Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

CÁC MẪU KẾ HOẠCHVới nhiều người, cách dễ dàng nhất để lập kế hoạch là xem người khác viết kế hoạch như thế nào. Trong phần này, chúng tôi cung cấp một số mẫu kế hoạch để bạn xem xét.

“Phương pháp Kế hoạch trên một trang giấy cực kỳ linh hoạt. Từ năm 1994, đã có hơn 250.000 Kế hoạch trên một trang giấy được tạo ra!”

Khi xem xét những kế hoạch này, bạn hãy nhớ chúng đều tuân theo Phương pháp viết trên một trang giấy. Thế là ổn rồi!

Mỗi kế hoạch ở đây là một kế hoạch thực sự, được viết bởi một cố vấn, nhân viên, lãnh đạo, giám đốc kinh doanh, cộng sự quản lý hay chủ công ty. Phong cách cá nhân của họ thể hiện rất rõ trong đó! Nên đây là việc kinh doanh của họ.

Ghi nhớ: Những kế hoạch tiêu biểu có những đặc điểm chung sau:

Tuyên bố về tầm nhìn vẽ nên một bức tranh sinh động về những thứ đang được xây dựng.

Tuyên bố về sứ mệnh ngắn gọn, phần lớn là 8 từ hoặc ít hơn.

Mục tiêu luôn luôn có thể biểu diễn bằng đồ thị.

Chiến lược mô tả lĩnh vực tài chính sẽ được xây dựng như thế nào.

Kế hoạch hành động mô tả công việc sẽ được thực hiện và tất cả đều có thời hạn hoàn thành.

Những kế hoạch tiêu biểu là những kế hoạch thật sự, nhưng tác giả yêu cầu tên riêng, tên công ty và nơi ở phải thay đổi để bảo vệ đời tư của họ.

Portland Insurance Agencuy

Kế hoạch củng cố công ty Năm tài khoá 2008

Tầm nhìn

Trong ba năm tới sẽ phát triển công ty Greater Portland Insurance Agency thành một hệ thống công ty trị giá 15 triệu đôla với ba cơ sở cung cấp bảo hiểm ô tô, bất động sản & bảo hiểm nhân thọ, thương vong và dịch vụ tài chính cho những cá nhân, gia đình, doanh nghiệp quan tâm đến việc được bảo vệ khỏi những hoàn thành bất hạnh và không mong đợi trong cuộc sống.

Sứ mệnh

Chuẩn bị và bảo vệ gia đình và doanh nghiệp trong cộng đồng!

Mục tiêu

Tăng tổng doanh thu từ 8 lên 10 triệu đôla trong năm 2008.

Tăng thêm 2.000 hợp đồng mới trong năm 2008, thu về 1,2 triệu đôla lợi nhuận.

Tăng lợi nhuận hàng năm từ 500 đôla lên 550 đôla.

Tăng tỉ lệ duy trì khách hàng từ 88,35% lên 91%.

Tăng số công việc trung bình của mỗi nhân viên từ 1,9 lên 5 mỗi tuần trước 30/4.

Tăng tỉ lệ khách hàng thân thiết từ 25% lên 50% trước ngày 30/6. Tăng số người được giới thiệu bảo hiểm nhân thọ từ 2 lên 5 mỗi tuần với từng nhân viên.
Tuyển 5 nhân viên mới trước ngày 1/4, thêm 7 nhân viên trước 1/10.

Chiến lược

Được biết tới rộng rãi ở địa phương vì xuất sắc trong “Những giải pháp bảo hiểm gia đình và doanh nghiệp”.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật — tạo nên những nguồn giới thiệu vững chắc.

Nâng cao tối đa hình ảnh công ty bằng việc xuất hiện trong những chiến dịch cộng đồng, cả lợi nhuận và phi lợi nhuận. Phương châm: Quay lại thường xuyên!

Khai thác thành phần khách hàng hiện có dạng khách hàng “hạng A”, sử dụng hệ thống tiếp thị hội thảo để tìm kiếm khách hàng “hạng B”.

Liên minh tiếp thị chiến lược — song hành với CPA, người được ủy quyền, nhà buôn ô tô, chuyên gia bất động sản.

Hướng dẫn bán hàng qua giáo dục; sử dụng máy tính để đảm bảo truyền tải thông điệp nhất quán.

