Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

NHỮNG KẾ HOẠCH TIÊU BIỂU KHÁCKhông nghi ngờ gì, rất nhiều khách hàng của bạn là những chủ doanh nghiệp, nhà điều hành hay chủ kinh doanh. Họ đang xây dựng và điều hành mọi thứ từ vi mô, buôn bán đường phố cho tới công ty, thị trường mức trung cho đến kinh doanh quy mô trên toàn cầu. Chúng tôi ước tính rằng hơn 250.000 doanh nghiệp này đã tạo một kế hoạch rõ ràng, súc tích để phát triển và thu về lợi nhuận.

“Khách hàng của bạn là những nhà điều hành và chủ kinh doanh. Nhiều người trong số họ có Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy”

Chúng tôi nghĩ rằng việc cung cấp cho bạn những ví dụ rộng lớn, đa dạng để bạn thấy được sự linh hoạt của Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là rất có giá trị. Cùng với việc xem xét những kế hoạch này, bạn có thể thu được những ý tưởng mà bạn có thể sử dụng trong kế hoạch của bạn.

Bạn có những khách hàng đang nản lòng với tiến trình kế hoạch của họ?

Bạn có những nhân viên đang làm việc trong dự án hay kế hoạch sai lầm? Bạn cần phát triển thế hệ sau của người điều hành hay quản lý doanh nghiệp khi họ về hưu? Hãy thoải mái chia sẻ những kế hoạch tiêu biểu này với họ, có thể đây chính là những gì họ cần để tháo gỡ vấn đề của chính họ.

Chúng tôi cũng có cả những kế hoạch phi – lợi – nhuận tiêu biểu. Chúng tôi ước tính trong hơn 13 năm gần đây, có 5.000 giám đốc điều hành đã lập Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy cho dự án phi lợi nhuận của họ thành công.

Colorado Garden Window Company Mike Bozman, Giám đốc điều hành

Kế hoạch củng cố cho năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 3 năm tới, phát triển Công ty Cửa sổ Vườn Colorado thành công ty sản xuất sản phẩm gia đình nội địa trị giá 40 triệu đôla, tập trung vào hàng hóa công nghiệp và phân phối sản phẩm đặt làm,thay thế cửa sổ vườn và cửa sổ trần nhà cho những nhà có trẻ em và những người muốn thiết kế lại nhà.

Sứ mệnh

Mang đến Ánh sáng, Không khí và Vẻ đẹp thiên nhiên vào ngôi nhà của bạn qua những cửa sổ sáng tạo.

Mục tiêu

Đạt được 17 triệu đôla doanh số bán ra năm 2008.

Kiếm được lợi nhuận 1,5 triệu đôla trước thuế năm 2008.

Mục tiêu chi phí chỉ chiếm 38% doanh số bán được.

Giảm mức kiểm kê còn 3,3 tháng, đạt được trước ngày 30/8.

Gia tăng tỷ lệ phát triển của bộ phận Cửa sổ vườn lên 8% mỗi năm và đạt được 5,3 triệu đôla trong năm nay.

Mở rộng dòng sản phẩm cửa sổ trần nhà/đặt làm; tăng lượng bán đến 7,5 triệu đôla trong năm nay.

Thực hiện chương trình tăng doanh thu & giảm chi phí sản phẩm tới 38%.

Đạt được 98% vận chuyển kịp thời gian với chính xác 98% trước quí I.

Chiến lược

Tập trung vào sự phát triển nhà đắt tiền và xu hướng mẫu mới cho trẻ em.

Xây dựng Công ty cửa sổ vườn Colorado thành một thương hiệu được biết đến trên toàn quốc.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách sản xuất công nghiệp riêng theo nhóm.

Trở thành công ty được lựa chọn bằng cách duy trì những sản phẩm cửa sổ có cỡ thông thường.

Tăng sức chứa và sản xuất công nghiệp hiệu quả bằng cách chủ động giảm những sản phẩm trùng lặp.

Tập trung phân phối vào một khu vực, giảm chi phí và dịch vụ phát triển.

Kế hoạch hành động

Giới thiệu một mẫu Cửa sổ vườn mới ở buổi trình diễn sản phẩm S.F ngày 15/3.

Công bố thiết kế 1 bộ sản phẩm mới, bắt đầu từ 1/4.

Mở rộng Đơn vị bán hàng tập trung vào các hộ gia đình đã ký hợp đồng ở Denver và Provo trước ngày 15/4.

Giới thiệu chương trình giảm kiểm kê rộng rãi tới các công ty trước ngày 15/5.

Thực hiện đầy đủ phần mềm MRP (Phần mềm lập kế hoạch tài liệu yêu cầu) mới để đạt được sự giảm kiểm kê trước ngày 1/7.

