Tại Sao Em Ít Nói Thế?

KHÔNG PHẢI KHÔNG MÀ LÀ KHÔNG CÓ LỜI NÀO ĐỂ DIỄN TẢ HẾT.Đôi khi bạn không thể kể cho bất cứ ai rằng bạn cảm thấy thế nào. Không phải bởi vì bạn không biết tại sao. Không phải bởi vì bạn không biết bản thân mong muốn điều gì. Không phải bởi vì bạn không tin tưởng họ. Mà chỉ bởi vì bạn không thể tìm ra bất cứ lời nào để diễn tả cho họ hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.