Sora Mag Responsive Blogger Template template features : Blogger, Post Thumbnails, Seo Ready, Email Subscription Widget Ready, Social Bookmark Ready, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, 1 Left Sidebar, 4 Columns Footer, 4 Columns, Tabbed Widget Ready, 2 Sidebars, Left and Right Sidebars, Slideshow, Dark, Gray, Magazine, News, Ads Ready, Page Navigation Menu, Responsive.

Sora Mag Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post