Hoàn thành chương trình hợp lý hóa sản phẩm cửa sổ trần nhà trước 15/8.

Nghiên cứu, thiết kế và giới thiệu lại chương trình lợi nhuận cho nhân viên thiết kế trước ngày 1/10.

Hoàn thành dự án hợp nhất phân phối sản phẩm trước ngày 15/11.

The HR Consulting Group Sally McKenzie & Bob Wilson

Kế hoạch củng cố cho năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 3 năm tới, phát triển Nhóm tư vấn HR thành công ty Tư vấn và đào tạo phía Bắc Texas trị giá 1 triệu đôla, chuyên về đào tạo tài nguyên con người và dịch vụ tư vấn cho các công ty trong phạm 80km bán kính của Dallas/Ft. Worth, có khoảng 50 đến 500 nhân viên.

Sứ mệnh

Mang đến Chương trình bảo vệ HR cho các Công ty đang phát triển!

Mục tiêu

Đạt doanh số bán ra năm 2008 là 350.000 đôla.

Đạt được lợi nhuận trước thuế là 75.000 đôla, sau khi trả lương cho 2 cộng sự 100.000 đôla

Để các cộng sự làm việc 6 ngày mỗi tháng không trả lương với 1.500 đôla một ngày.

Thu được 40.000 đôla từ kiểm tra và đánh giá.

Tăng chương trình đào tạo và lợi nhuận sản phẩm từ 7.500 đôla lên 10.000 đôla một tháng trước ngày 30/8.

Tăng số người tham gia trung bình trong hội nghị nhân viên từ 12 lên 20 trước 15/5.

Đưa ra 6 nghiên cứu tình huống (case study) khả thi trong năm 2008.

Chiến lược

Được biết đến vì ngăn chặn các vấn đề về nhân viên có thể phá hoại kinh doanh.

Thu hút khách hàng với 50 đến 500 nhân viên, những chủ doanh nghiệp — những người muốn có giải pháp ngăn chặn.

Thúc đẩy thử nghiệm đầu tiên qua cuộc họp hội đồng nhân viên và những sách hướng dẫn giá rẻ.

Tạo ra doanh thu thông qua ngăn chặn bằng kiểm tra và đánh giá, chương trình huấn luyện và tư vấn.

Sử dụng công nghệ/Internet cho những lớp học từ xa, kiểm tra và đánh giá, bán những hướng dẫn huấn luyện.

Sắp xếp chiến lược vững chắc với những nhân viên địa phương, luật sư, CPA & cố vấn kinh doanh.

Tiếp tục viết những cuốn sách, hướng dẫn, băng âm thanh và sản phẩm kiểm tra từ dịch vụ đã có.

Xây dựng công ty không phụ thuộc vào sự có mặt của mình và có thể tiêu thụ được.

Kế hoạch hành động

Xuất bản “Sổ tay hướng dẫn quyền lợi nhân viên” trước 28/2.

Hoàn thành sách hướng dẫn khi bị Quấy rối tình dục, Rời bỏ gia đình & Đa dạng khác trước 20/4.

Tổ chức “Chuỗi chương trình huấn luyện quản lý mới” vào ngày 1/5. Tổ chức lại chương trình một lần nữa vào quí III và IV.

Bắt đầu tổ chức “Hội nghị bàn tròn giải quyết các vấn đề quản lý” vào tháng 7.

Hoàn thành xây dựng lại trang web và hệ thống trao đổi tiền tệ trước ngày 30/9.

Giới thiệu quá trình đánh giá nhân viên qua trang web của Hệ thống Thông minh tới khách hàng bắt đầu từ ngày 1/11.

ZXM Automation Consulting, Inc. Allen Marcus, Chủ tịch

Kế hoạch củng cố trong năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 5 năm tới, xây dựng ZXM Tự động hóa thành công ty tư vấn tự động hóa công nghiệp đứng đầu bờ Tây, chuyên về những giải pháp tích hợp. Doanh thu của ZXM Tự động hóa sẽ tăng từ 10 triệu đôla năm 2007 lên 20 triệu đôla trước năm 2012 bằng cách mở rộng vai trò từ một công ty đại diện sản xuất đến một công ty dịch vụ và giải pháp xử lý hoàn chỉnh trong lĩnh vực kỹ thuật.

Sứ mệnh

Giúp bạn kiểm soát thị trường, công việc buôn bán, dịch vụ và những kênh phân phối!

Mục tiêu

Tăng trưởng kinh doanh 20% & đạt được tổng doanh thu bán ra là 12 triệu đôla năm 2008.

