lời dịch :

 

画情 – 姚贝娜
Huà qíng –yáo bèi nà
Họa Tình– Diêu Bối Na

OST Họa Bì 2 chủ đề khúc

留住你一面画在我心间
liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面
shei ye na bu zou chu jian de hua mian
Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜
na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年
ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

我和你这故事只剩皮囊
wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang
Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang
Mối tình của thiếp và chàng, giờ chỉ là lớp vỏ bọc

恋人早换了模样
lian ren zao huan le mo yang
Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng
Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

但我紧抓不放痛也要逞强
dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang
Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường
Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

剩下记忆的猖狂
sheng xia ji yi de chang kuang
Thặng hạ ký ức đích xương cuồng
Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

不要遗忘
bu yao yi wang
Bất yếu di vong
Chẳng muốn quên đi

不要真相
bu yao zhen xiang
Bất yếu chân tương
Chẳng muốn tỏ tường

因为我要是你的肩膀
yin wei wo yao shi ni de jian bang
Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng
Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

留住你一面画在我心间
liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面
shei ye na bu zou chu jian de hua mian
Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜
na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年
ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

留得你一晚骨骼都相缠
liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan
Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền
Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

人世的流言谁爱谁评断
ren shi de liu yan shei ai shei ping duan
Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn
Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

生死有何难谁都别来管
sheng si you he nan shei dou bie lai guan
Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản
Sinh tử có là chi ai cũng đừng bận tâm

若是没有你我苟延残喘
ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

我和你这故事只剩皮囊
wo he ni zhe gu shi zhi sheng pi nang
Ngã hòa nhĩ giá cố sự chích thặng bì nang
Mối tình của thiếp và chàng chỉ còn là lớp vỏ bọc

恋人早换了模样
lian ren zao huan le mo yang
Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng
Nhân tình đã sớm thay hình đổi dạng

但我紧抓不放痛也要逞强
dan wo jin zhua bu fang tong ye yao cheng qiang
Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường
Thiếp ôm chặt nỗi đau, cũng vẫn phải kiên cường

剩下记忆的猖狂
sheng xia ji yi de chang kuang
Thặng hạ ký ức đích xương cuồng
Chỉ còn lại hồi ức cuồng dại

不要遗忘
bu yao yi wang
Bất yếu di vong
Chẳng muốn quên đi

不要真相
bu yao zhen xiang
Bất yếu chân tương
Chẳng muốn tỏ tường

因为我要是你的肩膀
yin wei wo yao shi ni de jian bang
Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng
Chỉ vì thiếp muốn là bờ vai của chàng

留住你一面画在我心间
liu zhu ni yi mian hua zai wo xin jian
Lưu trụ nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian
Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng thiếp

谁也拿不走初见的画面
shei ye na bu zou chu jian de hua mian
Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện
Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

哪怕是岁月篡改我红颜
na pa shi sui yue cuan gai wo hong yan
Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan
Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp

你还是昔日多情的少年
ni hai shi xi ri duo qing de shao nian
Nhĩ hoàn thị tích nhật đa tình đích thiểu niên
Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình

留得你一晚骨骼都相缠
liu de ni yi wan gu ge dou xiang chan
Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền
Giữ lại chàng một đêm, xác thân say đắm cùng chàng

人世的流言谁爱谁评断
ren shi de liu yan shei ai shei ping duan
Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoạn
Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét đoán

生死有何难谁都别来管
sheng si you he nan shei dou bie lai guan
Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản
Sinh tử có là chi ai cũng đừng can ngăn

若是没有你我苟延残喘
ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

若是没有你我苟延残喘
ruo shi mei you ni wo gou yan can chuan
Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu duyên tàn suyễn
Nếu không có chàng thiếp sức tàn lực kiệt

Lời dịch: nicky

New Post
Same Category Post