mà bằng tiếng Trung
Quốc, viết xen kẽ trong các hàng chữ Phạn trong cuốn kinh Lăng Già. Thử
nghĩ Đạt Ma tổ sư tuy diệu ngộ Thiền lý, võ học uyên thâm, nhưng ông ta từ
Thiên Trúc qua, chưa chắc đã tinh thông văn tự Trung Quốc. Một bộ võ kinh
quan trọng đến như thế, sao không viết trên giấy thành sách, mà lại viết giữa
hai hàng chữ của một bộ kinh?
Trương Thúy Sơn gật đầu xem là đúng, hỏi thêm: -Vậy ân sư suy nghĩ về đạo
lý trong này như thế nào?
Du Liên Châu đáp: -Ân sư cũng nghĩ không ra, người cho rằng có lẽ do một vị
cao tăng Thiếu Lâm đời sau sáng tác, nhưng giả thác tên của Đạt Ma tổ sư. Ân
sư vẫn nghĩ nếu như sự hiểu biết về cuốn Cửu Dương Chân Kinh này không
hoàn toàn, thì sao mình không tự sáng chế ra? Mỗi năm sư phụ bế quan suy
nghĩ, cốt để mở ra một phái võ học mới, khác hẳn với võ công các môn phái
đang truyền hiện thời.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nghe xong, cả hai đều chắc lưỡi ca ngợi. Du
Liên Châu nói tiếp: -Năm xưa khi nghe Giác Viễn tổ sư truyền thụ Cửu Dương
Chân Kinh chỉ có ba người, một là ân sư, một người nữa là Vô Sắc đại sư của
phái Thiếu Lâm, còn một người đàn bà, chính là tổ sư khai sáng ra phái Nga Mi
Quách Tương Quách nữ hiệp.
Ân Tố Tố nói: -Tiểu muội từng nghe gia gia em nói rằng, Quách nữ hiệp là một
người thân thế rất lớn, cha của bà ấy là Quách Tĩnh, Quách đại hiệp, mẹ của
bà ấy là bang chủ Cái Bang Hoàng Dung, khi thành Tương Dương thất hãm,
hai ông bà Quách đại hiệp đều tuẫn nạn.
Du Liên Châu đáp: -Đúng vậy. Ân sư chúng tôi trước đây từng có duyên gặp
được hai ông bà một lần trên đỉnh Hoa Sơn, mỗi khi nhắc đến nhân phong
hiệp cốt của hai vị, tấm lòng vì nước vì dân, sư phụ thường khuyên anh em
chúng tôi phải noi gương vợ chồng Quách đại hiệp.
Chàng lặng người hồi lâu, nói tiếp: -Năm xưa ba người được truyền Cửu
Dương Chân Kinh, ngộ tính mỗi người một khác, căn bản cũng lại càng cách
biệt. Nếu xét về võ công thì Vô Sắc đại sư cao hơn cả, Quách nữ hiệp là con
gái của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ, sở học rộng nhất, còn ân sư lúc
đó hoàn toàn không có căn cơ gì, nhưng cũng chính vì thế, sở học lại tinh
thuần hơn hết. Trong ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi thì một phái được
chữ “cao”, một phái được chữ “bác”, còn một phái được chữ “thuần”. Ba phái
mỗi đằng đều có sở trường, nhưng cũng phải nói là cũng có sở đoản.
Ân Tố Tố nói: -Thế thì vị Giác Viễn tổ sư võ công chắc ghê gớm lắm, trăm năm
không có được một người, phải không?
Du Liên Châu đáp: -Không phải, Giác Viễn tổ sư không biết võ công. Ông ta ở
trong chùa Thiếu Lâm giữ Tàng Kinh Các, chỉ thích sách thành mê, không kinh
nào không đọc, không kinh nào không thuộc lòng. Ông ta vô tình đọc được
Cửu Dương Chân Kinh, cũng chẳng khác gì tụng kinh Kim Cương, kinh Pháp
Hoa vậy thôi. Ông nhớ trong bụng, nhưng những điều võ học bác đại tinh
thâm trong đó, tuy cũng lãnh ngộ nhưng chỉ luyện nội công, còn võ thuật
hoàn toàn không biết gì cả.
Chàng bèn kể lại chuyện Cửu Dương Chân Kinh thất lạc ra sao, và những
chuyện chưa hề ai nói tới kể cho Ân Tố Tố nghe. Chuyện đó Trương Thúy Sơn
đã từng nghe sư phụ nói qua rồi, nhưng Ân Tố Tố lần đầu được nghe, rất
hứng thú, nói: -Hóa ra đời trước của phái Nga Mi cùng với phái Võ Đương có
liên quan sâu đậm đến thế. Sao vị Quách Tương Quách nữ hiệp không lấy
Trương chân nhân nhỉ?
Du Liên Châu đáp: -Ân sư và Quách nữ hiệp chia tay dưới chân núi Thiếu Thất
rồi, về sau không gặp lại nữa. Ân sư nói, Quách nữ hiệp trong lòng in sâu một
bóng hình, chính là Thần Điêu đại hiệp Dương Quá, người ngoài thành Tương
Dương dùng đá ném chết Đại Hãn Mông Cổ. Quách nữ hiệp đi khắp thiên hạ
nhưng tìm không ra Dương đại hiệp, đến năm bốn mươi tuổi bỗng nhiên đại
triệt đại ngộ, xuất gia làm ni cô, về sau khái sáng phái Nga Mi.
Ân Tố Tố kêu “A” một tiếng, thương thầm cho Quách Tương, đưa mắt nhìn
Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn lúc ấy cũng liếc nhìn Ân Tố Tố, bốn mắt
gặp nhau, đều nghĩ thầm: -Hai người mình trên trời dưới đất, mãi mãi không
xa nhau, so với vị Quách nữ hiệp khai sáng phái Nga Mi kia, thật may mắn hơn
nhiều.
Du Liên Châu bình thường trầm mặc ít nói, có khi mấy ngày không nói một
câu, nhưng từ khi gặp lại Trương Thúy Sơn sau nhiều năm xa cách, vui vẻ khác
thường, cách ăn nói trở lại sắc sảo. Chàng ở gần Ân Tố Tố mươi ngày, biết
nàng bản tính không phải là người xấu, chỉ có điều gần mực thì đen, gần đèn
thì sáng, từ thuở còn thơ đã tai nghe mắt thấy toàn chuyện tà ác, cho nên
thiện ác không phân, nhiễm cái tính thích giết người. Từ khi nàng làm vợ
Trương Thúy Sơn mười năm nay, khí chất đã biến hẳn, nên những ác cảm khi
mới gặp cũng dần dần tiêu trừ, thấy nàng tính tình chân thật, so với bọn danh
môn chính phái tự cao tự đại gàn dở còn có phần thẳng thắn hơn.
Lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng chân ngựa vang lên từ hướng đông truyền tới,
chẳng mấy chốc đã vượt ngang hông thuyền đi về hướng tây. Trương Thúy
Sơn làm như không nghe thấy, nói: -Nhị ca, nếu như sư phụ mời các cao thủ
của hai phái Thiếu Lâm, Nga Mi cùng nghiên cứu, lấy sở trường của người bổ
túc cho sở đoản, cả ba phái võ công sẽ cùng đại tiến.
Du Liên Châu vỗ đùi một cái, nói: -Đúng đấy, sư phụ nói chú ngày sau sẽ thừa
thụ y bát môn hộ, quả thực không sai chút nào.
Trương Thúy Sơn nói: -Ân sư chỉ vì tiểu đệ không có ở bên cạnh, cho nên lúc
nào cũng nhớ mong. Kẽ lãng tử đi xa không về, trong lòng người mẹ hiền, lại
coi hơn đứa con hiếu hạnh ở ngay bên cạnh. Thực sự tiểu đệ tài năng lúc này,
dĩ nhiên so với đại ca, nhị ca, tứ ca không bằng đã đành, mà ngay cả lục đệ,
thất đệ so với tiểu đệ cũng còn hơn nhiều.
Du Liên Châu lắc đầu: -Không hẳn thế. Nếu lúc này lấy võ công mà luận, dĩ
nhiên chú không bằng anh. Thế nhưng truyền nhân y bát của ân sư, là người
mang trọng nhiệm làm sáng danh võ học. Ân sư thường nói rằng, thiên hạ lớn
lao như thế, chuyện vinh hay nhục của phái Võ Đương nào có đáng gì? Thế
nhưng nếu tinh cứu áo bí của võ học, tuyển chọn truyền nhân cho kỹ càng,
trước là để võ công của hạng người chính nhân quân tử kẻ tà ác không theo
kịp được, kế đến là kết hợp nghĩa sĩ trong thiên hạ, khu trừ Thát Lỗ, lấy lại
giang sơn, đó mới là làm tròn cái bổn phận của kẻ học võ chúng ta. Vì thế y
bát truyền nhân của ân sư, trước là tâm thuật, sau là ngộ tính. Nói đến tâm
thuật, anh em ta bảy người không khác nhau bao nhiêu, nhưng ngộ tính thì
em là cao hơn hết.
Trương Thúy Sơn xua tay nói: -Cái đó bởi vì ân sư nghĩ đến tiểu đệ, nên nhất
thời hứng đến mà nói thế. Nếu quả thực ân sư có ý đó chăng nữa, tiểu đệ
cũng vạn vạn không dám nhận.
Du Liên Châu mỉm cười, nói: -Đệ muội, cô vào bảo vệ cháu Vô Kỵ, đừng để nó
kinh hoảng, bên ngoài này đã có ta và ngũ đệ lo liệu.
Ân Tố Tố đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề tĩnh mịch tuyệt nhiên không có gì
khác lạ, nghĩ thầm không biết nhị ca có hoa mắt không. Bỗng dưng Du Liên
Châu lớn tiếng nói: -Du nhị và Trương ngũ của núi Võ Đương đi ngang qua quí
địa, xin thứ tội lễ thứ không chu toàn. Vị bằng hữu nào đó nếu có hứng, xin
mời lên thuyền uống một chén rượu được chăng?
Câu nói của chàng vừa dứt, thấy trong đám lau lách có tiếng mái giầm khua,
sáu chiếc thuyền nhỏ tiến ra thành hình chữ nhất, chặn ngang mặt sông. Từ
một chiếc thuyền có tiếng rít, bắn ra một mũi hưởng tiễn[4], trong những bụi
cây thấp bờ sông phía nam tiến ra chừng mươi hán tử nai nịt gọn gàng, mặc
toàn màu đen, tay cầm binh khí, trên mặt bịt khăn mỏng cũng màu đen, chỉ
để lộ đôi mắt.
Ân Tố Tố trong lòng thật bội phục: -Vị nhị bá này quả thực danh bất hư
truyền, tài ba ghê gớm thật. Nàng thấy địch nhân quá đông nên vội vàng vào
trong khoang thì Vô Kỵ đã sợ hãi tỉnh dậy. Ân Tố Tố mặc quần áo cho con, hạ
giọng nói: -Cục cưng của mẹ ơi, đừng có sợ.
Du Liên Châu lại nói: -Trước mặt là vị bằng hữu nào đó, Võ Đương Du nhị,
Trương ngũ có lời hỏi thăm.
Thế nhưng sáu chiếc thuyền chỉ có người chèo phía sau, không thấy ai khác,
cũng không ai trả lời.
Du Liên Châu đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: -Chẳng lành rồi.
Chàng lắc mình phóng ngay xuống nước. Du Liên Châu từ bé sống ở Giang
Nam nên bơi lội rất giỏi, vừa xuống nước thấy bốn người tay cầm dùi sắt, đang
lặn dưới nước bơi tới toan đục đáy thuyền, để bắt sống bốn người.
Chàng nép vào mạn thuyền, đợi họ bơi tới gần, hai tay tung ra điểm trúng
huyệt đạo của hai người, tiếp theo giơ chân đá vào hông một người khác,
điểm huyệt “Chí Thất”. Người thứ tư kinh hoảng toan chạy, Du Liên Châu vung
tay trái ra, nắm được cổ chân y, ném vọt lên trên thuyền. Ba người kia bị điểm
huyệt nếu không cứu ngay ắt sẽ chết đuối nên chàng cầm từng người một
ném lên xong mới trèo lên.
Người thứ tư kia bị ném lên sàn thuyền liền lăn một vòng, tung mình nhảy lên,
giơ dùi đâm vào ngực Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn thấy y võ công tầm
thường, không thèm né tránh, thò tay trái ra, nắm được cổ tay y, tiếp theo cùi
chỏ thúc ra, đánh trúng ngay huyệt đạo trên ngực. Người đó chỉ kêu lên một
tiếng rồi ngã lăn ra.
Du Liên Châu nói: -Trên bờ hình như có mấy hảo thủ, mình coi như đã đủ lễ
rồi, không cần phải nể nang gì nữa, cứ xông tới đi.
Trương Thúy Sơn gật đầu, ra lệnh cho lái đò cứ việc tiến lên, đi dần tới sáu
chiếc thuyền kia. Du Liên Châu nhắc bốn người bị bắt lên, giải khai huyệt đạo
rồi ném qua. Cũng thật lạ, bên kia những thuyền đó không ai lên tiếng, mà
trên bờ mươi người áo đen cũng lặng thinh tưởng như họ đều câm cả. Bốn
người thợ lặn liền chui vào khoang, không thấy ra ngoài nữa.
Thuyền đi song song với sáu chiếc thuyền nhỏ, đang toan vượt lên trước, bỗng
từ bên trong một chiếc thuyền bên kia, người chèo thuyền đột nhiên vung tay
hai cái, nghe bình bình hai tiếng, gỗ bay tứ tán, tay lái thuyền họ đang ngồi đã
bị gãy nát, chiếc thuyền lập tức quay ngang. Thì ra tên lái đò nọ ném ra hai
chiếc ngư pháo dùng để ném cá, nhưng những quả pháo này thật lớn, nhồi
nhiều hỏa dược nên sức nổ rất mạnh.
Du Liên Châu bình thản như không, nhẹ nhàng nhảy sang thuyền đối phương.
Chàng tài đã cao mà mật lại lớn, nên chỉ qua hai tay không. Tên chèo thuyền
trên chiếc thuyền nhỏ kia cứ tiếp tục chèo về trước không để ý đến việc có
người nhảy qua. Du Liên Châu quát lên: -Kẻ nào ném ngư pháo đó?
Người chèo thuyền đó lặng thinh không trả lời. Du Liên Châu tiến vào khoang
thuyền, thấy có hai người ngồi bình thản quay mặt vào nhau nhưng không tỏ
vẻ gì muốn nghinh địch. Du Liên Châu nắm cổ hai người giơ lên quát hỏi: -Các
ngươi là bù nhìn à?
Hai người đó không trả lời. Chàng là loại cao thủ hạng nhất nên giữ thân phận
không muốn dùng võ lực tra hỏi, nên lập tức quay ra ngoài thuyền, thấy
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đã ôm Vô Kỵ sang thuyền con. Du Liên Châu
giựt lấy mái chèo, chèo ngược giòng đi lên. Chỉ mới chèo được vài cái, Ân Tố
Tố kêu lên: -Bọn giặc này tháo nước vào rồi.
Thấy khoang thuyền nước tuôn ào ào hóa ra họ đã tháo nút ở đáy thuyền cho
nước chảy vào. Du Liên Châu nhảy lên chiếc thuyền thứ hai, thấy thuyền cũng
đã ngập nước đến một nửa, bèn quay đầu lại nói: -Ngũ đệ, thế này thì mình
không thể nào không lên bờ, thôi đi lên vậy.
Sáu chiếc thuyền đó quả nhiên đã được sắp đặt sẵn, giống như một chiếc cầu
để khách lên bờ. Ba người ôm Vô Kỵ cùng nhảy lên bờ.
Hơn mười hán tử áo đen bịt mặt đã xếp thành một hình vòng cung chờ sẵn,
vây bốn người vào trong. Những người đó đa số cầm trường kiếm, nhưng cũng
có một số cầm song đao, hoặc nhuyễn tiên, không ai cầm các loại binh khí
nặng.
Du Liên Châu khoanh tay đứng yên, từ trái qua phải nhìn khắp một lượt, thần
sắc thản nhiên, không nói năng gì cả. Trong đám người một hán tử áo đen
bỗng giơ tay vẫy một cái, vòng người liền mở ra thành hai nhóm, mọi người
hơi khom mình, binh khí trong tay chỉ xuống đất, ôm quyền hành lễ, nhường
đường cho họ đi. Du Liên Châu trả lại một lễ, ngang nhiên đi qua. Bọn người
đợi Du Liên Châu qua xong, bỗng nhiên lại đóng cái vòng lại, chặn đường ba
người gia đình Trương Thúy Sơn, ánh sáng lấp lóe, những món binh khí lại
dựng lên.
