100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí

CẢM KÍCHCó năm người ngờ nghệch đội một chiếc thuyền lớn trên đầu đi vào trong một thị trấn nọ. Người trong thị trấn trông thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, chiếc thuyền đó rất to, nó to đến mức muốn đè bẹp họ. Tại sao họ cứ phải đội nó để đi?

Thấy thế một người bước đến hỏi:

— Các anh đang làm gì vậy?

Một trong số họ trả lời:

— Chúng tôi không thể rời xa chiếc thuyền này, nhờ nó mà chúng tôi mới có thể đến được đây, thử hỏi sao có thể vứt bỏ nó? Nếu không có nó, chúng tôi không thể đến đây, không có nó, chúng tôi sớm đã chết ở bờ bên kia rồi.

— Chúng tôi mãi mãi không bao giờ rời xa chiếc thuyền này, sẽ mãi đội nó trên đầu, đó là một cách biểu đạt sự cảm kích đơn giản nhất mà chúng tôi có thể làm cho nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.