Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

23. Việc Kỳ ĐặcTa có một việc kỳ đặc,

Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng.

Cả người tại gia, xuất gia,

Thích sanh, chán tử là giặc.

Chẳng rõ sanh tử khác đường,

Sanh tử chỉ là được mất.

Nếu cho sanh tử khác đường,

Lừa cả Thích-ca, Di-lặc.

Ví biết sanh tử, sanh tử,

Mới hiểu lão tăng chỗ náu,

Môn nhân, hậu học, các người,

Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc.

Thiền sư GIỚI KHÔNG – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Tất cả khuôn mẫu pháp tắc là ngón tay để chỉ, không phải mặt trăng mà bạn muốn thấy. Nếu bạn không có các hướng dẫn đó, bạn không biết làm sao tập Thiền. Nhưng khi bạn bám chấp vào nó như chân lý, bạn sẽ không bao giờ hiểu được pháp môn Tâm tông này. Đây là cửa không cửa, và cũng là đường đi không có đường đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.