Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

15. Hạt Giống PhậtĐã mang giống Phật dưỡng trong lòng,

Nghe nói lời mầu ý thích mong.

Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn,

Lý nhiệm càng ngày càng bao dong.

(Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,

Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng.

Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,

Hy di chi lý nhật bao dung.)

Thiền sư TRÍ – Bản dịch HT Thanh Từ.

BÌNH: Hạt Giống Phật là một tên khác của Phật Tánh. Nếu bạn có thể buông bỏ hết mọi thèm khát, thì bạn sẽ không bám chấp vào bất cứ gì nữa. Thế cũng có nghĩa là khi bạn buông xả hết mọi Có và Không, thì mọi thứ ràng buộc bạn vào cõi luân hồi này sẽ tan rã. Nhưng cần có thời giờ. Ngay cả khi bạn đã hốt nhiên đốn ngộ Phật Tánh trong tâm, bạn vẫn phải liên tục tu tập hàng ngày. Rồi bạn hãy đọc nhiều kinh sách từ nhiều truyền thống – Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông và Tây Tạng – và sẽ thấy rằng nhiều lời dạy trong đó đã một phần có sẵn trong thiền tập hàng ngày của bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.