Keilir Responsive Blogger Template template features : Blogger, Ads Ready, Post Thumbnails, Video, Responsive, Social Bookmark Ready, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, 2 Columns, 1 Sidebar, Right Sidebar, 3 Columns Footer, Slideshow, Blue, White, Gray, Magazine, Personal Pages, Modern, Email Subscription Widget Ready, Page Navigation Menu, Fixed Width, Web 2.0, Adapted From WordPress. 

Keilir Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post