Đạt được doanh thu trước thuế là 1 triệu đôla.

Đạt được ít nhất 5 dự án hệ thống quan trọng với tối thiểu 250 nghìn đôla mỗi dự án năm 2008.

Tăng tổng lãi suất từ 17% lên 20%.

Tăng lượng bán của mỗi nhân viên từ 320.000 đôla lên 375.000 đôla Tăng sử dụng Dịch vụ kỹ thuật có tính phí từ 50% lên 70%.

Chiến lược

Bán các giải pháp tổng thể, chứ không phải các giải pháp cho từng bộ phận.

Tăng thêm một lượng đáng kể dịch vụ tích hợp và kĩ thuật. Mở rộng địa bàn kinh doanh ở phía Bắc California, Oregon/Washington, Nevada, Arizona, Alaska.
Tích cực hướng tới thị trường thích hợp ở mỗi khu vực địa lý.

Mở rộng qua những lựa chọn đạt được và liên kết chiến lược.

Không ngừng phát triển những phương pháp đem lại lợi ích cho ZXM và khách hàng.

Thu hút/ Giữ lại những nhân viên then chốt bằng cách phát huy tối đa sự sáng tạo, kĩ thuật và tài năng kinh doanh của họ.

Chia sẻ sự tăng trưởng & thành công với nhân viên qua việc khích lệ và tham gia hợp lý.

Kế hoạch hành động

Chương trình Tiếp thị quan trọng: Thăm tất cả 25 khách hàng hệ thống cơ sở trong quí II.

Thuê kỹ sư hệ thống trước 30/4 và giám đốc bán hàng trước 30/6. Thực hiện chương trình Quan tâm khách hàng & Chương trình hỗ trợ F2K trong quí III.
Hoàn thành thành công dự án UC Berkeley, Lipton, SAI trước ngày 30/9.

Thực hiện trang web mẫu F2K trong quí IV.

Cài đặt máy chủ NT (Tên hệ điều hành của Window mới trước 31/3 & máy chủ Unix Tên hệ điều hành của AT&T) trong quí II.

Thực hiện chương trình Bán hàng tự động và hoàn thành hội thảo mẫu trong quí III.

Hoàn thành luyện tập, thủ tục và chính sách kinh doanh trước 31/12.

Meals on Wheels Donna Van Sant, Giám đốc điều hành

Kế hoạch kinh doanh tổng thể năm tài khóa 2008

[ Tầm nhìn

Phát triển chương trình Meals on Wheels thành dịch vụ dinh dưỡng tốt nhất cho những người lớn tuổi phải ở nhà và những người tàn tật trong nước, cung cấp những bữa ăn đầy đủ chất lượng và dịch vụ chăm sóc cá nhân 7 ngày một tuần.

Sứ mệnh

Ở nhà và khỏe mạnh với đầy đủ dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc cá nhân.

Mục tiêu

Cung cấp dịch vụ tới 475 người già tại nhà mỗi tháng.

Cung cấp sản phẩm dịch vụ dinh dưỡng mở rộng tới 300 cá nhân.

Tăng thêm khách hàng mới với tỉ lệ 45 người mỗi tháng.

Tăng doanh thu trung bình đạt 2.500 đôla mỗi tháng.

Tuyển và huấn luyện 25 lái xe đường dài mới, cả tình nguyện và trả công.

Thu được 80.000 đôla trong hợp đồng nhà nước và quỹ tài trợ.

Cung cấp 12 khóa dịch vụ đào tạo cho lái xe đường dài và 24 cho nhân viên Meals on Wheels.

Cung cấp dịch vụ dinh dưỡng cho 75 người tàn tật mỗi tháng.

Chiến lược

Phát triển và duy trì mối quan hệ hiệu quả với nhà tài trợ; các hãng du lịch và nhà báo.

Cùng với những nhà kinh doanh dịch vụ thức ăn, phát triển 3 sản phẩm mới cho khách hàng.

Phát triển và điều hành kế hoạch tiếp thị khách hàng tập trung vào dinh dưỡng và quản lý dịch vụ khách hàng.

Tạo nên và điều hành một đội ngũ nhân viên và kế hoạch tình nguyện có hiệu quả!

Quản lý thông tin phản hồi của khách hàng và hệ thống kiểm tra chất lượng để tăng sự hài lòng của khách hàng.

Kế hoạch hành động

Hoàn thành phát triển sản phẩm mới trước ngày 23/3.

Hoàn thành việc tuyển dụng nhân viên và kế hoạch hỗ trợ trước ngày 16/5. Tổ chức chương trình du lịch và gặp mặt với tất cả những người tài trợ hiện tại trước ngày 10/10.