Trương Thúy Sơn cười ha hả, nói: -Hóa ra các vị chỉ muốn giữ Trương mỗ lại
nên bày thành trận thế, thật là coi trọng kẻ hèn này quá.
Hán tử đứng giữa hơi ngần ngừ, hạ kiếm xuống mở đường cho đi. Trương
Thúy Sơn nói: -Tố Tố, em đi trước.
Ân Tố Tố ôm Vô Kỵ đang toan tiến lên, bỗng nghe tiếng gió, năm thanh
trường kiếm cùng nhắm thẳng vào Vô Kỵ. Ân Tố Tố giật mình, vội vàng lùi lại.
Năm người đó lập tức tiến tới, mũi kiếm không ngừng rung động, trước sau
vẫn cách thân hình Vô Kỵ chừng một thước.
Du Liên Châu hai chân nhún một cái, nhảy qua đầu mọi người trở lại trong
vòng hai tay đập luôn bốn cái, mỗi cái vỗ trúng cổ tay một người áo đen, bốn
thanh kiếm đang chỉ vào Vô Kỵ lập tức bay vọt lên trời. Bốn cái vỗ đó thật
nhanh, hất bốn thanh kiếm văng đi, tay trái chàng lập tức lật một vòng nắm
luôn cổ tay người thứ năm, ngón tay trỏ thuận thế điểm luôn vào huyệt đạo ở
cổ tay người đó, nhưng thấy tay y mềm mại nhẵn nhụi, hình như là tay đàn
bà, nên vội bỏ ra. Người đó cổ tay tê chồn, nghe keng một tiếng, kiếm rơi
xuống đất.
Năm người bị mất kiếm lập tức lùi lại. Dưới ánh trăng thấp thoáng, lại có hai
thanh kiếm khác đâm tới, nhưng thấy đâm ngang, lưỡi kiếm quay sang hai bên
tả hữu, hai người cùng sử chiêu Đại Mạc Bình Sa, nhưng không sử kình,
dường như không có ý đả thương người.
Du Liên Châu nghĩ thầm “Côn Lôn kiếm pháp, thì ra họ thuộc phái Côn Lôn”.
Đợi kiếm đến cách ngực chừng ba tấc, đột nhiên chàng hóp ngực lại, hai tay
khua một vòng, hai ngón tay trỏ đồng thời búng vào lưỡi kiếm.
Cái búng đó chàng sử dụng Võ Đương tâm pháp, đúng ra trường kiếm đối
phương phải tuột ra khỏi tay mới phải, nào ngờ ngón tay và thanh kiếm đụng
nhau, thấy từ thanh kiếm có một luồng nhu kình, hóa giải một nửa lực đạo của
chàng, nên kiếm không rơi xuống. Thế nhưng hai người đó vẫn chịu không nổi,
lục tục lui về sau ba bước. Một người đứng không vững, ngã phịch xuống đất,
còn người kia kêu lên “Ối chao” một tiếng, ọc ra một ngụm máu tươi.
Từ khi gặp họ đem sáu chiếc thuyền ra chặn đến giờ họ chưa lên tiếng, lúc
này kêu lên “Ôi chao”, tiếng nói thanh thoát, nghe như tiếng đàn bà. Người áo
đen đứng giữa lập tức giơ tay vẫy một cái, cả bọn quay mình bỏ chạy, chỉ giây
lát biến mất vào trong các bụi cây thấp chung quanh. Những người đó quá
nửa thân hình yểu điệu, hiển nhiên đàn bà mặc giả đàn ông. Du Liên Châu lớn
tiếng nói: -Du nhị, Trương ngũ gửi lời hỏi thăm Thiết Cầm tiên sinh, xin tha cho
tội vô lễ.
Những người áo đen đó không trả lời, nghe văng vẳng có người cười khẩy một
tiếng, đúng là giọng phụ nữ. Ân Tố Tố để Vô Kỵ xuống đất, nắm chặt tay con,
nói: -Những người này quá nửa là đàn bà. Nhị bá, bọn họ là người của phái
Côn Lôn đấy ư?
Du Liên Châu đáp: -Không đâu, phái Nga Mi đấy.
Trương Thúy Sơn lạ lùng hỏi: -Phái Nga Mi ư? Vậy sao sư ca lại nói là “hỏi thăm
Thiết Cầm tiên sinh”?
Du Liên Châu thở dài đáp: -Bọn họ trước sau không nói một lời, mặt lại bịt
khăn đen, chính là vì không muốn mình biết chân diện mục của họ. Năm thanh
kiếm nhắm vào Vô Kỵ, chính là Hàn Mai Kiếm Trận của phái Côn Lôn. Hai người
đâm vào ta, cũng sử dụng chiêu Đại Mạc Bình Sa của phái Côn Lôn. Bọn họ đã
mạo xưng phái Côn Lôn, mình cũng giả vờ như không biết, nên hỏi thăm
chưởng môn phái Côn Lôn Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Xung.
Ân Tố Tố hỏi: -Vậy sao nhị bá biết họ là người của phái Nga Mi? Nhận ra được
người nào trong bọn chăng?
Du Liên Châu đáp: -Không đâu. Những người đó công lực không lấy gì làm
thâm hậu, chắc phải là hạng đồ tôn của chưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt
sư thái, hoặc là những tiểu đệ tử của bà ta, làm sao ta nhận ra được. Thế
nhưng nhu kình hóa giải chỉ lực khi ta búng vào thanh kiếm, chính là Nga Mi
tâm pháp. Học vài chiêu trận thức của môn phái khác không khó khăn gì,
nhưng một khi sử dụng nội kình, chân tướng không thể nào che giấu được.
Trương Thúy Sơn gật đầu: -Nhị ca dụng chỉ kích kiếm, nếu như họ buông kiếm
ra thì tốt, bị thương nhẹ thôi. Nội công phái Nga Mi rất hay, nhưng có điều là
nếu công lực chưa đủ mà vận lên sử dụng, gặp phải cao thủ, không khỏi
không bị hại ghê gớm. Nếu nhị ca thực sự coi họ là kẻ địch, hai cô ả đó đã
chết lăn ra rồi. Có điều phái Nga Mi đối với mình trước nay vẫn có chiều nể
nang.
Du Liên Châu đáp: -Ân sư khi còn trẻ đã từng được tổ sư sáng phái của Nga
Mi là Quách Tương, Quách nữ hiệp đối đãi tử tế, thành thử lão nhân gia vẫn
thường căn dặn kỹ càng không được đắc tội với môn hạ đệ tử của phái Nga
Mi, để bảo tồn cái tình hương lửa khi xưa. Khi ta búng tay vào kiếm thấy nội
kình của đối phương có điều không ổn, rút về không kịp nữa rồi, thành ra làm
cho hai người bị thương. Tuy đó chỉ là vô tâm thất thố thôi, nhưng cũng vi
phạm lời căn dặn của ân sư.
Ân Tố Tố nói: -Cũng may là sau cùng nhị bá nói là xin lỗi Thiết Cầm tiên sinh
nên không thực sự đắc tội với phái Nga Mi.
Lúc đó chiếc thuyền họ đi đã theo dòng trôi xuống hạ lưu rồi, không còn thấy
đâu nữa. Sáu chiếc thuyền nhỏ cũng chìm mất, những người chèo thuyền ướt
như chuột lột lóp ngóp bò lên bờ. Ân Tố Tố hỏi: -Những người này cũng thuộc
phái Nga Mi ư?
Du Liên Châu hạ giọng nói nhỏ: -Đa số thuộc Lương Thuyền bang ở Sào Hồ.
Ân Tố Tố nhìn năm thanh kiếm lấp loáng ánh trăng nằm dưới đất, đang toan
cúi xuống nhặt lên xem. Du Liên Châu nói: -Đừng đụng tới binh khí của họ,
nếu như trên kiếm có khắc tên người, sau này mình không thể nào giả vờ
không biết được. Thôi mình đi.
Ân Tố Tố lúc này kính phục vị nhị bá bá này không để đâu cho hết nên đáp lời:
-Vâng.
Nắm tay Vô Kỵ đi lên con đường lớn cạnh bờ sông.
Đi qua một hàng cây thấp, thấy tại đằng trước cách mấy trượng dưới một cây
liễu lớn có buộc ba con ngựa. Vô Kỵ mừng rỡ kêu lên: -Có ngựa kìa, có ngựa
kìa.
Thằng nhỏ ở trên Băng Hỏa đảo chưa từng thấy ngựa bao giờ, về đến Trung
Thổ muốn được cưỡi ngựa nhưng chỉ đi bằng thuyền nên chưa có dịp.
Bốn người đến gần cây liễu thấy thân cây có gài một tờ giấy. Trương Thúy Sơn
lấy xuống xem thấy viết: -Kính tặng ba con ngựa để tạ tội làm hỏng thuyền.
Hàng chữ đó bằng than, viết vội nên hơi tháu, nét chữ mềm mại, rõ ràng là do
đàn bà. Ân Tố Tố cười: -Các cô phái Nga Mi dùng bút than vẽ lông mày để viết
thư cho các đại hiệp của phái Võ Đương.
Du Liên Châu nói: -Các cô này cũng lễ phép quá sức.
Nói xong chàng cởi giây buộc ngựa, ba người chia nhau cưỡi. Vô Kỵ ngồi trong
lòng mẹ, rất lấy làm thích thú. Trương Thúy Sơn nói: -Hình tích của mình nay
đã lộ rồi, đi thuyền hay cưỡi ngựa cũng thế thôi.
Du Liên Châu đáp: -Đúng thế. Trên đường thể nào mình cũng gặp người làm
phiền, nếu như bất đắc dĩ phải giao đấu, mình cũng không nên mạnh tay.
Chàng vô tình làm bị thương hai đệ tử của phái Nga Mi, trong lòng áy náy
không yên. Ân Tố Tố thấy hối hận, nghĩ thầm “Nhị bá chỉ mới ra tay hơi nặng
một tí, bản ý không phải là đả thương người, chỉ cốt ép đối phương phải
buông kiếm, họ vì gượng lại nên bị thương. So với ta năm xưa cố ý giết biết
bao nhiêu đệ tử của phái Thiếu Lâm, chẳng cần biết nặng nhẹ là gì, thật
không thể nào nói vào đâu được. Một thân làm tội, một thân chịu, về sau mình
không thể để cho nhị bá phải phiền phức”. Nàng bèn nói: -Nhị bá, những
người này cũng chỉ vì vợ chồng em mà đến, còn đối với anh thật là cung kính.
Nếu trên đường đi còn gặp ai cản trở, hãy để cho đệ muội đánh đuổi họ cũng
được, nếu không xong, lúc ấy mới nhờ đến nhị bá ra tay tương viện.
Du Liên Châu nói: -Cô nói thế có khác gì người ngoài. Chúng ta huynh đệ đồng
sinh cộng tử, còn phân biệt anh tôi cái gì?
Ân Tố Tố không tiện nói thêm, hỏi lại: -Bọn họ biết rõ nhị bá đi cùng với vợ
chồng em, sao lại chỉ phái mấy đệ tử nhỏ tuổi đến ngăn đường?
Du Liên Châu đáp: -Có lẽ vì việc gấp gáp, không kịp điều động cao thủ.
Trương Thúy Sơn thấy hành vi của các cô gái phái Nga Mi, áng chừng họ muốn
biết tung tích Tạ Tốn, nói: -Thì ra nghĩa huynh cũng có gây thù chuốc oán với
phái Nga Mi, tiểu đệ ở Băng Hỏa đảo không nghe nói tới.
Du Liên Châu thở dài: -Phái Nga Mi môn qui rất nghiêm, trong môn phái đại đa
số là nữ đệ tử, Diệt Tuyệt sư thái trước nay không cho nữ đệ tử tùy tiện hành
tẩu giang hồ. Kỳ này phái Nga Mi lại đến gây khó khăn cho Thiên Ưng giáo,
bọn ta lúc đầu cũng hơi lấy làm lạ, mãi đến gần đây mới hiểu nguyên do. Thì
ra Kim Qua Chùy Phương Bình Phương lão anh hùng ở Lan Phong, Hà Nam
một hôm đột nhiên bị hại, trên tường có hàng chữ “Giết người là Hỗn Nguyên
Tích Lịch Thủ Thành Côn” viết bằng máu.
Ân Tố Tố hỏi lại: -Vậy Phương Bình là người của phái Nga Mi ư?
Du Liên Châu đáp: -Không. Diệt Tuyệt sư thái khi chưa xuất gia vốn họ
Phương. Phương lão anh hùng chính là anh ruột của bà ta.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đồng thời cùng “A” một tiếng.
Vô Kỵ đột nhiên hỏi: -Nhị bá, thế Phương lão anh hùng là người tốt hay là
người xấu?
Du Liên Châu đáp: -Nghe nói Phương lão anh hùng chỉ làm vườn, đọc sách,
xưa nay không giao thiệp với ai, dĩ nhiên không phải là người xấu.
Vô Kỵ nói: -Ồ, nghĩa phụ giết người bừa bãi như thế, thật không đúng chút
nào.
Du Liên Châu mừng lắm, vươn cánh tay dài, nhắc thằng bé từ trong lòng mẹ
qua ôm nó, xoa đầu nói: -Hài tử, cháu biết không nên giết người bừa bãi, nhị
bá rất vui lòng. Người chết rồi không sống lại được, ngay cả những người tội
nghiệt thâm trọng, cùng hung cực ác, cũng không nên tùy tiện giết, mà nên
để cho họ một đường hối cải.
Vô Kỵ nói: -Nhị bá, cháu cầu xin bác một điều.
Du Liên Châu hỏi: -Điều gì?
Vô Kỵ nói: -Nếu họ tìm thấy nghĩa phụ, bác bảo họ đừng giết cha nuôi của
cháu. Nghĩa phụ mắt mù rồi, không đánh lại họ đâu.
Du Liên Châu trầm ngâm một hồi, nói: -Việc đó bác không đáp ứng được. Chỉ
có điều bác sẽ nhất quyết không giết cha nuôi của cháu thôi.
Vô Kỵ thừ người không nói, mắt rươm rướm ướt.
Khi trời sáng, bốn người đến một thị trấn, tại khách điếm ngủ đến nửa ngày,
đến quá trưa mới lên đường. Có khi Ân Tố Tố và trượng phu cưỡi chung một
ngựa, để cho Vô Kỵ một mình cầm cương cho thích. Vô Kỵ dẫu sao cũng là trẻ
con, cưỡi ngựa một hồi, quên ngay cái chuyện lo lắng cho Tạ Tốn.
Đường đi không xảy ra chuyện gì, hôm sau đã đến Hán Khẩu. Trưa hôm đó họ
gần đến An Lục bỗng thấy trên đường có hơn chục người khách thương chạy
xuống, thấy bọn Du Liên Châu bốn người, vội vàng xua tay, kêu lớn: -Mau
quay đầu, mau quay đầu, đằng trước có binh đội Thát Đát đang giết người
cướp của.
Một người nói với Ân Tố Tố: -Đàn bà con gái như cô đừng có lớn mật, gặp bọn
Thát Đát không phải chuyện đùa đâu.
Du Liên Châu hỏi: -Có bao nhiêu Thát tử?
Một người đáp: -Chừng chục đứa, hung ác ghê gớm lắm.
Nói xong lại chạy thục mạng về hướng đông. Võ Đương thất hiệp trước nay
căm ghét thậm tệ bọn Nguyên binh tàn hại dân lành. Trương Tam Phong bình
thời giáo huấn đệ tử rất nghiêm, không ai được tùy tiện động thủ với người
khác. Thế nhưng nếu gặp quan quân làm điều tàn ác thì được ra tay không
phải dung tình. Thành thử Võ Đương thất hiệp nếu gặp đại đội Nguyên binh
đánh phải né tránh, nhưng nếu gặp ít kẻ hành hung, lập tức trừ khử. Du
Trương hai người nghe nói chỉ có chừng một chục quân Nguyên, nghĩ thầm
đúng là dịp tốt trừ hại cho dân, lập tức giục ngựa chạy về phía trước.
Đi được chừng ba dặm, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Ngựa của
Trương Thúy Sơn đi đầu, thấy hơn một chục quân Nguyên tay cầm cương đao,
trường mâu, đang lùa mấy chục người dân lại để tàn sát, máu chảy vung vãi
đầy mặt đất, có bảy tám người đầu một nơi, thân một nẻo. Một tên quân
Nguyên cầm một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi, giơ chân đá mạnh khiến đứa trẻ
tung vọt lên không. Đứa bé ở trên trời kêu la, khi rơi xuống lại gặp một tên
khác đá lên, chẳng khác gì người ta đá chuyền banh qua lại. Chỉ qua mấy lần,
đứa trẻ không còn kêu khóc gì nữa, hẳn đã chết rồi. Trương Thúy Sơn nổi giận,
từ trên lưng ngựa nhảy vọt xuống, chân chưa chạm đất, nghe một tiếng bình,
đã đấm trúng ngực một tên Nguyên binh đang đá đứa trẻ. Tên đó kêu ối một
tiếng ngã lăn ra. Một tên nguyên binh khác giơ cây giáo dài đâm luôn vào lưng
Trương Thúy Sơn.
