Những bài học từ Lời Tiên Tri Núi Andes

2. phần 2Giai đoạn thứ hai: Hãy dừng lại một lúc để xem xét cơ cấu của vấn đề. Điều đó có thể làm sáng tỏ đôi chút câu trả lời mà bạn mong đợi. Hãy nêu lên những câu hỏi càng chính xác càng tốt, vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chính mình và phân tích rõ hơn hoàn cảnh.

Giai đoạn thứ ba: Trong ba ngày tiếp theo, hãy chú ý đến những thông điệp, những trực giác, những giấc mơ ban ngày, những giấc mơ ban đêm.

Việc ghi lại mọi trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra hoặc lời giải đáp cho các vấn đề hiện nay sẽ giúp bạn củng cố năng lực cho những “chờ đợi tích cực” và khuyến khích bản ngã cấp cao hướng dẫn bạn.

Bài tập 7. Thiền định, tập trung và kích thích năng lượng

Mỗi ngày, trước khi ra khỏi nhà, hãy dừng lại và hít vào ba hơi dài. Hãy nhắm mắt lại một lúc và nhớ đến một nơi an lành và đẹp đẽ, nơi mà bạn vẫn lưu giữ mãi hình ảnh. Hãy hít vào vẻ đẹp của nơi đó, một cách nhẹ nhàng và từ tốn, cho đến khi bạn bắt đầu mỉm cười. Hãy để ý đến sự gia tăng năng lượng. Giờ đây, bạn hãy nêu lên một câu hỏi và bao quanh nó bằng năng lượng đã phát triển. Trong ngày, hãy duy trì một liên kết với tình cảm yêu thương đó.

Bài tập 8. Trải qua một ngày vui thích

Giai đoạn thứ nhất: Bạn có thể thực hiện bài tập này một mình, nhưng sự thích thú của bạn và những khả năng của tính đồng bộ sẽ lớn hơn nếu có thêm một người để có một sinh hoạt mới mẻ và thú vị cho cả hai.

Giai đoạn thứ hai: Hãy dành ra vài phút để nhớ đến thắc mắc chính liên quan tới đời sống hiện nay của bạn và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những giải đáp. Hãy ghi lại những thông điệp, nếu có. Hãy tuân theo những gì mà trực giác thôi thúc bạn.

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI

Buổi số 3

2 giờ 30 phút

Mục tiêu: Nhận thức về những nguồn gốc thuộc lịch sử và phân tích những bận tâm riêng tư của chúng ta.

Bài tập 1. Thảo luận về mặc khải thứ hai: những xác tín

Mục tiêu: Thảo luận về sự tiến hoá của những ý niệm vật chất và tinh thần. Tại sao chúng ta gắn kết phân tích đó với đời sống của mình?

Thời gian: 15-20 phút

Lời khuyên: Hãy bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách nêu lên những câu hỏi:

– Tại sao ý niệm về sự yên ổn và chủ nghĩa vật chất đã ảnh hưởng đến bạn và gia đình bạn?

– Tại sao hoặc vào lúc nào bạn đã bắt đầu đặt lại vấn đề về các tôn giáo truyền thống?

– Những nhân vật được bạn yêu thích trong thời thơ ấu và trong tuổi mới lớn là những ai?

Bài tập 2. Những bận tâm xưa cũ

Mục tiêu: Bài tập này giúp bạn nhận thức về những vấn đề lặp đi lặp lại trong đời bạn và những xác tín tiềm ẩn nơi chúng.

Thời gian: 15-20 phút.

Lời khuyên: Hãy ghi lại những vấn đề mà cho đến nay đã có tầm quan trọng hàng đầu đối với bạn.

Bài tập 3. Những bận tâm chính của bạn

Giai đoạn thứ nhất: Hãy ghi ra ít nhất là ba câu trả lời (nhiều hơn nếu cho những câu chưa kết thúc dưới đây:

• Tôi muốn đổi mới…

• Tôi mong được nhiều hơn…

• Tôi không ngừng nghĩ đến…

• Trong sáu tháng tới, tôi mong sẽ…

• Vào lúc này, những điều quan trọng hơn cả trong đời tôi là…

• Những tính cách mà tôi ngưỡng mộ hơn cả ở người khác là…

• Tôi sẽ vui thích nếu, trong đời tôi, tôi có thể…

Giai đoạn thứ hai: Hãy chia thành nhóm gồm hai, ba hoặc bốn người để so sánh các bảng liệt kê và trao đổi cảm nghĩ. Hãy chú ý đến những thông tin mà những người khác truyền đạt cho bạn: Chúng có thể giúp bạn đạt đến một số mục tiêu hoặc thực hiện một số mong ước.

