Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

52. Từ Không Mà TớiVốn từ không gốc

Từ không mà đến

Lại từ không mà đi

Ta vốn không đến đi

Tử sanh làm gì lụy.

Thiền sư NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC (1696 – 1733) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Sinh và tử? Nhất Hạnh, vị Thiền sư nổi tiếng thế giới, đã trả lời, “Không sống, không chết.” Hiện là vị Thiền sư Việt Nam nổi tiếng nhất, ngài đã lập nhiều Thiền viện khắp thế giới, soạn hàng chục sách về Phật giáo, và kêu gọi hòa bình thế giới thông qua Phật giáo Dấn Thân. Ngài nhấn mạnh pháp thiền hơi thở, và đã viết nhiều bài thơ hay về tỉnh thức.

Ngài nói trong pháp thoại Cuộc Đi Bộ Hòa Bình năm 2002:

Thở vào – Tôi thấy tôi sống

Thở ra – Tôi mỉm cười với đời.

Giải thích của Thiền sư Nhất Hạnh về sinh tử có khác với giải thích của Thiền sư Như Trừng Lân Giác thời xưa không?

Bạn có nên có giải thích riêng, và nên có riêng kinh nghiệm của bạn về cuộc đời?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.