Vô Kỵ sợ hãi kêu lên: -Gia gia coi chừng.
Trương Thúy Sơn quay đầu lại, cười đáp: -Con coi cha đánh bọn Thát tử.
Thấy trường mâu còn cách ngực chừng nửa thước, tay trái chàng khua một
cái, chộp được cán thương, tiếp theo đâm mạnh về trước, cán mâu liền đâm
vào ngực tên Nguyên binh. Tên đó kêu lên một tiếng lăn quay ra xem chừng
không sống được nữa.
Bọn quân Nguyên thấy Trương Thúy Sơn dũng mãnh như thế, kêu lên một
tiếng, bốn phía vây chàng lại. Ân Tố Tố cũng nhảy xuống ngựa, cướp lấy một
thanh đao dài chém chết luôn hai đứa. Bọn quân Nguyên xem chừng không
xong, bỏ chạy tứ tán. Thế nhưng bọn này hung ác thành tính, trong khi chạy
trốn, vẫn còn vung đao loạn sát những người dân. Du Liên Châu nổi giận, kêu
lên: -Không để cho bọn chúng chạy thoát.
Chàng lao vụt ra hướng tây, chặn bốn tên quân Nguyên. Trương Thúy Sơn và
Ân Tố Tố cũng chia ra chặn bọn còn lại. Ba người biết rằng bọn quân Nguyên
tuy hung ác thật nhưng võ công chỉ bình thường, Vô Kỵ so với bọn chúng còn
cao hơn nhiều nên không cần phân tâm lo lắng.
Vô Kỵ cũng nhảy xuống ngựa, thấy nhị bá và phụ thân nhảy nhót như bay, vỗ
tay kêu lên: -Hay quá, hay quá.
Đột nhiên, tên quân Nguyên bị Trương Thúy Sơn dùng cán mâu đâm bất tỉnh
hồi nãy bất ngờ nhỏm dậy, giơ tay ôm lấy Vô Kỵ, xoay mình nhảy lên lưng
ngựa, giựt cương chạy đi. Du Liên Châu và vợ chồng Trương Thúy Sơn kinh
hãi, cùng kêu lên đuổi theo. Du Liên Châu chỉ nhún mình hai cái đã đến đằng
sau con ngựa, tay trái đánh ra một chưởng, thân hình cũng chồm theo nhắm
đúng hậu tâm tên Nguyên binh. Tên đó không quay đầu, đánh ngược lại một
chưởng. Chỉ nghe bộp một tiếng, hai chưởng đụng nhau. Du Liên Châu thấy
chưởng lực đối phương như bài sơn đảo hải, một luồng nội lực cực kỳ âm hàn
truyền thẳng qua, lập tức toàn thân lạnh buốt thấu xương, thân hình lảo đảo
mấy cái, loạng choạng lùi về sau ba bước.
Con ngựa tên Nguyên binh đó đang cỡi cũng không chịu nổi phản chấn của
chưởng Du Liên Châu, hai chân trước khuỵu xuống. Tên quân Nguyên ôm Vô
Kỵ thuận thế phóng luôn về phía trước, tiếp theo thi triển khinh công, chỉ chớp
mắt đã chạy hơn một chục trượng. Trương Thúy Sơn nhảy lên, thấy nhị ca mặt
trắng bệch, bị thương không phải nhẹ, vội vàng đỡ dậy.
Ân Tố Tố lòng thương con, không kể sống chết một mạch đuổi theo. Thế
nhưng gã Nguyên binh đó khinh thân công phu cực cao, càng đuổi càng xa, về
sau chỉ còn thấy một chấm nhỏ, quay qua một khúc rẽ không còn nhìn thấy
đâu nữa. Ân Tố Tố vẫn không nản chí, tiếp tục đuổi. Nàng quên rằng tên quân
Nguyên đó một chưởng đả thương Du Liên Châu, dẫu có đuổi kịp cũng không
phải là địch thủ của y, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: -Dù có phải chết cũng
nhất quyết cướp lại Vô Kỵ.
Du Liên Châu thều thào nói: -Mau gọi đệ muội trở lại, để … để rồi mình tính
sau.
Trương Thúy Sơn giơ cây giáo dài, đâm chết hai tên Nguyên binh ở trước mặt,
hỏi lại: -Sư ca bị thương ra sao?
Du Liên Châu đáp: -Không sao đâu. Mau mau gọi đệ muội về lại gấp.
Trương Thúy Sơn sợ bọn quân Nguyên vẫn còn hảo thủ trong đó, mình vừa đi
khỏi, sẽ quay lại hạ sát Du Liên Châu, nên đuổi theo bốn bề, từng đứa một
giết hết, sau đó mới lấy một con ngựa, nhảy lên đuổi về hướng tây.
Đuổi được mấy dặm, thấy Ân Tố Tố chạy như người điên, nhưng bước chân
loạng choạng, hiển nhiên đã mỏi mệt lắm rồi. Trương Thúy Sơn cúi xuống ôm
nàng đặt lên trên yên. Ân Tố Tố chỉ tay về phía trước, khóc nói: -Không thấy
đâu nữa, đuổi theo không kịp, đuổi theo không kịp.
Nói rồi hai mắt trợn ngược bất tỉnh. Trương Thúy Sơn trong lòng khắc khoải an
nguy của Du Liên Châu, nghĩ thầm “Trước hết mình nên lo cho nhị ca, sau đó
hãy tính tới chuyện Vô Kỵ”. Chàng quay đầu ngựa, chạy về, thấy Du Liên Châu
đang ngồi đả tọa, nhắm mắt điều quân khí tức.
Một lát sau Ân Tố Tố tỉnh lại, kêu lên: -Vô Kỵ, Vô Kỵ.
Sắc mặt trắng bệch của Du Liên Châu cũng từ từ hồng trở lại, chàng mở mắt
ra, nói nhỏ: -Chưởng lực quả thật lợi hại.
Trương Thúy Sơn thấy sư huynh mở miệng nói, biết rằng tính mệnh không đến
nỗi nào mới thấy yên tâm, nhưng không dám nói chuyện. Du Liên Châu từ từ
đứng lên, hỏi khẽ: -Không thấy tung tích gì sao?
Ân Tố Tố khóc đáp: -Nhị bá, làm … làm thế nào bây giờ đây?
Du Liên Châu đáp: -Cô yên tâm, Vô Kỵ không sao đâu. Tên này võ công cao
ghê gớm, nhất định không làm hại trẻ con đâu.
Ân Tố Tố đáp: -Nhưng mà … nhưng mà y bắt cóc mất Vô Kỵ rồi.
Du Liên Châu gật đầu, tay trái đưa ra vịn vào vai Trương Thúy Sơn, nhắm mắt
suy nghĩ. Một lát sau, chàng mở mắt nói: -Ta không nghĩ ra y thuộc môn phái
nào, mình lên núi hỏi sư phụ xem sao.
Ân Tố Tố nôn nóng, nói: -Nhị bá, mình phải tìm cách nào, đoạt lại Vô Kỵ trước
đã. Tên đó ở môn phái nào sau này mình hỏi cũng được.
Du Liên Châu lặng lẽ lắc đầu. Trương Thúy Sơn nói: -Tố Tố, trước mắt nhị ca
đang bị trọng thương, tên đó võ công cao cường như thế, mình có kiếm được
y thì cũng chẳng làm gì được đâu.
Ân Tố Tố vẫn bồn chồn nói: -Không lẽ … không lẽ mình mặc kệ nó sao?
Trương Thúy Sơn đáp: -Mình không cần phải đi tìm y, y tất sẽ đi kiếm mình.
Ân Tố Tố vốn rất thông minh, chỉ vì đưa con yêu bị bắt nên kinh hoảng, đầu óc
bối rối, bây giờ chợt nghĩ ra lập tức minh bạch. Tên Nguyên binh đó võ công
cao cường như thế, đến Du Liên Châu còn bị chưởng lực của y chấn thương,
tất nhiên y chỉ giả trang. Y đánh Du Liên Châu rồi nếu muốn lấy mạng hai vợ
chồng không phải chuyện khó, nhưng lại chỉ bắt cóc Vô Kỵ, dụng ý chỉ để tra
hỏi chỗ ở của Tạ Tốn. Khi Trương Thúy Sơn thuận tay thúc một cán mâu vào
ngực, y giả vờ bất tỉnh, ba người đâu có lưu tâm tướng mạo thân hình ra sao,
lúc này nghĩ lại, tên đó dường như để râu xồm, không khác gì những tên binh
sĩ Thát Đát tầm thường. Trương Thúy Sơn bồng sư huynh để lên lưng ngựa, tự
tay cầm cương, ba người cưỡi ngựa chầm chậm mà đi. Đến An Lục họ tìm một
khách điếm nhỏ nghỉ ngơi. Trương Thúy Sơn gọi chủ quán mang đồ ăn đến,
đóng cửa lại không ra, e gặp Nguyên binh gây thêm rắc rối. Ba người trên
đường giết hơn một chục tên lính, tin chắc vài ngày sau đại đội Nguyên binh
sẽ kéo đến tàn sát cướp bóc trả thù, dân chúng vùng này sẽ phải chịu không
biết bao tai ương. Thế nhưng mỗi khi gặp chuyện bất bình, chàng không thể
nào thõng tay không ngó đến. Quả thực cái nhục mất nước thì trên khắp cõi
thần châu, người người đều chịu chung kiếp nạn.
Du Liên Châu tiềm vận nội lực, dẫn đi khắp các huyệt đạo trên thân thể để trị
thương, Trương Thúy Sơn ngồi một bên canh chừng. Ân Tố Tố ngồi dựa vào
ghế, nhưng nào có ngủ được. Đến nửa đêm, Du Liên Châu đứng dậy, đi chầm
chậm trong phòng ba vòng cho rãn gân cốt, nói: -Ngũ đệ, trong cả đời ta, trừ
ân sư ra, chưa từng gặp một cao thủ nào như thế.
Ân Tố Tố trong lòng vẫn khắc khoải nhớ con, nói: -Y bắt cóc Vô Kỵ chắc là để
tra hỏi nơi ở của nghĩa huynh, không biết Vô Kỵ có nói không.
Trương Thúy Sơn hiên ngang đáp: -Nếu như Vô Kỵ nói ra thì nó đâu có còn là
con chúng ta nữa?
Ân Tố Tố nói: -Đúng thế, chắc nó không chịu nói đâu.
Đột nhiên nàng òa lên khóc. Trương Thúy Sơn vội hỏi: -Cái gì thế?
Ân Tố Tố nghẹn ngào nói: -Vô Kỵ không nói, tên ác tặc … tên ác tặc thể nào
cũng đánh nó, không chừng y còn dùng độc hình.
Du Liên Châu thở dài một tiếng. Trương Thúy Sơn đáp: -Ngọc bất trác, bất
thành khí[5]. Để cho thằng bé trải qua gian nan khốn khổ, không hẳn là không
có chỗ hay.
Chàng tuy nói thế nhưng nghĩ tới không biết lúc này thằng bé đang bị người
ta dày vò hành hạ, chịu đựng khổ sở, rên rỉ kêu la, chàng không khỏi vừa buồn
rầu vừa tức tối. Chàng lại tự hỏi hay là lúc này nó đang bình an nằm ngủ? Nếu
nó đem chỗ ở của Tạ Tốn nói ra thì là kẻ vong ân phụ nghĩa, so với bị độc hình
còn tệ hại hơn nhiều. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: -Thà rằng để nó chết ngay
còn hơn là làm kẻ tiểu nhân bất nghĩa.
Chàng nhìn vợ, thấy mắt nàng đầy vẻ sầu khổ đáng thương, bỗng giật mình
nghĩ thầm “Nếu như tên ác tặc đó đem Vô Kỵ tới đây lấy tính mệnh uy hiếp, Tố
Tố sẽ bị khuất phục không chừng”. Bèn hỏi: -Nhị ca, anh có khỏe chưa?
Sư huynh đệ từ nhỏ đồng môn học nghệ, dù một lời nói, một ánh mắt, họ đều
có thể tâm ý tương thông. Du Liên Châu nhìn thần sắc hai vợ chồng đã hiểu rõ
dụng ý của Trương Thúy Sơn, nên nói: -Khỏe rồi, mình lên đường qua đêm đi
thôi.
Ba người chọn những con đường vắng vẻ quanh co, lợi dụng đêm tối mà đi.
Họ sợ nhất không phải là kẻ kia có thể đuổi kịp sát hại mà chính là sợ y dùng
những thủ đoạn tàn khốc đày đọa Vô Kỵ ngay trước mắt mình.
Cứ như thế, ngày nghỉ, đêm đi, trên đường quả nhiên vô sự. Thế nhưng Ân Tố
Tố lòng nhớ nhung con, lại đi ban đêm trong núi non, nhiễm phải gió sương,
nên bất ngờ ngã bệnh. Trương Thúy Sơn thuê hai cỗ xe lừa, để Du Liên Châu
và Ân Tố Tố hai người đi, còn mình cưỡi ngựa hộ tống bên cạnh. Hôm đó ba
người qua Tương Dương đến nghỉ tại một nhà trọ ở Thái Bình Điếm.
Trương Thúy Sơn lo liệu cho sư huynh xong, đang định về phòng mình để
nghỉ, bỗng dưng có một hán tử đẩy then cửa lên, tiến vào phòng. Người này
mặc áo chẽn màu xanh, tay cầm roi ngựa, ăn mặc trông như một phu xe. Y
nhìn Du Trương hai người, cười khẩy một tiếng, rồi quay mình đi ra. Trương
Thúy Sơn biết y không có ý tốt, giận thái độ vô lễ, thấy y vừa mở cửa đi ra, tay
trái chàng liền chộp lấy cái then cửa, ám vận nội kình ném ra ngoài, nghe cạch
một tiếng đánh trúng lưng y.
Người đó lảo đảo, ngã nhào về phía trước, gượng đứng dậy chửi: -Tiểu tặc
phái Võ Đương kia, chết đến đít còn giở thói hung hăng.
Miệng nói nhưng chân vẫn tiếp tục chạy ra ngoài, chân đi lảo đảo, xem ra
trúng cái then cửa thụ thương không nhẹ. Du Liên Châu thấy việc xảy ra như
thế, không nói một lời. Đến chiều tối, Trương Thúy Sơn nói: -Nhị ca, mình lên
đường được chưa?
Du Liên Châu nói: -Không, đêm nay không đi, đến sáng mai cũng chưa muộn.
Trương Thúy Sơn suy nghĩ một giây, hiểu ngay ý của sư huynh, hào khí bừng
bừng nổi lên, nói: -Đúng thế, nơi đây cách bản sơn chỉ hai ngày đường, anh
em mình vẫn còn dè dặt, chẳng hóa ra làm mất uy phong của sư môn hay
sao? Ngay dưới chân núi Võ Đương mà mình vẫn còn phải đêm đi ngày nghỉ
để tránh người thì còn thể thống gì nữa?
Du Liên Châu mỉm cười đáp: -Vả lại hành tàng đã lộ rồi, để xem đệ tử phái Võ
Đương đối phó với cái chết ra sao.
Hai người đi qua phòng của Trương Thúy Sơn, song song ngồi trên giường
ấp[6], nhắm mắt đả tọa. Đêm hôm đó, ngoài song cửa, trên mái nhà, có bảy
tám người đi qua đi lại canh chừng, nhưng không dám tiến vào phòng gây sự.
Ân Tố Tố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Du Trương hai người không thèm
để ý đến bọn người đó.
Hôm sau họ dùng điểm tâm xong mới lên đường. Du Liên Châu ngồi trong xe
lừa, bảo xa phu mở hết rèm xe bốn bên để quan sát cho rõ. Đi khỏi Thái Bình
Điếm chừng vài dặm, có ba người cưỡi ngựa từ phía đông đuổi đến, đi lẽo đẽo
sau xe lừa, cách chừng mươi trượng, không tiến lên mà cũng không bỏ cách
xa thêm. Đi thêm vài dặm nữa, đã thấy trước mặt có bốn người cưỡi ngựa
đứng chờ bên đường, đợi bọn Du Liên Châu đi qua, bốn người đó lại đi theo
sau. Vài dặm nữa lại có thêm bốn người ngựa khác gia nhập, tổng cộng thành
mười một người.
Người đánh xe kinh hoảng nói với Trương Thúy Sơn: -Khách quan, bọn người
này cản đường có vẻ bất chính, chắc là ăn cướp rồi, mình phải cẩn thận.