Giai đoạn thứ ba: Hãy tập hợp lại toàn bộ nhóm để có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho nhau. Ai đã phát đi một thông điệp hoặc cung cấp một thông tin? Bạn đã hiểu được gì về những xác tín riêng tư và những giá trị của bạn khi sàng lọc những ý tưởng đang khiến bạn bận tâm? Nếu có thể, hãy ghi lại một vài cảm nghĩ về bài tập này. Hãy lưu ý xem có những giấc mơ nào liên quan đến buổi nhóm họp này không.

Bài tập 4. Vào những lúc nào trong đời, tôi đã hành động một cách máy móc?

Mục tiêu: Để bạn nghĩ đến những lúc cảm thấy bế tắc và không chấp nhận rằng một sự thay đổi là điều cần thiết.

Lời khuyên: Hãy ghi lại cảm nghĩ của bạn. Bạn có thể chia sẻ những cảm nghĩ đó với một thành viên trong nhóm nếu mọi thành viên đều làm như thế.

Bài tập 5. Tìm thấy những giải đáp mới cho những bận tâm cũ nhờ mô thức mới

Hãy xem những gì mà bạn đã ghi lại trong bài tập số 2 về những bận tâm xưa cũ quan trọng nhất. Hãy ghi lại những ý nghĩ tương ứng theo mô thức mới, cũng như ý niệm mới. Khi cảm thấy thích thú, hãy viết ra cách thức mà bạn có thể dần dần đưa ý niệm mới vào đời sống. Không nhất thiết phải tìm thấy ngay những lời giải đáp. Nếu một trong những Ý tưởng đó có vẻ đủ chín mùi để được áp dụng, thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất bị thôi thúc.

Bạn có thể tái khẳng định một hoặc hai quyết định mới, bằng cách ghi ra, chẳng hạn như: “Tôi biết rằng hình ảnh thể chất chỉ là một phần của chính mình tôi và tha nhân. Tôi có thể khám phá giá trị nội tại của tha nhân cũng như của chính tôi”.

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM

Hãy đáp lại những yêu cầu được trợ giúp. Hãy phát ra năng lượng tích cực.

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI

Buổi số 4

2 giờ 30 phút

Mục tiêu: Lập bảng tổng kết cá nhân.

DẪN NHẬP

Hãy bắt đầu buổi họp nhóm bằng cách yêu cầu những người tham gia nói ra trực giác mà họ đã có, những trùng hợp ngẫu nhiên hoặc những thông điệp mà họ đã phát hiện trong tuần qua. Khi các thấy năng lượng đã đủ cao, hãy tiến hành bài tập 1.

Bài tập 1. Lập và phân tích bảng tổng kết cá nhân

Mục tiêu: Bản tổng kết cá nhân của bạn có thể

a) Cho bạn một cơ hội để xem xét đời mình một cách khách quan hơn

b) Cho thấy một sơ đồ tổng quát

c) Cho thấy một chuỗi những trùng hợp ngẫu nhiên

d) Báo trước giai đoạn sắp đến

e) Gợi lên một mục tiêu trong đời

Thời gian: 1 giờ 40 phút. Bạn sẽ dành ra khoảng phút để thực hiện theo cá nhân, 45 phút để thực hiện từng cặp hai người, và 40 phút để thảo luận nhóm.. Lưu ý: Những bảng tổng kết cá nhân là những công cụ mạnh mẽ để tiến sâu hơn vào vấn đề, bạn có thể dành toàn bộ một buổi họp nhóm hoặc nhiều buổi, cho đến khi đã xem xét đời sống của từng thành viên.

Phần thứ nhất: Lập bảng tổng kết cá nhân

Thời gian: 15-20 phút

Lời khuyên:

Giai đoạn thứ nhất: Hãy viết ra những sự kiện đáng kể của đời bạn cho đến hôm nay. Đây là một “nguyên liệu thô” mà từ đó bạn có thể phát họa một sơ đồ tổng quát hơn.

Giai đoạn thứ hai: Tóm tắt những sự kiện của đời bạn bằng cách cho chúng một cái tựa ngắn gọn, tổng hợp những hoạt động hoặc những xúc cảm của bạn trong một giai đoạn nhất định.

Giai đoạn thứ ba: Ghi nhận những sự kiện chính yếu, những hướng dẫn tiêu cực hoặc tích cực, những gặp gỡ và những bước ngoặt quyết định.