Giành được 10 nguồn tài trợ mới trước ngày 23/11.

Phát triển kế hoạch tiếp thị trước ngày 1/12.

City of Pageville Fire Department Robert Lewellyn, đội trưởng Kế hoạch củng cố hoạt động kinh doanh năm tài

Sứ mệnh Làm mọi người tin tưởng rằng dịch vụ chữa cháy khẩn cấp là đáng

Mục tiêu

Giảm thời gian phản ứng chữa cháy tới trung bình 5 phút trước ngày 31/12.

Giảm thời gian phản ứng khẩn cấp tới trung bình 7 phút trước ngày 31/12.

Giảm mức độ thiệt hại tài sản tới 12% so với năm trước.

Đảm bảo rằng không có nhiều hơn 5% sai lệch so với ngân sách hàng tháng của năm trước.

Giảm số nhân viên bị thương xuống không quá 6 người mỗi tháng trước ngày 31/12.

60% nhân viên tham gia các hoạt động trước ngày 1/7.

Chiến lược

Thu hút cộng đồng trong mục tiêu vùng dân cư xung quanh với chương trình cuộc sống và an toàn.

Tham gia vào mọi lĩnh vực của cuộc sống và chữa cháy an toàn tại địa phương.

Thiết lập và thi hành một buổi trình diễn dựa trên hệ thống giải trình ở mọi mức độ phạm vi.

Thiết lập và cung cấp chương trình cơ hội và phát triển chuyên nghiệp cho tất cả mọi người.

Cộng tác với những nhân viên khác để đạt được mức độ phản ứng khẩn cấp trung bình.

Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn và những dịch vụ khác thuộc nhiệm vụ của chúng tôi đến cộng đồng.

Tích cực hoạt động để ngăn chặn những tình trạng nguy hiểm.

Phản ứng ngay lập tức với những yêu cầu giải cứu, chữa cháy, cấp cứu và thảm họa thiên nhiên.

Bảo đảm độ an toàn, chuyên nghiệp và không gây hại cho môi trường.

Kế hoạch hành động

Phát triển cơ chế hợp tác để theo dõi được mọi yếu tố của kế hoạch chiến lược trước ngày 31/3.

Hệ thống giải trình được phát triển cho mọi yếu tố của kế hoạch chiến lược trước ngày 1/6.

Việc thực hiện kế hoạch chiến lược được giám sát theo từng tháng trước ngày 31/7.

Phát triển một danh sách những thành phố và trung tâm chữa cháy tương tự nhau để mở rộng dịch vụ của chúng ta trước ngày 1/9.

Một kế hoạch cam kết hướng dẫn xây dựng các chính sách dựa trên sự nhất trí mức độ dịch vụ trước ngày 1/10.

Thực hiện một kế hoạch bao gồm toàn bộ các nhân viên tham gia trước ngày 31/10.

Thực hiện một kế hoạch bao gồm toàn bộ cộng đồng tham gia trước ngày 31/12.

Bay Area Entrepreneur Association

George Cole, Giám đốc điều hành Kế hoạch chiến lược năm tài khóa 2008 <p

Sứ mệnh Tạo nên những nhà lãnh đạo doanh nghiệp độc lập và thầu khoán th

Mục tiêu

Tăng số hội viên từ 150 lên 300 trước 31/12/08.

Tổ chức 2 mạng lưới trước tháng 6/2008 và thêm 3 mạng lưới trước tháng 6/2009.

Thu được 8.000 đôla từ chương trình, sự kiện và sản phẩm thầu khoán trong năm 2008.

Tổ chức 3 sự kiện mạng lưới trong vùng với ít nhất 50 người tham gia mỗi sự kiện và thu được 3.000 đôla

Tổ chức 4 hội thảo/chương trình với trung bình 25 người tham gia và thu được 4.000 đôla

Tăng số thành viên thu nhập thấp lên 25 và tăng số thành viên dân tộc thiểu số 25% trước tháng 3 năm 2008.

Thưởng 5 học bổng tổng trị giá 1.300 đôla trong năm 2008.

10 nhà doanh nghiệp được biết đến nhờ sự tăng trưởng kinh doanh và dịch vụ cộng đồng nổi bật.

Chiến lược

Sử dụng quan hệ công chúng và truyền thông để chia sẻ thành công, truyền bá, tuyển dụng và tài trợ.

Tiếp thị và bán sản phẩm và dịch vụ của BAEA trong nước.

Cộng tác với tổ chức doanh nghiệp vi mô nhà nước trong chương trình tài trợ.

Mở cửa trung tâm BAEA để tạo ra sự có mặt lâu dài trong cộng đồng và nền tảng tài sản tài chính.

