Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

Các nguồn lực, thời gian và ngân sáchCó một kế hoạch là vấn đề then chốt cho sự thành công của bạn. Đây là một vài ý tưởng về các quá trình quan trọng khác giúp đảm bảo thành công.

Xác định rõ các nguồn lực cần thiết

Mỗi dự án, chương trình và sáng kiến trong kế hoạch của bạn sẽ cần đến những nguồn lực hoặc nó sẽ không xảy ra. Với mỗi dự án, nhận biết con người, chi tiêu, ngân sách vốn và các nguồn lực khác là những yếu tố cần thiết để thực hiện đầy đủ kế hoạch. Quá trình nhận biết các nguồn lực có thể khiến bạn nhận ra bạn không có đủ khả năng thực hiện kế hoạch bạn vừa lập ra. Nếu trường hợp đó xảy ra, hãy xem lại và cân nhắc kế hoạch một lần nữa.

Đặt ra những thời hạn cho dự án

Cân nhắc đến sự khởi đầu và ngày hoàn thành dự án. Chúng có thực tế không? Một trong những vấn đề chính với tất cả các kế hoạch là xu hướng nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn chúng ta thực sự có thể. Khi chúng ta hoàn thành một dự án hay một sáng kiến, chúng ta cảm thấy mình thật tuyệt vời! Khi chúng ta có danh sách những dự án mà chúng ta chưa bắt đầu hay chưa làm được một nửa, chúng ta cảm thấy thất bại. Hãy xem kĩ lại dự án của bạn cho năm sau, liệu bạn có thật sự hài lòng nếu chỉ hoàn thành một hoặc hai dự án? Như vậy, hãy điều chỉnh lại kế hoạch của bạn.

Liên kết với cộng sự và cả đội

Nếu bạn có cộng sự hay cả đội, thường thì cả nhóm làm dự án trong công ty bạn sẽ không có thời gian bắt đầu và hoàn thành nhất quán. Vì vậy, với các dự án hoặc chương trình chính, hãy tạo một bảng thời gian tổng thể để đảm bảo tất cả những nhiệm vụ phụ cũng liên kết với những mốc quan trọng. Nếu thời hạn của dự án thay đổi, chắc chắn phải cập nhật kế hoạch theo sự thay đổi đó.

Lập dự toán ngân sách

Hầu hết mọi hoạt động trong kinh doanh đều có hướng thu nhập hay chi tiêu thích hợp với nó. Sử dụng Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy của bạn để nhận biết tất cả các nguồn thu nhập, chi tiêu và vốn. Nếu bạn cần giúp đỡ để lập dự toán ngân sách, hãy nhờ người khác giúp đỡ, bởi lẽ dự toán ngân sách là phần rất quan trọng giúp bạn thành công.

Gợi ý: Nếu một hành động, lĩnh vực, dự án, chương trình hay công ty đủ lớn cho một kế hoạch hành động trên một trang giấy thì nó nên có một ngân sách riêng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.