Giai đoạn thứ tư: Khi tất cả đều đã thực hiện xong công việc, mỗi người sẽ chọn cho mình một người bạn để thực hiện bài tập tiếp theo.

Phần thứ hai: Phân tích bản tổng kết cá nhân

Thời gian: 45 phút

Lới khuyên:

Giai đoạn thứ nhất: Sau khi đã chọn cho mình một người bạn, hãy luân phiên nghiên cứu bảng tổng kết cá nhân của nhau. Hãy bàn về những bước ngoặt quyết định, những thành tựu và những gặp gỡ quan trọng nhất trong đời. Có thể làm lộ ra những sơ đồ tổng quát hoặc phát hiện những dự định không ngờ khi trả lời những câu hỏi sau:

a) Đâu là những bước ngoặt quyết định?

b) Bạn có phát hiện ở chúng một kịch bản lặp lại một thành công hoặc một hướng dẫn?

c) Điều gì đối với bạn có vẻ đã hoàn tất? Điều gì có vẻ chưa hoàn tất?

d) Điều gì đang thôi thúc bạn? Bạn muốn tránh phải gặp lại điều gì?

e) Những giá trị của bạn đã thay đổi, tại sao?

f) Đâu là ý nghĩa tích cực – nếu có – của những sự kiện tiêu cực?

g) Toàn bộ đời bạn đã chuẩn bị cho bạn điều gì?

h) Cho đến nay, điều gì là mục tiêu của đời bạn?

Giai đoạn thứ hai: Hãy sử dụng những dữ k đạt được qua phân tích của bạn để hoàn tất những câu dưới đây:

• Tôi nhận ra rằng đời tôi chủ yếu được tập trung vào…

• Suốt đời tôi, tôi đã chuẩn bị để…

• Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là…

• Cho đến nay, mục tiêu của đời tôi là…

Phần thứ ba: Thảo luận nhóm về bảng tổng kết cá nhân

Thời gian: 40 phút

Lời khuyên: Giờ đây, mỗi thành viên có thể cho những người khác biết về những gì mình đã phát hiện trong bảng tổng kết cá nhân của mình. Điều đó giúp năng lượng của nhóm hỗ trợ mỗi thành viên để họ tìm thấy một ý nghĩa từ những sự kiện của đời họ và có thể phát hiện ở đó một thông điệp có giá trị. Có thể ghi những điểm chính yếu lên một tờ giấy lớn hoặc lên bảng. Hây khuyến khích mỗi thành viên nêu lên những lời bình.

Bài tập 2. Làm thế nào để đạt được những giải đáp cho các thắc mắc?

Mục tiêu: Nêu lên những câu hỏi chính xác, để cho bản ngã cấp cao có thể đưa đến cho bạn một trùng hợp ngẫu nhiên, một trực giác, một giấc mơ ban ngày hoặc một giấc mơ ban đêm để trợ giúp bạn.

Thời gian: 15 phút

Lời khuyên:

Giai đoạn thứ nhất: Hãy thực hiện theo từng cặp. Lần lượt bàn bạc

một vấn đề mà các bạn muốn có ngay lời giải đáp.

Giai đoạn thứ hai: Hãy dành ra một lúc để tìm kiếm cơ cấu của câu hỏi. Điều đó có thể làm sáng tỏ loại giải đáp mà bạn đang mong đợi. Hãy nêu lên những câu hỏi càng chính xác càng tốt, điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ mình hơn và phân tích rõ hơn hoàn cảnh.

Giai đoạn thứ ba: Trong ba ngày tới, hãy chú ý đến mọi thông điệp, trực giác, giấc mơ ban ngày, hoặc giấc mơ ban đêm. Việc ghi nhận những trùng hợp ngẫu nhiên hoặc những giải đáp cho các câu hỏi sẽ có thể giúp bạn “cảm nhận những chờ đợi tích cực và thôi thúc bản ngã cấp cao hướng dẫn bạn”.

Bài tập 3. Thiền định để gia tăng sự

Mục tiêu: Đắm chìm những bận tâm chính của đời bạn trong dòng chảy của những rung động tích cực.

Thời gian: 15 phút. Lời khuyên:

Giai đoạn thứ nhất: Hoặc bạn định tâm bằng cách lặng lẽ nhắm mắt trong một lúc, hoặc ai đó hướng dẫn bài tập thiền định có mục tiêu giúp thư giãn.

