Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Một Trang Giấy

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNGXác định công việc phải làm

Kế hoạch hành động chỉ rõ công việc thực tế phải được hoàn thành, những hành động cụ thể công ty phải triển khai thực hiện các chiến lược và đạt được các mục tiêu.

Đối với hoạt động tài chính, kế hoạch hành động sẽ là dự án xây dựng kinh doanh chủ yếu và cơ bản. Chắc chắn nó sẽ tập trung vào việc buôn bán, tiếp thị, công nghệ, thực tiễn quản lý và dự án sản xuất. Những dự án này có thể sẽ đòi hỏi ngân sách vốn và phụ phí, và nó sẽ mất nhiều thời gian khiến bạn phải cần đến hàng tháng để hoàn thành.

“Những dự án xây dựng doanh nghiệp luôn luôn phải đáp ứng được yêu cầu về marketing và doanh thu.

Cấm cam kết thực hiện một đến hai dự án lớn mỗi năm! Những dự án sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn!”

Trong Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy, kế hoạch hành động không bao giờ là “sự mô tả nhiệm vụ công việc”.

Mỗi bản hoạch định kế hoạch hành động lý tưởng phải gắn liền với một mục tiêu hoặc một chiến lược, nhưng không cần thiết phải viết một kế hoạch hành động cho mỗi mục tiêu hay chiến lược trong Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy của bạn. Bạn sẽ không có đủ không gian và quan trọng hơn, bạn không có đủ thời gian hay tiền bạc để thực hiện tất cả những dự án bạn nghĩ ra. Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy của bạn có thể chứa tới chín kế hoạch hành động lớn. Chúng tôi khuyên bạn không nên tập trung vào nhiều hơn hai kế hoạch hành động mỗi quí. Với những dự án lớn như phát triển và thực hiện một chương trình hội thảo — hoàn thành trong một năm sẽ hợp lý hơn.

Ghi nhớ: Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy của bạn được viết ra để ghi lại những phần quan trọng nhất trong kế hoạch của bạn chứ không phải tất cả. Nếu bạn thấy chín kế hoạch hành động là chưa đủ, có thể bạn sẽ cần viết một Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy riêng cho một hay nhiều dự án lớn hơn hoặc có thể là bạn đã vạch ra quá nhiều dự án cho năm nay.

“Công việc” có thể được định nghĩa theo ba cách:

Những dự án xây dựng kinh doanh lớn Những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng

Những chương trình/dự án điều chỉnh các lệch lạc và/hoặc xu hướng kinh doanh

Công thức đơn giản để viết kế hoạch hành động

Mô tả công việc + Thời hạn hoàn thành = Kế hoạch

Đây là một số ví dụ sử dụng công thức này:

Mua và cài đặt phần mềm quản lý liên lạc trước ngày 31 tháng Một.

Khai mạc chuỗi hội thảo thông tin Tài chính gia đình quí II ngày 20 tháng Tư.

Hoàn thành việc thiết kế lại trang web, bổ sung tính năng mua bán trên mạng trước ngày 31 tháng Bảy.

Hoàn thành bài thuyết trình về kế hoạch xưởng tư nhân tự động hóa trước ngày 31 tháng Mười.

Tuyển trợ lý quản lý làm việc bán thời gian trước ngày 28 tháng Hai, thủ thư trước ngày 30 tháng Tư.

Cụm từ “Chuyển hướng kinh doanh”, Dự án ưu tiên

Trong phần chiến lược, chúng tôi đã sử dụng cụm từ “Chuyển hướng kinh doanh” để nhận biết cơ hội lớn có tiềm năng để phát triển kinh doanh của bạn trong khoảng ba đến 5 năm tới. Chúng tôi sử dụng cụm từ này một lần nữa để giúp bạn nhận biết và dành ưu tiên cho những dự án và chương trình lớn mà bạn và đội của bạn định tập trung vào trong 12 tháng tới.

Khi bạn đồng ý rằng những dự án này sẽ giúp chuyển hướng kinh doanh, hãy ấn định ngày hoàn thành và nhiệm vụ, sau đó kế hoạch hành động. Mỗi dự án đều có tiềm năng cho Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy của bạn. Bạn cũng phải tính toán chi tiêu và ngân sách cho những dự án này và ghi vào Bảng ngân sách kế hoạch trên một trang giấy.

Nhận biết từ hai đến bốn dự án hay chương trình có tiềm năng lớn nhất mà bạn dự định thực hiện trong năm nay để chuyển hướng kinh doanh trong thực tiễn tài chính của bạn. Có thể bạn đã có Bảng chuyển hướng kinh doanh cho doanh thu sản phẩm, hoa hồng và tài sản đang quản lý. Hoặc có lẽ bạn chỉ có một bảng cho cả công ty. Lưu ý: Làm cho nó đơn giản, “quí hồ tinh, bất quí hồ đa” .

Nguồn lực cần có: Con người, Ngân sách chi tiêu, Ngân sách vốn

________________________________ ________________________________ ______


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.