Nhân sự – tuyển những chuyên viên, cung cấp đào tạo chất lượng, cố vấn 1:1, nắm được hoạt động của nhân viên, khen thưởng người chiến thắng. Tổ chức hợp lý hệ thống hỗ trợ nội bộ & quản lý nhờ sử dụng công nghệ hiệu quả và khéo léo.

Kế hoạch hành động

Thực hiện kế hoạch khen thưởng động viên nhân viên ngày 15/1/2008. Bắt đầu quá trình tìm kiếm/tuyển dụng nhân viên mới ngày 1/2; bắt đầu đào tạo ngày 15/4
Đóng góp 1 bài báo/tháng cho Diễn đàn Oregonian & Portland, bắt đầu từ ngày 1/2.

Phát triển mối quan hệ chiến lược/chương trình tiếp thị với những CPA và công ty luật lớn, bắt đầu từ ngày 1/5.

Chỉ đạo thành viên Quỹ tín dụng công đoàn tham gia vào các buổi hội thảo kế hoạch nhà đất 8 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 1/7. Ra mắt giải pháp “Giúp đỡ phi lợi nhuận” vào ngày 30/9.

Khởi động lại Chương trình tài chính Phổ thông trung học vào ngày 1/10.

Chuyển đến Trung tâm Tài chính Portland mới vào ngày 1/11.

Tri-Valley Financial Advisory Services George Rask

Người lập kế hoạch tài chính được cấp chứng chỉ Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trước khi kết thúc năm 2010, phát triển George Rask tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Tri-Valley thành dịch vụ tư vấn tài chính trị giá 350.000 đôla, có 40.000.000 tài sản, cung cấp kế hoạch tài chính đáng tin cậy cho những khách hàng từ 30 đến 60 tuổi về vấn đề hưu trí, tài chính tương lai của gia đình họ – những người sống trong khu vực thủ đô Phoenix.

Sứ mệnh

Chúng tôi giúp các gia đình chu cấp cho gia đình của họ!

Mục tiêu

Đạt được tốc độ tăng trưởng năm 2008 là 33%. Tăng giá trị từ 150.000 đôla lên 200.000 đôla

Đẩy mạnh lợi nhuận tài sản từ 0,20% lên 0,40%.

Tăng sở hữu tài sản từ 21 triệu đôla lên 28 triệu đôla.

Duy trì số lượng tài khoản, đồng thời chọn lọc 10% tài khoản thấp nhất từ BOB của tôi.

Đạt được 70% lợi nhuận dựa trên tài sản sở hữu của BOB.

Giảm lợi nhuận giao dịch từ 38% xuống 30%.

Chiến lược

Tập trung vào việc thực hiện kế hoạch, thường xuyên liên lạc với khách hàng, tham khảo thị trường và thông tin khách hàng.

Tận dụng những khách hàng hiện có, lập kế hoạch phát triển các xu hướng/cơ hội.

Thu hút khách hàng mới bằng cách yêu cầu những đơn giới thiệu từ BOB hiện tại.

Chủ động liên lạc hàng ngày với khách hàng, giảm bớt việc quản lý. Tăng thời gian gặp mặt với những chiến dịch cá nhân hóa thư điện tử, ghi chú & theo dõi hoàn thiện.

Tập hợp AUM bằng cách quay trở về danh sách đầy đủ khách hàng cho việc bổ sung thêm tài sản mỗi quí.

Tăng trưởng tài sản bằng cách tiếp cận 10 đơn giới thiệu tiềm năng cao nhất tôi có trong lộ trình mỗi tháng.

Kế hoạch hành động

Chọn lọc 10% trong những tài khoản của tôi trước 15/2.

Hoàn thành việc huấn luyện Lập kế hoạch tài chính (kì thi CFP) trước ngày 15/3.

Tuyển dụng thường xuyên dựa trên BIS (Bispectral index) bắt đầu không được quá ngày 15/4.

Tận dụng “Hệ thống Lập kế hoạch tài chính” cho 10% khách hàng đứng đầu kể từ ngày 15/6.

Thi hành hiệu chỉnh mỗi đợt giữa năm và duyệt lại kế hoạch kinh doanh nếu cần thiết vào trước ngày 30/6.

Family Wealth Counselors, Inc.