Gia nhập nhóm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp then chốt của cộng đồng để tổ chức và phát triển mạng lưới mới.

Thu hút/duy trì những nhà lãnh đạo thu nhập thấp bằng cách cung cấp tiền bởi nhà tài trợ.

Sử dụng những chương trình đa ngôn ngữ/văn hóa để thu hút những nhà lãnh đạo của các nhóm thiểu số.

Đóng gói thành công sản phẩm và chương trình BAEA để bán cho những tổ chức vi mô khác.

Sử dụng công nghệ để quản lý sự phát triển, hợp lý hóa và chương trình vận chuyển, & bán sản phẩm.

Kế hoạch hành động

Thu thập và viết 20 câu chuyện thành công trước 20/3; thực hiện kế hoạch Quan hệ công chúng trước ngày 15/6.

Hoàn thành kế hoạch chiến lược 5 năm trước ngày 30/6.

Tổ chức kế hoạch bán/tiếp thị của Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy trước 1/7.

Hoàn thành kế hoạch tài trợ trước tháng 6/2008. Tăng thêm 100.000 đôla trước ngày 30/11.

Tuyển giám đốc điều hành trước ngày 15/9.

Mở rộng ban giám đốc từ 4 lên 7 trước 30/11.

Phát triển kế hoạch tiếp thị sản phẩm và dịch vụ BAEA trước tháng 1 năm 2009.

Phát triển kế hoạch mở rộng mạng lưới 2 năm trước tháng 3 năm 2009.

Z-TEC, Inc. – Kế hoạch củng cố Jerome Johnson, Giám đốc điều hành

Kế hoạch cho năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 3 năm tới, xây dựng Z-TEC, Inc. thành một nhà cung cấp toàn cầu có giá trị 2 tỷ đôla, cung cấp những giải pháp quản lý tích hợp cho 1000 công ty giàu có thuộc Top Fortune, thành phố tự trị và cơ quan chính phủ quan trọng ở cấp quốc gia, bang, vùng và liên bang. Z-TEC, Inc. sẽ là tổ chức trung tâm ở San Francisco với văn phòng ở New York, Dallas, London (Anh), Singapore và Rio de Janeiro (Braxin).

Sứ mệnh

Xây dựng Hệ thống kinh doanh công nghiệp mạnh mẽ!

Hệ thống của chúng tôi phát triển sản phẩm và giảm chi phí bảo dưỡng, vật tư và thiết bị cho những công ty và thành phố tự trị lớn.

Mục tiêu

Doanh thu năm 2008 ít nhất là 900 triệu đôla

Doanh thu trước thuế và lãi suất năm 2008 là 85 triệu đôla .

Hoàn thành ít nhất 300 lắp đặt mới và đạt được 500 khách hàng mới trước khi hết năm 2008.

Chuyển ít nhất 250 khách hàng cũ sang chương trình giảm chi phí sản phẩm web của Z-TEC.

Tăng tổng lãi suất từ 51% lên 55% qua chương trình giảm chi phí sản phẩm.

Tăng lượng bán của mỗi nhân viên từ 250.000 lên 300.000 đôla trước ngày 30/9.

Giảm thời gian thu về các khoản phải thu từ 60 ngày xuống còn 45 ngày. Đạt được thu nhập ban đầu của nhân viên làm việc toàn thời gian là 1.500 đôla trước ngày 30/11.

Chiến lược

Tăng trưởng: Tăng trưởng 50% mỗi năm bằng cách phát triển khách hàng mới và chuyển dịch khách hàng cũ.

Danh tiếng: có danh tiếng lớn và sản phẩm có vị thế từ sự giới thiệu của những khách hàng/cộng sự.

Cộng sự: cộng tác với các nhà lãnh đạo, cộng tác về tiếp thị và phát triển giải pháp.

Cạnh tranh vị trí: Đưa ra nhiều lựa chọn cho người sử dụng và khiến hệ thống các bộ phận linh hoạt.

Tiếp cận Sản phẩm: Nên định hình hơn là tùy biến điều lệ kinh doanh với chương trình tùy biến.

R&D(Bộ phận nghiên cứu và phát triển): Giải pháp sắp xếp công việc, Hệ thống Mở, môi trường đa năng, linh hoạt.

Phát triển đội ngũ đã được tổ chức, hiểu biết kế hoạch, nhận biết được tình trạng khẩn cấp, trách nhiệm và giải trình. Phát triển Chương trình khích lệ nhân viên.

Kế hoạch hành động

Thực hiện sáng kiến liên kết sức mạnh với công ty Oracle của Anh trước ngày 31/3.

