100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí

ÁNH SÁNG CỦA BÌNH MINHRabbi nói với các đồ đệ:

— Các đồ đệ có biết khi nào ban đêm qua đi, và ban ngày lại đến không?

Các đồ đệ trả lời:

— Khi con người có thể phân biệt được đàn gia súc đang chăn ở phía xa kia đâu là con dê đâu là con chó, thì biểu thị ban ngày đã đến.

— Không đúng – Rabbi nói.

— Vậy thì, như thế nào mới đúng? – Các môn đồ hỏi lại.

— Là khi chúng ta có thể nhìn rõ được mặt của người khác, tức là khi các đồ đệ vẫn còn nhìn thấy được các sư huynh tỷ muội của mình. Bởi vì nếu các môn đồ không thể nhìn thấy được những điều này, bất luận là vào lúc nào, cũng đều là đêm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.