Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

19. Qua BiểnPháp gốc như không pháp,

Chẳng có cũng chẳng không.

Nếu người biết pháp ấy,

Chúng sanh cùng Phật đồng.

Trăng Lăng Già vắng lặng

Thuyền Bát Nhã rỗng không.

Biết không, không giác có

Chánh định mặc thong dong.

Thiền sư HUỆ SINH – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Lăng Già và Bát Nhã Ba La Mật là hai bộ kinh Bắc Tông. Hầu hết thiền viện đều học cả hai kinh này. Chánh định nói ở trên là một phần trong Bát Chánh Đạo .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.