Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Giới thiệuKế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là cách tiếp cận tân tiến giúp người lập kế hoạch kinh doanh có thể nắm bắt được các yếu tố cơ bản của bất kì một công việc, dự án hay chương trình nào chỉ trên một trang giấy bằng những từ khóa và cụm từ ngắn gọn.

Thế nào là Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy?

“Lên kế hoạch là một quá trình… chứ không phải là một sự kiện! Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là những tài liệu sinh động và không ngừng tiến triển!”

Hầu hết các công ty đều sử dụng phương thức này để tạo lập không chỉ kế hoạch tổng thể cho công ty mà còn cả những kế hoạch cho từng bộ phận, dự án và chương trình cụ thể. Từ khi Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy được xuất bản vào năm 1994, hơn 250.000 công ty đã sử dụng thành công quy trình này để mang lại tính kết cấu, liên kết rõ ràng cho tổ chức của họ. Trong số đó, có nhiều công ty dịch vụ tài chính.

Phương pháp linh hoạt này khiến các doanh nghiệp, chủ công ty, nhà điều hành, người quản lý và chuyên gia ở mọi tổ chức có thể lập được kế hoạch cho mình. Hình thức trình bày chuẩn mực cũng giúp người ta có thể dễ dàng xem xét, so sánh và hiểu được các bản kế hoạch.

Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy hữu dụng vì:

Được chú giải cặn kẽ

Dễ hiểu

Dễ lập kế hoạch, dễ cập nhật

Mỗi người quản lý hoặc mỗi nhóm đều có một bản kế hoạch.

Phương pháp này tạo nên:

Sự liên kết

Tính minh bạch

Những kết quả


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.