Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Thực hiện, theo sát và đánh giá kế hoạchThực hiện kế hoạch

Rất nhiều kế hoạch thất bại vì chúng không bao giờ được thực hiện! Khi những ý tưởng tuyệt vời không được thực hiện, sẽ không có gì xảy ra. Hãy thực hiện kế hoạch của bạn vì những đối thủ của bạn cũng đang thực hiện kế hoạch của họ.

Giám sát và đánh giá

Hãy lập bảng theo dõi quá trình thực hiện cho mỗi mục tiêu. Ghi nhớ: Nếu được viết tốt, mục tiêu phải có một giá trị bằng số có thể minh họa bằng đồ thị. Bạn có thể vẽ đồ thị kết quả đạt được so với những mục tiêu đề ra, những kết quả năm trước và dự đoán (nếu có thể), bạn sẽ có một bức tranh rõ nét về tất cả những chặng then chốt của công ty. Thật đơn giản và dễ dàng để nhận ra rằng bạn đang hướng đến mục tiêu hay tụt lại đằng sau.

Xem xét lại việc kinh doanh hàng tháng

Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy, chỉ có một trong năm doanh nghiệp có lịch họp thường xuyên hàng tháng để xem xét việc kinh doanh nhằm giám sát việc thực hiện và quản lý kế hoạch của họ.

Việc xem xét lại hoạt động kinh doanh hàng tháng là một cơ hội tuyệt vời để biết được điều gì thực sự diễn ra trong việc kinh doanh của bạn mỗi tháng.

Thực hiện một cuộc xem xét nhanh gọn mỗi dự án quan trọng xem nó có đang đi đúng hướng không? Nếu không, hãy chỉ ra vấn đề và vạch ra giải pháp để đưa nó trở lại đúng hướng.

Bạn có người hướng dẫn kinh doanh, cố vấn chuyên nghiệp không? Hãy sắp xếp nói chuyện một giờ với họ mỗi tháng để xem xét quá trình thực hiện so với kế hoạch của bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.