Thông tin truyện

Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Tác giả:

Jim Horan

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2009

Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy được soạn ra với mục đích làm chất xúc tác cho những ý tưởng của bạn. Đây là công cụ hết sức hữu hiệu trong việc gây dựng và quản lý doanh nghiệp trong thế kỷ XXI.

Ngắn gọn và súc tích, kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy mang lại sự nhanh chóng và hiệu quả cho kế hoạch của bạn. Không thể đặt câu hỏi bạn sẽ đi tới đâu khi bản kế hoạch còn mới đang đươc viết ra. Hãy khởi đầu bằng tầm nhìn, lập nên cả một công ty.

Hiện nay trên thương trường có một kiểu chủ doanh nghiệp mới. Họ gây dựng những doanh nghiệp mới hoặc đổi mới những doanh nghiệp đã được thành lập.
Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy sẽ giúp bạn:

Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh đầy đủ cho sự khởi đầu của các công ty vừa và nhỏ, các bộ phận liên quan, các công ty chi nhánh, các phòng ban
Trình bày súc tích những ý tưởng của bạn với nhân viên, nhà quản lý, đối tác, chủ ngân hàng, hoặc ban giám đốc
Phác thảo một bản kết hoạch kinh doanh cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm
Tóm tắt ý tưởng cho những sản phẩm hoặc dịch vụ mới
Lên kế hoạch chi tiết cho ý tưởng hoặc định hướng cho doanh nghiệp của bạn.
Đây là những con người có niềm đam mê và đầu óc chiến lược. Họ chú tâm vào công việc và sẵn sàng cạnh tranh. Họ quan tâm tới mọi người, môi trường và những cộng đồng trong đó họ là thành viên. Họ không cẩu thả trong việc điều hành kinh doanh. Họ là những doanh nhân chuyên nghiệp.
Còn có một kiểu doanh nhân khác – những doanh nhân ngẫu nhiên. Lần đầu tiên trong đời, họ cân nhắc đến việc đứng ra làm tư. Nhiều người trong số họ vừa trải qua tình trạng bị các công ty Mỹ cắt giảm lao động vì muốn giảm chi phí và giờ đây họ sẵn sàng phát huy những ý tưởng kinh doanh của riêng mình.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – LỜI ĐỀ TẶNG 13/12/2017
2 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những nhận xét về cuốn sách 13/12/2017
3 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Giới thiệu 13/12/2017
4 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Nhận xét của chúng tôi về qui trình lập kế hoạch kinh doanh 13/12/2017
5 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoăn 13/12/2017
6 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những kế hoạch kinh doanh có thể đơn giản và gọn gàng 13/12/2017
7 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Bản đánh giá 13/12/2017
8 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – TẦM NHÌN 13/12/2017
9 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Bài tập phỏng vấn 13/12/2017
10 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – SỨ MỆNH 13/12/2017
11 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những ví dụ về Bản hoạch định sứ mệnh 13/12/2017
12 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – MỤC TIÊU 13/12/2017
13 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những mục tiêu phải lập thành biểu đồ 13/12/2017
14 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Công thức đơn giản để viết những mục tiêu… 13/12/2017
15 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những mục tiêu mẫu cho cố vấn viên/các đại lý 13/12/2017
16 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những mục tiêu mẫu cho các nhà lãnh đạo/nhà điều hành/chủ công ty 13/12/2017
17 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – CHIẾN LƯỢC 13/12/2017
18 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Bài Tập 13/12/2017
19 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Những chiến lược mẫu cho các cố vấn/đại lý và những nhà lãnh đạo/ nhà điều hành/chủ sở hữu 13/12/2017
20 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 13/12/2017
21 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Bánh xe kế hoạch trên một trang giấy 13/12/2017
22 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – LẮP RÁP VÀ TRAU CHUỐT KẾ HOẠCH 13/12/2017
23 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Chỉnh sửa và trau chuốt kế hoạch 13/12/2017
24 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Các nguồn lực, thời gian và ngân sách 13/12/2017
25 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Thực hiện, theo sát và đánh giá kế hoạch 13/12/2017
26 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – Điền vào chỗ trống 13/12/2017
27 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – CÁC MẪU KẾ HOẠCH 13/12/2017
28 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – NHỮNG KẾ HOẠCH TIÊU BIỂU KHÁC 13/12/2017
29 Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy – LỜI KẾT 13/12/2017

Bình luận