Phân tích TOWS là một biến thể của công cụ Phân tích SWOT cổ điển, TOWSSWOT là từ viết tắt của các cách sắp xếp ngược nhau của các từ Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hộiĐe doạ.

Ma trận TOWS là một công cụ tương đối đơn giản để tạo ra các lựa chọn chiến lược. Bằng cách sử dụng nó, bạn có thể xem xét một cách thông minh cách bạn có thể tận dụng tốt nhất các cơ hội mở ra cho mình, đồng thời giảm thiểu tác động của các điểm yếu và bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa.

Thường sử dụng sau khi phân tích chi tiết về các mối đe dọa, cơ hội, sức mạnh và điểm yếu của bạn, nó giúp bạn xem xét cách sử dụng môi trường bên ngoài cho lợi thế chiến lược của mình và xác định một số lựa chọn chiến lược có sẵn

.

Phân tích TOWS

Bằng cách phân tích  môi trường bên ngoài  (các mối đe dọa và cơ hội), và môi trường bên trong  của bạn  (điểm yếu và điểm mạnh), bạn có thể sử dụng các kỹ thuật này để suy nghĩ về chiến lược của toàn bộ tổ chức, một bộ phận hoặc một nhóm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để suy nghĩ về một quá trình, một chiến dịch tiếp thị hoặc thậm chí là các kỹ năng và kinh nghiệm của riêng bạn.

Bài viết của chúng tôi về  Phân tích SWOT giúp bạn thực hiện Phân tích SWOT / TOWS toàn diện. Ở cấp độ thực tế, sự khác biệt duy nhất giữa TOWS và SWOT là TOWS nhấn mạnh môi trường bên ngoài trong khi SWOT nhấn mạnh môi trường bên trong. Trong cả hai trường hợp, kết quả phân tích này tạo ra Ma trận SWOT (hoặc TOWS) như hình dưới đây:

Điểm mạnhNhững điểm yếu
Những cơ hộiCác mối đe dọa

 

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét cách bạn có thể mở rộng việc sử dụng SWOT và TOWS để suy nghĩ chi tiết về các tùy chọn chiến lược mở ra cho bạn. Mặc dù cách tiếp cận này cũng có thể được sử dụng với SWOT như TOWS, nhưng nó thường được kết hợp với TOWS.

Xác định các lựa chọn chiến lược

Phân tích SWOT hoặc TOWS giúp bạn hiểu rõ hơn về các lựa chọn chiến lược mà bạn phải đối mặt. (Hãy nhớ rằng “chiến lược” là nghệ thuật xác định cách bạn sẽ “chiến thắng” trong kinh doanh và cuộc sống.) Nó giúp bạn hỏi và trả lời những câu hỏi sau: làm thế nào để bạn:

  • Tận dụng tối đa thế mạnh của bạn?
  • Khắc phục điểm yếu của bạn?
  • Tận dụng cơ hội của bạn?
  • Quản lý các mối đe dọa của bạn?

Bước phân tích tiếp theo, thường được kết hợp với Ma trận TOWS tập trung vào bên ngoài, giúp bạn suy nghĩ về các lựa chọn mà bạn có thể theo đuổi. Để làm được điều này, bạn kết hợp các cơ hội và mối đe dọa bên ngoài với điểm mạnh và điểm yếu bên trong của mình, như được minh họa trong ma trận dưới đây:

Ma trận các giải pháp thay thế chiến lược TOWS

Cơ hội bên ngoài (O)Các mối đe dọa bên ngoài (T)
Điểm mạnh bên trong (S) SOChiến lược “Maxi-Maxi”Các chiến lược  sử dụng điểm mạnh  để  tối đa hóa cơ hội. STChiến lược “Maxi-Mini”Các chiến lược  sử dụng điểm mạnh  để  giảm thiểu các mối đe dọa.
Điểm yếu bên trong (W) WOChiến lược “Mini-Maxi”Các chiến lược  giảm thiểu điểm yếu  bằng  cách tận dụng cơ hội. WTChiến lược “Mini-Mini”Các chiến lược  giảm thiểu điểm yếu  và  tránh các mối đe dọa .

 

Điều này giúp bạn xác định các lựa chọn thay thế chiến lược giải quyết các câu hỏi bổ sung sau:

  • Điểm mạnh và cơ hội (SO) – Làm thế nào bạn có thể sử dụng điểm mạnh của mình để tận dụng cơ hội?
  • Điểm mạnh và Đe dọa (ST) – Làm thế nào bạn có thể tận dụng điểm mạnh của mình để tránh các mối đe dọa thực sự và tiềm ẩn?
  • Điểm yếu và cơ hội (WO) – Bạn có thể sử dụng cơ hội của mình như thế nào để khắc phục những điểm yếu mà bạn đang gặp phải?
  • Điểm yếu và Đe doạ (WT) – Làm thế nào bạn có thể giảm thiểu điểm yếu của mình và tránh các mối đe doạ?  

Lưu ý:

Góc phần tư WT – điểm yếu và mối đe dọa – liên quan đến các chiến lược phòng thủ. Hãy đặt những điều này vào vị trí để bảo vệ bạn khỏi mất mát, tuy nhiên đừng dựa vào chúng để tạo ra thành công.

Khi bạn có nhiều yếu tố cần xem xét, nên xây dựng một ma trận để so khớp điểm mạnh và điểm yếu của từng mục với những cơ hội và mối đe dọa mà bạn đã xác định. Nên ở mỗi góc phần tư (SO, ST, WO và WT) bạn nên tạo thêm các bảng thứ tự như bên dưới.

Ma trận SOS1S2S3S4
O1
O2
O3
O4

 

Điều này giúp bạn phân tích sâu hơn các tùy chọn có hứa hẹn lớn nhất. Lưu ý bất kỳ giải pháp thay thế mới nào mà bạn xác định trên trang tính Giải pháp thay thế chiến lược TOWS.

Đánh giá các tùy chọn bạn đã tạo và xác định những tùy chọn mang lại lợi ích lớn nhất và phù hợp nhất sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức của bạn. Thêm chúng vào các tùy chọn chiến lược khác mà bạn đang xem xét.

Biên tập bởi Trịnh Đình Linh

New Post