Thông tin truyện

Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

Nhóm dịch:

Phạm Hà Thảo

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

918

Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

Ranh giới giữa văn học và cuộc sống đôi lúc rất mong manh. Có những tác phẩm làm người đọc đọc xong thấy con tim vui trở lại, thấy cuộc sống tươi đẹp. Với tập truyện này, hi vọng bạn đọc xong "cái chết" để hiểu ý nghĩa của "tồn tại", đọc xong "truyện ma quỷ" để bạn hiểu giá trị của "cuộc sống". Chính bạn là người làm nên cuộc sống! Văn học hiện nay như bữa tiệc buffer mà mỗi chúng ta đều có thật nhiều cơ hội chọn món mình yêu thích. Đối với tác giả chọn được món ăn ngon cũng là cả một nghệ thuật. Chọn truyện ma khi tiết trời đang vào đông, sẽ làm cái ma càng ma hơn, cuốn hút hơn. Đối với mùa đông thì chuyện ma cũng như thể một cái áo rét. Mùa đông này của bạn thế nào?

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – Giới thiệu 06/08/2018
2 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – Lời dẫn đầu 06/08/2018
3 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – I. Song ảnh 06/08/2018
4 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư 06/08/2018
5 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư – 1 06/08/2018
6 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư – 2 06/08/2018
7 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư – 3 06/08/2018
8 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư – 4 06/08/2018
9 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – II. Chuyện riêng tư – 5 06/08/2018
10 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 1 06/08/2018
11 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 2 06/08/2018
12 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 3 06/08/2018
13 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 4 06/08/2018
14 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 5 06/08/2018
15 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 6 06/08/2018
16 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 7 06/08/2018
17 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 8 06/08/2018
18 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 9 06/08/2018
19 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 10 06/08/2018
20 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 11 06/08/2018
21 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 12 06/08/2018
22 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 13 06/08/2018
23 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 14 06/08/2018
24 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – III. Trò chơi trốn tìm – 15 06/08/2018
25 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – IV. Loé nhanh 06/08/2018
26 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 1 06/08/2018
27 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 2 06/08/2018
28 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 3 06/08/2018
29 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 4 06/08/2018
30 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 5 06/08/2018
31 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 6 06/08/2018
32 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 7 06/08/2018
33 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 8 06/08/2018
34 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 9 06/08/2018
35 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 10 06/08/2018
36 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 11 06/08/2018
37 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 12 06/08/2018
38 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – V. Răng trả răng – 13 06/08/2018
39 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VI. Con búp bê 06/08/2018
40 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục 06/08/2018
41 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 1 06/08/2018
42 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 2 06/08/2018
43 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 3 06/08/2018
44 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 4 06/08/2018
45 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 5 06/08/2018
46 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – VII. Sát cục – 6 06/08/2018
47 Chuyện Quái Dị Ở Công Sở – Phần kết 06/08/2018

Bình luận