Hoàn thành phát triển sản phẩm khách hàng/máy chủ Z-TEC trước 31/3.

Phát triển kế hoạch Bán và Tiếp thị tài nguyên trước ngày 31/4.

Phát triển hợp tác chiến lược với PeopleSoft, Sun Micro, IBM trước ngày 30/4.

Tổ chức hội thảo khách hàng Châu Âu ở Luân Đôn tại Hội nghị 8/6. Phát triển kế hoạch bán hàng tự động trước tháng 8, thực hiện trong quí IV.
Thực hiện hệ thống báo cáo tài chính ở mức độ dự án/doanh nghiệp trước ngày 31/10.

Thực hiện chương trình phát triển kĩ năng chuyên nghiệp trước 30/11.

Z-TEC Inc. – Southern European Sales Division Alex Morgan, quản lý bán hàng

Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 3 năm tới, phát triển Bộ phận kinh doanh khu vực Nam Âu của Z-TEC thành một đơn vị kinh doanh trị giá 150 triệu đôla với văn phòng ở Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), Nice (Pháp) và Florence (Italia).

Sứ mệnh

Tìm khách hàng kí hợp đồng!

Mục tiêu

Tăng lượng bán hàng lên 45 triệu đôla trong năm 2008.

Hoàn thành lắp đặt 50 hệ thống trong năm 2008.

Tăng tổng lãi suất từ 51 lên 55% bằng cách tăng lượng bán dịch vụ thêm vào.

Tăng lãi suất đóng góp lên 20 triệu đôla.

Chuyển ít nhất 35 khách hàng cũ sang sản phẩm internet Z-TEC trước ngày 31/12.

Giảm thời gian thu các khoản đến hạn từ 60 ngày xuống 45 ngày.

Đạt được con số ban đầu FTE là 275 trước ngày 31/9.

Chiến lược

Cộng tác: Liên kết với các nhà lãnh đạo, cộng tác về phát triển giải pháp và tiếp thị.

Tiếp cận sản phẩm: Nên định hình hơn là tùy biến điều lệ kinh doanh với chương trình tùy biến.

Vị trí thị trường: Hệ thống bộ phận linh hoạt, tùy biến, giá bảo hiểm. Phát triển một đội ngũ được tổ chức với khả năng nhận biết được tình trạng khẩn cấp, trách nhiệm và giải trình.

Phát triển chương trình khích lệ nhân viên để cho phép đội ngũ chia sẻ phần thưởng.

Kế hoạch hành động

Thực hiên sáng kiến liên kết sức mạnh với Oracle của Tây Ban Nha trước ngày 31/5.

Tổ chức Hội thảo khách hàng châu Âu ở Tây Ban Nha vào tháng 6.

Phát triển Kế hoạch bán hàng tự động trước 31/8, thực hiện trong Quý 4. Thực hiện hệ thống báo cáo tài chính ở mức độ dự án/doanh nghiệp trước ngày 31/10.

Thực hiện chương trình phát triển kĩ năng chuyên nghiệp trước 15/11.

Hoàn thành nâng cấp thiết bị ở Bồ Đào Nha trước ngày 15/12. Hoàn thành đào tạo giao tiếp và làm việc theo đội với 12 quản lý chi nhánh trước ngày 31/3.

Z-TEC, Inc. – Project 6782 Printer Memory Len Waide, Giám đốc

Kế hoạch phát triển sản phẩm doanh nghiệp năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Phát triển giải pháp kinh tế độc lập cho 6782 vấn đề lỗi bộ nhớ máy in trước ngày 1/12/08.

Sứ mệnh

Giảm sự tác động của thông báo lỗi máy in.

Mục tiêu

Chỉ có 0,0000032 lỗi trên 1 nghìn bộ nhớ trung bình mỗi lần kiểm tra trước 1/9.

Giữ chi phí nâng cấp là 1,53 đôla cho mỗi đơn vị.

Thực hiện trong ngân sách 356.000 đôla

Chiến lược

Sử dụng 3 đội gồm 2 kĩ sư và 2 cố vấn bên ngoài.

Tập trung vào sửa chữa thiết kế hiện tại hơn là thay thế bằng một mẫu khác.

Tổ chức cuộc họp hàng tuần để xem xét tiến trình so với kế hoạch/ngân sách.

Sử dụng những cố vấn bên ngoài như nền tảng cần thiết cho công nghệ laze mới.

Kế hoạch hành động

Thành lập 1 đội mới trước ngày 1/3.

Nhận biết và đánh giá 2 cố vấn bên ngoài; hoàn thành hợp đồng trước ngày 1/3.

Hoàn thành đánh giá lỗi trước ngày 31/5.

