Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

83. Mặt Trời Trí TuệCần có muôn duyên có

Ưng không tất cả không

Có không hai chẳng lập

Ánh nhật hiện lên cao.

Thiền sư TÔNG DIỄN (1640 – 1711) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Đừng nói là có hay không. Nhận ra Tánh Không của tâm, thấy vạn pháp như ảnh hiện trong tâm, chúng ta không có lời nào để nói. Niệm tới không từ đâu, và rồi biến mất. Hãy lặng lẽ, và hãy quan sát tâm bạn với không một niệm. Rồi có và không sẽ không làm bạn bận tâm nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.