Công cụ giải mã HTML

Công cụ giải mã HTML – dĩ nhiên là 1 công cụ không vụ lợi rồi , các bạn có thể tìm kiếm những mẫu blogger đẹp và luôn được cập nhật tại blogger theme , nếu cần hỗ trợ hãy liên lạc tôi sẽ hướng dẫn hoặc hỗ trợ bạn cài đặt theme. Nếu các bạn là dân làm marketing và cần tối ưu link out thì công cụ này được tạo ra để các bạn  có thể dễ dàng thay thế link footer đã được mã hóa

Công cụ giải mã HTML

~~0O0~~

 

Hướng dẫn giải mã HTML cho blogger templete

Bước 1: Tìm và đọc file XML

 

Tìm và đọc file XML

chọn file chạy blog “XML” như hình

Tìm và đọc file XML 2

chuột phải chọn open with > notepad để đọc file vừa chọn

 

Bước 2: Tìm đoạn code cần được giải mã trong file

Tìm đoạn code cần được giải mã 1

Bôi đên phần cần được giải mã bắt đầu bằng “var..”

 

Tìm đoạn code cần được giải mã 2

Kéo xuống cho đến đoạn “…//]]>” như hình chọn “ctrl +c”

 

Bước 3: Giải mã lần 1 

Giải mã lần 1

  • Dán đoạn vừa tô đen vào ô bên trái

  • Chọn vào mục số 2 để giải mã
  • Click vào mũi tên để giải mã lần 1

 

Bước 4: Giải mã lần 2

Giải mã lần 2-1

Từ khung bên trái ta bôi từ đoạn có “eval..”

Giải mã lần 2-2

cho đến hết đoạn tới “…{}))” chọn “ctrl +c”

Giải mã lần 2-3

  1.  Copy ngược về ô bên trái đoạn vừa bôi đen

  2. Vẫn chọn mục số 2 như hình
  3. Click vào mũi tên để giải mã.
  4. Tìm đường link Credit cần thay trong templete và thay đổi theo nhu cầu mỗi người

 

Bước 5: đoạn kết cho 1 cuộc tình

đoạn kết cho 1 cuộc tình

Ctrl + a”: Để tô đên đoạn vừa mã hóa và bấm “Ctrl + c” để chép toàn đoạn code

đoạn kết cho 1 cuộc tình 2

Dán vào Notepad ở bước 1 đã tô đen và kết thúc.

Lưu ý : Tùy theme mà các các bước giải mã sẽ khác nhau nhưng tưu chung lại cũng là trong 3 bước trên , các bạn có thể thử lần lượt

 

Chào thân ái và quyết thắng

LinhTD