Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

16. Bồ Đề CảnhTrong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm,

Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm.

Hà sa cảnh là Bồ Đề cảnh,

Nghĩ đến Bồ Đề cách vạn tầm.

(Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm

Cá trung mãn mục lộ thiền tâm.

Hà sa cảnh thị Bồ Đề cảnh,

Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm.)

Thiền sư TRÍ HUYỀN – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Ngọc để chỉ cho Phật Tánh. Có phải cảnh trước mắt bạn là Tịnh Độ không? Có phải Phật Độ ở đây, trước mắt chúng ta không? Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy nghĩ, rằng tâm bạn đã hình thành thế giới này. Hãy nghĩ thế này: Nghiệp đã dẫn bạn vào thế giới này, và bạn đã có đủ phước để sinh làm người; nếu bây giờ bạn có đủ phước cho một vị cõi Trời, bạn sẽ đôi khi nhìn thấy cảnh cõi Trời trước mắt bạn, và nếu phước nghiệp cõi Người của bạn đã xong, thì bạn sẽ chết tức khắc để tái sinh trong cõi Trời. Bây giờ, hãy suy nghĩ cách khác: Vô lượng cảnh trước mắt bạn cũng là tâm bạn. Bạn có thể cảm thấy như thế, chứng ngộ như thế, và kinh nghiệm như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.