Trương Thúy Sơn gật đầu.
Đến khoảng giữa trưa lại có thêm sáu người nữa. Những người đó ăn mặc
không giống nhau, có người rất diêm dúa sang trọng, có người lại giống như
phu xe, chạy cờ nhưng người nào cũng mang theo binh khí. Cả đoàn người
không ai nói một tiếng nên không nghe được khẩu âm, nhưng đa số thân thể
bé nhỏ, sắc da xạm đen, xem chừng từ phương nam đến. Đến quá trưa, họ đã
lên đến hai mươi mốt người, có mấy kẻ lớn mật giục ngựa chạy lên, chỉ cách
xe lừa chừng ba trượng thì không tiến nữa. Du Liên Châu ngồi trong xe nhắm
mắt dưỡng thần, không thèm để mắt nhìn họ lấy một lần.
Chiều đến, từ trước mặt có hai con ngựa chạy đến. Người đi trước là một ông
già râu dài, hai tay không. Người thứ hai là một thiếu phụ ăn mặc sang trọng,
tay trái cầm song đao. Hai con ngựa đó đứng chặn ngay giữa đường, không
cho xe đi qua.
Trương Thúy Sơn cố dằn cơn giận, ngồi trên ngựa ôm quyền thi lễ hỏi: -Du nhị
và Trương ngũ của phái Võ Đương chào hai vị, xin hỏi tôn tính đại danh của
lão gia tử là gì?
Lão già đó nhếch mép nói: -Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ở đâu? Chỉ cần ngươi
nói ra thì ta không làm khó dễ đệ tử phái Võ Đương.
Trương Thúy Sơn nói: -Việc này tại ha không làm chủ được, phải nhờ sư tôn
định đoạt.
Ông già nói tiếp: -Du nhị bị thương, Trương ngũ đơn độc. Ngươi có một mình
làm sao địch lại bọn ta bây nhiêu người.
Nói xong y thò tay vào trong lưng lấy ra một đôi phán quan bút, đầu bút đúc
hình đầu rắn. Trương Thúy Sơn có ngoại hiệu là Ngân Câu Thiết Hoạch, tay
phải sử dụng phán quan bút, nên trong võ lâm dùng phán quan bút để điểm
huyệt chàng đều biết rõ, nay nhìn thấy xà đầu song bút này, trong lòng rung
động. Trước đây chàng đã từng nghe sư phụ nói qua, nước Cao Ly có một phái
sử dụng phán quan bút, đầu bút đúc hình rắn, chiêu số và phương pháp điểm
huyệt khác hẳn Trung Thổ, đại khái là theo cách âm nhu tàn độc của loài rắn,
chiêu số linh động, tên gọi là phái Thanh Long. Cao thủ xuất danh của phái đó
họ Tuyền, còn tên là gì chính sư phụ cũng không biết. Chàng ôm quyền hỏi: –
Tiền bối có phải thuộc phái Thanh Long ở Cao Ly không? Không biết xưng hô
với Tuyền lão gia tử thế nào?
Lão già đó hơi kinh ngạc, nghĩ thầm “Xem ngươi chừng ba mươi tuổi, nhưng
sao kiến thức rộng đến thế, biết được lai lịch của ta”. Lão già đó chính là
chưởng môn phái Thanh Long bên Cao Ly tên là Tuyền Kiến Nam, được bang
chủ Tam Giang Bang ở Lĩnh Nam đem hậu lễ mời sang. Y mới đến Trung Thổ,
chưa từng ra tay bao giờ, nào ngờ vừa ra mặt đã bị Trương Thúy Sơn nhận ra.
Y giơ đôi bút khua một cái, nói: -Lão phu chính là Tuyền Kiến Nam đây.
Trương Thúy Sơn nói: -Phái Thanh Long ở Cao Ly trước nay không qua lại gì
với võ lâm Trung Thổ, không biết phái Võ Đương đắc tội gì với Tuyền lão anh
hùng, xin cho biết rõ.
Tuyền Kiến Nam lại nhếch mép, nói: -Lão phu với các hạ không thù không oán,
người Cao Ly chúng tôi cũng biết Trung Thổ có phái Võ Đương, Võ Đương thất
hiệp đều là người tốt hành hiệp trượng nghĩa. Lão phu chỉ hỏi các hạ một câu:
Kim Mao Sư Vương trốn ở đâu?
Tuy câu đó không phải là vô lễ nhưng cách nói rõ ràng uy hiếp, lại múa đôi
phán quan bút, ra lệnh cho bọn người kéo tới vây quanh xe lừa, rõ ràng ý nói
nếu không cho biết chỗ ở của Tạ Tốn họ sẽ ra tay động võ. Trương Thúy Sơn
nói: -Nếu như tại hạ không nói thì sao?
Tuyền Kiến Nam nói: -Trương ngũ hiệp võ nghệ cao cường, bọn ta tuy đông
người nhưng cũng chưa chắc cầm giữ được ngươi. Thế nhưng Du nhị hiệp bị
thương nặng, tôn phu nhân lại bị bệnh, bọn ta được dịp bằng vàng, nhân
người ta gặp nguy nan ra tay giữ hai người lại. Còn Trương ngũ hiệp cứ việc đi
không sao.
Y nói tiếng Trung Hoa dùng chữ đã không đúng, giọng lại cứng nhắc thật là
khó nghe. Trương Thúy Sơn nghe y đem bốn chữ vô liêm sỉ “thừa nhân chi
nguy” chính miệng nói ra, bèn nói: -Được rồi, thế thì tại hạ xin lãnh giáo võ
học cao chiêu của Cao Ly. Thế nhưng nếu Tuyền lão anh hùng chịu nhường tại
hạ một chiêu, nửa thức thì sao?
Tuyền Kiến Nam cười đáp: -Nếu như ta thua thì tất cả mọi người sẽ cùng xông
lên, chứ bọn ta không theo cách thức một chọi một. Nếu phái Võ Đương đông
hơn, các ngươi cứ việc lấy thịt đè người. Hồi xưa Tùy Dượng Đế, Đường Thái
Tông, Đường Cao Tông bên Trung Quốc sang xâm chiếm lần nào cũng đem
mấy chục vạn người đánh vài vạn quân của Cao Ly thì sao? Xưa nay đánh
nhau bên nào nhiều là bên ấy thắng.
Trương Thúy Sơn biết rằng việc ngày hôm nay có nói nhiều cũng vô ích, chỉ có
cách bắt được y làm con tin mới mong ép thủ hạ của y không dám tiến lên
xâm phạm đến nhị ca và Tố Tố. Nghĩ thế chàng nhún mình, nhẹ nhàng nhảy
xuống ngựa, chân trái vừa chấm đất, tay trái đã cầm hổ đầu câu bạc vụn, tay
phải cầm phán quan bút thép ròng, nói: -Các hạ là khách, xin mời ra tay trước.
Phán quan bút của chàng mười năm trước đã rơi xuống biển mất rồi, bút hôm
nay mới mua ở tại một tiệm bán binh khí, tuy dài ngắn phân lượng không hoàn
toàn vừa tay nhưng đành dùng tạm.
Tuyền Kiến Nam cũng nhảy xuống ngựa, gõ hai chiếc bút vào nhau nghe keng
một tiếng, tay phải điểm hờ ra, bút bên trái vẫn còn giữ thế, thân hình chuyển
sang bên cạnh Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm “Hôm nay ta vì
an nguy của nghĩa huynh mà chiến đấu, Tố Tố là vợ ta hai người như một,
nàng cũng có tình kim lan với nghĩa huynh, dù có vì y mà chết cũng không
sao. Có điều nhị ca cùng nghĩa huynh vốn không quen biết, nếu vì y mà nhị ca
phải chịu nhục thì không thể nào chịu được”.
Chàng thấy đầu bút của Tuyền Kiến Nam điểm tới, giơ câu gạt ra, nhưng tay
chỉ sử dụng hai thành kình lực. Câu bút chạm nhau, thân hình chàng hơi lảo
đảo.
Tuyền Kiến Nam trong lòng mừng quá, nghĩ thầm “Bọn Tam Giang bang ca
tụng Võ Đương thất hiệp lên tận trời xanh, nhưng hóa ra chỉ đến thế. Có lẽ võ
lâm Trung Nguyên muốn giữ thể diện nên đem nhân sĩ bản quốc thổi phồng
lên gấp mấy lần”. Nghĩ thế cây bút ở tay trái y liền phóng ra ba chiêu. Trương
Thúy Sơn né trái lách phải, cố gắng đón đỡ, trả lại một câu một bút nhưng
kình lực yếu ớt. Tuyền Kiến Nam tin chắc hôm nay sẽ đánh bại Trương ngũ
hiệp của phái Võ Đương, có thể nói y đến Trung Thổ đánh một trận là nổi
danh, nên hai ngọn bút phi vũ, mỗi chiêu đều nhằm những điểm yếu hại trên
người Trương Thúy Sơn điểm tới.
Trương Thúy Sơn giữ môn hộ thật nghiêm mật, ngưng thần quan sát kỹ càng
chiêu số đối phương. Chàng thấy chiêu số của y nhẹ nhàng, bút cũng có chút
kình lực, nhưng những huyệt đạo y điểm thiên về hạ tam lộ ở sau lưng, so với
các phái chuyên điểm huyệt nổi danh ở Trung Thổ khác xa. Đấu thêm một lúc,
thấy phán quan bút bên trái của y đều nhằm vào các huyệt bên dưới huyệt
Linh Đài, từ Linh Đài, Chí Dương, Cân Xúc, Trung Khu, Tích Trung, Huyền Khu,
Mệnh Môn, Dương Quan, Yêu Du đến huyệt Trường Cường ở đốt xương cùng;
còn phán quan bút bên phải y điểm các huyệt trên hông và chân, từ Ngũ Khu,
Duy Đạo, Hoàn Khiêu, Phong Thị, Trung Độc đến tận huyệt Dương Lăng trên
đùi. Trương Thúy Sơn hiểu ngay bút bên trái của y chuyên điểm các huyệt trên
Đốc Mạch còn bút bên phải nhắm vào các huyệt trên Túc Thiếu Dương Đảm
Kinh, trông thì có vẻ phức tạp, thực ra chỉ có bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm
“Năm xưa sư phụ có nói rằng phái Thanh Long của Cao Ly chuyên về điểm
huyệt một bên người, tuy có vẻ độc địa, nhưng không đáng sợ. Hôm nay gặp
phải, quả đúng như thế”.
Chàng đã tìm ra chiêu thức đường lối của dối phương rồi, ngân câu thiết bút
tuy múa may đỡ đưới gạt trên ra chiều ra vẻ, thực sự chỉ cốt bảo vệ các huyệt
trên đốc mạch và túc thiếu dương đảm kinh mà thôi, còn các huyệt khác trên
thân thể không cần để ý tới. Tuyền Kiến Nam càng đấu càng hăng, hò hét
vang dội, uy phong lẫm lẫm. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm “Chỉ có chút võ công
như thế này mà cũng dám đến tận chân núi Võ Đương gây rối ư”. Đột nhiên
câu bên tay trái chàng sử cái móc trong tự quyết chữ?long?, nghe soẹt một
tiếng, móc trúng ngay huyệt Phong Thị trên đùi phải của Tuyền Kiến Nam.
Tuyền Kiến Nam kêu “Ối” một tiếng, chân phải khuỵu xuống. Bút bên phải của
Trương Thúy Sơn liên tiếp điểm ra nhanh như lửa xẹt, các huyệt Linh Đài
thuận thế đổ xuống, sử nét cuối cùng của chữ “phong”, chẳng khác gì trong
thư pháp kéo xuống một nét sổ, từ Chí Dương, Tiết Xúc, Trung Khu, Tích
Trung, ngay cả đến Trường Cường, trên khắp các huyệt Đốc Mạch đều điểm
cả.
Nét bút đó nhanh như sao băng, khí nuốt Ngưu Đẩu, Tuyền Kiến Nam nào còn
nhúc nhích gì được. Nét bút đó điểm vào các huyệt mà chính y cả đời nghiên
cứu, nghĩ thầm “Thôi rồi, thôi rồi. Đối phương tài ba tuyệt luân như thế, ta
không cách nào một hơi điểm luôn một chục huyệt như vậy. Ta so với học trò y
cũng còn kém xa”.
Trương Thúy Sơn đưa câu chặn vào yết hầu của Tuyền Kiến Nam, quát lên: –
Các vị mau mau lùi ra. Tại hạ mời Tuyền lão anh hùng đi tới chân núi Võ
Đương, sẽ giải huyệt thả về.
Chàng nghĩ bụng bọn này chắc đều là hạ thuộc của Tuyền Kiến Nam, trong
lòng úy kỵ, ắt phải tránh ra. Nào ngờ thiếu phụ ăn mặc đẹp đẽ kia giơ song
đao, kêu lên: -Tất cả dàn hàng tiến lên, vây cái xe lừa lại.
Trương Thúy Sơn quát lên: -Kẻ nào tiến lên, ta sẽ giết y trước.
Thiếu phụ cười nhạt, quát: -Tất cả tiến lên.
Y thị nhảy xuống ngựa, múa đao xông lên, không coi Tuyền Kiến Nam vào đâu.
Thì ra thiếu phụ đó là một đà chủ của Tam Giang bang, lần này ra tay qui mô,
quyết ý bắt giữ Du Liên Châu và Ân Tố Tố để bức vấn chỗ ở của Tạ Tốn. Tuyền
Kiến Nam chỉ là khách của Tam Giang bang, nếu không đắc lực, có chết dưới
tay địch cũng chẳng hề gì.
Trương Thúy Sơn kinh hoảng, xem ra có giết Tuyền Kiến Nam cũng không đến
đâu, thấy sáu bảy tên xông đến xe của Ân Tố Tố, sáu bảy tên khác xông đến
xe của Du Liên Châu, chỉ một số ít cùng thiếu phụ nọ đến tấn công mình.
Chàng chưa biết tính sao, bỗng nhiên nghe Du Liên Châu quát lớn: -Lục đệ,
mau ra mặt trừng trị bọn này đi.
Trương Thúy Sơn ngạc nhiên: -Nhị ca định dùng kế không thành chăng?
Chỉ nghe từ không trung một tiếng hú, có tiếng người nói: -Tuân lệnh. Ngũ ca
ơi, anh khỏe chứ, có nhớ tiểu đệ không?
Từ một cây hòe lớn ở xa mấy trượng nhảy xuống một người, vừa tiến về phía
trước, vừa rung động trường kiếm, chính là lục hiệp Ân Lê Đình. Trương Thúy
Sơn mừng không ngờ nổi, kêu lên: -Lục đệ, chú khỏe không?
Từ phía Tam Giang bang có mấy người tách ra ngăn trở, chỉ nghe ối chà, ối
chà, leng keng không dứt, người nào người nấy đều bị đâm trúng huyệt Thần
Môn, rơi binh khí. Thần Môn huyệt nằm ngay giữa xương cổ tay, trúng kiếm
rồi, tay không còn sử nổi chút nào lực đạo nữa. Ân Lê Đình vừa múa kiếm vừa
xông tới, gặp địch thủ ngăn trở, chỉ rung động trường kiếm, nghe keng một
tiếng là một món binh khí rơi xuống. Thiếu phụ quay đầu kêu lên: -Ngươi là Võ
Đương?
Leng keng, leng keng hai tiếng, hai thanh đao rời tay rớt xuống. Trương Thúy
Sơn mừng quá, nói: -Thần Môn Thập Tam Kiếm của sư phụ đã nghĩ ra rồi.
Thì ra Thần Môn Thập Tam Kiếm bao gồm mười ba đường, chiêu số khác nhau,
nhưng tất cả đều đâm trúng ngay huyệt Thần Môn ở cổ tay. Mười năm trước
khi Trương Thúy Sơn rời núi Võ Đương, Trương Tam Phong đã có ý đó, từng
bàn với các đệ tử mấy lần, nhưng còn nhiều chỗ khó khăn chưa vượt qua
được. Lúc này Ân Lê Đình sử dụng, những tay hảo thủ của Tam Giang bang
không ai đỡ nổi một chiêu. Trương Thúy Sơn hết sức cao hứng, thấy mỗi chiêu
Ân Lê Đình tung ra đều hết sức tinh diệu, chỉ mới sử dụng năm sáu đường,
Thần Môn Thập Tam Kiếm chưa đi hết một nửa, đã có hơn một chục bang
chúng của Tam Giang bang bị rơi binh khí rồi.
Thiếu phụ kêu lên: -Tát nước, tát nước, mạnh ai nấy đi.