Đề xuất giải pháp kỹ thuật trước ngày 30/6.

Hoàn thành bản mẫu đầu tiên trước ngày 31/7.

Hoàn thành thử nghiệm sản phẩm trước ngày 30/8.

Hoàn thành bản chi tiết sản phẩm cuối cùng trước ngày 30/9.

Z-TEC, Inc. – Kiểm soát viên Gail French, Người quản lý, Bộ phận châu Âu

Kế hoạch quản lý doanh nghiệp năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 5 năm tới, xây dựng chức năng kế toán tích hợp ở Z-TEC cung cấp dịch vụ hỗ trợ kế toán hành chính, quản lý và phân tích kinh doanh, ngân sách & dự báo để hỗ trợ Z-TEC với doanh thu 2 tỉ đôla.

Sứ mệnh

Cung cấp công cụ & thông tin để quản lý sự tăng trưởng, lợi nhuận!

Mục tiêu

Tăng tổng lãi suất từ 38% lên 45%.

Nhận biết và thực hiện 150 nghìn đôla trong dự án tiết kiệm chi phí. Kết thúc và ban hành báo cáo tài chính hàng tháng trước ngày 15 mỗi tháng trước ngày 30/9.

Giảm tài khoản báo thu Z-TEC từ 65 ngày xuống còn 55 ngày.

Trả tất cả tiền trước ngày 30/9.

Chiến lược

Xây dựng một đội ngũ dịch vụ tài chính Z-TEC mà có thể phát triển cùng với Z-TEC bằng luyện tập/trao quyền.

Xây dựng trí lực kinh doanh bằng cách cung cấp đào tạo trong tài chính, ngân sách và dự đoán.

Tăng tổng lợi nhuận bằng cách quản lý báo cáo trong thời gian và vật tư miễn phí.

Kiểm soát lượng chi tiêu bằng ngân sách, điều khoản, hệ thống dự đoán, tài chính đúng lúc.

Tổ chức tốt hơn với những đơn vị, doanh nghiệp để giảm thiểu đơn trì hoãn cuối tháng.

Tăng lượng tiền mặt nhờ giám sát tài khoản cần thu hàng tuần và giảm lỗi hóa đơn.

Sắp xếp số thanh toán và quá trình HR qua những dữ liệu nhỏ và hệ thống tích hợp.

Loại những dữ liệu/báo cáo trùng lặp bằng cách thống nhất với hệ thống. Phát triển tài chính qua số nợ ngân hàng và tài trợ nội địa; kiểm soát lượng chi tiêu/giữ lãi suất cao.

Kế hoạch hành động

Xây dựng Báo cáo tài chính, IS (Hệ thông thông tin), BS (Tiêu chuẩn của Anh), chi tiêu của doanh nghiệp, báo cáo lượng bán trước ngày 28/2.

Sắp xếp những khóa học tổng kết hàng tháng trước ngày 28/2.

Huấn luyện nhân viên trong những khóa học tổng kết mới trước ngày 31/3; hoàn thành mô tả nghề nghiệp trước ngày 30/4.

Xây dựng hệ thống nạp tiền trực tiếp vào hộp bảo vệ của Ngân hàng trước 28/2.

Xây dựng mẫu ngân sách 2009 trước ngày 31/8; hoàn thành trước ngày 30/9.

Nghiên cứu hệ thống thanh toán mới với hệ thống HR trước 31/10.

Hoàn thành ngân sách 2009 trước ngày 15/12.

Z-TEC Inc. – Quản lý nhân sự Jonee Grassi, quản lý nhân sự

Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Phát triển hệ thống nhân viên đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Z-TEC quốc tế và những nhà thầu độc lập của họ, những người thúc đẩy sự phát triển của công ty qua sự sáng tạo, cống hiến và khả năng của họ.

Sứ mệnh

Thu hút, xây dựng và duy trì đội ngũ nhân viên tiêu chuẩn quốc tế.

Mục tiêu

Tuyển 1.600 nhân viên mới trước khi kết thúc năm; kết thúc năm với 3.600 nhân viên.

Giảm tỉ lệ quay vòng từ 18% xuống thấp hơn 10%.

Giảm thời gian vượt quá từ 22% xuống 10%.

Tăng số giờ học trung bình của mỗi nhân viên lên 60 mỗi năm.

Đạt được tỉ lệ thăng cấp nội địa là 60%.

Tăng hiệu quả thời gian biểu linh hoạt lên 90%.

Chiến lược

Tuyển đội ngũ đạt tiêu chuẩn quốc tế với những kĩ năng đặc biệt bất cứ khi nào có thể.

