Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi

Phần III. Những người thuộc nhóm màu đỏ – Chương 9. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu đỏ“Hãy làm nó ngay”

Những Người Thuộc Nhóm Màu Đỏ có khả năng làm việc tốt nhất trong những lĩnh vực có tính chất đa dạng và hay thay đổi, và có cơ hội để vượt qua thách thức của khủng hoảng.

Những Người Thuộc Nhóm Màu Đỏ chiếm khoảng 27% tổng dân số thế giới. Nếu bạn không phải là một Người Thuộc Nhóm Màu Đỏ, nhưng muốn biết cách xác định và giao tiếp với một Người Thuộc Nhóm Màu Đỏ, hãy xem Hình 10-1.

Hình 10-1. Cách nhận biết một Người Thuộc Nhóm Màu Đỏ

• Thích thú hoạt động hướng ngoại – thể thao, dụng cụ, kiến trúc, xe gắn động cơ đủ loại.

• Ngôn từ cụ thể.

• Bàn có nhiều chồng giấy tờ.

• Kiểu cách tự nhiên.

• Luôn vận động.

• Tự phát.

• Thường xuyên chậm trễ.

• Rất hài hước.

• Thích sôi nổi và mạo hiểm, thích hoạt động hơn trò chuyện.

• Sành các loại đồ ăn và rượu.

CÁCH GIAO TIẾP VỚI MỘT NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU ĐỎ

• Dễ kích động.

• Tránh những cuộc họp hoặc gặp gỡ ở những nơi ồn ào.

• Tự giới thiệu ngắn gọn; sử dụng những động từ hành động như “tấn công,” “thử thách,” “kích thích,” hoặc “thích thú”.

• Có cách xử lý tình huống rất tốt.

• Tránh lý thuyết, đi vào vấn đề cụ thể, luôn giải quyết vấn đề cụ thể ngay trước mắt.

• Linh hoạt và bỏ ngỏ những cuộc trò chuyện và các kế hoạch.

• Đánh giá cao các giải pháp tức thời – điều này sẽ giúp thực hiện khẩu hiệu “ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay.”

• Hiểu biết và đánh giá cao khả năng bình tĩnh giải quyết khủng hoảng của họ.

• Cho phép họ hành động theo bản năng, để họ được tự do hành động.

• Nếu bạn chọc cười, họ sẽ hưởng ứng.

• Chấp nhận rằng “thời gian” là mọi thứ.

• Sẵn sàng đưa ra những quyết định “mang tính chất suy đoán”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.