Thông tin truyện

Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi

Tác giả:

Shoo Rayner

Thể loại:

Sách kỹ năng

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2240

Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi

Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi đã cùng lúc chấm dứt bóng ma khiếp đảm của nạn thất nghiệp và làm thoả mãn những người đang buồn rầu trước sự biến đổi phức tạp của nền kinh tế quốc gia và thế giới.

Tính cách phản ánh hành động tưởng như là chuyện bình thường, nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều không có được công việc thực sự phù hợp với tính cách của họ.

Career Match sẽ cùng bạn thực hiện bài tự kiểm tra đơn giản trong 10 phút để xác định kiểu tính cách cụ thể của bạn.
Cuốn sách sẽ giúp bạn xác định được các loại công việc sẽ gây hứng thú và niềm vui cho mình đống thời xác định ông chủ phù hợp và môi trường làm việc bạn cần phát triển cũng như tính đúng đắn của con đường bạn đang đi hoặc giúp bạn tìm thấy một hướng mới tốt hơn.

Nếu công việc bạn có không đem lại cho bạn niềm vui và truyền cảm hứng cũng như khơi dậy niềm đam mê và giúp bạn toại nguyện trong cuộc sống, thì đây là thời khắc để tìm ra một hướng mới.
Với những lý giải chi tiết về các lựa chọn nghề nghiệp và những câu chuyện có thực trong đời sống của những người đã tìm được sự phù hợp hoàn toàn giữa công việc với cá tính của họ, Career Match sẽ chỉ cho bạn cách tìm ra con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Khám phá sắc màu của bạn 10/12/2017
2 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần giới thiệu 10/12/2017
3 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần I. Khởi động – Chương 1. Đừng đọc toàn bộ cuốn sách này… 10/12/2017
4 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 2. Tự đánh giá loại tính cách theo màu Q 10/12/2017
5 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 3. Chuyến thăm công ty PRISM 10/12/2017
6 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần II. Những người thuộc nhóm màu xanh lá cây – Chương 4. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu xanh lá cây 10/12/2017
7 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 5. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu xanh lá cây/màu vàng 10/12/2017
8 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 6. Những người hướng nội thuộc nhóm màu xanh lá cây/màu vàng 10/12/2017
9 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 7. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu xanh lá cây/màu đỏ 10/12/2017
10 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 8. Những người hướng nội thuộc nhóm màu xanh lá cây/màu đỏ 10/12/2017
11 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần III. Những người thuộc nhóm màu đỏ – Chương 9. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu đỏ 10/12/2017
12 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 10. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu đỏ/màu xanh da trời 10/12/2017
13 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 11. Những người hướng nội thuộc nhóm màu đỏ/màu xanh da trời 10/12/2017
14 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 12. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu đỏ/màu xanh lá cây 10/12/2017
15 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 13. Những người hướng nội thuộc nhóm màu đỏ/màu xanh lá cây 10/12/2017
16 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần IV. Những người thuộc nhóm màu xanh da trời – Chương 14. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu xanh da trời 10/12/2017
17 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 15. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu xanh da trời/màu vàng 10/12/2017
18 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 16. Những người hướng nội thuộc nhóm màu xanh da trời/màu vàng 10/12/2017
19 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 17. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu xanh da trời/màu đỏ 10/12/2017
20 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 18. Những người hướng nội thuộc nhóm màu xanh da trời/màu đỏ 10/12/2017
21 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần V. Những người thuộc nhóm màu vàng – Chương 19. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu vàng 10/12/2017
22 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 20. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu vàng/màu xanh da trời 10/12/2017
23 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 21. Những người hướng nội thuộc nhóm màu vàng/màu xanh da trời 10/12/2017
24 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 22. Những người hướng ngoại thuộc nhóm màu vàng/màu xanh lá cây 10/12/2017
25 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 23. Những người hướng nội thuộc nhóm màu vàng/màu xanh lá cây 10/12/2017
26 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần VI. Nhận được việc làm – Chương 24. Trước khi làm việc gì đó ngu ngốc… điều chỉnh theo nhưng kiểu tính cách khác 10/12/2017
27 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 25. Tôi sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi? 10/12/2017
28 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Chương 26. Tiền bạc và thù lao 10/12/2017
29 Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi – Phần VII. Lập bản đồ chỉ dẫn đặc biệt cho cuộc sống nghề nghiệp của bạn – Chương 27. Bản đồ chỉ dẫn để sắp xếp mọi việc 10/12/2017

Bình luận