Bang chúng có người thì lên ngựa đào tẩu, có kẻ không kịp thượng mã, chỉ kịp
quay mình bỏ chạy. Trương Thúy Sơn giải khai huyệt đạo cho Tuyền Kiến Nam,
nhặt đôi xà đầu phán quan bút cài vào lưng y. Tuyền Kiến Nam thẹn đỏ mặt,
cắm cúi đi thẳng nhưng không cùng hướng với Tam Giang bang.
Ân Lê Đình tra kiếm vào vỏ, nắm chặt hai tay Trương Thúy Sơn, vui mừng nói:
-Ngũ ca, em nhớ anh biết bao nhiêu mà kể.
Trương Thúy Sơn cười đáp: -Lục đệ, chú cao lớn quá rồi.
Khi hai người chia tay, Ân Lê Đình mới có mười tám tuổi, mười năm không gặp,
từ một thiếu niên dong dỏng gầy gầy đã trở thành một thanh niên vạm vỡ.
Trương Thúy Sơn nắm tay Ân Lê Đình đến gặp vợ, Ân Tố Tố đang bệnh nặng,
chỉ gật đầu mỉm cười, hạ giọng gọi khẽ: -Lục đệ.
Ân Lê Đình cười đáp: -Ngũ tẩu cũng họ Ân, thật là hay lắm, không những là
chị dâu, mà cũng là tỉ tỉ của tiểu đệ nữa.
Trương Thúy Sơn nói: -Nhị ca giỏi thật. Chú ẩn trên ngọn cây cao, ta không
biết gì cả, nhị ca đã trông thấy rồi.
Ân Lê Đình bèn kể nguyên do vì sao đến ứng viện. Thì ra tứ hiệp Trương Tùng
Khê xuống núi mua sắm các vật dụng cho tiệc thọ bách tuế của sư phụ, thấy
có hai tên trong giới giang hồ lén lén lút lút, xem chừng bất chính, trong lòng
khởi nghi “Phái Võ Đương của ta uy chấn thiên hạ, không lẽ còn có kẻ lớn mật
dám đến chân núi vuốt râu hùm? “. Chàng bí mật theo dõi, nghe hai người nói
chuyện, mới biết Trương Thúy Sơn từ hải ngoại về, đã gặp được nhị sư ca Du
Liên Châu, cả Tam Giang bang và Ngũ Phượng đao cùng muốn chặn đường,
truy hỏi tung tích của Tạ Tốn. Trương Tùng Khê mừng lắm, lật đật quay về, lúc
đó trên núi chỉ còn một mình Ân Lê Đình mà thôi, hai người lập tức chia nhau
cứu viện, cùng nghĩ thầm “Đã có Du nhị và Trương ngũ cùng ở một nơi, hai cái
bang hội, môn phái nho nhỏ đó có kiếm chỉ thêm nhục chứ làm gì được hai
người”. Thế nhưng họ cùng muốn gặp lại Trương Thúy Sơn, sớm khắc nào hay
khắc nấy nên cùng đi xuống nghênh tiếp. Việc Du Liên Châu bị thương hai gã
giang hồ kia đâu có đề cập đến, nên Trương Ân hai người nào có hay biết.
Trương Tùng Khê đi đánh đuổi hai tay hảo thủ của Ngũ Phượng đao phái đến,
còn bọn Tam Giang bang thì do Ân Lê Đình thanh toán.
Du Liên Châu thở dài: -Nếu không có tứ đệ tính toán xa xôi, không khéo hôm
nay phái Võ Đương mình thật mất mặt.
Trương Thúy Sơn xấu hổ đáp: -Chỉ bằng sức của một mình tiểu đệ, không bảo
vệ nổi nhị ca. Than ôi, xa thầy mười năm, tiểu đệ đã thua kém anh em đồng
môn quá xa rồi.
Ân Lê Đình cười đáp: -Sao ngũ ca lại nói như thế? Nếu tiểu đệ không ra tay,
bọn Tam Giang bang kia sẽ bị ngũ ca đánh cho một trận tan tác thật dễ dàng.
Có điều vì ngũ ca phải chiếu cố cho nhị ca, lại e ngại ngũ tẩu kinh sợ. Công
phu ngũ ca dùng đánh bại lão già Cao Ly, sư phụ chưa truyền cho người thứ
hai nào. Kỳ này anh về núi, sư phụ vui mừng lắm, đem ra bao nhiêu công phu
tinh diệu truyền cho, chỉ sợ ngũ ca học không kịp. Chiêu thuật của Thần Môn
Thập Tam Thức để tiểu đệ nói cho sư ca nghe nhé?
Hai người sư huynh đệ tình thâm, xa nhau lâu nay trùng phùng, Ân Lê Đình
hận không thể đem tất cả công phu học trong suốt mười năm qua trong
khoảnh khắc nói hết cho Trương Thúy Sơn nghe. Hai người đi song song, Ân
Lê Đình giơ tay múa chân, nói liên tu bất tận.
Đêm hôm đó bốn người ở lại khách điếm tại bến Tiên Nhân, Ân Lê Đình muốn
nằm cùng giường với Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn vốn rất yêu anh
chàng tiểu sư đệ này, thấy tuy đã cao lớn như thế nhưng đối với mình vẫn quí
mến như xưa. Trong Võ Đương thất hiệp tuy Mạc Thanh Cốc là người nhỏ tuổi
hơn hết, nhưng từ nhỏ tính tình đã trưởng thành, Ân Lê Đình so với sư đệ tính
lại trẻ con hơn. Trương Thúy Sơn tuổi tác so với chàng không cách xa mấy, cho
nên hai người thân nhau hơn cả.
Du Liên Châu cười nói: -Ngũ đệ nay có vợ rồi, chú tưởng cũng vẫn còn như
mười năm trước hay sao? Ngũ đệ, chú về kỳ này thật đúng lúc, anh em mình
uống thọ tửu mừng sư phụ trăm tuổi xong, lại được uống hỉ tửu mừng lục đệ.
Trương Thúy Sơn mừng lắm, vỗ tay cười hỏi lại: -Hay quá, hay quá. Tân nương
là cô nào của chốn danh môn thế?
Ân Lê Đình mặt đỏ bừng, thẹn thùng không nói.
Du Liên Châu đáp: -Chính là hòn ngọc quí trong tay Kim Tiên Kỷ lão anh hùng
đó.
Trương Thúy Sơn lè lưỡi, cười nói: -Lục đệ nếu ương ngạnh, cái roi vàng đó mà
đét đít thì không vui gì đâu nhé.
Du Liên Châu mỉm cười, nói: -Kỷ cô nương sử kiếm. Mong rằng những người
bịt mặt hôm đó bên bờ sông không có Kỷ cô nương trong đó.
Trương Thúy Sơn kinh hoảng nói: -Kỷ cô nương là môn hạ phái Nga Mi ư?
Du Liên Châu gật đầu nói: -Những cô thuộc phái Nga Mi mình gặp bên bờ
sông võ công bình bình, chắc không có Kỷ cô nương trong đó đâu, chứ không
vì ngũ đệ muội lại đắc tội với lục đệ muội, người ta sẽ bảo ta thiên vị đó. Cô vợ
chưa cưới của lục đệ nhân phẩn cực tốt, võ công lại cao cường, đệ tử danh
môn tất nhiên không phải tầm thường, cùng với lục đệ đúng là một đôi duyên
trời?
Chàng nói tới đây, bỗng nghĩ ra Ân Tố Tố là con gái của giáo chủ tà giáo, nếu
mình khen ngợi Kỷ cô nương như vậy, không khỏi khiến cho Trương Thúy Sơn
chạnh lòng, đang định nói chữa mấy câu, bỗng có một người tiến đến trước
phòng nói vọng vào: -Du gia, có mấy người đến bái phỏng lão nhân gia, nói là
bằng hữu của quí vị.
Đó là tiếng của điếm tiểu nhị. Du Liên Châu hỏi: -Ai thế?
Điếm tiểu nhị đáp: -Tất cả có sáu người, nói là môn hạ của Ngũ Phượng đao.
Ba người sư huynh đệ đều hơi giật mình, nghĩ thầm Trương Tùng Khê đi đánh
đuổi bọn Ngũ Phượng đao, sao lại để cho địch nhân tìm đến tận cửa, không lẽ
Trương Tùng Khê có gì sẩy tay chăng?
Trương Thúy Sơn nói: -Để em ra coi.
Chàng sợ nhị ca bị thương chưa khỏi, lỡ phải động thủ với người ta e gặp
chuyện chẳng lành. Du Liên Châu nói: -Cứ mời họ vào đây.
Một lát sau tiến vào năm người đàn ông và một thiếu phụ dung mạo đẹp đẽ.
Trương Thúy Sơn và Ân Lê Đình hai tay không đứng mỗi người một bên Du
Liên Châu phòng bị. Sáu người đó mặt mày buồn thiu, có dáng hổ thẹn, trên
người không mang binh khí, trông không có vẻ gì là đến kiếm chuyện cả.
Người đi đầu râu tóc điểm bạc, khoảng chừng ngoài bốn mươi, cung kính ôm
quyền hành lễ, nói: -Ba vị có phải là Du nhị hiệp, Trương ngũ hiệp và Ân lục
hiệp chăng? Tại hạ là môn hạ Ngũ Phượng đao Mạnh Chính Hồng, có lời vấn
an ba vị.
Bọn Du Liên Châu ba người vòng tay đáp lễ, trong lòng thấy có vẻ kỳ quái. Du
Liên Châu nói: -Mạnh lão sư khỏe chứ, mời các vị ngồi.
Mạnh Chính Hồng không dám ngồi, nói: -Tệ môn ở tại Sơn Tây, Hà Đông, môn
phái thật nhỏ, đã từ lâu ngưỡng mộ uy danh Trương chân nhân và quí vị thất
hiệp, quả thực chẳng khác gì sấm nổ bên tai, chỉ có điều vô duyên chưa được
dịp bái kiến. Hôm nay đến chân núi Võ Đương, đáng lẽ phải lên khấu đầu
trước Trương chân nhân, nhưng nghe Trương chân nhân tuổi hạc đã trăm rồi,
thanh cư tĩnh tu, chúng tôi là kẻ thô lỗ võ biền, không dám đến làm rộn tinh
thần thanh tĩnh của lão nhân gia. Ba vị về núi xin cho chúng tôi gửi lời hỏi
thăm, nhân tiện nói rằng môn hạ đệ tử của Ngũ Phượng đao ở Sơn Tây, chúc
lão nhân gia thiên thu khang ninh, phúc thọ vô cương.
Du Liên Châu vốn dĩ bị thương chưa khỏi, ngồi trên giường ấp, thấy y đề cập
đến sư phụ, vội vịn vai Ân Lê Đình xuống giường, cung kính đứng dậy, nói: –
Không dám, không dám. Tại hạ xin cám ơn.
Mạnh Chính Hồng nói tiếp: -Chúng tôi ở đất Sơn Tây quê mùa, ếch ngồi đáy
giếng, kiến thức nông cạn, chẳng biết trời cao đất dày, dám lớn mật làm càn,
đến nơi quí địa. May nhờ Võ Đương chư hiệp khoan hồng đại lượng, lại giải
cứu nguy nan cho chúng tôi, tại hạ cảm kích vô cùng. Hôm nay chúng tôi đến
đây, trước là tạ ơn, sau là chịu tội, mong rằng ba vị đại nhân không thèm chấp
cái lỗi lầm của kẻ tiểu nhân.
Nói xong sụp xuống lạy. Trương Thúy Sơn vội đỡ dậy, nói: -Mạnh lão sư bất tất
đa lễ.
Mạnh Chính Hồng ấp úng, muốn nói mà không dám nói ra. Du Liên Châu nói: –
Mạnh lão sư có điều gì muốn dạy bảo, xin cứ nói ra.
Mạnh Chính Hồng nói: -Tại hạ cầu Du nhị hiệp ban cho một câu, cũng xin phái
Võ Đương tha tội đừng trách cứ, để chúng tôi trở về bẩm lại với sư phụ.
Du Liên Châu mỉm cười hỏi: -Quí vị từ đất Tấn đường xa đến đất Ngạc, có lẽ
muốn hỏi về tung tích của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chăng? Không biết Kim
Mao Sư Vương Tạ Tốn có chuyện gì với quí phái?
Mạnh Chính Hồng buồn bã nói: -Gia huynh Mạch Chính Bằng chết thảm dưới
chưởng của Tạ Tốn.
Du Liên Châu trong lòng rung động, nói: -Chúng tôi quả có nỗi khổ tâm bất
đắc dĩ, không thể nào phụng cáo nơi ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, xin
Mạnh lão sư và quí vị lượng thứ cho. Còn việc tha lỗi gì gì đó, không cần phải
đề cập tới nữa, gặp lại tôn sư Ọa lão gia tử, xin nói Du nhị, Trương ngũ và Ân
lục hỏi thăm.
Mạnh Chính Hồng đáp: -Thế thì chúng tôi xin cáo từ. Ngày sau phái Võ Đương
có gì sai khiến, chỉ truyền tin đến, môn hạ Ngũ Phượng đao tuy năng lực nhỏ
bé, nhưng việc chạy đi chạy lại quyết không dám từ nan.
Nói xong cùng năm người kia ôm quyền hành lễ, quay mình đi ra. Thiếu phụ
nọ đột nhiên quay lại, quì xuống dưới đất, nói nhỏ: -Tiểu phụ nhân được bảo
tồn danh tiết, toàn do chư vị hiệp sĩ Võ Đương ban cho. Tiểu phụ nhân còn
sống ngày nào, không dám quên đại ơn đại đức của chư vị.
Ba người Du Liên Châu không biết tình hình nguyên do bên trong, nhưng nghe
y thị nói phụ nhân danh tiết, nên không tiện hỏi nhiều, chỉ ừ ào vài câu khiêm
tốn. Thiếu phụ đó sụp lạy mấy lạy rồi mới ra cửa.
Năm người của Ngũ Phượng đao vừa ra khỏi, lập tức then cửa nâng lên, một
người vụt tiến vào ôm chầm lấy Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn mừng rỡ
kêu lên: -Tứ ca.
Người tiến vào phòng chính là Trương Tùng Khê. Sư huynh sư đệ gặp lại nhau
đều hết sức vui mừng. Trương Thúy Sơn nói: -Tứ ca, anh thật túc trí đa mưu,
đã làm cho môn hạ Ngũ Phượng đao đổi thù ra bạn, thật không phải dễ.
Trương Tùng Khê cười đáp: -Cái đó cũng là cơ duyên xảo hợp chứ tứ ca có
công lao gì đâu.
Chàng liền đem sự tình đầu đuôi kể lại cho mọi người nghe.
Nguyên lai thiếu phụ xinh đẹp nọ họ Ô, là con gái thứ hai của chưởng môn
Ngũ Phượng đao, chính là vợ của Mạnh Chính Hồng. Lần này sáu người xuống
Hồ Bắc, điều tra nơi ở của Tạ Tốn, trên đường đi gặp đà chủ của Tam Giang
bang, mới nghe nói Trương Thúy Sơn biết được tung tích của Kim Mao Sư
Vương. Họ Ô từ nhỏ được nuông chiều, chủ trương lập kế bắt Trương Thúy
Sơn để tra hỏi. Mạnh Chính Hồng trước nay sợ vợ như cọp, nhưng lần này
nhất quyết không nghe lời, nói là đệ tử phái Võ Đương rất cao cường, chi
bằng dùng lễ mà cầu, đối phương nếu không ưng chịu, lúc đó hãy tính kế
khác. Ô thị nói: -Thời cơ gặp là phải làm ngay, nếu để cho Trương Thúy Sơn về
đến núi Võ Đương rồi, bọn họ sư huynh đệ gặp nhau, lại có Trương Tam Phong
đứng đằng sau, lúc đó làm sao tra hỏi được?
Hai người nói qua nói lại, gây chuyện cãi nhau. Bốn người kia chỉ là sư đệ sư
điệt, nên không dám đứng về phe nào. Ô thị tức giận nói: -Anh là tên nhát
gan, việc này báo thù cho huynh trưởng anh chứ đâu phải báo thù cho huynh
trưởng tôi. Hừ, nam tử hán đại trượng phu mà gặp việc không có chút đảm
lược nào, nếu Trương Thúy Sơn có cho biết chỗ ở của Tạ Tốn, liệu anh có dám
đi kiếm y không? Lấy phải người như anh thật phí cả đời.
Mạnh Chính Hồng vốn quen nhịn vợ nên không dám đáp lại, nhưng không chịu
theo ý của vợ, bỏ thuốc mê vợ chồng Trương Thúy Sơn tại khách điếm trên
đường. Ô thị giận dữ, nửa đêm nhân lúc chồng ngủ say, len lén trở dậy ra đi.