Hãy hít thở sâu hai hoặc ba lần, để cho không khí mang lại sự mềm mại và thư giãn cho cơ thể. Hãy hít vào một cách nhẹ nhàng và nín thở trong vài giây, rồi thở ra. Hãy hình dung toàn bộ cơ thể bạn, bắt đầu từ hai bàn chân, và ghi nhận những chi còn căng thẳng và những chi đã mềm mại và thư giãn. Hãy hướng tâm trí dọc lên theo hai chân. Hãy ghi nhận tình trạng của hai cánh tay và bàn tay. Giờ đây, chú tâm vào hai vai và cổ. Nếu cảm thấy đôi chút căng thẳng ở những phần đó của cơ thể, hãy thở nhẹ nhàng và hướng tâm trí về phía chúng để các cơ được buông thả. Hãy chú ý đến những cảm tưởng đang lướt qua tâm trí và lộ trên khuôn mặt, và dịu dàng thư giãn những cơ đó. Giờ đây, hãy tiến xuống dọc theo lưng và cột sống, và hãy để ý đến cảm giác. Hãy theo dõi từng vùng của cơ thể. Hãy hít vào một cách chậm rãi và sâu để giúp cho không khi thâm nhập vào cơ thể, mang lại sự thư giãn. Giờ đây, hãy hình dung một ánh sáng lộng lẫy bên trên đầu. Cảm nhận rằng ánh sáng đó đang bắt đầu bao trùm. Hãy để thân thể bạn được đầy ắp bởi ánh sáng đó và sử dụng nó để nuôi dưỡng thâm tâm. Mọi tế bào của cơ thể bạn đều đắm chìm trong ánh sáng. Bạn đang trở nên rực sáng Hãy hít thở sâu. Hãy cảm nhận sự bình yên và tình yêu thương trong khi cơ thể hoàn toàn thư giãn.

Khi mọi thành viên đều cảm thấy thư giãn, hãy tiến sang giai đoạn thứ hai.

Giai đoạn thứ hai: cần có một người đế hướng dẫn cả nhóm: Giờ đây các bạn hay nhớ lại lần cuối cùng đã cảm thấy rất thoái mái. Hãy nhớ lại niềm vui, những tình cảm yêu thương nồng ấm, hạnh phúc mà bạn đã từng có. (Mỗi người hãy dành ra khoảng một phút để cảm nhận trong thinh lặng.)

Giai đoạn thứ ba: Trong khi đắm chìm trong trạng thái này, hãy nêu lên thắc mắc mà bạn muốn cố giải đáp. Hãy bao bọc câu hỏi của bạn bằng tình yêu thương và ánh sáng, theo mọi cách mà bạn có thể nghĩ ra. Hãy làm gia tăng tình cảm yêu thương đó. Hãy dành cho các thành viên một lúc thinh lặng.

Giai đoạn thứ tư: Hãy để ý xem bằng cách nào câu hỏi của bạn đang đưa bạn đến kết quả cụ thể đã mong ước. Từ thâm tâm, hãy bày tỏ lòng biết ơn khi nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đạt được điều mong ước. Trong khả năng có thể, hãy phát triển tình cảm biết ơn. Hãy cảm nhận điều mà bạn ao ước đang trở thành sự thật. Hãy đắm chìm trong sự rung động của tình yêu thương và niềm vui.

Giai đoạn thứ năm: Dần dần loại bỏ mọi lo lắng về điều bạn đang mong ước. Hãy hài lòng với cái ý tưởng rằng giờ đây bạn đang đạt được nó, hoặc có thể đạt được một điều gì đó tốt đẹp hơn. Hãy ngưng bận tâm về điều mà bạn đã nêu lên và quên nó đi. Hãy tiếp tục cảm nhận năng lượng nồng ấm, nhẹ nhàng và tươi vui. Hay đếm từ một đến ba rồi tiếp tục nhóm họp trong khi đã đầy ắp năng lượng. Một.. hai… ba. Mở mắt ra.

Giai đoạn thứ sáu: Hãy yêu cầu các thành viên phát biểu cảm tưởng của họ về bài tập này.

Bài tập 4. Trải qua một ngày thích thú

Giai đoạn thứ nhất: Trước khi rời khỏi buổi hợp nhóm, hãy hẹn với một thành viên để cùng nhau trao đổi, hoặc tham gia vào một hoạt động hay một cuộc vui nào đó, trước khi có cuộc họp nhóm kế tiếp.

