Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

21. Mặt TrờiĐất nước lửa gió thức,

Nguyên lai thảy đều không.

Như mây lại tan hợp,

Phật nhật chiếu không cùng.

Sắc thân cùng diệu thể,

Chẳng hợp chẳng chia lìa.

Nếu người cần phân biệt,

Trong lò một cành hoa.

Thiền sư ĐẠO HUỆ – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Vạn pháp hình thành từ ngũ đại: Đất, nước, lửa, gió, thức. Chúng đều tận gốc là Không . Vì chúng rỗng rang, nên chúng có thể biến đổi và chuyển hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.