Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

4. TuệMuốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng,

song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ.

Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bước,

mũi tên đến được là nhờ sức mạnh,

song trúng được đích không phải do sức.

BẢO GIÁM (?-1173) – Bản dịch HT Thanh Từ.

BÌNH: Trí tuệ, tuệ tri, chánh kiến… Hãy theo lời Phật dạy, thiền tập trong nhiều năm, và bạn sẽ hiểu Đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.