100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí

DÂNG HIẾNBài giảng thuyết của mục sư làm cho một tín đồ vô cùng cảm động, sau buổi giảng vị này nói với mục sư, ông ta tự nguyện hiến dâng tất cả cho Thượng đế.

Mục sư hỏi:

— Nếu như có hai chiếc ô tô, ông nguyện dâng hiến một chiếc chứ?

— Đồng ý.

Mục sư lại hỏi:

— Nếu như ông có hai tòa nhà, ông nguyện hiến dâng một tòa chứ?

— Đồng ý.

Mục sư lại hỏi một vấn đề rất đơn giản:

— Nếu như ông có hai đôi giày, ông đồng ý dâng hiến một đôi chứ?

Lần này ông ta trả lời:

— Không.

Mục sư nghi hoặc hỏi:

— Tại sao?

Ông ta nói:

— Vì tôi không có hai xe hơi cũng không có hai tòa nhà, nhưng tôi có hai đôi giày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.