Giữ nhân viên bằng cách đối xử với họ như với những cộng sự chiến lược quan trọng trong thành công của chúng ta.

Cam kết có nguồn hỗ trợ, nhân sự và hệ thống sẵn có trước khi cần đến. Đảm bảo sự phát triển sự nghiệp qua những chương trình huấn luyện và phát triển sáng tạo.

Thưởng lớn cho nhân viên vì những cống hiến của họ, sử dụng rộng rãi cổ phiếu.

Hỗ trợ cân bằng công việc — cuộc sống bằng thời gian biểu linh hoạt và chương trình sức khỏe.

Phát triển chương trình khích lệ nhân viên để cho phép đội ngũ chúng ta chia sẻ phần thưởng.

Kế hoạch hành động

Thực hiện Chiến dịch Tuyển nhân viên Z-TEC trước ngày 15/1.

Tổ chức chương trình học từ xa cho nhân viên trước ngày 2/1.

Phát triển hệ thống Thời gian biểu linh hoạt thông qua mạng nội bộ Intranet trước 30/4; thực hiện trước 30/9.

Hoan thành cuộc điều tra mức lương trong cả nước trước ngày 31/6. Nâng cấp các cơ sở đào tạo ở thành phố Kansas đạt chuẩn quốc gia trước ngày 30/6.

Thực hiện chương trình phát triển kĩ năng chuyên nghiệp trước ngày 30/11.

Z-TEC, Inc – Chương trình phát triển quản lý đội ngũ Jerome Johnson, Giám đốc điều hành

Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Phát triển đội ngũ quản lý đang có thành một lực lượng phát triển sống còn

Thúc đẩy sự phát triển của công ty bằng cách nhận ra và là một phần của tầm nhìn lớn hơn.

Xây dựng trên chính sức mạnh và thành công; học hỏi từ những sai sót/thâm hụt của chính tầm nhìn này.

Mở rộng quy mô để cống hiến cho việc quản lý toàn công ty.

Phát triển một nhóm giải trí để là nguồn ủng hộ cổ vũ cho những cá nhân, đội ngũ vả cả công ty.

Phát triển một đội ngũ công nghiệp tập trung vào việc đáp ứng những điều khách hàng cần.

Thiết kế một phong cách/văn hóa làm việc dễ thích hợp và linh hoạt có khả năng di chuyển nhanh chóng và có lợi

Sứ mệnh

Xây dựng một đội quản lý — xây dựng doanh nghiệp!

Mục tiêu

Phát triển chất lượng của việc đưa ra quyết định (đo bằng Bảng cơ sở dữ liệu).

Giảm lượng thời gian & công sức để đạt được quyền quản lý trong những dự án then chốt (đo bằng TBD).

Giảm thời gian trung bình của những cuộc họp quản lý từ 25 giờ/ tháng xuống 12 giờ.

Giảm lượng việc quản lý trong tuần từ 60 giờ xuống 45 giờ.

Tăng tỉ lệ thăng cấp nội địa từ 5% lên 25%.

Giảm quay vòng quản lý từ 20% mỗi năm xuống 5%.

Chiến lược

Thúc đẩy đội ngũ quản lý theo thời gian, không phải là ngay lập tức. Khuyến khích tham gia nhiều và lớn mạnh, phục vụ cho phong cách học hỏi của cá nhân.
Truyền kĩ năng từ Chủ tịch đến đội ngũ quản lý; cung cấp sự huấn luyện và hướng dẫn nếu cần thiết.

Phát triển tư tưởng tập thể kinh doanh và tài chính của đội ngũ bằng cách chia sẻ thông tin.

Cho phép những lỗi nhỏ, học hỏi từ mọi lỗi lầm, và ăn mừng thành công!

Giảm thiểu sự phô trương về quá trình thực hiện; để cả đội đối phó với những thay đổi tích cực, khó phát hiện.

Kế hoạch hành động

Thực hiện quá trình làm kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2009 bắt đầu từ tháng 11.

Thiết kế và áp dụng hệ thống báo cáo tài chính ở “mức độ 2” trước ngày 31/1.

Thực hiện chương trình xem xét lại việc kinh doanh hàng tháng bắt đầu 20/2.

Sử dụng Nhóm tư vấn CGC(Công ty chứng nhận) để làm dễ dàng hơn “các cuộc họp phát triển” bắt đầu ngày 15/3.

Thực hiện chương trình đào tạo của quản lý mới trong tháng 6; chương trình đào tạo của người giám sát mới trong tháng 8.

Bắt đầu phát triển định hướng học tập của nhân viên mới trong tháng 10.

Hoàn thành sự phát triển định hướng học tập của nhân viên mới trước ngày 15/11.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.