Y thị nghĩ rằng một mình ra tay, tìm được tung tích Tạ Tốn sẽ trêu chọc ông
chồng một chuyến, nào ngờ mọi việc đều bị một tên đà chủ Tam Giang bang
nhìn thấy cả. Tên đó thấy Ô thị xinh đẹp, nổi lòng tà dâm, nên bí mật theo
sau. Ô thị bỏ thuốc mê, nào ngờ chính mình lại uống phải mê dược. Con bọ
ngựa định bắt con ve sầu, có biết đâu con chim vành khuyên ở đằng sau,
Trương Tùng Khê đi giám thị sáu người của Ngũ Phượng đao nên mọi việc đều
biết hết. Chàng đợi khi Ô thị trong tình thế nguy cấp mới ra tay cứu, trừng trị
tên đà chủ Tam Giang bang một phen đích đáng. Trương Tùng Khê không nói
tên tuổi, chỉ nói là môn hạ đệ tử của phái Võ Đương. Ô thị vừa thẹn vừa sợ,
quay về gặp chồng, nói rõ mọi chuyện. Chính vì thế phái Võ Đương trở thành
đại ân nhân nên cả bọn đến gặp Du Liên Châu để cảm tạ ân đức. Trương Tùng
Khê đợi sáu người đi rồi mới hiện thân, để cho Ô thị khỏi xấu hổ.
Trương Thúy Sơn nghe câu chuyện xong, thở dài nói: -Đánh đuổi bọn Tam
Giang bang có hành vi bất lương không phải chuyện khó, nhưng tứ ca hành xử
để lại dư tình, biến thù thành bạn, thật hợp tâm ý của sư phụ.
Trương Tùng Khê cười nói: -Mười năm xa nhau, vừa gặp lại chú đã cho tứ ca
lên tận mây xanh rồi.
Hôm đó, bốn sư huynh đệ nằm giường cạnh nhau nói chuyện suốt một đêm.
Trương Tùng Khê tuy đa trí, nhưng đối với cao thủ giả trang làm quân Nguyên
bắt cóc Vô Kỵ, đánh Du Liên Châu bị thương, cũng không đoán ra được là ai.
Sáng sớm hôm sau, Trương Tùng Khê gặp Ân Tố Tố. Năm người đi thủng
thẳng mất thêm một ngày một đêm nữa thì đến núi Võ Đương. Trương Thúy
Sơn mười năm mới trở lại nơi sinh sống từ tấm bé, muốn chạy ngay lên bái
kiến sư phụ, cùng đại sư ca, tam sư ca, thất sư đệ gặp gỡ. Tuy vợ đau con mất
tích, nhưng niềm vui vẫn lớn hơn nỗi sầu.
Lên đến trên núi, thấy trước cổng buộc tám con tuấn mã, yên cương mới tinh,
không phải là ngựa của bản sơn. Trương Tùng Khê nói: -Trong nhà có khách,
không nên gặp làm gì, bọn mình đi theo cửa hông mà vào.
Trương Thúy Sơn liền đỡ vợ theo cửa bên vào trong đạo quan. Đạo nhân và thị
dịch trong quan thấy Trương Thúy Sơn lành lặn trở về, ai nấy đều hết sức vui
mừng. Trương Thúy Sơn nhớ mong muốn vào bái kiến sư phụ, nhưng đạo
đồng phục thị Trương Tam Phong nói là chân nhân chưa khai quan, nên
Trương Thúy Sơn chỉ còn nước khấu đầu trước tọa quan của thầy, sau đó quay
về đi gặp Du Đại Nham.
Đạo đồng phục thị Du Đại Nham nói nhỏ: -Tam sư bá ngủ rồi, sư thúc có muốn
lay sư bá dậy không?
Trương Thúy Sơn xua tay, rón rén đi vào trong phòng. Chàng thấy Du Đại
Nham đã nhắm mắt ngủ say, sắc mặt xanh xao, hai má hóp, con người như
rồng như hổ mười năm trước nay là một người bệnh thoi thóp nằm đó. Trương
Thúy Sơn nhìn sư huynh một hồi, nhịn không nổi nước mắt ròng ròng.
Chàng đứng bên giường hồi lâu, gạt lệ đi ra, hỏi tiểu đạo đồng: -Đại sư bá và
thất sư thúc đâu?
Tiểu đạo đồng nói: -Hai người đang ở đại sảnh tiếp khách.
Trương Thúy Sơn vào trong hậu đường đợi đại sư ca và thất sư đệ, nhưng cả
nửa ngày, khách vẫn chưa đi. Trương Thúy Sơn hỏi đạo nhân bưng trà: -Khách
là ai thế?
Đạo nhân đáp: -Hình như là bảo tiêu thì phải.
Ân Lê Đình đối với vị sư ca lâu ngày mới gặp này vô cùng quyến luyến, chạy đi
một lát lại quay về với Trương Thúy Sơn, nghe chàng hỏi liền đáp: -Đó là ba
tổng tiêu đầu, Kỳ Thiên Bưu tổng tiêu đầu của Hổ Cứ tiêu cục ở Kim Lăng, Vân
Hạc tổng tiêu đầu của Tấn Dương tiêu cục ở Thái Nguyên, còn người thứ ba là
Cung Cửu Giai tổng tiêu đầu của Yến Vân tiêu cục ở kinh sư.
Trương Thúy Sơn hơi giật mình, hỏi lại: -Cả ba vị tổng tiêu đầu cùng đến ư?
Mười năm trước, trên toàn thiên hạ ba vị này là ba tiêu đầu võ công cao siêu
hơn cả, danh vọng lớn nhất, hiện nay có còn được như thế không? Ba người
cùng lên núi, tại sao vậy?
Ân Lê Đình cười đáp: -Chắc lại có món hàng nào bị mất, kẻ cướp là loại có thế
lực, ba tổng tiêu đầu không địch lại, đành phải lên núi cầu đại sư huynh. Ngũ
ca, mấy năm nay đại ca càng ngày càng được người ta tín nhiệm, trên giang
hồ ai gặp chuyện khó khăn đều đến xin đại sư ca ra mặt.
Trương Thúy Sơn mỉm cười: -Đại sư ca Phật diện từ tâm, ai cầu đến cũng đều
ra tay giúp đỡ. Mười năm không gặp, chẳng biết đại ca có già đi chút nào
không?
Nghĩ đến đây, ý muốn gặp lại sư ca càng khó ngăn được nên nói: -Lục đệ, để
ta ra sau bình phong ngó xem sư ca và thất đệ xem hình dáng bây giờ ra sao.
Chàng đi ra sau bình phong, ghé mắt nhìn ra, thấy Tống Viễn Kiều và Mạc
Thanh Cốc hai người ngồi ở chủ vị bên dưới tiếp khách. Tống Viễn Kiều mặc
đạo trang, gương mặt điềm đạm, hòa hoãn vẫn chẳng khác xưa, tướng mạo so
với mười năm trước không khác mấy tí, chỉ có tóc mai điểm trắng, thân hình
cũng mập hơn nhiều, hẳn là trung niên phát phúc. Tống Viễn Kiều không xuất
gia, nhưng vì sư phụ là đạo sĩ, lại sống ở đạo quan, thành thử khi ở trên núi Võ
Đương thường thường ông mặc theo lối đạo gia, chỉ khi nào xuống núi mới đổi
mặc theo lối thường.
Mạc Thanh Cốc thì lại càng cao to vạm vỡ, tuy mới ngoài hai mươi nhưng mặt
để đầy râu, trông bề ngoài còn già hơn cả Trương Thúy Sơn.
Mạc Thanh Cốc lớn tiếng nói: -Đại sư ca chúng tôi nói một là một, hai là hai,
với ba chữ Tống Viễn Kiều, chẳng lẽ ba vị còn chưa đủ tin hay sao?
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm “Cái tính tình thô hào của thất đệ vẫn y như cũ.
Chẳng biết có chuyện gì mà lại đấu khẩu với người ta thế?”. Chàng quay ra
nhìn vào phía khách, thấy ba người đều khoảng trong ngoài năm mươi, một
người khí độ uy mãnh, một người cao cao gầy gầy, mặt mày xương xẩu, còn
người cuối cùng trông như người bệnh, gầy gò hom hem. Đứng sau ba người
có năm người thõng tay đứng hầu, chắc là tử đệ của ba người đó. Gã cao gầy
nói: -Tống đại hiệp đã nói thế, chúng tôi nào dám không tin? Chỉ có điều
không biết Trương ngũ hiệp lúc nào mới về tới, có thể cho chúng tôi biết đích
xác được không?
Trương Thúy Sơn hơi giật mình “Thì ra ba người này vì ta mà đến đây, hẳn là
đến để hỏi về tung tích của nghĩa huynh”. Nghe thấy Mạc Thanh Cốc nói: -Bọn
chúng tôi sư huynh đệ bảy người, tuy dù bản lĩnh không bao nhiêu, nhưng
việc hành hiệp trượng nghĩa xưa nay không chịu kém ai, may được bạn bè
giang hồ khen thưởng, ban cho ngoại hiệu “Võ Đương thất hiệp”. Bốn chữ Võ
Đương thất hiệp nói ra thật đáng xấu hổ, chúng tôi vốn không dám nhận?
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm “Mười năm không gặp, không ngờ thất sư đệ ăn
nói được dõng dạc đến thế, trước kia ai hỏi một câu đã mặt đỏ tía tai cả nửa
ngày mới trả lời. Trong mười năm qua, trừ mình với tam ca ra, anh em ai cũng
một ngày vượt xa ngàn dặm cả”.
Lại nghe Mạc Thanh Cốc nói tiếp: -Thế nhưng chúng tôi vì đã mang cái tiếng
đó, trên được ân sư nghiêm huấn, hành sự không dám sai chạy chút nào.
Trương ngũ ca là một trong Võ Đương thất hiệp, tính tình nho nhã hòa thuận,
trong bảy anh em chúng tôi, bụng dạ anh ta tốt nhất. Các ông vu cáo ngũ ca
của tôi sát hại toàn gia Long Môn tiêu cục, thật là nói nhăng nói cuội.
Trương Thúy Sơn chột dạ, nghĩ thầm “Thì ra bọn này vì chuyện Long Môn tiêu
cục Đô Đại Cẩm mà đến. Nghe nói phía nam Trường giang thì Hổ Cứ tiêu cục ở
Kim Lăng đứng đầu, có lẽ bọn họ nghe tin ta từ hải ngoại trở về, nên Hổ Cứ
tiêu cục ước hẹn với Tấn Dương, Yến Vân hai tiêu cục cùng lên vấn tội”.
Đại hán khí độ uy mãnh kia nói: -Võ Đương thất hiệp danh tiếng vang dội,
trong võ lâm ai mà không ngưỡng mộ? Mạc thất hiệp chẳng cần phải khoe
khoang, chúng tôi cũng đã nghe tiếng từ lâu rồi, chẳng khác gì sấm nổ bên
tai.
Mạc Thanh Cốc nghe y ra lời nhạo báng, mặt liền biến sắc, nói: -Kỳ tổng tiêu
đầu quả thực muốn gì, nói rõ ra cho biết.
Gã đại hán khí độ uy mãnh đó là Kỳ Thiên Bưu, Tổng tiêu đầu của Hổ Cứ tiêu
cục. Y lớn tiếng nói: -Võ Đương thất hiệp nói một là một, nói hai là hai, vậy thì
các cao tăng của phái Thiếu Lâm không lẽ nói láo sao? Tăng nhân Thiếu Lâm
chính mắt trông thấy, già trẻ lớn bé cả nhà Long Môn tiêu cục ở Lâm An bị
Trương Thúy Sơn Trương ngũ hiệp – hạ sát.
Y nói tới ba chữ Trương ngũ hiệp, chữ hiệp kéo dài, rõ ràng có ý chế giễu. Ân
Lê Đình nghe thấy nổi giận bừng bừng, tên này dám nhạo báng ngũ ca, còn
nặng hơn vả cho mình ba cái tát, đang định đi ra lý luận, Trương Thúy Sơn vội
giữ lại, xua tay. Ân Lê Đình thấy chàng tỏ vẻ đau khổ, xem ra có điều khó xử,
không hiểu lý do, nghĩ thầm “Công phu hàm dưỡng của ngũ ca ngày càng cao,
thảo nào sư phụ vẫn thường khen ngợi”.
Mạc Thanh Cốc đứng dậy, lớn tiếng nói: -Không nói gì ngũ ca của chúng tôi
lúc này chưa về đến núi, mà có về núi rồi thì cũng nói có đến thế. Mạc mỗ
cùng Trương Thúy Sơn sinh tử có nhau, việc của anh ấy cũng là việc của mỗ.
Ba vị không phân xanh đỏ tím vàng, nhất định vu hãm cho ngũ ca của mỗ hại
toàn gia Long Môn tiêu cục. Được rồi, tất cả mọi việc cứ coi như Mạc mỗ đã
làm, nếu ba vị muốn báo thù cho Long Môn tiêu cục, cứ việc đòi mạng ta là
xong. Ngũ ca của ta không có nơi đây, Mạc Thanh Cốc cũng là Trương Thúy
Sơn, Trương Thúy Sơn cũng là Mạc Thanh Cốc. Nói thực với quí vị, Mạc mỗ võ
công mưu trí kém xa ngũ ca, các vị tìm đến ta báo thù thì cũng là vận may lắm
đấy.
Kỳ Thiên Bưu giận dữ đứng vụt dậy, lớn tiếng nói: -Kỳ mỗ hôm nay đến núi Võ
Đương làm rộn, kẻ học võ trong thiên hạ, ai ai cũng bảo chúng tôi múa búa
trước cửa Lỗ Ban, thật là không biết lượng sức mình. Thế nhưng cả nhà Đô
Đại Cẩm Đô huynh bị chết đã mười năm, mối oan khiên đến nay chưa rửa, Kỳ
mỗ không còn nhịn được nữa rồi. Phái Võ Đương giết cả hơn bảy mươi người
của Long Môn tiêu cục còn được, có giết thêm Kỳ mỗ thì cũng có thấm vào
đâu? Tiện thể giết luôn hơn chín chục mạng người của Hổ Cứ tiêu cục đất Kim
Lăng cũng chẳng sao. Hôm nay máu Kỳ mỗ chảy trên núi Võ Đương, thì chết
cũng gọi là đáng nơi đáng chốn. Khi chúng tôi lên núi, tôn kính Trương chân
nhân đức cao vọng trọng, không dám mang theo binh khí, vậy Kỳ mỗ xin chịu
chết dưới quyền cước của Mạc thất hiệp.
Nói xong y hùng dũng đi vào giữa sảnh. Tống Viễn Kiều trước sau không nói
một lời, lúc này thấy hai người sắp ra tay động thủ, giơ tay ngăn Mạc Thanh
Cốc lại, mỉm cười nói: -Tam vị đến tệ xứ, nói qua nói lại, nằng nặc cho là tệ
ngũ sư đệ giết hại toàn thể Long Môn tiêu cục. Cũng may là tệ sư đệ không
bao lâu sẽ về đến núi, ba vị tạm nhịn một thời gian nữa, gặp mặt tệ sư đệ
trước, sau sẽ phân biện trái phải được không?
Người thân hình khô gầy trông như người bệnh là Tổng tiêu đầu của Yến Vân
tiêu cục Cung Cửu Giai nói: -Xin mời Kỳ tổng tiêu đầu ngồi xuống đi đã. Trương
ngũ hiệp nếu như chưa về đến núi, việc này không dễ gì bỏ qua, chi bằng bọn
mình bái kiến Trương chân nhân, xin lão nhân gia kim khẩu xác định, ban cho
một lời. Trương chân nhân là đương kim Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, anh
hùng hảo hán trong thiên hạ không ai không kính ngưỡng, không lẽ lão nhân
gia không phân biệt trái phải, che đậy cho đệ tử hay sao?
Câu nói của y nghe tưởng như lễ phép, nhưng hàm ý thật lợi hại. Mạc Thanh
Cốc đâu phải không nghe ra, lập tức đáp lại: -Gia sư bế quan tĩnh tu, hiện
chưa khai quan. Hơn nữa, những năm gần đây mọi việc trong phái Võ Đương,
đều do đại sư ca chúng tôi liệu lý cả. Ngoại trừ những cao nhân danh vọng
thật lớn trong võ lâm, gia sư rất ít tiếp khách.
Chàng nói thế ý cho họ biết rằng các ngươi thân phận chưa đáng để gặp
Trương Tam Phong. Người cao gầy, tổng tiêu đầu của Tấn Dương tiêu cục Vân
Hạc cười khẩy nói: -Thiên hạ sao lại có việc xảo hợp đến thế, bọn ta vừa mới
thượng sơn, tôn sư Trương chân nhân lại bế quan ngay. Không phải hơn bảy
mươi mạng người của Long Môn tiêu cục lại chỉ bế quan là trốn tránh được
đâu.
