Thông tin truyện

Bạch Dạ Hành

Tác giả:

Higashino Keigo

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

254

Bạch Dạ Hành

Kosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại tại một ngôi nhà chưa hoàn công, một triệu yên mang theo người cũng bị cướp mất.Sau đó một tháng, nghi can Fumiyo được cho rằng có quan hệ tình ái với nạn nhân và đã sát hại ông để cướp một triệu yên, cũng chết tại nhà riêng vì ngộ độc khí ga. Vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ rơi vào bế tắc và bị bỏ xó.Nhưng với hai đứa trẻ mười một tuổi, con trai nạn nhân và con gái nghi can, vụ án mạng năm ấy chưa bao giờ kết thúc. Sinh tồn và trưởng thành dưới bóng đen cái chết của bố mẹ, cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 1 28/04/2018
2 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 2 28/04/2018
3 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 3 28/04/2018
4 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 4 28/04/2018
5 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 5 28/04/2018
6 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 6 28/04/2018
7 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG I – PHẦN 7 28/04/2018
8 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 1 28/04/2018
9 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 2 28/04/2018
10 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 3 28/04/2018
11 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 4 28/04/2018
12 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 5 28/04/2018
13 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 6 28/04/2018
14 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG II – PHẦN 7 28/04/2018
15 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 1 28/04/2018
16 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 2 28/04/2018
17 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 3 28/04/2018
18 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 4 28/04/2018
19 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 5 28/04/2018
20 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 6 28/04/2018
21 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 7 28/04/2018
22 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG III – PHẦN 8 28/04/2018
23 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IV – PHẦN 1 28/04/2018
24 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IV – PHẦN 2 28/04/2018
25 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IV – PHẦN 3 28/04/2018
26 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IV – PHẦN 4 28/04/2018
27 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 1 28/04/2018
28 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 2 28/04/2018
29 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 3 28/04/2018
30 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 4 28/04/2018
31 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 5 28/04/2018
32 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 6 28/04/2018
33 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 7 28/04/2018
34 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 8 28/04/2018
35 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG V – PHẦN 9 28/04/2018
36 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VI – PHẦN 1 28/04/2018
37 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VI – PHẦN 2 28/04/2018
38 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VI – PHẦN 3 28/04/2018
39 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VI – PHẦN 4 28/04/2018
40 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VI – PHẦN 5 28/04/2018
41 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 1 28/04/2018
42 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 2 28/04/2018
43 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 3 28/04/2018
44 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 4 28/04/2018
45 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 5 28/04/2018
46 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 6 28/04/2018
47 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 7 28/04/2018
48 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 8 28/04/2018
49 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VII – PHẦN 9 28/04/2018
50 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 1 28/04/2018
51 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 2 28/04/2018
52 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 3 28/04/2018
53 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 4 28/04/2018
54 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 5 28/04/2018
55 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 6 28/04/2018
56 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG VIII – PHẦN 7 28/04/2018
57 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 2 28/04/2018
58 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 3 28/04/2018
59 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 4 28/04/2018
60 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 1 28/04/2018
61 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 5 28/04/2018
62 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 6 28/04/2018
63 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 7 28/04/2018
64 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG IX – PHẦN 8 28/04/2018
65 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 1 29/04/2018
66 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 2 29/04/2018
67 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 3 29/04/2018
68 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 4 29/04/2018
69 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 5 29/04/2018
70 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 6 29/04/2018
71 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 7 29/04/2018
72 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 8 29/04/2018
73 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG X – PHẦN 9 29/04/2018
74 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XI – PHẦN 1 29/04/2018
75 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XI – PHẦN 2 29/04/2018
76 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XI – PHẦN 3 29/04/2018
77 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XI – PHẦN 4 29/04/2018
78 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 1 29/04/2018
79 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 2 29/04/2018
80 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 3 29/04/2018
81 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 4 29/04/2018
82 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 5 29/04/2018
83 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 6 29/04/2018
84 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XII – PHẦN 7 29/04/2018
85 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 1 29/04/2018
86 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 2 29/04/2018
87 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 3 29/04/2018
88 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 4 29/04/2018
89 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 5 29/04/2018
90 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 6 29/04/2018
91 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 7 29/04/2018
92 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 8 29/04/2018
93 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 9 29/04/2018
94 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 10 29/04/2018
95 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 11 29/04/2018
96 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 12 29/04/2018
97 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 13 29/04/2018
98 Bạch Dạ Hành – CHƯƠNG XIII – PHẦN 14 29/04/2018

Bình luận