Allen Johnson, Cố vấn tài chính Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong vòng 3 năm tới (năm 2010) phát triển công việc Allen Johnson, Cố vấn tài chính ở Family Wealth Counselors tới 75.000.000 đôla tài sản dưới quyền quản lý, với thu nhập 700.000 đôla nhờ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính ở vùng San Diego thực sự thích hợp với những khách hàng là những chuyên gia bận rộn, những người về hưu năng động, những tổ chức phi lợi nhuận và những doanh nghiệp vừa và nhỏ trung bình.

Sứ mệnh

Giúp tình hình tài chính của các gia đình không còn phức tạp.

Mục tiêu

Tăng tổng thu nhập năm 2008 từ 207.000 đôla lên 315.000 đôla.

Phát triển AUM từ 32,7 triệu lên 45 triệu đôla.

Đẩy mạnh ROA (Khoản tiền lãi kiếm được với mỗi đôla tài sản) từ 0,59 đến 0,70 BPS(Chỉ tiêu tài chính).

Loại bỏ những khách hàng gia đình thu thập từ 0-35.000 đôla trước 30/6.

Mở rộng đối tượng khách hàng là hộ gia đình có thu nhập trên 100.000 đôla từ 51 lên 80.

Chiến lược

Tập trung vào việc nghỉ hưu của những doanh nghiệp nhỏ, những tài sản phi lợi nhuận mạng lưới thị trường có giá trị thực cao.

Thu hút mạng lưới có giá trị cao qua câu lạc bộ chơi golf, mạng lưới phi lợi nhuận và cá nhân khép kín.

Giảm thiểu những mối đe dọa giao dịch tài khoản bằng cách phát triển quan hệ và dịch vụ khách hàng.

Tận dụng buôn bán và tiếp thị để đẩy mạnh kinh doanh; tăng thời gian xuất hiện, phát triển hình ảnh.

Phát triển mô hình kinh doanh nhờ cố vấn tài chính thành công qua nghiên cứu/quan sát/tương tác.

Thu hút khách hàng mới qua thư từ và chiến dịch kêu gọi và theo dõi khăng khít.

Kế hoạch hành động

Hoàn thành luyện tập và thực hiện kế hoạch Thông minh! Cơ sở dữ liệu cho chính tôi và CSA trước khi kết thúc năm.

Phát động hai chiến dịch quảng cáo tích cực mỗi quí cho khách hàng và các khách hàng tiềm năng.

Dừng 6 kế hoạch nghỉ hưu cho doanh nghiệp nhỏ với tỉ lệ 1 tháng, bắt đầu từ 15/1.

Tổ chức 5 sự kiện chơi golf thành công cho khách hàng; trong các tháng 5, 6, 7, 8, 9.

Hoàn thành 12 bài thuyết trình về sáng kiến phi lợi nhuận trước 15/6.

Thêm 12 bài nữa trước 15/12.

Tổ chức các cuộc họp kế hoạch doanh nghiệp Rookie FA hàng tuần cho chi nhánh này, bắt đầu từ 1/5.

Tulsa Risk & Insurance Services Susan McNalley

Kế hoạch 4 tháng

Tầm nhìn

Trong 4 tháng tới (từ tháng 9 đến 12), phát triển Tulsa PCS (Trung tâm hỗ trợ) của tôi thành doanh nghiệp có thu nhập 12.000 đôla/tháng chuyên về việc bán gói “tài sản và thương vong” cho mạng lưới những cá nhân giá trị cao.

Sứ mệnh

Tạo nên sự thoải mái qua việc tiên phong thực hiện kiểm soát những rủi ro cá nhân.

Mục tiêu

Đạt được lượng bán ra năm 2008 là 100.000 đôla

Làm việc với những ICP có giá trị lớn hơn hoặc bằng 15.000 đôla trong 90% thời gian.

Kêu gọi được 35 ứng viên có triển vọng trước ngày 31/10.

Thực hiện chiến lược rà soát COI không đáng tin cậy với 114 COI không đáng tin cậy trong cơ sở dữ liệu từ 1/9/2008 đến 1/1/2009.

Đem lại tối thiểu 12.000 đôla lợi nhuận mỗi tháng trong năm 2008, mục tiêu là 150.000 đôla

Chiến lược

Tăng đầu tư khách hàng và quan hệ với COI vì kinh doanh mới liên quan đến khách hàng tiềm năng ICP.

