Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoănKhông hề có những định nghĩa được chấp nhận rộng rãi cho các thuật ngữ
Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu, Chiến lược hoặc Kế hoạch. Cách bạn dùng những thuật ngữ này như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn học trường nào và từng làm việc cho những công ty nào. Nhiều công ty không bao giờ hoàn thành thành công những kế hoạch kinh doanh của họ bởi vì họ không thể đồng tình về một thuật ngữ căn bản. Chúng tôi đã giải quyết được vấn đề này!

Chúng tôi đã biến năm yếu tố tiêu chuẩn trên của việc lập kế hoạch kinh doanh thành năm câu hỏi đơn giản và phổ biến:

Tầm nhìn: Bạn đang gây dựng điều gì?

Sứ mệnh: Tại sao công việc này tồn tại?

Mục tiêu: Bạn dự đoán được những kết quả nào?

Chiến lược: Bạn sẽ tổ chức công việc này như thế nào?

Kế hoạch hành động: Công việc cần làm là gì?

Viết kế hoạch kinh doanh cho một phòng ban hay một chương trình?

Biến đổi những câu hỏi về Sứ mệnh và Chiến lược bằng cách thay từ “công việc” thành từ “phòng ban” hay “chương trình”:

Dành cho phòng ban

Sứ mệnh: Tại sao phòng ban này tồn tại?

Chiến lược: Bạn sẽ tổ chức phòng ban này như thế nào?

Dành cho chương trình

Sứ mệnh: Tại sao chương trình này tồn tại?

Chiến lược: Bạn sẽ tổ chức chương trình này như thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.