Nghề Nào Cho Bạn Nghề Nào Cho Tôi

Phần V. Những người thuộc nhóm màu vàng – Chương 19. Tổng quan về những người thuộc nhóm màu vàng“Hãy thực hiện chính xác”

Những Người Thuộc Nhóm Màu Vàng là những người chính xác, có tổ chức và họ ngưỡng mộ những tính cách này ở người khác.

NHỮNG NGƯỜI THUỘC NHÓM MÀU VÀNG CHIẾM 46% tổng dân số thế giới. Nếu bạn không phải là một Người Thuộc Nhóm Màu Vàng, nhưng muốn biết cách xác định và cải thiện cách giao tiếp với họ, hãy xem Hình 20-1.

Chương này giúp bạn xác định xem bạn trắc nghiệm Màu tính cách chính yếu và thứ yếu đúng chưa. Nó cũng sẽ giúp bạn xác định những Người Thuộc Nhóm Màu Vàng khác trong số những người bạn biết, như trong Chương 3, Chuyến thăm Công ty Prism/Phòng Màu Vàng.

Hình 20-1. Cách nhận biết một Người Thuộc Nhóm Màu Vàng

• Luôn đúng giờ.

• Tính cách cứng rắn.

• Ăn mặc sang trọng kín đáo.

• Bàn làm việc sạch sẽ, có lẽ chỉ có một tấm ảnh gia đình.

• Suy nghĩ và nói năng thẳng thắn.

• Thích đặt ra và tuân thủ các quy tắc và thủ tục.

• Thường thể hiện các vai trò hành chính và quản lý.

• Định hướng chi tiết.

• Kỹ năng về hậu cần.

• Có trách nhiệm.

• Kiểu tính cách không rườm rà.

• Sắp xếp có tổ chức.

• Hoài nghi và thận trọng.

• Được thừa nhận và đánh giá cao.

• Công nhận quyền lực, vị trí và thành tựu của họ.

• Sau khi đề xuất, hãy giải thích cặn kẽ vấn đề đó hoặc thực hiện theo trình tự thời gian.

• Có căn cứ thực tế và xác đáng.

• Chính xác và thực tế.

• Tránh thông tin không rõ ràng và lý thuyết trừu tượng.

• Tin tưởng; đúng thời gian và thực hiện lời hứa.

• Thể hiện hành động và diễn đạt trôi chảy.

• Tuân thủ các thủ tục; tôn trọng thứ tự cấp bậc;

• Hòa đồng và có trách nhiệm; không lãng phí nguồn lực


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.