Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

56. Duy Có Tâm ThôiTâm không cảnh lặng vượt thánh siêu phàm

Ý nhiễm tình sanh muôn mối trói buộc

Trời người các pháp trọn tại trong đây

Ta người một thể gốc chỉ là tâm.

Thiền sư THÔNG VINH (thế kỷ 19) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Cảnh vắng lặng? Làm sao chúng ta có thể biết và kinh nghiệm rằng các cảnh vẫn đang vắng lặng, im lặng, vô thanh, và tịch mịch? Thế giới luôn luôn có vài tiếng động. Hãy lắng nghe tâm của bạn; bạn có thể nghe rằng tâm luôn luôn gây ra vài tiếng động.

Gần ba mươi năm trước, tôi hỏi Thiền sư Tịch Chiếu, “Tại sao kinh Lăng Nghiêmnói rằng toàn tướng tức tánh, và rằng toàn tánh tức tướng? Thiền sư trả lời, “Toàn sóng tức nước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.