100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí

MẤU CHỐT VẤN ĐỀSuốt 20 năm giảng dạy tại khoa luật đại học Pennsylvania Mỹ, lần nào lên giảng đường giáo sư tiến sĩ Adrien cũng viết lên bảng hai số “2” và “4” sau đó hỏi sinh viên:

— Đáp án là bao nhiêu?

Có bạn nói là “6”, có bạn nói là “2”, có bạn nói là “8”. Có một số người cảm thấy nhàm chán, ngồi đó không nói gì.

Đợi các sinh viên tranh luận xong, giáo sư mới lên tiếng:

— Các em tranh luận như vậy cũng vô ích, bởi vì các em không chú ý đến mấu chốt của vấn đề: Mấu chốt của vấn đề này là gì? Là cộng hay trừ, là nhân hay chia? Hay còn là gì khác nữa? Không biết vấn đề ở đâu, làm sao có thể đưa ra đáp án chính xác?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.