Cung Cửu Giai nghe câu đó thấy quá nặng nề, vội đưa mắt ngăn lại. Thế
nhưng Mạc Thanh Cốc nhịn không nổi, lớn tiếng hỏi lại: -Ngươi nói sư phụ ta vì
sợ mà bế quan ư?
Vân Hạc cười nhạt, không trả lời. Tống Viễn Kiều tuy hàm dưỡng rất cao,
nhưng nghe y làm nhục đến ân sư, cũng không thể không bực mình. Trước
mặt Võ Đương thất hiệp mười năm nay chưa một ai dám nói điều bất kính đến
Trương Tam Phong. Chàng dẽ dàng nói: -Ba vị ở xa đến là khách, chúng tôi
không dám đắc tội, xin tiễn biệt.
Nói xong ông phất tay áo một cái, một luồng gió mạnh theo đó ào ra, ba chén
trà trên bàn của Kỳ Thiên Bưu, Vân Hạc, Cung Cửu Giai bị cuốn lên nhắc về
trên bàn của Tống Viễn Kiều. Ba chén trà đó chầm chậm nhấc lên, nhẹ nhàng
rơi xuống, rớt tới bàn chỉ nghe mấy tiếng lạch cạch nhưng tuyệt nhiên không
sóng giọt nước nào ra ngoài.
Khi tay áo của Tống Viễn Kiều phất ra, bọn ba người Kỳ Thiên Bưu bị luồng tụ
phong[7] tưởng như nhu hòa, nhưng thực sự nặng như cối đá ép lên ngực.
Họ không sao thở được, muốn ho cũng không xong, vội vàng vận nội công
chống lại. Thế nhưng làn gió chợt đến, chợt đi, ba người vừa hết tức ngực, lập
tức ợ ợ ợ ba tiếng thật to, mỗi người thở hắt ra một cái. Cả ba sợ hãi không để
đâu cho hết, biết rằng nếu như Tống Viễn Kiều tống thêm làn tụ phong thứ
hai từ tay trái ra, luồng gió thứ hai này ép vào, nội tức họ đang vận lên sẽ đi
ngược trở về, nếu không chết ngay tại chỗ, ít nhất cũng bị trọng thương, nội
công phải mất quá nửa. Đến lúc này, ba tổng tiêu đầu mới biết vị Tống đại
hiệp nho nhã nhu hòa kia thân mang tuyệt nghệ cao thâm không sao tưởng
tượng được.
Trương Thúy Sơn đứng đằng sau bức bình phong, nghe đến chuyện Ân Tố Tố
giết toàn gia Long Môn tiêu cục lòng bối rối không yên, đến khi thấy Tống Viễn
Kiều phất tay tỏ lộ nội công thâm hậu, chàng cảm phục vô cùng, nghĩ thầm
“Nội công của phái Võ Đương ta càng luyện lâu, tiến bộ càng nhanh. Khi ta ở
trên đảo Vương Bàn Sơn nội lực so với nghĩa huynh xa cách một trời một vực,
thế nhưng lúc chia tay nhau trên Băng Hỏa đảo, xem chừng hai bên không
còn chênh lệch bao nhiêu. Năm xưa khi nghĩa huynh ở Lạc Dương mưu toan
giết đại sư ca, lúc đó đương nhiên đại sư ca không chống nổi. Thế nhưng dẫu
cho nghĩa huynh hai mắt chưa mù, giờ này chưa chắc đã hơn được đại sư ca
bao nhiêu. Chỉ thêm mười năm nữa, đại ca, nhị ca nhất định không kém nghĩa
huynh chút nào”.
Chỉ nghe Kỳ Thiên Bưu ôm quyền nói: -Đa tạ Tống đại hiệp thủ hạ lưu tình, xin
cáo biệt.
Tống Viễn Kiều và Mạc Thanh Cốc hai người đưa khách ra đến mái hiên. Kỳ
Thiên Bưu quay lại nói: -Xin hai vị dừng bước, không cần phải tiễn xa.
Tống Viễn Kiều nói: -Chẳng mấy khi được ba vị tổng tiêu đầu quang giáng tệ
sơn, lẽ nào không đưa tiễn? Sau này có dịp dến kinh sư, Thái Nguyên, Kim
Lăng tại hạ thể nào cũng đến thăm quí cục đáp lễ một chuyến.
Kỳ Thiên Bưu nói: -Chúng tôi đâu dám.
Y lãnh giáo võ công của Tống Viễn Kiều rồi, thấy vị Tống đại hiệp này tuy trong
mình mang tuyệt nghệ nhưng cử chỉ, ăn nói tuyệt nhiên không kiêu ngạo chút
nào, trong lòng hết sức bội phục, cái chủ đích hưng sư vấn tội[8], báo cừu xả
mệnh lúc lên núi xem ra không còn nữa.
Trong khi hai người còn qua lại mấy lời xã giao, từ cổng ngoài một người trung
niên, thân hình tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn tinh minh, mặt đầy anh khí, rảo
bước đi vào. Tống Viễn Kiều nói: -Tứ đệ, lại đây gặp mấy vị bằng hữu.
Nói rồi giới thiệu với mấy người trong bọn Kỳ Thiên Bưu. Trương Tùng Khê
cười nói: -Ba vị đến thật đúng lúc, tại hạ có mấy món đồ muốn giao lại cho quí
vị.
Nói xong chàng lấy trong bọc ra ba gói nhỏ, đưa cho mỗi người một gói. Kỳ
Thiên Bưu hỏi: -Cái gì đây thế?
Trương Tùng Khê nói: -Cái nầy xem ở đây không tiện, các vị xuống núi rồi hãy
mở ra coi.
Ba người sư huynh đệ tiễn khách đến tận ngoài cổng đạo quan mới cùng các
tổng tiêu đầu cáo từ. Mạc Thanh Cốc đợi họ vừa đi khỏi lập tức hỏi ngay: -Tứ
ca, ngũ ca đâu? Anh ấy về đến núi chưa?
Trương Tùng Khê cười đáp: -Chú đi vào gặp ngũ đệ đi. Còn ta và đại ca ngồi
trong sảnh đợi ba tiêu khách quay trở lại.
Mạc Thanh Cốc kêu lên: -Ngũ ca ở đâu? Ba gã tiêu khách ấy quay lại làm gì?
Chàng trong lòng nhớ nhung Trương Thúy Sơn, không đợi Trương Tùng Khê
nói rõ lý do, tất tả đi vào nội đường. Mạc Thanh Cốc đi rồi, quả nhiên ba gã
tiêu sư lật đật trở lên, rập đầu lạy Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê. Hai
người vội vàng hoàn lễ. Vân Hạc nói: -Đại ân đại đức của chư hiệp phái Võ
Đương bây giờ Vân mỗ mới biết. Lúc nãy Vân mỗ ngôn ngữ mạo phạm đến
Trương chân nhân, quả thật không bằng con heo con chó.
Nói xong y giơ tay lên, đứng xoạc cẳng, liên tiếp tự vả vào mặt mình hàng
chục cái. Y ra tay thật mạnh, khiến hai má sưng vù, vẫn chưa chịu thôi. Tống
Viễn Kiều ngạc nhiên không hiểu, vội vàng ngăn lại. Trương Tùng Khê nói: –
Vân tổng tiêu đầu là một nam tử có chí khí, có tâm nguyện khu trừ Thát Lỗ,
lấy lại giang sơn. Phàm hảo hán Trung Hoa ai chẳng có lòng như thế. Cái công
lao nhỏ bé này, chính là bổn phận của chúng tôi, Vân tổng tiêu đầu việc gì
phải làm như thế.
Vân Hạc nói: -Tính mệnh cả nhà lớn bé nhà Vân mỗ, đều do chư vị ban cho.
Vân mỗ hoang mang, năm năm qua như người mơ ngủ. Mới đây ngôn từ thiếu
khiêm tốn, hai vị nếu không đánh cho một trận thì trong lòng Vân mỗ quả thực
chưa an.
Trương Tùng Khê mỉm cười đáp: -Chuyện cũ bỏ qua đi, chẳng cần đề cập tới.
Những lời của Vân tổng tiêu đầu dù cho gia sư có chính tai nghe thấy chăng
nữa, thì cũng kính trọng công việc mà Vân tổng tiêu đầu đã làm, quyết không
để tâm.
Thế nhưng Vân Hạc vẫn băn khoăn không yên, tự trách mãi. Tống Viễn Kiều
không rõ lý do, chỉ thuận mồm nói vài câu khiêm tốn, thấy Kỳ Thiên Bưu và
Cung Cửu Giai luôn mồm cám ơn, nhưng xem chừng Trương Tùng Khê không
coi trọng hai người cho lắm, khác hẳn đối với Vân Hạc. Ba người tổng tiêu đầu
lại khẩn khoản xin đến bên ngoài chỗ Trương Tam Phong tọa quan lạy mấy lạy,
rồi đi gặp Mạc Thanh Cốc tạ lỗi nhưng Trương Tùng Khê đều nhất nhất từ
chối.
Ba người đó đi rồi, Trương Tùng Khê mới thở dài, nói: -Ba người đó tuy với
chúng ta trong lòng cảm ân, nhưng việc Long Môn tiêu cục không hề nhắc
đến. Xem ra cảm ân là một việc, còn họa sự này vẫn chưa tiêu trừ được.
Tống Viễn Kiều định hỏi nguyên do, bỗng thấy Trương Thúy Sơn từ nội đường
chạy ra, phục xuống lạy, kêu lên: -Đại ca, đại ca có nhớ tiểu đệ không?
Tống Viễn Kiều là người khiêm cung lễ độ, tuy đồng môn sư huynh đệ lâu ngày
gặp lại, trong lòng khích động nhưng vẫn không thiếu phép tắc, vội vàng quì
xuống hoàn lễ, nói: -Ngũ đệ, rồi ra chú cũng về được.
Trương Thúy Sơn kể lại sơ qua vì đâu thất lạc. Mạc Thanh Cốc tính gấp gáp,
liền hỏi: -Ngũ ca, ba gã tiêu khách vô lễ, nhất định vu cho ngũ ca giết cả nhà
Long Môn tiêu cục ở Lâm An, nhưng anh công phu hàm dưỡng cao thâm, sao
không ra dạy cho chúng một mẻ?
Trương Thúy Sơn mặt buồn thiu, thở dài một tiếng, nói: -Ngọn ngành mối
manh trong đó không thể nói một lời mà xong. Để em kể lại cho rõ ràng nhờ
chư huynh đệ tìm ra cách nào giải quyết.
Ân Lê Đình nói: -Ngũ ca khỏi lo, Long Môn tiêu cục hộ tống tam ca không
xong, khiến cho một đời tàn phế. Dù cho ngũ ca có thực sự giết cả nhà Long
Môn tiêu cục chăng nữa, cũng chỉ vì tình nghĩa huynh đệ sâu xa, do cái khích
động nhất thời?
Du Liên Châu quát lên: -Lục đệ, sao chú ăn nói bậy bạ như thế? Nếu câu đó sư
phụ nghe được, thể nào cũng nhốt chú vào phòng tối một tháng là ít. Giết
người lớn bé cả nhà, diệt môn tuyệt khẩu, đời nào chúng ta có thể làm được?
Tống Viễn Kiều chỉ lặng lẽ đợi Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn thần sắc hết
sức thê lương, một lúc sau mới nói: -Toàn gia Long Môn tiêu cục tiểu đệ không
giết một người nào. Em không bao giờ dám quên lời dạy của sư phụ, làm lụy
đến thịnh đức của huynh đệ đồng môn.
Tống Viễn Kiều nghe thế mừng lắm, thở phào một hơi. Cả bọn tuy không tin
Trương Thúy Sơn đã làm chuyện tàn ác độc địa như thế, nhưng các cao tăng
chùa Thiếu Lâm nhất quyết đổ riệt cho chàng, lại nói là chính mắt trông thấy,
lúc ba tổng tiêu đầu lên núi vấn tội, chàng lại không ra nói rõ trái phải, mọi
người không khỏi trong lòng nghi nan. Bây giờ nghe Trương Thúy Sơn nói như
vậy đều cảm thấy trút đi được một nỗi lo, nghĩ thầm “Trong chuyện này chắc
có nhiều điều khó khăn, nhưng chỉ cần không phải y giết người, thể nào mình
cũng giải quyết được”.
Lúc đó Mạc Thanh Cốc mới hỏi nguyên do vì sao ba người tiêu khách đã xuống
núi rồi lại quay lại. Trương Tùng Khê cười đáp: -Trong ba gã tiêu khách đó,
đúng ra người nói năng vô lễ là Vân Hạc kia nhân phẩm lại tốt hơn cả. Tại một
dải Tấn Thiểm y rất có tiếng tăm, nên bí mật liên lạc hào kiệt ở Sơn Tây, Thiểm
Tây cắt máu ăn thề, muốn nổi dậy đánh đuổi bọn Thát tử Mông Cổ.
Cả bọn Tống Viễn Kiều đều trầm trồ khen ngợi. Mạc Thanh Cốc nói: -Đâu có
ngờ y trong lòng lại có chí khí đến thế, thật là đáng kính đáng phục. Tứ ca,
anh đừng kể vội, đợi tiểu đệ trở về hãy?
Nói xong vội vã chạy ra cửa. Trương Tùng Khê quả nhiên ngừng lời, quay sang
hỏi Trương Thúy Sơn về phong cảnh Băng Hỏa đảo. Trương Thúy Sơn nói tới
việc mỗi năm sáu tháng trời sáng, sáu tháng trời tối, ai nấy ngạc nhiên. Trương
Thúy Sơn nói: -Ở nơi đó dông tây nam bắc không rõ rệt, nơi mặt trời mọc chưa
hẳn là phương đông.
Chàng lại đem băng sơn và những chuyện kỳ lạ khác kể cho mọi người nghe.
Còn đang nói, Mạc Thanh Cốc đã quay trở lại, nói: -Tiểu đệ đuổi theo Vân tổng
tiêu đầu ngỏ lời xin lỗi, khen y là một hảo nam từ chí khí hiên ngang.
Mọi người đều biết gã tiểu sư đệ này tính tình bộc trực nên cũng đoán được
mọi sự. Mạc Thanh Cốc chạy đi chạy lại mấy dặm đường không ngại mệt mỏi,
biết Vân Hạc là một người như thế, nếu không tận mặt nói vài câu cởi mối tị
hiềm, ắt sẽ mấy đêm mất ngủ. Ân Lê Đình nói: -Thất đệ, chuyện của tứ ca còn
đợi chú về mới kể, nhưng ngũ ca kể chuyện quái lạ trên Băng Hỏa đảo nghe
còn hay hơn nhiều.
Mạc Thanh Cốc nhảy dựng lên, kêu: -A, vậy ư?
Trương Tùng Khê nói tiếp: -Gã Vân Hạc kia trù tính mọi sự?
Mạc Thanh Cốc xua tay ngăn lại: -Tứ ca, xin lỗi, xin tứ ca đợi thêm một chút?
Trương Thúy Sơn mỉm cười: -Thất đệ không lúc nào chịu thiệt.
Nói xong chàng đem mọi chuyện kỳ lạ trên Băng Hỏa đảo thuật lại một lần
nữa. Mạc Thanh Cốc kêu lên: -Kỳ quái, kỳ quái. Tứ ca, bây giờ anh nói được
rồi.
Trương Tùng Khê nói: -Gã Vân Hạc đó trù tính mọi kế hoạch, chỉ đợi đến ngày
là các nơi Thái Nguyên, Đại Đồng, Phần Dương ba xứ nhất tề khởi nghĩa. Nào
ngờ trong số người cùng ăn thề lại có một tên phản bội, ba ngày trước khi
khởi sự, ăn cắp danh sách của những người cùng mưu toan, luôn cả kế hoạch
do chính tay Vân Hạc viết đến báo cáo cho quan binh Mông Cổ.
Mạc Thanh Cốc vỗ đùi kêu lên: -Chao ôi, thế thì nguy quá.
Trương Tùng Khê kể tiếp: -May thay việc cũng xảo hợp, lúc đó đệ lại đang ở
Thái Nguyên, có việc phải vào trong phủ đường, nửa đêm thấy tên tri phủ và
tên bạn đồ thì thào bàn định, nghe chúng định cách nào mật báo triều đình,
một mặt điều binh khiển tướng, quăng một mẻ lưới bắt sạch bọn người đang
mưu định khởi nghĩa. Tiểu đệ liền nhảy vào giết luôn cả tên tri phủ lẫn gã
phản bội, nhặt lấy trù hoạch thư và danh sách, quay trở về nam.
