Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

37. Sinh và TửChân tánh diệu viên, thể tự không tịch,

vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử.

Thế nên, sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu.

Thiền sư ĐẠO HUỆ (? – 1190) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Làm sao bạn có thể thấy và nghe tánh không tịch đó? Ngồi bất động và tắt hết mọi tiếng ồn? Tánh vắng lặng không rời khỏi sự chuyển động hay tiếng ồn. Bạn sẽ sờ chạm nó, cảm nhận nó, thấy nó, nghe nó khi bạn chứng ngộ tánh vô ngã của vạn pháp.

Thiền sư Thường Chiếu, vị sư thúc của tôi, một lần được hỏi về Thiền đã cầm lên một viên sỏi nhỏ, ném vào tường, và hỏi thiền sinh có nghe tiếng viên sỏi chạm tường hay không. Thiền sinh đáp, “Thưa thầy, con nghe tiếng đó.” Thiền sư Thường Chiếu nói, “Đó là Đạo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.