Thành lập một đội thi hành qua quản lý và giải trình, với AE, Stew, MAA & Claims.

Phát triển COI không đáng tin cậy với kế hoạch Chiến lược liên lạc không ngừng với COI.

Gia tăng kinh doanh bằng cách yêu cầu và làm việc với những khách hàng ICP.

Yêu cầu mỗi COI cho “xét nghiệm hoặc chẩn đoán” với khách hàng của họ.

Sử dụng thư điện tử trực tiếp để tiếp cận 50 khách hàng tiềm năng nhất trong thị trường mục tiêu.

Xác nhận giá trị và yêu cầu những người liên quan từ khách hàng mỗi buổi họp.

Tiếp tục với CPA và khách hàng tiềm năng để mở ra những trường hợp mới hàng tuần.

Đặt tất cả những COI không đáng tin cậy qua CCCOISP.

Kế hoạch hành động

Trực tiếp gửi thư tới các trụ sở của SGV trước ngày 30/9.

Giá trị xác nhận-khách hàng; yêu cầu 4 người giới thiệu 2 khách hàng tiềm năng/mỗi COI.

Liên hệ qua thư tay và điện thoại với 50 người đứng đầu trước ngày 15/10.

Một thư/mỗi người (CCCOISP) với 6 đến 7 hợp đồng chuẩn bị ký trong cả năm dựa trên xếp hạng A,B hoặc C.

Gọi đến 114 COI không đáng tin cậy trước ngày 15/11.

McKenzie Estate Planning Associates Bob McKenzie

Kế hoạch củng cố cho năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trở thành công ty kế hoạch bất động sản đầu tiên ở vùng Thung lũng trung tâm với trụ sở ở Sacramento và Fresno thực hiện hợp tác với những hãng luật đã được chọn lựa, CPA, Nhân viên bảo hiểm nhân thọ,

Người môi giới chứng khoán và những Cố vấn tài chính khác.

Sứ mệnh

Chúng tôi giúp các gia đình tạo ra, dự trữ và sử dụng tài sản của mình cho những công việc xã hội quan trọng.

Mục tiêu

Đem lại tổng thu nhập hàng năm là 480.000 đôla và mạng lưới là 240.000 đôla.

Được thuê bởi 2 khách hàng mới mỗi tháng với mức phí trung bình 20.000 đôla/ người.

Tổ chức 10 buổi họp trước ngày 31/12/08, trung bình có 10 giáo sư tham gia 25 đôla mỗi người.

Tổ chức 40 buổi họp trong năm 2009, trung bình có 10 giáo sư tham gia, 25 đôla/ người.

Tổ chức lại hai hội thảo trước ngày 31/12/08 với khách hàng CPA trong Kế hoạch EST;(Erhard Seminars Training, tổ chức sáng lập bởi Werner H. Erhard năm 1971, cung cấp khóa học ngắn hạn cho mọi người). Tổ chức lại 4 hội thảo trước năm 2009 với khách hàng CPA trong Kế Hoạch EST.
Đạt được 4 người giới thiệu Kế hoạch EST được chứng nhận bởi chuyên viên với tỉ lệ chuyển đổi là 50%

Đạt được 4 người giới thiệu Kế hoạch EST được chứng nhận bởi khách hàng với tỉ lệ chuyển đổi là 50%.

Duy trì 150.000 đôla/năm đối với những khách hàng sẵn có.

Chiến lược

Chuyên về thiết kế kế hoạch bất động sản, giấy tờ và dịch vụ hợp pháp cho mọi người trong hơn 1 triệu đôla giá trị mạng lưới.

Cung cấp việc luyện tập cho các CPA, luật sư, cố vấn tài chính và nhân viên bảo hiểm nhân thọ.

Giới hạn để Bob McKenzie thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp và đại diện cơ quan.

Duy trì dịch vụ người tiếp thị để đăng ký những lớp học chuyên nghiệp. Tham gia những chương trình chuyên nghiệp để cập nhật trong các lĩnh vực.

Sử dụng công nghệ để duy trì cả cơ quan & kế hoạch & tài liệu chuyển nhượng đất đai cao cấp.

Thu hút và giữ được những nhân viên chủ chốt bằng cách trả cao hơn mức lương trung bình và thêm tiền thưởng.