Vân Hạc thấy danh sách và kế hoạch khởi sự bị mất cắp, biết rằng đại sự
không xong, chẳng những việc khởi nghĩa hỏng đã đành mà tất cả những
người có tên trên danh sách đó cũng sẽ bị cái họa toàn gia tru lục, vội vàng
nửa đêm truyền tin cho nhau, để mọi người bôn tẩu trốn tránh. Thế nhưng lúc
đó cửa thành đã đóng rồi, muốn thông tin cũng không được. Sáng hôm sau tin
quan phủ bị giết truyền ra, thành Thái Nguyên đóng lại truy tầm thích khách.
Vân Hạc lòng như lửa đốt, thân phận chẳng khác gì con kiến bò trong chảo
nóng, nghĩ gia đình mình tất cả bị chém đầu đã đành mà hai tỉnh Tấn Thiểm
cũng không biết bao nhiêu nghĩa sĩ bị họa. Nào ngờ đợi mấy ngày sau vẫn thấy
an nhiên vô sự, về sau không tìm ra thích khách, việc tra hỏi rồi cũng lơi đi,
mọi việc đâu lại vào đấy. Bọn họ thấy tên phản bội cũng chết trong phủ
đường, biết rằng có người bí mật cứu mình, nhưng không cách nào biết được
là chính tiểu đệ làm.
Ân Lê Đình nói: -Thế vừa rồi tứ ca giao lại cho y chắc là danh sách và trù
hoạch thư, phải không?
Trương Tùng Khê đáp: -Đúng thế.
Mạc Thanh Cốc hỏi: -Còn Cung Cửu Giai thì sao? Tứ ca giúp y cái gì?
Trương Tùng Khê đáp: -Tên Cung Cửu Giai này võ công cao cường lắm, thế
nhưng nhân phẩm hành vi không thể nào so với Tổng tiêu đầu Vân Hạc được.
Sáu năm trước, y bảo tiêu đến Vân Nam, ở Côn Minh nhận lời gửi gấm của
một lái buôn, chuyển một chuyến châu ngọc đáng giá tới sáu mươi vạn lạng
bạc châu báu tới Đại Đô. Thế nhưng khi tới Giang Tây thì việc không hay xảy
ra, bên hồ Bà Dương, bị ba trong số Bà Dương tứ nghĩa vây đánh, cướp mất
tài hóa. Mất chuyến này, Cung Cửu Giai dù có khuynh gia đãng sản cũng
không đền nổi số châu báu đã nhận, nhất là Yến Vân tiêu cục lại đứng đầu các
tiêu cục ở phương bắc, một khi y hạ bảng rồi, sau này ai còn làm ăn gì được
nữa. Y nằm trong khách điếm suy qua nghĩ lại, cuối cùng toan kết liễu cuộc
đời.
Bà Dương tam nghĩa vốn không phải lục lâm đại đạo, sao lại đi cướp món châu
báu này? Thì ra lão đại trong tứ nghĩa phạm tội, đang bị giam trong nhà lao ở
phủ Nam Xương, nay mai sẽ bị xử chém. Tam nghĩa đã hai lần cướp nhà tù
nhưng không cứu được người anh cả, quan phủ lại càng phòng phạm nghiêm
nhặt hơn. Bà Dương tam nghĩa biết y tham tiền, nên toan đem số châu báu đó
hối lộ để y giảm khinh tội danh cho lão đại. Tiểu đệ thấy bốn anh em thật là
nghĩa khí, nên tìm cách cứu lão đại ra khỏi nhà lao, yêu cầu bọn họ đem châu
báu trả lại cho Cung Cửu Giai. Gã tổng tiêu đầu đó tuy mặt mày đáng ghét, ăn
nói vô duyên, nhưng bình sinh cũng chưa làm điều gì ác, tại Đại Đô cũng
không giao kết quan phủ, hà hiếp người lương thiện, có cứu mạng y cũng là
chuyện tốt. Đệ nói Bà Dương tứ nghĩa không được đề cập đến tên Trương
Tùng Khê, chỉ giữ lại mảnh gấm đoạn dùng để bọc châu báu lại thôi. Lúc nãy
tiểu đệ đem trả lại mảnh gấm đó, y phải biết ngay là chuyện gì rồi.
Du Liên Châu gật đầu: -Việc này tứ đệ làm là đúng lắm. Gã Cung Cửu Giai
không nói làm chi, nhưng cứu Bà Dương tứ nghĩa thì phải ra tay.
Mạc Thanh Cốc nói: -Tứ ca, thế còn Kỳ Thiên Bưu thì anh giao cái gì thế?
Trương Tùng Khê nói: -Đó là chín mũi Đoạn Hồn Ngô Công tiêu[9].
Năm người nghe nói đều “A” lên một tiếng. Đoạn Hồn Ngô Công tiêu cũng khá
nổi danh trên giang hồ, là ám khí thành danh của đại hào Ngô Nhất Manh đất
Kinh Châu. Trương Tùng Khê nói: -Chuyện này quả thực tiểu đệ lớn mật quá,
đến bây giờ nghĩ lại, hôm đó quả thực nguy hiểm. Gã Kỳ Thiên Bưu bảo tiêu đi
qua Đồng Quan[10], vô ý gây chuyện với đệ tử của Ngô Nhất Manh, hai người
động thủ, Kỳ Thiên Bưu xuất chưởng đánh y bị thương nặng. Kỳ Thiên Bưu
biết mình gây ra đại họa, vội vàng giao lại tiêu ngân, đang đêm lẻn trốn về Kim
Lăng, tụ tập bằng hữu, hợp lực đối phó với Ngô Nhất Manh. Thế nhưng y vừa
tới Lạc Dương thì bị Ngô Nhất Manh đuổi kịp, hẹn với y hôm sau ở bên ngoài
cửa tây thành Lạc Dương tỉ thí.
Ân Lê Đình nói: -Ngô Nhất Manh võ công cao cường lắm, Kỳ Thiên Bưu làm
sao là đối thủ của y được?
Trương Tùng Khê đáp: -Đúng thế. Kỳ Thiên Bưu cũng biết tài nghệ y, không
sao đỡ nổi một mũi tiêu của Ngô Nhất Manh, nhưng không còn cách nào khác,
nên đến gặp anh em họ Kiều ở Lạc Dương nhờ giúp đỡ. Kiều thị huynh đệ liền
nhận lời, nói: -Bằng vào võ công anh em chúng tôi, Kỳ đại ca chắc cũng biết
quyết không sao địch lại Ngô Nhất Manh đâu. Thế nhưng đại ca đã gọi chúng
tôi ra, có thì cũng chỉ đứng ngoài la hét trợ uy thôi. Được rồi, ngày mai giờ
ngọ, bên ngoài cửa thành phía tây, anh em chúng tôi thể nào cũng có mặt.
Mạc Thanh Cốc nói: -Anh em họ Kiều cũng là tay sử dụng ám khí có hạng, có
họ giúp sức, Kỳ Thiên Bưu lấy ba địch một, may ra đánh ngang tay được với
Ngô Nhất Manh. Nhưng không biết bên phía Ngô Nhất Manh có còn ai không?
Trương Tùng Khê nói: -Ngô Nhất Manh chẳng có ai khác, nhưng có điều anh
em họ Kiều chơi khăm. Sáng hôm sau, Kỳ Thiên Bưu đến nhà họ Kiều, toan
cùng họ thảo luận sách lược nghinh địch, nào ngờ người giữ cửa nói là “Đại
gia và nhị gia sáng sớm nay có chuyện gấp phải đi Trịnh Châu, dặn Kỳ lão gia
đừng chờ nữa”. Kỳ Thiên Bưu nghe nói thế tưởng chừng giận muốn vỡ bụng
mà chết. Mấy năm trước anh em họ Kiều có chuyện ở Giang Nam, Kỳ Thiên
Bưu từng giúp đỡ họ rất nhiều, nào ngờ khi nguy nan nhờ cứu viện, anh em
họ mồm nói thật ngọt tai, nhưng chân lại bôi mỡ, chạy bay chạy biến. Kỳ Thiên
Bưu biết Ngô Nhất Manh tâm địa ác độc, ước hội này không sao trốn tránh
được, đành về khách điếm viết một lá thư để lại, tính toán hậu sự, giao cho
người đưa tin xong, còn mình đi ra ngoài thành phó ước.
Chuyện này trước sau đều lọt vào mắt tiểu đệ. Hôm đó đệ giả trang làm một
người ăn mày, bôi mặt nằm ở một gốc cây lớn ngoài thành phía tây. Chẳng
mấy chốc Ngô Nhất Manh và Kỳ Thiên Bưu trước sau đến đó, hai người ra tay
đánh nhau. Đấu được vài hiệp, Ngô Nhất Manh liền giở sát thủ ném ra một
mũi Đoạn Hồn Ngô Công tiêu. Kỳ Thiên Bưu thấy không cách nào đỡ được,
nhắm mắt chờ chết. Tiểu đệ liền lướt ra, giơ tay bắt lấy mũi tiêu. Ngô Nhất
Manh vừa sợ vừa tức, quát hỏi đệ có phải là người của Cái Bang không? Tiểu
đệ chỉ cười hì hì không trả lời.
Ngô Nhất Manh liên tiếp ném ra tám mũi Ngô Công tiêu. Ám khí thành danh
của y quả thực phi thường, nếu như dùng võ công bản môn để bắt thì không
có gì là khó. Tuy nhiên tiểu đệ sợ y nhìn ra được, nên cố giả cách chân trái bị
què, tay phải cụt, chỉ dùng một tay trái, lại dùng cách bắt phi tiêu của phái
Thiếu Lâm, lòng bàn tay úp xuống đất mà bắt, bắt tất cả chín mũi phi tiêu,
nhưng lòng bàn tay bị mũi độc tiêu thứ bảy của y cào xước, thật là mười phần
nguy hiểm. Quả nhiên y quát hỏi đệ là học trò của vị cao tăng nào trong phái
Thiếu Lâm, tiểu đệ giả câm ú ớ, nói năng ấp úng một hồi. Ngô Nhất Manh biết
rằng không địch nổi, tức giận bỏ đi, trở về Kinh Châu đóng cửa không ra ngoài
nữa, mấy năm nay không thấy xuất hiện trên giang hồ.
Mạc Thanh Cốc lắc đầu: -Tứ ca, Ngô Nhất Manh tuy không phải là phường
lương thiện, nhưng gã Kỳ Thiên Bưu cũng chẳng tốt lành gì, hôm đó nếu như
tứ ca bị thương bởi Ngô Công tiêu, có phải khổ không? Chuyện đó mạo hiểm
quả thực không đáng gì.
Trương Tùng Khê cười đáp: -Thì cũng vì ta nhất thời hiếu sự, lúc trước đâu có
ngờ rằng những mũi phi tiêu Ngô Công đó lợi hại đến thế.
Mạc Thanh Cốc tính tình sảng trực, làm sao hiểu chân ý của việc Trương Tùng
Khê làm, nhưng Trương Thúy Sơn thì hiểu ngay tứ ca tận tâm kiệt lực chẳng
qua chỉ để giải tỏa cái vụ đại cừu toàn gia Long Môn tiêu cục bị giết mà thôi.
Anh ấy biết Hổ Cứ đứng đầu các tiêu cục vùng Giang Nam, các đầu não tiêu
cục một dãy Dực Lỗ đều thuộc Yến Vân, các tỉnh tây bắc thì Tấn Dương tiêu
cục là nhất. Sau này nếu chuyện Long Môn tiêu cục xảy ra, ba tiêu cục này
nhất định đứng ra nên anh ấy phải ra tay giúp cho ba điều ân huệ. Ba chuyện
đó nhìn qua thì tưởng ngẫu nhiên, nhưng thực ra Trương Tùng Khê đã cố
gắng tìm tòi, chờ đợi cơ hội, không biết tốn mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu
tâm huyết.
Trương Thúy Sơn nghẹn ngào nói: -Tứ ca, anh em mình tình huynh đệ như tay
chân, tiểu đệ không dám nói đến chữ “tạ”, cũng chỉ vì đệ muội trước đây sai
trái, gây ra cái đại họa này.
Chàng đem chuyện Ân Tố Tố cải trang như thế nào, đang đêm đến giết toàn
bộ gia quyến của Long Môn tiêu cục kể lại đầu đuôi, sau cùng nói: -Tứ ca,
chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao, xin tứ ca tính cho tiểu đệ một điều.
Trương Tùng Khê trầm ngâm hồi lâu nói: -Việc này phải nhờ sư phụ chỉ thị.
Nhưng ta thiết tưởng người chết rồi không sống lại được, đệ muội đã bỏ ác
làm lành, không còn là cô gái giết người không chớp mắt khi xưa. Tri quá năng
cải, thiện mạc đại yên[11]. Đại ca nghĩ có phải không?
Tống Viễn Kiều phải đối phó chuyện đại sự liên quan đến mấy chục nhân
mạng, nhất thời trù trừ không quyết định được. Du Liên Châu gật đầu nói: –
Đúng thế.
Ân Lê Đình sợ nhất là nhị ca, biết đại ca là người dễ tính, dễ dàng xuôi theo,
còn Du Liên Châu là người thiết diện vô tư, ghét kẻ ác như kẻ thù, e sẽ làm
khó khăn cho ngũ tẩu, nên từ trước tới nay vẫn canh cánh không yên. Chàng
đâu hay Du Liên Châu biết chuyện này từ trước, đã tha thứ cho Ân Tố Tố nên
thấy nhị ca gật đầu, trong lòng vui sướng nói: -Thế thì ai hỏi tới, ngũ ca cứ nói
không phải mình giết. Cái đó cũng không nói sai, vì ngũ ca đâu có làm.
Tống Viễn Kiều trừng mắt nhìn Ân Lê Đình: -Nếu cứ chối tội như thế, lòng ngũ
đệ sao an? Chúng ta mang tiếng hiệp nghĩa, lòng mình sao an?
Ân Lê Đình vội nói: -Thế thì làm sao bây giờ?
Tống Viễn Kiều nói: -Theo ý ngu huynh, đợi khi tiệc thọ của sư phụ xong rồi,
chúng ta trước hết đi tìm đưa con của ngũ đệ, sau đó sẽ mở anh hùng đại hội
tại Hoàng Hạc Lâu. Khi chuyện Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn kết thúc rồi, sáu
người sư huynh đệ chúng ta, thêm cả ngũ đệ muội, bảy người cùng xuống
Giang Nam, trong vòng ba năm, mỗi người phải làm cho được mười điều thiện.
Trương Tùng Khê vỗ tay reo lên: -Đúng thế, đúng thế. Long Môn tiêu cục chết
uổng bảy mươi người, mỗi người chúng ta làm mười điều thiện, cứu được một
hai trăm người vô tội, xem ra miễn cưỡng có thể bỏ qua được.
Du Liên Châu nói: -Đại ca tính thế cũng ổn, sư phụ chắc cũng bằng lòng. Nếu
không thì dù có bắt ngũ đệ muội đền mạng cho bảy mươi mạng người của
Long Môn tiêu cục, cũng chỉ chết thêm một người, có ích lợi gì?
Trương Thúy Sơn tới nay vẫn lo lắng, nghe đại sư ca an bài như thế, trong
lòng thật mừng nói: -Để tiểu đệ nói cho Tố Tố hay.
Chàng nói cho vợ nghe những lời Tống Viễn Kiều vừa nói, lại báo tin sau khi
anh em chúc thọ sư phụ rồi, sẽ cùng nhau đi tìm Vô Kỵ. Ân Tố Tố vốn không
bệnh tật gì nhiều, chỉ vì thương nhớ con mà thành ốm, nghe trượng phu nói
như thế, nghĩ thầm bằng tài sức của sáu người trong Võ Đương lục hiệp, thể
nào cũng đem được Vô Kỵ trở về, nàng mới khoan tâm.
Trương Thúy Sơn lại đi thăm Du Đại Nham, sư huynh đệ gặp lại nhau mừng
mừng tủi tủi, mỗi người mang một tâm sự.
[1] Áo dệt bằng sợi dây sắn (pueraria thunbergiana)
[2] dao đài là cái lầu bằng ngọc dao, ý nói càng tăng vẻ đẹp
[3] chỉ bộ áo cà sa và bát khất thực của nhà sư đời trước truyền cho đời sau.
Nguyên nghĩa chỉ dùng cho Thiền tông mà thôi, đây nói chung về việc truyền
chức chưởng môn của một môn phái.
[4] Loại tên bắn ra có tiếng kêu rít, dùng để báo hiệu (sounding-arrow)
[5] Ngọc không mài dũa, không thành đồ vật.
[6] Nguyên tác kháng là một loại giường xây bằng gạch, dưới có đốt than cho
ấm
[7] gió từ tay áo ra
[8] ra quân hỏi tội
[9] mũi phi tiêu có hình con rết (ngô công)
[10] thuộc tỉnh Thiểm Tây
[11] biết sai lầm mà sửa đổi, là một điều tốt lớn vậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.