lời dịch :

   

  画情 – 姚贝娜
  Huà qíng –yáo bèi nà
  Họa Tình– Diêu Bối Na

  OST Họa Bì 2 chủ đề khúc

  留住你一面画在我心间
  liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
  Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
  Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

  谁也拿不走初见的画面
  shei ye na bu zou chu jian de hua mian
  Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
  Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

  哪怕是岁月篡改我红颜
  na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
  Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
  Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

  你还是昔日多情的少年
  ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
  Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
  Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

  我和你这故事只剩皮囊
  wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang
  Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang
  Mối tình của thiếp và chàng, giờ chỉ là lớp vỏ bọc

  恋人早换了模样
  lian ren zao huan le mo yang
  Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng
  Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

  但我紧抓不放痛也要逞强
  dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang
  Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường
  Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

  剩下记忆的猖狂
  sheng xia ji yi de chang kuang
  Thặng hạ ký ức đích xương cuồng
  Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

  不要遗忘
  bu yao yi wang
  Bất yếu di vong
  Chẳng muốn quên đi

  不要真相
  bu yao zhen xiang
  Bất yếu chân tương
  Chẳng muốn tỏ tường

  因为我要是你的肩膀
  yin wei wo yao shi ni de jian bang
  Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng
  Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

  留住你一面画在我心间
  liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
  Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
  Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

  谁也拿不走初见的画面
  shei ye na bu zou chu jian de hua mian
  Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
  Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

  哪怕是岁月篡改我红颜
  na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
  Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
  Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

  你还是昔日多情的少年
  ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
  Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
  Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

  留得你一晚骨骼都相缠
  liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan
  Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền
  Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

   人世的流言谁爱谁评断
   ren shi de liu yan shei ai shei ping duan
   Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn
   Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

   生死有何难谁都别来管
   sheng si you he nan shei dou bie lai guan
   Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản
   Sinh tử có là chi ai cũng đừng bận tâm

   若是没有你我苟延残喘
   ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
   Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
   Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

   我和你这故事只剩皮囊
   wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang
   Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang
   Mối tình của thiếp và chàng chỉ còn là lớp vỏ bọc

   恋人早换了模样
   lian ren zao huan le mo yang
   Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng
   Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

   但我紧抓不放痛也要逞强
   dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang
   Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường
   Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

   剩下记忆的猖狂
   sheng xia ji yi de chang kuang
   Thặng hạ ký ức đích xương cuồng
   Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

   不要遗忘
   bu yao yi wang
   Bất yếu di vong
   Chẳng muốn quên đi

   不要真相
   bu yao zhen xiang
   Bất yếu chân tương
   Chẳng muốn tỏ tường

   因为我要是你的肩膀
   yin wei wo yao shi ni de jian bang
   Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng
   Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

   留住你一面画在我心间
   liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
   Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
   Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

   谁也拿不走初见的画面
   shei ye na bu zou chu jian de hua mian
   Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
   Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

   哪怕是岁月篡改我红颜
   na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
   Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
   Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

   你还是昔日多情的少年
   ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
   Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
   Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

   留得你一晚骨骼都相缠
   liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan
   Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền
   Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

   人世的流言谁爱谁评断
   ren shi de liu yan shei ai shei ping duan
   Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn
   Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

   生死有何难谁都别来管
   sheng si you he nan shei dou bie lai guan
   Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản
   Sinh tử có là chi ai cũng đừng can ngăn

   若是没有你我苟延残喘
   ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
   Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
   Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

   若是没有你我苟延残喘
   ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
   Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
   Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

   Lời dịch: nicky

   New Post

   Same Category Post