Kế hoạch hành động

Phát triển CPA EST và lớp học Gift Tax — được công nhận chứng chỉ CE (là một đánh dấu bắt buộc ở trên sản phẩm thay thế trên thị trường duy nhất trong khu vực kinh tế châu Âu) khóa học 8 giờ trước 31/8. Dạy 2 lớp Kế hoạch EST CPA trước ngày 30/11.

Nhận lớp Kế hoạch EST Bảo hiểm nhân thọ được công nhận chứng chỉ CE khóa 10 giờ trước ngày 30/9.

Dạy 2 lớp Kế hoạch EST Bảo hiểm nhân thọ trước ngày 15/12.

Phát triển lớp Kế hoạch tiếp thị EST 4 giờ cho cố vấn tài chính trước ngày 30/10.

Dạy 2 lớp Luật trước ngày 15/12.

Phát triển lớp EST và Gift Tax cho các luật sư trước ngày 30/10.

Dạy 2 lớp luật trước ngày 15/12.

Financial Advisors Best Practices, Inc. James McIntire, Chủ tịch

Kế hoạch kinh doanh năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong 5 năm, được cả nước biết đến là tác giả, nhà xuất bản, phát ngôn viên và cố vấn tài chính độc lập. Tư vấn chủ yếu ở vùng Boston, khoảng 30% thời gian. Tạo ra những sản phẩm (sách, đĩa CD) cho thị trường, làm cố vấn tài chính 25% thời gian. Phát ngôn hiệu quả ở địa phương, tiến đến được biết tới trên toàn quốc. Trước năm 2010, tổng lợi nhuận sẽ là 500.000 đôla hoặc hơn.

Sứ mệnh

Chúng tôi giúp cố vấn tài chính xây dựng thực tiễn thành công và được chứng minh.

Mục tiêu

Tổng lợi nhuận tính toán được là 175.000 đôla trong năm 2008.

Đạt được lợi nhuận trước thuế là 90.000 đôla trong năm 2008.

Tăng lượng khách hàng dựa trên chủ động tư vấn từ 20 lên 30; tăng phí tư vấn lên đến 90 nghìn đôla.

Bảo vệ 12 buổi phát ngôn được thuê với mức phí trung bình 2.500 đôla. Bán 1.000 cuốn sách trong năm 2008; 25 triệu trong năm 2009, 50 triệu trong 2010, 100 triệu trong 2010.

Huấn luyện 10 cố vấn khách hàng đã được đăng ký/chứng nhận trước 3/12/08; 100 trước ngày 31/12/09.

Hoàn thành đĩa CD đào tạo tốt nhất trước 31/8; bán 500 bản trị giá 5.000 đôla.

Hoàn thành sách Đào tạo cố vấn tốt nhất trước 31/12 — bán 500 bản trong năm 2009.

Chiến lược

Cộng tác với những người khác để hoàn thành; bạn không thể thực hiện mọi việc một mình.

Sử dụng những mối liên hệ cá nhân để tạo cơ hội phát ngôn, được phỏng vấn, xuất bản báo.

Công khai bản thân để khởi đầu, chứng tỏ khả năng tiếp thị, tìm kiếm người xuất bản trong nước.

Tạo ra những sản phẩm và chương trình để tiêu thụ, phục vụ thị trường tư vấn.

Tìm kiếm xác nhận/chứng nhận/giới thiệu; trích dẫn từ ghi chú của tác giả, giám đốc điều hành, giám đốc doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng thương hiệu nội địa và đoàn kết thành viên.

Kết thúc chiến lược, bán cho nhà xuất bản chính hoặc công ty kinh doanh trong 5-7 năm.

Kế hoạch hành động

Hoàn thành sách tiếp thị Tư vấn tài chính trước 30/4; in 6.000 bản trước 31/5.

Xuất bản bài báo trong tạp chí GAMA, số tháng 6/7.

Phát triển kế hoạch xuất bản và tiếp thị trước ngày 31/3.

Phát triển chương trình Chứng chỉ đào tạo tư vấn trước ngày 31/7.

Liên lạc với Hãng thiết kế âm thanh cho việc sản xuất đĩa CD trước ngày 31/7

Nộp các bài báo cho 10 tạp chí tài chính chuyên nghiệp lớn để xuất bản vào tháng 12.

Hoàn thành gửi thư cho 50 tổ chức thương mại trước 31/8 để thỏa thuận về việc thuyết trình cho các tổ chức này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.