Giai đoạn thứ hai: Vào ngày đã hẹn, hãy trao đổi với nhau vấn đề mà bạn xem là quan trọng nhất của đời bạn vào lúc này cùng những giải đáp khả dĩ đã nhận được. Hãy ghi lại những thông điệp, nếu có. Hãy ghi lại điều mà trực giác thôi thúc bạn thực hiện. Hãy nói lên tâm tư của mình và sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến.

Giai đoạn thứ ba: Nếu, trong tuần tới, bạn phải đi đâu đó, thì dẫu ở nơi đâu, hãy thực hiện một điều thích thú và mới mẻ cho mình. Bạn có thể xin số điện thoại của một thành viên trong nhóm và chọn giờ thích hợp để gọi cho họ. Hãy ngắn gọn cho họ biết về những đáp mà bạn nhận được gần đây về những vấn đề của đời bạn và những dự định của bạn.

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM

Hãy đáp ứng những yêu cầu được giúp đỡ. Hãy phát đi năng lượng tích cực.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG MẶC KHẢI THÚ HAI VÀ GIA TĂNG

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA NÓ

• Hãy ý thức rằng bạn đã chọn sống trong một thời kỳ quan trọng của l

• Hãy cầu mong bản ngã cấp cao trợ giúp.

• Hãy tự hỏi bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian tìm cách làm chủ những sự kiện hoặc kiểm soát người khác.

• Hãy chọn những hoạt động dễ chịu, thoải mái. Hãy bớt đi những hoạt động do bị bắt buộc. Không nên lẫn lộn giữa sự bắt buộc với tinh thần trách nhiệm. Hãy chọn một hoạt động mà bạn ưa thích và có thể rời bỏ nó ngay một cách có chủ ý. Vui chơi và có được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn là những điều làm gia tăng mức năng lượng và gia tăng những cơ may để nhận ra các trùng hợp ngẫu nhiên.

• Hãy đón nhận với lòng biết ơn mọi trợ giúp mà bạn có thể nhận.

RÈN LUYỆN NHÓM VỀ MẶC KHẢI THỨ HAI

Buổi số 5

2 giờ 30 phút

Mục tiêu: Tiếp tục thảo luận về những cảm nghĩ của mỗi thành viên về bảng tổng kết cá nhân. Hãy chia sẻ với những người khác về những gì đã xảy ra trong một ngày của bạn; xem đâu là những vấn đề hoặc những thông tin mà sự chia sẻ đã đưa ra ánh sáng. Hãy bắt đầu một bài thiền định dể thư giãn và gia tăng năng lượng cho mọi thành viên.

Bài tập 1. Mỗi thành viên sẽ kể về một ngày đã qua của mình

Sự trao đổi những kinh nghiệm có mục tiêu là trao và nhận những ý tưởng có liên quan đến những điều đã xảy ra trong ngày, và xét xem điều đó có giúp bạn làm sáng tỏ một thắc mắc đang đặt ra vào lúc này.

Thời gian: 2 giờ

Lời khuyên: Để tìm thấy ý nghĩa của mọi sự kiện diễn ra trong ngày, hãy bàn về chúng trong khi giữ trong tâm trí những câu hỏi sau:

a) Bạn có thích thú khi thực hiện bài tập này?

b) Những mong đợi của bạn có ảnh hưởng đến diễn tiến của ngày đã qua? Nó có đáp ứng những mong đợi của bạn?

c) Đâu là những điểm tương đồng mà bạn đã nhận thấy giữa những bận tâm của bạn và những sự kiện đã diễn ra hoặc những tình cảm mà bạn đã cảm nhận trong ngày?

d) Đâu là những kết quả tích cực của ngày đã

e) Bạn đã học hỏi được gì?

f) Một thành viên trong nhóm đã có một trực giác nào đó về những điều mà bạn kể ra?

KẾT THÚC BUỔI HỌP NHÓM

Hãy đáp ứng những yêu cầu được trợ giúp. Hãy phát đi năng lượng tích cực cho mỗi thành viên.

Rèn luyện bổ sung

Bạn có thể đọc lại cuốn Lời Tiên Tri Núi Andes để kiểm tra xem sự hiểu biết của bạn về những mặc khải có đổi khác gì kể từ lần đọc trước.

Chuẩn bị cho lần nhóm họp kế tiếp

Hãy yêu cầu một hoặc hai thành viên tình nguyện mang đến buổi nhóm họp một vật tượng trưng cho cái đẹp – một bó hoa, một cây kiểng nhỏ, hoặc bất cứ một vật gì có vẻ bắt mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.